GRUNDFOS
DATA
SHEETLIST
GRUNDFOS
TECHNICKÝ
Použití
CME
Booster
Vodárna
CMBE
Applications
Vodárna Grundfos CMBE je využívána zejména
Grundfos
CMEvody
Booster
mainly used
for domestic
and
pro dodávku
neboiszvyšování
tlaku
vody
light
commercial
water
supply
or
booster
systems.
v domácnostech a menších komerčních soustavách.
Application
Použití
Single-family houses
Jednogenerační
rodinné domy
Two-family houses
Dvougenerační
rodinné domy
Cluster homes
Skupiny
domů
Blocks of
flats
Obytné
domy
Schools
Školy
Smallhotely/penziony
hotels/guest houses
Malé
Smallkancelářské
office buildings
Malé
budovy
zRecommended
Doporučeno
CME 1
CME 3
CME 5
z
z


z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TM046620 0610
Výkonový rozsah
Performance
range
Selection
guidevelikosti vodárny
Návod k volbě
booster has been connected to the pipework, it is all a
Vodárna
se velmi
jednoduše
instaluje.
Poté,
matter of CMBE
plugging
the plug
into a socket,
and the
co
je
vodárna
připojena
k
potrubí,
stačí
pouze
vložit
system is operational.
Ex. Sizing & Selection.
Dimenzování
a výběr
Required comfort
level
A: Požadovaná
úroveň
komfortu
Adjustable, constant
pressure
- nastavitelný,
konstantní
tlak
Find the správnou
right booster
B: Najděte
velikost vodárny
How many
taps?míst?
6 taps6 odběrných míst
- Kolik
odběrných
How poschodí?
many floors?
3 floors.
- Kolik
3 poschodí
Result: CMBE
3-33-3
Výsledek:
CMBE
zástrčku do zásuvky a soustava je funkční.
The CME Booster consists of these components:
Vodárna
CMBEwith
se skládá
z těchto
komponentů:
• CME pump
integrated
frequency
converter
height
výška
1212m
m
Odběrná
Taps
místa
• 5-way fitting with non-return valve
• čerpadlo CME s integrovaným frekvenčním měničem
• diaphragm tank
• 5-ti cestná armatura se zpětným ventilem
pressure gauge
•• membránová
nádoba
pressure sensor.
•• manometr
• tlakový snímač
Features
• Constant pressure via integrated speed control
Vlastnosti
• compact
• konstantní tlak udržovaný integrovaným
• frekvenčním
robust, stainless
steel
měničem
easy installation
•• kompaktnost
•• robustnost,
ocel
dry-runningkorozivzdorná
protection
•• jednoduchá
instalace
low noise, 55 dBA.
• ochrana proti provozu nasucho
• nízká hladina hluku, 55 dBA
1-5
Floors
Poschodí
4
6-10
11-20
21-50
CMBE 3-4 CMBE 3-4 CMBE 3-4
3
CMBE 3-3 CMBE 3-3 CMBE 3-4 CMBE 5-3
2
CMBE 1-4 CMBE 3-3 CMBE 3-3 CMBE 3-4
1
CMBE 1-4 CMBE 1-4 CMBE 3-3 CMBE 3-4
Tapping
Odběrnépoint
místo
Pump velikosti
sizing vodárny
Volba
Odběrná
Taps
místa
Floors
Poschodí
4
1-5
6-10
11-20
21-50
CMBE 3-4 CMBE 3-4 CMBE 3-4
3
CMBE 3-3 CMBE 3-3 CMBE 3-4 CMBE 5-3
2
CMBE 1-4 CMBE 3-3 CMBE 3-3 CMBE 3-4
1
CMBE 1-4 CMBE 1-4 CMBE 3-3 CMBE 3-4
TM04 5831 0510
The Grundfos
CME
Booster is avodárna
compactpro
booster
set
Grundfos
CMBE
je kompaktní
dodávku
for water
supply in domestic
applications.
The intevody
v domácnostech.
Integrovaný
frekvenční
měnič
grated speed
controller
enables
the otáček
CME Booster
to
umožňuje
vodárně
CMBE
změnou
udržovat
keep constant
in the
pipe system.
A pressure
konstantní
tlakpressure
v potrubní
soustavě.
Tlakový
snímač
sensor
monitoring
changes
the water
při
změně
ve spotřebě
vodyindává
signálconsumption
frekvenčnímu
will signal
tozměnil
the speed
controller
to achange
the motor
měniči,
aby
otáčky
motoru
tím přizpůsobil
speed nové
to adapt
performance
to the
new situation.
výkon
situaci
tak, aby byl
v soustavě
stále
udržován
konstantní
The CME nastavený
Booster is very
easy totlak.
install. When the
TM04 5817 0410
General description
Všeobecný
popis
Preconditions:
Předpoklady
••Je uvažováno
3 barisv considered,
odběrné místě,tov případě
požadavku
dosaženíadd
tlaku2 more floors
3 bar taps tlakem
pressure
achieve
4 bar pressure
je nutno při
dimenzování
přidat
2 poschodí usage pattern is taken into account
•4 barFlooded
Suction.
0,5 l/s
per další
tap average,
••Zavodněné
sání.
Grundfos cannot be held responsible for wrong sizing based on this guide
• Je uvažováno s průměrným průtokem v odběrném místě 0,5 l /s, jiné hodnoty uživatele je nutno vzít v úvahu
• Grundfos nenese odpovědnost za špatné dimenzování na základě tohoto návodu
Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence
Dimensionalnáčrtky
drawings
Rozměrové
Type key
Typový
klíč
Příklad
Example
CMBE 1 - 4 -I - K - A - C - D
Type range
Typová
řada
CM Booster
with integrated
CMBE: Vodárna
s čerpadlem
CME
converter
sfrequency
integrovaným
frekvenčním měničem
Rated flow průtok
Jmenovitý
Jmenovitý
průtok
Rated flow at
50 Hz při
[m350
/h] Hz [m3/h]
430
430
Number
of impellers
Počet
oběžných
kol
TM04 5806 4009
190
Materials inv contact
with
pumped liquid
Materiály
kontaktu
s čerpanou
kapalinou
I: Sleeve:
EN1.4301/AISI
1.4301/AISI304
304
I:
Plášť: EN
Impellers/chambers
EN
1.4301/AISI
304 304
Oběžná kola/komory – EN 1.4301/AISI
Technical data
Technické
údaje
Pump
Typ
vodárny
type
Voltage
Napětí
[V]
IMAX
[A]
P1
Plug
Typ
type
[W] zástrčky
A1
A2
97529685 CMBE
97755481
CMBE 1-4
1-4 1"
1“
1"
1“
1x
200-240 4.1
1x 200-240
4.1 -- 3.4
3.4 685
685
USA
Schuko
97529686 CMBE
97755483
CMBE 1-4
3-3 1"
1“
AUS
Schuko
97529687 CMBE 1-4 1"
1"
1x200-240
200-240 4.1
3.4 685
1“ 1x
7.8 -- 6.6
815
1" 1x 200-240 4.1 - 3.4 685
97529688 CMBE 1-4 1"
1"
1x 200-240 4.1 - 3.4 685
-
97529689 CMBE 3-3 1"
1"
1x 200-240 7.8 - 6.6 815
USA
97529690 CMBE 3-3 1"
1"
1x 200-240 7.8 - 6.6 815
AUS
97755485 CMBE 3-4 1“
97755487 CMBE 5-3 1“
97529700 CMBE 5-3 1"
Controller
Regulátor
frequency
converter
D: Integrated
Integrovaný
frekvenční
měnič
Control
Ovládacípanel
panel
The
CME vodárny
Booster pumps
can be operated
manually
by
Čerpadla
CMBE mohou
být ovládána
ručně
pomocíofovládacího
means
the controlpanelu.
panel.
Schuko
1“ 1x 200-240 7.8 - 6.6 1050 Schuko
1¼“ 1x 200-240 7.8 - 6.6 1300 Schuko
97529691 CMBE 3-3 1"
1" 1x 200-240
Materiálové
provedení
97529692 CMBE 3-3 1"
1" 1x 200-240
Součást
97529693 CMBE 3-4 1"
Svorkovnice
97529694 CMBE 3-4 1"
Těleso
statoru
97529695
CMBE 3-4 1"
Kryt
ventilátoru
97529696 CMBE 3-4 1"
Těleso
čerpadla
97529697
CMBE 5-3 1"
Hřídel
a
kolo1"
97529698oběžné
CMBE 5-3
97529699 CMBE 5-3 1"
Příruba
B: 1.5 m cable with Schuko plug
C: 1.5 m cable with US plug
D: 1.5 m cable without plug
7.8 - 6.6 815
Schuko
7.8 - 6.6 815
-
Materiál
1" 1x 200-240 7.8 - 6.6 1050 USA
Kompozit
PC/ASA a silumin (Alu)
1" 1x 200-240 7.8 - 6.6 1050 AUS
Silumin
(Alu)
1" 1x 200-240 7.8 - 6.6 1050 Schuko
Kompozit
PBT/PC
1" 1x 200-240
7.8 - 6.6 1050
Korozivzdorná
1¼" 1x 200-240ocel
7.8 -EN
6.6 1.4301/AISI
1300 USA304
Korozivzdorná
1¼" 1x 200-240ocel
7.8 -EN
6.6 1.4301/AISI
1300 AUS304
1¼" 1x 200-240 7.8 - 6.6 1300 Schuko
Litina
1¼" 1x 200-240 7.8 - 6.6 1300
-
[bar]
TM00 7743 0904
Product
Objednací
číslo
no.
Thread
Závit
[RP]
Supply voltage
Napájecí
napětí
K: 1
220-240 V,
motor
K:
1 xx 220-240
V, MGE
motor
MGE
Motor
information
Informace o motoru
A: Standard
motor
(IP55)
Standardní
motor
(IP55)
Mains cable
andaplug
Napájecí
kabel
zástrčka
A: 1.5
m cable
AustralianSchuko
plug
C:
kabel
1,5 m with
se zástrčkou
6
3
0
Nastavte
požadovanou
tlaSet
the desired
setpoint byhodnotu
pressingtlaku
buttonstisknutím
or . The
čítkafields
nebo
políčka
na ovládacím
panelu
light
on the. Světelná
control panel
will indicate
the setpoint
budou
indikovat pressing
nastavenou
požadovanou
hodnotu
set.
Continuously
button
will stop the
pump.
tlaku. Trvalým stisknutím tlačítka
zastavíte čerpadlo.
Installation
Instalace
Materialsochrana
Tepelná
Pump housing
Stainless steel EN 1.4301/AISI 304
Shaft and impeller
Stainless steel EN 1.4301/AISI 304
Flange
Cast iron
Max 20 m
Thermal protection
CME Booster pumps require no external motor protection. The MGE motor incorporates thermal protection
against slow overloading and blocking (IEC 34.11:
TP 211).
97550802 0510
0511
GB
CZ
GRUNDFOS
s.r.o.
GRUNDFOS
A/S . DK-8850 Bjerringbro
Čajkovského
21, 779 00 +45
Olomouc
Telephone:
87 50 14 00.
Tel.: 585 7 16 111, Fax: 585 716 299
e-mail: [email protected], www.grundfos.cz
Subjectzměny
to alterations.
Technické
vyhrazeny.
. Denmark
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks owned
by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
www.grundfos.com
Max 1 m
o
Max 60 C
TM04 5842 0410f
Čerpadla
externí
Componentvodárny CMBE nevyžadují
Material
motorovou
MotoryPC/ASA
MGE and
mají
zabudovanou
Terminal box ochranu.
Composite
silumin
(Alu)
tepelnou
ochranu proti
pomalému
přetížení
Stator housing
Silumin
(Alu)
aFan
blokování
(IEC 34.11:
TP 211).
cover
Composite
PBT/PC
Download

GRUNDFOS TECHNICKÝ LIST