EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický
průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a stožárových
konstrukcí. EGE ke všem svým výrobkům zajišťuje vlastní vývoj, návrh,
projektovou činnost, montáž a servis. Ve všech aktivitách společnosti je
klíčovou otázkou kvalita. Certifikáty jakosti ISO 9001 a ISO 14001 jsou
udržovány náročnými audity pro celý rozsah předmětu činnosti firmy.
EGE svým zákazníkům po celém světě nabízí více než 60 let zkušeností,
tradici kvalitní výroby, odbornost a spolehlivost služeb a pružnost v řešení
specifických požadavků. V roce 2008 se společnost rozhodla využít svého
know-how a dlouholetých zkušeností z oblasti energetiky a rozšířit své aktivity
o projektování a realizaci fotovoltaických elektráren na klíč.
Sekce Sluneční elektrárny EGE,
spol. s r.o. se zabývá projektováním
a výstavbou fotovoltaických elektráren
dle přání zákazníka a provozovatele
distribuční sítě. Pro zájemce o solární
fotovoltaické systémy zajišťuje komplexní služby zahrnující:
• s tacionární
 na
volné ploše
• p oradenství
 střešní
• s tudie
• o točné
proveditelnosti
připojitelnosti
• energetický audit
• předprojektovou a projektovou
činnost
• z astupování investora v jednání
s provozovatelem distribuční
soustavy
• z astupování investora v jednání
s orgány státní správy
• dodávky všech komponentů včetně
nosných konstrukcí a stavebních
prací
• montáž
• u vedení do provozu
• s ervis a opravy
• s tudie
SEKCE
SLUNEČNÍ
ELEKTRÁRNY
EGE
Ke každé zakázce přistupují pracovníci
sekce individuálně. Projektují a realizují
všechny typy fotovoltaických systémů:
Na základě požadavků zákazníků sekce
pečlivě vybírá renomované dodavatele jednotlivých komponent a zároveň
ověřuje kvalitu a spolehlivost dodaných
výrobků v provozu vlastní střešní instalace. Na vývoji nosných konstrukcí pro
všechny typy instalací spolupracuje
s odborníky ze sekce Ocelové konstrukce EGE, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou ocelových
konstrukcí.
Sekce Sluneční elektrárny disponuje
nejen týmem zkušených profesionálů připravených pružně reagovat na
specifické potřeby a přání jednotlivých
zákazníků, ale také schopností vlastního návrhu a vývoje v oblasti instalací.
Stacionární fotovoltaický systém je
tvořen ocelovými pevně ukotvenými
konstrukcemi. Plocha fotovoltaických
solárních panelů umístěných na ocelových konstrukcích je orientována jižním
směrem a v zeměpisné poloze České
republiky nakloněna vzhledem k horizontální rovině o cca 34°.
Konstrukce je vyrobena z jednotlivých
svařovaných dílů z plošných, tyčových
a profilových ocelových prvků s antikorozní ochranou žárovým zinkem.
FOTOVOLTAICKÉ
SYSTÉMY EGE
Pevné
systémy
(stacionární)
Montáž stacionárního systému se
provádí přímo na místě určeném
k osazení.
Kotvení se provádí buď zavrtávacími
ocelovými základnami nebo do betonových základů. Další alternativou
kotvení je zatloukání ocelového profilu
do země.
EGE zajišťuje projektování a realizaci
stacionárních fotovoltaických systémů
dle požadavků zákazníka, včetně kompletní údržby a servisu všech dodaných
komponent od uvedení do provozu až
po generální opravy.
Výhody stacionárních systémů:
• Jednoduchá
instalace
instalovaný výkon
• V hodné pro střešní nebo pozemní
instalace
• V hodné pro rodinné a nízkoenergetické domy
• V yšší
FOTOVOLTAICKÉ
SYSTÉMY ege
Otočné
systémy
trackery)
SOLÁRNÍ TRACKER ST2/8000
Tracker ST2/8000 je dvouosé nosné a polohovací zařízení pro solární
fotovoltaické panely. Tracker pracuje
na principu otočného a naklápěcího
systému a umožňuje průběžné nastavování solárních panelů v optimálním
úhlu vůči měnící se poloze Slunce,
které výrazně zefektivňuje výrobu
elektrické energie.
Technické řešení a řídicí systém
Trackeru ST2/8000 byly vyvinuty
společností EGE, spol. s r.o. a jsou
patentově chráněny.
Nosná konstrukce a mechanismy
solárního systému ST2/8000 vytvářejí pohyblivou a současně dostatečně
pevnou konstrukci, odolnou proti silnému nárazovému větru. Konstrukce je
vyrobena z jednotlivých svařovaných
dílů z plošných, tyčových a profilových ocelových prvků s antikorozní
ochranou žárovým zinkem. Tracker je
vybaven dvěma pohonnými systémy
zajišťujícími otáčení zařízení kolem
svislé a naklápění nosné konstrukce
solárních panelů kolem vodorovné osy.
Na přání zákazníka je možné navrhnout
také jednoosý otáčecí systém.
Nosný systém je konstruován pro
variabilní osazení solárních panelů na
celkové ploše až 60 m2. ST2/8000
umožňuje použití panelů různých
výrobců, rozměrů i výší instalovaného
výkonu.
Řídicí a kontrolní systém je řízen pomocí software astronomicky a je nedílnou
součástí konstrukce. Veškeré pohyby
včetně ochrany proti nárazovému
větru jsou řízeny přes PLC.
Montáž Trackeru ST2/8000 se provádí přímo na místě určeném k osazení.
Kotvení může být provedeno pomocí
ocelové zavrtávací základny nebo
betonového základu.
EGE zajišťuje kompletní údržbu a servis
všech dodaných komponent od uvedení
do provozu až po generální opravy.
Výhody Trackeru ST2/8000:
• Optimalizuje výnos z instalovaného
výkonu fotovoltaických panelů
• Umožňuje variabilní osazení různými
druhy fotovoltaických panelů dle
přání zákazníka
• V yniká jednoduchostí patentově chráněného principu pohybu ve dvouosách
• V yužívá řídicí a kontrolní systém
na míru vyvinutý společností EGE
Celkové rozměry
 
Základní
technické
parametry
ST2/8000
Hmotnost
Pohony
Bezpečnostní
hodnoty
• Z achovává
maximální solární
účinnost i při kritických povětrnostních podmínkách
• Je vybaven ochranou proti
nárazovému větru
• Pracuje v každém ročním období
• L ze instalovat na minimální
ploše
• Nevyžaduje náročnou údržbu
Aktivní plocha pro FV panely
60 m2
Max. počet FV panelů standardního rozměru
810 ×1600 mm
cca 48
Max. úhel sklonu od vertikály
Min. úhel sklonu od vertikály
Max. úhel pro rotaci ve směru V-Z
Max. výška nad terénem při sklonu 15° od vertikály
75°
15°
300°
8,8 m
Min. výška FV panelů nad terénem při sklonu
15° od vertikály
0,5 m
Max. šířka roštu s FV panely
Max. výška roštu s FV panely
9,9 m
7,9 m
Celková hmotnost konstrukce s roštem a pohonnými
mechanismy, bez základny a FV panelů
1740 kg
Hrubá hmotnost zavrtávací základny
Hrubá hmotnost FV panelů
2 × kruhová převodovka
2 × servopohon s plynulou regulací otáček o příkonu
Max. krouticí moment pohonu
Max. rychlost pohonu
330 kg
cca 750 kg
2 × 80 W
120 N/m
10 ot./min.
Max. rychlost větru pro nastavení bezpečnostní
vertikální polohy
90 km/h
Max. rychlost větru pro bezpečný provoz
180 km/h
VARIANTY
PROVOZU
FOTOVOLTAICKÉ
ELEKTRÁRNY
Existují dvě varianty provozu
fotovoltaické elektrárny.
Varianta „Zelený bonus“
Fotovoltaický systém dodává elektrickou
energii pro vlastní spotřebu domácnosti
a přebytečnou energii do distribuční sítě.
Varianta „Pevná výkupní cena“
Fotovoltaický systém dodává
elektrickou energii výhradně do
distribuční sítě.
Musí být nainstalován samostatný
elektroměr pro energii prodanou
do distribuční sítě.
V případě rodinného domu – střechy je
stávající elektroměr měřící spotřebu
ponechán beze změny, na rodinném
domě vznikne nové odběrné místo.
2
1
3
4
Fotovoltaický systém je zapojen
do elektrické instalace rodinného
domu, výroba je měřena samostatným
cejchovaným elektroměrem, podle
kterého je fakturován tzv. Zelený
bonus. Stávající hlavní elektroměr musí
být vyměněn za čtyřkvadrantový typ,
který umožňuje měření nespotřebované energie dodané do distribuční sítě.
1
5
2
3
4
5
6
6
7
7
8
8
10
10
9
1 FV moduly
2 DC vedení
3 DC přepěťová ochrana
4 Střídač
5 AC přepěťová ochrana
6 AC vedení
7Váš stávající elektroměr, kterým
se Vám měří spotřeba v objektu
8Elektroměr měřící výrobu
el. energie – na základě údajů
z tohoto elektroměru fakturujete
výkupní ceny
9 Podružný rozváděč objektu
10 Vnitřní AC elektroinstalace objektu
9
1 FV moduly
2 DC vedení
3 DC přepěťová ochrana
4 Střídač
5 AC přepěťová ochrana
6 AC vedení
7Elektroměr měřící výrobu
elektrické energie pro fakturaci
Zeleného bonusu
8Čtyřkvadrantový elektroměr měřící
i dodávku do distribuční sítě
9Hlavní rozváděč objektu
10 Vnitřní elektroinstalace objektu
Sekce Sluneční elektrárny
EGE, spol. s r.o.
Novohradská 34
370 08 České Budějovice
Česká republika
Tel.: +420 387 764 514
Fax: +420 387 764 600
E-mail: [email protected]
www.ege.cz
Download

Katalog EGE Sluneční elektrárny