Technický list
TD 00065E/32/CS/01.14
ProductsSolutions Services
Programovatelný převodník teploty do hlavice
iTemp TMT80
Obsah
2
Použití / Funkce >>>
3
Technické údaje >>>
3
Rozměry >>>
4
Elektrické připojení >>>
4
Cenová tabulka >>>
5
Kontakty >>>
Jít na internetový prodej >>>
Přehled specifikace:
Kč 1171,–
11–35 ks
Kompletní informace o výrobku:
www.e-direct.endress.com/tmt80
•Vstup:
Pt100, Pt1000;
termočlánek B, K, N, R, S
•Přesnost:
odchylka 0,5 K (Pt100)
•Měřicí rozsah:
volně programovatelný, dle
typu senzoru
•Montáž:
do hlavice typu B
• Univerzálně programovatelný
pomocí softwaru ReadWin® 2000
• NAMUR NE 43
• Galvanicky oddělený
iTemp TMT80
Použití Převodník iTemp TMT80
může být namontován do hlavice
teploměru typu B. Výstupní signál je
4…20 mA. Měřicí rozsah je volně
nastavitelný pomocí bezplatného
konfiguračního softwaru ReadWin®
2000. iTemp TMT80 lze použít
jak pro odporové teploměry (RTD) tak
i pro nejčastěji používané termočlánky
(TC).
Funkce Převodník iTemp TMT80
převádí vstupní signál na lineární
výstup 4…20 mA. Na vstup je možné
připojit odporové teploměry ve
2, 3 a 4 vodičovém zapojení a
termočlánky.
2
iTemp TMT80
Technické údaje
Rozměry (v mm)
Chování dle NAMUR NE 43
Max. zátěž
(Vnapájecí -8 V) / 0,025 A
Minimální vstupní
proud
≤3,5 mA
Omezení proudu
≤25 mA
Zpoždění po zapnutí
4 s (během náběhu Ivýst. ≈ 3,8 mA)
Doba odezvy
1s
Chování při poruše
TC: Td = ±[(50 ppm/K × (Koncová
hodnota měřicího rozsahu
- počáteční hodnota měřicího
rozsahu)) + (50 ppm/K × nastav.
měř. rozsah)] × Δ θ
Δ θ = Odchylka okolní teploty dle
referenčních podmínek +25 °C ± 5 K
Přesnost měření
0,5 K (Pt100)
Provozní podmínky
Mimo dolní rozsah
Lineární pokles na 3,8 mA
Okolní teplota
-40…+85 °C
Mimo horní rozsah
Lineární nárůst na 20,5 mA
Skladovací teplota
-40…+100 °C
Přerušení nebo zkrat
senzoru nebo vedení ¹)
<3,6 mA nebo >21 mA, podle nastavení
Klimatická třída
dle ČSN EN 60654-1, Třída C
Odolnost vůči
vibracím
4 g / 2…150 Hz dle IEC 60068-2-6
EMC
Odolnost vůči rušení a rušivé vyzařování
dle IEC 61326 a NAMUR NE21
Hlavice
dle DIN 50446 typ B
Elektrické připojení
Napájení
Ub = 8…35 V DC
Galvanické oddělení
Û = 0,5 kV
Přípustné zvlnění
Uss ≤ 3 V při Ub ≥ 15 V, fmax. = 1 kHz
Referenční podmínky
Kalibrační teplota 25 °C ±5 K
1)
Ne pro termočlánky
Montáž proved’te dle návodu na obsluhu
22,8
4…20 mA
Poruchový signál
3
Výstupní signál
⌀ 44
Výstup
33
Pt100: Td = ±[(15 ppm / K × (Koncová
hodnota měřicího rozsahu
- počáteční hodnota měřicího
rozsahu)) + (50 ppm / K × nastav.
měř. rozsah)] × Δ θ
⌀7
≤ ±0,02 % / 100 Ω
Odchylka teploty
1
Vliv zátěže
4
≤ ±0,01 % / V odchylky od 24 V
3
Podle připojeného senzoru
⌀5
Vliv napájení
5
Měřicí rozsah
Přesnost
Odporové teploměry (RTD):
Pt100, Pt1000 dle IEC 60751
Termočlánky (TC): typ B, K, N, R, S
2
Vstupní signál
6
Vstup
3
iTemp TMT80
Cenová tabulka
Elektrické připojení
Napájení a proudový výstup
iTemp TMT80
Objednací kód
2
Převodník do hlavice
2
–
+ 4...20 mA
1
1
8...35 V
mA
TMT80-AA
Příslušenství
Objednací kód
Nastavovací sada, USB
TXU10-AA
1 až 3
4 až 10
11 až 35
1464,–
1318,–
1171,–
Cena/kus v Kč
2647,26
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. K cenám bude připočteno přepravné a balné. Dodávky jsou možné pouze na území ČR.
Veškeré obchodní a dodací podmínky naleznete na www.e-direct.endress.com. Dodací lhůta: 48 hodin nebo 5 pracovních dní, není-li uvedeno jinak.
Připojení senzoru
Odporový
teploměr 2 drát
červený
6
Odporový
Odporový
teploměr 3 drát teploměr 4 drát Termočlánek
červený
červený
6
5
ϑ
6
5
ϑ
4
3
Standardní nastavení (Pt100, 3 vodič, 0…100 °C)
Cena/kus v Kč
bílý
3
bílý 3
Další výrobky pro kompletaci vašeho měřicího okruhu...
červený
červený
6
5
ϑ
bílý
4
bílý 3
Kompletní informace o výrobku:
www.e-direct.endress.com/tmt80
6
+
4
Limitní hladinový spínač
Liquiphant T FTL20
Odporový teploměr
Omnigrad T TST487
Procesní převodník
RMA42
4
Adresa
Přímé objednání:
Záruka
E-direct team
Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Česká republika
internet
telefon
fax
e-mailem
V případě poruchy v době
záruky obdržíte nový
přístroj.
www.e-direct.endress.com
241 080 470
241 080 460
[email protected]
Endress+Hauser si
vyhrazuje právo změnit
nebo upravit vzhled
našich produktů,
specifikace a ceny kdykoli
a bez předchozího
upozornění.
Download

TD iTemp TMT80 (PDF 1,83 MB) - E-direct