DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ
Dünya üzerinde
değişik ekonomik
faaliyetler
yürütülmektedir.
DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ
Bu faaliyetlerin temelinde
ihtiyaçların varlığı
ekonomik faaliyetlerin
çeşitlenmesini ve
gelişmesini sağlamıştır.
DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ
Ekonomik
faaliyetler hiçbir
zaman tek başına
ele alınamaz.
DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ
Örneğin;
tüketim için
üretim,
üretim için
de tüketim
gereklidir.
DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ
Üretim,
tüketime olan
talep ile
değişim
göstermektedir.
DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ
Üretim ile
tüketim
arasındaki
köprüyü
dağıtım
kurar.
DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLARIN
EKONOMİYE ETKİSİ
Dağıtımdaki
teknolojik gelişmeler
üretimi ve tüketimi
karşılıklı olarak
etkiler.
ETKİNLİK
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN
DOĞAL FAKTÖRLER
Üretim, dağıtım ve
tüketim etkinlikleri
birçok faktörden
etkilenir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bunlar; sanayi
tesisleri için yer
seçimi, su iklim ve
yer şekilleridir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Ham maddenin bozulabilir
olduğu yerlerde tesisler
genellikle ham madde
kaynağına yakındır veya
kolay ulaşılabilecek bir
yerdedir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Örneğin,
konserve
tesisleri çoğu
kez meyve ve
sebze
yetiştirilen
bölgelerde
kurulur.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Sanayileşmiş
ülkelerde
hayvanlar
yetiştirildikleri
yerlerde kesilip
paketlenerek ve
büyük ölçüde
dondurularak
pazarlara yollanır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bazı maddelerin
işlenmesi sırasında
büyük oranda suya
ihtiyaç vardır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bundan dolayı
tesislerin yer
seçiminde suyun
bulunabilirliği göz
önünde tutulmaktadır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Kağıt ve demirçelik sanayisi ile
termik ve nükleer
santraller gibi
tesislerde de su
büyük önem taşır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Örneğin, bir ton demirçelik üretimi için
200.000 litre su
kullanımı
gerekmektedir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Su talebinin
artmasına
rağmen
kaynaklarının
azalması suyun
sanayide
önemini gittikçe
artırmaktadır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Güney Kaliforniya’da
bölgedeki gelişmeyi
tehdit eden su sıkıntısı
buna örnek olarak
verilebilir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
İklim, bazı
sanayi
kollarının yer
seçiminde
dolaylı etkiye
sahiptir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Ham madde olarak tarımsal
ürünlerin kullanıldığı
tesisler,iklim koşullarının bu
maddeleri etkilemesi
nedeniyle dolaylı yoldan
etkilenir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bazı tesisler
üzerinde ise
doğrudan
etkiye
sahiptir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Uçak sanayi
üzerine etkisi
doğrudandır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Örneğin, ABD’de uçak motoru ,
pervane gibi parçaları imal eden
tesisler ülkenin kuzeydoğusunda
faaliyette bulunurken gövde imal
eden fabrikalar ve birleştirme
tesisleri ılıman iklim koşullarının
etkili olduğu güneybatıda yer
almaktadır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bunun nedeni
tecrübe uçuşları
yapabilmek için ve
malzemenin açık
havada ucuza
depolanabilmesidir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Milyonlarca
m2(metrekare) yer
kaplayan tesislerin
ısıtılmasında da maliyet
en aza indirilmektedir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Gemi
tezgahları
da iklimden
doğrudan
etkilenir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Şiddetli soğuklarda gemi
inşa faaliyetlerinin
durması, yazın sıcakta
demir-çelik aksamının
ısınması çalışma
koşullarını güçleştirir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
İklim
koşulları
çalışanlar
üzerine de
etkilidir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Şiddetli sıcaklar,verimi
düşünürken şiddetli
soğuklar ısıtma sorunu
nedeniyle maliyeti
arttırır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Yer şekilleri ulaşımı
etkilediği için dolaylı
olarak üretim dağıtım ve
tüketim faaliyetlerinin de
etkiler.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Ham maddenin
gerek işleneceği
tesise götürülmesi
gerekse mamul
ürünün tüketiciye
sunulması ulaşımla
bağlantılıdır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Kara yolları ve
demir yolları
güzergahları
yer
şekillerinden
etkilenir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Fakat dağıtımın
sağlanabilmesi
için,pahalı
olmasına rağmen
fiziksel güçlükler
aşılarak kara ve
demir yolları
yapılmıştır.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Bunun yanında üretim
esnasındaki enerji ihtiyacını
karşılamak ve ürünlerin
pazarlara ulaştırılmasını
sağlamak için karmaşık
ulaşım ağları geliştirilmiştir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Enerji hatlarının
güzergahları
dikkatli
seçilmeli veya
bu hatlar yer
altına
gömülmelidir.
ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ
ETKİLEYEN DOĞAL FAKTÖRLER
Hidroelektrik
enerji için
uygun yer
şekilleri ve su
potansiyeli
gerekmektedir.
Download

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN