KALINTI LABORATUVARI
No:
Test, Analiz Listesi:
Ürünler
Metod
*Yerfıstığı
*Antep Fıstığı
*Fındık
1 gün
AOAC 991.31
*Ceviz
*Badem
*Kırmızı Biber
1
*Aflatoksin B1 ve Toplam
(B1+B2+G1+G2)
*Kuru İncir
*Tahıllar,Tahıl
Unları,Mısır,Yem
Pamuk Tohumu Küspesi,
Kabak Çekirdeği, Ay
Çekirdeği
Hindistan Cevizi
Susam
Karabiber,Turmerik
2
Aflatoksin M1
Süt ve Süt Tozu
3
Naftalin Analizi
Bal,Petek,Arı Sütü
Pestisit (LC-MS/MS)
*Yaş Meyve-Sebze
Kuru Gıdalar
4
Süre
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
AOAC 999.07
1 gün
1 gün
Vicam Aflatest HPLC , 2007, s. 11
1 gün
Vicam Aflatest HPLC,2007, s. 13-22
Vicam Aflatest HPLC,2007, s. 15
AOAC 991.31
Vicam Aflatest HPLC,2007, s. 18
R-Biopharm Rhone Ltd. Application
Note,2011
J.of ApiProduct &ApiMedical Science
Vol.2(3),2010,S.87-92
AOAC Vol.90 , No:2
AOAC Vol.90 , No:2
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
2 saat
2 saat
*Yaş Meyve-Sebze
AOAC Vol.90 , No:2
2 saat
Kuru Gıdalar
AOAC Vol.90 , No:2
*Pestisit (RUSYA)
*Yaş Meyve-Sebze
AOAC Vol.90 , No:2
2 saat
2 saat
Pestisit (RUSYA)
Kuru Gıdalar
AOAC Vol.90 , No:2
Pestisit (GC-MS)
Not :1 - * Akredite analizleri belirtir.
2 saat
KKL PESTİSİT LİSTESİ
S.N
Akredite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Pestisit Adı
2.4 D Acid
2,4-DDD
2,4-DDE
DDT
4,4-DDD
4,4-DDE
Abamectin
Acetamiprid
Acetochlor
Acrinathrin
Alachlor
Aldrin
alpha.-BHC
Alfa-cypermethrin
Amitraz
Atrazine
Azinphos methyl
Azoxystrobine
Bensulfuron-Methyl
Bentazone
Bifenthrin
Bitertanol
Boscalid
Bromopropylate
Bromoxynil
Bromuconazole
Bupirimate
Buprofezine
Cadusafos
Captan
Carbaryl
Carbendazim
Carbofuran
Carbosulfan
Carboxin
Carfentrazone-Ethyl
Coumaphos
Chlorfenapyl
Chlorfluozuron
Chloridazon
Chlormequat chloride
Chlorothalonil
Chlorpham
Chlorpyrifos ethyl
Chlorpyriphos Methyl
Chlorsulfuron1
Clodinafop-Propargyl
Clethodim
Chlofentazine
Clopyralid
Clothianidin
Cyclanilide
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Cycloate
Beta-Cyfluthrin 1
Cyhalofop-butyl
Cymoxanyl
Cypermethrin
Cyproconazole
Cyprodinile
Dazomet
delta.-BHC
Deltamethrin1
Diafenthiuron
Diazinon
Dicamba
Dichlofluanid
Dichlorvos
Diclofop Methyl 1
Dicofol
Dieldrin
Diethofencarb
Difenoconazole
Diflubenzuron
Dimethenamid
Dimethipin
Dimethoate
Dimethomorph
Diniconazole
Dinobuton
Dinocap
Dioxathion
Diphenamid
Dithianon
Diuron
Endosulfan A
Endrin
Epoxyconazole
EPTC
Esfenvalerate
Ethalfluralin 1
Ethephon/
Ethiofencarb
Ethion
Ethofumasate
Ethoprophos
Etofenprox
Etoxazole
Famoxadone
Fenamidone
Fenamiphos (sum)
Fenarimol
Fenazaquin
Fenbuconazole 1
Fenitrothion
Fenoxaprop-P-Ethyl
Phenoxycarb
Fenpropathrin1
Fenpyroximate
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Fenthion
Fenvalerate
Fipronil
Flurasulam
Fluazifop-P-Butyl
Fluazinam
Fludioxynil
Flufenoxuron
Flurochloridone
Flusilazole
Flutriafol 1
Folpet
Foramsulfuron
Formatanate
Formothion
Fosetyl Aliminyum/
Fosthiazate
Furathiocarb
Giberellic acid
Glufosinate/
Halfenprox
Haloxyfop-2-Etoxyethyl
Haloxyfop-P-Methyl
Heptachlor
Hexaconazole
Hexaflumuron
Hexythiazox
Imazalil
Imazamox
Imazapic
Imazapyr
Imazethapyr
Imidacloprid
Iodosulfuron-Methyl
Ioxynil
Iprodione
Isoxaflutole
Kresoxim methyl
Lambda Cyhalothrin
Lenacil
Gama BHC/
Lufenuron1
Malathion
MCPA
Mecoprop
Mefenpyr-diethyl
Mesosulfuron methyl
Mesotrione 1
Metalaxyl
Metamitron
Metconazole
Methidathion
Methomyl
Methoxyfenozide
Metolachlor
Metrubuzin
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Metsulfuron-methyl
Monocrotophos
Monolinuron
Myclobutanil
Nicosulfuron
Novaluron
Ofurace/
Omethoate
Oxadixyl
Oxamyl
Oxyflourfen
Parathion Methyl
Penconazole
Pendimethalin
Permethrin
Phenmedipham
Phenthoate
Phosalone
Phosmet
Pirimicarb
Pirimiphos methyl
Prochloraz 1
Procymidone1
Profenofos
Profoxydim (Clefoxydim)
Prometryn
Promopamocarb
Hydrocloride/
Propaquizafop
Propargite
Propazine
Propyconazole
Propoxycarbazone
Propyzamide
Prothopos
Pymetrozine
Pyraclostrobin
Pyraflufen-Ethyl
Pyrazophos1
Pyridaben
Pyridaphention
Pyridate
Pyrimethanil/
Pyrimidufen/
Pyriproxyfen
Quinalphos/
Quinomethionate
Quizalofop-P-Ethyl
Rimsulfuron1
Sethoxydim
Simozine
Spirodiclofen
Spiroxamine
Sulfosulfuron
Tau-Fluvalinate
Tebuconazole
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tebufenozide
Teflubenzuron
Tepraloxydim
Terbutryn
Terbuthylazine
Tetraconazole
Tetradifon
Thiabendazole 1
Thiacloprid
Thiamethoaxam
Thifensulfuron-methyl
Thiometon
Thiohanate methyl
Tolyfluanid1
Tralkoxydim
Triadimefon
Triadimenol
Triallate
Triasulfuron
Tribenuron-Methyl
Trichlorfon
Trifloxystrobin1
Triflumizole
Triflumuron
Trifluralin
Triticonazole
Vinclozolin
Not: * Akredite Analizleri belirtir.
YEM ANALİZLERİ
Analiz Listesi:
1
%10' luk HCL’de Çözünmeyen Kül Tayini
2
Azotsuz Öz Maddeler Tayini
(K.M.+H.Protein+H.Selüloz+H.Kül+H.Yağ)
3
Et Kemik Unu Aranması
4
*Ham Kül Tayini
5
Ham Protein Tayini
6
Ham Selüloz Tayini
7
*Ham Yağ Tayini
8
Metabolik Enerji (Ruminant Yemlerinde)
(H.Protein,H.Yağ,H.Selüloz,H.Kül,
Kurumadde)
9
Metabolik Enerji (Kanatlı Yemlerinde)
(H.Protein,H.Yağ,Nişasta,Şeker)
10 Nişasta Tayini (Kantitatif)
11
*Organik Madde Tayini (KarmaYem ve
Karma Yem hammadeleri)
12 Şeker Tayini (Sakkaroz Cinsinden)
13 Tuz Tayini (Sodyum Klorür)
14
15
16
Üre Tayini (Var-Yok)
KAL
Alfatoksin B1 ve Toplam (B1+B2+G1+G2)
Pamuk Tohumu Küspesi, Kabak
Çekirdeği, Ay Çekirdeği
KLL
Pestisit(Aldrin,Endosülfan,Endrin
17 Heptachlor, Endosülfan, Dieldrin, DDT2,4 ,
DDT4,4 Gama HCH, Alfa HCH))
18 *Kurumadde/Rutubet Tayini
19 Yabancı Madde
Not :1 - * Akredite analizleri belirtir.
FAL
Süre
3 gün
25.08.1974/14987 Tarihli
Resmi Gazete
Yem Mikroskopisi ve Kalite
Kontr. El Kitabı
Önay ,D(1990)
25.08.1974/14987 Tarihli
Resmi Gazete
25.08.1974/14987 Tarihli
Resmi Gazete
AOAC 962.09
02.09.2004/25571 Tarihli
Resmi Gazete
3 gün
TS 9610
3 gün
25571 Sayılı Resmi Gazete,
2004/33 nolu tebliğ
2 gün
29.07.1978/16361 Tarihli
Resmi Gazete
1 gün
25.08.1974/14987 Tarihli
Resmi Gazete
29.07.1978/16361 Tarihli
Resmi Gazete
01.03.1986/19034 Tarihli
Resmi gazete
21.01.1992/21118 Tarihli
Resmi Gazete
21.01.1992/21118 Tarihli
Resmi Gazete
Üreaz Aktivitesi
*Alfatoksin B1 ve Toplam
(B1+B2+G1+G2)*Tahıllar,*Tahıl
Unları,*Mısır,*Yemler
Metod
21.01.1992/21118 Tarihli
Resmi Gazete
KARMA YEMLER VE YEM HAMMEDELERİ
No:
Analizi
Gerçekleş
Matriks
tiren
Laboratuvar
2 gün
3 gün
2 gün
3 gün
2 gün
3 gün
2 gün
1 gün
1 gün
1 gün
IAC-HPLC-FD(Vicam s. 7686:1999)
4 saat
*IAC-HPLC-FD(Vicam s.
73-74:1999)
4 saat
QUECHERS (GC-GC/MS)
2 saat
25.08.1974/14987
Tarihli Resmi Gazete
İlgili Ürün TS' leri
1 gün
1 gün
Download

Yerfıstığı 1 gün *Antep Fıstığı 1 gün *Fındık 1 gün *Ceviz 1 gün