FYZIKA
6. ročník
09 – ZÁKON SETRVAČNOSTI
Zákon setrvačnosti
(1. Newtonův zákon)
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu
rovnoměrném přímočarém, jestliže na ně
nepůsobí jiná tělesa silou nebo síly působící
na těleso jsou v rovnováze.
Setrvačnost tělesa – schopnost tělesa
setrvávat
v
klidu
nebo
v
pohybu
rovnoměrném přímočarém.
22.10.2012
Vypracoval Ing. Jan Tesař, ZŠ a MŠ Předín
2
22.10.2012
Vypracoval Ing. Jan Tesař, ZŠ a MŠ Předín
3
Download

09 Zákon setrvačnosti