NÁVOD K POUŽITÍ
IP VIB 40-1-
IP Dental Division Pfarrstr.3 85778 Haimhausen Tel:08133-444951 Fax:08133-444953
[email protected] www.ipdent.de
Návod na použití IP Vibrátor Vib 40-1BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Před vybalením se ujistěte o kompletnosti přístroje a jeho příslušenství.
Před zapojením přístroje se ujistěte, zda údaje na typovém štítku se shodují s vaší elektrickou
sítí.
Elektrický kabel zapojte do zásuvky odpovídající evropským předpisům nebo předpisům
země, ve které je používána.
Spotřebič musí mít zemnící kontakt.
POZOR
-
Přístroj nepoužívat, pokud došlo k poškození kabelu nebo zásuvky.
Přístroj používat výhradně v prostorách, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům,
jako dešti, sněhu apod.
Návod k obsluze
> Vibrátor zapojit do síťové zásuvky.
> Zapnout (1)
> Nastavit požadovaný výkon (1)
Údržba
Vibrátor příležitostně čistit, nepoužívat žádná rozpouštědla nebo alkohol.
Další postupy pro údržbu nejsou nutné.
Technické údaje
Watt: 100
220 V 50 Hz
Pojistka: 2 A
Vibrační deska: 15,5x15,5 cm
Rozměry:117x17x11 cm
3,0 kg
Popis
Výkonný vibrátor, plynulá regulace.
Používá se v zubních laboratořích, dobrá stabilita vlivem přísavných gumových nožek.
Velmi stabilní a málo hlučný. Úložná deska z pryže je orámována vysokou hranou, která
zabraňuje vypadnutí objektu z vibrátoru, deska se dá snadno demontovat a čistit.
Nerezavějící barevné těleso.
Ovládací prvky
1)
2)
3)
4)
Spínač zapnuto/vypnuto (EIN/AUS), plynulý regulátor
Vibrační deska
Přísavné pryžové nožky
Pojistka 2A
CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Fa IP Dental Division prohlašuje, že vibrátor
typ IP Vib 40, Vib 40-1odpovídá následujícím směrnicím ES:
CE 89/392/CE ze dne 14.6.89 91/368/CEE ze dne 20.06.91 93/44/CEE ze dne 14.6.93
93/68CEE ze dne 22.7.93
Haimhausen 01.01.2006
IP Division
Download

NÁVOD K POUŽITÍ IP VIB 40-1-