Zápis z jednání volební komise Společnosti českých
patologů ČLS JEP 2012
Jednání proběhlo v Praze v sídle ČLS JEP dne 5.6.2012.
Složení volební komise:
MUDr. Hovorková Eva
MUDr. Kamarádová Kateřina
MUDr. Nenutil Rudolf
Komise provedla sečtení hlasů II. kola korespondenčních voleb do výboru a kontrolní a
revizní komise Společnosti českých patologů ČLS JEP s následujícími výsledky:
Celkem doručeno 200 platných hlasovacích lístků, žádný hlasovací lístek nebyl neplatný.
Nezapočtené hlasy:
MUDr. Jiří Ehrmann
MUDr. Josef Palas
MUDr. Alena Skálová
1x do výboru - nebyl uveden v kandidátní listině
1x do výboru - uveden na jednom lístku 2x
1x do revizní komise – nebyla uvedena v příslušné
kandidátní listině
Výsledky II. kola voleb
Výbor Společnosti českých patologů:
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7-8.
7-8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jméno
prof. MUDr. Ryška Aleš Ph.D.
Doc. MUDr. Zámečník Josef Ph.D
Doc. MUDr. Dušková Jaroslava CSc.
Doc. MUDr. Dundr Pavel Ph.D.
prof. MUDr. Skálová Alena CSc.
prim. MUDr. Kodetová Daniela
Prim. MUDr. Honsová Eva, PhD.
prof. MUDr. Povýšil Ctibor DrSc.
prim. MUDr. Fabian Pavel Ph.D.
prim. MUDr. Palas Josef
prim. MUDr. Brázdil Jan
MUDr. Matěj Radoslav PhD.
Doc. MUDr. Vernerová Zdeňka CSc.
prim. MUDr. Pavlovský Zdeněk Ph.D.
prim. MUDr. Dvořáčková Jana Ph.D.
MUDr. Křen Leoš Ph.D.
MUDr. Brychtová Světlana Ph.D.
Doc. MUDr. Horáček Jaroslav CSc.
počet hlasů
161
159
157
136
107
100
96
96
79
74
70
67
62
50
43
39
36
30
Kontrolní a revizní komise Společnosti českých patologů:
pořadí
1.
2.
Jméno
prim. MUDr. Trnková Markéta
Prof. MUDr. Hermanová Markéta, Ph.D.
počet hlasů
110
102
3.
4-5.
4-5.
6.
7.
8.
9.
10.
MUDr. Betlach Jan
prim. MUDr. Geierová Marie
MUDr. Stříteský Jan
Prim. MUDr. Benková Kamila
Doc. MUDr. Ludvíková Marie Ph.D.
prim. MUDr. Nožička Jan
MUDr. Juliš Ivan
MUDr. Hušek Karel Ph.D.
92
87
87
75
70
62
47
16
Usnesení
Komise konstatuje, že do výboru byli zvoleni:
Doc. MUDr. Dundr Pavel Ph.D.
Doc. MUDr. Dušková Jaroslava CSc.
prim. MUDr. Fabian Pavel Ph.D.
prim. MUDr. Honsová Eva Ph.D.
prim. MUDr. Kodetová Daniela
prof. MUDr. Povýšil Ctibor DrSc.
prof. MUDr. Ryška Aleš Ph.D.
prof. MUDr. Skálová Alena CSc.
Doc. MUDr. Zámečník Josef Ph.D
Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni:
MUDr. Betlach Jan
prim. MUDr. Geierová Marie
Prof. MUDr. Hermanová Markéta, Ph.D.
MUDr. Stříteský Jan
prim. MUDr. Trnková Markéta
Komise, na základě zkušeností s těmito volbami, doporučuje výboru případné příští
korespondenční volby organizovat s předem nominovanými kandidáty, kteří budou s
kandidaturou souhlasit.
Komise zaznamenala problémy ve spolupráci s administrativou ČLS JEP (prodlevy
v rozesílání, záměny s doručenými obálkami jiných OS). Tyto však neměly vliv na
regulérnost a výsledky voleb.
V Praze dne 5.6.2012
MUDr. Nenutil Rudolf
MUDr. Hovorková Eva
(předseda volební komise) (člen volební komise)
MUDr. Kamarádová Kateřina
(člen volební komise)
Download

Ke stažení zde (pdf) - Společnost českých patologů