Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS
Rozpočet na rok 2014
PŘÍJMY
v tis. Kč
…………………………………………………………………………………….…..
Příspěvky obcí na ostatní dopravní obslužnost
16.027,77
(170,- Kč / osoba / rok )
Příspěvky obcí na činnost sdružení
94,28
( 1,- Kč / osoba / rok )
Úroky
14,50
Doplatky od obcí za r. 2013
5,64
Vratka dotace od ČSAD Benešov (za r. 2013)
33,43
Vratka dotace od ARRIVA Praha (za r. 2013)
10,32
Vratka dotace od BOSÁK-BUS (za r. 2013)
5,60
Mezisoučet
16.191,54
Zůstatek na ZBÚ k 1.1. 2014
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
1.353,80
17.545,34
v tis. Kč
……………………………………………………………………………………….
Dotace ČSAD Benešov
14.499,94
Dotace COMETT PLUS Tábor
882,00
Dotace ARRIVA Praha
578,13
Dotace ARRIVA Příbram
178,00
Dotace ČSAD POLKOST
679,44
Dotace BOSÁK BUS
412,00
Platba dotace ARRIVA Příbram za IV.Q 2013
42,98
Mezisoučet
17.272,49
Odměna za vedení účetnictví
Zákonné pojištění za úraz
Bankovní poplatky
Režijní výdaje
Mezisoučet
Rezerva
VÝDAJE CELKEM
66,00
1,20
7,00
25,00
99,20
173,65
17.545,34
Download

Sdružení obcí BENE-BUS