ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
D
TEE
RAN
R
GUA ITY FO S
L
L
QUA SSIONA
E
F
O
PR
EXTRA SILNÝ ČISTICÍ
PROSTŘEDEK NA ELEKTRICKÉ
KONTAKTY
• Extra silný čistící prostředek na el.
kontakty
• Nezanechává zbytky
• Rychleschnoucí
• Nevznětlivý
Novelec-S
NLC
VŠEOBECNÉ INFORMACE
NOVELEC-S je speciální přípravek na čištění a
ochranu kontaktů a povrchů, který neobsahuje
žádné přísady chlóru, ale má stejný účinek.
NOVELEC-S, stejně jako použitý hnací plyn, je
nevznětlivý. NOVELEC-S čistí účinně a rychle,
zanechá čistý a ihned suchý povrch.
NOVELEC-S lze bezpečně použít na elektrických a
elektronických kontaktech – i pod napětím.
NOVELEC-S nezpůsobuje korozi na kontaktech či
jiných částech. NOVELEC-S je nutno vyzkoušet před
použitím na některých umělých hmotách a
podkladech, s nimiž by mohl reagovat.
TECHNICKÉ INFORMACE A BALENÍ
stav: 360° jetspray aerosol
hustota: +/-1,32 kg/dm3
barva: světlá, průhledná kapalina
do napětí: +/-22,6 kV
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ
UŽIVATELE.
APLIKACE A POUŽITÍ
• NOVELEC-S je určen pro průmyslové použití.
Čistí a odmašťuje elektrické spoje, tištěné
spoje, vypínače, stykače, jističe, izolátory
vysokého napětí, nástroje, stroje a přístroje v
dopravě, telekomunikaci, chemickém
průmyslu...
INFORMACE O VÝROBKU
Č. výrobku
235601
UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma Novatio neručí za úplnost a přesnost
těchto informací a odmítá záruku za vaše
konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou Novatio
poskytuje, se týká pouze standardních prodejních
podmínek tohoto výrobku. V žádném případě
nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za
škody v důsledku nesprávného použití nebo
prodeje výrobku jinému odběrateli.
Název
Novelec-S
Obsah
400 ml
Zařazení
čistidla, odmašťovadla
Download

TECH-MASTERS: Novelec