Po přečtení prosím vraťte 
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
Právní forma: příspěvková organizace
V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 823
adresa: Velká Hradební 19 (vchod z Bělehradské ulice), 400 01 Ústí nad Labem
telefon: 475 210 861
fax:
475 209 922
mobil: 603 851 708
e-mail: [email protected]
web:
http://www.ddmul.cz
IČ: 75150131
Obsah:
Cizí jazyky
Výpočetní technika
Miniškolky
Dramatické a hudební kroužky
Taneční kroužky
Taneční skupina Avalanche
Dance Center Marverci
Výtvarné kroužky
Ruční práce
Přírodověda
Keramika
Sport a cvičení
Turistika
Herní kroužky
Mediální kroužky
Ostatní
Programy pro mateřské školy
Stadion mládeže DDM
3
5
6
6
9
11
12
15
17
18
20
21
28
29
30
30
31
32
Kontaktní osoby:
Jméno
Dr. Jan Eichler
Úsek
ředitel DDM
Telefon
475 209 922
Mobil
603 851 708
E-mail
[email protected]
Mgr. Jana Stoicová
zástupce ředitele + keramika 475 210 861
603 851 714
[email protected]
Bc. Jaroslav Černý
zástupce ředitele + turistika 475 210 861
777 803 983
[email protected]
Ing. Pavlína Babická
ekonomický úsek
475 214 458
603 851 704
[email protected]
Bohuslava Čermáková
ekonomický úsek
475 214 458
603 851 704
[email protected]
Petra Mecelová
předškolní výchova
475 210 861
603 851 713
[email protected]
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.
estetika + Aerobic club
475 210 861
603 572 202
[email protected]
Bc. Jana Machyniaková estetika + Aerobic club
475 210 861
603 572 202
[email protected]
Bc. Lenka Svatušková
estetika
475 210 861
724 044 463
[email protected]
Tomáš Laibl
tělovýchovy a sportu
472 742 933
603 572 195
[email protected]
Barbora Pencová
přírodovědy + ekologie
475 210 861
603 851 703
[email protected]
Bc. Radim Veselý
techniky a ICM
475 210 861
739 452 737
[email protected]
Aleš Lerch
Dance Center Marverci
475 210 861
603 572 203
[email protected]
Mgr. Jana Pokorná
evropské projekty + DCM
475 210 861
737 787 811
[email protected]
Martina Vernerová
Dance Center Marverci
603 572 203
[email protected]
475 210 861
Statutární město Ústí nad Labem podporuje aktivity dětí a mládeže.
DDM si vyhrazuje právo na případnou změnu ceny s ohledem na náklady spojené s činností.
2
CIZÍ JAZYKY
Angličtina pro předškoláky – začátečníci
Určeno pro: předškoláky, včetně prvňáčků, pro úplné začátečníky
Zaměření:
úvod do angličtiny hravou formou pro nejmenší děti, které se
ještě s angličtinou nesetkaly, děti se učí pomocí obrázků,
říkanek, písniček a her
Schůzky:
středa 15:00-16:00 hodin
Vedoucí:
Nikola Bučková
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737,
[email protected]
Cena: 900,- Kč
Angličtina pro předškoláky – mírně pokročilí
Určeno pro: děti 4-6 let, včetně prvňáčků, děti, které se alespoň 1 rok
angličtinu učily
Předpoklad: znalost barev, počítání 1–10, umět vyjmenovat aspoň 10
zvířátek, umět se představit jméno a věk, poprosit, poděkovat
– vše v angličtině
Zaměření:
rozšiřování a procvičování slovní zásoby hravou formou pro
nejmenší děti, děti se učí pomocí obrázků, říkanek,
skládaček, písniček a her
Schůzky:
středa 16:00-17:00 hodin
Vedoucí:
Nikola Bučková
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Cena: 900,- Kč
Angličtina I – začátečníci
Určeno pro: děti od 7-10 let, od 2. třídy, úplné začátečníky
Zaměření:
úvod do angličtiny hravou formou pro mladší školáky, kteří se ještě s angličtinou
nesetkali, schůzky 1x týdně v odpoledních hodinách, 1 schůzka trvá 90 minut
Schůzky:
úterý 15:00-16:30 hodin
Vedoucí:
Nikola Bučková
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Cena: 900,- Kč
Angličtina II – začátečníci
Určeno pro: děti od 11-16 let, úplné začátečníky
Zaměření:
úvod do angličtiny pro starší školáky, kteří se ještě s angličtinou nesetkali
Schůzky:
čtvrtek 15:00-16:30 hodin
Vedoucí:
Bc. Dagmar Nováková
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Cena: 900,- Kč
Angličtina I – mírně pokročilí
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti od 7-10 let, od 2. třídy, mírně pokročilé, které se alespoň 1 rok angličtinu učily
Předpoklad: znalost barev, číslovek, úplných základů gramatiky, umět reagovat na jednoduché
otázky v angličtině aspoň stručnou odpovědí v angličtině
Zaměření:
rozšiřování slovní zásoby, gramatika, schůzky
Schůzky:
úterý 16:30-18:00 hodin
Vedoucí:
Nikola Bučková
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Angličtina II – mírně pokročilí
Určeno pro: děti od 11-16 let, mírně pokročilé, děti, které se alespoň 1 rok angličtinu učily
Předpoklad: znalost barev, číslovek, základů gramatiky, umět reagovat na jednoduché otázky
v angličtině odpovědí v angličtině
Zaměření:
rozšiřování a procvičování slovní zásoby, gramatika
Schůzky:
čtvrtek 16:30-18:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Dagmar Nováková
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Cena: 900,- Kč
3
Angličtina pro dospělé - začátečníci
Cena: 1 100,- Kč
Určeno pro: dospělé od 17-99 let, úplné začátečníky
Zaměření:
úvod do anglického jazyka pro úplné začátečníky a chronické začátečníky, základy
gramatiky, schůzky 1x týdně v podvečerních hodinách, 1 schůzka trvá 120 minut
Schůzky:
pondělí 18:00–20:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Natalia Michajlova
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Angličtina pro dospělé – mírně pokročilí
Cena: 1 100,- Kč
Určeno pro: dospělé od 17-99 let, mírně pokročilé
Předpoklad: zvládnutí základů gramatiky, základní slovní zásoba
Zaměření:
rozšiřování slovní zásoby, gramatika
Schůzky:
úterý 18:00–20:00 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Angličtina pro dospělé – pokročilí
Cena: 1 100,- Kč
Určeno pro: dospělé od 17-99 let, mírně pokročilé
Předpoklad: zvládnutí pokročilejší gramatiky, pokročilejší slovní zásoba
Zaměření:
rozšiřování slovní zásoby, gramatika
Schůzky:
úterý 18:00–20:00 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Německý jazyk
Cena: 610,- Kč
Určeno pro: děti od 2. třídy, pouze pro úplné začátečníky
Zaměření:
úvod do němčiny hravou formou pro školáky, kteří se ještě s němčinou nesetkali
Schůzky:
úterý 16:30-18:00 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Česko-francouzský klub PARLEZ –VOUS FRANÇAIS?
Cena: 1 000,-Kč
Určeno pro: dospělé od 15-99 let
Schůzky:
pondělí 16:30 – 18:00 hod. - pokročilí
úterý 16:00 - 17:30 hod. - mírně pokročilí
čtvrtek 16:30 - 18:00 hod. - začátečníci
konverzace s rodilým mluvčím - středa 16:00 - 17:00 (vždy každou 1. a 3. středu v měsíci).
Zaměření:
Česko-francouzský klub byl v Ústí nad Labem založen v prosinci roku 1995. Jeho cílem je šíření
francouzského jazyka, francouzské kultury a navazování kontaktů s frankofonními zeměmi ve všech
oblastech lidské činnosti. V rámci našich aktivit pořádáme zajímavé besedy, výstavy, koncerty,
poznávací zájezdy a filmové festivaly francouzského filmu. Spolupracujeme s Francouzskou
Ambasádou a Francouzským Institutem. Na besedy zveme i zástupce frankofonních ambasád.
Vyučujeme francouzštinu na několika úrovních znalosti jazyka. Samozřejmostí jsou zkušení lektoři
(všichni lektoři mají Státní jazykovou zkoušku z francouzštiny)
Vedoucí:
Kroupová Marcela, 606 964 235, [email protected], www.ceskofrancouzskyklub.ic.cz
Info:
Barbora Pencová, 475 210 861, 603 851 703, [email protected]
4
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Výpočetní technika pro začátečníky
Cena: 700,- Kč
Určeno pro: děti od 2. třídy, úplné začátečníky
Zaměření:
úvod do výpočetní techniky, seznámení se se základy práce s počítačem, práce v OS
Windows, kreslící programy, práce s internetem
Schůzky:
středa 15:30-17:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Výpočetní technika pro mírně pokročilé
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti od 2. třídy, mírně pokročilé
Předpoklad: znalost základů práce s PC, znalost ovládání OS Windows, práce s internetem
Zaměření:
tvorba a úprava plnohodnotných dokumentů a tabulek, tvorba interaktivních prezentací, práce s
obrázky a tvorba vlastní animace, povědomí o HW, SW, licencích a autorském právu, úvod do sítí a
internetové bezpečnosti, úvod do tvorby webových stránek
Schůzky:
úterý 16:00-17:30 hodin
Vedoucí:
Kamil Žitný
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Výpočetní technika pro pokročilé
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti od 12-21 let, pokročilé
Předpoklad: zvládnutí kroužku Výpočetní technika - pro mírně pokročilé, samostatnost ve vypracovávání zadání,
domácí příprava vlastních i zadaných prací na každou schůzku, základní orientace v anglickém textu
Zaměření:
prohlubování znalostí získaných na kroužku pro mírně pokročilé, skupinové řešení záludností
vznikajících při tvorbě domácích příprav, úvod do rozšířených funkcí a možností Wordu, Excelu,
úvod do základů programování maker (VBA) a programování www stránek, učení se pomoci
druhému při řešení problému vzniklých při tvorbě složitějších zadání, učení se plné samostatnosti a
dalšího samovzdělávání
Schůzky:
úterý 17:30-19:00 hodin
Vedoucí:
Kamil Žitný
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Tvorba webových stránek a programování obecně
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti od 12-21 let
Předpoklad:
zvládnutí kroužku Výpočetní technika - pro pokročilé, základní orientace v programování, plná
samostatnost a schopnost skupinového řešení záludností vznikajících ve 100% domácích přípravách,
orientace v anglických manuálech
Zaměření:
Obecná doporučení při programování ve WSH, VBA, HTML, WML, JS, PHP, TP, tvorba web
stránek, vytváření jednoduchých programů a scriptů, tvorba projektů
Schůzky:
úterý 17:30-19:00 hodin
Vedoucí:
Kamil Žitný
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Výpočetní technika pro dospělé - začátečnci
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: dospělé od 17-99 let, úplné začátečníky
Zaměření:
jedná se o podvečerní kurz, určený dospělým začátečníkům, náplní kurzu bude seznámení
se s počítačem, práce v OS Windows, práce ve Wordu (tvorba a úprava dokumentů), práce v Excelu
(tabulky, grafy a vzorce), práce s internetem, e-mail
Schůzky:
pondělí 17:30-19:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Výpočetní technika pro dospělé – mírně pokročilí
Určeno pro: dospělé od 17-99 let, úplné začátečníky
Zaměření:
jedná se o podvečerní kurz, určený dospělým mírně
pokročilím, náplní kurzu bude pokročilejší
práce s počítačem, práce v OS Windows, pokročilá práce ve
Wordu, práce v Excelu, práce s internetem, e-mail
Schůzky:
středa 17:30-19:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Cena: 900,- Kč
5
Výpočetní technika – MS Word 2010
Cena: 300,- Kč/ 3 měsíce
Určeno pro: dospělé od 17-99 let, úplné začátečníky
Zaměření:
jedná se o podvečerní kurz, určený dospělým, kteří se chtějí naučit ve Wordu. Náplní kurzu bude
práce ve Wordu od základů, až po pokročilejší funkce
Schůzky:
čtvrtek 17:30-19:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Výpočetní technika – MS Excel 2010
Cena: 300,- Kč/ 3 měsíce
Určeno pro: dospělé od 17-99 let, úplné začátečníky
Zaměření:
jedná se o podvečerní kurz, určený dospělým, kteří se chtějí naučit ve Wordu. Náplní kurzu bude
práce ve Wordu od základů, až po pokročilejší funkce
Schůzky:
úterý 17:30-19:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
MINIŠKOLKY
Miniškolka - dopolední kroužky
Cena: 100,- Kč/měsíc
Určeno pro:
děti ve věku: 2,5- 5 let
Zaměření:
Kroužek je určen dětem před nástupem do MŠ. Cílem je děti naučit samostatnosti a přiblížit jim
jazykovou, rozumovou, tělesnou, hudební, výtvarnou a sociální výchovu. Ve skupince max. 10 dětí.
Schůzky:
pondělí 9:30 -11 děti od 2,5 let
úterý 9:30 -11 děti od 2,5 let
čtvrtek 9:30 -11
pátek: 9:30-11:00 děti od 3 let a sourozenecké dvojice (od batolat) i s maminkou za jednu platbu
Vedoucí:
Petra Mecelová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
DRAMATICKÉ A HUDEBNÍ KROUŽKY
Rolnička – divadelní soubor
Cena: 800,- Kč
Určeno pro: děti od 7 let
Zaměření:
Kroužek je zaměřen na dramatickou výchovu, kde se děti prostřednictvím různých pohybových,
rytmických a slovních cvičení učí hrát zábavnou formou divadlo.
Schůzka:
pondělí 16:00–17:30 hodin v divadelním sále v DDM
Vedoucí:
Strnadová Jarmila
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
Pohádka -pondělí
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti od 4 do 10 let
Zaměření:
Kroužek si pro děti připravil pohádky čtené, vyprávěné, dramatizované, výtvarně ztvárněné.
K dispozici bude pohádková klasika, loutky, maňásci i moderní zpracování. Využijeme divadelní sál
a připravíme představení rodičům.
Schůzka:
pondělí 16:00-17:00 hodin
Vedoucí:
Jana Schejbalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Pohádka -středa
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti od 3 do 5 let
Zaměření:
Kroužek si pro děti připravil pohádky čtené, vyprávěné, dramatizované, výtvarně ztvárněné.
K dispozici bude pohádková klasika, loutky, maňásci i moderní zpracování. Využijeme divadelní sál
a připravíme představení rodičům.
Schůzka:
středa 16:00-17:00 hodin
Vedoucí:
Jana Adamcová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Mluvínek
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Cena: 900,- Kč
děti od 3 do 5 let
Prevence řečových vad formou odborně vedené hry
čtvrtek 15:30-17:00 hodin (děti v malých skupinkách)
Mgr.Petra Nejedlá
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
6
Písnička
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Cena: 900,- Kč
děti věku 3 - 6 let
V zájmovém útvaru se děti zábavnou formou seznámí s hudební výchovou a hudebními
nástroji - dřívka, triangl, tamburína, zvonkohra, činelky, bubínky atd.
Vystoupí na akcích DDM.
úterý 17:00–18:00 hodin
Lucie Stejskalová
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Flétna začátečníci
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: pro děti ve věku od 4 do 18 let
Zaměření:
zábavnou formou seznámení s hrou na flétnu - správné dýchání, teorie a praxe hry na nástroj,
základy hudební nauky, rozdělení na začátečníky a pokročilé. Koncert pro rodiče a známé.
Schůzka:
čtvrtek 15:30-17:00 hodin (rozdělení do skupin)
Vedoucí:
Jana Schejbalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Flétna pokročilí
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: pro děti ve věku od 4 do 18 let
Zaměření:
Navazující výuka pro účastníky kroužku z předešlých školních roků.Koncert pro rodiče a známé.
Schůzka:
čtvrtek 17:00-18:00 hodin
Vedoucí:
Jana Schejbalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Hra na kytaru- pondělí
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: pro děti ve věku od 8 do 18 let
Zaměření:
základy hry na kytaru a návaznost na minulý školní rok, zacházení s hudebním
nástrojem, akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár.
Vystupování na akcích DDM, možná účast na hudebním letním táboře.
Schůzka:
pondělí 16:00-18:00 hodin (rozdělení do skupin)
Vedoucí:
Mgr. Anna Tauberová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Hra na kytaru-úterý
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: pro děti ve věku od 8 do 18 let
Zaměření:
základy hry na kytaru a návaznost na minulý školní rok, zacházení s hudebním nástrojem,
akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár.
Vystupování na akcích DDM, možná účast na hudebním letním táboře.
Schůzka:
středa 15:00-18:00 hodin (rozdělení do skupin)
Vedoucí:
Michaela Kahounová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Hra na kytaru-středa
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: pro děti ve věku od 8 do 18 let
Zaměření:
základy hry na kytaru a návaznost na minulý školní rok, zacházení s hudebním nástrojem,
akordy, základy hudební nauky, písničkový repertoár.
Vystupování na akcích DDM, možná účast na hudebním letním táboře.
Schůzka:
středa 16:00-17:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Radim Veselý
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Hra na kytarupro dospělé
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: od 18 let
Zaměření:
základy hry na kytaru a zacházení s hudebním nástrojem, akordy, základy hudební nauky,
písničkový repertoár.
Schůzka:
po dohodě přihlášených
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
7
Klavír a klávesy-pondělí
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let
Zaměření:
základy hry na klavír a klávesy a návaznost na minulý školní rok, zacházení s hudebním
nástrojem, základy hudební nauky, písničkový repertoár.
Vystupování na akcích DDM, možná účast na hudebním letním táboře.
Schůzka:
pondělí 17:00–18:00 hodin
Vedoucí:
Lucie Stejskalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Klavír a klávesy-úterý
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let
Zaměření:
základy hry na klavír a klávesy, zacházení s hudebním nástrojem, základy hudební
nauky, písničkový repertoár.
Vystupování na akcích DDM, možná účast na hudebním letním táboře.
Schůzka:
úterý 15:00–17:00 hodin (rozdělení do skupin na přání účastníků)
Vedoucí:
Jana Schejbalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Klavír a klávesy-čtvrtek
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let
Zaměření:
základy hry na klavír a klávesy a návaznost na minulý školní rok, zacházení s hudebním
nástrojem, základy hudební nauky, písničkový repertoár.
Vystupování na akcích DDM, možná účast na hudebním letním táboře.
Schůzka:
čtvrtek 17:00–18:00 hodin
Vedoucí:
Lucie Stejskalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Klavír a klávesy-pro dospělé
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro:
18-99 let
Zaměření:
základy hry na klavír a klávesy, zacházení s hudebním nástrojem, základy hudební
nauky, písničkový repertoár.
Schůzka:
úterý 18:00–19:00 hodin
Vedoucí:
Jana Schejbalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Rambajz – amatérské skupinové hraní
Cena: 600,- Kč
Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let, co umějí alespoň něco zahrát a mají chuť hrát, nebo zpívat ve skupině
Zaměření:
sestavení hudebního tělesa, sehrání se, natočení CD, případně vystupování v rámci akcí DDM
Schůzka:
pondělí 17:30–19:30 hodin
Vedoucí:
Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Sólový zpěv ml. děti
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let
Zaměření:
základy sólového zpěvu pod vedením absolventky konzervatoře, písničkový repertoár dle vlastního
výběru, možnost vystupování na akcích DDM.
Schůzka:
pátek 14-17 hodin (po dohodě s účastníky)
Vedoucí:
Michaela Kahounová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Sólový zpěv st. děti
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti ve věku od 6 do 18 let
Zaměření:
základy sólového zpěvu pod vedením absolventky konzervatoře, písničkový repertoár dle vlastního
výběru, možnost vystupování na akcích DDM.
Schůzka:
pátek 14-17 hodin (po dohodě s účastníky)
Vedoucí:
Michaela Kahounová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
8
TANEČNÍ KROUŽKY
Tanečky I.
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Tanečky II.
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Cena: 1 000,- Kč
děti ve věku 3-6 let
Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se taneční kroky, variace
různých stylů, nacvičí pódiové vystoupení pro rodiče a známé, vystoupí na akcích DDM.
pondělí 17:00–18:00 hodin
Jana Adamcová
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Cena: 1 000,- Kč
děti ve věku 3-6 let
Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se taneční kroky, variace
různých stylů, nacvičí pódiové vystoupení pro rodiče a známé, vystoupí na akcích DDM.
úterý 16:00–17:00 hodin
Tereza Schejbalová
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Tanečky III.
Cena: 1 000,- Kč
Určeno pro: děti ve věku 3-6 let
Zaměření:
Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se taneční kroky, variace
různých stylů, nacvičí pódiové vystoupení pro rodiče a známé, vystoupí na akcích DDM.
Schůzka:
středa 17:00–18:00 hodin
Vedoucí:
Lucie Stejskalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Tanečky IV.
Cena: 1 000,- Kč
Určeno pro: děti ve věku 3-6 let
Zaměření:
Kroužek je určen dětem, které mají rády hudbu, pohyb a tanec. Naučí se taneční kroky, variace
různých stylů, nacvičí pódiové vystoupení pro rodiče a známé, vystoupí na akcích DDM.
Schůzka:
čtvrtek 16:00–17:00 hodin
Vedoucí:
Martina Mecelová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Minitanečky R+D
Určeno pro: děti od 1 roku
Zaměření:
První taneční pokusy pro děti od jednoho roku v doprovodu maminky
Schůzka:
úterý 10:30–11:30 hodin
Vedoucí:
Monika Žáková
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, [email protected]
Cena: 100,- Kč/měsíc
Orientální tanec - přípravka
Cena: 1 200,-Kč
Určeno pro: děti 5-7 let
Zaměření:
Tento kroužek je určen těm úplně nejmenším holčičkám, které se chtějí věnovat Orientálním
tancům. Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem, vyzkouší si různé taneční prvky a
variace. Zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností.
Schůzka:
čtvrtek 16:30-17:30 hodin
Vedoucí:
Zuzana Procházková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
Orientální - začátečnice
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: děti 8-12 let
Zaměření:
Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem a vyzkouší si různé taneční prvky zaměřené na
rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností.
Schůzka:
úterý 17:00 – 18:00 hodin
Vedoucí:
Zuzana Procházková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
9
Orientální tanec Habibi (pokročilí)
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: děti od 14 let
Zaměření:
Tento kroužek je určen již pokročilým tanečnicím, které se orientálnímu tanci věnují již alespoň 1-2
roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých
společenských akcích a účastní se soutěží v Orientálním tanci.
Schůzka:
úterý 15:30 – 17:00 hodin
Vedoucí:
Zuzana Procházková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
Orientální tanec Jamana (pokročilí)
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: děti 9-13let
Zaměření:
Tento kroužek je určen již pokročilým tanečnicím, které se Orientálnímu tanci věnují již alespoň 1-2
roky. Dívky se během roku učí společnou choreografii, se kterou vystupují na různých společenských
akcích a účastní se soutěží v Orientálním tanci.
Schůzka:
úterý 16:30 – 18,00 hodin
Vedoucí:
Bc. Lenka Svatušková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
Orientální tanec dospělí
Cena: 1 600,- Kč
Určeno pro: začátečníci
Zaměření:
Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo,
hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro
všechny věkové i váhové kategorie.
Schůzka:
úterý 18:00 – 19:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Lenka Svatušková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
Orientální tanec dospělí
Cena: 1 600,- Kč
Určeno pro: středně pokročilí
Zaměření:
Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo,
hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro
všechny věkové i váhové kategorie.
Schůzka:
úterý 19:00 – 20:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Lenka Svatušková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
Orientální tanec dospělí
Cena: 1 800,- Kč
Určeno pro: pokročilí
Zaměření:
Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo,
hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro
všechny věkové i váhové kategorie.
Schůzka:
středa 18:30-20:00 hodin
Vedoucí:
Mgr. Irena Čepická
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
Orientální tanec pro seniory
Cena: 1 600,- Kč
Určeno pro: začátečníci a mírně pokročilí
Zaměření:
Orientální tanec je jedinečným nástrojem pro formování ženského těla s důrazem na břišní svalstvo,
hrudník a paže. Tento tanec vyzdvihuje krásu ženského těla a dokáže i léčit. Tanec je určen pro
všechny věkové i váhové kategorie.
Schůzka:
středa 17:30-18:30 hodin
Vedoucí:
Mgr. Irena Čepická
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
Tribal mírně pokročilí
Cena: 1 800,- Kč
Určeno pro: Mírně pokročilí
Zaměření:
Tribal dance - tento styl tance není založen na precizně nacvičené choreografii, ale na jednotlivých
prvcích a tanečních figurách, které na sebe mohou libovolně navazovat. Jeho kouzlo spočívá
především v improvizaci, kdy skupina žen tančí podle jedné z nich; ta vede a ostatní ji následují.
Tanečnice se učí vnímat jedna druhou navzájem a reagovat i na jemné nuance pohybů.
Schůzka:
čtvrtek 18:00 – 19:30 hodin
Vedoucí:
Mgr. Irena Čepická
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, [email protected]
10
ZKUŠEBNÍ HODINY ORIENTÁLNÍHO TANCE ZDARMA (sál č. 210):
12. 9. 2013
16,00 – 17,00 hod. pro děti, lektor: Zuzana Procházková, Bc. Lenka Svatušková
12. 9. 2013
17,30 – 18,30 hod. pro dospělé, lektor: Bc. Lenka Svatušková
13. 9. 2013
17,30 – 18,30 hod. orientální tanec, lektor: Mgr. Irena Čepická
13. 9. 2013
18,30 – 19,30 hod. Improvizační Tribal Style, lektor: Mgr. Irena Čepická
Tanečky pro skoro dospěláky - úplní začátečníci
Cena: 510,- Kč/pololetí
Určeno pro: věkovou kategorii 15-40
Předpoklad:
mít chuť se seznámit s pohyby v rytmu společenských tanců, chtít si posílit sebedůvěru na tanečním
parketu, není nutné společenské oblečení a obuv, je vhodné mít k sobě tanečního partnera
Zaměření:
individuálním přístupem vybudování či rozvíjení pohybů v rytmu společenských tanců, upevňování
dobrého pocitu od nejzákladnějších kroků až po složité variace, převážná většina bude věnovaná
Slowrocku, Walzu, Tangu, Valčiku, Slowfoxu, Quickstepu, Polce, Sambě, Cha-Che, Rumbě, Jivu,
Salse a Disku, zábavnou formou pozapomenete na strach z parketu a ponoříte se do víru hudby
Schůzky:
pátek 16:30 - 18:30 (předběžně),
Vedoucí:
Kamil Žitný
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, [email protected]
Taneční skupina Avalanche
TS AVALANCHE přípravka 1
Určeno pro: od 3-4 let
Zaměření:
show dance basic
Schůzka:
1x týdně v MŠ Zvoneček
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Hořčičková st.
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
TS AVALANCHE přípravka 2
Určeno pro: od 5-6 let
Zaměření:
show dance formace
Schůzka:
2x týdně v MŠ Zvoneček
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Hořčičková st.
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
TS AVALANCHE DVK 1 –Disco Show
Určeno pro: od 6–7 let
Zaměření:
disco show dance formace
Schůzka:
2x týdně na ZŠ Vojnovičova
Vedoucí:
Eliška a Michaela Hambegerovy
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
TS AVALANCHE DVK 2 –Disco Show
Určeno pro: od 8–10 let
Zaměření:
disco show dance formace
Schůzka:
2x týdně na ZŠ Vojnovičova
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Hořčičková ml.
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
TS AVALANCHE JVK –Street a Disco Show Dance
Určeno pro: od 11-14 let
Zaměření:
street a disco show dance formace
Schůzka:
2x týdně na ZŠ Vojnovičova
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Hořčičková ml.
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
11
TS AVALANCHE HVK - Street a Disco Show Dance
Určeno pro: 15 a více let
Zaměření:
street a disco show dance formace
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Mgr. Dagmar Hořčičková ml.
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
TS AVALANCHE HVK HIP HOP
Určeno pro: 15 a více let
Zaměření:
Hip hop formace
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
František Císař
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
Dance Center Marverci
Soutěžní týmy:
Fire Stars peewees - Cheerleading
Určeno pro: děti 6-10 let
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Petra Kočová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
Fire Stars junior - Cheerleading
Určeno pro: junioři 11-14 let
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Zikmundová Lucie
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Fire Stars - Cheerleading
Určeno pro: senioři (od 15 let)
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Zikmundová Lucie
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
Cena: 2 600,- Kč
Poznámky: dvk = dětská věková kategorie do 10 let
jvk = juniorská věková kategorie 11-14 let
hvk = hlavní věková kategorie 15 a více let
DVK Street Dance Show
Určeno pro: děti 4 -10 let
Zaměření:
street dance show a disco dance formace
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Petra Kajzrová, Michaela Jonášová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
JVK Street Dance Show
Určeno pro: děti 11-14 let
Zaměření:
street dance show a disco dance formace
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Tereza Nová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
12
HVK Street Dance Show
Určeno pro: mládež 15 a více let
Zaměření:
street dance show formace
Schůzky:
2x týdně
Vedoucí:
Aleš Lerch
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Mini Show Dance
Určeno pro: děti 5-7 let
Zaměření:
show dance formace
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Mgr. Jana Pokorná
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
DVK Show Dance
Určeno pro: děti 8-10 let
Zaměření:
show dance formace
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Mgr. Jana Pokorná
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
JVK Show Dance
Určeno pro: děti 11-14 let
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Martina Vernerová, Michaela Fidlerová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
HVK Show Dance
Určeno pro: mládež 15 a více let
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Martina Vernerová, Michaela Fidlerová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
DVK hip hop
Určeno pro: děti 6 - 10 let
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Aleš Lerch
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
JVK přípravka hip hop
Určeno pro: děti 11-14 let
Zaměření:
Hip Hop formace
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Veronika Černá
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
JVK hip hop
Určeno pro: děti 11 - 14 let
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Aleš Lerch
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
HVK hip hop
Určeno pro: mládež 15 let a více
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Ondřej Kukla
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 2 600,- Kč
Taneční lekce pro rodiče
Určeno pro: rodiče
Schůzka:
1x týdně
Vedoucí:
Martina Vernerová
info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 1 200,- Kč
Cena: 2 600,- Kč
Cena: 2 600,- Kč
13
Break dance
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: nerozlišeno
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Aleš Lerch
Info:
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Battle team
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: od 8 let
Zaměření:
hip hop
Schůzka:
1x týdně
Vedoucí:
Aleš Lerch
Info:
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Pro účastníky jednoho kurzu je cena za každý další již jen 100 Kč.
Jednotlivci disko dvk
Určeno pro: děti 5-10 let
Schůzka:
upřesníme
Vedoucí:
Petra Kajzrová, Martina Vernerová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 100,- Kč
Jednotlivci disko jvk a hvk
Určeno pro: děti od 11 let a více
Schůzka:
upřesníme
Vedoucí:
Tereza Nová, Martina Vernerová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 100,- Kč
Jednotlivci hip hop dvk
Určeno pro: děti od 6 do 10 let
Schůzka:
upřesníme
Vedoucí:
Martina Vernerová, Věra Mihálová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Jednotlivci hip hop jvk
Určeno pro: od 11 do 14 let
Schůzka:
upřesníme
Vedoucí:
Věra Mihálová, Martina Vernerová
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 100,- Kč
Jednotlivci hip hop hvk
Určeno pro: mládež 15 let a více
Schůzka:
upřesníme
Vedoucí:
Aleš Lerch
Info: Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Cena: 100,- Kč
Cena: 100,- Kč
Cena za jednotlivce 100,- Kč je pouze doplatek ke kurzovnému v jiném kurzu, pokud účastník má zájem
pouze o jednotlivce, cena kurzu je 1 100,- Kč.
Nesoutěžní týmy:
Baby show dance
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: děti 3-5 let
Zaměření:
pohybová, taneční a rytmická průprava pro nejmenší
Schůzka:
1x týdně
Vedoucí:
Mgr. Jana Pokorná, Kateřina Hovorková
Info:
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, [email protected]
Děti dance
Určeno pro:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Cena: 1 200,- Kč
děti 6-10 let
1x týdně
Petra Kajzrová, Michaela Jonášová
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, dcm@ddmul.cz
14
Junior dance
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: děti 11-15 let
Schůzka:
1x týdně
Vedoucí:
Martina Vernerová, Gabriela Beranová
Info:
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, dcm@ddmul.cz
Musical Dance
Cena: 2 000,- Kč
Určeno pro: od 12 let
Zaměření:
muzikálový tanec
Schůzka:
2x týdně
Vedoucí:
Aleš Lerch
Info:
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, dcm@ddmul.cz
Pilates - rodiče s dětmi
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: rodič + dítě
Schůzka:
1x týdně
Vedoucí:
Mgr. Radka Brejchová
Info:
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, dcm@ddmul.cz
Zumba
Zameření:
Určeno pro:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
čtvrtletně
Cena: 400,- Kč
Zumba ukáže, co hudba s tělem dokáže.
veřejnost od 14 let
1x týdně
Kateřina Žahourová
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, dcm@ddmul.cz
Gymnastická průprava DCM
Cena : 100,-Kč
Určeno pro: členy DCM
Zameření:
gymnastická průprava
Schůzka:
1x týdně
Vedoucí:
Ondřej Kukla, Petra Kočová
Info:
Aleš Lerch – Dance Center Marverci, tel: 475 210 861, 603 572 203, dcm@ddmul.cz
VÝTVARNÉ KROUŽKY
Raníček - výtvarný kroužek s hraním pro rodiče a děti
Cena: 450,-/3 měsíce
Určeno pro: děti 1,5-4 let
Zaměření:
Máte doma šikovného malého malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu,
baví Vás něco tvořit, vyrábět a malovat? Chtěla byste se svým dítětem strávit příjemné tvůrčí
dopoledne a ještě se něčemu novému přiučit?
Seznámíme Vás s různými výtvarnými technikami a materiálem: stříhání, lepení, kreslení, malování,
koláže, prostorové dekorace a obrázky.
V rámci výuky vycházíme z principů pedagogiky Marie Montessori aneb
"Pomoz mi, abych to dokázal sám"
Schůzky:
Vedoucí:
Info:
Učebna je rozdělena na pracovní část a herničku, kde si děti po výtvarné
činnosti mohou pohrát. Vybavení a materiál je přizpůsoben věku dítěte 
Fotografie učebny na www.ddmul.cz/fotogalerie
Raníček I. - úterý 9:00-10:00 hodin (Bc. J. Bílská, DiS.)
Raníček II. – úterý 10:00 – 11:00 hodin (Bc. J. Bílská, DiS.)
Raníček III. – středa 9:00 – 10:00 hodin ( Bc. L. Svatušková)
Raníček IV. – středa 10:00 – 11:00 hodin. (Bc. L. Svatušková)
Pastelka - středa 16:00 – 17:00 hodin (Pavlína Mácová)
Bc. Jaroslava Bílská, DiS. Bc. Lenka Svatušková
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Malovánek - výtvarný kroužek
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: děti ve věku 3-5 roky
Zaměření:
první samostatná výtvarná činnost pro tříleté děti. Děti si osvojí základy kresby, malby, lepení a
stříhání nůžkami. Všechny výrobky si budou odnášet domů.
Schůzka:
středa 16:00–17:30 hodin
Vedoucí:
Šárka Norková
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
15
Barvínek - výtvarný kroužek
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: děti ve věku 4 - 6 let
Zaměření:
cílem kroužku je děti seznámit s výtvarnou výchovou formou vlastního prožitku, vyzkoušet si různé
výtvarné techniky, rozvíjet představivost a fantazii. Všechny práce si děti odnášejí domů.
Schůzka:
čtvrtek 16:00–17:30 hodin
Vedoucí:
Kateřina Babická
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Barvička - výtvarný kroužek
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: děti ve věku 4 - 10 let
Zaměření:
cílem kroužku je výtvarná výchova formou vlastního prožitku, přejít od úplných začátků až
k netradičním technikám. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. Kroužek je vhodný
pro větší předškoláky a menší školáky. Tvoří složitější práce s pestrým materiálem.
Schůzka:
úterý 16:30–18.00 hodin
Vedoucí:
Věra Píšová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Výtvarník - výtvarný kroužek
Cena: 1000,- Kč
Určeno pro: věk nerozlišen, vhodné pro sourozenecké dvojice
Zaměření:
cílem kroužku výtvarná výchova formou vlastního prožitku, vyzkoušet si základy výtvarné techniky
od úplných začátků až k netradičním technikám. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. Kroužek je
vhodný pro sourozenecké dvojice.
Schůzka:
pondělí 16:30–18.00 hodin
Vedoucí:
Nikola Odložilová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Malování rodiče + děti
Cena: 150,- Kč/měsíc
Určeno pro: děti ve věku od jednoho roku
Zaměření:
Na výtvarné činnosti vždy spolupracují s dětmi rodiče. Všechny výrobky si děti odnášejí domů.
Schůzka:
pondělí 15:30–16:30 hodin
Vedoucí:
Petra Mecelová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Hrátky s knížkou
Cena: 150,- Kč/měsíc
Určeno pro: děti ve věku od jednoho roku a jejich rodiče
Zaměření:
kurz seznamuje rodiče a děti s prvními říkadly a pohádkami s použitím knih, loutek, výtvarných
technik, pohybu a hudby.
Schůzka:
čtvrtek 16:00–17:00 hodin
Vedoucí:
Lenka Endalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Výtvarný ateliér I.
Cena: 600,- Kč/12 lekcí
Určeno pro: začátečníky i pokročilejší
Zaměření:
malování a kresba pro začátečníky i pokročilejší, cena nezahrnuje výtvarný materiál, jedna lekce –
2,5 hod.
Schůzka:
středa 10:00–12:30 hodin
Vedoucí:
Eva Horáčková
Info:
Mgr. Jana Stoicová, – oddělení keramiky, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Škola malování - Výtvarný ateliér II.
Cena: 1.400,-/šk.rok
Určeno pro: začátečníky i pokročilejší – děti od 13let, mládež, dospělí
Zaměření:
kresba, malba, grafika, individuální přístup, příprava na talentové zkoušky
Schůzka:
středa 18.00 – 20.00 hodin
Vedoucí:
Mgr. Jana Petrusová
Info:
Mgr. Jana Stoicová, – oddělení keramiky, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Škola malování - Výtvarný ateliér III.
Cena: 1.000,-/šk.rok
Určeno pro: začátečníky i pokročilejší – děti od 10 let
Zaměření:
kresba, malba, grafika, malba na textil, hedvábí, sklo …
Schůzka:
čtvrtek 15.30 – 16.30 hodin
Vedoucí:
Mgr. Jana Petrusová
Info:
Mgr. Jana Stoicová, – oddělení keramiky, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
16
RUČNÍ PRÁCE
Tvořivá dílna I.
Cena: 900,- Kč/ šk.rok
Určeno pro: děti od 8 let
Zaměření:
malování, kresba, modelování, ubrousková technika, korálkování, batika, malování na hedvábí,
kašírování, tvorba z přírodnin
Schůzka:
pondělí 15.30–16.45 hodin
Vedoucí:
Blažena Švejcarová
Info:
Mgr. Jana Stoicová, – oddělení keramiky, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Tvořivá dílna II.
Cena: 900,- Kč/ šk.rok
Určeno pro: děti od 8 let
Zaměření:
malování, kresba, modelování, ubrousková technika, korálkování, batika, malování na hedvábí,
kašírování, tvorba z přírodnin
Schůzka:
úterý 16:00–18:00 hodin
Vedoucí:
Květa Nýdlová
Info:
Mgr. Jana Stoicová, – oddělení keramiky, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Otevřená tvořivá dílna „Kreativka“
Určeno pro: děti i dospělé
Zaměření:
přijďte si vytvořit malý dárek nebo se naučit novým technikám, připraveno je malování na hedvábí,
různé druhy batiky, ubrousková technika a další, záleží jen na Vás, co si budete chtít vytvořit.
Do otevřené dílny se nemusíte předem objednávat. Nabídku a bližší informace najdete na
www.ddmul.cz
Vedoucí:
Ing. Alexandra Lošťáková
Info:
Mgr. Jana Stoicová, – oddělení keramiky, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Hrátky s pedigem
Cena: 1200,- Kč/ 12 lekcí
Určeno pro: děti od 12 let, mládež, dospělí
Zaměření:
pletení košíků a výroba drobných ozdob z pedigu pro začátečníky i pokročilé.
3 měsíce: 12 lekcí (lekce – 2hod)
Schůzka:
úterý 18:00–20:00
Vedoucí:
Květa Nýdlová
Info:
Mgr.Jana Stoicová, – oddělení keramiky, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Klub správných holek a kluků
Cena1.000,- Kč/ šk.rok
Určeno pro: děti od 8 let
Zaměření:
příprava jednoduchých jídel, stolničení, výroba doplňků nejen do kuchyně, batika, aranžování
květin, vazba ze suchých rostlin atd.
Schůzka:
středa 16:00–17.30 hodin
Vedoucí:
Eva Bodó, Lucie Marešová
Info:
Mgr. Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Kurz šití
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Kurz šití
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
I.
Cena: 600,- Kč/ 4 měsíce
mládež a dospělé
od taštičky po sáčko – šití a stříhání pod vedením zkušené lektorky, vybavená krejčovská dílna
pondělí 17:00–19:45 hodin
Helena Wedrichová
Mgr. Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
II.
Cena: 600,- Kč/ 4 měsíce
mládež a dospělé
od taštičky po sáčko – šití a stříhání pod vedením zkušené lektorky, vybavená krejčovská dílna
pátek 17:00–19:45 hodin
Vlasta Kourková
Mgr. Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Paličkování pro děti i dospělé
Cena: 1.000,- Kč
Určeno pro: děti od 8 let
Zaměření:
Paličkovaná krajka, kroužek je vhodný pro začátečnice i pokročilé.
Schůzka:
čtvrtek 15:00-18:00
Vedoucí:
Helena Svatková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
17
Patchwork pro děti i dospělé
Cena: 1.700,- Kč
Určeno pro: děti od 8 let
Zaměření:
Paličkovaná krajka, kroužek je vhodný pro začátečnice i pokročilé.
Schůzka:
pondělí 17,00 – 20,00 hod. (upřesníme)
Vedoucí:
Helena Svatková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
PŘÍRODOVĚDA
Přírodovědná přípravka
Cena: 950,- Kč
Určeno pro: děti 5–7 let
Zaměření:
děti se budou scházet v zoo koutku, kde si budou se zvířátky hrát a učit se starat o ně. Pomocí
jednoduchých her a soutěží se budou učit ke kladnému vztahu k přírodě.
Schůzka:
pondělí 15:30 – 16:30 hodin Bc. Anna Honsová
středa 15:00 – 16:00 hodin
Barbora Pencová
Info:
Barbora Pencová, 475 210 861, 603 851 703, prirodoveda@ddmul.cz
Hrátky rodičů s dětmi se zvířátky
Cena: 600,- Kč/ 3 měsíční kurz
Určeno pro: rodiče s 2-3letými dětmi
Zaměření:
děti s rodiči se budou scházet v zoo koutku, kde se budou starat o zvířátka. Pomocí jednoduchých
her, soutěží a výtvarných činností se budou děti učit ke kladnému vztahu k přírodě a zvířatům.
Schůzka:
pondělí 10:00-10:45 hod.
Vedoucí:
Ing. Ingrid Vlčková
Info:
Barbora Pencová, 475 210 861, 603 851 703, prirodoveda@ddmul.cz
Malý farmář
Cena: 2.000,- Kč
Určeno pro: děti od 6 let do 15 let
Zaměření:
děti budou seznámeni s domácími zvířaty a naučí se péči o slepice, králíky, morčata a koně.
Vyzkouší si vařit podle starých receptů, seznámí se se životem kovbojů, uvidí mrskání bičem, naučí
se základy jízdy na koni plemene Hafling a mnoho dalšího 
Schůzka:
středa 1x za 14 dní 16,00 – 18,00 hod. na farmě Světluška ve Strážkách
Vedoucí:
Bc. Lenka Svatušková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Malý farmář pro rodiče s dětmi
Cena: 800,- Kč
Určeno pro: děti s rodiči
Zaměření:
děti budou seznámeni s domácími zvířaty a naučí se péči o slepice, králíky, morčata a koně.
Vyzkouší si vařit podle starých receptů, seznámí se se životem kovbojů, uvidí mrskání bičem, naučí
se základy jízdy na koni plemene Hafling a mnoho dalšího 
Schůzka:
pátek 1x za měsíc 9.30 – 11.30 hod. na farmě Světluška ve Strážkách
Vedoucí:
Bc. Lenka Svatušková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Rybářský kroužek
Cena: 800,- Kč
Určeno:
děti od 9 let
Zaměření:
teorie rybaření, znalost rybářského řádu, rybářské testy, obdržení rybářského lístku, víkendové
rybolovy, rybářské závody a soutěže
Schůzka:
středa 16:00–17:30 hodin Josef Trunec
čtvrtek 16:00–17:30 hodin Josef Drahoš,
Info:
Barbora Pencová, 475 210 861, 603 851 703, prirodoveda@ddmul.cz
Přírodovědně-chovatelský kroužek
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: děti od 7 let
Zaměření:
děti se scházejí v zoo koutku, kde se starají o zvířátka. Pomocí nich se učí ke kladnému vztahu
k přírodě. Vědomosti z oblasti přírody si prohlubují prostřednictvím her a soutěží.
O víkendech se jezdí na výlety.
Schůzka:
pondělí 16:30-17:30 hodin
Barbora Pencová
úterý
16:00–17:00 hodin Míša Tichá
středa 16:00–17:00 hodin upřesníme
čtvrtek 16:00–17:00 hodin upřesníme
Info:
Barbora Pencová, 475 210 861, 603 851 703, prirodoveda@ddmul.cz
18
Brontosaurus
Cena: 500,- Kč
Určeno pro: děti od 7 let
Zaměření:
ochranářsko – přírodovědně zaměřený kroužek vede děti ke kladnému vztahu k přírodě formou
různých her, soutěží a pobytu v přírodě. Jezdí se na výlety a víkendové akce.
Schůzka:
středa 16:00–17:45 hodin ZŠ Mírová Dr. Jan Eichler
Info:
Dr. Jan Eichler, 475 210 861, 603 851 708, reditel@ddmul.cz
Přírodovědně-turistický kroužek Kamzíci
Cena: 700,- Kč
Určeno pro: děti od 7 let
Zaměření:
Přírodovědně-turistický a především zábavně-hravý kroužek, jehož náplní je získávání kladného
vztahu k přírodě, trávení času s přáteli a kamarády s podobnými zájmy a cestování. Děti se naučí
základní přírodovědné znalosti, tábornické a turistické dovednosti. Hlavní náplní jsou však hry a
soutěže, celoroční bodování členů a pobyt v přírodě. Párkrát v roce uděláme dobrý
skutek pro přírodu, budeme jezdit na výlety a poznávat zajímavá místa během několika
víkendových akcí. Budeme soutěžit v různých soutěžích a účastnit se i netradičních akcí.
Schůzka:
středa 16:00–17:30 hodin
Vedoucí:
Jaroslav Černý, Jakub Mudra
Info:
Jaroslav Černý, 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
Zooškola
Cena: upřesníme c
Určeno pro: děti 10 - 13 let
Zaměření:
Přírodovědný kroužek v areálu Zoologické zahrady v Ústí nad Labem zaměřený na poznávání naší i
exotické přírody. Děti budou zábavnou formou zasvěceny do tajů života zvířat, seznámí se s jejich
životním prostředím a s praktickou ochrannou přírody.
Schůzka:
středa 16:00 – 17:00 hod. ZOO ÚL
Vedoucí:
Eva Mikolášková
Info:
Barbora Pencová, 475 210 861, 603 851 703, prirodoveda@ddmul.cz
STAŇTE SE ADOPTIVNÍM RODIČEM NAŠICH ZVÍŘÁTEK
Chcete se stát adoptivním rodičem některého
zvířátka v zoo koutku Domu dětí a mládeže?
Pokud ano, máte možnost si vybrat jedno i více
z níže uvedeného seznamu.
Adoptivním rodičem se stáváte po uhrazení příspěvku
na krmivo a stelivo a zároveň získáte jako rodič mnoho
výhod (viz. níže).
Zájemce o adopci se domluví s Barborou Pencovou,
mobil 603 851 703, e-mail prirodoveda@ddmul.cz na
konkrétním a pro něj vhodném zvířeti.
Adoptivní rodiče po zaplacení příspěvku obdrží
Osvědčení o adopci zvířete, který je bude opravňovat
k návštěvě adoptovaného zvířete. Po předběžné
telefonické domluvě.
Na domeček adoptovaného zvířete a na webovou
stránku oddělení přírodovědy bude umístěna cedulka se
jménem (nebo názvem firmy) adoptivního rodiče.
Firmy mohou fotografie zvířat použít k reklamním
účelům.
Stačí si jen vybrat!
Druh zvířete
Pískomil mongolský
Pískomil mongolský
Osmák degu
Osmák degu
Králík
Pískomil mongolský
Pískomil mongolský
Morče
Morče
Morče
Potkani
Osmák degu
Osmák degu
Andulka vlnkovaná
Andulka vlnkovaná
Andulka vlnkovaná
Agama vousatá
Gekončík noční
Gekončík noční
Gekončík noční
Klapavka obecná
Želva mapová
Želva mapová
Hroznýšovec duhový
Užovka červená
Užovka červená
Užovka červená
Jméno
Poplatek/rok
Karel
100,- Kč
Karel
100,- Kč
Mrňous
150,- Kč
Očko
150,- Kč
Fanynka
200,- Kč
Karel II.
200,- Kč
Karel II.
200,- Kč
Karamelka
200,- Kč
Culík
200,- Kč
Lukyna
200,- Kč
Qiudo+Elvíra
300,- Kč
Karlík
150,- Kč
Babička
150,- Kč
Kája
160,- Kč
Pája
160,- Kč
Jája
160,- Kč
Žofák
250,- Kč
Hubík
150,- Kč
Mája
150,- Kč
Pepina
150,- Kč
Šíla
230,- Kč
Stella
230,- Kč
Paris
230,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
19
KERAMIKA
Práce s keramickou hlínou je formou aktivního odpočinku. Má kladné terapeutické účinky, patrný je
zvláště příznivý vliv na psychiku a odreagování se. U dětí podporuje rozvoj jemné motoriky, nenásilnou
formou se učí trpělivosti, klidu a soustředěnosti na práci, rozvíjí se jejich fantazie a kreativita. Kroužky
a kurzy keramiky jsou tak vhodné pro všechny věkové kategorie a pro účastníky bez ohledu na jejich
výtvarné nadání. Modelování je vhodné i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (děti s různými
handicapy, děti hyperaktivní atd.).
Keramika - děti
Cena: 1 200,- Kč/ šk.rok
Určeno pro: děti od 6 let
Zaměření:
modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary, děti
jsou rozděleny do menších skupinek podle pokročilosti
Schůzka:
po 15:30 –17:00 hodin Marie Jurkovová, Milada Boháčová, Eva Horáčková
út 15:30 –17:00 hodin Blanka Benešová, Mgr. Světlana Volejníková
út 17:30 – 19:00 hodin Blanka Benešová, Mgr. Světlana Volejníková
st 14:00 –15:30 hodin Mgr. Jana Stoicová, Jitka Tůmová,Petr Švarc, Lucie Marešová
st 15:45 –17:15 hodin Mgr. Jana Stoicová, Eva Pěčová, Jitka Tůmová
čt 15:30 –17:00 hodin Růžena Petráková, ing. Pavlína Provazníková
Info:
Mgr. Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Keramika - Šikulky
Cena: 500,- Kč/pololetí
Určeno pro: děti od 5 let se specifickými vzdělávacími potřebami
Zaměření:
Jednoduché modelování dětí základní techniky, otisky do hlíny, rozvoj jemné a hrubé motoriky
Schůzka:
čtvrtek 14.30 – 15.30 Mgr. Jana Stoicová, Adéla Hricková
Info:
Mgr. Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Keramika- dospělí, rodiče s dětmi
Cena: viz. níže
Určeno pro: dospělé a rodiče s dětmi od 5 let
Zaměření:
modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary
Schůzka:
po 17:30–19:30 hodin Eva Horáčková
st 17:30–19:30 hodin Mgr. Jana Stoicová, Jitka Tůmová
čt 17:30–19:30 hodin Barbora Pencová
Info:
Mgr. Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Cena:
rodič a jedno dítě předškolního věku 2 800,- Kč (rodič a dvě děti - předškoláci 3.000,-)
školní dítě s rodičem + 600,-Kč
dosp. 1. pol.
1 600,- Kč
dospělí školní rok 2 800,- Kč
permanentka – dospělí 10 návštěv na určitý kurz 1 200,- Kč
Keramika - otevřená keramická dílna
Určeno pro: dospělé - není třeba se předem přihlašovat
Zaměření:
modelování z keramické hlíny od jednoduchého vytváření až po složitější tvary.
Schůzka:
pátek 16:30–19:30 hodin
Vedoucí:
Mgr. Jana Stoicová, Sylva Voleníková – oddělení keramiky
Info:
Mgr. Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Cena:
1 návštěva dospělí 150,- Kč; permanentka pro 10 návštěv 1 200,- Kč
Cena: viz. níže
Kurz točení na hrnčířském kruhu
Cena: 1 200,- Kč/3 měsíce (12 lekcí)
Určeno pro: mládež od 14 let a dospělí
Zaměření:
točení na kruhu pro začátečníky i pokročilé, max. počet účastníků 10
Schůzka:
pondělí 17:15 – 19.30 hodin; lektor Sylva Voleníková
úterý 17:15–19:30 ; lektor Marek Siekiera
čtvrtek 17.15 – 19.30 hod.; lektor Petr švarc
Info:
Mgr. Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
20
SPORT A CVIČENÍ
Cvičení s miminky
Cena: 450,- /3 měsíce
Určeno pro: pro děti od 2 měsíců a jejich maminky
Zaměření:
kroužek je určen pro maminky s miminky, kteří chtějí v kolektivu ostatních dětí a
maminek zažít spoustu zážitků, zacvičit si s miminkem, naučit se masírovat
miminko a pomocí říkadel a básniček zaujmout dítě a vytvářet krásný vztah mezi
dítětem a matkou.
Schůzka:
Čtvrtek 10:00 – 11:00 hod.
Vedoucí:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS., Bc. Lenka Svatušková (certifikované lektorky)
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Cvičení pro rodiče a děti - Žížalky
Cena: 150,- Kč/měsíc-platí se čtvrtletně
Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče
Zaměření:
Pohybové hry pro nejmenší s použitím říkadel a písniček, soutěže, závody a spousta zábavy.
Schůzka:
úterý 8:30-9:30 hodin
Vedoucí:
Kateřina Wagner
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Cvičení a jiné aktivity - CVRČCI
Cena: 150,- Kč/měsíc-platí se čtvrtletně
Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče
Zaměření:
Kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně budeme s dětmi cvičit, zpívat
i malovat .
Schůzka:
středa 9:00-10:30 hodin
Vedoucí:
Kateřina Wagner
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Cvičení a jiné aktivity - PÍĎALKY
Cena: 150,- Kč/měsíc-platí se čtvrtletně
Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče
Zaměření:
Kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně budeme s dětmi cvičit, zpívat
i malovat.
Schůzka:
středa 10:30-12:00 hodin
Vedoucí:
Kateřina Wagner
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Cvičení a jiné aktivity - BERUŠKY
Cena: 150,- Kč/měsíc-platí se čtvrtletně
Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče
Zaměření:
Kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně budeme s dětmi cvičit, zpívat
i malovat .
Schůzka:
středa 9:00-10:30 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Cvičení a jiné aktivity - ŽABIČKY
Cena: 150,- Kč/měsíc-platí se čtvrtletně
Určeno pro: pro děti od 1 roku a jejich rodiče
Zaměření:
Kurz je určen všem aktivním rodičům a jejich malým dětem. Společně budeme s dětmi cvičit, zpívat
i malovat.
Schůzka:
středa 10:30-12:00 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Míčové hry
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzky:
Vedoucí:
Info:
Cena: 200,- /podzim, 200 Kč/jaro
pro děti ve věku od 3 do 6 let
Kurz je určen předškolním sportovcům , kteří si chtějí hrát s míči a pohybovat se venku
v krásném prostředí Stadionu DDM.
středa 16:30–17:30 hodin
podzimní část : zaří - listopad
jarní část : duben - červen
upřesníme
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
21
Míčové hry R+D
Cena: 200,- /podzim, 200Kč/jaro
Určeno pro: rodiče a děti od 1 roku
Zaměření:
Kurz je určen nejmenším sportovcům, kteří si chtějí hrát s míči a pohybovat se venku v krásném
prostředí Stadionu DDM.
Schůzky:
úterý 16:30–17:30 hodin
podzimní část : zaří - listopad
jarní část : duben - červen
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Cvičení pro děti I.
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: Pro děti ve věku: 3-5 let
Zaměření:
kroužek je zaměřený na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her,
cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - žebřiny, lavička, šplhací věž…..
Schůzky:
pondělí 16:00–17:00 hodin
Vedoucí:
Jana Adamcová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Cvičení pro děti II.
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: Pro děti ve věku: 3-5 let
Zaměření:
kroužek je zaměřený na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her,
cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - žebřiny, lavička, šplhací věž…...
Schůzky:
středa 17:00–18:00 hodin
Vedoucí:
Tereza Schejbalová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Cvičení pro děti III.
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: Pro děti ve věku: 4-6 let
Zaměření:
kroužek je zaměřený na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her,
cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - žebřiny, lavička, šplhací věž…….
Schůzky:
středa 16:00–17:00 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Cvičení pro děti IV.
Cena: 900,- Kč
Určeno pro: Pro děti ve věku: 4-6 let
Zaměření:
kroužek je zaměřený na celkový tělesný a pohybový rozvoj dětí formou cvičení a pohybových her,
cvičení s náčiním - míče, obruče, švihadla atd. a na nářadí - žebřiny, lavička, šplhací věž…….
Schůzky:
čtvrtek 17:00–18:00 hodin
Vedoucí:
Martina Mecelová
Info:
Petra Mecelová – 475 210 861, 603 851 713, predskolni@ddmul.cz
Jóga pro děti
Cena: 1.000,- Kč
Určeno pro: děti od 6 let
Zaměření:
Cvičení, které přispívá ke zlepšení nesprávného držení těla, kde se děti naučí správně
dýchat a také techniku uvolnění - relaxace. Cvičení je formou her, říkanek a sestav.
Schůzka:
středa 16:30-17:30 hodin
Vedoucí:
Jarmila Křivková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Jóga pro dospělé
Cena: 1.500,- Kč
Určeno pro: začátečníci ( pro nemocné cukrovkou)
Zaměření:
Seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace,
protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter.
Schůzka:
středa 18:00-19:30 hodin
Vedoucí:
Mgr. Věra Dzurindáková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Jóga pro dospělé
Cena: 1.500,- Kč
Určeno pro: mírně pokročilí
Zaměření:
Nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv
a poslech manter.
Schůzka:
čtvrtek18:30-20:00 hodin
Vedoucí:
Jarmila Křivková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
22
Jóga pro dospělé
Cena: 1.500,- Kč
Určeno pro: začátečníci
Zaměření:
Nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv
a poslech manter.
Schůzka:
čtvrtek18:00-19:30 hodin
Vedoucí:
p.Kašíková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Jóga pro dospělé
Cena: 1.500,- Kč
Určeno pro: dříve narozené a proti bolestem zad
Zaměření:
Seznámení s jógou a jógovým dechem, nácvik techniky uvolnění, meditace,
protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv a poslech manter.
Schůzka:
úterý 18:00-19:30 hodin
Vedoucí:
Mgr. Věra Dzurindáková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Jóga pro dospělé
Cena: 1.500,- Kč
Určeno pro: pokročilí
Zaměření:
Nácvik techniky uvolnění, meditace, protahovací cvičení, rehabilitační cviky, zpěv
a poslech manter.
Schůzka:
středa18:00-19:30 hodin
Vedoucí:
Jarmila Křivková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Power jóga
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Hathajóga
Určeno pro:
Zaměření:
Cena: 1.500,- Kč
začátečníci
Power jóga představuje jeden z moderních cvičebních stylů budoucností. Jde
v podstatě o takové cvičení, které využívá prvků klasické jógy, ale je obohacena o
prvky moderní a malinko oproštěna od klasické ortodoxní filosofie jógy jako
takové.
pondělí 19:00-20:00 hodin
Mgr. Petra Berková
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Cena: 1.500,- Kč
začátečníci
Hatha Jóga je specifický systém jógy jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla),
pránájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění mysli).
pondělí 18:00 - 19:00hodin
Mgr. Petra Berková
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Aerobic - komerční
Cena: 1.200,- Kč
Určeno pro: dívky 8-10 let
Zaměření:
Základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Možnost
vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se
o dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu.
Schůzka:
pondělí 15:30-16:30 hodin
Vedoucí:
Miluška Čechová, Marie Neradová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Aerobic přípravka
Cena: 1.200,- Kč
Určeno pro: dívky 4-6 let
Zaměření:
Základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Možnost
vyzkoušení si cvičení i na stepech, posilovat s gumičkou nebo činkami. Jedná se o
dynamické cvičení na moderní aerobikovou hudbu.
Schůzka:
úterý 16:30-17:30 hodin
Vedoucí:
Marie Neradová, Anna Dobrodinská, Jana Vimmerová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
23
Aerobic baby
Cena: 1.200,- Kč
Určeno pro: dívky 3 - 4 let
Zaměření:
Základy aerobiku, kroky, názvosloví, vazby, krátké sestavy, strečink. Cvičení zahrnuje
prvky na všestranný pohybový rozvoj dítěte, který je v tomto věku nesmírně důležitý.
Je kladen důraz na rozmanitost cviků, aby nedocházelo k přetěžování stejných svalů.
Zaměřujeme se na správné držení těla, koordinaci, procvičení všech svalových skupin
a hravou formou zařazujeme základní prvky aerobiku.
Schůzka:
čtvrtek 15:30-16:30 hodin
Vedoucí:
Jana Wimmerová, Anna Dobrodinská, Marie Neradová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Fitness přípravka I.
Cena: 1 200,- Kč/300,- Kč pro členy závodních týmů
Určeno pro: od 7 let
Zaměření:
Kroužek je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti, flexibility, síly, na postoj a
postavení těla. Fitness přípravka je určena pro zájemce do aerobic teamů (Aerobic
club DDM). Doporučuje se pro členy Aerobic team Kids, Aerobic team Maybe a
Aerobic team Smile.
Schůzka:
úterý 16:30 - 17:30hodin
Vedoucí:
Anna Šindelářová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Fitness přípravka II.
Cena: 1 200,- Kč/300,- Kč pro členy závodních týmů
Určeno pro: od 7 let
Zaměření:
Kroužek je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti, flexibility, síly, na postoj a
postavení těla. Fitness přípravka je určena pro zájemce do aerobic teamů (Aerobic club
DDM). Doporučuje se pro členy Aerobic teamu Angels, Cragi junior, AT For you.
Schůzka:
středa 18:00-19:00 hodin
Vedoucí:
Irena Deketová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Sportovní aerobik
Cena: 1 200,- Kč/300,- Kč pro členy závodních týmů
Určeno pro: od 7 let
Zaměření:
Kroužek je zaměřen na zvyšování fyzické zdatnosti, flexibility, síly, na postoj a
postavení těla. Fitness přípravka je určena pro zájemce do aerobic teamů
(Aerobic club DDM).
Schůzka:
úterý 17:30 – 18:30 (děti, junioři), středa 19:30-20:30 hodin (senioři)
Vedoucí:
Anna Šindelářová, Irena Deketová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Kids Aerobic Team
Cena: 2 200,- Kč
Určeno pro: závodní tým 4 - 7 let
Zaměření:
Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou
vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se
různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na
www.aerobicddm.estranky.cz
Schůzka:
středa 17:00-18:00 hodin
pátek 16:00-17:00 hodin
Vedoucí:
Míša Pelcová, Janča Vimmerová, Vendulka Kalová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Aerobic Team Maybe
Cena: 2 200,- Kč
Určeno pro: závodní tým 7 - 8 let
Zaměření:
Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou vystupují na
různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se různých soutěží
Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace na www.aerobicddm.estranky.cz
Schůzka:
úterý 17:30-18:30 hodin
pátek 17:00 – 18:00 hodin
Vedoucí:
Zuzana Cíglerová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
24
Aerobic Team Smile
Cena: 2 200,- Kč
Určeno pro: závodní tým 9 - 10let
Zaměření:
Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou
vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní
se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy a podrobnější informace
na www.aerobicddm.estranky.cz
Schůzka:
úterý 15:30-16:30 hodin
pátek 17:00 – 18:00 hodin
Vedoucí:
Anna Šindelářová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Aerobic Team Angels
Cena: 2 200,- Kč
Určeno pro: závodní tým 11 - 12 let
Zaměření:
Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou
vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a
účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy
a podrobnější informace na www.aerobicddm.estranky.cz
Schůzka:
středa 15:30-17:00 hodin
pátek 16:00-17:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Jana Machyniaková, Ája Nejezchlebová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Aerobic team Cragi junior
Cena: 2 200,- Kč
Určeno pro: závodní tým 13 – 14 let
Zaměření:
Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou
vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a
účastní se různých soutěží Aerobiku v celé ČR. Úspěchy
a podrobnější informace na www.aerobicddm.estranky.cz
Schůzka:
pondělí 16:30 – 18:00 hodin
pátek 15:00 - 16:00 hodin
Vedoucí:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS, Lucie Blahutová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Aerobic team For you
Cena: 2 200,- Kč
Určeno pro: závodní tým od 15 let
Zaměření:
Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou
vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní
se
různých
soutěží
Aerobiku
v
celé
ČR.
Úspěchy
a podrobnější informace na www.aerobicddm.estranky.cz
Schůzka:
úterý 18:00-19:30 hodin
pátek 14:30-16:00 hodin
Vedoucí:
Anna Šindelářová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Aerobic team STARS
Cena: 2 200,- Kč
Určeno pro: závodní tým od 18 do 100 let
Zaměření:
Tento závodní tým tvoří převážně maminky aerobiček ze závodních týmů, které
s aerobikem teprve začínají, ale cvičení je baví a jsou pro každou legraci 
Závodní týmy aerobiku nacvičují během roku soutěžní sestavu, se kterou
vystupují na různých akcích Města Ústí nad Labem, DDM, apod. a účastní se
různých soutěží Aerobiku v celé ČR.
Schůzka:
pátek 18,00 – 19,00 hod.
Vedoucí:
Lucie Blahutová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Zumbatomic
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: od 8 do 11 let
Zaměření:
ZUMBA je dynamický zábavný fitness program, který v sobě spojuje prvky aerobního
cvičení a latinsko-amerických tanců.
Schůzka:
čtvrtek 17,30 – 18,30 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
25
Zumbatomic
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: od 12 let
Zaměření:
ZUMBA je dynamický zábavný fitness program, který v sobě spojuje prvky
aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců.
Schůzka:
pátek 18:00-19:00 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Zumbatomic „Zumbička pro děti“ BABY ZUMBA
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: od 2,5 do 4 let
Zaměření:
Zumbatomic je jiný především tím, že je vše výrazně hravější, než v
klasické Zumbě pro dospělé a jsou eleminované určité pohyby (smyslné
vlnění boků atd.), které by děti přijímaly velmi rozpačitě, nebo by pro
jejich fyzickou konstituci a zdravý vývoj nebyly vhodné. Zumbatomic v
sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Dětské
tělo je křéhké a Zumba si dala práci připravit dětem koncept na míru.
Schůzka:
úterý 15:30-16:30 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Zumbatomic „Zumbička pro děti“
Cena: 1 200,- Kč
Určeno pro: od 4 do 7 let
Zaměření:
Zumbatomic je jiný především tím, že je vše výrazně hravější, než v klasické
Zumbě pro dospělé a jsou eleminované určité pohyby (smyslné vlnění boků
atd.), které by děti přijímaly velmi rozpačitě, nebo by pro jejich fyzickou
konstituci a zdravý vývoj nebyly vhodné. Zumbatomic v sobě spojuje prvky
aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Dětské tělo je křéhké a Zumba
si dala práci připravit dětem koncept na míru.
Schůzka:
čtvrtek 16:30 – 17:30 hodin
Vedoucí:
Jana Vimmerová, Janička Vimmerová, Vendula Kalová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Kalanetika pro dospělé
Cena: 1 500,- Kč
Určeno pro: od 16 let
Zaměření:
Kalanetika je relativně prosté cvičení, jehož cílem je zpevnění a zformování postavy.
Cvičení je založeno na cíleném protahování svalů. Ty se posilují
a zároveň se zvyšuje jejich pružnost. Principem této metody je časté opakování
pohybů s malým rozsahem. Protože v sadě cvičení nejsou žádné poskoky, je
kalanetika vhodná také pro lidi s nemocnými klouby.
Schůzka:
úterý 19:30 – 20:30 hodin
Vedoucí:
Marie Neradová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Kruhový trénink
Cena: 1 500,- Kč
Určeno pro: od 16 let
Zaměření:
Jedná se o komplexní cvičební program, který zahrnuje prvky kardiovaskulárního i
silového cvičení zároveň. Posiluje svaly, zpevňuje tělo, zrychluje metabolismus,
spaluje tuky a pomáhá ztratit váhu. Během půl hodiny se v kruhu přesouváte z
jednoho stanoviště na druhé a to po třiceti vteřinách.
Schůzka:
úterý 18:30 – 19:30 hodin
Vedoucí:
Marie Neradová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Pilates
Cena: 1 500,- Kč
Určeno pro: od 16 let
Zaměření:
Pilates je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než 100 lety. Inspiroval se ve
starých kulturách. Cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu,
rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo svaly jako základ
správného držení těla. Účelem je posílení centra – jádra těla tzv. "Gürtel", nebo "Power house".
Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a
podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii.
Schůzka:
středa 19:00 – 20:00 hodin
Vedoucí:
Mgr. Petra Berková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
26
Pilates
Určeno pro:
Zaměření:
Cena: 1 500,- Kč
od 16 let
Pilates je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než 100 lety. Inspiroval se ve
starých kulturách. Cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu,
rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo svaly jako základ
správného držení těla. Účelem je posílení centra – jádra těla tzv. "Gürtel", nebo "Power house".
Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysličuje svaly a
podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii.
úterý 18:00 – 19:00 hodin
Radka Kaňová
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Tai čchi čchuan
Cena: upřesníme
Určeno pro:
dospělé - všechny věkové kategorie
Zaměření:
kurz tradičního čínského umění TAI ČCHI ČCHUAN, styl jang, kurz zahrnuje
132 lekcí
Tradiční čínské umění TAI ČCHI ČCHUAN:
Svým uvolněným a pomalým pohybem je aktivitou přístupnou každému, bez
ohledu na pohlaví a věk, nevyžadující sílu, ohebnost ani rychlost
Pravidelným cvičením se získává větší odolnost vůči nemocím, uklidňuje mysl,
reguluje tělesnou hmotnost, pomáhá při chronických onemocněních
Při cvičení dochází k celkové vnitřní masáži těla, stimulaci vnitřních orgánů a
zlepšení celkového krevního oběhu
Cílem tradičního čínského umění Tai čchi Čchuan je nalézt harmonii nejen s
vlastním tělem, ale i s ostatními lidmi a okolním světem
Schůzky:
pátek 17.00 – 18.30
Vedoucí:
Petr Švarc - Golubovič
Info:
Tomáš Laibl, odd. tělovýchovy a sportu, telovychova@ddmul.cz
Mažoretky
Cena: 2 000,- Kč
Určeno pro: od 8 do 16 let
Zaměření:
Základní prvky, práce s hůlkou, tvorba choreografie, účast na MČR.
Schůzka:
upřesníme
Vedoucí:
Blanka Veselá, Kateřina Zavřelová
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Mažoretky
mini
Cena: 2 000,- Kč
Určeno pro: od 5 – 7 let
Zaměření:
Základní prvky, práce s hůlkou, tvorba choreografie, účast na MČR.
Schůzka:
upřesníme
Vedoucí:
Blanka Veselá
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS.; Bc. Jana Machyniaková – 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Moderní gymnastika
Cena: 800,- Kč
Určeno pro:
dívky od ročníku 2009
Zaměření:
začátečnice i pokročilé, základní techniky a cvičení moderní gymnastiky
Schůzka:
čtvrtek 15:00–16:00 hodin
Vedoucí
Ing. Libuše Kyralová
Info:
Tomáš Laibl, 472 742 933, 603 572 195, telovychova@ddmul.cz
Hokejbal - mladší a starší žáci
Cena: : 2 500,- Kč
Určeno pro: pro chlapce od 8 let
Zaměření:
pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit hrát tento v Ústí nad Labem velmi
populární sport. Hráči budou hrát MČR – mladších i starších žáků
Schůzka:
dny a časy budou upřesněny, více na webu
Info:
Tomáš Laibl, 472 742 933, 605 471 787, telovychova@ddmul.cz
Web:
www.hokejbal-ddm-usti.cz
Hokejbal - mladší a starší dorost
Určeno pro: pro chlapce od 15 let
Zaměření:
pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit hrát tento v Ústí nad Labem velmi
populární sport. Hráči budou hrát EXTRALIGU mladšího a staršího dorostu
Schůzka:
dny a časy budou upřesněny, více na webu
Info:
Tomáš Laibl, 472 742 933, 605 471 787, telovychova@ddmul.cz
Web:
www.hokejbal-ddm-usti.cz
Cena: : 3 000,- Kč
27
Judo
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Vedoucí:
Info:
Taekwondo
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzka:
Cena: upřesníme
chlapce a dívky od 6 let
PŘIJĎTE SE V ZÁŘÍ PODÍVAT NA TRÉNINK, ZACVIČIT SI A NAUČIT SE SEBEOBRANU.
úterý
16:00-18:00
čtvrtek 16:00-18:00
Miroslav Müller, 724 124 024, mira.muller@volny.cz
Tomáš Laibl, 472 742 933, 603 572 195, telovychova@ddmul.cz
Cena: upřesníme
chlapce a dívky
úterý
18:00-20:00, DDM, Veronika Moravcová
čtvrtek 18:00-20:00, DDM, Veronika Moravcová
Tomáš Laibl, 472 742 933, 603 572 195, telovychova@ddmul.cz
Info:
Aikido - děti
Cena: upřesníme
Určeno pro: chlapce a dívky
Zaměření:
Schůzka:
pondělí 17:30-18:30, DDM, Zůza František
středa 17:30-18:30, DDM, Zůza František
Info:
Tomáš Laibl, 472 742 933, 603 572 195, telovychova@ddmul.cz
Kung Fu pro děti – Tygr a drak
Cena: 2 500,- Kč
Určeno pro: pro děti od 7 – 14 let
Zaměření:
ruční formace, postoje, kroky, kopy, skákání, pády, sestavy, sebeobranu pro mládež, hry pro
koordinaci, obratnost, dále také cvičení pro rozvoj reflexů, rafinovanosti, přesnosti atd. Děti jsou
vedeny k posilování morálních vlastností, např. samostatnost, odříkání, respekt, pořádek a poctivost.
Schůzka:
pondělí 15:00-17:00,
Škola bojového umění Všebořice
středa 15:00-17:00,
Škola bojového umění Všebořice
Vedoucí:
Pavel Klimt, Patrik Ryneš
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Šachová škola Ústí nad Labem
Cena: upřesníme
Určeno pro: děti od 6 let
Zaměření:
pro všechny zájemce, kteří se učí hrát a postupně se zařazují do soutěží.
Účast na turnajích, pořádání šachové ligy a šachových turnajů. Pro
dospělé pravidelně pořádáme Šachový festival – 3 denní turnaj v Ústí
nad Labem pro všechny šachistky a šachisty. Nezáleží, zda znáte figury
na šachovnici nebo jste již zkoušeli šachy hrát. Šachový materiál si
sebou nosit nemusíte, bude vám vždy k dispozici. Pravidla této hry
zvládne každý velmi rychle a brzy budete moci hrát mezi sebou partie,
které zpestříme nejrůznějšími soutěžemi.
Schůzka:
pondělí: 16: 00 – 17:45 (mírně pokročilí), ved. Martin Vlasák
úterý: 16:15 – 18:00 (pokročilí), ved. Pavel Chrz
středa: 16:15 – 18:00 (začátečníci), ved. Michal a Richard Sliva
čtvrtek: 15:30 – 17:15 (mírně pokročilí), ved. Mgr. Kamil Balín
pátek: 16:00 – 18:00 (Ligová skupina), ved. Pavel Chrz
Info:
Pavel Chrz, tel.: 608 220 382, 602 139 998, pavel.chrz@volny.cz
Jaroslav Černý, 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
TURISTIKA
Vodácký oddíl mládeže
Určeno pro: děti od 4. tříd ZŠ, plavce (alespoň 10 metrů)
Zaměření:
na podzim a na jaře víkendové plavby na českých řekách (Bílina, Ploučnice,
Jizera Labe), v chladnějším období bez sněhu pěší výlety po Českém
středohoří, v zimě lyžování na běžkách. Na schůzkách se připravují vodácké
pomůcky, děti se také učí vodáckým a tábornickým dovednostem, v zimě se
chodí do Městských lázní – plavání, eskymáky v kajaku. O prázdninách se
pořádá čtrnáctidenní putovní tábor na českých nebo zahraničních řekách.
Schůzka:
středa 17:00 - 18:00 hodin Mansfeld Aleš, Magasanik Jiří
Středa 17:00 - 18:00 hodin Balda Petr
Info:
Jaroslav Černý, 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
Cena: upřesníme
28
Turistický oddíl mládeže KOLA WAŠTEPI
Cena: upřesníme
Určeno pro: děti 9 -15 let
Zaměření:
pěší turistika, táboření, přírodovědné hry a soutěže, jednodenní i vícedenní výlety, o letních
prázdninách čtrnáctidenní tábor.
Schůzka:
středa 15:15 - 16:45 hodin Pavel Svoboda
Vedoucí:
Pavel Svoboda, 604 830 290, kolawastepi@volny.cz,
Info:
Jaroslav Černý, 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
Cyklokroužek
Cena: 500,- Kč/září, říjen, duben, květen, červen
Určeno pro: pro děti ve věku od 10 do 18 let
Zaměření:
sportovní - cyklistika. Za hezkého počasí jsou plánované odpolední vyjížďky na
kolech do různých míst blízkého okolí a stranou rušných silnic a doplněné o lov
„kešek“. Samozřejmostí je několik celodenních cyklovyjížděk o volných dnech
(jednou do měsíce), příp. i celovíkendová akce. Členové cyklokroužku dostávají
v časovém předstihu možnost přihlásit se na letní cyklotábor. Ve dnech
nepříznivého počasí budou schůzky věnovány teorii cyklistiky, pravidlům jízdy
ve skupině, bezpečnosti, praktické péči o jízdní kolo, silničním pravidlům, ale i hrám a soutěžím.
Schůzky:
úterý od 16:30 hod.(v případě nepřízně počasí je kroužek v budově do 17:30, za hezkého počasí jsou
výjezdy na kolech do cca 18:30 – upřesnění schůzky je rodičům i účastníkům dáváno v předstihu)
Vedoucí:
Jaroslav Černý
Info:
Jaroslav Černý, 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
Orientační běh
Cena: upřesníme
Určeno pro: děti od 10 let
Zaměření:
moderní sportovní odvětví, při němž je nutno se správně a rychle orientovat
v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště ve
stanoveném pořadí a v nejkratším čase. Cestu mezi kontrolami si každý volí
sám za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O úspěchu
v závodě rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh. Asi největší krása
orientačního běhu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Sportoviště může být
každý les i městský park. Při přípravě není třeba budovat nákladné
sportovní areály. Stačí zpracovat a vytisknout speciální podrobnou mapu,
do lesa roznést kontroly, připravit startovní průkazy pro účastníky a můžete se vydat na trať.
Schůzka:
středa: 16:15 – 18:00
Info:
Jaroslav Černý, 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
Více informací z turistiky naleznete na:
www.ddmul.cz, smtur.ddmul.cz
HERNÍ KROUŽKY
Magic
Určeno pro: děti a mládež od 8–26 let
Zaměření:
DCI turnaje, hraní Gateway, získávání DCI bodů, možnost i Magic FNM
Schůzky:
úterý 16:00–17:30 hodin
Vedoucí:
Luboš Kukačka
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Magic FNM
Určeno pro: děti a mládež od 8–26 let
Zaměření:
hraní turnajů ve formátu Standard, nebo Booster draft.
Schůzky:
čtvrtek 16:30–18:30 hodin
Vedoucí:
Luboš Kukačka
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Stolní fantasy a sci-fi hry s miniaturami
Určeno pro: děti a mládež od 8–26 let
Zaměření:
Kroužek se specializuje na deskové hry s miniaturami tzv. wargaming. Jedná
se o novou formu zábavy, při které proti sobě stojí dvě a více armád
reprezentovaných modely pěšáků, tanků i letadel. Jde o kombinaci šachů
(strategického myšlení) a modelaření (armáda se musí slepit a nabarvit)
spojenou v interaktivní formě. Naší hlavní prioritou je hra Warhammer
40.000. V případě zájmu není problém přidat další. S výběrem a pořízením
armády pomůže vedoucí pracovník v případě zájmu.
Schůzky:
pátek 16:00–19:00 hodin
Vedoucí:
Ladislav Bobr
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Cena: 700,- Kč
Cena: 700,- Kč
Cena: 700,- Kč
29
Dračí doupě
Určeno pro:
Zaměření:
Schůzky:
Vedoucí:
Info:
Cena: 700,- Kč
děti a mládež od 8–26 let
fantasy hra, každý má svou postavu a plní nejrůznější úkoly, dle zadání od Pána jeskyně
pondělí 17:00–19:00 hodin
Zdeněk Špetlík
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
MEDIÁLNÍ KROUŽKY
Dětské televizní studio
Cena: 0,- Kč
Určeno pro: mládež od 11–26 let
Zaměření:
tvorba reportáží a filmů, práce s televizní technikou, účast na různých
soutěžích, pravidelné schůzky
Schůzky:
čtvrtek 15:00–17:00
Vedoucí:
Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Dětské rozhlasové studio – Děti poznávají rozhlas
Cena: 0,- Kč
Určeno pro: mládež od 10–18 let
Zaměření:
tvorba reportáží, anket, rozhovorů, zpracování témat, návštěva Českého
rozhlasu, práce s audio technikou, střih reportáží, pravidelné schůzky
Schůzky:
pondělí 15:00–16:30
Vedoucí:
Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Novinářský kroužek
Cena: 700,- Kč
Určeno pro: děti navštěvující 5. – 9. třídu ZŠ
Zaměření:
tvorba novin, psaní reportáží o aktuálním dění, článků, práce s fotografiemi, vytváření zájmových
rubrik, rozhovory… Práce s počítačem, internetem, základní grafika a formátování.
Schůzky:
čtvrtek 15:30–17:30
Vedoucí:
Barbora Panská
Info:
Jaroslav Černý, 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
Digitální fotografie
Cena: 700,- Kč
Určeno pro: mládež od 11 let, začátečníky
Zaměření:
základy fotografování, základní parametry důležité pro vzhled fotografie,
kompozice, světlo, vnímání obrazu a jeho zachycení fotoaparátem,
úprava fotografií na počítači, praktická cvičení
Schůzky:
1x za 14 dní pátek 15:00-16:30 hodin
Vedoucí:
Bc. Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Digitální fotografie - zrcadlovky
Cena: 700,- Kč
Určeno pro: mládež od 11 let a dospělé, začátečníci
Zaměření:
fotografování se zrcadlovkou, základní parametry důležité pro
vzhled fotografie, kompozice, světlo, vnímání obrazu a jeho
zachycení fotoaparátem, úprava fotografií v počítači, praktická
cvičení
Schůzky:
1x za 14 dní pátek 15:00-16:30 hodin
Vedoucí:
Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
OSTATNÍ
Modelářský kroužek
Určeno pro: děti od 7–17 let
Zaměření:
sestavování plastikových a papírových modelů letadel, lodí,
vojenské techniky, figurek apod.,
Schůzky:
pondělí 16:00-18:00
Vedoucí:
Zbyněk Nejedlý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Cena: 900,- Kč
30
Ústecký parlament dětí a mládeže
Cena: zdarma
Určen pro:
dětem a mládeži z II. stupně ZŠ a SŠ
Zaměření:
kroužek je určen všem těm, kterým není lhostejný život v našem městě, práva dětí a využití volného
času dětí a mládeže. ÚPDM každoročně organizuje diskuse dětské veřejnosti s představiteli města,
pořádá několik soutěží pro děti a mládež, pomáhá s organizací velkých akcí DDM Ústí n/L.
Chceš-li i Ty se zapojit do těchto aktivit, jsi vítán.
Schůzka:
úterý 16:00–17:30 hodin
Vedoucí:
Jaroslav Černý
Info:
Jaroslav Černý, 475 210 861, 777 803 983, cerny@ddmul.cz
Klub zážitků
Cena: 1 000,- Kč
Určeno pro: děti od 8 let
Zaměření:
Kroužek je zaměřen na míčové hry, kreslení, protažení těla, povídání, rozvoj
kolektivní práce, kreativity, fantazie, rozvoj spolupráce ve skupině, ohleduplnosti
a přátelství, obsahuje také pohybové sportovní hry zaměřené hlavně na prožitek
při hře, na komunikaci a spolupráci. Klub zážitků je plný zábavy, her a kamarádů.
Schůzky:
čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin
Vedoucí:
upřesníme
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS., Bc. Jana Machyniaková, 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
PROGRAMY PRO MŠ
Počítače pro MŠ
Cena: 20,- Kč/os/lekce
Zaměření:
hraní počítačových her zaměřených na rozvoj jazykových a matematických dovedností.
Lekce jsou určeny skupinkám o max. počtu 15 dětí.
Schůzky:
schůzky dle dohody v dopoledních hodinách v budově DDM
Vedoucí:
Radim Veselý
Info:
Bc. Radim Veselý, 475 210 861, 739 452 737, icm@ddmul.cz
Keramika – pro mateřské školy
Určeno pro: skupiny cca 15 dětí předškolního věku
Zaměření:
seznámení s prací v keramické dílně, výroba výrobků
Schůzka:
dle domluvy
Vedoucí:
Mgr. Jana Stoicová – oddělení keramiky
Info:
Mgr.Jana Stoicová, 603 851 714, keramika@ddmul.cz
Cena: 40,- Kč/dítě; cca 40 min
Břišní tanec pro školky
40,- Kč/os./60 min.
Zaměření:
Tento kroužek je určen těm úplně nejmenším holčičkám, které se chtějí věnovat Orientálním
tancům. Děti se zde seznámí s Orientálním břišním tancem, vyzkouší si různé taneční prvky a
variace zaměřené na rozvoj pohybové koordinace a zlepšení pozorovacích schopností.
Schůzka:
kdykoliv po domluvě
Vedoucí:
Bc. Lenka Svatušková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS., Bc. Jana Machyniaková, 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Výlet na farmu „Světluška“
60,- kč/os. /dopoledne
Zaměření:
Výlet na soukromou farmu, kde si děti vyzkouší krmení králíků, morčat, slepic, vybírání vajíček
z kurníku, čištění kopyt a srsti koní a nakonec se svezou na koni plemene Hafling
Schůzka:
kdykoliv po domluvě
Vedoucí:
Bc. Lenka Svatušková
Info:
Bc. Jaroslava Bílská, DiS., Bc. Jana Machyniaková, 475 210 861, 603 572 202, dramatika@ddmul.cz
Dopoledne se zvířátky – pro školky
Cena: 20,- Kč/dítě/60 min.
Zaměření:
tento přírodovědný a ekologický program je připraven pro děti z mateřských nebo základních škol.
V našem DDM navštívíme zookoutek a akvakoutek, seznámíme se s našimi zvířátky formou her a
dovíme se zajímavosti z živočišné říše.
Určeno pro: Pro skupiny 12 – 14 dětí.
Schůzka:
dle domluvy
Vedoucí:
Barbora Pencová
Info:
Barbora Pencová, 475 210 861, 603 851 703, prirodoveda@ddmul.cz
31
STADION MLÁDEŽE
tel: 472 742 933, fax: 475 209 922, mob.: 603 572 195
e-mail: telovychova@ddmul.cz, web: stadion.ddmul.cz
otevírací doba v období letních prázdnin (1. 7. - 31. 8. 2013) po-ne 8:00–20:00 hodin
Ceník užívání sportovišť na Stadionu mládeže
zapůjčení skříňky na uložení věcí pod zálohou
záloha na klíč od šatny (tato cena se netýká dlouhodobých smluv)
sprchování (tato cena neplatí tam kde je cena uvedena s šatnou)
šatna (včetně vysprchování)
Hokejbalové hřiště
hokejbalové hřiště + šatny
hokejbalové hřiště
osvětlení hřiště
50,- Kč/skříňka
200,- Kč/šatna
25,- Kč/osoba
100,- Kč/hodina
(duben – září)
300,- Kč/hodin
200,- Kč/hodin
100,- Kč/hodin
Tenisové kurty
1 kurt
půjčení 2 tenisových raket a 2 míčků
permanentka
permanentka
(říjen – březen)
350,- Kč/hodina
250,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
900,- Kč/10 hodina
1 700,- Kč/20 hodina
Víceúčelové hřiště (malá kopaná, basketbal, házená)
celé hřiště
celé hřiště + šatna
půjčení míčů
100,- Kč/hodina
200,- Kč/hodina
20,- Kč/hodina
Beachvolejbal
hřiště
hřiště + šatna
půjčení míčů
100,- Kč/hodina
200,- Kč/hodina
20,- Kč/hodina
Nolejbal (antuka)
hřiště
hřiště + šatna
půjčení míčů
50,- Kč/hodina
150,- Kč/hodina
20,- Kč/hodina
Skatepark je po dobu rekonstrukce v roce 2013 uzavřen.
Neorganizované děti do 18 let mají: tenisové kurty, víceúčelové hřiště a
beachvolejbalový kurt za 50% ceny.
Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo na úpravu cen při jednání s jednotlivými uživateli.
Hokejbalové hřiště
Beach volejbal
Tenisové kurty
Antukové hřiště
Víceúčelové hřiště
Skatepark
32
Download

Nabídka zájmových kroužků - Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem