HPST, s.r.o., Písnická 372/20, 142 00 Praha 4, [email protected]
Pokud se zpráva nezobrazuje správně, klikněte zde.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
HPST, s.r.o. Vás srdečně zve na seminář
Novinky v instrumentaci Agilent Technologies
22.3.2012, Praha
Seminář bude rozdělen do tří sekcí:
1 - CHROMATOGRAFIE
2 – MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
3 - SPEKTROSKOPIE
Sekce 1 – chromatografie LC(/MS), GC(/MS)
8:30
Registrace
9:00
Úvodní slovo
RNDr. Karel Vranovský, CSc., HPST
9:15
Moderní GC LTM technologie - maximální produktivita, nové možnosti aplikací
Ing. Ivo Novotný, HPST
9:30
Automatická příprava vzorku - univerzální řešení za dostupnou cenu
Ing. Ivo Novotný, HPST
9:45
Kolony a spotřební materiál Agilent Technologies – nová řešení pro každou GC
laboratoř
Ing. Robert Kukula, HPST
10:05
Přestávka na kávu
10:25
Unikátní GC-QTOF - hi-end instrument pro univerzální screening i cílovou analýzu
John Upton, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
10:55
GC-QQQ analyzátory – garantované kompletní řešení Vaších analýz na klíč
John Upton, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
11:25
Přestávka na občerstvení
12:15
Jednoduchý převod metod – úskalí a jejich předcházení s novou Agilent
technologií; ISET – Inteligent System Emulation Technologie
Ing. Naděžda Jeřábková, HPST
12:30
Průřez novinkami v LC portfoliu – nový ELSD detektor, superkritická fluidní
chromatografie, bioinertní systém, nové produkty v GPC/SEC.
Ing. Naděžda Jeřábková, HPST
12:45
Nové kolony Agilent Technologies pro HPLC, UPLC a GPC/SEC
Ing. Daniela Švejcarová, HPST
13:05
Přestávka na kávu
13:25
Citlivost - nejdůležitější kritérium pro výběr MS instrumentace
Ing. Jiří Honzíček, HPST
13:40
Nejnovější vývoj v hmotnostní spektrometrie - poskytování nižších detekčních
limitů při zvýšení spolehlivosti a produktivity
Shaun Bilsborough, Agilent
Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
14:20
Snadná a rychlá příprava vzorku pro LC/MS(/MS)
Ing. Daniela Švejcarová, HPST
14:45
Diskuse, závěr
Sekce 2 – molekulární biologie („Life Sciences”)
8:30
Registrace
9:00
Úvodní slovo – představeni genomického portfolia Agilent Technologies
RNDr. Iveta Maděrová, HPST
9:15
2100 Bioanalyzer & nový 2200 TapeStation
RNDr. Iveta Maděrová, HPST
9:45
Moderní trendy PCR a Real time/Quantitaive PCR
RNDr. Iveta Maděrová, HPST
10:15
Přestávka na kávu
10:35
Technologie Microarray v klinickém výzkumu
11:30
Přestávka na občerstvení
12:20
Novinky v microarray technologii
RNDr. Iveta Maděrová, HPST
12:35
NGS (Next-Generation Sequencing)
Yann Filaudeau, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
13:05
Kompletní automatizace pro qPCR
RNDr. Iveta Maděrová, HPST
13:35
Diskuse, závěr
Yann Filaudeau, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
Sekce 3 – atomová a molekulární spektroskopie
8:30
Registrace
9:00
Úvod a shrnutí komplexního portfolia spektroskopie od Agilent Technologies.
Ing. Jan Marek, HPST
9:20
MP-AES – představení nového produktu
(klasifikace, principy, vhodné aplikace)
Evrim Kilicgedik, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
10:10
Přestávka na kávu
10:25
Cary 630 FTIR – představení a aplikační přehled
Robert Wills, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
10:55
MP-AES - "Software easy to use " - demonstrace softwaru
Evrim Kilicgedik, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
11:25
Přestávka na občerstvení
12:15
První ICP-QQQ na trhu - nové možnosti aplikací a nižší detekční limity
Ing. Ivo Novotný, HPST
12:35
„A Flash of Genius” – Cary 60 UV-Vis – představení a aplikační přehled
Robert Wills, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
13:05
„How can you analyse a Jumbo Jet?” - Představení mobilní instrumentace
pro komplexní FTIR analýzy
Robert Wills, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
13:35
AAS/MP/ICPOES/ICPMS: kterou techniku zvolit?
Evrim Kilicgedik, Agilent Technologies
(přednáška v anlickém jazyce)
14:05
Diskuse, závěr
Registrovat se na seminář 22.3.2012 v Praze
Účast na semináři je bezplatná. Na seminář je potřebné se zaregistrovat.
Přednost budou mít zaregistrovaní účastníci – kapacita je omezená.
Místo konání semináře:
Hotel Diplomat Praha
Evropská 15, 160 41 Praha 6
Poloha hotelu: http://www.diplomathotel.cz/cz/lage/
Doprava: nejbližší stanice metra Dejvická trasa A, 5 min. chůze k hotelu
Parkování: v bezprostřední blízkosti hotelu není možnost volného parkování. Parkovat můžete pouze v areálu hotelu za poplatek.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Download

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ Novinky v instrumentaci