čí
cena 40,- Kč
sl
20 o 3
11 - 4
www.energetix.cz
Mítink 2011 – ohlédnutí
Nejúspěšnější v roce 2010
Manažer roku 2010
Jarní motivace
David Novotný představuje
Simona Postlerová
Vaše zkušenosti
ENERGETIX – ZDRAVÍ – KRÁSA – VARIABILITA – PŘÍLEŽITOST
ENERGETIX mítink 2011
Takový byl ENERGETIX mítink 2011…
Krásné šperky, nová kolekce, příjemná setkání….
2|
ENERGETIX 2011
Obsah
To je poklad, který nemá sloužit jen nám samým, ale máme se o něj podělit s ostatními.
Užitek z toho budou mít všichni zúčastnění.
Všichni v životě každý den přinášíme různá rozhodnutí. Od rána až do večera se rozhodujeme například co si oblékneme, jaké
si vezmeme šperky, co si dáme k jídlu… jak
naložíme s volným časem. Život nám nabízí
mnoho každodenních situací, kdy se musíme
rozhodovat. Nabízí nám rovněž příležitosti,
z nichž některou využijeme, jinou v daném
čase odmítneme.
Jednou z takových příležitostí byla i možnost shlédnout na lednových mítincích prezentaci nového katalogu a všechny šperky nové
kolekce 2011. Tuto událost si samozřejmě
nenechali ujít naši aktivní členové, kteří naše
šperky doporučují dalším lidem, ale zároveň
ji využili i naši členové, kteří své rozhodnutí
stát se členy a nakupovat si tak se slevou, přinesli již na samém počátku v roce 2003. Mítinkové setkání s vámi všemi bylo velmi příjemné
a děkujeme vám za milou a pozitivní atmosféru.
Máme krásný nový katalog naplněný čtyřista čtyřiceti výrobky neopakovatelného designu, které navíc přináší zdraví a harmonii.
Být či nebýt členem programu ENERGETIX? V tomto případě není těžké rozhodování,
pokud lidé chtějí využívat možnost slev pro
své nákupy a podtrhnout tak svůj styl ojedinělými šperky s magnety a zároveň jim není
lhostejné jejich zdraví. Jednoduché rozhodování budou mít i všichni ti, kteří jsou zkušení
obchodníci a v ENERGETIXU poznali svoji
výbornou příležitost k úspěchu.
I po rozhodnutí stát se členem je na řadě
další rozhodnutí. Co si vyberu, když se mi líbí
všechno? Tuto větu jsme od vás na mítincích
slyšeli stále.
Je vás celá řada, kteří máte rozhodování
mnohem jednodušší, protože si doplňujete
průběžně své kolekce, různě šperky kombinujete, využíváte variability, kterou se může
pochlubit jen ENERGETIX. Je snadné přitahovat pozornost magnetickými šperky, kterým
jste dali vy sami duši vaší osobnosti a tím se
stává jednodušší i komunikace s lidmi, které
chcete oslovit a dopřát jim stejných výhod.
Opět jsme pro vás připravili motivační akce
a vy sami se svobodně rozhodnete, na kolik
se jich zúčastníte a jaké získáte další odměny.
Přeji vám všem, milí členové, abyste se
vždy rozhodovali dobře a rozhodnutí, která
přinesete, vás vedla k úspěchu a byli jste v nich
pevní a vytrvalí.
Hodně zdraví a úspěchů vám přeje
za ENERGETIX tým Mgr. Jana Kepčijová
JEDNA Z NOVINEK LETOŠNÍHO KATALOGU
MAGNETICKÝ VALOUN
„Hraním proti stresu…“
Novinkou a jedním z hitů nové kolekce je
magnetický valoun s magnetem 2200 gaussů, který v katalogu najdeme v kategorii SÍLA.
Valoun je vyroben z vysoce leštěné oceli, která velmi rychle přijímá teplotu lidského těla a
dotyk s pokožkou je velmi příjemný. Valoun
můžeme převalovat v dlani, hrát si s ním
a masírovat si tak důležité akupunkturní body
nebo ho můžeme použít pro masáž celého
těla.
KÓD 1577
Již první prezentace šperků v lednu jasně
ukázala, že se tento výrobek velmi rychle zařadil mezi nejžádanější a velmi si ho pochvalují i lidé zabývající se masážemi.
ENERGETIX mítink 2011
str. 2
Ohlédnutí za představením nové kolekce
Rozhodnutí jménem ENERGETIX str. 3
Mgr. Jana Kepčijová
ENERGETIX mítink 2011
Nejúspěšnější prodejci,
sponzoři, manažeři…
str.4
Manažer roku 2010
str. 5
ENERGETIX motivace
Akce pro členy 3-4 /2011
str. 6 - 7
Nejlepší v ENERGETIXU
Vyhodnocení měsíce
prosinec 2010, leden 2011
str. 8
Manažer měsíce
leden 2011
str. 9
David Novotný představuje
Simona Postlerová
str. 10
Vaše zkušenosti a názory lékaře str. 11
MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
Akce ENERGETIX
ENERGETIX
str. 12
NEWS
 ENERGETIX NEWS
dvouměsíčník, ročník 5
 VYDÁVÁ
ENERGETIX s.r.o.
Jana Kollára 874/47
370 07 České Budějovice
 ADRESA REDAKCE
ENERGETIX s.r.o.
Jana Kollára 874/47
370 07 České Budějovice
 KONTAKT
Telefon: 386 466 164
GSM: 774 414 243, 777 267 082
E-mail: [email protected]
 SAZBA, GRAFIKA
Jiří Hartl - GraphicHouse
www.graphichouse.cz
 TISK
Tiskárna Posekaný
Lannova tř. 8
370 01 České Budějovice
 REGISTRAČNÍ ČÍSLO
MK ČR E 17131
 INTERNET
www.energetix.cz
Budeme se těšit, že nám zašlete své zkušenosti, které přispějí i ostatním našim členům
k získání více informací a rozšíření si tak povědomí o této novince.
 INFORMACE, INZERCE
A PŘEDPLATNÉ
Telefon: 386 466 164
GSM: 774 414 243, 777 267 082
E-mail: [email protected]
 CENA
40,- Kč
ENERGETIX 2011
|3
ENERGETIX mítink 2011
Nejúspěšnější prodejci, sponzoři, manažeři roku 2010…
Již tradičně jsou na ENERGETIX mítincích vyhlašováni a odměňováni ti nejúspěšnější za uplynulý rok.
Letošní mítink nebyl výjimkou. Všem vyhodnoceným blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou spolupráci
a těšíme se na další neméně úspěšné období.
4|
ENERGETIX 2011
ENERGETIX mítink 2011
MANAŽER ROKU 2010
Manažer roku 2010 - Renáta Krišicová
Každoročně probíhá celoroční motivační soutěž pro Marketing
Direktory na pozici AREA a výše o získání prestižního titulu MANAŽER
ROKU a zajímavé odměny s tímto titulem spojené.
Na lednovém mítinku bylo odměněno deset nejúspěšnějších a byla
slavnostně jmenována Manažerka roku 2010 paní Renáta Krišicová
z Ostravy.
neúspěchu. A tady je neocenitelný skupinový manažer, v mém případě
Yvetta Bachová, která byla vždy na svém místě, když bylo potřeba. Díky
ní jsem poznala, jak spolupracovat a vést své lidi v přátelské atmosféře.
Mohu-li shrnout rok 2010, pak jsem přesvědčena, že jsem nabrala
správný směr a zkušenosti, které musím dále rozvíjet a následně předávat svým lidem. A ráda předám i ono pomyslné žezlo Manažera roku
třeba právě jednomu z nich.
Renáta Krišicová, International Marketing Direktor
V lednu 2011 jsem převzala prestižní ocenění Manažer roku 2010.
Když jsem před rokem a půl začínala, viděla jsem tento post jako cosi
velmi vzdáleného a těžce dosažitelného. Rok 2010 můj pohled změnil.
Pochopila jsem, že záleží na tom, jak člověk svou práci uchopí, kolik
jí věnuje energie a času. A i když to bude znít jako klišé, pokud vás
práce baví, je to první předpoklad k úspěchu. Druhým je vytrvalost
a nenechat se odradit dílčími neúspěchy. Postupně jsem vyzkoušela
všechny možné cesty, které tento systém umožňuje, přes výstavy, domácí prezentace, lázně apod. a zjistila jsem, že jen jednou cestou se jít
nedá, musí se zkombinovat. Každá přináší jiné zkušenosti, jiná setkání
a jiné příležitosti navázat nové kontakty. Postupně jsem získala jistotu,
že šperky s magnety fungují a jsou dobře prodejné. Současně s tím
se mi podařilo získat pro tuto práci mnoho nových lidí, kteří se zapojili
do systému a velkým dílem přispěli k mému úspěchu. Dnes jsou mnozí
z nich již v čelech svých týmů a vytrvale jdou dopředu. Mezi ně patří
Alena Březinová, Silvie Kacafírková, Silvie Karky a další. Jiní teprve
začínají a hledají ty své cesty. Všem za jejich práci a vytvalost velice
děkuji.
K mému úspěchu byla ale zapotřebí i podpora „shora“. Možnost
využít pravidelná školení firmy mě posunula dál v odbornosti. Každý
také potřebuje někdy poradit, vysvětlit nebo podržet, když příjde chvilka
Konečné výsledky soutěže
MANAŽER ROKU 2010
Krišicová Renáta
Vomáčková Anna
Sydoruk Olena
Zboranová Soňa
Pechová Stanislava
Nytrová Eva, Ing.
Tsiongasová Ellen
Bachová Yvetta
Lajchová Marie
462,50 bodů
382,50 bodů
308,50 bodů
275 bodů
272 bodů
216 bodů
208 bodů
189 bodů
179 bodů
Motivační soutěž pro AREA MD a vyšší probíhá též v roce 2011.
Podmínky naleznete na www. energetix.cz
ENERGETIX 2011
|5
ENERGETIX MOTIVACE BŘEZEN + DUBEN 2011
Mimořádné odměny pro všechny členy
Registrační set PP000 od 1. 3. do 30. 4. 2011 za 900,- Kč
OSOBNÍ REGISTRACE NOVÝCH ČLENŮ
min. 3 noví členové v uvedeném období s objednávkou min. 100 bodů
ODMĚNA VÝROBEK ENERGETIX - magnetická destička kód 877 CU
REGISTRACE NOVÝCH ČLENŮ V PODŘÍZENÉ STRUKTUŘE
1. stupeň min. 10 nových členů v celé podřízené
struktuře s objednávkou min. 100 bodů,
z toho min. 3 osobně
2. stupeň min. 25 nových členů v celé podřízené
struktuře s objednávkou min. 100 bodů,
z toho min. 3 osobně
ODMĚNA – VÝROBKY ENERGETIX V HODNOTĚ 250 BODŮ
ODMĚNA – VÝROBKY ENERGETIX V HODNOTĚ 300 BODŮ
+ REKLAMNÍ BANNER
- pokud sponzor osobně nezaregistruje 3 nové členy
- pokud sponzor osobně nezaregistruje 3 nové členy
ODMĚNA – VÝROBKY ENERGETIX V HODNOTĚ 200 BODŮ
ODMĚNA – VÝROBKY ENERGETIX V HODNOTĚ 250 BODŮ
3. stupeň min. 50 nových členů v celé podřízené
struktuře s objednávkou min. 100 bodů,
z toho min. 3 osobně
4. stupeň min. 75 nových členů v celé podřízené
struktuře s objednávkou min. 100 bodů,
z toho min. 3 osobně
ODMĚNA – VÝROBKY ENERGETIX V HODNOTĚ 350 BODŮ
ODMĚNA – VÝROBKY ENERGETIX V HODNOTĚ 450 BODŮ
+ REKLAMNÍ BANNER
+ 2x REKLAMNÍ BANNER
- pokud sponzor osobně nezaregistruje 3 nové členy
- pokud sponzor osobně nezaregistruje 3 nové členy
ODMĚNA – VÝROBKY ENERGETIX V HODNOTĚ 300 BODŮ
ODMĚNA – VÝROBKY ENERGETIX V HODNOTĚ 400 BODŮ
Podmínky pro zisk odměny:








hodnoty bodů v odměnách jsou v zákaznických cenách
odměny výrobků dle vlastního výběru a aktuálního stavu skladu v ČR, počet kusů jednoho výrobku omezen
nový člen musí uskutečnit v období trvání akce minimální osobní odběr ve stanovené výši 100 bodů
body a registrace musí být zaplaceny nejpozději do 5. dne následujícího měsíce, v němž byla objednávka uskutečněna (z objednávek v březnu
do 5. 4. 2011, z objednávek v dubnu do 5. 5. 2011). Platby připsané po tomto datu nebudou akceptovány pro zisk odměny.
získání odměny je podmíněno osobní účastí na Regionálním dnu ENERGETIX v měsíci květnu 2011, na kterém budou odměny předány
odměny se nesčítají, nárok na odměnu vzniká vždy pro nejvyšší stupeň odměny, registrace ve struktuře je nadřazená registraci osobní
sponzor musí splnit v období trvání akce min. 160 bodů VOP
společnost ENERGETIX si vyhrazuje právo na změnu odměny v odpovídající hodnotě
Pro registrace ve struktuře platí pravidlo zdola, to znamená:
 pokud nižší sponzor získá cenu prvního, druhého nebo třetího stupně, jeho vyššímu sponzorovi se všechny jeho registrace počítají pouze
pro zisk ceny vyšší – druhé, třetí nebo čtvrté
 pokud nižší sponzor získá cenu čtvrtého stupně, jeho vyššímu sponzorovi se tyto registrace nepočítají
 nárok na získání odměny vzniká po vystavení faktury členem - držitelem ŽL (člen obdrží vzor faktury společně s dodatkem k proviznímu
listu v odpovídajícím měsíci po ukončení akce), která bude dodána na centrálu společnosti ENERGETIX nejpozději do 20. 5. 2011
 uvedené odměny podléhají dani z příjmu
Podmínky a vyhodnocení mimořádných akcí naleznete na www.energetix.cz
6|
ENERGETIX 2011
ENERGETIX MOTIVACE BŘEZEN + DUBEN 2011
Mimořádná odměna pro Marketing Direktory
- hodnota skupinového prodeje v období
od 1. 3. do 30. 4. 2011
Každý MD, který v uvedeném období dosáhne
skupinového obratu VSP (VSP bez osobního prodeje VOP)
 v minimální hodnotě 2000 bodů
získává odměnu výrobky ENERGETIX v hodnotě 200 bodů
 v minimální hodnotě 3000 bodů
získává odměnu výrobky ENERGETIX v hodnotě 300 bodů
 v minimální hodnotě 4000 bodů
získává odměnu výrobky ENERGETIX v hodnotě 500 bodů
 v minimální hodnotě 5000 bodů
získává odměnu výrobky ENERGETIX v hodnotě 700 bodů
 v minimální hodnotě 6000 bodů
získává odměnu výrobky ENERGETIX v hodnotě 700 bodů
+ reklamní banner ENERGETIX
Podmínky pro zisk odměny:
 hodnoty bodů v odměnách jsou v zákaznických cenách
 odměny výrobků dle vlastního výběru a aktuálního stavu skladu v ČR, počet kusů
jednoho výrobku omezen
 odměna náleží pouze těm MD, kteří již v termínu počátku akce (1. 3. 2011) získali
statut MD.
Do akce se může zapojit i ten MD, který získá statut MD k 1. 4. 2011 a který
dosáhne uvedené hodnoty VSP v měsíci dubnu 2011.
 body musí být zaplaceny – z objednávek v březnu do 5. 4. 2011, z objednávek
v dubnu do 5. 5. 2011. Platby připsané po tomto datu nebudou
akceptovány pro zisk odměny.
 vyhodnocení proběhne na Regionálním dnu ENERGETIX v měsíci květnu 2011,
na kterém budou předány odměny
 odměny se nesčítají, nárok na odměnu vzniká vždy pro nejvyšší
stupeň odměny
 nárok na získání odměny vzniká po vystavení faktury členem – držitelem
ŽL (člen obdrží vzor faktury společně s dodatkem k proviznímu listu
v odpovídajícím měsíci po ukončení akce), která musí být dodána
na centrálu společnosti ENERGETIX nejpozději do 20. 5. 2011
 uvedené odměny podléhají dani z příjmu
ENERGETIX 2011
|7
NEJLEPŠÍ V ENERGETIXU
Noví marketingoví ředitelé a manažeři
PROSINEC 2010
REGION MD od 1. 1. 2011
Zboranová Soňa
AREA MD od 1. 1. 2011
Svačinová Veronika
EXECUTIVE MD
od 1. 1. 2011
Černá Blanka, Ing.
Karky Silvie
MARKETING DIREKTOR
od 1. 1. 2011
Aschenbrennerová Marie
Palyzová Šárka
Hrbáčová Gabriela
Michalciová Monika
Šmerda Pavel
Vlková Vladimíra
Martochová Anna
Fedorová Anna
Dreslerová Jana
Malá Iveta
Adam Ivo, Bc.
Pikalová Martina
MANAŽER
– prosinec 2010
Procházková Hana
Švecová Miroslava, MUDr.
Reissová Jana
Svobodová Jana
Moravcová Jana
Klenková Růžena
Szeliga Rostislav
Grebeňová Jarmila
Šlégrová Dana
Adamcová Marta
Pavlíčková Karolína, Ing.
Kučová Vladimíra
Parýzková Ariana
Nejlepší obchodníci VOP – prosinec 2010
Vlková Vladimíra
Palyzová Šárka
Aschenbrennerová Marie
Pikalová Martina
Martochová Anna
2 021 bodů
2 005 bodů
1 973 bodů
1 845 bodů
1 802 bodů
Nejlepší sponzoři VSP bez VOP – prosinec 2010
Vomáčková Anna
Sydoruk Olena
Krišicová Renáta
Svačinová Veronika
Tsiongasová Ellen
4 631 bodů
3 415 bodů
3 083 bodů
3 027 bodů
2 862 bodů
Nejlepší sponzoři – registrace nových členů
(obj. min. 100 bodů) – prosinec 2010
Pecha Petr
Lajchová Marie
Lajcha Patrik
Bíbr Aleš
Pechová Stanislava
Sydoruk Ihor
Karky Silvie
Plhoňová Eva
Tvarůžková Zdeňka
10 nových členů
8 nových členů
5 nových členů
4 noví členové
4 noví členové
3 noví členové
3 noví členové
3 noví členové
3 noví členové
LEDEN 2011
AREA MD od 1. 2. 2011
Šantínová Věra
EXECUTIVE MD
od 1. 2. 2011
Küblová Jana
Smitalová Iveta
MARKETING DIREKTOR
od 1. 2. 2011
Kallistová Veronika
Melicharová Renata
Pavlíčková Karolína, Ing.
Krňoulová Milada
Vejtasová Denisa
Parýzková Ariana
MANAŽER – leden 2011
Dresler Michal
Kolář Miloslav
Uhrová Alice
Běláčová Marie
Keusch Soňa
Ládrová Lenka
Vyhnálková Erika
Kryoterapie s.r.o.
Kottová Marie
Podhorská Iveta
8|
ENERGETIX 2011
Nejlepší obchodníci VOP – leden 2011
Krňoulová Milada
Kallistová Veronika
Melicharová Renata
Hrbáčová Gabriela
Termerová Miloslava
1 937 bodů
1 805 bodů
1 800 bodů
1 403 bodů
1 200 bodů
Nejlepší sponzoři VSP bez VOP – leden 2011
Šantínová Věra
Tsiongasová Ellen
Urban Jan – Harmonie
Smitalová Iveta
Zboranová Soňa
4 587 bodů
2 954 bodů
2 027 bodů
1 861 bodů
1 852 bodů
Nejlepší sponzoří – registrace nových členů
(obj. min. 100 bodů) – leden 2011
Uxová Eva
Tsiongasová Ellen
Lajchová Marie
Lajcha Patrik
Bíbr Aleš
Vomáčková Anna
Sydoruk Olena
Fofová Marie
6 nových členů
6 nových členů
5 nových členů
5 nových členů
5 nových členů
3 noví členové
3 noví členové
3 noví členové
NEJLEPŠÍ V ENERGETIXU
Manažer měsíce – leden 2011
Yvetta Bachová / RUBIN International MD, Ostrava
Je milé získat ocenění Manažer měsíce v čase otevírání nového roku.
Nastává doba, která přeje především rodině, ale také podporuje vzdělávání
a osobní růst.
Pokud k výše uvedenému přidáme radost z budování ENERGETIX obchodu,
bude nám v tom roce 2011 hezky.
Děkuji všem lidem ve své skupině za skvělou práci, především TOP manažerům
oceněným na mítinku, ale také samozřejmě všem, kteří se již vrhli na prodej
krásných nových šperků.
Těším se na potkávání a přeji do následných měsíců - vykročme „levou“!
Yvetta Bachová
MANAŽEŘI NA DALŠÍCH MÍSTECH: LEDEN
Tsiongasová Ellen
Zboranová Soňa
Sydoruk Olena
Rohanová Hana
Vomáčková Anna
Urban Jan – Harmonie
Krišicová Renáta
Nytrová Eva, Ing.
Lajcha Patrik
ENERGETIX 2011
|9
DAVID NOVOTNÝ PŘEDSTAVUJE…
Simona Postlerová
Simona Postlerová je úspěšná herečka, dabérka, i zpěvačka. Její otec byl režisér, matka a bratr herci.
Herectví vystudovala na DAMU. Už během studia hostovala v Národním divadle, pak zde získala dokonce stálé angažmá. Hrála v několika
dalších divadlech, např. v Ungeltu, Činoherním klubu, od r. 1992 je členkou Divadla na Vinohradech.
Hrála například v televizních seriálech Hospoda, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, Ordinace v růžové zahradě, Poslední sezóna,
Ošklivka Katka, ve filmech Jedna kočka za druhou, Experti atd. Objevila se také v mnoha televizních inscenacích.
Dabovala třeba Samanthu Carter v seriálu Hvězdná brána, Lorelai Gilmoreovou v seriálu Gilmorova děvčata, nyní svůj hlas propůjčuje
Cate Blanchet, Julii Binosche...
orchestru. Z novějších se objevím ve Fidlovačce nebo ve hře Na flámu. Jinak hraju čtyři
zájezdová představení, kde se setkávám
vesměs s kolegy z Vinohrad, tak jsme pořád
jako doma.
Máte dvě děti, dá se říct, že jsou v pubertě, jak
je zvládáte? Pomáhají Vám a neodmlouvají?
Děti jsou skvělé, je to smysl mého života,
moje radost a všechno. Akorát bych potřebovala, aby byl den nějak delší, abychom se víc
užili. Miluji svou osmnáctiletou Janinku a šestnáctiletého Damiánka.
Vím, že jste tváří jedné kosmetické firmy,
používáte krémy? Jaký máte recept na
svou krásu?
No, děkuji. Krém mám jeden, odličuji se
ubrousky, které jsou určené na dětské prdelky, vřele doporučuji. Jinak umět odpočívat
a zbytečně se netrápit. Ono se to ovšem lehko
řekne, já vím.
Zkusila byste třeba i muzikál?
Hrála jsem v Karlíně v muzikálu Chicago
Vellmu Kelly. Bylo to strašně náročné a já to
milovala, melodie toho muzikálu mám hodně
ráda. Pak jsem hrála u nás ve Vinohradském
divadle v muzikále Donaha postavu Vicky.
Též opravdu nádherné melodie.
Hodně jste v životě zažila a vypadá, že jste
pořád v pohodě. Jaký máte recept na život
a na spokojené manželství?
Nevím, asi mít jistý nadhled, doufat a věřit
v dobro a myslet na druhé, nedělat jim to, co
byste sami nevydýchali.
Nosíte šperk od společnosti ENERGETIX,
líbí se Vám?
Je pěkný, hodí se mi k šatům a beru ho do
společnosti. Už i kolegyně v divadle se na něj
ptaly, kdo mi ho dal.
Používáte nějaké osvědčené rady na kruhy
pod očina a na vrásky?
Spát a pít hodně vody.
V čem byste si chtěla zahrát? Existuje role,
kterou byste nikdy nepřijala?
Vlastně nemám vysněnou roli, ale když,
tak by mě lákala role psychologická, složitá,
i žánr mírně hororovitý. Poslední dobou hraju
hodně komedie, tedy v divadlech, tak bych si
zase ráda odskočila. Též by mě lákala nějaká dobovka, zabývat se historií, ale i historií
nedávnou, jako jsou 30.nebo 60.léta. Nevím
o žánru nebo o roli, kterou bych nějak nemohla. Ono se podle mě dá zahrát všechno, záleží
na pohledu na tu věc, a když tak s nadsázkou
to vždycky jde.
V jakých divadelních inscenacích Vás nyní
můžeme vidět v Divadle na Vinohradech?
Jsou to vlastně už starší kusy, které se k naší spokojenosti stále na repertoáru drží, jako
je patnáciletý Brouk v hlavě, Ideální manžel,
Jistě, pane ministře nebo Felliniho Zkouška
10 | ENERGETIX 2011
Zpívala jste v Duetech, šla byste do toho
znova? A vzala byste třeba Star Dance? Jaký
duet byl pro Vás nejlepší a jaký nejhorší?
Myslím, že bych do toho klidně šla znovu,
moc mě to bavilo. Star Dance - to nevím, je
to opravdu velká dřina, obdivuji kolegy. V Duetech byly vlastně nejzajímavější a zároveň
těžké aranže písní od Martina Kumžáka. Na
první pohled třeba známá písnička, zdánlivě
jednoduchá a Martin nám to pěkně zkomplikoval, ovšem v tom nejlepším slova smyslu. Pro
mě byla asi nejtěžší písnička od Beatles, která
měla najednou swingovou podobu. Jinak jsem
si to hodně užívala.
V Duetech jste měla za partnera Petra Koláře. Byla spolupráce s ním pro Vás přínosná?
A jak se vám spolupracovalo? Nechtěla byste nazpívat nějaké duety?
S Petrem to bylo moc fajn, je to kliďas a to
jsem potřebovala. Myslím, že jsme se rádi vídali.
Něco nazpívat, kdyby byla možnost, proč ne?
Navíc může pomoci při únavě, bolesti hlavy a dalších problémech. Věříte na magnetoterapii?
Zatím jsem se s touto metodou nesetkala,
ale proč to nezkusit. Ráda zkouším nové věci.
Jaké je Vaše motto? A řídíte se jím?
Vlastně to, co jsem řekla výše, a taky, že
náhoda neexistuje. Vše se vším souvisí, a to
je dobře, akorát je velmi náročné to někdy rozplést.
Hodně úspěchů a radostí v práci i v životě.
Děkuji za rozhovor.
ZKUŠENOSTI
Výrobky ENERGETIX a vaše zkušenosti s nimi …
Veronika Svobodová – Brno
Mamince pomohlo srdíčko na migrény. Brala tři prášky denně a teď žádný…
Sestru bolela záda a nosí také srdíčko a bolest přestala…
Já osobně jsem trpěla na zácpu. Od té doby,
co piji zmagnetizovanou vodu, problém se
výrazně zlepšil.
začaly trápit křečové žíly a došlo k tomu nejhoršímu, že se utvořil vřed a začal problém.
Na mou radu, aby si nohu omývala zmagnetizovanou vodou naštěstí zareagovala a poslechla. Došlo ke zlepšení a při konzultaci s obvodní
lékařkou byla má matka pochválena, že dělá velice dobře a ať dál takto pokračuje. Takže ani
u rodiny nikdy nic nevzdávat předem.
Jarmila Mališová – Frýdek – Místek
Tím, že pracuji se šperky ENERGETIX již
delší dobu, mám opravdu od zákazníků hodně pozitivních ohlasů.
Nicméně nejhůř se vždy něco
nového obhajuje u rodiny
a zvlášť u té nevěřící starší
generace. Příkladem je
moje maminka, která ode
mne dostala tyčinku.
Zmagnetizovanou vodu
používala „pouze“ k zalévání květinek. Ovšem teď ji
Kateřina Filipová- Nový Přerov
Používám šperky s magnety a ráda bych poděkovala společnosti ENERGETIX za úžasné
výsledky se svým zdravotním stavem, který se
den co den zlepšuje a mám spoustu energie.
Díky výrobkům ENERGETIX již neřeším potíže
s migrénou. Bolesti karpálních tunelů, které
mě trápily, se výrazně zmenšily. Nejen já, ale i moje maminka nedá v tomto případě dopustit na
náramek s magnety ENERGETIX, který každému, kdo má zájem, s láskou doporučí. Díky
ztrátě obtíží a bolestí, které nás provázely každý
den, se cítíme svěží a plné energie.
U nás doma v kuchyni nesmí v žádném případě chybět magnetická tyčinka, která je neustále ponořená ve džbánku s pitnou vodou. Voda
je chutnější a hlavně nás neustále vnitřně čistí
a díky tomu se mi zlepšilo i zažívání. Můžu
vřele doporučit všem pro jejich zdraví i krásu.
Zevnitř čistí, zvenčí krášlí. Děkuji
VODA Z POHLEDU ODBORNÍKA - MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
MAGNETIZACE VODY, HOJENÍ, DETOXIKACE A ÚPRAVA ZAŽÍVÁNÍ
Využití permanentního magnetu ve formě tyčinky na míchání a zmagnetizování vody
nebo magnetické podložky pod sklenici s vodou
ovlivňuje fyzikální vlastnosti pitné vody, která získá zvýšenou schopnost přenášet roz-
puštěné látky, podporovat metabolické děje
a detoxikovat organizmus. Vše se pozitivně projeví v podpoře hojení a regenerace, v úpravě
zažívání aj.
Experimenty s magnetizovanou vodou prokázaly vliv na větší odolnost organizmu proti
infekci, regulační účinky na trávicí trakt,
protiaterosklerotické efekty, zklidňující
účinky na nervový systém.
VÁNOCE BEZ BOLESTI
Vyšetření ukázala, že část mých problémů souvisí s krční páteří, dále se potvrdilo
částečné zúžení karpálního tunelu a mírný
tenisový loket. Rehabilitace, domácí cvičení
a medikamentózní léčba mé problémy trochu
zmírnily, ale cítila jsem se stále zle.
Zvrat nastal po předvánoční návštěvě paní
Ing. Černé u mne v ordinaci. Po objednávce
stomatologického materiálu mi předvedla
výrobky s magnety ENERGETIX. O účincích
magnetů jsem již několikrát četla, ale stále
jsem tomu nevěnovala tu patřičnou pozornost.
Krátká, ale velice zasvěcená a přesvědčující
přednáška mé oblíbené dealerky mě opravdu nadchla a neodolala jsem. Koupila jsem
si náramek. Po týdenním nošení bylo vše
úplně jinak. Bolesti pomalu ustupovaly
a já jsem se s dobrou náladou a plným nasazením pustila do předvánočních příprav, na které
jsem zatím neměla ani pomyšlení. Vše jsem
v pohodě zvládla a i při práci v zubní ordinaci
jsem se cítila mnohem lépe.
Dnes má výrobky ENERGETIX i část mé
rodiny a přátelé. Jsme všichni nadšení
a vřele doporučujeme.
Velké díky paní Ing. Blance Černé – distributorce výrobků ENERGETIX.
Letošní rok pro mne začal o hodně lépe
než ten minulý. Ten byl pro mne ve znamení
běhání po vyšetřeních, návštěv rehabilitací
a samozřejmě užívání léků a používání různých gelů a mastí. Pomalu jsem se začala smiřovat s představou předčasného odchodu do
důchodu a opuštění své stomatologické praxe.
Příčinou všeho byly obrovské bolesti mých
rukou. Každý pohyb mi dělal problém, ať už
zápěstí, lokty, či ramena. Projevovaly se v zaměstnání i při domácích pracích. Nejhorší pro
mne byly probdělé noci, kdy jsem se několikrát
budila a nevěděla co dělat. Ruce mě bolely,
trnuly v jakékoliv poloze.
MUDr. Helena Grmelová
ENERGETIX 2010
| 11
REGIONÁLNÍ DNY, FIREMNÍ AKCE
Březen
Duben
Čas
Město
Adresa
Akce
Sponzor
Poznámka
9.
10:00 - 18:00
Ostrava
Hotel Harmony, 28. října 1263/170,
Mariánské Hory
Manažerský den
Ing. Vladimír Vomáčka
10:00 - 17:00 Porada TOP, od 17:00 osobní pohovory s manažery
28.
10:00 - 18:00
Brno
INCAfé, ulice Cejl 58, Brno
Regionální den
Ing. Vladimír Vomáčka
10:00 - 12:00 manažeři T - "Jak prosadit, provádět a školit domácí prezentace" 13:00-16:00 "ENERGETIX AKADEMIE", 16:00 - 17:00 členové,
od 17:00 veřejná zdravotní prezentace
28.
13:00 - 16:00
Brno
INCAfé, ulice Cejl 58, Brno
ENERGETIX
AKADEMIE
Ing. Vladimír Vomáčka
Téma: "Prodej - prezentace, obchodní techniky argumenty a námitky - film
o prezentaci"
29.
10:00 - 18:00
Ostrava
Hotel Harmony, 28. října 1263/170,
Mariánské Hory
Regionální den
Ing. Vladimír Vomáčka
10:00 - 12:00 manažeři T - "Jak prosadit, provádět a školit domácí prezentace" 13:00-16:00 "ENERGETIX AKADEMIE", 16:00 - 17:00 členové,
od 17:00 veřejná zdravotní prezentace
29.
13:00 - 16:00
Ostrava
Hotel Harmony, 28. října.1263/170,
Mariánské Hory
ENERGETIX
AKADEMIE
Ing. Vladimír Vomáčka
Téma :"Prodej - prezentace, obchodní techniky argumenty a námitky - film
o prezentaci"
30.
13:00 - 18:00
Praha
Hotel „Dům Armády Praha“, salónek 2. patro
nad recepcí, Vítězné nám. 684/4 ("Kulaťák")
Regionální den
Ing. Vladimír Vomáčka
13:00-16:00 "ENERGETIX AKADEMIE", 16:00 - 17:00 členové,
od 17:00 veřejná zdravotní prezentace
30.
13:00 - 16:00
Praha
Hotel „Dům Armády Praha“, salónek 2. patro nad ENERGETIX
recepcí, Vítězné nám. 684/4 ("Kulaťák")
AKADEMIE
Ing. Vladimír Vomáčka
Téma: "Prodej - prezentace, obchodní techniky argumenty a námitky - film
o prezentaci"
12.
10:00 - 18:00
Ostrava
Hotel Harmony, 28. října 1263/170, Mariánské Hory
Manažerský den
Ing. Vladimír Vomáčka
10:00 - 17:00 Porada TOP, od 17:00 osobní pohovory s manažery
26.
10:00 - 18:00
Ostrava
Hotel Harmony, 28. října 1263/170, Mariánské Hory
Regionální den
Ing.Vladimír Vomáčka
od 10:00 manažeři T - "Pro registrovat? Registrace a Marketingový plán."
13:00, "ENERGETIX AKADEMIE", 16:00 - členové, 17:00 prezentace
26.
13:00 - 16:00
Ostrava
Hotel Harmony, 28. října 1263/170, Mariánské Hory
ENERGETIX
AKADEMIE
Ing. Vladimír Vomáčka
Téma :"Registrace - proč, koho, kde, kdy a jak"
27.
13:00 - 18:00
Praha
Hotel „Dům Armády Praha“, salónek 2. patro nad
Regionální den
recepcí, Vítězné nám. 684/4 ("Kulaťák")
Ing. Vladimír Vomáčka
13:00, "ENERGETIX AKADEMIE", 16:00 - členové, 17:00 prezentace
27.
13:00 - 16:00
Praha
Hotel „Dům Armády Praha“, salónek 2. patro nad
recepcí, Vítězné nám. 684/4 ("Kulaťák")
ENERGETIX
AKADEMIE
Ing. Vladimír Vomáčka
Téma :"Registrace - proč, koho, kde, kdy a jak"
2. května
10:00 - 18:00
Brno
INCAfé, ulice Cejl 58, Brno
Regionální den
Ing. Vladimír Vomáčka
od 10:00 manažeři T - "Pro registrovat? Registrace a Marketingový plán."
13:00, "ENERGETIX AKADEMIE", 16:00 - členové, 17:00 prezentace
2. května
13:00 - 16:00
Brno
INCAfé, ulice Cejl 58, Brno
ENERGETIX
AKADEMIE
Ing. Vladimír Vomáčka
Téma: "Registrace - proč, koho, kde, kdy a jak"
AKCE ENERGETIX V REGIONECH - ŠKOLENÍ, PREZENTACE A SETKÁNÍ ČLENŮ
Březen
Duben
Čas
Město
Adresa
Akce
Sponzor
Poznámka
každé pondělí
každé pondělí
od 17:00
Nový Jičín
Obchod Byliny, Machova ulice 15
Prezentace
Stanislava Pechová
stálá výstava šperků, 17:00 - prezentace
každé úterý
každé úterý
od 17:00
Jesenice u Prahy Obchod Zdravá výživa, Na Ochoze 474
Zákaznický den
Eva Plhoňová
Stálá výstava šperků, 17:00 - prezentace
každé úterý
každé úterý
od 17:00
Praha
Relax studio Domika, Dačického 7a
Zákaznický den
Jitka Dolejšová
Stálá výstava šperků, 17:00 - prezentace
každé úterý
mimo RD
každé úterý
mimo RD
od 17:00
Nový Jičín
Masarykovo náměstí 7, Regionální centrum
ENERGETIX
Zákaznický den
Olena Sydoruk
17:00 - prezentace
každý čtvrtek
každý čtvrtek
od 15:00
Praha
Studio BOLD, Krausova 605
Setkání členů a zákazníků Kamila Herdinová
15:00 - členové, 17:00 - prezentace
každý čtvrtek
každý čtvrtek
od 18:00
Praha
Stálá výstava šperků, 18:00 - prezentace
16.
24.
21.
1.
Kadeřnictví TREND, Hrdličkova 2208/1
Zákaznický den
Jablonec
14:00 - 17:00
nad Nisou
Klub EX, Riegrova 3
Setkání členů a zákazníků Hana Rohanová
členové a zákazníci, prezentace
14:00 - 17:00 Praha
Restaurace U Lampiček, Koněvova 173
Setkání členů a zákazníků Hana Rohanová
členové a zákazníci
Divadlo Jaroměř
Prezentace výrobků
Charitativní akce s Davidem Novotným
Jaroměř
Zuzana Slatinská
Hana Rohanová
* Aktuální doplnění a eventuální změny akcí jsou upřesňovány na www.energetix.cz
www.energetix.cz
Download

News Energetix 03 - 04 / 2011