CHRYSO®Fibre Syntec 12
Syntetické mikrovlákno
POPIS
Vlastnosti
®
CHRYSO Fibre Syntec 12 je syntetické vlasové (monofilamentní) mikrovlákno.
®
CHRYSO Fibre Syntec 12 se snadno rovnoměrně rozptyluje v celém objemu betonu.
®
značně
snižuje
vznik
CHRYSO Fibre Syntec 12
smršťovacích trhlin v průběhu tuhnutí a na počátku tvrdnutí
betonu.
®
CHRYSO Fibre Syntec 12 zvyšuje odolnost betonu proti
obrusu, proti rázům (na povrchu, ve spojích a na hranách),
zlepšuje mrazuvzdornost a odolnost proti agresivnímu
prostředí.
®
CHRYSO Fibre Syntec 12 nenahrazuje výztuž betonu.
Barva: bílá
3
Hustota: 0,91 (910 kg/m )
Délka: 12 mm
Průměr: 28 µm
Pevnost v tahu: 320 - 400 MPa
Youngův modul pružnosti: 3500 - 3900 MPa
Bod tání: > 135°C
Chemická odolnost
Balení
základní dávka (sáček) 600 g
krabice se 30 dávkami
palety s 24 krabicemi (720 dávek)
POUŽITÍ
Návod k použití
Oblast použití
CHRYSO Fibre Syntec 12 se dávkuje v množství
3
600 g/ m betonu (jeden sáček)
®
desky
průmyslové podlahy
nádrže, sila, šachty
stříkané betony
čerpané betony
omítky
®
CHRYSO Fibre Syntec 12 se přidává do betonu na
míchačce, přednostně zároveň s kamenivem. Míchá se
2 minuty na sucho před přidáním vody.
.
®
CHRYSO Fibre Syntec 12 lze přidat přímo do automíchače za podmínky míchání 5 minut při vyšší
rychlost
CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel 222 311 499, fax 296 150 307, email [email protected]
www.chryso.cz
CHRYSO®Fibre Syntec 12
Syntetické mikrovlákno
BEZPEČNOST PRÁCE
®
CHRYSO Fibre Syntec 12 není podle zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a souvisejících zákonných nařízení
klasifikován jako nebezpečný.
®
Doprava CHRYSO Fibre Syntec 12 nepodléhá dohodě ADR.
Používání zvláštních ochranných pomůcek:
•
pro ochranu dýchacích cest není předepsáno
•
pro ochranu kůže použít gumové rukavice z nitrilkaučuku a přiléhavý pracovní oděv
•
pro ochranu zraku není předepsáné
Další podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.
Tento technický list byl vypracován na základě výzkumu a ověřen v praxi. Stálost kvality výrobků je přísně sledována
u výrobce. Před používáním je vhodné účinnost výrobku odzkoušet. S jakýmkoliv dotazem týkajícím se výrobku se
obraťte na výrobce.
poslední revize 03/2010
CHRYSO Chemie s.r.o., Sokolovská 55/81, 186 00 Praha 8, tel 222 311 499, fax 296 150 307, email [email protected]
www.chryso.cz
Download

CHRYSO Fibre Syntec 12 Syntetické mikrovlákno