Program konference pro neziskové a zdravotnické organizace
se zaměřením na klienty se získaným poškozením mozku
Komplexní neurorehabilitace jako základ pro opětovné začlenění do společnosti a na trh p ráce
„NEUROPSYCHOLOGIE A SENZORIKA“
Pátek 29. 11.
10:00
10:30 – 11:30
Zahájení konference
Neuropsychologie – základní témata
Tým Erudis, o.p.s.
doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.
(45 min + 15 min)
11:30 – 11:45
11:45 – 12:45
(45min+ 15min)
12:45 – 14:00
14:00 – 15:00
Coffee break
Role psychologa v interdisciplinárním týmu v rámci
péče o osoby se získaným poškozením mozku
Oběd
Rehabilitace kognitivních funkcí u RS
Mgr. Nina Nechanická
Mgr. Dana Chmelařová
(45 min + 15 min)
15:00 – 16:00
Muzikoterapie a její využití v neurorehabilitaci
Mgr. Markéta Gerlichová
Coffee break
Schůzka týmu
Erudis, o.p.s., Ergoaktiv, o.s.
(45min + 15min)
16:00 – 16:30
16:30 – 18:30
(60min + 60min)
18:45-19:45
Večeře
Sobota 30. 11.
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
Snídaně
Modelové činnosti při remediaci kognitivních funkcí
(45 min + 15 min)
10:00 – 11:00
Tréninkové programy, PC hry
Bc. Tereza Peštová,
Mgr. Veronika Slepičková
Mgr. Martin Chlupáč
(45 min+15min)
11:00 – 11:15
11:15 – 12:15
(45 min + 15min)
12:15 – 13:45
13:45 – 14:15
Coffee break
Kritická klinická rozhodování v interdisciplinární
rehabilitační péči o pacienty po CMP a
traumatickém poranění mozku v kontextu
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů
(profesionalizace a objektivizace rehabilitační péče)
II.
Oběd
Arteterapie a její využití v neurorehabilitaci
MUDr. Lucie Holohlavská,
Taneční terapie a její využití v neurorehabilitaci
MUDr. Tereza Gueye
Coffee break
Diskusní fórum
Posluchači + přednášející
Předávání osvědčení a ukončení programu
Tým Erudis, o.p.s.
Mgr. Jakub Pětioký
(30 min)
14:15 – 15:15
(60min)
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
(30 min)
16:00 – 16:30
Jazyk přednášek: čeština
Projekt je financován z ESF prostřednictvím programu OPLZZ.
Download

Program konference pro neziskové a zdravotnické