Rinologická sekce
České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP,
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1.LFUK, IPVZ a Fakultní nemocnice v Motole
pořádají
24. MEZINÁRODNÍ KURZ
ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ
CHIRURGIE (EES, FES, FESS)
ve dnech
1.-4. 11. 2011
PROGRAM
Místo konání:
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice
v Motole, V Úvalu 84. Modrý pavilon, komunikační uzel „B“,
podlaží -1, posluchárna
1
Předběžný program:
1. 11. - 2. 11. 2011 Kurz základní EES – indikace, technika operací, nástroje,zobrazovací
techniky, vedení anestézie. Chirurgie nosní neprůchodnosti, epistaxe. Balonková sinuplastikademonstrace. Minimalizace krvácení během operace, pooperační péče a předcházení
komplikacím,
3. 11. - 4. 11. 2011 Kurz rozvinuté FES- indikace rozvinuté EES, reoperací.Řešení krvácení
z nosu, bolesti hlavy, patologie v klínové dutině, chirurgie a přístupy do čelní dutiny.Chirurgie
očnice, spodiny přední jámy lební, transnazální endoskopická neurochirurgie. Řešení
komplikací.
1. listopadu 2011
8.00 - 8.30 Registrace
8.30 Zahájení kurzu základní EES
8.35 Koncepce funkční endonazální chirurgie (FESS) P
9.00 Cysta v nosohltanu OP
9.30 Klinická anatomie související s FES P
10.00 Demonstrace anatomie na dekompresi očnic OP
10.30-11.00 Přestávka na kávu
11.00 Operační přístupy do čelistní dutiny P
11.20 Supraturbinální antrostomie OP
12.10 Indikace FES, předoperační příprava, zobrazovací metody, anestézie P
12.40 Infraturbinální antrostomie OP
13.40 Oběd
14.40 Resekce concha bullosa, antrostomie ,etmoidektomie OP
15.00 Výkony na sliznici, turbinoplastika P
15.30 Rinomanometrie, akustická rinometrie, posouzení nosní průchodnosti P
16.00 Instrumentárium pro FES, jak začínat s FES? P
16.30-18.30 Preparační kurz
16.45-18.00 Instruktážní kurzy: Shaver a jeho použití. Počítačová navigace (CAS). IK - Oper.
sál přízemí, Ambulantní endoskopie. Nácvik koordinace endoskopu a operačních nástrojů na
fantomu.
20.00 Společná večeře s lektory, zve firma Hospimed spol. s r. o.
2. listopadu 2011
8.00 Kdy a kde je indikována chirurgická léčba u sinusitid? EP3OS, pochopení a chyby P
8.30 Klínová dutina, invert.papilom, recidiva, laser OP
9.30 Pooperační ošetřování po FES P
10.00 FESS l. utr. u CRS OP
10.30-11.00 Přestávka na kávu
12.00 Komplikace FES, jejich prevence, řešení. P
12.30 Klínová dutina-mukokéla? (event. v CAS) OP
13.40 Oběd
14.45 FESS l.utr. OP
16.00 Diskuse na závěr kurzu D
16.30 - 18.30 Preparační kurz
16.45 - 18.00 Instruktážní kurzy: Shaver a jeho použití. Počítačová navigace (CAS). IK
Seznam použitých zkratek: P přednáška, OP demonstrace operací (live surgery),
2
D diskuse a videodemonstrace, IK instruktážní kurz, PK preparační kurz
3. listopadu 2011
8.00 - 8.25 Registrace
8.30 Zahájení kurzu rozvinuté FES
8.35 Co je to „advanced“ a „powered“ FES. Víceruční EES. CAS. Co je nového? P
9.00 Přístupy do čelní dutiny P
8.45 Jednostranný FESS, pansinusisis l.dx. OP
9.45 Re-FESS event. v CAS (event. CAS) OP
10.30-11.00 Přestávka na kávu
11.00 Komplikace FESS, prevence a řešení P, D
11.45 M.Rendu-Osler ošetření argon-plasma koagulací OP
12.40 DCRS OP
13.40 Oběd
15.00 RINOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a její
Rinologické sekce
místo konání: posluchárna
Téma: M.Sičák : Septoplastika – instruktážní kurz
M.Kováč: Deformity zevního, jejich vliv na nosní průchodnost a jejich
úprava
J.Vokurka, T.Fořt: Balonková sinuplastika
Diskuse
Činnost Rinologické sekce
20.00 Slavnostní večeře zve firma Hospimed s.r.o
4. listopadu 2011
8.00 Endoskopická chirurgie očnice a baze lební P
8..30 Biopsie v.s. TU orbity vlevo OP
10.00 Problémy soudobé FESS – diskuse D
10.25 Sinotomia frontalis l.sin. CAS OP
10.30- 11.00 Přestávka na kávu
12.00 M.Woakes, nazalizace shaver, CAS OP
13.40 Problémy soudobé FESS - pokračování diskuse D
14.00 Shaver polypektomie a nazalizace OP
14.30 Invertovaný papilom P
14.40 Diskuse na závěr kurzu D
15.00 Závěr kurzu
Seznam použitých zkratek: P přednáška, OP demonstrace operací/live surgery,
D diskuse a videodemonstrace, IK instruktážní kurz, PK preparační kurz
Na Vaši účast se těší organizátoři kurzu
3
Download

PROGRAM - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v