1-CHFE-V
SILOVÝ KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A
FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
Konstrukce
1.
2.
3.
4.
5.
Elektrovodné jádro z Cu tř. 1 dle ČSN EN 60228
Ohniodolná bariéra ze speciální keramizující směsi
Izolace žil z bezhalogenové oheň retardující směsi
Stínění duše hliníkovou fólií s příložnými CuSn drátky
Plášť z bezhalogenové oheň retardující směsi
Použití
Kabel je určen pro použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a v prostorách s vysokou koncentrací osob a drahého
zařízení.
Vzhledem k tomu, že pro konstrukci kabelu jsou použity výhradně bezhalogenové materiály s maximální retardační schopností
proti šíření plamene je zajištěno podstatné snížení tvorby toxických a agresivních zplodin a nízká koncentrace dýmů při hoření.
Tímto je zaručena maximální ochrana lidského zdraví, materiálového vybavení v objektu a vzhledem k nízké koncentraci dýmu je
zaručena bezproblémová evakuace lidí a rozeznatelné únikové cesty.
Kabel je určen do prostředí, kde musí být zaručena funkční schopnost kabelu při požáru minimálně 180 minut.
( Příklady použití: nemocnice, hotely, metro, letiště, elektrárny, rafinerie).
Upozornění
Uvedený kabel je určen pro prostřední vnitřní i venkovní, do kabelových žlabů, trubkových chrániček, lávek a kanálů.
Kabely je možno ukládat na hořlavý podklad.
Kabel je určen pro volné nebo pevné uložení, avšak není určen pro trvalé namáhání v ohybu.
Kabely jsou odolné vůči působení ropných produktů podle normy ASTM 2.
Dovolený poloměr ohybu
10 x průměr kabelu
Zkušební napětí
ž-ž 4 kV
ž-st 1 kV
Dovolená teplota na jádře
+90°C
Barevné značení žil
ČSN 330166 ed. 2
ČSN 330165 na
dojednání
Provozní napětí
0,6/1kV
Barva pláště
oranžová, na přání
černá nebo jiná
Korozivita zplodin při hoření
ČSN EN 50267
Rozsah teplot
Při pokládce: min. -5°C
Při provozu: -30°C až +90°C
Funkční schopnost v
ohni
ČSN IEC 60331- 21
Odolnost proti šíření plamene
ČSN EN 50266-2-2
Technické podmínky
TPF 02/06
Hustota dýmů
ČSN EN 50268 (ČSN EN 61034-2)
________________________________________________________________________________________________________
Lamela Electric, a.s., o.z. Kabelovna Chyše
www.lamelaelectric.com
1-CHFE-V – tabulka hodnot
Počet x
průřez
vodiče
[mm2]
2x1,0
3x1,0
4x1,0
5x1,0
7x1,0
10x1,0
12x1,0
19x1,0
24x1,0
2x1,5
3x1,5
4x1,5
5x1,5
7x1,5
10x1,5
12x1,5
19x1,5
24x1,5
2x2,5
3x2,5
4x2,5
5x2,5
7x2,5
10x2,5
12x2,5
19x2,5
24x2,5
2x4,0
3x4,0
4x4,0
5x4,0
7x4,0
10x4,0
12x4,0
2x6,0
3x6,0
4x6,0
5x6,0
7x6,0
10x6,0
12x6,0
2x10,0
3x10,0
4x10,0
5x10,0
7x10,0
2x16,0
3x16,0
4x16,0
5x16,0
Obsah Cu Informativní Informativní
průměr
hmotnost
kabelu
[kg/km]
[mm]
[kg/km]
20
9,6
116
29
9,6
134
38
10,3
156
46
11,2
179
64
12,6
227
90
14,4
298
107
15,7
354
180
19,1
524
227
21,1
636
28
10,1
131
40
10,1
154
54
10,9
183
67
11,9
212
93
13,3
270
132
15,5
368
157
16,7
427
248
20,4
637
313
22,6
789
27
10,9
159
39
10,9
193
87
11,9
232
109
13,2
281
150
14,5
352
215
17,0
484
257
18,5
575
406
22,6
864
512
25,1
1073
70
11,9
198
106
11,9
247
140
13,2
311
173
14,4
367
243
16,1
479
346
18,8
660
414
20,3
773
107
13,2
257
159
13,2
327
211
14,4
403
263
16,0
491
367
17,7
635
523
20,7
880
627
22,5
1047
173
14,9
349
258
14,9
455
344
16,5
581
429
18,1
698
600
20,3
929
289
17,7
518
433
17,7
690
576
19,6
886
720
21,7
1085
________________________________________________________________________________________________________
Lamela Electric, a.s., o.z. Kabelovna Chyše
www.lamelaelectric.com
Download

1-CHFE-V - LAMELA ELECTRIC, a.s.