26
l Základní informace
27
l RDLTS
28
l DRUE
29
l DRUF
30
l DRUL
31
l RDST
Základní informace
Třífázové transformátory
26
Zatížitelnost uzlového bodu:
Pro zatížitelnost uzlového (nulového) bodu zapojení do hvězdy je třeba vzít do úvahy následující skutečnosti, chceme-li se vyhnout dodatečným ztrátám a
posunutí nulového bodu:
U zapojení hvězda-hvězda smí být uzel zatížen plným jmenovitým proudem (proud ve fázovém vodiči), pokud je nulový vodič napájecí sítě propojen s uzlem
primáru transformátoru. Pokud tomu tak není, pak je možno uzel zatížit pouze cca 10% proudu fázového vodiče.
U třífázových autotransformátorů, které jsou provedeny v zapojení do hvězdy, platí přesně stejné pravidlo. Alternativně je zapojení do lomené hvězdy
zatížitelné na 100%.
U následujících zapojení je bez zvláštních opatření možné 100% zatížení nulového bodu: Dyn5, Dyn11, Dzn0, Yzn5, YNzn5. Pokud je třífázový komplet
vytvořen z jednofázových transformátorů, je třeba se zatížení nulového bodu zcela vyhnout.
Označení
Skupiny zapojení:
Oproti normalizovanému způsobu popisu
skupin zapojení (strana vysokého napětí
= vyšší fázové napětí, strana nízkého
napětí = menší fázové napětí) zapojujeme
a označujeme zapojení podle metody v
celém světě běžné, která je pro uživatele
srozumitelnější:
První velké písmeno popisuje primární (vstupní) vinutí, druhé malé písmeno sekundární
(výstupní) vinutí. Podle toho zda je vyveden
nulový bod na primáru nebo na sekundáru
je označení doplněno velkým nebo malým
N. (Příklad: Dyn5, YNzn5). Poslední číslice
představuje fázový posun sekundárního vinutí
k vinutí primárnímu, tzv. hodinový úhel (30°=
1hodina).
Označení na typovém štítku se uskutečňuje
za pomoci symbolů napětí.
Pokud nejsou v objednávce formulovány odlišné údaje o vzájemné poloze
primárního a sekundárního vinutí, bude
použito výše uvedené značení!
vektorový diagram
primár
0
5
Pokud nejsou u třífázových transformátorů
uvedeny žádné údaje o zapojení, bude transformátor přednostně vyroben v zapojení Dyn5.
Jsou-li požadovány vyšší sekundární proudy
při malém napětí, pak bude transformátor
přednostně zhotoven v zapojení Yd (5/11).
6
11
0
sekundár
zapojení
primár
sekundár
nulový bod
(uzel) na
sekundáru
Dd0
neexistuje
Yy0
zatížitelný
na 10%
Dz0
plně
zatížitelný
Dy5
plně
zatížitelný
Yd5
neexistuje
Yz5
plně
zatížitelný
Dd6
neexistuje
Yy6
zatížitelný
na 10%
Dz6
plně
zatížitelný
Dy11
plně
zatížitelný
Yd11
neexistuje
Yz11
plně
zatížitelný
Ya0
zatížitelný
na 10%
Technické změny vyhrazeny
RDLTS
27
c
Třífázové transformátory
d
a
e
b
Obecně:
Jednofázové autotransformátory podle
VDE 0570 část 2-13, EN 61558-2-13
Transformátory řady RDLTS jsou jednofázové autotransformátory s 5 odbočkami, které byly vyvinuty
speciálně pro klimatizační techniku a vzduchotechniku. Jsou zhotoveny jako autotransformátory podle
VDE 0570
Provedení:
Jednofázové autotransformátory v zapojení „V“ pro
třífázové motory ventilátorů.
(Jedna sada sestává z 2ks transformátorů)
Otevřené stacionární provedení pro vestavění do přístrojů a montáž v suchých prostorách, úsporné
vinutí. Přívody na transformátorové svorky odolné proti povrchovým proudům s připojením šrouby nebo
plochými zástrčkami 2,8 x 0,8 mm do 5A, 6,3 x 0,8 mm do 20A. Přívod plochými zástrčkami 2,8 x 0,8
mm smí být podle normy DIN 46249 zatížen do 5A, 6,3 x 0,8 do 20A. Přívod 0V a 400V je na svorkovnici proveden pouze jednou. Svorky jsou bezpečné proti dotyku prstem nebo hřbetem ruky podle UVV
(BGV A3).
Připojení PE vodiče jako plochá zástrčka 6,3 x 0,8 mm.
IP00, izolační třída E, maximální teplota okolí 40°C (ta 40°C/E)
Napěťový rozsah:
Vstupní napětí: 400V st 3 fáze
Výstupní napětí: 140/180/230/280/400 V st
Jiné provedení dodáváme na přání (napětí, proudy, svorky, uchycení apod.).
“V” typ zapojení:
typ
RDLTS 95
RDLTS 190
RDLTS 285
RDLTS 380
RDLTS 475
RDLTS 660
RDLTS 950
RDLTS 1330
RDLTS 1800
RDLTS 2465
RDLTS 3410
proud
A
číslo výrobku
1
2
3
4
5
7
10
14
19
26
36
0097-00000095
0097-00000190
0097-00000285
0097-00000380
0097-00000475
0097-00000660
0097-00000950
0097-00001330
0097-00001800
0097-00002465
0097-00003410
měď
kg
celková hm.
kg
a
b
rozměry v mm
c
d
e
uchycení
0,6
1,4
1,8
2,2
4,0
7,1
10,9
12,4
18,0
23,0
27,0
4,0
6,8
7,8
13,0
14,6
17,1
20,2
28,4
40,1
44,0
55,0
78
105
105
120
120
150
150
174
174
195
195
74
81
89
88
100
107
150
138
169
175
182
89
110
110
121
121
145
145
157
157
178
178
56
84
84
90
90
122
122
135
135
150
150
54
62
69
70
82
84
127
106
136
110
150
M4
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M8
M8
Skladový typ
l
Technické změny vyhrazeny
DRUE
28
c
Třífázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Transformátory řady DRUE splňují pro široké nasazení národní a mezinárodní předpisy. Mohou být na
přání dodávány jako:
síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN61558-2-4
bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61556-2-6 (suma všech sekundárních
napětí naprázdno max. 50V)
Třífázové síťové transformátory podle
VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1,
Třífázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4,
EN 61558-2-4
Třífázové bezpečnostní transformátory
podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
Provedení:
Třífázové autotransformátory podle
VDE 0570 část 2-13, EN 61558-2-13
Na obrázku je svislé provedení s řadovými svorkami
Otevřené stacionární svislé provedení pro vestavění do přístrojů a montáž v suchých prostorách,
oddělená vinutí. Přívody na transformátorové svorky odolné proti povrchovým proudům s šroubovým
připojením. U proudů přes 50A jsou svorky odolné proti povrchovým proudům montovány na horní
úhelník (Pozor: rozměry b a c budou v tomto případě větší). Svorky jsou bezpečné proti dotyku prstem
nebo hřbetem ruky podle UVV (BGV A3).
Jiné provedení dodáváme na přání (napětí, proudy, svorky, způsob uchycení apod.).
IP00, izolační třída E, maximální teplota okolí 40°C (ta 40°C/E).
Všechny typy je možno dodat také jako třífázové autotransformátory. (Výpočet je uveden v kapitole
“Autotransformátory” v oddíle “Všeobecně“).
typ
DRUE 50
DRUE 110
DRUE 150
DRUE 260
DRUE 410
DRUE 500
DRUE 630
DRUE 800
DRUE 1000
DRUE 1100
DRUE 1200
DRUE 1500
DRUE 1750
DRUE 2000
DRUE 2200
DRUE 2400
DRUE 2700
DRUE 3000
DRUE 3400
DRUE 4400
DRUE 5000
DRUE 6000
DRUE 6300
DRUE 8000
DRUE 8200
DRUE 10000
DRUE 13000
DRUE 16000
DRUE 18000
DRUE 20000
DRUE 25000
DRUE 30000
DRUE 36000
výkon
VA
≈
%
jádro
50
110
150
260
410
500
630
800
1000
1100
1200
1500
1750
2000
2200
2400
2700
3000
3400
4400
5000
6000
6300
8000
8200
10000
13000
16000
18000
20000
25000
30000
36000
85,0
86,0
87,0
91,0
92,0
92,5
93,5
94,0
94,0
94,0
94,5
95,0
95,5
95,5
96,0
96,0
96,5
96,5
96,0
96,5
96,6
96,8
96,8
97,1
97,0
97,4
97,1
97,6
97,8
97,8
98,2
98,0
98,1
3UI 48/26
3UI 60/21
3UI 60/31
3UI 75/26
3UI 75/41
3UI 90/31
3UI 90/41
3UI 90/51
3UI 102/46
3UI 114/40
3UI 102/57
3UI 120/51
3UI 114/64
3UI 120/61
3UI 120/66
3UI 120/71
3UI 120/75
3UI 132/72
3UI 150/52
3UI 150/65
3UI 150/77
3UI 150/92
3UI 168/75
3UI 168/92
3UI 180/78
3UI 180/93
3UI 210/73
3UI 210/88
3UI 210/103
3UI 210/133
3UI 210/133
3UI 240/110
3UI 240/140
číslo výrobku
0300-00000050
0300-00000110
0300-00000150
0300-00000260
0300-00000410
0300-00000500
0300-00000630
0300-00000800
0300-00001000
0300-00001100
0300-00001200
0300-00001500
0300-00001750
0300-00002000
0300-00002200
0300-00002400
0300-00002700
0300-00003000
0300-00003400
0300-00004400
0300-00005000
0300-00006000
0300-00006300
0300-00008000
0300-00008200
0300-00010000
0300-00013000
0300-00016000
0300-00018000
0300-00020000
0300-00025000
0300-00030000
0300-00036000
měď
kg
celková
hm.
kg
a
b
rozměry v mm
c
d
e
uchycení
0,22
0,70
0,80
1,10
1,50
2,20
2,50
2,80
3,20
4,20
3,60
4,60
5,20
6,30
6,80
8,00
8,90
8,40
11,30
12,20
12,60
15,60
16,40
20,20
20,50
26,60
37,70
46,80
48,60
49,80
54,80
79,40
88,90
1,20
1,70
2,40
3,90
5,70
6,60
8,40
10,20
11,30
13,10
13,40
17,00
18,90
21,00
22,60
25,00
26,80
29,20
31,20
36,60
41,10
49,60
51,30
62,50
62,00
76,00
90,00
110,00
122,00
144,00
146,00
181,00
218,00
96
120
120
150
150
180
180
180
210
228
210
240
228
240
240
240
240
265
300
300
300
300
336
336
360
360
420
420
420
420
420
480
480
86
81
91
86
101
91
101
111
108
110
119
121
134
131
136
141
145
152
140
153
165
180
150
170
180
195
180
195
210
240
240
240
270
100
110
110
135
135
155
155
155
175
195
178
205
195
205
205
205
205
230
260
260
260
260
290
290
310
310
360
360
360
360
360
415
415
71
90
90
113
113
136
136
136
150
176
150
185
176
185
185
185
185
200
224
224
224
224
248
248
264
264
316
316
316
316
316
356
356
48
39
49
49
64
57
67
77
80
71
91
81
95
91
96
101
105
102
94
108
120
134
127
144
140
155
143
158
173
203
203
184
214
M4
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M6
M8
M6
M8
M8
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M14
M14
Krátké dodací lhůty
l
Technické změny vyhrazeny
DRUF
29
c
Třífázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Transformátory řady DRUF splňují pro široké nasazení národní a mezinárodní předpisy. Mohou být na
přání dodávány jako:
síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1
oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN61558-2-4
bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61556-2-6 (suma všech sekundárních
napětí naprázdno max. 50V)
Třífázové síťové transformátory podle
VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1,
Třífázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4,
EN 61558-2-4
Třífázové bezpečnostní transformátory
podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
Provedení:
Třífázové autotransformátory podle
VDE 0570 část 2-13, EN 61558-2-13
Na obrázku je svislé provedení s řadovými svorkami
Otevřené stacionární svislé provedení pro vestavění do přístrojů a montáž v suchých prostorách,
oddělená vinutí. Přívody na transformátorové svorky odolné proti povrchovým proudům s šroubovým
připojením. U proudů přes 50A jsou svorky odolné proti povrchovým proudům montovány na horní
úhelník (Pozor: rozměry b a c budou v tomto případě větší). Svorky jsou bezpečné proti dotyku prstem
nebo hřbetem ruky podle UVV (BGV A3).
Jiné provedení dodáváme na přání (napětí, proudy, svorky, uchycení apod.).
IP00, izolační třída F, maximální teplota okolí 40°C (ta 40°C/F).
Všechny typy je možno dodat také jako třífázové autotransformátory. (Výpočet je uveden v kapitole
“Autotransformátory“ v oddíle “Všeobecně“).
typ
DRUF 6000
DRUF 7500
DRUF 8000
DRUF 9600
DRUF 10000
DRUF 12000
DRUF 16000
DRUF 19000
DRUF 21500
DRUF 25000
DRUF 30000
DRUF 36000
DRUF 40000
výkon
VA
≈
%
jádro
6000
7500
8000
9600
10000
12000
16000
19000
21500
25000
30000
36000
40000
95,2
95,4
95,6
95,8
95,9
96,3
96,8
96,8
97,0
97,5
98,0
97,8
97,9
3UI 150/77
3UI 150/92
3UI 168/75
3UI 168/92
3UI 180/78
3UI 180/93
3UI 210/73
3UI 210/88
3UI 210/103
3UI 210/133
3UI 210/133
3UI 240/110
3UI 240/140
číslo výrobku
0310-00006000
0310-00007500
0310-00008000
0310-00009600
0310-00010000
0310-00012000
0310-00016000
0310-00019000
0310-00021500
0310-00025000
0310-00030000
0310-00036000
0310-00040000
měď
kg
celková
hm.
kg
a
b
rozměry v mm
c
d
e
uchycení
12,6
15,6
16,4
20,2
20,5
26,6
37,7
46,8
48,6
55,6
54,8
79,4
88,9
41,1
49,6
51,3
62,5
62,0
76,0
86,0
110,0
122,0
150,0
146,0
181,0
218,0
300
300
336
336
360
360
420
420
420
420
420
480
480
165
180
150
170
180
195
180
195
210
240
240
240
270
260
260
290
290
310
310
360
360
360
360
360
415
415
224
224
248
248
264
264
316
316
316
316
316
356
356
120
134
127
144
140
155
143
158
173
203
203
184
214
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M14
M14
DRUF 50000-100000: provedení s páskovými plechy (jako řada RDST) avšak s optimalizovanými náklady.
typ
DRUF 50000
DRUF 63000
DRUF 80000
DRUF 100000
výkon
kVA
číslo výrobku
50
63
80
100
0310-00000050
0310-00000063
0310-00000080
0310-00000100
měď
kg
celková hm.
kg
a
b*
rozměry v mm
c
c1
94
117
129
147
280
330
385
440
550
550
650
650
300
320
310
330
470
470
570
570
c+100
c+100
c+100
c+100
Krátké dodací lhůty
l
Vyšší výkony na dotaz
l
Technické změny vyhrazeny
DRUL
30
c
Třífázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Třífázové síťové transformátory podle
VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1,
Třífázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4,
EN 61558-2-4
Třífázové bezpečnostní transformátory
podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
Třífázové autotransformátory *1 podle
VDE 0570 část 2-13, EN 61558-2-13
Transformátory řady DRUL jsou aprobovány speciálně pro severoamerický trh. Mimo to splňují také podmínky EN
61558.
Industrial control transformers podle UL 5085 / CSA 22.2
(Součet všech sekundárních napětí max. 600V)
Síťové transformátory podle VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1,
Oddělovací transformátory podle VDE 0570 část 2-4, EN 61558-2-4,
Bezpečnostní transformátory podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6,
(Součet všech sekundárních
napětí naprázdno max. 50V)
Autotransformátory *1 přizpůsobené na instalovaný výkon (proud max. 360A na jednu připojovací svorku),
aktuální provedení je nutno specifikovat v objednávce.
Zvláštní přednosti řady DRUL

Industrial control transformers podle
UL 5085 / CSA 22.2 allowed





Volitelné vstupní napětí 3 x 200V....600V. Výstupní napětí viz tabulka níže
Maximálně 4 odbočky, např. +5% v udaném rozsahu napětí na přání
Maximálně 4 oddělená vinutí, jejich součet leží v rozmezí napěťového rozsahu, maximální proud 360A
Měděné/magnetické stínění mezi vinutími (na přání)
Bimetalový teplotní spínač na hlídání teploty (na přání)
Na zvláštní přání u napětí do 50V (napětí naprázdno) neizolovaný vývod kabelovými oky (na přání)
Fig. Upright design with terminal blocks
Provedení:
UL-file No.: E164203
Přívody na transformátorové svorky odolné proti povrchovým proudům se šroubovým připojením. U proudů přes
50A jsou svorky odolné proti povrchovým proudům montovány na horní úhelník (Pozor: rozměry b a c budou
v tomto případě větší). Svorky jsou bezpečné proti dotyku prstem nebo hřbetem ruky podle UVV (BGV A3). (ta
40°C/F).
Category: XPTQ2/8
(ne „Contruction only“ nebo „Insulating System“)
*1) Přípona -A (DRUL-A) = Autotrafo
typ
DRUL 110
DRUL 150
DRUL 260
DRUL 410
DRUL 500
DRUL 630
DRUL 800
DRUL 1000
DRUL 1100
DRUL 1200
DRUL 1500
DRUL 1750
DRUL 2000
DRUL 2200
DRUL 2400
DRUL 2700
DRUL 3000
DRUL 3400
DRUL 4400
DRUL 5000
DRUL 6000
DRUL 7500
DRUL 8000
DRUL 9600
DRUL 10000
DRUL 12000
DRUL 16000
DRUL 19000
DRUL 21500
DRUL 25000
DRUL 30000
DRUL 36000
DRUL 40000
DRUL 50000
výkon
VA
sekundární
napětí
jádro
110
150
260
410
500
630
800
1000
1100
1200
1500
1750
2000
2200
2400
2700
3000
3400
4400
5000
6000
7500
8000
9600
10000
12000
16000
19000
21500
25000
30000
36000
40000
50000
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
10-600
20-600
20-600
20-600
20-600
40-600
40-600
40-600
40-600
40-600
80-600
80-600
80-600
80-600
3UI 60/21
3UI 60/31
3UI 75/26
3UI 75/41
3UI 90/31
3UI 90/41
3UI 90/51
3UI 102/46
3UI 114/40
3UI 102/57
3UI 120/51
3UI 114/64
3UI 120/61
3UI 120/66
3UI 120/71
3UI 120/75
3UI 132/72
3UI 150/52
3UI 150/65
3UI 150/65
3UI 150/77
3UI 150/92
3UI 168/75
3UI 168/92
3UI 180/78
3UI 180/93
3UI 210/73
3UI 210/88
3UI 210/103
3UI 210/133
3UI 210/133
3UI 240/110
3UI 240/140
3UI 240/140
číslo výrobku
0323-00000110
0323-00000150
0323-00000260
0323-00000410
0323-00000500
0323-00000630
0323-00000800
0323-00001000
0323-00001100
0323-00001200
0323-00001500
0323-00001750
0323-00002000
0323-00002200
0323-00002400
0323-00002700
0323-00003000
0323-00003400
0323-00004400
0323-00005000
0323-00006000
0323-00007500
0323-00008000
0323-00009600
0323-00010000
0323-00012000
0323-00016000
0323-00019000
0323-00021500
0323-00025000
0323-00030000
0323-00036000
0323-00040000
0323-00050000
měď
kg
celková
hm. kg
a
b
rozměry v mm
c
d
e
uchycení
0,8
0,9
1,2
1,7
2,4
2,8
3,1
3,5
4,6
4,0
5,1
5,7
6,9
7,5
8,8
9,8
9,2
12,4
13,4
15,0
13,9
17,2
18,0
22,2
22,6
29,3
41,5
51,5
53,5
60,3
60,3
87,3
97,8
99,0
1,7
2,4
3,9
5,7
6,6
8,4
10,2
11,3
13,1
13,4
17,0
18,9
21,0
22,6
25,0
26,8
29,2
31,2
36,6
41,1
41,1
49,6
51,3
62,5
62,0
76,0
90,0
110,0
122,0
150,0
146,0
181,0
218,0
220,0
120
120
150
150
180
180
180
210
228
210
240
228
240
240
240
240
265
300
300
300
300
300
336
336
360
360
420
420
420
420
420
480
480
480
81
91
86
101
91
101
111
108
110
119
121
134
131
136
141
145
152
140
153
153
165
180
150
170
180
195
180
195
210
240
240
240
270
270
110
110
135
135
155
155
155
175
195
175
205
195
205
205
205
205
230
260
260
260
260
260
290
290
310
310
360
360
360
360
360
415
415
415
90
90
113
113
136
136
136
150
176
150
185
176
185
185
185
185
200
224
224
224
224
224
248
248
264
264
316
316
316
316
316
356
356
356
39
49
49
64
57
67
77
80
71
91
81
95
91
96
101
105
102
94
108
108
120
134
127
144
140
155
143
158
173
203
203
184
214
214
M4
M4
M5
M5
M6
M6
M6
M8
M6
M8
M8
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M14
M14
M14
Krátké dodací lhůty
l
Technické změny vyhrazeny
RDST
31
c
Třífázové transformátory
d
a
e
b
Všeobecně:
Třífázové síťové transformátory podle
VDE 0570 část 2-1, EN 61558-2-1,
Třífázové oddělovací transformátory
podle VDE 0570 část 2-4,
EN 61558-2-4
Třífázové bezpečnostní transformátory
podle VDE 0570 část 2-6, EN 61558-2-6
Třífázové autotransformátory podle
VDE 0570 část 2-13, EN 61558-2-13
Na obrázku je svislé provedení s řadovými
svorkami.
RDST 40
RDST 50
RDST 63
RDST 80
RDST 100
RDST 125
RDST 160
RDST 170
RDST 200
RDST 250
RDST 320
RDST 400
RDST 500
RDST 630
RDST 800
Zvláštní vlastnosti řady RDST:
Jádrové transformátory v suchém provedení podle EN 61558 / VDE 0570
Transformátory jsou dimenzovány na nejvyšší možnou účinnost

Solidní konstrukce garantuje neomezenou životnost i při přetížení transformátoru

Přívody do 415A na řadových svorkách, pro vyšší hodnoty proudů pak svorníky, sběrnice nebo kabelová oka (v tabulce pro tato provedení nejsou uvedeny rozměry)

Třída izolace F

Pro jednotlivé projekty je možná změna rozměrů a hmotnosti

Řada s optimalizovanými ztrátami


Všechny typy je možno dodat také jako třífázové autotransformátory. (Výpočet je uveden v
kapitole “Autotransformátory“ v oddíle “Všeobecně“).
Provedení podle VDE 0532 na dotaz
typ
Pravoúhlé pakety jádra našich třífázových jádrových transformátorů jsou zhotoveny ze střídavě
vrstvených pásových plechů. Vinutí jsou spolu s jádrem vakuově impregnovány a následně v sušicí
komoře vypáleny.
* Podle provedení transformátoru a druhu vinutí pro zvláštní hodnoty proudů se mohou všechny míry lišit
od uvedených, zvláště rozměr b může být větší až o 100 mm. Rozměry d a e na dotaz
výkon
kVA
číslo výrobku
40
50
63
80
100
125
160
170
200
250
320
400
500
630
800
0335-00000040
0335-00000050
0335-00000063
0335-00000080
0335-00000100
0335-00000125
0335-00000160
0335-00000170
0335-00000200
0335-00000250
0335-00000320
0335-00000400
0335-00000500
0335-00000630
0335-00000800
měď
kg
celková hm.
kg
a
b*
rozměry v mm
c
c1 od 63A
85
91
113
121
137
176
239
265
287
312
345
381
428
485
708
180
210
250
260
300
380
510
560
630
680
840
1090
1170
1580
1800
550
550
550
650
650
720
720
800
800
800
1060
1060
1060
1060
1060
220
270
300
300
320
320
380
360
400
450
420
470
520
600
710
460
460
470
570
570
570
620
680
680
760
900
900
900
900
900
c+100
c+100
c+100
c+100
c+100
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
c+150
Krátké dodací lhůty
l
Vyšší výkony na dotaz
l
Technické změny vyhrazeny
Download

26 l Základní informace 27 l RDLTS 28 l DRUE 29 l DRUF 30 l