CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Výkon
Cena pro pacienta
registrovaný
neregistrovaný
Vstupní prohlídka do zaměstnání
350
500
Potvrzení o zdrav. způsobilosti pro řidičský průkaz
350
600
Potvrzení o zdrav. způsobilosti řídit motor. vozidla nad 60 let věku
200
500
Zdravotní průkaz
350
500
Potvrzení o zdrav. způsobil. k profes. průkazům (svářeč, elektro, aj.)
350
500
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu
zdarma
300
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti
400
600
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu
500
-
Potvrzení o zdrav. způsobil. k prodloužení platnosti zbrojního průk.
400
-
Aplikace očkovací látky nepatřící mezi povinná a hrazená očkování
100
200
Odběr krve na žádost pacienta nebo zaměstnavatele (nezahrnuje
poplatek za laboratorní vyšetření dle sazebníku laboratoře)
200
350
EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku
250
500
Vyšetření okult. krvácení ve stolici standard. testem na žádost pac.
250
500
50
-
Náhradní hlášení PN
Výpis ze zdravotní dokumentace / výpis opakovaný po roce
200 / 150
-
Administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem, jinou 250
opráv. osobou či úřadem, který nesouvisí s léč. prev. péčí (10 min.)
Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (za stránku)
Všechny ceny jsou v Kč. Nejsme plátci DPH.
-
3
Download

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ