Návod na používání dílenského nábytku
(Platí pro výrobky uvedené v tomto katalogu)
Použití nábytku, obecné zásady:
Dílenský nábytek je určen do výrobních provozů, montážních dílen, laboratoří, zkušeben, opraven, výukových dílen apod. pro
středně těžkou až těžkou práci zámečnického charakteru a všude tam, kde jsou požadavky na ukládání nebo práci s předměty
těžšího charakteru nářadí, nástrojů, přístrojů (kladiva, kleště, ruční el. nářadí, frézy, kování, měřící přístroje apod.) a speciálního
použití jako je archivace spisů, mineralogie apod.
Nábytek se umísťuje ve vnitřních prostorách s prostředím obyčejným, suchým, jako jsou např. dílny výrobních závodů, opraven,
prostory montovaných hal, skladů, školních učeben apod..
Nábytek musí stát na rovné podlaze plnou plochou, nesmí se kývat, pokud je podlaha nerovná, je nutné spodní části nábytku
vypodložit. Materiál podnoží stolů, dílenských skříní a příslušenství je ocelový plech, upravený povrchově práškovou vypalovanou
barvou.
Skříně jsou zásuvkové, s dveřmi nebo kombinované.
Pracovní stoly jsou v několika variantách podle způsobu použití, vždy opatřeny stolovou deskou z bukové spárovky nebo
multiplexové překližky. Tvarová stálost u bukových spárovek je garantována v rozsahu vzdušné vlhkosti 50-60%.
Dveře a zásuvky jsou opatřeny uzavíráním na zámek s cylindrickou vložkou.
Doplňky jsou kovové (děliče zásuvek), plastové (krabičky, lůžka na nástroje) nebo gumové (výstelky zásuvek).
Výrobky nejsou určeny pro:
- přímý styk s vodou nebo umístění ve vlhkém prostředí
- provádění výrobních prací, které mohou přímo poškodit povrch nebo konstrukci nábytku (např. svářečské práce apod.)
Návod na údržbu dílenského nábytku
(Platí pro výrobky uvedené v tomto katalogu)
Za údržbu dílenského nábytku se považuje čistění povrchu od prachu, skvrn, šmouh, oleje a dalších nečistot. K údržbě používejte
běžné čistící prostředky pro použití v domácnostech, určené pro plastové, a kovové lakované povrchy nábytku. Povrch desek z
multiplexové překližky nehoblujte. Obnova dřevěných částí se provádí přebroušením a opětovným nátěrem lněným olejem.
U všech zásuvkových systémů, které využívají systém blokace zásuvek je pro správnou funkčnost systému nezbytné min. 1x za 2
roky promazat blokační závoru v místě styku se zásuvkou některým typem „tuhých“ mazadel vazelína, v opačném případě dojde
k postupnému opotřebení závory tak, že nebude možné závoru dále používat.
Upozornění:
Povrchy kovových částí nábytku nečistěte mechanicky, nepoužívejte práškové abrazivní prostředky. Na kovové lakované povrchy
nepoužívejte prostředky na bázi organických rozpouštědel.
OBSAH
1 PRACOVNÍ STOLY
1.1
1.2
1.3
1.4
Pracovní stoly KOMBI
Mobilní pracovní stoly MPS
Mobilní pracovní stoly PPS
Modulární pracovní stoly
1
1.5
1.5 Příslušenství pracovních stolů
2 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ
2.1 Zásuvkové skříně
2.2 Mobilní kontejnery
2
2.3
2.3 Příslušenství zásuvkových skříní
3 DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ
3.1 Dílenské skříně - hloubka 625 mm
3.2 Dílenské skříně - hloubka 405 mm
3.3 Dílenské skříně s plastovými boxy
3
3.4
3.4 Příslušenství dílenských skříní
4 PRACOVNÍ ŽIDLE
Pracovní židle
4
BAREVNÁ PROVEDENÍ NÁBYTKU
- doporučené uvedeny na stránkách s technickou specifikací
- vlastní dle výběru barev
nebo příplatkové provedení (ostatní barvy dle vzorníku RAL)
5010
tmavě modrá
5012
6011
světle modrá zelená rezeda
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
7035
světle šedá
1
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
STOLY KOMBI - KOMBINACE TYPOVÝCH PRVKŮ DO SESTAV
PRACOVNÍ DESKY - MATERIÁLY
pracovní deska - stolní noha - zásuvková skříň
Pracovní stoly KOMBI jsou vhodné pro práci vsedě.
Ke stolům kombi se doporučují pracovní židle PUR.
1
VŠEOBECNÉ ROZMĚRY
700 - 800
Příklad stolu pro malé
zatížení
šířka 1500 - 2500 mm
Možnost výběru podle účelu použití:
- buková spárovka
tl. 40 nebo 50 mm
- buková překližka
multiplex tl. 40 mm
40 - 50
Oba druhy desek jsou napuštěny lněným olejem.
- Pro těžké práce s předpokládaným poškozením
pracovní desky volíme pracovní desku spárovku
pro její snadnější renovaci povrchu (ohoblování
a opětovné napuštění lněným olejem)
- Podle účelu použití zvolíme sestavu
- Se vzrůstající šířkou zvolíme větší
tloušťku pracovní desky
EXPEDICE
-
2
v demontovaném stavu na paletě
ochranné rohy, zabaleno ve fólii
spojovací kování přibaleno
u natypovaných sestav jsou
otvory pro vruty předvrtány
Maximální plošná nosnost stolů
KOMBI je od 300 do 1200 kg
včetně zátěže v zásuvkách skříně
- Zásuvkové skříně a nohy
se s pracovnímu deskami
spojují vruty 8x30
s šestihrannou hlavou
880 - 890
- Multiplexovou překližku zvolíme při předpokládaném
bodovém zatěžování pracovní desky
Při velkém zatížení stolu
vždy volíme sestavu se
zásuvkovou skříní
840
BAREVNÁ PROVEDENÍ
- korpusy skříní a stolní nohy: RAL7035 šedá
- zásuvky a dvířka: RAL5012 modrá
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA
Pro různé pracovní
činnosti je možné
pracovní desku
dodatečně opatřit
povrchy, např.
ocelovým plechem
nebo nalepenou gumou
Kg
Zásuvky lze dovybavit
děliči zásuvek dle
kapitoly 1.5 nebo 2.3
Příklad atypické sestavy
stolů složené z typových
prvků
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
Stoly KOMBI je možné
sestavovat individuálně
z jednotlivých dílů dle
kapitoly 1.5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
JEDNODUCHÝ VÝSUV
PLNOVÝSUV
BLOKACE ZÁSUVEK
MADLA ZÁSUVEK
PLNÝ VÝSUV ZÁSUVEK
Za příplatek je možné dovybavení
zásuvkových skříní plnovýsuvem
s deseti kuličkovými ložisky umožňujícím
100% vysunutí zásuvky.
Nosnost zásuvky se zvyšuje na 140 kg.
Plnovýsuv lze montovat do zásuvek
od výšky čela 100 mm.
BLOKACE ZÁSUVEK
Zásuvkové skříně jsou standardně
vybaveny blokací zásuvek. Blokace
zásuvek zaručuje, že při vytažení
jedné zásuvky dojde k zablokování
ostatních zásuvek a skříň je zajištěna
proti případnému překlopení dopředu.
MADLA ZÁSUVEK
Zapuštěná madla jsou v rovině
s čelní hranou skříně. Vnitřní
zakulacení a boční plastové kryty
vylučují možnost zranění uživatele.
Celá šíře madla je uzpůsobena
k popisu výměnného štítku krytého
průhledným plastem.
MATERIÁLY
vypalovaná
prášková barva
víko
40
celková výška
JEDNODUCHÝ VÝSUV ZÁSUVEK
Standardní výbavou všech zásuvkových
skříní je jednoduchý výsuv se čtyřmi
kuličkovými ložisky umožňující 85%
vysunutí zásuvky.
Nosnost zásuvky 70 kg.
VŠEOBECNÉ ROZMĚRY
světlá výška
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
Centrální zamykání uzavírá všechny
zásuvky zároveň jedním otočením klíče.
Ke každému zámku jsou dodávány dva
klíče. U výrobků s více zámky je klíč
společný. Možný je také
systém generálního klíče.
50
ocelový plech
tl. 0,8 - 3 mm
(podle druhu dílců)
dno
Světlá výška dělitelná
po 25 mm.
VELIKOSTI ZÁSUVEK
Velikost zásuvky se udává
v počtech jednotek dělení D.
1D = 17 mm
Stěny zásuvek jsou opatřeny
štěrbinovým profilem v rastru
17 mm, což umožňuje
dodatečné dělení
zásuvek.
označení
B
m2
A
skříně
velikost
zásuvky
PZA
PZB
27x27D 459x459mm 0,21
36x36D 612x612mm 0,37
rozměr
AxB
m2
A (B)
5
Perforace
pro děliče
zásuvky
DĚLÍCÍ MATERIÁL ZÁSUVEK
Zásuvky jsou základem celého systému
ukládání nářadí a materiálu. Zásuvky
lze rozdělit kovovými děliči nebo
plastovými boxy.
DĚLÍCÍ MATERIÁL ZÁSUVEK
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
VÍCE INFORMACÍ
o zásuvkových
skříních
viz kapitola 2
5
1D = 17 mm
Velikostem
zásuvek jsou
podřízeny rozměry výrobků.
3
1
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
1.1
Pracovní stůl KOMBI
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 40 mm
- 2x pevná noha PSNP 1
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 50 mm
700
600
- stolová deska
překližka
multiplex
BUK
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
Cena
Kg
Kg
V
Š
800
45,0
880
1500
700
PAB4715
4 500,-
500
55,0
880
2000
700
PAB4720
5 300,-
300
65,0
880
2500
700
PAB4725
6 300,-
900
54,0
890
1500
700
PAB5715
5 300,-
600
67,0
890
2000
700
PAB5720
6 400,-
350
80,0
890
2500
700
PAB5725
7 500,-
800
49,0
880
1500
700
PAM4715
6 150,-
500
60,0
880
2000
700
PAM4720
7000,-
300
72,0
880
2500
700
PAM4725
8 150,-
800
50,0
880
1500
800
PAB4815
5 100,-
500
61,0
880
2000
800
PAB4820
6 100,-
300
73,0
880
2500
800
PAB4825
6 800,-
900
61,0
890
1500
800
PAB5815
6 000,-
600
77,0
890
2000
800
PAB5820
7 200,-
350
93,0
890
2500
800
PAB5825
8 700,-
800
54,0
880
1500
800
PAM4815
6 400,-
500
68,0
880
2000
800
PAM4820
7 300,-
300
81,0
880
2500
800
PAM4825
8 900,-
H
Kč
hloubka 800 mm
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 40 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 2x pevná noha PSNP 2
800
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 50 mm
700
4
- stolová deska
překližka
multiplex
BUK
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 2x pevná noha PSNP 1
- 1x PZA19-1 zásuvka, vpravo
PZA
27x27D
700
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 50 mm
600
Maximální plošné
zatížení zásuvky je 40 kg.
- stolová deska
překližka
multiplex
BUK
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
Cena
Kg
Kg
V
Š
800
59,0
880
1500
700
PPB4715
7 300,-
500
69,0
880
2000
700
PPB4720
8 100,-
300
79,0
880
2500
700
PPB4725
9 100,-
900
69,0
890
1500
700
PPB5715
8 100,-
600
81,0
890
2000
700
PPB5720
9 200,-
350
94,0
890
2500
700
PPB5725
10 300,-
800
63,0
880
1500
700
PPM4715
500
74,0
880
2000
700
PPM4720
9 800,-
300
86,0
880
2500
700
PPM4725
10 950,-
17,8
190
578
600
PZA19-1
2 800,-
800
68,0
880
1500
800
PPB4815
8 550,-
500
79,0
880
2000
800
PPB4820
9 550,-
300
91,0
880
2500
800
PPB4825
10 250,-
900
80,0
890
1500
800
PPB5815
9 450,-
600
95,0
890
2000
800
PPB5820
10 650,-
350 111,0
890
2500
800
PPB5825
12 150,-
800
73,0
880
1500
800
PPM4815
9 850,-
500
86,0
880
2000
800
PPM4820
10 750,-
300
99,0
880
2500
800
PPM4825
12 350,-
22,8
190
731
753
Podvěsná zásuvka
se zámkem
- čelo výšky 100 mm
H
Kč
8 950-
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 2x pevná noha PSNP 2
- 1x PZB19-1 zásuvka, vpravo
PZB
36x36D
800
Maximální plošné
zatížení zásuvky je 40 kg.
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 50 mm
700
- stolová deska
překližka
multiplex
BUK
tl. 40 mm
Podvěsná zásuvka
se zámkem
- čelo výšky 100 mm
PZB19-1
Uvedené ceny jsou bez DPH.
3 450,-
5
1.1
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
1.1
Pracovní stůl KOMBI
- 2x pevná noha PSNP 1
- 1x zásuvková skříň PZA39-2, vpravo
PZA
27x27D
700
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 50 mm
600
Maximální plošné
zatížení 1 zásuvky je 30 kg.
- stolová deska
překližka
multiplex
BUK
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
Cena
Kg
Kg
V
Š
800
74,0
880
1500
700
PBB4715
10 100,-
500
84,0
880
2000
700
PBB4720
10 900,-
300
95,0
880
2500
700
PBB4725
11 900,-
900
83,0
890
1500
700
PBB5715
10 900,-
600
H
Kč
96,0
890
2000
700
PBB5720
12 000,-
350 109,0
890
2500
700
PBB5725
13 100,-
800
78,0
880
1500
700
PBM4715
11 750,-
500
90,0
880
2000
700
PBM4720
12 600,-
300 101,0
880
2500
700
PBM4725
13 750,-
800
88,0
880
1500
800
PBB4815
10 900,-
500
99,0
880
2000
800
PBB4820
11 900,-
300 111,0
880
2500
800
PBB4825
12 600,-
900 100,0
890
1500
800
PBB5815
11 800,-
600 115,0
890
2000
800
PBB5820
13 000,-
350 131,0
890
2500
800
PBB5825
14 500,-
800
93,0
880
1500
800
PBM4815
12 200,-
500 106,0
880
2000
800
PBM4820
13 100,-
300 119,0
880
2500
800
PBM4825
14 700,-
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 2x pevná noha PSNP 2
- 1x zásuvková skříň PZB39-2, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 50 mm
700
Maximální plošné
zatížení 1 zásuvky je 30 kg.
6
- stolová deska
spárovka
BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
překližka
multiplex
BUK
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
Pracovní stůl KOMBI
Kg
- stolová deska
1100
spárovka
700
BUK
tl. 40 mm
400
- 1x pevná noha PSNP 1, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-1, vpravo
700
Rozměry
Obj. č.
Cena
Kg
V
Š
74,0
880
1500
700
PCB4715
7 120,-
84,0
880
2000
700
PCB4720
7 920,-
95,0
880
2500
700
PCB4725
8 920,-
890
1500
700
PCB5715
7 920,-
890
2000
700
PCB5720
9 020,-
890
2500
700
PCB5725
10 120,-
880
1500
700
PCM4715
880
2000
700
PCM4720
9 620,-
880
2500
700
PCM4725
10 770,-
880
1500
800
PCB4815
9 660,-
880
2000
800
PCB4820
10 660,-
880
2500
800
PCB4825
11 360,-
890
1500
800
PCB5815
10 560,-
890
2000
800
PCB5820
11 760,-
890
2500
800
PCB5825
13 260,-
880
1500
800
PCM4815
10 960,-
880
2000
800
PCM4820
11 860,-
880
2500
800
PCM4825
13 460,-
- stolová deska
1200 83,0
spárovka
800 96,0
BUK
tl. 50 mm
500 109,0
600
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
- stolová deska
1100 78,0
překližka
700 90,0
multiplex
BUK
400 101,0
tl. 40 mm
H
Kč
8 770,-
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- stolová deska
1100 79,0
spárovka
700 91,0
BUK
tl. 40 mm
400 102,0
- 1x pevná noha PSNP 2, vlevo
- 1x dílenská skříň PZB84-1, vpravo
800
- stolová deska
1200 91,0
spárovka
800 107,0
BUK
tl. 50 mm
500 123,0
753
- stolová deska
1100 84,0
překližka
700 97,0
multiplex
BUK
400 110,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
7
1.1
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
1.1
Pracovní stůl KOMBI
- 1x pevná noha PSNP 1, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-2, vpravo
PZA
27x27D
Kg
Kg
- stolová deska
1100 85,0
spárovka
700 96,0
BUK
tl. 40 mm
400 106,0
- stolová deska
1200 94,0
spárovka
800 107,0
BUK
tl. 50 mm
500 120,0
700
600
- stolová deska
1100 89,0
překližka
700 101,0
multiplex
BUK
400 113,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
PDB4715
9 550,-
880
2000
700
PDB4720
10 350,-
880
2500
700
PDB4725
11 350,-
890
1500
700
PDB5715
10 350,-
890
2000
700
PDB5720
11 450,-
890
2500
700
PDB5725
12 550,-
880
1500
700
PDM4715
11 200,-
880
2000
700
PDM4720
12 050,-
880
2500
700
PDM4725
13 200,-
880
1500
800
PDB4815
11 240,-
880
2000
800
PDB4820
12 240,-
880
2500
800
PDB4825
12 940,-
890
1500
800
PDB5815
12 140,-
890
2000
800
PDB5820
13 340,-
890
2500
800
PDB5825
14 840,-
880
1500
800
PDM4815
12 540,-
880
2000
800
PDM4820
13 440,-
880
2500
800
PDM4825
15 040,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x pevná noha PSNP 2, vlevo
- 1x dílenská skříň PZB84-2, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
1200 112,0
spárovka
800 128,0
BUK
tl. 50 mm
500 143,0
753
8
- stolová deska
1100 100,0
spárovka
700 112,0
BUK
tl. 40 mm
400 123,0
- stolová deska
1100 105,0
překližka
700 118,0
multiplex
BUK
400 131,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x pevná noha PSNP 1, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-3, vpravo
PZA
27x27D
Kg
Kg
- stolová deska
1100 96,0
spárovka
700 106,0
BUK
tl. 40 mm
400 117,0
- stolová deska
1200 105,0
spárovka
800 118,0
BUK
tl. 50 mm
500 131,0
700
600
- stolová deska
1100 100,0
překližka
700 112,0
multiplex
BUK
400 123,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
PEB4715
11 000,-
880
2000
700
PEB4720
11 800,-
880
2500
700
PEB4725
12 800,-
890
1500
700
PEB5715
11 800,-
890
2000
700
PEB5720
12 900,-
890
2500
700
PEB5725
14 000,-
880
1500
700
PEM4715
12 650,-
880
2000
700
PEM4720
13 500,-
880
2500
700
PEM4725
14 650,-
880
1500
800
PEB4815
12 050,-
880
2000
800
PEB4820
13 050,-
880
2500
800
PEB4825
13 750,-
890
1500
800
PEB5815
12 950,-
890
2000
800
PEB5820
14 150,-
890
2500
800
PEB5825
15 650,-
880
1500
800
PEM4815
13 350,-
880
2000
800
PEM4820
14 250,-
880
2500
800
PEM4825
15 850,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x pevná noha PSNP 2, vlevo
- 1x dílenská skříň PZB84-3, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
1100 118,0
spárovka
700 129,0
BUK
tl. 40 mm
400 141,0
- stolová deska
1200 130,0
spárovka
800 145,0
BUK
tl. 50 mm
500 161,0
753
- stolová deska
1100 123,0
překližka
700 136,0
multiplex
BUK
400 149,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
9
1.1
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
1.1
Pracovní stůl KOMBI
- 1x pevná noha PSNP 1, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-4, vpravo
PZA
27x27D
700
Kg
Kg
- stolová deska
1100 101,0
spárovka
700 111,0
BUK
tl. 40 mm
400 121,0
- stolová deska
1200 109,0
spárovka
800 123,0
BUK
tl. 50 mm
500 136,0
600
- stolová deska
1100 105,0
překližka
700 116,6
multiplex
BUK
400 128,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
PFB4715
11 750,-
880
2000
700
PFB4720
12 550,-
880
2500
700
PFB4725
13 550,-
890
1500
700
PFB5715
12 550,-
890
2000
700
PFB5720
13 650,-
890
2500
700
PFB5725
14 750,-
880
1500
700
PFM4715
13 400,-
880
2000
700
PFM4720
14 250,-
880
2500
700
PFM4725
15 400,-
880
1500
800
PFB4815
12 950,-
880
2000
800
PFB4820
13 950,-
880
2500
800
PFB4825
14 650,-
890
1500
800
PFB5815
13 850,-
890
2000
800
PFB5820
15 050,-
890
2500
800
PFB5825
16 550,-
880
1500
800
PFM4815
14 250,-
880
2000
800
PFM4820
15 150,-
880
2500
800
PFM4825
16 750,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x pevná noha PSNP 2, vlevo
- 1x dílenská skříň PZB84-4, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
1200 136,0
spárovka
800 151,0
BUK
tl. 50 mm
500 167,0
753
10
- stolová deska
1100 124,0
spárovka
700 136,0
BUK
tl. 40 mm
400 147,0
- stolová deska
1100 129,0
překližka
700 142,0
multiplex
BUK
400 155,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x pevná noha PSNP 1, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-6, vpravo
PZA
27x27D
Kg
Kg
- stolová deska
1100 106,0
spárovka
700 116,0
BUK
tl. 40 mm
400 127,0
- stolová deska
1200 115,0
spárovka
800 128,0
BUK
tl. 50 mm
500 141,0
700
600
- stolová deska
1100 110,0
překližka
700 122,0
multiplex
BUK
400 133,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
PHB4715
12 650,-
880
2000
700
PHB4720
13 450,-
880
2500
700
PHB4725
14 450,-
890
1500
700
PHB5715
13 450,-
890
2000
700
PHB5720
14 550,-
890
2500
700
PHB5725
15 650,-
880
1500
700
PHM4715
14 300,-
880
2000
700
PHM4720
15 150,-
880
2500
700
PHM4725
16 300,-
880
1500
800
PHB4815
13 950,-
880
2000
800
PHB4820
14 950,-
880
2500
800
PHB4825
15 650,-
890
1500
800
PHB5815
14 850,-
890
2000
800
PHB5820
16 050,-
890
2500
800
PHB5825
17 550,-
880
1500
800
PHM4815
15 250,-
880
2000
800
PHM4820
16 150,-
880
2500
800
PHM4825
17 750,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x pevná noha PSNP 2, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-6, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
1100 132,0
spárovka
700 143,0
BUK
tl. 40 mm
400 155,0
- stolová deska
1200 144,0
spárovka
800 159,0
BUK
tl. 50 mm
500 175,0
753
- stolová deska
1100 137,0
překližka
700 150,0
multiplex
BUK
400 163,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
11
1.1
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
1.1
Pracovní stůl KOMBI
- 1x dílenská skříň PZA84-1, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-2, vpravo
PZA
27x27D
700
Kg
Kg
- stolová deska
1100 115,0
spárovka
800 120,0
BUK
tl. 40 mm
700 135,0
- stolová deska
1100 123,0
spárovka
900 137,0
BUK
tl. 50 mm
800 150,0
600
Dvířka skříněk jsou standardně pravá,
lze je u výrobku otočit na levá.
- stolová deska
1100 119,0
překližka
800 130,0
multiplex
BUK
700 142,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
PKB4715
12 170,-
880
2000
700
PKB4720
12 970,-
880
2500
700
PKB4725
13 970,-
890
1500
700
PKB5715
12 970,-
890
2000
700
PKB5720
14 070,-
890
2500
700
PKB5725
15 170,-
880
1500
700
PKM4715
13 820,-
880
2000
700
PKM4720
14 670,-
880
2500
700
PKM4725
15 820,-
880
1500
800
PKB4815
15 800,-
880
2000
800
PKB4820
16 800,-
880
2500
800
PKB4825
17 500,-
890
1500
800
PKB5815
16 700,-
890
2000
800
PKB5820
17 900,-
890
2500
800
PKB5825
19 400,-
880
1500
800
PKM4815
17 100,-
880
2000
800
PKM4820
18 000,-
880
2500
800
PKM4825
19 600,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x dílenská skříň PZB84-1, vlevo
- 1x dílenská skříň PZB84-2, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
1100 142,0
spárovka
900 157,0
BUK
tl. 50 mm
800 172,0
753
Dvířka skříněk jsou standardně pravá,
lze je u výrobku otočit na levá.
12
- stolová deska
1100 130,0
spárovka
800 141,0
BUK
tl. 40 mm
700 153,0
- stolová deska
1100 135,0
překližka
800 148,0
multiplex
BUK
700 161,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x dílenská skříň PZA84-3, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-1, vpravo
PZA
27x27D
Kg
Kg
- stolová deska
1100 125,0
spárovka
800 136,0
BUK
tl. 40 mm
700 146,0
- stolová deska
1100 134,0
spárovka
900 147,0
BUK
tl. 50 mm
800 161,0
700
600
Dvířka skříněk jsou standardně pravá,
lze je u výrobku otočit na levá.
- stolová deska
1100 130,0
překližka
800 141,0
multiplex
BUK
700 153,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
PLB4715
13 620,-
880
2000
700
PLB4720
14 420,-
880
2500
700
PLB4725
15 420,-
890
1500
700
PLB5715
14 420,-
890
2000
700
PLB5720
15 520,-
890
2500
700
PLB5725
16 620,-
880
1500
700
PLM4715
15 270,-
880
2000
700
PLM4720
16 120,-
880
2500
700
PLM4725
17 270,-
880
1500
800
PLB4815
15 800,-
880
2000
800
PLB4820
16 800,-
880
2500
800
PLB4825
17 500,-
890
1500
800
PLB5815
16 700,-
890
2000
800
PLB5820
17 900,-
890
2500
800
PLB5825
19 400,-
880
1500
800
PLM4815
17 100,-
880
2000
800
PLM4820
18 000,-
880
2500
800
PLM4825
19 600,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x dílenská skříň PZB84-3, vlevo
- 1x dílenská skříň PZB84-1, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
1100 159,0
spárovka
900 175,0
BUK
tl. 50 mm
800 190,0
753
Dvířka skříněk jsou standardně pravá,
lze je u výrobku otočit na levá.
- stolová deska
1100 147,0
spárovka
800 159,0
BUK
tl. 40 mm
700 171,0
- stolová deska
1100 152,0
překližka
800 166,0
multiplex
BUK
700 179,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
13
1.1
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
1.1
Pracovní stůl KOMBI
- 1x dílenská skříň PZA84-4, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-1, vpravo
PZA
27x27D
Kg
Kg
- stolová deska
1100 130,0
spárovka
800 140,0
BUK
tl. 40 mm
700 150,0
- stolová deska
1100 139,0
spárovka
900 152,0
BUK
tl. 50 mm
800 165,0
700
600
Dvířka skříněk jsou standardně pravá,
lze je u výrobku otočit na levá.
- stolová deska
1100 134,0
překližka
800 146,0
multiplex
BUK
700 157,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
PMB4715
14 370,-
880
2000
700
PMB4720
15 170,-
880
2500
700
PMB4725
16 170,-
890
1500
700
PMB5715
15 170,-
890
2000
700
PMB5720
16 270,-
890
2500
700
PMB5725
17 370,-
880
1500
700
PMM4715
16 020,-
880
2000
700
PMM4720
16 870,-
880
2500
700
PMM4725
18 020,-
880
1500
800
PMB4815
17 510,-
880
2000
800
PMB4820
18 510,-
880
2500
800
PMB4825
19 210,-
890
1500
800
PMB5815
18 410,-
890
2000
800
PMB5820
19 610,-
890
2500
800
PMB5825
21 110,-
880
1500
800
PMM4815
18 810,-
880
2000
800
PMM4820
19 710,-
880
2500
800
PMM4825
21 310,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x dílenská skříň PZB84-4, vlevo
- 1x dílenská skříň PZB84-1, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
1100 166,0
spárovka
900 181,0
BUK
tl. 50 mm
800 197,0
753
Dvířka skříněk jsou standardně pravá,
lze je u výrobku otočit na levá.
14
- stolová deska
1100 154,0
spárovka
800 165,0
BUK
tl. 40 mm
700 177,0
- stolová deska
1100 158,0
překližka
800 172,0
multiplex
BUK
700 185,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x dílenská skříň PZA84-3, vlevo
- 1x dílenská skříň PZA84-4, vpravo
PZA
27x27D
Kg
Kg
- stolová deska
1100 152,0
spárovka
800 162,0
BUK
tl. 40 mm
700 172,0
- stolová deska
1100 161,0
spárovka
900 174,0
BUK
tl. 50 mm
800 187,0
700
600
- stolová deska
1100 156,0
překližka
800 168,0
multiplex
BUK
700 189,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
PNB4715
18 250,-
880
2000
700
PNB4720
19 050,-
880
2500
700
PNB4725
20 050,-
890
1500
700
PNB5715
19 050,-
890
2000
700
PNB5720
20 150,-
890
2500
700
PNB5725
21 250,-
880
1500
700
PNM4715
19 900,-
880
2000
700
PNM4720
20 750,-
880
2500
700
PNM4725
21 900,-
880
1500
800
PNB4815
19 900,-
880
2000
800
PNB4820
20 900,-
880
2500
800
PNB4825
21 600,-
890
1500
800
PNB5815
20 800,-
890
2000
800
PNB5820
22 000,-
890
2500
800
PNB5825
23 500,-
880
1500
800
PNM4815
21 200,-
880
2000
800
PNM4820
22 100,-
880
2500
800
PNM4825
23 700,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 1x dílenská skříň PZB84-3, vlevo
- 1x dílenská skříň PZB84-4, vpravo
PZB
36x36D
800
- stolová deska
1100 192,0
spárovka
800 204,0
BUK
tl. 40 mm
700 115,0
- stolová deska
1100 204,0
spárovka
900 220,0
BUK
tl. 50 mm
800 235,0
753
- stolová deska
1100 197,0
překližka
800 210,0
multiplex
BUK
700 223,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
15
1.1
CENÍK
PRACOVNÍ STOLY KOMBI
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Plošná Hmotnost
Popis
nosnost výrobku
Nákres
hloubka 700 mm
1.1
Pracovní stůl KOMBI
- 2x dílenská skříň PZA84-6
PZA
27x27D
700
Kg
Kg
- stolová deska
1100 167,0
spárovka
800 178,0
BUK
tl. 40 mm
700 188,0
- stolová deska
1100 176,0
spárovka
900 189,0
BUK
tl. 50 mm
800 203,0
600
- stolová deska
1100 172,0
překližka
800 183,0
multiplex
BUK
700 236,0
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
880
1500
700
POB4715
20 800,-
880
2000
700
POB4720
21 600,-
880
2500
700
POB4725
22 600,-
890
1500
700
POB5715
21 600,-
890
2000
700
POB5720
18 300,-
890
2500
700
POB5725
23 800,-
880
1500
700
POM4715
22 450,-
880
2000
700
POM4720
23 300,-
880
2500
700
POM4725
24 450,-
880
1500
800
POB4815
22 800,-
880
2000
800
POB4820
23 800,-
880
2500
800
POB4825
24 500,-
890
1500
800
POB5815
23 700,-
890
2000
800
POB5820
24 900,-
890
2500
800
POB5825
26 400,-
880
1500
800
POM4815
24 100,-
880
2000
800
POM4820
25 000,-
880
2500
800
POM4825
26 600,-
Kč
hloubka 800 mm
Pracovní stůl KOMBI
- 2x dílenská skříň PZB84-6
PZB
36x36D
- stolová deska
1100 214,0
spárovka
800 226,0
BUK
tl. 40 mm
700 236,0
800
- stolová deska
1100 226,0
spárovka
900 242,0
BUK
tl. 50 mm
800 257,0
753
16
- stolová deska
1100 219,0
překližka
800 232,0
multiplex
BUK
700 245,0
tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
POZNÁMKY:
1.1
17
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MOBILNÍ PRACOVNÍ STOLY MPS
KONSTRUKCE MOBILNÍCH STOLŮ MPS
- shodné prvky se stoly KOMBI.
- zásuvky zavěšeny pod pracovní deskou
- nohy spojeny spojovací
vzpěrou
- nohy jsou doplněny
o navařené madlo
1.2
KONSTRUKCE
JEDNODUCHÝ VÝSUV
BLOKACE ZÁSUVEK
JEDNODUCHÝ VÝSUV ZÁSUVEK
Výsuv umožňuje 85% vysunutí zásuvky.
Nosnost zásuvky 70 kg.
Pro mobilní stoly se
nedodává plnovýsuv.
Zásuvky lze dovybavit
děliči zásuvek.
BLOKACE ZÁSUVEK
Zásuvkové skříně jsou standardně
vybaveny blokací zásuvek. Blokace
zásuvek zaručuje, že při vytažení
jedné zásuvky dojde k zablokování
ostatních zásuvek a skříň je zajištěna
proti případnému překlopení dopředu.
DOPLŇKOVÁ
VÝBAVA
27x27D
1D = 17 MM
POJISTKA ZÁSUVEK
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
18
POJISTKA ZÁSUVEK
Zásuvky všech mobilních výrobků mají ve
standardní výbavě
pojistku každé zásuvky, která brání proti
samovolnému vysunutí zásuvky při pohybu
výrobku.
CENTRÁLNÍ ZÁMEK
Podvěsné zásuvkové
skříně s více zásuvkami obsahují centrální zámek. Ke
každému zámku jsou
dodávány dva klíče.
Pro různé pracovní
činnosti je možné
mobilní stoly doplnit o skříňky nebo
stojiny pro zavěšení příslušenství.
Pracovní desku
je možné opatřit
povrchy, např.
ocelovým plechem
nebo nalepenou
gumou.
BAREVNÁ PROVEDENÍ
prášková barva dle vzorníku RAL
Standardní barevné provedení:
- světle šedá RAL7035 nohy a korpusy zásuvek
- světle modrá RAL5012 čela zásuvek
PRACOVNÍ DESKY
- buková spárovka
nebo buk multiplex
- desky jsou napuštěny
lněným olejem
EXPEDICE
- v demontovaném stavu na paletě
- podle množství výrobků bude navrženo balení
- ochranné rohy madla a pracovní desky
- přepáskováno, zabaleno ve fólii
KOLEČKA
- standardně polyamidová
- 2 otočná, brzděná
ve dvou osách
- 2 kolečka pevná
- průměr 125 mm
- za příplatek gumová
- 2 otočná, brzděná
ve dvou osách
- 2 kolečka pevná
- průměr 100 - 200 mm
nebo polyamidová
větších průměrů
Zatížení na 1 kolečko: od 70 do 300 kg
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
CENÍK
MOBILNÍ PRACOVNÍ STOLY MPS
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Mobilní pracovní stůl
- 2x noha s polyamid kolečky 125 mm
- stolová deska
spárovka BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
překližka
multiplex BUK
tl. 40 mm
Rozměry
Hmotnost
Kg
hloubka 700, 800 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
1.2
49,0
880
1500
700
PMPS1-715
7 170,-
60,0
880
2000
700
PMPS1-720
8 050,-
53,0
880
1500
800
PMPS1-815
7 770,-
65,0
880
2000
800
PMPS1-820
8 850,-
53,0
880
1500
700
PMPS1-715M
8 804,-
65,0
880
2000
700
PMPS1-720M
9 732,-
58,0
880
1500
800
PMPS1-815M
8 870,-
72,0
880
2000
800
PMPS1-820M
9 770,-
69,0
880
1500
700
PMPS2-715
9 970,-
80,0
880
2000
700
PMPS2-720
10 850,-
Maximální plošná nosnost stolu je 250 kg.
hloubka 700, 800 mm
Mobilní pracovní stůl
- 2x noha s polyamid kolečky 125 mm
- 1x PZA16-1 zásuvka, vpravo
- stolová deska
spárovka BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
překližka
multiplex BUK
tl. 40 mm
Maximální plošné
zatížení zásuvky je 40 kg.
Maximální plošná nosnost stolu je 250 kg.
Pozn. Rozměr
zásuvky
27x27D
Podvěsná zásuvka
se zámkem
- čelo výšky 75 mm
73,0
880
1500
800
PMPS2-815
10 570,-
85,0
880
2000
800
PMPS2-820
11 650,-
73,0
880
1500
700
PMPS2-715M 11 604,-
85,0
880
2000
700
PMPS2-720M 12 532,-
78,0
880
1500
800
PMPS2-815M 11 870,-
92,0
880
2000
800
PMPS2-820M 12 850,-
16,5
165
578
600
PZA16-1
Uvedené ceny jsou bez DPH.
2 800,-
19
CENÍK
MOBILNÍ PRACOVNÍ STOLY MPS
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
1.2
Mobilní pracovní stůl
- 2x noha s polyamid kolečky 125 mm
- 1x PZA39-3 - 3x zásuvka s pojistkou
- stolová deska
spárovka BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
překližka
multiplex BUK
tl. 40 mm
Maximální plošné zatížení
1 zásuvky je 30 kg.
Maximální plošná nosnost stolu
včetně zátěže v zásuvkách je 250 kg.
Rozměry
Hmotnost
Kg
hloubka 700, 800 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
1
84,0
880
1500
700
PMPS3-715
13 670,-
95,0
880
2000
700
PMPS3-720
14 550,-
93,0
880
1500
800
PMPS3-815
14 270,-
100,0
880
2000
800
PMPS3-820
15 350,-
88,0
880
1500
700
PMPS3-715M 15 304,-
107,0
880
2000
700
PMPS3-720M 16 232,-
93,0
880
1500
800
PMPS3-815M 15 580,-
107,0
880
2000
800
PMPS3-820M 16 550,-
48,0
880
1500
700
PMPS4-715
6 170,-
59,0
880
2000
700
PMPS4-720
7 050,-
52,0
880
1500
800
PMPS4-815
6 770,-
64,0
880
2000
800
PMPS4-820
7 850,-
hloubka 700, 800 mm
Mobilní pracovní stůl
- 1x noha pevná
- 1x noha s polyamid kolečky 125 mm
- stolová deska
spárovka BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
překližka
multiplex BUK
tl. 40 mm
52,0
880
1500
700
PMPS4-715M
7 804,-
64,0
880
2000
700
PMPS4-720M
8 732,-
57,0
880
1500
800
PMPS4-815M
7 070,-
71,0
880
2000
800
PMPS4-820M
9 050,-
Maximální plošná nosnost stolu je 250 kg.
20
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
MOBILNÍ PRACOVNÍ STOLY MPS
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
hloubka 700, 800 mm
Mobilní pracovní stůl
- 1x noha pevná
- 1x noha s polyamid kolečky 125 mm
- 1x PZA16-1 zásuvka, vpravo
- stolová deska
spárovka BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
překližka
multiplex BUK
tl. 40 mm
Maximální plošné zatížení
zásuvky je 40 kg.
Maximální plošná nosnost stolu je 250 kg.
Pozn. Rozměr
zásuvky
27x27D
Podvěsná zásuvka
se zámkem
- čelo výšky 75 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
Š
63,0
880
1500
700
PMPS5-715
8 970,-
74,0
880
2000
700
PMPS5-720
9 850,-
67,0
880
1500
800
PMPS5-815
9 570,-
77,0
880
2000
800
PMPS5-820
10 650,-
67,0
880
1500
700
PMPS5-715M 10 604,-
Kč
1.2
79,0
880
2000
700
PMPS5-720M 11 532,-
72,0
880
1500
800
PMPS5-815M 10 870,-
86,0
880
2000
800
PMPS5-820M 11 850,-
16,5
165
578
600
PZA16-1
76,0
880
1500
700
PMPS6-715
12 670,-
87,0
880
2000
700
PMPS6-720
13 550,-
2 800,-
hloubka 700, 800 mm
Mobilní pracovní stůl
- 1x noha pevná
- 1x noha s polyamid kolečky 125 mm
- 1x PZA39-3 - 3x zásuvka s pojistkou
- stolová deska
spárovka BUK
tl. 40 mm
- stolová deska
překližka
multiplex BUK
tl. 40 mm
Maximální plošné zatížení
1 zásuvky je 30 kg.
Maximální plošná nosnost stolu
včetně zátěže v zásuvkách je 250 kg.
80,0
880
1500
800
PMPS6-815
13 270,-
92,0
880
2000
800
PMPS6-820
14 350,-
80,0
880
1500
700
PMPS6-715M 14 304,-
92,0
880
2000
700
PMPS6-720M 15 232,-
85,0
880
1500
800
PMPS6-815M 14 570,-
99,0
880
2000
800
PMPS6-820M 15 550,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
21
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MOBILNÍ PRACOVNÍ STOLY PPS
1.3
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
JEDNODUCHÝ VÝSUV
BLOKACE ZÁSUVEK
KORPUSY MOBILNÍCH STOLŮ
- mají shodné prvky se zásuvkovými skříněmi
- centrální zámek zásuvek
Doplněny jsou o:
- pracovní desku (40x1200x700 mm)
- kolečka, madlo, případně police, dvířka se zámkem
Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče.
U výrobků s více zámky je klíč společný.
JEDNODUCHÝ VÝSUV ZÁSUVEK
Výsuv umožňuje 85% vysunutí zásuvky.
Nosnost zásuvky 70 kg.
Pro mobilní stoly se
nedodává plnovýsuv.
Zásuvky lze dovybavit
děliči zásuvek.
BLOKACE ZÁSUVEK
Zásuvkové skříně jsou standardně
vybaveny blokací zásuvek. Blokace
zásuvek zaručuje, že při vytažení
jedné zásuvky dojde k zablokování
ostatních zásuvek a skříň je zajištěna
proti případnému překlopení dopředu.
DOPLŇKOVÁ
VÝBAVA
27x27D
1D = 17 MM
POJISTKA ZÁSUVEK
POJISTKA ZÁSUVEK
Zásuvky všech mobilních výrobků mají ve
standardní výbavě
pojistku každé zásuvky, která brání proti
samovolnému vysunutí zásuvky při pohybu
výrobku.
Pro různé pracovní
činnosti je možné
mobilní stoly doplnit o skříňky nebo
stojiny pro zavěšení příslušenství.
Pracovní desku
je možné opatřit
povrchy, např.
ocelovým plechem
nebo nalepenou
gumou.
BAREVNÁ PROVEDENÍ
prášková barva dle vzorníku RAL
Standardní barevné provedení:
- světle šedá RAL7035
korpusy a konstrukce
- světle modrá RAL5012
čela zásuvek
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
- stojiny, závěsné panely,
držáky nářadí apod.
viz kapitola 1.5
EXPEDICE
- ve smontovaném stavu na paletě včetně
namontovaných koleček a madel
- ochranné rohy madla a pracovní desky
- přepáskováno, zabaleno ve fólii
KOLEČKA
- standardně polyamidová
- 2 otočná, brzděná
ve dvou osách
- 2 kolečka pevná
- průměr 125 mm
- za příplatek gumová
- 2 otočná, brzděná
ve dvou osách
- 2 kolečka pevná
- průměr 100 - 200 mm
nebo polyamidová
větších průměrů
PRACOVNÍ DESKY
- buková spárovka
nebo buk multiplex
- desky jsou napuštěny
lněným olejem.
22
Zatížení na 1 kolečko: od 70 do 300 kg
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
CENÍK
MOBILNÍ PRACOVNÍ STOLY PPS
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Rozměry
Hmotnost
hloubka 700 mm
Mobilní pracovní stůl
1200x700
na kolečkách
- 1 police
- 2x kolečka polyamid
pevná, n 125 mm
- 2x kolečka polyamid
otočná s brzdou
n 125 mm
Celková nosnost stolu je 300 Kg
Kg
V
Š
61,0
805
1200
Obj. č.
H
Cena
Kč
1.3
700
PPS-1
5 194,-
PPS-1M
5 895,-
PPS-2
7 844,-
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
65,0
805
1200
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
Mobilní pracovní stůl
1200x700
na kolečkách
77,0
805
1200
700
- 1 police vlevo
- 1x dvířka vpravo
(výška dvířek 500 mm) Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
- zámek
- 1x stavitelná police
- 2x kolečka polyamid
81,0
805
1200
700
PPS-2M
pevná, n 125 mm
- 2x kolečka polyamid
otočná s brzdou
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
n 125 mm
Celková nosnost stolu je 400 Kg
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------75
125
300
Celková nosnost stolu je 380 Kg
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Mobilní pracovní stůl
1200x700
na kolečkách
- 2x kolečka polyamid
pevná n125 mm
- 2x polyamid kolečka
otočná s brzdou
n125 mm
-
1 police vlevo
3x zásuvka vpravo
zásuvky s pojistkou
centrální zámek
100,0
805
1200
700
8 545,-
PPS-3
12 900,-
PPS-3M
13 600,-
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
103,0
805
1200
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
23
CENÍK
MOBILNÍ PRACOVNÍ STOLY PPS
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Hmotnost
hloubka 700 mm
Mobilní pracovní stůl
1200x700
na kolečkách
1.3
- 2x stavitelná police
- 2x dvířka
Celková nosnost stolu je 380 Kg
V
Š
96,0
805
1200
Obj. č.
H
700
Cena
Kč
PPS-4
10 494,-
PPS-4M
11 195,-
PPS-5
16 300,-
PPS-5M
17 000,-
PPS-6
19 928,-
PPS-6M
20 630,-
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
805
1200
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------75
125
300
Celková nosnost stolu je 380 Kg
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------75
75
100
250
Mobilní pracovní stůl
1200x700
na kolečkách
- 3x zásuvka
s pojistkou
- 1 stavitelná police
- 1x dvířka vpravo
(výška dvířek 500 mm)
- centrální zámek
- 2x kolečka polyamid
pevná, n 125 mm
- 2x kolečka polyamid
otočná s brzdou
n 125 mm
Mobilní pracovní stůl
1200x700
na kolečkách
- 2x kolečka polyamid
pevná n125 mm
- 2x polyamid kolečka
otočná s brzdou
n125 mm
- 8x zásuvka
s pojistkou
- centrální zámek
24
Rozměry
Kg
- 2x kolečka polyamid
pevná, n 125 mm
- 2x kolečka polyamid 100,0
otočná s brzdou
n 125 mm
Celková nosnost stolu je 340 Kg
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
119,0
805
1200
700
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
122,0
805
1200
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
153,0
805
1200
700
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
156,0
805
1200
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
POZNÁMKY:
1.3
25
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
MODULÁRNÍ PRACOVNÍ STOLY
KORPUSY STOLŮ
- sešroubované ze základních stavebních panelů
- osazeny zásuvkami 27x27D
- centrální zámky
- ke každému zámku jsou dodávány dva klíče
- stůl s více zámky má klíče společné pro všechny
zámky
- robustní konstrukce pro vysoké zatěžování
- vhodné pro práci vestoje
1.4
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
JEDNODUCHÝ VÝSUV ZÁSUVEK
Výsuv umožňuje 85% vysunutí zásuvky.
Nosnost zásuvky 70 kg.
Pro modulární stoly se nedodává plnovýsuv.
Vzhledem k velké hmotnosti stolů není
potřebná blokace zásuvek.
JEDNODUCHÝ VÝSUV
EXPEDICE
27x27D
1D = 17 MM
ROZMĚRY STOLŮ
PRACOVNÍ DESKY
- buková spárovka
nebo buk multiplex
- desky jsou napuštěny
lněným olejem.
Š
H
B
- ve smontovaném stavu na paletě
- přepáskováno
- ochranné rohy, zabaleno ve fólii
C
Zásuvky lze dovybavit
děliči zásuvek dle
kapitoly 1.5
Pro různé pracovní činnosti
je možné pracovní desku
dodatečně opatřit povrchy,
např. ocelovým plechem
nebo nalepenou gumou
A V
VxŠxH
- celkové rozměry výrobku
AxBxC
- rozměry korpusu stolu
- přesah pracovní desky
umožňuje uchycení
příslušenství
26
Robustní konstrukce stolů
umožňuje vysoké plošné
zatížení bez závislosti na
druhu pracovní desky.
Maximální plošné zatížení
modulárních stolů je
800 kg nebo 1600 kg
(dle typu stolu)
včetně zátěže v zásuvkách
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
CENÍK
MODULÁRNÍ PRACOVNÍ STOLY
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
šířka 1500 mm
Popis
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------2x 100
2x 200
2x 300
Hmotnost
Kg
hloubka 700 mm
Modulární pracovní
stůl 1500x700
- 6x zásuvky
- 2x centrální zámek
136,1
Plošná nosnost 800 Kg
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------100
100
200
200
Modulární pracovní
stůl 1500x700
-
4x zásuvka vlevo
centrální zámek
1x dveře vpravo
1x stavitelná police
Rozměry korpusu:
830x1200x600 mm
Plošná nosnost 800 Kg
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------2x 100
2x dvířka
500
Plošná nosnost 800 Kg
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------100
200
300
Modulární pracovní
stůl 1500x700
-
Š
870
1500
Obj. č.
H
700
Cena
Kč
PPS1-1
19 483,-
870
1500
700
PPS1-1M
21 408,-
PPS1-2
16 917,-
PPS1-2M
18 842,-
PPS1-3
15 050,-
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
120,4
870
1500
700
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
124,4
870
1500
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
108,3
870
1500
700
2x
2x
2x
2x
zásuvka
zámek
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
dveře se zámkem,
stavitelná police
112,3
870
1500
700
PPS1-3M
Rozměry korpusu:
830x1200x600 mm
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
Modulární pracovní
stůl 1500x700
- 3x zásuvka vlevo
- centrální zámek
- nika s policí vpravo
116,8
Rozměry korpusu:
830x1200x600 mm
870
1500
700
16 975,-
PPS1-4
15 342,-
PPS1-4M
17 267,-
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
116,8
Plošná nosnost 800 Kg
Rozměry
V
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
140,2
Rozměry korpusu:
830x1200x600 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
870
1500
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
27
1.4
CENÍK
MODULÁRNÍ PRACOVNÍ STOLY
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
šířka 2000 mm
Popis
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------2x 100
2x 200
2x 300
1.4
Kg
Modulární pracovní
stůl 2000x700
-
6x
2x
1x
1x
zásuvka
centrální zámek
nika uprostřed
stavitelná police
175,3
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------75
100
100
125
200
Modulární pracovní
stůl 2000x700
-
2x dveře se zámkem
2x stavitelná police
5x zásuvka
centrální zámek
Plošná nosnost 800 Kg
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------3x 100
3x dvířka
500
Modulární pracovní
stůl 2000x700
-
3x
3x
3x
3x
zásuvka
zámek
dveře se zámkem
stavitelná police
168,5
Plošná nosnost 800 Kg
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------100
1x dvířka
500
2x dvířka
600
Plošná nosnost 800 Kg
28
Modulární pracovní
stůl 2000x700
-
1x
1x
3x
3x
zásuvka vpravo
zámek
dveře se zámkem
stavitelná police
2000
700
Cena
Kč
PPS2-1
21 292,-
870
2000
700
PPS2-1M
22 283,-
870
2000
700
PPS2-2
21 408,-
870
2000
700
PPS2-2M
22 400,-
PPS2-3
20 183,-
PPS2-3M
21 175,-
PPS2-4
19 075,-
PPS2-4M
20 067,-
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
148,0
870
2000
700
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
870
2000
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
140,2
870
2000
700
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
145,6
Rozměry korpusu:
830x1800x600 mm
870
Obj. č.
H
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
153,4
Rozměry korpusu:
830x1800x600 mm
Š
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
173,9
Rozměry korpusu:
830x1800x600 mm
V
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
180,7
Rozměry korpusu:
830x1800x600 mm
Plošná nosnost 800 Kg
Rozměry
Hmotnost
hloubka 700 mm
870
2000
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
MODULÁRNÍ PRACOVNÍ STOLY
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
šířka 1500 mm
Popis
Modulární pracovní
stůl 2000x700
- 3x dveře
- 3x zámek
- 3x stavitelná police
Rozměry korpusu:
830x1800x600 mm
Plošná nosnost 800 Kg
136,4
Modulární pracovní
stůl 2000x700
- 11x zásuvka
- centrální zámek
Rozměry korpusu:
830x1800x600 mm
Š
870
2000
Obj. č.
H
700
Cena
Kč
PPS2-5
17 442,-
PPS2-5M
18 433,-
PPS2-6
28 058,-
PPS2-6M
29 050,-
PPS3-1
34 417,-
PPS3-1M
36 575,-
PPS3-2
26 483,-
PPS3-2M
28 642,-
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
141,8
870
2000
700
210,4
870
2000
700
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
215,8
870
2000
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
Plošná nosnost 800 Kg
hloubka 700 mm
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------2x 100
2x 200
2x dvířka
2x 100
2x 200
Modulární pracovní
stůl 2500x700
-
8x zásuvka
centrální zamykání
2x dveře
2x stavitelná police
230,5
Rozměry korpusu:
830x2400x600 mm
Plošná nosnost 1600 Kg
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------100
dvířka
100
dvířka
Modulární pracovní
stůl 2500x700
-
2x
2x
2x
4x
zásuvka
zámek
dveře
stavitelná police
2500
700
870
2500
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
178,3
870
2500
700
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
185,8
Rozměry korpusu:
830x2400x600 mm
870
Stolová deska spárovka BUK, tl. 40 mm
237,3
Plošná nosnost 1600 Kg
V
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
výška čel
zásuvek
(v mm)
------------------2x 100
2x 200
2x 300
1x 75
2x 100
1x 125
1x 200
šířka 2500 mm
Rozměry
Hmotnost
Kg
hloubka 700 mm
870
2500
700
Stolová deska multiplex BUK, tl. 40 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
29
1.4
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRACOVNÍCH STOLŮ
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRACOVNÍCH STOLŮ KOMBI, MOBILNÍCH PRACOVNÍCH STOLŮ MPS, PPS A MODULÁRNÍCH PRACOVNÍCH STOLŮ
1 ZÁVĚSNÁ ROLETOVÁ SKŘÍŇKA
8
10
2 STOJINY
4
3 PANELY PLNÉ
6
1
4 PANELY PERFOROVANÉ
5 ZÁVĚSNÁ POLICE
1.5
6 DRŽÁKY NÁŘADÍ
7
3
2
5
7 PLASTOVÉ BOXY
8 RAMENA PRO ZAVĚŠENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
9 VOZÍK PRO ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ
10 ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA
11 ZÁSTRČKY
12 ELEKTROLIŠTY
9
10
8
9
11
6
2
5
4
7
12
30
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Rozměry
Hmotnost
Kg
STOJINY
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
V
Obj. č.
Š
Cena
Kč
Stojiny
standardní uchycení
pro zavěšení panelů
- vč. šroubů
pro přišroubování
do pracovní
desky
40
330
PNS 1
PNS 2
PNS 3
- Stojina připevněna
vruty M8 x 30mm
(3Ks)
2,2
411
PNS 1
350,-
3,1
696
PNS 2
467,-
4,0
1000
PNS 3
583,-
Barvy standartní
4,9
1304
PNS 4
700,-
1,6
411
PNS 11
350,-
2,5
696
PNS 21
467,-
3,3
1000
PNS 31
583,-
4,2
1304
PNS 41
700,-
PNS 4
Stojiny
standardní uchycení
pro zavěšení panelů
- vč. šroubů
pro přišroubování
do pracovní
desky
40
Detail upevnění
- Stojina připevněna
vruty M8 x 30mm
(3Ks)
Barvy standartní
PNS 11
1.5
PNS 21
PNS 31
PNS 41
Uvedené ceny jsou bez DPH.
31
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Ramena s profilem C
pro zavěšení
osvětlení nebo
závěsného nářadí
- Ramena ke stojinám
připevněna 2 páry
šroubů M8x70 mm
- Nosnost 8Kg
1.5
Hmotnost
Kg
RAMENA S PROFILEM C
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
V
Obj. č.
Š
Cena
Kč
6,4
1500
PNRA15
2 450,-
6,8
2000
PNRA20
2 800,-
VOZÍK
Vozík pro zavěšení
nářadí
- Vkládá se do profilu C
35x35 mm
0,05
- Ramena PNRA15
a PNRA20T
PNV 1
350,-
- Nosnost 2Kg
PANELY
Panel plný
pro zavěšení
do stojin PNS
standardní barva:
modrá RAL5012
2,4
304
960
PNP10
525,-
4,0
304
1440
PNP15
583,-
2,7
304
960
PNPP10
642,-
3,8
304
1440
PNPP15
758,-
Panel perforovaný
pro zavěšení
do stojin PNS
- Čtvercové otvory
10x10 mm
- Rozteč otvorů
38x38 mm
- Standardní barva:
modrá RAL5012
32
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
PANELY
Rozměry
Obj. č.
Š
Cena
Kg
V
6,4
800
800
PNPP0880
1 225,-
11,9
800
1448
PNPP1580
1 400,-
16,2
800
1948
PNPP2080
1 633,-
Kč
Panel perforovaný
pro zavěšení
na zeď
- Možné zavěšení
vertikálně
i horizontálně
- Čtvercové otvory
10x10 mm
- Rozteč otvorů
38x38 mm
- Standardní barva:
modrá RAL5012
Příklad použití panelu (viz závěsný program)
Detail upevnění panelu
4
Uvedené ceny jsou bez DPH.
33
1.5
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
ZÁVĚSNÉ PLICE
206
Kovová police
včetně dvou držáků
pro zavěšení
do stojin PNS
- Spojovací materiál
1.5
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Kg
Š
3,2
1000
206
PNPO 10-1
700,-
4,5
1500
206
PNPO 15-1
758,-
5,7
1000
370
PNPO 10-2
758,-
7,0
1500
370
PNPO 15-2
816,-
Obj. č.
H
Cena
Kč
- Standardní barva:
modrá RAL5012
370
Kovová police
včetně dvou držáků
pro zavěšení
do stojin PNS
- Spojovací materiál
- Standardní barva:
modrá RAL5012
Příklad použití police
Police obsahují držáky
(bočnice) umožňující
nastavení úhlu police
a zavěšení do stojin
Přišroubování
stojin PNS
do pracovní
desky
34
Detail přišroubování
nohy PSNP do pracovní
desky
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
ELEKTROLIŠTY
Šířka elektrolišty pro zavěšení do stojin je shodná
se šířkou panelů PNP10 a PNPP10
Elektrolišta
zásuvky:
- 5x 230V/50Hz
bez jištění
Kabelový přívod
- 230V, délka 2,5 m
bez koncovky
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
5,2
70
Š
900
Obj. č.
H
125
Cena
Kč
PNEL 1
4 433,-
1.5
Pozn. V objednávce vyspecifikovat způsob zavěšení elektrolišty (zavěšení do stojin nebo přišroubování pod pracovní desku)
900
Elektrolišta
zásuvky:
- 5x 230V/50Hz
s jištěním
kabelový přívod
- 400V/16A
- délka 2,5 m bez
koncovky
5,3
70
900
125
PNEL 2
5 192,-
Pozn. V objednávce vyspecifikovat způsob zavěšení elektrolišty (zavěšení do stojin nebo přišroubování pod pracovní desku)
Elektrolišta
zásuvky:
- 3x 230V/50Hz
- 1x 400V/16A
s jištěním
kabelový přívod
- 400V/16A
- délka 2,5 m bez
koncovky
5,6
70
900
125
PNEL 3
5 950,-
Pozn. V objednávce vyspecifikovat způsob zavěšení elektrolišty (zavěšení do stojin nebo přišroubování pod pracovní desku)
Elektrolišta
zásuvky:
- 2x 400V/16A
s jištěním
kabelový přívod
- 400V/16A
- délka 2,5 m bez
koncovky
5,9
70
900
125
PNEL 4
6 183,-
Pozn. V objednávce vyspecifikovat způsob zavěšení elektrolišty (zavěšení do stojin nebo přišroubování pod pracovní desku)
Uvedené ceny jsou bez DPH.
35
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Popis
Rozměry
Kg
V
1 X 30W
0,9
70
500
ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Zářivkové svítidlo
včetně lišty
pro držák PNRA
PNEZ05
1.5
35
PNEZ 05
1 167,-
1 X 30W
1,4
70
1000
35
PNEZ 10
1 283,-
PNEZ10
1 X 36W
1,6
70
1300
35
PNEZ 13
1 400,-
PNEZ13
- Krytí IP 20
- Akrylové krycí sklo
- Přípojný kabel 1,5m
0,6
165
60
45
PNER 3
525,-
0,7
215
60
45
PNER 4
583,-
PYZ 1
158,-
ZÁSTRČKY
Zástrčky
včetně držáků
pro zavěšení
do perforované
stěny
délka přívodu
1,5 m
PNER3
PNER4
DRŽÁKY NÁŘADÍ
Držák stranových
klíčů
barva RAL5012
L = šířka lišty
10
12
15
15
25
25
25
0,55
35
615
35
35
35
35
Šířky otvorů (v mm) pro zavěšení stranových klíčů
36
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
ZÁVĚSNÝ PROGRAM
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Držák nářadí
do panelu
s perforacemi
vč. pojistného šroubu
pozinkováno
průměr drátu 5 mm
L = délka drátu
Držák nářadí
do panelu
s perforacemi
vč. pojistného šroubu
pozinkováno
Rozměry
Hmotnost
Kg
DRŽÁKY NÁŘADÍ
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
R
L
Obj. č.
<
Cena
Kč
0,05
15
PYA 1
53,-
0,05
90
PYA 2
53,-
0,05
140
PYA 3
53,-
0,05
15+35
30°
PYB 1
53,-
0,05
15+70
30°
PYB 2
53,-
průměr drátu 5 mm
L = délka drátu
< = úhel sklonu drátu
Držák nářadí
do panelu
s perforacemi
vč. pojistného šroubu
pozinkováno
průměr drátu 5 mm
L = délka drátu
R = rozteč drátu
Držák nářadí
do panelu
s perforacemi
vč. pojistného šroubu
pozinkováno
0,05
15
45
PYC 1
53,-
0,05
15
90
PYC 2
53,-
0,05
30
35
PYC 3
53,-
0,05
45
35
PYC 4
53,-
0,05
45
90
PYC 5
53,-
0,05
20
35
PYD 1
53,-
0,05
20
100
PYD 2
53,-
průměr drátu 5 mm
L = délka drátu
R = rozteč drátu
Uvedené ceny jsou bez DPH.
37
1.5
CENÍK
ZÁVĚSNÝ PROGRAM
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
25
1.5
45
Držák nářadí
do panelu
s perforacemi
vč. pojistného šroubu
pozinkováno
Rozměry
Hmotnost
Kg
DRŽÁKY NÁŘADÍ
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
V
L
Obj. č.
H
0,1
Cena
Kč
PYE 1
53,-
PYF 1
158,-
PYG 1
93,-
PYK 1
204,-
průměr drátu 5 mm
L = délka drátu
Police
barva RAL5012
L = šířka lišty
0,65
302
100
Magnet
barva RAL5012
0,15
Držák nástrčných
hlavic1/2"
barva RAL5012
0,6
38
40
366
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
ZÁVĚSNÝ PROGRAM
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
DRŽÁKY NÁŘADÍ
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
Cena
Kg
V
0,5
40
349
PYH 1
204,-
0,65
76
200
PYL 1
158,-
0,5
590
PYV 1
158,-
0,8
100
PYV 2
93,-
L
H
Kč
Držák nástrčných
hlavic 1/4"
barva RAL5012
Držák vyrážečů
barva RAL5012
L = šířka lišty
Držák plastových
boxů
barva RAL5012
L = šířka lišty
Držák nářadí
barva RAL5012
L = šířka lišty
0,3
50
226
40
PYX 1
140,-
0,5
50
340
40
PYX 2
158,,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
39
1.5
CENÍK
PLASTOVÉ BOXY
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Popis
Kg
PLASTOVÉ BOXY
Rozměry
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Plastový box
velikost 1
1.5
30 ks
modrá
0,05
60
102
100
P456200
23,-
červená
0,05
60
102
100
P456201
23,-
žlutá
0,05
60
102
100
P456202
23,-
zelená
0,05
60
102
100
P456203
23,-
šedá
0,05
60
102
100
P456221
23,-
Pozn. Prodává se pouze po celých balení.
Plastový box
velikost 2
3
24 ks
modrá
0,05
75
102
160
P456204
37,-
červená
0,05
75
102
160
P456205
37,-
žlutá
0,05
75
102
160
P456206
37,-
zelená
0,05
75
102
160
P456207
37,-
šedá
0,05
75
102
160
P456222
37,-
modrá
0,1
75
102
215
P456230
51,-
červená
0,1
75
102
215
P456231
51,-
žlutá
0,1
75
102
215
P456232
51,-
zelená
0,1
75
102
215
P456233
51,-
šedá
0,1
75
102
215
P456234
51,-
modrá
0,1
82
137
160
P456240
57,-
červená
0,1
82
137
160
P456241
57,-
žlutá
0,1
82
137
160
P456242
57,-
zelená
0,1
82
137
160
P456243
57,-
šedá
0,1
82
137
160
P456244
57,-
Pozn. Prodává se pouze po celých balení.
Plastový box
velikost 2L
20 ks
Pozn. Prodává se pouze po celých balení.
Plastový box
velikost 2B
20 ks
Pozn. Prodává se pouze po celých balení.
40
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PLASTOVÉ BOXY
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
Cena
Kg
V
0,2
125
148
235
P456208
92,-
červená
0,2
125
148
235
P456209
92,-
žlutá
0,2
125
148
235
P456210
92,-
zelená
0,2
125
148
235
P456211
92,-
šedá
0,2
125
148
235
P456223
92,-
0,4
150
204
350
P456212
160,-
červená
0,4
150
204
350
P456213
160,-
žlutá
0,4
150
204
350
P456214
160,-
zelená
0,4
150
204
350
P456215
160,-
šedá
0,4
150
204
350
P456224
160,-
1,0
200
310
500
P456216
307,-
červená
1,0
200
310
500
P456217
307,-
žlutá
1,0
200
310
500
P456218
307,-
zelená
1,0
200
310
500
P456219
307,-
šedá
1,0
200
310
500
P456225
307,-
Plastový box
velikost 3
modrá
24 ks
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Š
H
Kč
Pozn. Prodává se pouze po celých balení.
Plastový box
velikost 4
modrá
12 ks
Pozn. Prodává se pouze po celých balení.
Plastový box
velikost 5
modrá
6 ks
Pozn. Prodává se pouze po celých balení.
Plastové boxy pro zavěšení
do lišt PYV nebo stohovatelné
- velikosti 1 až 5
- různé barvy
- odolné proti tukům, olejům
a louhům
- materiál polypropylen
- vysoká zatížitelnost i stabilita
- potravinářsky nezávadné
- 100% recyklovatelné
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena platí
vždy pro 1ks plastového boxu.
Lišty PYV na zavěšení
plastových boxů viz
strana 39
Počet ks v balení je jiný
pro každou velikost boxu
Uvedené ceny jsou bez DPH.
41
1.5
CENÍK
DESKY PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
SPÁROVKY BUK
Popis
Pracovní desky
z bukové spárovky
tloušťky 40 mm
a hloubky 700 mm
- povrchová úprava
lněným olejem
1.5
Pracovní desky
z bukové spárovky
tloušťky 40 mm
a hloubky 800 mm
- povrchová úprava
lněným olejem
Rozměry
Hmotnost
Kg
tl. 40 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
25,0
40
1200
700
PD1274-01
2 000,-
33,6
40
1500
700
PD1574-01
2 500,-
41,0
40
2000
700
PD2074-01
3 300,-
52,0
40
2500
700
PD2574-01
4 300,-
47,0
40
1500
800
PD1584-01
2 900,-
47,0
40
2000
800
PD2084-01
3 900,-
58,0
40
2500
800
PD2584-01
4 600,-
40,0
50
1500
700
PD1575-01
3 300,-
53,0
50
2000
700
PD2075-01
4 400,-
66,0
50
2500
700
PD2575-01
5 500,-
47,0
50
1500
800
PD1585-01
3 800,-
63,0
50
2000
800
PD2085-01
5 000,-
78,0
50
2500
800
PD2585-01
6 500,-
26,0
30
1500
700
PD1573-02
3 300,-
32,0
30
1800
700
PD1873-02
3 710,-
35,0
30
2000
700
PD2073-02
3 800,-
44,0
30
2000
700
PD2573-02
4 600,-
tl. 50 mm
Pracovní desky
z bukové spárovky
tloušťky 50 mm
a hloubky 700 mm
- povrchová úprava
lněným olejem
Pracovní desky
z bukové spárovky
tloušťky 50 mm
a hloubky 800 mm
- povrchová úprava
lněným olejem
PŘEKLIŽKY MULTIPLEX BUK
tl. 30 mm
Pracovní desky
z bukové překližky
multiplex tl. 30 mm
a hloubky 700 mm
- povrchová úprava
lněným olejem
42
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
DESKY PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
PŘEKLIŽKY MULTIPLEX BUK
Popis
Hmotnost
Kg
tl. 40 mm
Pracovní desky
z bukové překližky
multiplex tl. 40 mm
a hloubky 700 mm
- povrchová úprava
lněným olejem
Pracovní desky
z bukové překližky
multiplex tl. 40 mm
a hloubky 800 mm
- povrchová úprava
lněným olejem
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
35,0
40
1500
700
PD1574-02
42,0
40
1800
700
PD1874-02
4 770,-
47,0
40
2000
700
PD2074-02
5 000,-
58,0
40
2500
700
PD2574-02
6 150,-
40,0
40
1500
800
PD1584-02
4 200,-
53,0
40
2000
800
PD2084-02
5 100,-
66,0
40
2500
800
PD2584-02
6 700,-
4 150,-
3
Uvedené ceny jsou bez DPH.
43
1.5
CENÍK
POVRCHY PRACOVNÍCH DESEK
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Rozměry
Hmotnost
Kg
ZVÝŠENÁ HRANA PRACOVNÍ DESKY
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Obj. č.
V
Cena
Kč
Zvýšená hrana
pracovní desky
- tloušťka 20 mm
- buková spárovka
napuštěná roztokem
lněné fermeže a přísad
- přišroubovaná
k pracovní desce
1.5
1,1
100
PZH
1 167,-
Jednotná cena pro všechny rozměry pracovních desek.
Toto objednací číslo uvádějte společně s číslem pracovní
desky.
Pozn. Objednává se společně s pracovní deskou.
OCHRANA PRACOVNÍ DESKY
Pozn. Objednává se společně s pracovní deskou.
Přivrutováno k pracovní desce.
Pozn. Objednává se společně s pracovní deskou.
Přivrutováno k pracovní desce.
Pozn. Objednává se společně s pracovní deskou.
Nalepeno k pracovní desce.
Ocelový "U" profil
- ochrana přední
hrany pracovní
desky
- profil tl. 1,3 mm
- Ošetřeno olejem proti
korozi
PUH
1,0
3
Cena za 1 bm
U profil + ocelový plech
- ochrana plochy
a přední hrany
pracovní desky
12,0
- tl plechu 1,5 mm
- Ošetřeno olejem
proti korozi
PPH
1 750,-
PGH
PGP
1 750,-
Cena za 1 m 2
Gumová horní plocha
pracovní desky
- ochrana plochy
- černou gumou
s textilní vložkou
- tloušťka 4 mm
- k desce lepena
5,0
Cena za 1 m 2
Desky se ke stolovým nohám a korpusu skříní šroubují
pozinkovanými vruty do dřeva 8 x 30 mm.
Převrtání se provádí vrtákem prům. 6 mm do hloubky 25 mm
Šrouby jsou součástí nohy nebo skříní.
44
1 633,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
ROLETOVÉ SKŘÍNĚ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
V
220
930
130
Hmotnost
Kg
ROLETOVÉ SKŘÍNĚ
Roletová skříň
na závěsnou stěnu
- úchyty k zavěšení
do stojin PNS
barva kovových částí:
RAL7035
barva plastové rolety:
světle šedá
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
V
ŠL
Obj. č.
H
Cena
Kč
17,8
780
930
220
PSR 1
6 300,-
29,0
1084
930
220
PSR 3
6 883,-
1.5
Roletová skříň
k upevnění na zeď
Vnitřní světlost skříně
je 130 mm.
Lze zavěšovat nářadí
a plastové boxy
o hloubce 100 mm
barva kovových částí:
RAL7035
barva plastové rolety:
světle šedá
Roletová skříň
k upevnění ke stolní
desce.
Pozn. Nosnost skříně je 35 kg.
barva kovových částí:
RAL7035
barva plastové rolety:
světle šedá
18,5
780
930
220
PSR 1 Z
6 067,-
29,8
1084
930
220
PSR 3 Z
6 650,-
17,8
780
930
220
PSR 1 S
6 300,-
29,0
1084
930
220
PSR 3 S
6 883,-
Příklad využití vnitřního prostoru skříně
Závěsný program
Uvedené ceny jsou bez DPH.
45
CENÍK
NOHY PRACOVNÍCH STOLŮ
700
800
600
700
Nákres
27x27D
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
840
36x36D
Popis
PEVNÁ NOHA
Stolní noha
pro hloubku
pracovní desky
700 mm
1.5
barva:
šedá RAL7035
Stolní noha
pro hloubku
pracovní desky
800 mm
Rozměry
Hmotnost
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
6,8
840
90
603
PSNP 1
1 000,-
7,1
840
90
703
PSNP 2
1 100,-
8,7
840
90
603
PSNU 1
1 700,-
9,0
840
90
703
PSNU 2
1 800,-
10,9
630 - 1030
96
610
PSNS 1
1 800,-
11,2
630 - 1030
96
710
PSNS 2
1 950,-
19,4
840
150
603
PSND 1
2 400,-
19,7
840
150
703
PSND 2
2 500,-
Kč
NOHA S POLICÍ
Stolní noha s policí
pro hloubku
pracovní desky
700 mm
3
barva:
šedá RAL7035
Stolní noha s policí
pro hloubku
pracovní desky
800 mm
STAVITELNÁ NOHA
Stolní noha stavitelná
pro hloubku
stolové desky
700 mm
barva:
šedá RAL7035
Stolní noha stavitelná
pro hloubku
stolové desky
800 mm
- dveře se zámkem
Stolní noha úložná
s policí pro hloubku
stolové desky
700 mm
barva konstrukce:
šedá RAL7035
barva dveří:
modrá RAL5012
Stolní noha úložná
s policí pro hloubku
stolové desky
800 mm
ÚLOŽNÁ NOHA
46
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
NOHY PRACOVNÍCH STOLŮ - ENERGO
700
800
600
700
Nákres
27x27D
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
840
36x36D
Popis
barva konstrukce:
šedá RAL7035
barva dveří:
modrá RAL5012
Nosnost 800 Kg
Rozměry
Š
Obj. č.
Kg
V
15,4
840
Stolní noha
Energo - elektro
pro hloubku
pracovní desky
800 mm
16,1
840
150
703
PSNE 11
18,1
840
150
603
PSNE 2
15 750,-
22,0
840
150
703
PSNE 22
15 983,-
18,6
840
150
603
PSNE 3
15 867,-
19,3
840
150
703
PSNE 33
16 100,-
150
H
Cena
Stolní noha
Energo - elektro
pro hloubku
pracovní desky
700 mm
ELEKTRO NOHA
- 2x zásuvka 230V/50Hz
- délka přívodu 1,5 m
- dveře se zámkem
Hmotnost
603
Kč
PSNE 1
3 033,-
1.5
3 150,-
PNEU NOHA
Nosnost 800 Kg
- navíječ hadice 6 mm
(hadice délky 5 m)
- pevná
rychlospojka 3/8''
- tlaková regulace
s manometrem
- odlučovač vody
- dveře se zámkem
- přimazávání
barva konstrukce:
šedá RAL7035
barva dveří:
modrá RAL5012
Stolní noha
Energo - pneu
pro hloubku
pracovní desky
700 mm
Stolní noha
Energo - pneu
pro hloubku
pracovní desky
800 mm
3
EL. PNEU NOHA
Nosnost 800 Kg
- 2x zásuvka 230V/50Hz
- délka přívodu 1,5 m
- navíječ hadice 6 mm
(hadice délky 5 m)
- pevná
rychlospojka 3/8''
- dveře se zámkem
tlaková regulace
s manometrem
- odlučovač vody
- přimazávání
barva konstrukce:
šedá RAL7035
barva dveří:
modrá RAL5012
Stolní noha
Energo - el. pneu
pro hloubku
pracovní desky
700 mm
Stolní noha
Energo - el. pneu
pro hloubku
pracovní desky
800 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
47
CENÍK
NOHY MOBILNÍCH PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
7,5
840
90
603
PSNM 1
1 500,-
8,0
840
90
703
PSNM 2
1 600,-
7,3
840
90
603
PSNK 1
1 700,1 800,-
Kč
Pevná noha pevná
s madlem
- nosnost 500 kg
1.5
Pevná noha s
pevnými koly
- nosnost 150 kg
- 2x pevné kolo
polyamid,
průměr 125 mm
7,8
840
90
703
PSNK 2
8,5
840
90
603
PSNKM 1
2 500,-
9,0
840
90
703
PSNKM 2
2 600,-
9,8
745-945
96
610
PSNSK 1
2 500,-
10,8
745-945
96
710
PSNSK 2
2 600,-
Pevná noha s
otočnými koly
a madlem
- nosnost 150 kg
- 2x otočné kolo
s brzdou, polyamid,
průměr 125 mm
Stavitelná noha s
pevnými koly
- nosnost 150 kg
- 2x pevné kolo
polyamid,
průměr 125 mm
48
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
NOHY MOBILNÍCH PRACOVNÍCH STOLŮ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
Kg
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Stavitelná noha s
otočnými koly
a madlem
- nosnost 150 kg
- 2x otočné kolo
s brzdou, polyamid,
průměr 125 mm
1
11,2
745-945
150
610
PSNSKM 1
3 000,-
12,2
745-945
150
710
PSNSKM 2
3 100,-
1.5
Spojovací vzpěra
- obdélníkový profil
uzavřený
50x30x2 mm
- k nohám přichycen
čtyřmi šrouby
M8x20mm
2,0
840
1200
840
PSV 12
400,-
2,5
840
1500
1140
PSV 15
470,-
3,3
840
2000
1640
PSV 20
550,-
4,2
840
2500
2140
PSV 25
650,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
49
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ - KOLEČKA
Nákres
Použité
rozměry:
V
Uvedené rozměry jsou v milimetrech. Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Nosnost
Rozměry
1 kolečka
Popis
Obj. č.
KOLEČKA POLYAMIDOVÁ
Kolečko
polyamidové
pevné
1.5
Cena
Kg
V
150
125
100
PKP100
270,-
150
150
125
PKP125*
285,-
300
195
150
PKP150
460,-
300
235
200
PKP200
545,-
Kč
* - kolečko standardně použité u mobilních stolů. Při záměně kolečka tuto cenu odečíst od ceny stolu.
Kolečka vhodná
na měkké povrchy
nebo pro vyšší zatížení
Kolečko
polyamidové
otočné
s brzdou
150
125
100
PKPOB100
405,-
150
150
125
PKPOB125*
435,-
300
195
150
PKPOB150
705,-
300
235
200
PKPOB200
805,-
* - kolečko standardně použité u mobilních stolů. Při záměně kolečka tuto cenu odečíst od ceny stolu.
KOLEČKA GUMOVÁ
Kolečko
gumové pevné
- černá guma
Kolečka vhodná
na tvrdé povrchy
nebo pro nižší zatížení
Kolečko
gumové
otočné
s brzdou
- černá guma
Kolečko
gumové pevné
- šedá guma
Kolečka vhodná
na tvrdé povrchy
nebo pro nižší zatížení
50
Kolečko
gumové
otočné
s brzdou
- šedá guma
70
125
100
PKG100
245,-
100
150
125
PKG125
260,-
135
195
150
PKG150
370,-
135
235
200
PKG200
430,-
70
125
100
PKGOB100
395,-
100
150
125
PKGOB125
400,-
135
195
150
PKGOB150
640,-
135
235
200
PKGOB200
690,-
70
125
100
PKN100
275,-
100
150
125
PKN125
300,-
135
195
150
PKN150
455,-
135
235
200
PKN200
500,-
70
125
100
PKNOB100
420,-
100
150
125
PKNOB125
440,-
135
195
150
PKNOB150
730,-
135
235
200
PKNOB200
760,-
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena platí vždy pro 1 ks kolečka.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech. Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Typ
Popis
Obj. č.
Hmotnost skříně
Nákres
Kg
Počet krabiček
Rozměry
----------------------------------9Ks 100x100mm
4Ks 150x100mm
1Ks 150x50mm
3Ks 100x150mm
Cena
Kč
Dělící materiál
zásuvek
skříní PZA
- sada plastových
krabiček
- velikost zásuvky
27x27D
1,1
PZA
2727 P1
800,-
1.5
Výška krabiček je 35 mm.
Počet krabiček
Rozměry
----------------------------------9Ks 250x50mm
9Ks 200x50mm
Dělící materiál
zásuvek
skříní PZA
- sada plastových
krabiček
- velikost zásuvky
27x27D
1,3
PZA
2727 P2
1 000,-
2,2
PZB
3636 P1
1 667,-
2,4
PZB
3636 P2
1 867,-
Výška krabiček je 35 mm.
Počet krabiček
Rozměry
--------------------------------------36Ks 100x100mm
Dělící materiál
zásuvek
skříní PZB
- sada plastových
krabiček
- velikost zásuvky
36x36D
Výška krabiček je 35 mm.
Počet krabiček
Rozměry
----------------------------------36Ks 200x50mm
Dělící materiál
zásuvek
skříní PZB
- sada plastových
krabiček
- velikost zásuvky
36x36D
Výška krabiček je 35 mm.
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena platí vždy pro celou sadu krabiček.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
51
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech. Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Typ
Popis
Hmotnost skříně
Rozměry
Obj. č.
Nákres
Kg
Vložená police
zásuvkových skříní
- Nosnost 50 Kg
- Dodáváno včetně
4ks háčků
Pozn. Výška police 25 mm
1.5
Š
H
Cena
Kč
3,4
PZA
563
467
PVP 2727
510,-
5,2
PZB
716
621
PVP 3636
670,-
PZA
459
459
PG 2727
152,-
PZB
612
612
PG 3636
222,-
Celoplošná gumová
Výstelka dna zásuvek
- černá guma
tloušťky 2mm
Dvířka zásuvkových
skříní
750 mm
50 mm
500 mm
750 mm
- Dodáváno včetně
zámku a pantů
- Pro výšku skříní
840 mm
Dvířka zásuvkových
skříní s příčkou
- Dodáváno včetně
zámku,pantů a
spojovacího
materiálu
4,4
PZA
750
PD27-750
600,-
7,8
PZB
750
PD36-750
660,-
2,7
PZA
500+50
PDP27-550
650,-
2,7
PZA
750+50
PDP27-750
700,-
4,8
PZB
500+50
PDP36-550
720,-
4,8
PZB
750+50
PDP36-750
770,-
Výška čela zásuvky
Dělící materiál zásuvek
- hladké dělení
- Al plech tl. 1,5 mm
pro zásuvkové skříně:
PZA
PZC
PZD
27D
pro zásuvkové skříně:
PZB
PZE
PZG
36D
0,1
75 mm
0,2
100 - 125 mm
PH 27-100
140,-
0,3
150 mm
PH 27-150
216,-
0,4
200 - 250 mm
PH 27-200
233,-
0,1
75 mm
0,2
100 - 125 mm
PH 36-100
163,-
0,3
150 mm
PH 36-150
222,-
0,4
200 - 250 mm
PH 36-200
303,-
PH 27-75
PH 36-75
Pozn. Cena za 1 ks.
52
Uvedené ceny jsou bez DPH.
70,-
82,-
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Nákres
Uvedené rozměry jsou v milimetrech. Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Typ
Popis
Obj. č.
Hmotnost skříně
Základní typová
nabídka
dělení zásuvek
skříní
PZA a PZB
- Příčná hradítka z
plechu Al 1,5mm
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena
platí vždy pro celou sadu děličů.
Výška čela zásuvky
Kg
ROZDĚLENÍ NA 4 ČÁSTI
- Štěrbinové dělení z
ocelového plechu Zn
Cena
Kč
0,5
PZA
75 mm
P272711
292,-
0,7
PZA
100 - 125 mm
P272712
408,-
1,1
PZA
150 mm
P272713
467,-
1,6
PZA
200 - 250 mm
P272714
502,-
0,6
PZB
75 mm
P363611
350,-
0,9
PZB
100 - 125 mm
P363612
420,-
1.5
1,5
PZB
150 mm
P363613
490,-
2,2
PZB
200 - 250 mm
P363614
537,-
0,9
PZA
75 mm
P272721
373,-
1,4
PZA
100 - 125 mm
P272722
490,-
2,2
PZA
150 mm
P272723
548,-
3,2
PZA
200 - 250 mm
P272724
595,-
1,2
PZB
75 mm
P363621
455,-
1,8
PZB
100 - 125 mm
P363622
548,-
2,9
PZB
150 mm
P363623
572,-
4,3
PZB
200 - 250 mm
P363624
642,-
1,2
PZA
75 mm
P272731
467,-
1,9
PZA
100 - 125 mm
P272732
583,-
3,3
PZA
150 mm
P272733
642,-
4,2
PZA
200 - 250 mm
P272734
688,-
1,6
PZB
75 mm
P363631
572,-
2,4
PZB
100 - 125 mm
P363632
665,-
3,9
PZB
150 mm
P363633
688,-
5,7
PZB
200 - 250 mm
P363634
758,-
ROZDĚLENÍ NA 9 ČÁSTÍ
Základní typová
nabídka
dělení zásuvek
skříní
PZA a PZB
- Příčná hradítka z
plechu Al 1,5 mm
- Štěrbinové dělení z
ocelového plechu Zn
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena
platí vždy pro celou sadu děličů.
ROZDĚLENÍ NA 12 ČÁSTÍ
Základní typová
nabídka
dělení zásuvek
skříní
PZA a PZB
- Příčná hradítka z
plechu Al 1,5 mm
- Štěrbinové dělení z
ocelového plechu Zn
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena
platí vždy pro celou sadu děličů.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
53
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ
A MOBILNÍ KONTEJNERY
2
2
JEDNODUCHÝ VÝSUV
PLNOVÝSUV
BLOKACE ZÁSUVEK
MADLA ZÁSUVEK
PLNÝ VÝSUV ZÁSUVEK
Za příplatek je možné dovybavení
zásuvkových skříní plnovýsuvem s deseti
kuličkovými ložisky umožňujícím 100%
vysunutí zásuvky. Nosnost zásuvky se
zvyšuje na 140 kg. Plnovýsuv lze montovat do zásuvek od výšky čela 125 mm
a do skříní ZA, ZB, ZD a ZE.
BLOKACE ZÁSUVEK
Zásuvkové skříně jsou standardně
vybaveny blokací zásuvek. Blokace
zásuvek zaručuje, že při vytažení
jedné zásuvky dojde k zablokování
ostatních zásuvek a skříň je zajištěna
proti případnému překlopení dopředu.
MADLA ZÁSUVEK
Zapuštěná madla jsou v rovině
s čelní hranou skříně. Vnitřní
zakulacení a boční plastové kryty
vylučují možnost zranění uživatele.
Celá šíře madla je uzpůsobena
k popisu výměnného štítku krytého
průhledným plastem.
MATERIÁLY
vypalovaná
prášková barva
víko
40
celková výška
JEDNODUCHÝ VÝSUV ZÁSUVEK
Standardní výbavou všech zásuvkových
skříní je jednoduchý výsuv se čtyřmi
kuličkovými ložisky umožňující 85%
vysunutí zásuvky.
Nosnost zásuvky 70 kg.
VŠEOBECNÉ ROZMĚRY
světlá výška
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ
Centrální zamykání uzavírá všechny
zásuvky zároveň jedním otočením klíče.
Ke každému zámku jsou dodávány dva
klíče. U výrobků s více zámky je klíč
společný. Možný je také
systém generálního klíče.
50
ocelový plech
tl. 0,8 - 3 mm
(podle druhu dílců)
dno
Světlá výška dělitelná
po 25 mm.
VELIKOSTI ZÁSUVEK
Velikost zásuvky se udává
v počtech jednotek dělení D.
Stěny zásuvek jsou opatřeny
štěrbinovým profilem v rastru
17 mm, což umožňuje
dodatečné dělení
zásuvek.
označení
skříně
POUŽITÍ
zásuvkových
skříní PZA
a PZB viz
kapitola 1
PZA
PZB
PZC
PZD
PZE
PZG
1D = 17 mm
B
m2
A
velikost
zásuvky
rozměr
AxB
27x27D
36x36D
54x27D
36x27D
27x36D
54x36D
459x459mm
612x612mm
918x459mm
612x459mm
459x612mm
918x612mm
m2
0,21
0,37
0,42
0,28
0,28
0,56
DĚLÍCÍ MATERIÁL ZÁSUVEK
Zásuvky jsou základem celého systému
ukládání nářadí a materiálu. Zásuvky
lze rozdělit kovovými děliči nebo
plastovými boxy.
DĚLÍCÍ MATERIÁL ZÁSUVEK
54
STABILITA VÝROBKŮ je zajištěna především svařencem "vnitřního rámu" skříní, na kterém
je uchycen systém uzamykání a výsuvů zásuvek. Korpusy skříní mají nosnost 800 kg.
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
SKŘÍNĚ MOBILNÍCH KONTEJNERŮ
mají shodné prvky se zásuvkovými skříněmi.
Doplněny jsou o:
- kolečka, madlo
- horní odkladní plochu se zvýšenou hranou
20 mm a gumovou podložkou
KONSTRUKCE
Zásuvkové skříně a kontejnery jsou vyráběny CNC technologiemi, které zaručují vysokou
přesnost výrobků. Svislé rohové stojiny jsou děrovány
v rastru 25 mm, což umožňuje osazení zásuvkami
různých výšek a kombinací.
BAREVNÁ PROVEDENÍ
prášková barva dle vzorníku RAL
27x27D
36x36D
54x27D
36x27D
27x36D
54x36D
Standardní barevné provedení:
- světle šedá RAL7035
- světle modrá RAL5012
Zásuvky lze dovybavit
děliči zásuvek dle
kapitoly 2.3
1D = 17 MM
A (B)
5
Perforace
pro děliče
zásuvky
Velikostem
zásuvek jsou
podřízeny
rozměry výrobků.
5
1D = 17 mm
2
EXPEDICE
- ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ
- ve smontovaném stavu bez palety
- ochranné rohy, zabaleno ve fólii
- chráněná čela zásuvek
- MOBILNÍ KONTEJNERY
-
ve smontovaném stavu bez palety
včetně koleček a madel
ochranné rohy, zabaleno ve fólii
chráněná čela zásuvek
POJISTKA ZÁSUVEK
POJISTKA ZÁSUVEK
Zásuvky všech mobilních výrobků
mají ve standardní výbavě pojistku každé zásuvky, která brání
proti samovolnému vysunutí
zásuvky při pohybu výrobku.
STABILITA VÝROBKŮ je zajištěna především svařencem "vnitřního rámu"
skříní, na kterém je uchycen systém uzamykání a výsuvů zásuvek. Zde
je rám doplněn o nosiče koleček. Nosnost skříní je závislá na nosnosti
použitých koleček.
KOLEČKA - standardně nylonová
- 2 otočná, brzděná ve dvou osách
- 2 kolečka pevná
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku.
55
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x27D
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZA
27x27D
Nákres
Popis
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
dvířka 750
Rozměry
Hmotnost
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
71,7
1215
578
600
PZA120-1
10 920,-
79,7
1215
578
600
PZA120-2
11 760,-
87,6
1215
578
600
PZA120-3
11 800,-
110,3
1215
578
600
PZA120-4
15 300,-
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
125
300
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
150
150
200
200
56
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZA
27x27D
Nákres
Popis
Kg
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
100
100
150
150
200
výška čel
(v mm)
------------------100
100
125
200
300
300
Rozměry
Hmotnost
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 10x zásuvka
116,0
1215
578
600
PZA120-5
16 200,-
2.1
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
93,1
1215
578
600
PZA120-6
49,9
990
578
600
PZA99-1
6 920,-
66,6
990
578
600
PZA99-2
8 560,-
12 700,-
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
dvířka 750
Dílenská skříň
zásuvková
- 1x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
výška čel
(v mm)
------------------75
125
150
dvířka 500
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Uvedené ceny jsou bez DPH.
57
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZA
27x27D
Nákres
Popis
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
300
300
Rozměry
Hmotnost
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
75,5
990
578
600
PZA99-3
10 400,-
82,2
990
578
600
PZA99-4
11 200,-
93,3
990
578
600
PZA99-5
12 900,-
87,7
990
578
600
PZA99-6
12 100,-
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
150
150
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
125
150
200
výška čel
(v mm)
------------------75
100
100
125
150
150
200
58
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 8x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x27D
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZA
27x27D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------dvířka 750
Rozměry
Hmotnost
Kg
V
29,3
840
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
- 1x dveře
- 2x police
578
600
PZA84-1
3 620,-
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
125
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------150
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
125
250
300
Dílenská skříň
zásuvková
- 2x zásuvka
- 1x dveře
- 1x police
47,4
840
578
600
PZA84-2
6 050,-
58,0
840
578
600
PZA84-3
7 500,-
62,6
840
578
600
PZA84-4
8 250,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
59
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x27D
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZA
27x27D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
100
125
125
150
Rozměry
Hmotnost
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
72,0
840
578
600
PZA84-5
10 900,-
68,1
840
578
600
PZA84-6
9 150,-
74,9
840
578
600
PZA84-7
10 100,-
108,9
840
578
600
PZA84-8
11 700,-
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
150
150
200
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
75
100
100
125
125
60
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 8x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZA
27x27D
Nákres
Popis
výška 390 mm
výška čel
(v mm)
------------------300
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
23,8
390
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
578
600
PZA39-1
4 700,-
- 1x zásuvka
výška čel
(v mm)
------------------100
200
- 2x zásuvka
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
výška čel
(v mm)
------------------75
75
150
2.1
Dílenská skříň
zásuvková
29,4
390
578
600
PZA39-2
5 600,-
35,0
390
578
600
PZA39-3
6 500,-
34,6
390
578
600
PZA39-4
6 400,-
35,0
390
578
600
PZA39-5
6 400,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
61
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x36D
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZB
36x36D
Nákres
Popis
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
dvířka 750
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
Cena
Kg
V
98,6
1215
731
753
PZB120-1
12 110,-
105,4
1215
731
753
PZB120-2
12 890,-
108,6
1215
731
753
PZB120-3
12 700,-
140,8
1215
731
753
PZB120-4
16 650,-
Š
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
125
300
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
150
150
200
200
62
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZB
36x36D
Nákres
Popis
Kg
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
100
125
200
300
300
Rozměry
Hmotnost
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
116,0
1215
731
753
PZB120-5
13 700,-
2.1
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
dvířka 750
Dílenská skříň
zásuvková
- 1x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
výška čel
(v mm)
------------------75
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
300
300
64,3
990
731
753
PZB99-1
7 960,-
76,2
990
731
753
PZB99-2
9 690,-
99,3
990
731
753
PZB99-3
11 350,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
63
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZB
36x36D
Nákres
Popis
Kg
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
150
150
300
Hmotnost
Rozměry
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
107,5
990
731
753
PZB99-4
12 350,-
97,3
990
731
753
PZB99-5
10 500,-
115,1
990
731
753
PZB99-6
13 350,-
2.1
výška čel
(v mm)
------------------100
200
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
100
100
125
150
150
200
64
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZB
36x36D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------dvířka 750
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
36,8
840
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
- 1x dvířka
- 2x police
731
753
PZB84-1
5 660,-
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
125
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------150
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
125
250
300
Dílenská skříň
zásuvková
- 2x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
57,7
840
731
753
PZB84-2
7 240,-
75,3
840
731
753
PZB84-3
8 050,-
81,7
840
731
753
PZB84-4
8 950,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
65
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZB
36x36D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
Cena
Kg
V
89,3
840
731
753
PZB84-5
9 950,-
99,6
840
731
753
PZB84-6
10 950,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
150
150
200
66
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZB
36x36D
Nákres
Popis
výška 390 mm
výška čel
(v mm)
------------------300
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
30,6
390
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 1x zásuvka
731
753
PZB39-1
4 800,-
2.1
výška čel
(v mm)
------------------100
200
Dílenská skříň
zásuvková
- 2x zásuvka
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
38,2
390
731
753
PZB39-2
5 800,-
47,2
390
731
753
PZB39-3
6 650,-
46,7
390
731
753
PZB39-4
6 650,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
67
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 54x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZC
54x27D
Nákres
Popis
Kg
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
dvířka 750
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
Cena
V
Š
107,2
1215
1037
600
PZC120-1
14 740,-
112,4
1215
1037
600
PZC120-2
14 700,-
117,6
1215
1037
600
PZC120-3
15 800,-
151,8
1215
1037
600
PZC120-4
19 800,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
125
300
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
150
150
200
200
68
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 54x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZC
54x27D
Nákres
Popis
Kg
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
100
200
200
200
250
Hmotnost
Rozměry
V
Š
1215
1037
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
133,7
600
PZC120-5
17 750,-
2.1
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
dvířka 750
Dílenská skříň
zásuvková
- 1x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
výška čel
(v mm)
------------------75
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
300
300
68,6
990
1037
600
PZC99-1
10 790,-
89,2
990
1037
600
PZC99-2
12 570,-
110,2
990
1037
600
PZC99-3
14 850,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
69
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 54x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZC
54x27D
Nákres
Popis
Kg
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
150
150
300
2.1
výška čel
(v mm)
------------------100
200
300
300
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
Cena
V
Š
118,7
990
1037
600
PZC99-4
15 750,-
102,5
990
1037
600
PZC99-5
13 850,-
59,9
840
1037
600
PZC84-1
9 890,-
75,3
840
1037
600
PZC84-2
11 020,-
83,7
840
1037
600
PZC84-3
12 300,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------dvířka 750
Dílenská skříň
- 1x dvířka
- 2x police
70
výška čel
(v mm)
------------------75
125
dvířka 500
Dílenská skříň
zásuvková
výška čel
(v mm)
------------------150
300
300
Dílenská skříň
zásuvková
- 2x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
- 3x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 54x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZC
54x27D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
125
250
300
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
150
150
200
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
100
125
125
150
výška čel (v mm)
------------------75
75
75
75
100
100
125
125
Rozměry
Hmotnost
Kg
V
Š
96,3
840
1037
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
600
PZC84-4
13 100,-
2.1
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
98,3
840
1037
600
PZC84-5
14 100,-
117,3
840
1037
600
PZC84-6
15 250,-
125,2
840
1037
600
PZC84-7
16 100,-
135,1
840
1037
600
PZC84-8
17 050,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 8x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
71
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZD
36x27D
Nákres
Popis
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
dvířka 750
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
Cena
Kg
V
97,3
1215
731
600
PZD120-1
11 560,-
94,9
1215
731
600
PZD120-2
12 290,-
100,8
1215
731
600
PZD120-3
12 250,-
125,9
1215
731
600
PZD120-4
15 750,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
125
300
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
150
150
200
200
72
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZD
36x27D
Nákres
Popis
Kg
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
100
125
200
300
300
Hmotnost
Rozměry
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
107,0
1215
731
600
PZD120-5
13 100,-
2.1
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
dvířka 750
Dílenská skříň
zásuvková
- 1x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
výška čel
(v mm)
------------------75
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
300
300
52,5
990
731
600
PZD99-1
7 300,-
68,9
990
731
600
PZD99-2
9 550,-
87,1
990
731
600
PZD99-3
10 500,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
73
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZD
36x27D
Nákres
Popis
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
150
150
300
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
Cena
Kg
V
93,0
990
731
600
PZD99-4
11 400,-
81,0
990
731
600
PZD99-5
9 650,-
99,1
990
731
600
PZD99-6
12 250,-
41,7
840
731
600
PZD84-1
5 530,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
2.1
výška čel
(v mm)
------------------100
200
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
100
100
125
150
150
200
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------dvířka 750
74
Dílenská skříň
- 1x dvířka
- 2x police
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZD
36x27D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
125
dvířka 500
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
53,7
840
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
- 2x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
731
600
PZD84-2
7 740,-
2.1
výška čel
(v mm)
------------------150
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
125
250
300
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
60,9
840
731
600
PZD84-3
8 000,-
71,2
840
731
600
PZD84-4
8 750,-
77,9
840
731
600
PZD84-5
9 600,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
75
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 36x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZD
36x27D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
150
150
200
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
Cena
Kg
V
85,4
840
731
600
PZD84-6
10 600,-
9084
840
731
600
PZD84-7
11 400,-
96,9
840
731
600
PZD84-8
12 250,-
103,8
840
731
600
PZD84-9
13 150,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
100
125
125
150
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
75
100
100
125
125
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
75
75
75
100
100
100
76
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 8x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZE
27x36D
Nákres
Popis
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
dvířka 750
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
90,0
1215
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
578
753
PZE120-1
11 590,-
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
125
300
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
150
150
200
200
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
95,8
1215
578
753
PZE120-2
11 070,-
103,4
1215
578
753
PZE120-3
12 550,-
130,2
1215
578
753
PZE120-4
16 300,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
77
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZE
27x36D
Nákres
Popis
Kg
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
100
125
200
300
300
2.1
Hmotnost
Rozměry
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
108,8
1215
578
753
PZE120-5
51,8
990
578
753
PZE99-1
6 420,-
69,5
990
578
753
PZE99-2
8 770,-
90,8
990
578
753
PZE99-3
10 750,-
13 450,-
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
dvířka 750
Dílenská skříň
zásuvková
- 1x zásuvka
- 1x dvířka
- 2x police
výška čel
(v mm)
------------------75
125
150
dvířka 500
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
300
300
78
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZE
27x36D
Nákres
Popis
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
150
150
300
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
96,9
990
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
578
753
PZE99-4
11 650,-
2.1
výška čel
(v mm)
------------------100
200
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
100
100
125
150
150
200
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
83,6
990
578
753
PZE99-5
9 850,-
103,3
990
578
753
PZE99-6
12 550,-
40,7
840
578
753
PZE84-1
5 540,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------dvířka 750
Dílenská skříň
- 1x dvířka
- 2x police
Uvedené ceny jsou bez DPH.
79
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZE
27x36D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
125
dvířka 500
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
Cena
Kg
V
53,9
840
578
753
PZE84-2
7 270,-
68,2
840
578
753
PZE84-3
8 400,-
74,0
840
578
753
PZE84-4
9 150,-
80,5
840
578
753
PZE84-5
10 050,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 2x zásuvka
- 1x dvířka
- 1x police
2.1
výška čel
(v mm)
------------------150
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
125
250
300
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
80
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 27x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZE
27x36D
Nákres
Popis
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
150
150
200
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
88,2
840
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
578
753
PZE84-6
11 150,-
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
100
125
125
150
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
75
100
100
125
125
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
75
75
75
100
100
100
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
94,5
840
578
753
PZE84-7
11 900,-
101,5
840
578
753
PZE84-8
12 800,-
109,5
840
578
753
PZE84-9
13 850,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 8x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
81
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 54x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZG
54x36D
Nákres
Popis
Kg
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
125
300
300
300
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
Cena
V
Š
138,3
1215
1037
753
PZG120-1
16 300,-
149,9
1215
1037
753
PZG120-2
17 400,-
170,0
1215
1037
753
PZG120-3
19 500,-
181,2
1215
1037
753
PZG120-4
20 500,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
2.1
výška čel
(v mm)
------------------100
100
125
200
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
100
125
150
200
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
150
150
200
200
82
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 8x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 54x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZG
54x36D
Nákres
Popis
Kg
výška 1215 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
75
75
100
100
100
100
100
200
200
Hmotnost
Rozměry
V
Š
1215
1037
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 10x zásuvka
189,6
753
PZG120-5
21 450,-
2.1
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
200
300
300
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
150
150
300
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
113,4
990
1037
753
PZG99-1
14 100,-
122,8
990
1037
753
PZG99-2
15 100,-
132,1
990
1037
753
PZG99-3
16 350,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
83
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 54x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZG
54x36D
Nákres
Popis
Kg
výška 990 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
100
125
150
150
200
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
Cena
V
Š
144,0
990
1037
753
PZG99-4
17 450,-
167,9
990
1037
753
PZG99-5
18 300,-
90,6
840
1037
753
PZG84-1
12 550,-
100,6
840
1037
753
PZG84-2
13 600,-
H
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
2.1
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
100
100
100
150
200
Dílenská skříň
zásuvková
- 8x zásuvka
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------150
300
300
výška čel
(v mm)
------------------75
125
250
300
84
Dílenská skříň
zásuvková
- 3x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 4x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ 54x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
PZG
54x36D
Nákres
Popis
Kg
výška 840 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
výška čel
(v mm)
------------------75
100
100
125
150
200
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
100
125
125
150
75
75
75
75
100
100
125
125
75
75
75
75
75
75
100
100
100
Hmotnost
Rozměry
V
Š
840
1037
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenská skříň
zásuvková
- 5x zásuvka
112,2
753
PZG84-3
14 700,-
2.1
Dílenská skříň
zásuvková
- 6x zásuvka
122,7
840
1037
753
PZG84-4
15 850,-
131,5
840
1037
753
PZG84-5
16 950,-
153,9
840
1037
753
PZG84-6
17 900,-
152,4
840
1037
753
PZG84-7
18 650,-
Dílenská skříň
zásuvková
- 7x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 8x zásuvka
Dílenská skříň
zásuvková
- 9x zásuvka
Uvedené ceny jsou bez DPH.
85
MOBILNÍ KONTEJNERY 27x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Průměr koleček: 100 mm
Celkové zatížení kontejneru: 300 kg
Nákres
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Popis
výška 740 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
Š
Obj. č.
Cena
Kg
V
19,6
740
578
600
PZAMP-1
4 300,-
48,0
740
578
600
PZAM39-1
8 550,-
59,6
740
578
600
PZAM59-1
8 850,-
63,1
740
578
600
PZAM59-2
9 770,-
H
Kč
Dílenský kontejner
mobilní
- 1x police
- kolečka polyamid
průměr 100 mm
2.2
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
výška čel
(v mm)
------------------75
125
300
výška čel
(v mm)
------------------75
75
100
250
86
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka
- 1x volný prostor
- kolečka polyamid
průměr 100 mm
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka- kolečka polyamid
průměr 100 mm
Dílenský kontejner
mobilní
- 4x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 100 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
MOBILNÍ KONTEJNERY 36x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Průměr koleček: 125 mm
Celkové zatížení kontejneru: 300 kg
Nákres
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Popis
výška 788 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
Kg
V
31,4
788
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenský kontejner
mobilní
- 1x police
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
výška čel
(v mm)
------------------100
100
100
731
753
PZBMP-1
4 800,-
2.2
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka
- 1x volný prostor
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
66,5
788
731
753
PZBM39-1
9 620,-
71,0
808
731
753
PZBM59-1
9 700,-
98,5
1058
731
753
PZBM84-1
12 690,-
výška 808 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
125
300
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka
- 1x volný prostor
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
výška 1058 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
Dílenský kontejner
mobilní
- 5x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
87
MOBILNÍ KONTEJNERY 54x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Průměr koleček: 150 mm
Celkové zatížení kontejneru: 600 kg
Nákres
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Popis
výška 808 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
125
300
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
Obj. č.
Cena
Kg
V
Š
81,3
808
1037
600
PZCM59-1
14 000,-
96,7
908
1037
600
PZCM69-1
15 800,-
114,9
1058
1037
600
PZCM84-1
18 890,-
H
Kč
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 150 mm
výška 908 mm
2.2
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
300
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 150 mm
výška 1058 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
88
Dílenský kontejner
mobilní
- 5x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 150 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
MOBILNÍ KONTEJNERY 36x27D
CENÍK
HLOUBKA 600 mm
Průměr koleček: 125 mm
Celkové zatížení kontejneru: 300 kg
Nákres
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Popis
výška 808 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
125
300
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
Kg
V
66,9
808
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
731
600
PZDM59-1
9 530,-
2.2
Dílenský kontejner
mobilní
- 4x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
73,1
808
731
600
PZDM59-2
10 450,-
78,2
908
731
600
PZDM69-1
11 000,-
86,9
1058
731
600
PZDM84-1
12 270,-
výška 908 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
300
Dílenský kontejner
mobilní
- 4x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
výška 1058 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
Dílenský kontejner
mobilní
- 5x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
89
MOBILNÍ KONTEJNERY 27x36D
Průměr koleček: 125 mm
Celkové zatížení kontejneru: 300 kg
Nákres
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Popis
výška 808 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
125
300
2.2
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
69,0
808
578
753
PZEM59-1
10 100,-
73,4
808
578
753
PZEM59-2
11 070,-
78,4
908
578
753
PZEM69-1
11 670,-
89,4
1058
578
753
PZEM84-1
13 290,-
Kč
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
Dílenský kontejner
mobilní
- 4x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
výška 908 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
300
Dílenský kontejner
mobilní
- 4x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
výška 1058 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
90
Dílenský kontejner
mobilní
- 5x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 125 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
MOBILNÍ KONTEJNERY 54x36D
CENÍK
HLOUBKA 753 mm
Průměr koleček: 150 mm
Celkové zatížení kontejneru: 600 kg
Nákres
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Popis
Rozměry
Hmotnost
výška 808 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
125
300
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Kg
V
Š
89,0
808
1037
Obj. č.
H
Cena
Kč
Dílenský kontejner
mobilní
- 3x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 150 mm
753
PZGM59-1
13 000,-
výška 908 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
300
2.2
Dílenský kontejner
mobilní
- 4x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 150 mm
105,4
908
1037
753
PZGM69-1
15 020,-
129,4
1058
1037
753
PZGM84-1
16 070,-
výška 1058 mm
výška čel
(v mm)
------------------75
100
125
200
250
Dílenský kontejner
mobilní
- 5x zásuvka
- kolečka polyamid
průměr 150 mm
Madla mobilních
kontejnerů
- obsahuje 1pár madel
- ocelová trubka
22mm + gumové
madlo
- Sada spoj.materiálů
4x šroub M8x16
+matice
PMK 1
Uvedené ceny jsou bez DPH.
500,-
91
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Zvýšená hrana
zásuvkových skříní.
- Výška hrany 20mm
- Dodáváno včetně
gumy tloušťky 3mm
2
Deska na
zásuvkové skříně
2.3
- Buková deska
tloušťky 40mm
Gumová deska na
zásuvkové skříně
- Černá hladká guma
tloušťky 3mm
92
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Kg
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
1,8
PZA
578
600
PZH 2727
490,-
2,2
PZB
731
753
PZH 3636
570,-
3,2
PZC
1037
600
PZH 5427
670,-
2,2
PZD
731
600
PZH 3627
500,-
2,2
PZE
578
753
PZH 2736
500,-
3,0
PZG
1037
753
PZH 5436
780,-
9,9
PZA
578
600
PDH 2727
760,-
15,8
PZB
731
753
PDH 3636
1 190,-
17,6
PZC
1037
600
PDH 5427
1 400,-
12,2
PZD
731
600
PDH 3627
920,-
10,4
PZE
578
753
PDH 2736
950,-
20,1
PZG
1037
753
PDH 5436
1 640,-
2,3
PZA
578
600
PGH 2727
370,-
3,9
PZB
731
753
PGH 3636
520,-
3,0
PZC
1037
600
PGH 5427
400,-
2,9
PZD
731
600
PGH 3627
390,-
2,5
PZE
578
753
PGH 2736
400,-
4,9
PZG
1037
753
PGH 5436
660,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Hmotnost
Rozměry
Kg
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Vložená police
zásuvkových skříní
3,4
PZA
563
467
PVP 2727
510,-
5,2
PZB
716
621
PVP 3636
670,-
- Výška police 25mm
- Nosnost 50 Kg
- Dodáváno včetně
4ks háčků
5,8
PZC
1023
467
PVP 5427
820,-
4,2
PZD
716
467
PVP 3627
660,-
3,3
PZE
563
621
PVP 2736
570,-
7,4
PZG
1023
621
PVP 5436
1 030,-
Celoplošná gumová
Výstelka dna zásuvek
PZA
459
459
PG 2727
152,-
PZB
612
612
PG 3636
222,-
- Černá guma
tloušťky 2mm
PZC
918
459
PG 5427
222,-
PZD
612
459
PG 3627
163,-
PZE
459
612
PG 2736
163,-
PZG
918
612
PG 5436
344,-
PZA
578
600
P-ZA
1 283,-
Pult zásuvkových skříní
8,8
- K zásuvkovým skříním
se šroubuje čtyřmi
kusy šroubu M8x16
10,8
PZB
731
753
P-ZB
1 517,-
12,3
PZC
1037
600
P-ZC
1 692,-
8,6
PZD
731
600
P-ZD
1 283,-
8,4
PZE
578
753
P-ZE
1 225,-
14,7
PZG
1037
753
P-ZG
1 983,-
11,9
PZA
578
600
PT-ZA
1 867,-
16,7
PZB
731
753
PT-ZB
2 392,-
20,5
PZC
1037
600
PT-ZC
2 858,-
14,5
PZD
731
600
PT-ZD
2 217,-
- Výška pultu 275mm
Pult zásuvkových skříní
s tabulí
- K zásuvkovým skříním
se šroubuje čtyřmi
kusy šroubu M8x16
2
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
- Výška pultu 275mm
- Výška tabule 625
13,1
PZE
578
753
PT-ZE
1 983,-
22,9
PZG
1037
753
PT-ZG
3 150,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
93
2
2.3
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Obj. č.
Kg
Počet krabiček
Rozměry
----------------------------------9Ks 100x100mm
4Ks 150x100mm
1Ks 150x50mm
3Ks 100x150mm
Dělící materiál zásuvek
Počet krabiček
Rozměry
----------------------------------9Ks 250x50mm
9Ks 200x50mm
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
27x27D
- výška krabičky
35 mm
Cena
Kč
1,1
PZA
2727 P1
800,-
1,3
PZA
2727 P2
1 000,-
2,2
PZB
3636 P1
1 667,-
2,4
PZB
2727 P2
1 867,-
2
2.3
Počet krabiček
Rozměry
--------------------------------------36Ks 100x100mm
Počet krabiček
Rozěry
----------------------------------36Ks 200x50mm
94
- plastový
- Velikost zásuvky
27x27D
- výška krabičky
35 mm
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
36x36D
- výška krabičky
35 mm
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
36x36D
- výška krabičky
35 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Obj. č.
Kg
Počet krabiček
Rozměry
----------------------------------27Ks 100x100mm
9Ks 100x150mm
Cena
Kč
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
54x27D
- výška krabičky
35 mm
2,4
PZC
5427 P1
1 800,-
2
Počet krabiček
Rozměry
--------------------------------------36Ks 200x50mm
9Ks 100x50mm
Počet krabiček
Rozměry
--------------------------------------18Ks 100x100mm
6Ks 100x150mm
Počet krabiček
Rozěry
----------------------------------27Ks 200x50mm
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
54x27D
- výška krabičky
35 mm
2,8
PZC
5427 P2
2 067,-
1,6
PZD
3627 P1
1 200,-
1,8
PZD
3627 P2
1 400,-
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
36x27D
- výška krabičky
35 mm
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
36x27D
- výška krabičky
35 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
95
2.3
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Obj. č.
Kg
Počet krabiček
Rozměry
----------------------------------18Ks 100x100mm
6Ks 150x100mm
Cena
Kč
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
27x36D
- výška krabičky
35 mm
1,6
PZE
2736 P1
1 200,-
1,8
PZE
2736 P2
1 000,-
3,3
PZG
5436 P1
2 400,-
4,0
PZG
5436 P2
2 800,-
2
Počet krabiček
Rozměry
--------------------------------------12Ks 250x50mm
12Ks 200x50mm
2.3
Počet krabiček
Rozměry
--------------------------------------54Ks 100x100mm
Počet krabiček
Rozměry
--------------------------------------48Ks 200x50mm
12ks 100x50mm
96
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
27x36D
- výška krabičky
35 mm
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
54x36D
- výška krabičky
35 mm
Dělící materiál zásuvek
- plastový
- Velikost zásuvky
54x36D
- výška krabičky
35 mm
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
Výška čela zásuvky
Kg
Cena
Kč
pro zásuvkové skříně:
Dělící materiál zásuvek
PZA
PZC
PZD
- hladké dělení
- Al plech tl. 1,5 mm
0,1
75 mm
0,2
100 - 125 mm
PH 27-100
140,-
0,3
150 mm
PH 27-150
216,-
0,4
200 - 250 mm
PH 27-200
233,-
27D
PH 27-75
70,-
2
pro zásuvkové skříně:
PZB
PZE
PZG
0,1
75 mm
0,2
100 - 125 mm
PH 36-100
163,-
0,3
150 mm
PH 36-150
222,-
0,4
200 - 250 mm
PH 36-200
303,-
PH 36-75
82,-
36D
2.3
Pozn. Cena za 1 ks.
Pro skříně:
V
Dvířka zásuvkových
skříní
750
50
550
750
- pro skříně výšky
840 mm
- včetně zámku
a pantů
Dvířka zásuvkových
skříní s prahem
- včetně zámku,
pantů a spojovacího
materiálu
4,4
PZA, PZC, PZE
750
PD27-750
600,-
5,3
PZB, PZD
750
PD36-750
660,-
7,8
PZG
750
PD54-750
1 200,-
2,7
PZA, PZC, PZE
500+50
PDP27-550
650,-
2,7
PZA, PZC, PZE
750+50
PDP27-750
700,-
4,8
PZB, PZD
500+50
PDP36-550
720,-
4,8
PZB, PZD
750+50
PDP36-750
770,-
5,9
PZG
750
PD54-550
1 400,-
5,9
PZG
750
PD54-750
1 500,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
97
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Hmotnost
Kg
ROZDĚLENÍ NA 4 ČÁSTI
Základní typová
nabídka
Dělící materiál zásuvek
- Příčná hradítka z
plechu Al 1,5mm
- Štěrbinové dělení z
ocelového plechu Zn
2
Materiály:
2.3
hliník
hliník
pozinkovaný
plech
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena
platí vždy pro celou sadu děličů.
98
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Obj. č.
Pro
skříně:
Výška čela zásuvky
Cena
Kč
0,5
PZA
75 mm
P272711
292,-
0,7
PZA
100 - 125 mm
P272712
408,-
1,1
PZA
150 mm
P272713
467,-
1,6
PZA
200 - 250 mm
P272714
502,-
0,6
PZB
75 mm
P363611
350,-
0,9
PZB
100 - 125 mm
P363612
420,-
1,5
PZB
150 mm
P363613
490,-
2,2
PZB
200 - 250 mm
P363614
537,-
327,-
0,6
PZC
75 mm
P542711
1,0
PZC
100 - 125 mm
P542712
432,-
1,5
PZC
150 mm
P542713
502,-
2,2
PZC
200 - 250 mm
P542714
548,-
0,5
PZD
75 mm
P362711
335,-
0,8
PZD
100 - 125 mm
P362712
470,-
1,2
PZD
150 mm
P362713
537,-
1,8
PZD
200 - 250 mm
P362714
577,-
0,6
PZE
75 mm
P273611
333,-
0,8
PZE
100 - 125 mm
P273612
399,-
1,4
PZE
150 mm
P273613
466,-
2,0
PZE
200 - 250 mm
P273614
510,-
0,7
PZG
75 mm
P543611
403,-
1,1
PZG
100 - 125 mm
P543612
483,-
1,8
PZG
150 mm
P543613
564,-
2,6
PZG
200 - 250 mm
P543614
617,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Hmotnost
Kg
ROZDĚLENÍ NA 9 ČÁSTÍ
Základní typová
nabídka
Dělící materiál zásuvek
- Příčná hradítka z
plechu Al 1,5mm
- Štěrbinové dělení z
ocelového plechu Zn
Materiály:
hliník
hliník
pozinkovaný
plech
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena
platí vždy pro celou sadu děličů.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Obj. č.
Pro
skříně:
Výška čela zásuvky
Cena
Kč
0,9
PZA
75 mm
P272721
1,4
PZA
100 - 125 mm
P272722
490,-
2,2
PZA
150 mm
P272723
548,-
3,2
PZA
200 - 250 mm
P272724
595,-
1,2
PZB
75 mm
P363621
455,-
1,8
PZB
100 - 125 mm
P363622
548,-
2,9
PZB
150 mm
P363623
572,-
4,3
PZB
200 - 250 mm
P363624
642,-
1,2
PZC
75 mm
P542721
420,-
1,9
PZC
100 - 125 mm
P542722
502,-
3,0
PZC
150 mm
P542723
572,-
3,4
PZC
200 - 250 mm
P542724
642,-
1,0
PZD
75 mm
P362721
429,-
1,5
PZD
100 - 125 mm
P362722
564,-
2,4
PZD
150 mm
P362723
631,-
3,6
PZD
200 - 250 mm
P362724
684,-
1,1
PZE
75 mm
P273621
432,-
1,7
PZE
100 - 125 mm
P273622
521,-
2,7
PZE
150 mm
P273623
543,-
3,9
PZE
200 - 250 mm
P273624
610,-
1,4
PZG
75 mm
P543621
523,-
2,2
PZG
100 - 125 mm
P543622
631,-
3,5
PZG
150 mm
P543623
657,-
5,1
PZG
200 - 250 mm
P543624
738,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
373,-
99
2
2.3
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Hmotnost
Kg
ROZDĚLENÍ NA 12 ČÁSTÍ
Základní typová
nabídka
Dělící materiál zásuvek
- Příčná hradítka z
plechu Al 1,5mm
- Štěrbinové dělení z
ocelového plechu Zn
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Obj. č.
Pro
skříně:
Výška čela zásuvky
Cena
Kč
1,2
PZA
75 mm
P272731
467,-
1,9
PZA
100 - 125 mm
P272732
583,-
3,3
PZA
150 mm
P272733
642,-
4,2
PZA
200 - 250 mm
P272734
688,-
1,6
PZB
75 mm
P363631
572,-
2,4
PZB
100 - 125 mm
P363632
665,-
3,9
PZB
150 mm
P363633
688,-
5,7
PZB
200 - 250 mm
P363634
758,-
1,5
PZC
75 mm
P542731
537,-
2,4
PZC
100 - 125 mm
P542732
595,-
3,7
PZC
150 mm
P542733
665,-
5,4
PZC
200 - 250 mm
P542734
735,-
1,3
PZD
75 mm
P362731
537,-
2,0
PZD
100 - 125 mm
P362732
671,-
3,1
PZD
150 mm
P362733
738,-
4,6
PZD
200 - 250 mm
P362734
792,-
1,5
PZE
75 mm
P273631
543,-
2,3
PZE
100 - 125 mm
P273632
632,-
3,7
PZE
150 mm
P273633
654,-
5,3
PZE
200 - 250 mm
P273634
720,-
1,8
PZG
75 mm
P543631
657,-
2,8
PZG
100 - 125 mm
P543632
765,-
4,5
PZG
150 mm
P543633
792,-
6,5
PZG
200 - 250 mm
P543634
872,-
Materiály:
2.3
hliník
hliník
pozinkovaný
plech
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena
platí vždy pro celou sadu děličů.
100
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ - KOLEČKA
Nákres
Použité
rozměry:
V
Uvedené rozměry jsou v milimetrech. Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Nosnost
Rozměry
1 kolečka
Popis
Obj. č.
KOLEČKA POLYAMIDOVÁ
Kolečka vhodná
na měkké povrchy
nebo pro vyšší zatížení
Kolečko
polyamidové
pevné
Cena
Kg
V
150
125
100
PKP100
1
270,-
150
150
125
PKP125
2
285,-
300
195
150
PKP150
3
300
235
200
PKP200
Kč
460,545,-
1,2,3 - kolečka standardně použitá u výrobků. Při záměně kolečka tuto cenu odečíst od výrobku.
1 - kolečka použitá u kontejnerů PZA
2 - kolečka použitá u kontejnerů PZB, PZD, PZE
a mobilních stolů
3 - kolečka použitá u kontejnerů PZC a PZG
Kolečko
polyamidové
otočné
s brzdou
150
125
100
PKPOB100 1
405,-
2
435,-
150
150
125
PKPOB125
300
195
150
PKPOB150 3
705,-
300
235
200
PKPOB200
805,-
2
1,2,3 - kolečka standardně použitá u výrobků. Při záměně kolečka tuto cenu odečíst od výrobku.
KOLEČKA GUMOVÁ
Kolečko
gumové
- černá guma
Kolečka vhodná
na tvrdé povrchy
nebo pro nižší zatížení
Kolečko
gumové
otočné
s brzdou
- černá guma
Kolečko
gumové
- šedá guma
Kolečka vhodná
na tvrdé povrchy
nebo pro nižší zatížení
Kolečko
gumové
otočné
s brzdou
- šedá guma
70
125
100
PKG100
245,-
100
150
125
PKG125
260,-
135
195
150
PKG150
370,-
135
235
200
PKG200
430,-
70
125
100
PKGOB100
395,-
100
150
125
PKGOB125
400,-
135
195
150
PKGOB150
640,-
135
235
200
PKGOB200
690,-
70
125
100
PKN100
275,-
100
150
125
PKN125
300,-
135
195
150
PKN150
455,-
135
235
200
PKN200
500,-
70
125
100
PKNOB100
420,-
100
150
125
PKNOB125
440,-
135
195
150
PKNOB150
730,-
135
235
200
PKNOB200
760,-
Pozn. Hmotnost, obj. číslo a cena platí vždy pro celou sadu krabiček.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
101
2.3
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ
- S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI A S POSUVNÝMI DVEŘMI
ROBUSTNÍ KONSTRUKCE, VYSOKÁ NOSNOST POLIC
Skříně s křídlovými dveřmi
- dvě hloubky korpusů
- spodní rám konstrukce umožňuje kotvení skříně
do podlahy - zabránění proti případnému
převrácení skříně
- skříně s hloubkou 625 mm umožňují zavěšení
zásuvek a nářadí na perforované panely dveří
Výztuhy pro zavěšení perfopanelů
- skříně s hloubkou 405 mm jsou vhodné jako
archivační skříně na spisy
- plošná nosnost polic je 100 kg
- vzhledem ke kotvení skříně do podlahy
zásuvky neobsahují blokaci
- rozvorový zámek dveří
3
Skříně s posuvnými dveřmi
- hloubka korpusů 405 mm
EXPEDICE
- ve složeném stavu na paletě
- ochranné rohy, - zabaleno ve fólii
- volné police ve fólii (položeny na dno skříně)
- háčky polic přibaleny u polic
ZÁMKY
Ke každému zámku jsou
dodávány dva klíče.
ZÁSUVKY
85% výsuv (nosnost 70kg)
100% výsuv (nosnost 140kg)
Skříně s plastovými boxy
- hloubka korpusů 400 mm
- vhodné na drobný materiál
- plastové boxy dle nabídky
viz také strana 40 - 41
102
54x27D
1D = 17 MM
Zobrazené odstíny barev jsou pouze orientační a závisí na kvalitě tisku
CENÍK
DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
šířka 1044 mm
Popis
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
Hmotnost
hloubka 625 mm
Dílenská skříň
s křídlovými dveřmi
- perforace po 25mm
umožňují výškové
nastavení polic
- zámek dveří
- výztuhy pro
perfopanely
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
Š
71,0
1950
1044
625
PSK1-100
5 900,-
92,5
1950
1044
625
PSK1-001
7 700,-
1950
1044
625
PSK1-002
10 300,-
Kč
Pozn. Celková nosnost skříně je 600 kg.
Dílenská skříň
s křídlovými
dveřmi
- 4 police stavitelná po
25mm
- zámek dveří
- plná dvířka
- výztuhy pro
perfopanely
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Pozn. Celková nosnost skříně je 600 kg.
4.1
Dílenská skříň
s křídlovými
dveřmi
- 4 police stavitelná
po 25mm
- zámek dveří
- 2x zásuvka PZCE100
116,0
(výška čela 100 mm)
- perforované panely
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Pozn. Celková nosnost skříně je 600 kg.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
103
3.1
CENÍK
DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
šířka 1044 mm
Popis
Hmotnost
Kg
hloubka 625 mm
Pozn. Celková nosnost skříně je 600 kg.
Dílenská skříň
s křídlovými dveřmi
- perforace po 25mm
- výškové nastavení
polic po 25 mm
- zámek dveří
- výztuhy pro
134,0
perfopanely
- 2x zásuvka PZCE100
(výška čela 100 mm)
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Dílenská skříň
s křídlovými
dveřmi
- 2 police stavitelná po
25mm
- zámek dveří
- plná dvířka
- výztuhy pro
perfopanely
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
3.1
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
47,0
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
V
Š
1950
1044
625
PSK1-003
10 750,-
1950
1044
625
PSK1-004
5 000,-
Kč
Pozn. Celková nosnost skříně je 300 kg.
KOTVENÍ
Příplatek za kotvení skříně do podlahy
Dodáváno současně
se skříní.
Součástí dodávky
nejsou kotvy.
PSK-K
Detail podpěrek polic:
104
Uvedené ceny jsou bez DPH.
500,-
CENÍK
DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
šířka 1044 mm
Popis
hloubka 405 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
Š
72,0
1950
1044
405
PSK2-001
7 100,-
43,0
1000
1044
405
PSK2-002
5 150,-
70,3
1950
1044
405
PSP1-001
9 000,-
Kč
Skříň na nářadí
a archiválie
- křídlové dveře
- 3 police stavitelné
po 25 mm
- zámek dveří
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Pozn. Celková nosnost skříně je 600 kg.
Skříň na nářadí
- křídlové
- 2 police stavitelné
po 25 mm
- zámek dveří
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Pozn. Celková nosnost skříně je 300 kg.
Skříň na nářadí
a archiválie
- posuvné dveře
- 3 police stavitelné
po 25 mm
- zámek dveří
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Pozn. Celková nosnost skříně je 600 kg.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
105
3.2
CENÍK
DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
šířka 1044 mm
Popis
hloubka 405 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
Š
60,3
1950
1044
405
PSR4-001
13 900,-
85,6
1950
1350
405
PSP2-001
9 500,-
53,4
990
1350
405
PSP2-002
7 600,-
Kč
Roletová skříň
na nářadí
a archiválie
Samonavíjecí
hliníková
roleta
- roletové dveře
se zámkem
(roleta se navíjí na
buben s pružinou)
- 3 police
barva korpusu:
RAL7035 šedá
Pozn. Celková nosnost skříně je 600 kg.
šířka 1350 mm
hloubka 405 mm
Skříň na nářadí
a archiválie
- posuvné dveře
- 3 police
- zámek dveří
3.2
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Pozn. Celková nosnost skříně je 600 kg.
Skříň na nářadí
- posuvné dveře
- 2 police
- zámek dveří
barva korpusu:
RAL7035 šedá
barva dveří:
RAL5012 modrá
Pozn. Celková nosnost skříně je 300 kg.
106
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ S PLASTOVÝMI BOXY
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
hloubka 400 mm
PUK1
PUK2
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
68,5
1950
950
400
PUK1-001
5 000,-
56,0
1950
700
400
PUK2-001
4 700,-
94,5
1950
950
400
PUK1-B1
12 100,-
110,0
1950
950
400
PUK1-B11
12 600,-
Kč
Dílenská skříň
s křídlovými
dveřmi
- 4x stavitelná police
po 25 mm
- plná dvířka
950
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
700
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
šířka 950 mm
hloubka 400 mm
Dílenská skříň
s plastovými boxy
- 9x police
- 40x plastový
box 4
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
4.1
Dílenská skříň
s plastovými boxy
- 9x police
- 40x box 4
- dvířka
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
Více informací o plastových boxech na str. 40 - 41.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
107
3.3
CENÍK
DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ S PLASTOVÝMI BOXY
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
šířka 950 mm
hloubka 400 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
Cena
Kg
V
H
85,0
1950
950
400
PUK1-B2
11 560,-
100,0
1950
950
400
PUK1-B21
12 060,-
69,0
1950
700
400
PUK2-B1
10 136,-
Dílenská skříň
s plastovými boxy
- 9x police
- 24x box 4
- 20x box 3
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
Dílenská skříň
s plastovými boxy
-
9x police
24x box 4
20x box 3
dvířka
3.3
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
šířka 700 mm
hloubka 400 mm
Dílenská skříň
s plastovými boxy
- 10x police
- 44x box 3
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
Více informací o plastových boxech na str. 40 - 41.
108
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
DÍLENSKÉ SKŘÍNĚ S PLASTOVÝMI BOXY
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
šířka 700 mm
hloubka 400 mm
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
81,0
1950
700
400
PUK2-B11
10 636,-
75,0
1950
700
400
PUK2-B2
10 948,-
Kč
Dílenská skříň
s plastovými boxy
- 10x police
- 44x box 3
- dvířka
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
Dílenská skříň
s plastovými boxy
- 12x police
- 32x box 3
- 30x box 2
3.3
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
4.1
Dílenská skříň
s plastovými boxy
-
12x police
32x box 3
30x box 2
dvířka
87,0
1950
700
400
PUK2-B21
11 448,-
Pozn. Celková nosnost skříně je 400 kg.
Více informací o plastových boxech na str. 40 - 41.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
109
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ DÍLENSKÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Přídavná zásuvka
do skříní PSK1
-
rozměr 54x27D
85% výsuv
100% výsuv
nosnost zásuvek PZCE - 70 kg
nosnost zásuvek PZCT - 140 kg
možnost doplnění
děliči zásuvky
Zásuvka
s jednoduchým
výsuvem
85%
barva čela zásuvky:
RAL5012 modrá
Zásuvka
s teleskopickým
výsuvem
100%
Zásuvky typ ZC pro skříně PSK1
Součástí zásuvky je sada vedení
s párem redukcí, popisná etiketa
a celofán
3.4
E - jednoduchý výsuv 85%
T - plný výsuv 100%
Pozn.
Zásuvky objednat současně se skříní.
V objednávce specifikovat umístění zásuvek.
110
Hmotnost
Kg
PŘÍDAVNÉ ZÁSUVKY
Zásuvka
s jednoduchým
výsuvem
85%
a pojistkou
proti náhodnému
vytažení zásuvky
Zásuvka
s teleskopickým
výsuvem
100%
a pojistkou
proti náhodnému
vytažení zásuvky
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
12,1
75
918
459
PZCE75
1 200,-
12,4
100
918
459
PZCE100
1 300,-
12,7
125
918
459
PZCE125
1 300,-
14,3
150
918
459
PZCE150
1 450,-
15,6
200
918
459
PZCE200
1 600,-
16,2
250
918
459
PZCE250
1 650,-
18,6
300
918
459
PZCE300
1 900,-
19,4
100
918
459
PZCT100
2 340,-
19,6
125
918
459
PZCT125
2 340,-
21,2
150
918
459
PZCT150
2 540,-
22,6
200
918
459
PZCT200
2 740,-
23,1
250
918
459
PZCT250
2 840,-
25,6
300
918
459
PZCT300
3 140,-
12,1
75
918
459
PZCE75P
1 470,-
12,4
100
918
459
PZCE100P
1 570,-
12,7
125
918
459
PZCE125P
1 570,-
14,3
150
918
459
PZCE150P
1 770,-
15,6
200
918
459
PZCE200P
1 970,-
16,2
250
918
459
PZCE250P
2 070,-
18,6
300
918
459
PZCE300P
2 370,-
19,4
100
918
459
PZCT100P
2 410,-
19,6
125
918
459
PZCT125P
2 410,-
21,2
150
918
459
PZCT150P
2 610,-
22,6
200
918
459
PZCT200P
2 810,-
23,1
250
918
459
PZCT250P
2 910,-
25,6
300
918
459
PZCT300P
3 210,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ DÍLENSKÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
PŘÍDAVNÉ POLICE
Pozn. Součástí police jsou i háčky na zavěšení
do korpusu skříně.
Pozn. Součástí police jsou i háčky na zavěšení
do korpusu skříně.
Přídavná police
do dílenských skříní
- plošná nosnost
100 kg
materiál:
pozinkovaný plech
Přídavná police
do dílenských skříní
- plošná nosnost
100 kg
materiál:
pozinkovaný plech
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Kg
V
5,5
25
Obj. č.
Cena
Š
H
1010
570
PSK1-007P
450,-
350
PSK2-004P
500,-
Kč
Přídavná police do skříní PSK1
4,0
25
1010
Přídavná police do skříní PSK2, PSP1 a PSR4
4,9
25
1315
350
PSP2-009P
500,-
Přídavná police do skříní PSP2
ZÁVĚSNÉ PERFOPANELY
PRO SKŘÍNĚ PSK1 s hloubkou 625 mm
Závěsný perfopanel
do dveří skříně
1 pár
1,4
350
303
PSK1-P1
200,-
2,2
528
303
PSK1-P2
200,-
2,3
1032
303
PSK1-P3
200,-
Závěsný perfopanel
do bočnic skříně
1 pár
3.4
Závěsný perfopanel
na záda skříně
1 ks
Uvedené ceny jsou bez DPH.
111
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ DÍLENSKÝCH SKŘÍNÍ
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Příplatek za
prosklená dvířka
do skříní
s křídlovými
dveřmi
- tvrzené sklo
tloušťka 4 mm
- bez možnosti
zavěšení
perfopanelů
- zámek
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Hmotnost
Rozměry
Š
Obj. č.
H
Cena
Kg
V
19,9
1860
520
PSK1-1DS
1 750,-
10,2
910
520
PSK1-4DS
1 050,-
21,4
1860
485
PSP1-1DS
1 750,-
PSP2-001
25,6
1860
640
PSP2-1DS
2 275,-
Příplatek za
prosklené dveře
pro skříň:
13,1
900
640
PSP2-2DS
1 365,-
Kč
Příplatek za
prosklené dveře
pro skříně:
PSK1-100
PSK1-001
PSK1-002
PSK1-003
PSK2-001
Příplatek za
prosklené dveře
pro skříně:
PSK1-004
PSK2-002
Příplatek za
prosklené dveře
pro skříň:
PSP1-001
Příplatek za
prosklená dvířka
do skříní
s posuvnými
dveřmi
3.4
- tvrzené sklo
tloušťka 4 mm
Příplatek za
prosklené dveře
pro skříň:
PSP2-002
112
Uvedené ceny jsou bez DPH.
CENÍK
PŘÍSLUŠENSTVÍ DÍLENSKÝCH SKŘÍNÍ
S PLASTOVÝMI BOXY
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Hmotnost
Kg
PŘÍDAVNÉ POLICE pro hloubku 400 mm
Přídavná police
do skříní PUK1
a PUK2
- plošná nosnost
100 kg
materiál:
pozinkovaný plech
Pozn. Součástí police jsou i háčky na zavěšení
do korpusu skříně.
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Rozměry
V
Š
Obj. č.
H
Cena
Kč
Přídavná police do skříní:
PUK1-001, PUK1-B1, PUK1-B11, PUK1-B2, PUK1-B21
3,6
25
917
368
PUK1-1P
460,-
Přídavná police do skříní:
PUK2-001, PUK2-B1, PUK2-B11, PUK2-B2, PUK2-B21
2,7
25
667
368
18,4
1820
435
PUK1-1DS
1750,-
14,0
1820
310
PUK2-1DS
1750,-
PUK2-1P
400,-
PROSKLENÁ DVÍŘKA
Příplatek za
prosklená dvířka
do skříní s dveřmi
- tvrzené sklo
tloušťka 4 mm
- bez možnosti
zavěšení
perfopanelů
Příplatek za
prosklené dveře
pro skříně:
PUK1-001
PUK1-B11
PUK1-B21
Příplatek za
prosklené dveře
pro skříně:
PUK2-001
PUK2-B11
PUK2-B21
Více informací o plastových boxech na str. 40 - 41.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
113
3.4
CENÍK
PRACOVNÍ ŽIDLE
Uvedené rozměry jsou v milimetrech.
Nákres
Popis
Hmotnost
Tolerance hmotnosti výrobků je + 5%.
Obj. č.
Kg
SEDÁK PŘEKLIŽKOVÝ
Cena
Kč
Pracovní židle
- sedák z tvarované
bukové překližky
- výškově stavitelná
plynovým pístem
- kolečka
7,5
503-D
1 750,-
7,5
503-PU
2 090,-
10,0
500-PU-M
3 070,-
12,0
505-PU-M
3 960,-
SEDÁK POLYURETANOVÝ
Pracovní židle
- sedák z tvrzeného
polyuretanu (černý)
- výškově stavitelná
plynovým pístem
- kolečka
Pracovní židle
- sedák a opěrák
z tvrzeného
polyuretanu (černý)
- výškově stavitelná
plynovým pístem
- kolečka
4
Pracovní židle vysoká
- sedák a opěrák
z tvrzeného
polyuretanu (černý)
- kruhová opěrka
pro nohy
- výškově stavitelná
plynovým pístem
- kluzáky
114
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Návod na používání dílenského nábytku
Pracovní stoly KOMBI
Pracovní stoly KOMBI jsou sestavy složené z pracovní desky, nohy (nohou) a zásuvkové skříně (skříní). Jednotlivé části jsou k sobě
sešroubovány. Podle způsobu použití se zvolí požadovaná sestava. Na pracovní desky lze připevnit svěrák a stojiny pro zavěšení
příslušenství. Při plánovaném větším provozním zatížení pracovní desky, lze k desce objednat ocelový plech, gumu nebo jen
ochranu přední hrany.
Zásuvkové skříně pracovních stolů jsou skříně PZA, PZB…PZG. Zásady práce s nimi se řídí textem platným pro tyto skříně.
Podle plánovaného druhu práce na těchto stolech, předpokládaného zatížení břemeny, je nutné zvolit konkrétní typ stolu (variantu
se zásuvkovými skříněmi), pro lepší podepření stolové desky, viz katalog nábytku. Nemanipulujte se stoly, které nejsou prázdné.
Nepřemísťujte stoly tažením po zemi, ale přenášením. K manipulaci používejte manipulační techniku.
Pracovní stoly mobilní MPS
Pracovní stoly MPS vycházejí s typu pracovních stolů KOMBI. K nohám těchto stolů jsou připevněna kolečka a nohy jsou vzájemně
spojeny spojovací vzpěrou. Stoly jsou určeny pro ukládání nářadí, nástrojů, kování a ostatního materiálu určeného k výrobě. K
manipulaci se stoly použijte madla. Stoly mobilní slouží k tomu, aby nářadí v nich uložené a užitná pracovní plocha těchto stolů
bylo na dílně blíže k místu montáže. Přesun stolu je ruční, tlačením nebo tažením za madla.
Zásuvkové skříně těchto stolů jsou zavěšené pod stolovou deskou. Celková hmotnost ukládaných předmětů do zásuvky proto
nesmí přesáhnout třetinové povolené zatížení zásuvky. Celková hmotnost předmětů ukládaných do zásuvek nebo pokládaných na
pracovní desku stolu nesmí přesáhnout celkové povolené zatížení stolu, viz katalog nábytku. Zásuvky obsahují vzájemnou blokaci.
Vytahujte proto vždy pouze jednu zásuvku. Skříně jsou vybaveny centrálním zámkem jeden zámek uzamyká všechny zásuvky
najednou. Uzamykejte skříň pouze tehdy, jsou-li všechny zásuvky řádně zasunuty. Zásuvky jsou navíc opatřeny pojistkou proti
samovolnému vysunutí zásuvky. Při vytahování zásuvky uvolněte tuto pojistku. Pro ukládání drobného materiálu lze použít kovové
děliče zásuvek nebo plastové krabičky. Při ukládání předmětů, které by svým ukládáním působily nadměrný hluk nebo by mohly
poškodit dno zásuvky, lze použít do zásuvek gumovou výstelku. Při plánovaném větším provozním zatížení pracovní desky, lze k
desce objednat ocelový plech, gumu nebo jen ochranu přední hrany.
Není dovoleno na stoly odkládat další těžká břemena převyšující hodnotu celkového zatížení stolu, používat stoly k podkládání
těchto břemen nebo si na stoly sedat či stoupat. Při práci s mobilními stoly použijte brzdy koleček.
Stoly přemísťujeme uchopením za madla. Nechytáme stoly za stojiny, jsou-li ke stolu jako příslušenství namontovány. Do stojin
Sedací nábytek - židle pracovní
Sedací nábytek je určen k sezení a užívání v interiérech budov. Bude-li užíván s odpovídající pozorností a péčí, poslouží plně ke
svému účelu. Dbejte, aby jeho jednotlivé části nenarážely na okolní zařízení interiéru. Nábytek nelze zatěžovat jinak, např.
stoupáním, klečením, apod. V případě nevhodného používání sedacího nábytku hrozí nebezpečí úrazu!
Výrobky nejsou určeny pro:
- přímý styk s vodou nebo umístění ve vlhkém prostředí, - přímý kontakt a umístění v těsné blízkosti tepelných zdrojů, - nadměrné
statické nebo dynamické zatěžování
Dílenské židle jsou určeny zejména pro použití v dílnách a provozech výrobního charakteru, montážních linkách, laboratořích,
zkušebnách apod. Svým charakterem zpracování, provedením a složením materiálu vyhovují těžším provozním podmínkám při
manuální práci.
115
Pracovní stoly mobilní PPS
Pracovní stoly mobilní jsou určeny pro ukládání nářadí, nástrojů, kování a ostatního materiálu určeného k výrobě. K manipulaci se
stoly použijte madla. Stoly mobilní slouží k tomu, aby nářadí v nich uložené bylo na dílně blíže k místu montáže. Přesun stolu je
ruční, tlačením nebo tažením za madla. Celková hmotnost ukládaných předmětů do zásuvky nesmí přesáhnout povolené zatížení
zásuvky. Celková hmotnost předmětů ukládaných do zásuvek nebo pokládaných na pracovní desku stolu nesmí přesáhnout
celkové povolené zatížení stolu, viz katalog nábytku. Zásuvky obsahují vzájemnou blokaci. Vytahujte proto vždy pouze jednu
zásuvku. Skříně jsou vybaveny centrálním zámkem jeden zámek uzamyká všechny zásuvky najednou. Uzamykejte skříň pouze
tehdy, jsou-li všechny zásuvky řádně zasunuty. Zásuvky jsou navíc opatřeny pojistkou proti samovolnému vysunutí zásuvky. Při
vytahování zásuvky uvolněte tuto pojistku. Pro ukládání drobného materiálu lze použít kovové děliče zásuvek nebo plastové
krabičky. Při ukládání předmětů, které by svým ukládáním působily nadměrný hluk nebo by mohly poškodit dno zásuvky, lze
použít do zásuvek gumovou výstelku. Při plánovaném větším provozním zatížení pracovní desky, lze k desce objednat ocelový
plech, gumu nebo jen ochranu přední hrany.
Není dovoleno na stoly odkládat další těžká břemena převyšující hodnotu celkového zatížení stolu, používat stoly k podkládání
těchto břemen nebo si na stoly sedat či stoupat. Při práci s mobilními stoly použijte brzdy koleček.
Stoly přemísťujeme uchopením za madla. Nechytáme stoly za stojiny, jsou-li ke stolu jako příslušenství namontovány. Do stojin
zavěšujeme jen doporučené příslušenství.
Příslušenství pracovních stolů stojiny, perforované panely, závěsné skříňky, poličky apod.
Mezi příslušenství, které zvyšuje užitnou hodnotu pracoviště patří vertikální plochy složené ze stojin a perforovaných panelů.
Do stojin zavěšujte jen doporučené příslušenství.
Do příslušenství stojin, perforovaných plechů, skříněk, poliček apod. se smí zavěšovat (ukládat) pouze lehké ruční nářadí nebo
lehký spojovací materiál. Stojiny, poličky a závěsné skříňky zbytečně nepřetěžujte a nepůsobte na ně silami, které by mohly
zapříčinit vyvrácení a vytržení stojin z pracovní desky stolů. Nezatěžujte tyto stojiny dynamicky. Držáky nářadí zajišťujte šroubem
proti případnému vytažení držáku při vyndavání nářadí. Příslušenství pracovních stolů nepoužívejte k jinému účelu než je určeno.
Příslušenství a doplňkový sortiment vybírejte z katalogu prodejce.
Dílenské skříně
Skříně s křídlovými, posuvnými nebo roletovými dveřmi jsou určeny pro ukládání nářadí, nástrojů, polotovarů, spojovacího kování
apod. Skříně s hloubkou 400 mm jsou určeny především k ukládání spisového materiálu určeného k archivaci.
Skříně s hloubkou 625 mm jsou určeny k ukládání nářadí a instalaci dalšího příslušenství, jakým jsou zásuvky a perforované
panely.
Na perforované panely dveří lze zavěšovat ruční nářadí, které je vhodné k zavěšení dle sortimentu doplňků, viz katalog nábytku.
Není dovoleno ukládat na police větší zatížení, než je uvedeno v katalogu nábytku.
Není dovoleno na dveře skříní zavěšovat těžká břemena, též na dveře působit silou než je potřebná k jejich otevření a zavření.
Dveře nezavírejte násilím, pokud uvnitř uložené předměty brání snadnému zavření. Na prosklené dveře není dovoleno působit
silou tak, aby došlo k vyhnutí rohů dveří, jejich zkřivení a následnému prasknutí skleněné výplně. Zásuvky umístěné do skříní
neobsahují blokaci proti vysunutí více zásuvek najednou. Vysouvejte proto vždy tu zásuvku, kterou potřebujete. Na zásuvky není
dovoleno si stoupat nebo je zatěžovat dalšími břemeny. Nemanipulujte se skříněmi, které nejsou prázdné. Nepřemísťujte skříně
tažením po zemi, ale přenášením. K manipulaci použijte manipulační techniku. Doporučujeme skříně kotvit do podlahy. Tím se
zabrání případnému převrácení skříně.
116
Zásuvkové skříně PZA, PZB, PZC, PZD, PZE, PZG
Skříně jsou určeny pro ukládání nářadí, nástrojů, kování a ostatního materiálu určeného k výrobě. Celková hmotnost ukládaných
předmětů do zásuvky nesmí přesáhnout povolené zatížení zásuvky v závislosti na použitých výsuvech, viz katalog nábytku.
Celkové zatížení skříně včetně horní plochy nesmí přesáhnout hodnotu součtu povolených zatížení všech zásuvek. Zásuvky
obsahují vzájemnou blokaci. Vytahujte proto vždy pouze jednu zásuvku. Skříně jsou vybaveny centrálním zámkem jeden zámek
uzamyká všechny zásuvky najednou. Uzamykejte skříň pouze tehdy, jsou-li všechny zásuvky řádně zasunuty. Pro ukládání
drobného materiálu lze použít kovové děliče zásuvek nebo plastové krabičky. Při ukládání předmětů, které by svým ukládáním
působily nadměrný hluk nebo by mohly poškodit dno zásuvky, lze použít do zásuvek gumovou výstelku. Horní plochu zásuvkové
skříně lze doplnit o zvýšenou hranu, gumovou podložku, bukovou desku nebo pult. Na vysunuté zásuvky nepokládejte další
břemena, nestoupejte na ně, nesedejte na ně. Není dovoleno na dveře skříní zavěšovat těžká břemena, též na dveře působit silou
než je potřebná k jejich otevření a zavření. Dveře nezavírejte násilím, pokud uvnitř uložené předměty brání snadnému zavření.
Nemanipulujte se skříněmi, které nejsou prázdné. Nepřemísťujte skříně tažením po zemi, ale přenášením. K manipulaci použijte
manipulační techniku.
Mobilní kontejnery
Mobilní kontejnery jsou zásuvkové skříně s vyztuženým dnem, přidanými kolečky a madly. Kontejnery jsou určeny pro ukládání
nářadí, nástrojů, kování a ostatního materiálu určeného k výrobě. K manipulaci s kontejnerem použijte madla. Mobilní kontejnery
slouží k tomu, aby nářadí v nich uložené bylo na dílně blíže k místu montáže. Přesun kontejneru je ruční, tlačením nebo tažením
za madla. Celková hmotnost ukládaných předmětů do zásuvky nesmí přesáhnout povolené zatížení zásuvky. Celková hmotnost
předmětů ukládaných do zásuvek nebo pokládaných na horní plochu kontejneru nesmí přesáhnout celkové povolené zatížení
kontejneru, viz katalog nábytku. Zásuvky obsahují vzájemnou blokaci. Vytahujte proto vždy pouze jednu zásuvku. Skříně jsou
vybaveny centrálním zámkem jeden zámek uzamyká všechny zásuvky najednou. Uzamykejte skříň pouze tehdy, jsou-li všechny
zásuvky řádně zasunuty. Zásuvky jsou navíc opatřeny pojistkou proti samovolnému vysunutí zásuvky. Při vytahování zásuvky
uvolněte tuto pojistku. Pro ukládání drobného materiálu lze použít kovové děliče zásuvek nebo plastové krabičky. Při ukládání
předmětů, které by svým ukládáním působily nadměrný hluk nebo by mohly poškodit dno zásuvky, lze použít do zásuvek
gumovou výstelku. Horní plocha mobilního kontejneru je doplněna o zvýšenou hranu s gumovou podložkou.
Není dovoleno na kontejnery odkládat další těžká břemena převyšující hodnotu celkového zatížení kontejneru, používat
kontejnery k podkládání těchto břemen nebo si na kontejnery sedat či stoupat. Při práci s kontejnerem použijte brzdy koleček.
Upozornění:
Vhodný typ výrobku s ohledem na jeho použití a provozní zatížení, doporučujeme vybrat po poradě s prodejcem. V případě
násilného zacházení může dojít k trvalé deformaci kovových dílů, k ulomení klíče nebo nefunkčnosti výsuvů! Jedenkrát ročně
překontrolujte, zda nedošlo k uvolnění matičky závorky zámku (z vnitřní strany dvířek). Pokud ano, zavolejte servis dodavatele,
případně matku sami lehce dotáhněte klíčem 12mm.
117
STØEDISKO PLZEÒ
STØEDISKO PRAHA
STØEDISKO BRNO
STØEDISKO OSTRAVA
POBOÈKA
MY DVA holding a.s.
MY DVA holding a.s.
MY DVA holding a.s.
MY DVA holding a.s.
MY DVA Slovakia, s. r. o.
Chebská 23
Jankovcova 53
Štefánikova 49
Hradní 27/37
Polianky 17
322 00 Plzeò-Køimice
170 00 Praha 7
602 00 Brno
710 00 Ostrava
841 01 Bratislava
tel.: +420 377 822 534
tel.: +420 220 190 630-2
tel.: +420 541 243 558-9
+ 420 377 822 562
fax: +420 220 190 633
fax: +420 541 212 523
fax: +420 596 220 199
fax:+421 264 530 136
+420 377 822 589
mobil: +420 777 768 900
mobil: +420 777 768 837
mobil:+420 777 768 835
mobil: +421 905 988 304
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.:+421 264 530 134-5
fax: +420 377 822 349
mobil: +420 777 768 827
e-mail: [email protected]
Download

ceník - skolicky.cz