SKUPINa
600
Strany
SKUPINA
602
Strany
ŠROUbY S
VROUbKOVaNýM
čeLeM
......
SKUPINA
615
Strany
......
SKUPINA
644
Strana
635 - 636
SaDY
SPOJOVaCÍCH
MateRIáLŮ
643 - 649
NýtOVaCÍ
MatICe
......................
655
SKUPINA
604
Strany
......
SKUPINA
620
Strana
637 - 639
OPRaVY
záVItŮ
......................
SKUPINA
649
Strana
ŠROUbY Se
zaPUŠtěNOU
HLaVOU a
VNItřNÍM
ŠeStIHRaNeM
650
SegeROVKY
......................
656
ŠROUbY Se
zaObLeNOU
HLaVOU a
VNItřNÍM
ŠeStIHRaNeM
SKUPINA
604
Strany
......
SKUPINA
635
Strany
SKUPINA
Strana
HřebÍKY a ŠROUbY
DO DřeVa
......
651
640 - 641
651 - 653
KOLÍKY
PRŮMYSLOVÉ
......................
657
......
SKUPINA
610
Strana
639
ŠROUbY S
UPÍNaCÍ
HLaVOU a
VNItřNÍM
ŠeStIHRaNeM
SKUPINA
......
642
KOLÍKY Se
záVIteM
......................
662
Strany
626 - 634
......................
SKUPINA
Strana
ŠROUbY S
VáLCOVOU
HLaVOU a
VNItřNÍM
ŠeStIHRaNeM
654
SPONY
HaDICOVÉ
658 - 659
Obsah
Popis
Hřebíky
Kolíky průmyslové
Kolíky se závitem
Nýtovací matice
Nýty hliníkové
Opravy závitů
Sady spojovacího materiálu
Spony hadicové
Šrouby bezpečnostní
Sroubv do dřeva
Sroubv přírubové s půlkulatou hlavou
Sroubv s upínací hlavou
Sroubv s válcovou hlavou
Sroubv se zaoblenou hlavou
Sroubv se zapuštěnou hlavou
Sroubv s vroubkovaným čelem
Závlačky
Skupina
Strana
635
650
670
644
635
620
615
662
637
635
604
610
600
604
604
602
649
651
659
654
655
652
650
643 - 649
658 - 659
653
651
641
642
626 - 634
640 - 641
637 - 639
635 - 636
656
Spojovací
maTeriál
Sekce 6
Skupina
600 - 671
Třídění výrobků
Produkce / výroba
Profesionální
Průmyslové
Dílenské
Údržba
Hobby
Strana
625
SKUPINA
600
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Šrouby s válcovou hlavou
a vnitřním šestihranem metrické
Vyrobeno dle normy BS EN ISO 898/
1 třídy 12.9. Vhodné pro všechny
aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota
(niklované): 300°C.
Standardně
dodáváno se
závitem v celé
délce
Rozměr
M1.6
M2
M2.5
M3
SPOJOVACÍ MATERIÁL
M4
M5
Strana
L
4
6
3
4
5
6
8
10
12
16
20
4
5
6
8
10
12
16
20
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
Rozměry dle BS EN ISO 4762 DIN 912
Metrické ISO
Standardní
(bez povrchové ůpravy)
Závit k hlavě
(bez povrchové ůpravy)
Baleno
ks
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
626
DK
Metrické ISO
M1.6
do M5
Objednací kód
QFT-600
-0905F
-0906G
-0912N
-0913P
-0914Q
-0915R
-0916S
-0917T
-0918V
-0920T
-0920X
-0921Y
-0922Z
-0924A
-0925B
-0925R
-0926F
-0927D
-0928E
-0929F
-0930G
-0931H
-0932J
-0933K
-0934L
-0934M
-0935M
-0935Z
-0936N
-0937P
-0938Q
-0939C
-0939E
-0939F
-0939H
-0939R
-0940S
-0941T
-0942V
-0943W
-0944X
-0945Y
-0946Z
-0947F
-0948A
-0948G
-0949B
-0950C
-0951D
-0952E
-0953F
-0954G
-0954W
-0954Z
-0955A
-0955B
-0955C
-0955D
-0955G
-0955E
-0955H
-0956J
-0957K
-0958L
-0959M
-0960N
-0961P
-0962Q
-0963R
-0964S
-0965T
-0966V
-0967W
-0968X
-0969Y
-0970Z
-0972A
-0973B
Standardně dodáváno
se závitem v celé délce
S (hex)
L
K
Cena
Kè/100ks
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
57
57
57
69
91
103
57
57
57
57
219
80
91
240
103
306
114
114
114
126
126
172
183
250
46
57
57
230
91
103
103
103
103
114
114
114
114
126
126
172
183
216
250
319
364
422
490
592
626
69
69
91
91
103
103
103
114
114
114
114
114
126
172
172
183
216
250
Objednací kód
Cena
Kè/100ks
QFT-600
V těchto- rozměrech a všech
povrchových
úpravách jsou
- se závitem v celé
dodávány
- délce
V těchto-- rozměrech a všech
povrchových
úpravách jsou
- se závitem v celé
dodávány
- délce
V těchto- rozměrech a všech
povrchových
úpravách jsou
dodávány
se
závitem
v celé
- délce
-4500A
786
-4501B
899
-4502C
945
-4503D
1242
-4504E
1242
-4505F
1401
-
BZP Metrické ISO
Pozinkované (BZP)
Objednací kód
QFT-600
-8048Y
-8049Z
-8050A
-8052C
-8054E
-8056G
-8058J
-8059K
-8061R
-8064G
-8068M
-8101Q
-8102R
-8103F
-8104A
-8105B
-8105T
-8106C
-8106D
-8106F
-8107A
-8107J
-8107L
-8108P
-8108R
-8109J
-8110A
-8111B
-8111D
-8111R
-8112C
-8113D
-8114E
-8115F
-8115G
-8116G
-8116R
-8117A
Cena
Kè/100ks
80
80
91
91
91
91
91
91
103
183
216
91
91
91
91
91
91
91
103
126
183
216
273
80
80
80
103
126
137
160
160
160
183
216
262
262
308
330
Rozměr
závitu
M1.6
M2
M2.5
M3
M4
M5
Velikost (mm)
k
dk
3
3.80
4.50
5.68
7.22
8.72
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
Metrické ISO Nerez A2
Nerezová ocel A2
Objednací kód
QFT-606
-5913P
-5914Q
-5915R
-5916S
-5917T
-5918V
-5919A
-5919F
-5919W
-5920X
-5921Y
-5922Z
-5924A
-5925B
-5925M
-5926C
-5927D
-5928E
-5929F
-5930G
-5931H
-5934L
-5935A
-5935M
-5936N
-5937P
-5938Q
-5938W
-5940S
-5941T
-5942V
-5944X
-5945Y
-5946Z
-5948A
-5949B
-5950C
-5952E
-5953F
-5954G
-5956A
-5956J
-5957K
-5958L
-5959M
-5961P
-5962Q
-5963R
-5965T
-5966V
-5967W
-5968X
-5969M
-5969Y
-5973B
Cena
Kè/100ks
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
S (hex)
1.6
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
80
91
140
140
140
140
150
160
91
91
140
140
140
140
150
160
57
91
91
91
91
91
91
91
126
205
205
250
103
103
103
114
126
137
149
160
205
250
296
319
114
137
160
172
183
183
205
216
227
239
250
262
296
342
364
Šrouby s válcovou hlavou
a vnitřním šestihranem metrické
Vyrobeno dle normy BS EN ISO 898/
1 třídy 12.9. Vhodné pro všechny
aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota
(niklované): 300°C.
Standardně
dodáváno se
závitem v celé
délce
Rozměr
M5
con’t
M6
M10
L
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
200
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
10
12
15
16
18
20
Standardní
(bez povrchové ůpravy)
Baleno
ks
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Objednací kód
QFT-600
-0974C
-0975D
-0975K
-0975R
-0975S
-0975T
-0975X
-0975Z
-0976A
-0976B
-0976C
-0976D
-0976F
-0976E
-0977F
-0978G
-0979H
-0980J
-0981K
-0982L
-0983M
-0984N
-0985P
-0986Q
-0987R
-0988S
-0989T
-0990V
-0991W
-0992X
-0993Y
-0994Z
-0996A
-0997B
-0997C
-0998C
-0999D
-1000E
-1001F
-1001H
-1001K
-1001P
-1001T
-1001V
-1001W
-1002G
-1003H
-1005K
-1006L
-1007M
-1008N
-1009P
-1010Q
-1011R
-1012S
-1013T
-1014V
-1015W
-1016X
-1017Y
-1018Z
-1020A
-1021B
-1022C
-1023A
-1023D
-1024E
-1025F
-1026G
-1027H
-1028J
-1029K
-1030L
-1031M
-1032N
-1033P
-1034Q
-1036S
-1037T
-1038V
-1039W
Cena
Kè/100ks
319
364
422
490
490
592
626
740
1013
1309
1355
1469
103
69
103
103
126
126
126
126
126
160
160
160
172
205
216
239
250
250
319
364
422
513
513
615
626
740
1013
1309
1355
1469
1696
3062
3404
205
205
216
216
239
239
273
308
308
330
399
410
422
445
490
523
558
672
706
786
786
956
1275
1469
1469
1526
2152
2608
3062
3404
456
456
456
734
456
648
Závit k hlavě
(bez povrchové ůpravy)
Objednací kód
Cena
Kè/100ks
QFT-600
V těchto
- rozměrech a všech
povrchových
úpravách jsou
dodávány
se závitem v celé
délce
-4521B
1002
-4522C
1457
-4523D
1469
-4524E
1593
-4525F
2528
-4526G
3188
V těchto
- rozměrech a všech
povrchových
úpravách jsou
dodávány
se závitem v celé
délce
-4540A
1845
-4541B
2038
-4542C
2038
-4543D
3177
-4544E
3188
V těchto
- rozměrech a všech
povrchových
úpravách jsou
- se závitem v celé
dodávány
délce
BZP Metrické ISO
Pozinkované (BZP)
Objednací kód
QFT-600
-8117J
-8118J
-8118T
-8119H
-8119K
-8120A
-8121B
-8121C
-8122C
-8123D
-8124E
-8125A
-8125F
-8126G
-8127H
-8127J
-8127K
-8127L
-8127M
-8127N
-8127P
-8127R
-8127T
-8127V
-8128J
-8128K
-8128L
-8129R
-8130A
-8131B
-8132C
-8132R
-8133D
-8134E
-8135F
-8135G
-8136G
-8136T
-8137R
-8138F
-8138G
-8138J
-8138L
-8138N
-8139B
-8139G
-8139T
Cena
Kè/100ks
433
490
752
103
103
137
160
160
160
172
183
183
216
262
285
308
342
433
501
536
660
683
752
866
153
188
205
205
205
205
212
273
319
330
330
364
422
433
501
536
660
683
752
866
353
353
422
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
600
Rozměr
Velikost (mm)
dk
k
S (hex)
závitu
8.72
5.0
4.0
M5
10.22
6.0
5.0
M6
13.27
8.0
6.0
M8
8.0
M10 16.27 10.0
Metrické ISO Nerez A2
Nerezová ocel A2
Objednací kód
QFT-606
-5973X
-5974Y
-5975Z
-5976E
-5977F
-5978G
-5979H
-5981K
-5983M
-5985P
-5986Q
-5987R
-5988S
-5989T
-5990V
-5991W
-5992X
-5993Y
-5994Z
-5996A
-5997B
-5998C
-5999D
-6002G
-6003H
-6004J
-6006L
-6008N
-6010Q
-6011R
-6012S
-6013T
-6014V
-6015W
-6016X
-6017Y
-6018Z
-6020A
-6021B
-6022C
-6024E
-6026G
-6027H
-6028J
-6030H
-6037T
-6038V
-6039W
Cena
Kè/100ks
Strana
479
786
820
160
160
172
183
183
183
193
216
364
387
422
467
672
683
718
740
820
832
933
1128
364
387
433
456
456
501
569
569
706
729
797
933
968
1047
1242
1275
1572
1583
1685
2095
2095
2266
855
855
866
627
SPOJOVACÍ MATERIÁL
M8
Rozměry dle BS EN ISO 4762 DIN 912
Metrické ISO
SKUPINA
Standardně dodáváno
se závitem v celé délce
S (hex)
L
K
DK
Metrické ISO
M5 do
M10
SPOJOVACÍ MATERIÁL
SKUPINA
600
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Šrouby s válcovou hlavou
a vnitřním šestihranem metrické
Vyrobeno dle normy BS EN ISO 898/
1 třídy 12.9. Vhodné pro všechny
aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota
(niklované): 300°C.
Standardně
dodáváno se
závitem v celé
délce
Rozměr
M10
con’t
SPOJOVACÍ MATERIÁL
M12
M14
M16
Strana
DK
Rozměry dle BS EN ISO 4762 DIN 912
Metrické ISO
M10 do
M16
L
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
250
300
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
150
20
22
25
30
35
40
45
50
55
Metrické ISO
Standardní
(bez povrchové ůpravy)
Baleno Objednací kód
ks
QFT-600
100
-1041Y
100
-1042Z
100
-1044A
100
-1045B
100
-1046C
100
-1047D
100
-1048E
100
-1049F
100
-1050G
100
-1051H
100
-1052J
100
-1053K
100
-1054L
100
-1055M
100
-1056N
100
-1057P
100
-1058Q
100
-1059R
100
-1060S
100
-1061T
100
-1062V
100
-1063W
100
-1063Y
100
-1064A
100
-1064B
100
-1064L
100
-1064X
100
-1067X
100
-1068A
100
-1070C
100
-1072E
100
-1073F
100
-1074G
50
-1075H
50
-1076J
50
-1077K
50
-1078L
50
-1079M
50
-1080N
50
-1081P
50
-1082Q
50
-1083R
100
-1083S
50
-1084S
50
-1085T
50
-1086V
50
-1087W
50
-1088X
50
-1089Y
50
-1090Z
50
-1092A
50
-1093B
50
-1094C
50
-1094E
50
-1094G
50
-1094J
100
-1094Q
50
-1094S
50
-1095D
50
-1096E
50
-1097F
50
-1098G
50
-1099H
50
-1100J
50
-1101K
50
-1102L
50
-1103M
50
-1104N
50
-1105P
50
-1106Q
50
-1107R
50
-1109T
50
-1110F
50
-1110V
50
-1110Z
25
-1111E
25
25
-1112X
25
-1113Y
25
-1114Z
25
-1116A
25
-1117B
25
-1118C
25
-1119D
628
Standardně dodáváno
se závitem v celé délce
S (hex)
L
K
Cena
Kè/100ks
456
490
536
615
615
683
683
832
855
855
991
1116
1162
1219
1242
1469
1662
1605
2038
2721
2835
3291
3974
6944
8527
11372
558
558
558
637
683
683
740
763
899
956
979
1013
1242
1275
1320
1355
1469
1639
1730
2266
2619
2846
3074
3404
3643
4110
4987
6137
6717
7856
8197
11374
1480
1560
1674
1788
1867
1879
1925
1925
1981
2562
2596
2664
2721
2892
3871
4440
1776
1799
1811
1811
1856
1913
2106
2152
Závit k hlavě
(bez povrchové ůpravy)
Cena
QFT-600
Kè/100ks
- rozměrech a všech
V těchto
povrchových
úpravách jsou
dodávány-- se závitem v celé délce
-4560A
2562
-4561B
2801
-4563D
3177
-4564E
3188
- rozměrech a všech
V těchto
povrchových
úpravách jsou
- se závitem v celé
dodávány
délce
-4580A
3188
-4581B
3461
-4582C
4257
V těchto
- rozměrech a všech
povrchových
úpravách jsou
dodávány
se závitem v celé
délce
- rozměrech a všech
V těchto
povrchových
úpravách jsou
dodávány
- se závitem v celé
délce
Objednací kód
BZP Metrické ISO
Pozinkované (BZP)
Objednací kód
QFT-600
-8140A
-8140C
-8140G
-8140J
-8141A
-8141B
-8141C
-8142C
-8142R
-8142T
-8142U
-8142V
-8142W
-8143A
-8142X
-8142Y
-8143B
-8143C
-8144A
-8144D
-8144E
-8145F
-8145T
-8146H
-8146J
-8149A
-8150G
-8163G
-8170J
-8171K
-8172L
-8173M
-8174N
-8175P
Cena
Kè/100ks
445
456
467
501
536
768
774
786
786
1074
1093
1196
1242
1366
1366
2266
523
603
615
706
774
786
933
1013
1128
1343
1628
1403
1403
1403
1467
1467
1799
1845
Rozměr
závitu
M10
M12
M14
M16
Velikost (mm)
dk
k
S (hex)
16.27
18.27
21.33
24.33
10.0
12.0
14.0
16.0
8.0
10.0
12.0
14.0
Metrické ISO Nerez A2
Nerezová ocel A2
Objednací kód
QFT-606
-6041Y
-6042Z
-6044A
-6045B
-6046C
-6047D
-6048E
-6049F
-6050G
-6051H
-6052J
-6053K
-6054L
-6055M
-6056N
-6057P
-6058Q
-6060S
-6061T
-6071D
-6072E
-6073F
-6074G
-6075H
-6076J
-6077K
-6078L
-6079M
-6080N
-6081P
-6082Q
-6083R
-6084S
-6085T
-6086V
-6087W
-6088X
-6089Y
-6112X
-6113Y
-6114Z
-6116A
-6118C
-
Cena
Kè/100ks
899
933
945
1173
1196
1242
1515
1685
1708
1913
2026
2266
2494
2608
2721
3062
3404
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
5226
5486
832
1128
1242
1309
1457
1628
1742
2152
2266
2379
2482
2881
2949
3279
3825
3974
4201
5111
5226
2049
3119
3381
3541
4008
Šrouby s válcovou hlavou a
vnitřním šestihranem metrické
Vyrobeno dle normy BS EN ISO 898/
1 třídy 12.9. Vhodné pro všechny
aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota
(niklované): 300°C.
Rozměr
L
Rozměry dle BS EN ISO 4762 DIN 912
Standardní
(bez povrchové ůpravy)
Závit k hlavě
(bez povrchové ůpravy)
Objednací kód
QFT-600
-1120E
-1121F
-1122G
-1123H
-1124J
-1125A
-1125K
-1126L
-1127M
-1128N
-1129P
-1130Q
-1131R
-1132S
-1133T
-1134V
-1134X
-1134Y
-1136D
-1136H
-1134Z
-1135W
-1140A
-1142C
-1144E
-1146G
-1147H
-1148J
-1151M
-1152N
-1153P
-1154Q
-1155R
-1156S
-1157T
-1158V
-1159W
-1160X
-1161Y
-1162Z
-1164A
-1165B
-1166C
-1167D
-1168E
-1169F
-1170G
-1171H
-1172J
-1173K
-1174L
-1175M
-1176N
-1177P
-1180S
-1181T
-1182V
-1183W
-1184X
-1184Y
-1186Z
-1188A
-1189B
-1190C
-1191D
-1192E
-1193F
-1194G
-1195H
-1196J
-1197K
-1198L
Cena
Kè/100ks
2152
2562
2562
2596
2732
3302
3302
3302
3643
3871
3871
4098
4440
6238
7491
7856
8413
11452
11487
14344
14630
14630
3062
3177
3404
4087
4543
5340
3291
3291
3404
3404
3404
3745
6636
3974
4201
4304
4428
4543
5681
5863
5863
8743
9369
10462
11248
12501
13184
13650
14789
18204
21620
22757
5681
6250
6478
6706
6820
7161
7389
7503
7958
8743
8743
9666
10235
11942
13205
13320
13434
13650
Objednací kód
Cena
Kè/100ks
QFT-600
V těchto rozměrech a všech povrchových
- dodávány se závitem v celé délce
úpravách jsou
V těchto-rozměrech a všech povrchových
úpravách jsou
- dodávány se závitem v celé délce
- rozměrech a všech
V těchto
povrchových
úpravách jsou
- se závitem v celé
dodávány
délce
- rozměrech a všech
V těchto
povrchových
úpravách jsou
- se závitem v celé
dodávány
délce
-
BZP Metrické ISO
Pozinkované (BZP)
Objednací kód
QFT-600
-8176Q
-8177R
-8178S
-8182F
-8182T
-
Cena
Kè/100ks
2140
2266
2413
4087
4998
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SKUPINA
600
Standardně dodáváno
se závitem v celé délce
Rozměr
závitu
M16
M18
M20
M24
Velikost (mm)
dk
k
S (hex)
24.33
27
30.33
36
16.0
18.0
20.0
24.0
14.0
16.0
17.0
20.0
Metrické ISO Nerez A2
Nerezová ocel A2
Objednací kód
QFT-606
-6120E
-6121F
-6122G
-6123H
-6124J
-6125K
-6126L
-6129P
-6130Q
-6151M
-6153P
-6155R
-6156S
-6159W
-6164A
-6180M
-
Cena
Kè/100ks
4531
4918
5101
5510
5943
Strana
6557
7139
7139
7139
5431
7240
7741
8072
9176
17066
20481
629
SPOJOVACÍ MATERIÁL
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
M16
130
pokrač. 140
150
160
180
200
220
240
250
260
280
300
50
60
70
M18
80
90
100
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
M20
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
M24
100
110
120
130
140
150
160
180
DK
Metrické ISO
Baleno
ks
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
25
15
25
15
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
S (hex)
L
K
Metrické ISO
M16 do
M24
Standardně
dodáváno se
závitem v celé
délce
SPOJOVACÍ MATERIÁL
SKUPINA
600
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Šrouby s válcovou hlavou a
vnitřním šestihranem metrické
200
M24 220
pokrač. 240
260
280
300
80
90
100
M30 120
150
180
200
220
Metrické ISO
Standardní
(bez povrchové ůpravy)
Baleno
ks
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Rozměr L
Objednací kód
QFT-600
-1199M
-1200N
-1201P
-1202Q
-1203R
-1204S
-1207W
-1208X
-1209Y
-1212A
-1215D
-1218G
-1220J
-1222L
Rozměr
Velikost (mm)
dk
k
S (hex)
závitu
M24 36
24.0 19.0
M30 45
30.0 22.0
Rozměry dle BS EN ISO 4762 DIN 912
Metrické ISO
Standardně
dodáváno se
závitem v celé
délce
Standardně dodáváno
se závitem v celé délce
DK
Vyrobeno dle normy BS EN ISO 898/
1 třídy 12.9. Vhodné pro všechny
aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota
(niklované): 300°C.
M24 do
M30
S (hex)
L
K
BZP Metrické ISO
Závit k hlavě
(bez povrchové ůpravy)
Cena
Kè/100ks
19342
21232
29258
31877
36885
40870
15586
15927
15938
22757
30282
36430
38707
45424
Objednací kód
Metrické ISO Nerez A2
Pozinkované (BZP)
Cena
Kè/100ks
Objednací kód
QFT-600
-
QFT-600
V těchto
- rozměrech a všech
povrchových
úpravách jsou
dodávány- se závitem v celé délce
-
Nerezová ocel A2
Cena
Kè/100ks
Objednací kód
QFT-606
-
Cena
Kè/100ks
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem – Metrické
Legovaná ocel v souladu s BS EN ISO 898/1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny aplikace vyžadující vysokou pevnost v tahu. Maximální
provozní teplota (niklované): 300°C. DIN 7984.
Metrické ISO Metric - Bez povrchové úpravy
M4 do
M20
RozměrL
RozměrL
SPOJOVACÍ MATERIÁL
RozměrL
8
10
12
M4 15
16
20
25
50
8
10
12
M5 14
16
20
25
30
Baleno
ks
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Objednací kód
QFT-600
-9000A
-9001B
-9002C
-9003D
-9004E
-9005F
-9006G
-9011M
-9020A
-9021B
-9022C
-9023D
-9025F
-9026G
-9027H
-9028J
Cena
Kè/100ks
160
160
239
239
239
239
239
558
250
250
273
273
273
273
273
273
8
10
12
14
15
M6 16
20
25
30
35
40
50
12
15
16
20
M8 25
30
35
40
50
60
Baleno
ks
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
Sady nerezového
spojovacího materiálu
Sada šroubů z nerezové oceli A2 s válcovou hlavou a vnitřním
šestihranem. Obsah: 5 x 12, 5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x 16, 6 x
20, 6 x 25, 8 x 16, 8 x 20
a 8 x 25.
Skupina
Typ
Metrické
Strana
Objednací kód
QFT-600
-9040A
-9041B
-9042C
-9043D
-9044E
-9045F
-9046G
-9047H
-9048J
-9049K
-9050L
-9052N
-9070A
-9072C
-9073D
-9074E
-9075F
-9076G
-9077H
-9078J
-9079K
-9081M
Cena
Kè/100ks
250
250
273
273
273
273
273
273
273
501
523
1009
342
342
342
410
445
456
501
706
786
1028
15
16
20
25
30
M10 35
45
50
55
60
70
20
25
30
35
M12 45
50
60
70
80
100
30
40
M16 50
60
90
100
M20 40
60
Baleno
ks
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
Objednací kód
QFT-600
-9090A
-9091B
-9092C
-9093D
-9094E
-9095F
-9097H
-9098J
-9099K
-9099N
-9100T
-9110A
-9111B
-9112C
-9113D
-9115E
-9116G
-9117H
-9118J
-9119K
-9125R
-9130A
-9131B
-9132C
-9134E
-9137H
-9139K
-9156B
-9160F
Cena
Kè/100ks
558
558
558
558
615
858
1355
1355
1389
1389
1845
1128
1128
1423
1867
1934
1958
1981
2221
2266
4012
2308
3860
3860
4407
4543
4543
6508
13162
Sada šroubů z nerezové oceli A2 s půlkulatou hlavou a
vnitřním šestihranem
Obsah : M5 x 12, M5 x 16,
M5 x 20, M6 x 12,
M6 x 16, M6 x 20,
M6 x 25, M8 x 20,
M8 x 25 a
M8 x 30.
615
Průměrné
množství
250
630
Hmotnost
sady
2.0kg
Objednací kód
QFT-615
-4380K
Cena
Kè/bal.
1002
Typ
Metrické
Průměrné
množství
310
Hmotnost
sady
1.5kg
Objednací kód
QFT-615
-4420K
Cena
Kè/bal.
1002
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Šrouby s válcovou hlavou a
vnitřním šestihranem metrické
Vyrobeno dle normy BS EN ISO 898
/ 1 třídy 12.9. Vhodné pro všechny
aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota
(bez povrchové úpravy): 300°C.
No.2
do 5/16
UNC - Standardní
Box ks
200
Standardní
(bez povrchové úpravy)
Rozměr L
2
1/4”
1/2”
1/4”
3/8”
4
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
5
1”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
6
1/2”
5/8”
3/4”
QFT-601
-1301B
-1303D
-1304E
-1305F
-1306G
-1307H
-1310L
-1311M
-1315R
-1317T
-1318V
-1319W
-1320X
-1322Z
-1327D
-1328E
-1329F
-1330G
-1331H
-1333K
-1334L
-1335M
-1337P
-1338Q
-1339R
-1340S
-1341T
-1342V
-1343W
-1344X
-1345Y
-1346Z
-1348A
-1349B
-1350C
-1351D
-1352E
-1353F
-1354G
-1355H
-1356J
-1357K
-1358L
-1359M
-1360N
-1361P
-1363R
-1365T
-1366V
-1367W
-1368X
-1369Y
-1370Z
-1372A
-1373B
-1374C
-1375D
-1376E
-1377F
-1378G
-1379H
-1380J
Cena
Kè/100ks
96
96
113
172
193
216
102
113
102
102
113
193
193
216
102
102
113
160
193
216
319
445
215
215
215
226
226
226
239
322
454
466
466
90
90
90
656
160
262
262
273
285
298
319
383
442
445
342
342
353
387
387
445
501
501
513
558
672
1087
1230
1530
1637
S (hex)
L
K
DK
Rozměry dle BS EN ISO 4762 DIN 912
UNC - Nerezová ocel A2
UNF - Standardní
SKUPINA
600
Velikost (mm)
Rozměr
k
S (hex)
dk
závitu
2 0.140” 0.108” 1/16”
4 0.183” 0.122” 5/64”
5 0.205” 0.125” 3/32”
6 0.226” 0.138” 3/32”
8 0.270” 0.164” 1/8”
10 0.312” 0.190” 5/32”
1/4”
0.375” 0.250” 3/16”
5/16” 0.437” 0.312” 7/32”
UNC - Nerezová ocel A2
Standardní
(bez povrchové úpravy)
Objednací kód
QFT-606
-6510A
-6511B
-6514H
-6514T
-6515F
-6515R
-6516B
-6517G
-6517T
-6518G
-6518R
-6519F
-6519W
-6520F
-6521G
-6521R
-6522R
-6523B
-6525G
-6526E
-6529G
-6530A
-6532C
-6533D
-6539J
-6540A
-6541B
-6542C
-6543D
-6545F
-6547F
-6548E
-6549A
-6549G
-6550G
-6551H
-6553K
-6555M
-
Cena
Kè/100ks
205
262
262
296
308
330
342
313
319
319
319
330
387
456
250
319
353
399
501
579
410
415
422
523
420
364
433
456
523
690
626
843
855
866
1013
1128
1696
1811
Objednací kód
QFT-601
-1553D
-1555F
-1556G
-1557H
-1558J
-1559K
-1560L
-1561M
-1562N
-1563P
-1564Q
-1564R
-1564T
-1566S
-1567T
-1568V
-1569W
-1570X
-1571Y
-1572Z
-1574A
-1575B
-1576C
-1577D
-1578E
-1579F
-1580G
-1581H
-1582J
-1583K
-1584L
-1585M
-1586N
-1587P
-1588Q
-1589R
-
Cena
Kè/100ks
160
160
172
183
226
239
273
319
387
445
466
615
729
160
172
183
239
273
330
364
387
445
466
718
741
615
615
615
615
637
672
786
789
896
1063
1077
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
QFT-606
-6480Z
-6488E
-6489F
-6491H
-6492J
-6494L
-6496N
-6497P
-6499R
-6500A
-6501B
-6502C
-6503D
-
Cena
Kè/100ks
2408
353
558
683
820
1070
832
832
877
1275
1343
1378
1579
Strana
631
SPOJOVACÍ MATERIÁL
1”
11/2”
1/4”
3/8”
1/2”
5/
8 3/8”
4”
1”
11/4”
11/2”
1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
10 1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
14”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1/4 11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
3”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
11/4”
11/2”
5/16 11/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/2”
4”
Objednací kód
SPOJOVACÍ MATERIÁL
SKUPINA
600
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Šrouby s válcovou
hlavou a vnitřním
šestihranem - metrické
Vyrobeno dle normy BS EN ISO 898/
1 třídy 12.9. Vhodné pro všechny
aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota
(bez povrchové úpravy): 300°C.
3/8
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
3/8
7/16
SPOJOVACÍ MATERIÁL
1/2
5/8
3/4
1
Strana
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/4”
31/2”
4”
41/2”
5”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/2”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/2”
4”
41/2”
51/2”
6”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/4”
31/2”
4”
5”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/2”
4”
5”
6”
2”
4”
Velikost (mm)
Rozměr
dk
k
S (hex)
závitu
3/8”
0.562” 0.375” 5/16”
7/16” 0.656" 0.500"
3/8”
1/2”
0.750” 0.500” 3/8”
5/8”
0.865” 0.620” 1/2”
3/4”
0.990” 0.745” 9/16”
7/8”
1.312” 0.875” 3/4”
1” 1.312” 1.000” 5/8”
DK
Rozměry dle BS EN ISO 4762 DIN 912
UNC - Standardní
UNC - Nerezová ocel A2
UNF - Standardní
Standardní
(bez povrchové úpravy)
Nerezová ocel A2
Standardní
(bez povrchové úpravy)
do 1
Rozměr L
S (hex)
L
K
Box
ks
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
632
Objednací kód
QFT-601
-1381K
-1382L
-1383M
-1385P
-1386Q
-1387R
-1388S
-1389T
-1390V
-1391W
-1392X
-1393Y
-1394Z
-1396A
-1397B
-1398C
-1399D
-1401F
-1402G
-1403H
-1404J
-1405K
-1407M
-1408N
-1410Q
-1411R
-1412S
-1413T
-1414V
-1415W
-1416X
-1417Y
-1418Z
-1421B
-1422C
-1423D
-1425F
-1426G
-1429K
-1430L
-1431M
-1433P
-1434Q
-1435R
-1436S
-1437T
-1438V
-1439W
-1440X
-1442Z
-1452J
-1453K
-1454L
-1455M
-1456N
-1457P
-1458Q
-1460S
-1461T
-1463W
-1464X
-1496E
-1498G
Cena
Kè/100ks
313
313
1200
387
445
501
501
513
558
672
1087
1230
1685
1696
1769
2211
2266
820
843
899
1002
1116
1242
786
820
843
899
1002
1116
1183
1242
2080
2152
2175
2266
2391
2823
3404
1572
1696
2026
2152
2266
2732
3165
3291
3404
3574
3932
3974
3574
3643
3908
4201
4279
4543
4757
5067
5681
6551
7958
11374
14789
Objednací kód
QFT-606
-6558E
-6560G
-6561H
-6562J
-6564L
-6566N
-6573T
-6575F
-6577H
-
Cena
Kè/100ks
1002
1343
1696
1811
2152
3062
3587
4543
5567
Objednací kód
QFT-601
-1591T
-1593W
-1594X
-1595Y
-1596Z
-1598A
-1599B
-1600C
-1601D
-1602E
-1603F
-1605H
-1606J
-1607K
-1608L
-1609M
-1610N
-1613R
-1614S
-1615T
-1616V
-1617W
-1618X
-1619Y
-1622A
-1623B
-1624C
-1625D
-1626E
-1628G
-1630J
-1631K
-1633B
-1635P
-1642C
-1644E
-
Cena
Kè/100ks
615
615
615
637
672
786
789
896
1063
1077
1123
1128
1355
1457
2152
2152
2175
1889
1889
2221
2266
2378
2845
2857
2965
5123
5123
1889
2379
2545
3404
3643
5123
5009
5009
5123
UNC - Nerezová ocel A2
Nerezová ocel A2
Objednací kód
QFT-606
-6505F
-6507H
-
Cena
Kè/100ks
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
1560
2345
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Šrouby s válcovou hlavou
a vnitřním šestihranem
Vyrobeno z kvalitní legované oceli dle
normy BS EN ISO 898/1 třída 12.9
Vhodné pro všechny aplikace s
vysokou pevností v tahu. Bez
povrchové úpravy. Maximalní provozní
teplota 300°C.
do
1”
1/8
DK
Rozměry dle BS 2470
Rozměr L
1/8
3/8”
1/2”
3/4”
200
1”
1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/16
1/4
Bez povrchové ůpravy
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/2”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/2”
4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/2”
4”
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
QFT-601
-0700A
-0701B
-0703D
-0704E
-0705F
-0706G
-0707H
-0708J
-0709K
-0711M
-0712N
-0713P
-0714Q
-0715R
-0716S
-0718V
-0719W
-0720X
-0721Y
-0722Z
-0724A
-0725B
-0726C
-0727D
-0728E
-0729F
-0730G
-0731H
-0732J
-0734L
-0735M
-0736N
-0737P
-0738Q
-0739R
-0740S
-0741T
-0742V
-0743W
-0744X
-0745Y
-0746Z
-0748A
-0749B
-0750C
-0752E
-0753F
Cena
Kè/100ks
227
227
342
342
227
227
227
342
342
342
387
387
683
683
1025
342
342
342
342
342
342
387
387
683
683
1025
1025
1593
2049
2505
2074
456
456
456
456
569
569
683
683
910
910
1139
1252
1593
1593
2732
3074
Rozměr L
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
_ _ _ 11/2”
13/4”
2”
3/8
21/4”
21/2”
23/4”
3”
___
31/2”
4”
41/2”
5”
6”
1”
11/4”
11/2”
2”
7/16
21/2”
3”
31/2”
4”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
1/2
23/4”
3”
31/4”
31/2”
4”
41/2”
5”
6”
61/2”
7”
8”
Počet ks
v balení
Objednací kód
200
200
100
100
50
50
50
50
50
100
100
50
50
50
50
50
QFT-601
-0755H
-0756J
-0757K
-0759M
-0760N
-0761P
-0762Q
-0763R
-0764S
-0765T
-0766V
-0767W
-0769Y
-0770Z
-0772A
-0773B
-0774C
-0777F
-0778G
-0779H
-0781K
-0783M
-0785P
-0786Q
-0787R
-0789T
-0791W
-0792X
-0793Y
-0794Z
-0796A
-0797B
-0798C
-0799D
-0800E
-0801F
-0802G
-0803H
-0804J
-0805K
-0807M
-0808N
-0809P
-0810Q
Bez povrchové ůpravy
Cena
Kè/100ks
797
797
797
797
797
910
1139
1139
1708
1708
1936
1936
2732
3074
4326
5237
12751
1936
2163
2163
2619
3074
3529
4781
4554
2163
2163
2277
2277
2732
2732
3188
3188
3643
3643
4781
4781
4554
8539
10019
12978
25615
25615
44691
Rozměr L
5/8
3/4
7/8
1
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/2”
4”
41/2”
5”
6”
8”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
3”
31/2”
4”
41/2”
5”
51/2”
6”
7”
8”
11/2”
13/4”
2”
21/2”
3”
4”
2”
21/2”
3”
4”
6”
8”
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Počet ks
v balení
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
Objednací kód
QFT-601
-0811R
-0812S
-0813T
-0814V
-0816X
-0817Y
-0818Z
-0820A
-0821B
-0823D
-0824E
-0825F
-0826G
-0828J
-0832N
-0834G
-0834Q
-0835R
-0836S
-0838T
-0839V
-0840W
-0842Y
-0844A
-0845B
-0846C
-0847D
-0848E
-0849F
-0851H
-0852J
-0859A
-0859G
-0859R
-0861T
-0862V
-0865Y
-0877K
-0879M
-0880N
-0883R
-0886V
-0890V
Strana
Cena
Kè/100ks
4212
4212
4212
4212
4212
5237
5237
5464
5464
10588
8652
16849
19922
25615
44691
8424
9449
9449
9449
9449
9449
9449
9677
22655
21175
28233
21858
47814
50774
50774
55863
28348
28916
29941
29941
34153
47587
59426
59426
67965
75933
80032
140597
633
SPOJOVACÍ MATERIÁL
5/16
3/4”
200
Objednací kód
KA
NOVIN
BSW Bez povrchové ůpravy
Bez povrchové ůpravy
Počet ks
v balení
600
Velikost (mm)
Rozměr
dk
k
S (hex)
závitu
3/16” 0.312” 0.187” 5/32”
1/4”
0.375” 0.250” 3/16”
5/16” 0.437” 0.312” 7/32”
3/8”
0.562” 0.375” 5/16”
7/16” 0.625” 0.437” 5/16”
1/2”
0.750” 0.500” 3/8”
5/8”
0.875” 0.625” 1/2”
3/4”
1.000” 0.750” 9/16”
7/8”
1.125” 0.875” 9/16”
1” 1.312” 1.000” 5/8”
S (hex)
L
K
SKUPINA
SKUPINA
600
SPOJOVAcÍ mATERIÁl
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním
L
šestihranem - metrické K
Vyrobeno dle normy BS EN ISO 898/
1 třídy 12.9. Vhodné pro
všechny aplikace s vysokou
pevností v tahu. Maximální
provozní teplota (niklované):
300°C.
DK
Rozměry dle BS 2470
BSF - Bez povrchové ůpravy
3/16 do
3/4”
Standardní (bez povrchové ůpravy)
3/16”
Počet ks
v balení
L
Rozměr
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
2”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
11/4”
11/2”
1/4” 13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/2”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
11/4”
11/2”
5/16” 13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
31/2”
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
Objednací kód
QFT-601
-0502C
-0503D
-0504E
-0505F
-0506G
-0507H
-0511M
-0512N
-0513P
-0514Q
-0515R
-0516S
-0517T
-0518V
-0519W
-0520X
-0521Y
-0522Z
-0524A
-0525F
-0529F
-0530G
-0531H
-0533K
-0534L
-0535M
-0536N
-0537P
-0538Q
-0539R
-0540S
-0541T
-0542V
Cena
Kè/100ks
797
797
910
1252
1480
1480
797
797
797
797
910
1252
1480
1480
1936
2619
2619
3074
3643
3643
1366
1366
1593
1480
1480
1480
1480
2960
3074
3074
3074
3643
3643
Typ
Průměr
Metrické
UNF
100
100
Strana
1/2”
3/4”
3/8
___
7/16
___
1/2
5/8
SPOJOVAcÍ mATERIÁl
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/2”
3”
31/2”
4”
5”
1”
11/2”
2”
3”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/2”
3”
4”
41/2”
5”
1”
11/2”
2”
21/2”
3”
4”
6”
11/2”
2”
21/2”
3”
Počet ks
v balení
200
200
200
50
50
100
50
50
50
25
25
25
Objednací kód
QFT-601
-0545Y
-0548A
-0550C
-0551D
-0552E
-0553F
-0554G
-0556J
-0558L
-0560N
-0561P
-0563R
-0565T
-0567W
-0568X
-0569Y
-0574C
-0575D
-0576E
-0577F
-0578G
-0580J
-0582L
-0584N
-0585P
-0586Q
-0591W
-0593Y
-0597B
-0599D
-0601F
-0603H
-0608N
-0615W
-0617Y
-0620A
-0622C
Cena
Kè/100ks
2163
2163
2163
2391
2391
2391
3074
3074
8287
7583
8652
9107
3074
3074
3074
8287
6148
6375
6375
6820
7627
8766
10360
12522
12522
16052
11498
11498
12978
16507
18215
18941
18941
13320
24850
25501
31648
Sady spojovacího materiálu Šrouby s hlavou
s vybráním pro nástrčný (imbus) klíč
Jedn.
hmotnost
1.15kg
1.20kg
634
L
KA
NOVIN
8BA do
2BA
Standardní (bez povrchové ůpravy)
Rozměr
3/4
Šrouby s hlavou
s vybráním pro
nástrčný (imbus)
klíč.
Obsah:
Metrické: M5 x 16,
M5 x 20, M6 x 20,
M6 x 25, M8 x 25,
M8 x 30, M10 x 25,
M10 x 30, M12 x 20,
M12 x 25 a M12 x
30mm.
UNF: 3/16 x 1/2, 3/16 x
3/4, 3/16 x 1, 1/4 x 3/4,
1/4 x 1, 1/4 x 1 1/4,
5/16 x 3/4, 5/16 x 1,
5/16 x 1 1/2, 3/8 x 3/4,
3/8 x 1 a 3/8 x 1 1/2.
3/16 x 1/2, 3/16 x 3/4,
3/16 x 1, 1/4 x 3/4,
1/4 x 1, 1/4 x 11/4,
5/16 x 3/4, 5/16 x 1,
5/16 x 11/2, 3/8 x 3/4,
3/8 x 1, 3/8 x 11/2.
Velikost (mm)
Rozměr
dk
k
S (hex)
závitu
3/16” 0.312” 0.187” 5/32”
1/4” 0.375” 0.250” 3/16”
5/16” 0.437” 0.312” 7/32”
3/8” 0.562” 0.375” 5/16”
7/16” 0.625” 0.437” 5/16”
1/2” 0.750” 0.500” 3/8”
5/8” 0.875” 0.625” 1/2”
8BA 0.14” 0.087” 1/16”
6BA 0.187” 0.110” 5/64”
4BA 0.219” 0.142” 3/32”
2BA 0.312” 0.187” 5/32”
S (hex)
BA - Bez povrchové ůpravy
200
kusů
v bal.
Standardní (bez povrchové ůpravy)
L
Rozměr
3/8”
1/2”
8BA
3/4”
1/4”
3/8”
1/2”
6BA
3/4”
1”
11/4”
1/4”
5/16”
3/8”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
11/4”
11/2”
2”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
4BA
2BA
Objednací kód
QFT-601
-0464S
-0465T
-0466V
-0450C
-0452E
-0454G
-0456J
-0458L
-0459M
-0432J
-0433K
-0434L
-0437P
-0438Q
-0439R
-0440S
-0441T
-0442V
-0444X
-0410L
-0411M
-0412N
-0414Q
-0415R
-0416S
-0418V
-0419W
-0420X
-0421Y
-0422Z
Cena
Kè/100ks
1593
3142
3142
1105
1105
1128
1480
1593
1593
683
683
683
683
683
683
683
683
1593
3074
569
569
569
569
569
569
683
683
1025
1480
683
Sady imbusových klíčů
Pohodlně se složí do formátu kapesního
nože. Sada obsahuje 9 kusů v metrických
rozměrech.
HEXAGON
Objednací kód
KEN-615
-4630K
-4640K
Cena
Kè/ks
609
609
Rozměr
SKUPINA
615
5/64”
1/4”
1.5 - 8mm
Objednací kód
KEN-601
-1020K
-3020K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
198
202
Šrouby bez
vroubkovaného čela
Vyrobeny z legované oceli třídy 14.9.
DIN916
Pro použití na tvrzené šachty. Ideální pro použití do poddajných materiálů jako je
zinek, hliník atd., kde není potřeba vysokého pnutí v závitu.
Metrické ISO - Bez povrchové úpravy
Velikost
závitu
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Šrouby s vroubkovaného
S
čelem
(hex)
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
1.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Metrické ISO Nerez ocel A2
SKUPINA
602
Vysoká pevnost legované oceli. Rozměr S
(hex)
Třídy 14.9. DIN 916
1.5
M3
Pro rychlé a trvalé umístění
2.0
M4
kladek a zařízení na šachty.
2.5
M5
Budou držet pevně i ve špatně
3.0
M6
odvrtaných otvorech,
přerušených profilech, brání uvolnění v
důsledku vibrací. Velikosti nad M6 zajistiťují
maximální efektivitu upnutí.
Metrické ISO - Bez povrchové úpravy
M2 do
M6
Rozměr
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M10
M12
Cena
Kč/100ks
1315
1301
1534
2828
228
198
259
503
805
214
220
216
383
243
397
423
447
626
219
220
179
239
762
416
414
573
980
219
224
228
210
461
385
1151
519
672
271
277
658
690
766
495
2583
1009
1522
290
413
605
1507
823
1425
2255
2316
926
3136
3136
Rozměr
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L Počet ks Obj. kód
v balení QFT-606
3
200
-8010A
12
200
-8016G
3
200
-8023B
6
200
-8026E
10
200
-8028G
3
200
-8077D
4
200
-8080G
5
200
-8083K
6
200
-8088Q
8
200
-8093W
10
200
-8099B
12
200
-8104G
16
200
-8114S
4
200
-8119Y
5
200
-8123B
6
200
-8128G
8
200
-8133M
10
200
-8138S
12
200
-8143Y
16
200
-8154J
20
200
-8159P
25
200
-8164V
30
200
-8165W
5
200
-8166X
6
200
-8170A
8
200
-8175F
10
200
-8180L
12
200
-8185R
16
200
-8196C
20
200
-8201H
25
200
-8206N
30
200
-8211T
35
200
-8212V
6
200
-8214X
8
200
-8219B
10
200
-8224G
12
200
-8225H
16
200
-8239Y
20
200
-8245D
25
200
-8250J
30
200
-8255P
35
200
-8260V
40
200
-8266A
45
200
-8271F
8
200
-8280Q
10
200
-8285W
12
200
-8291B
16
200
-8301M
20
200
-8306S
25
200
-8311Y
30
200
-8317D
35
200
-8322J
40
200
-8327P
50
200
-8338A
10
200
-8343F
12
200
-8348L
16
200
-8358X
20
200
-8364C
25
200
-8369H
40
200
-8384Z
50
200
-8395K
12
200
-8399P
16
200
-8410A
20
200
-8415F
25
200
-8420L
30
200
-8425R
Cena
Kč/100ks
239
262
380
590
640
273
285
285
308
308
342
439
546
296
308
308
319
364
410
546
763
866
1128
330
330
353
364
410
558
763
866
1309
1719
456
456
490
660
626
866
1059
1128
1809
1949
1949
581
615
683
820
1025
1252
1457
1719
1890
3142
956
991
1230
1480
1719
2631
3896
1948
1992
2402
2686
3791
Rozměr
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L Počet ks
v balení
3
200
4
200
5
200
6
200
8
200
10
200
12
200
16
200
4
200
5
200
6
200
8
200
10
200
12
200
16
200
20
200
25
200
5
200
6
200
8
200
10
200
12
200
15
200
16
200
20
200
25
200
30
200
6
200
8
200
10
200
12
200
15
200
16
200
20
200
25
200
30
200
40
200
45
200
50
200
8
200
10
200
12
200
15
200
16
200
20
200
25
200
30
200
35
200
40
200
50
200
10
200
12
200
15
200
16
200
20
200
25
200
30
200
40
200
50
200
12
200
16
200
20
200
25
200
30
200
16
200
20
200
30
200
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Obj. kód
QFT-602
-3077D
-3080G
-3083K
-3088Q
-3093W
-3099B
-3104G
-3114S
-3119Y
-3123B
-3128G
-3133M
-3138S
-3143Y
-3154J
-3159P
-3164V
-3166X
-3170A
-3175F
-3180L
-3185R
-3190X
-3196C
-3201H
-3206N
-3211T
-3214X
-3219B
-3224G
-3229M
-3234S
-3239Y
-3245D
-3250J
-3255P
-3266A
-3271F
-3275K
-3280Q
-3285W
-3291B
-3296G
-3301M
-3306S
-3311Y
-3317D
-3322J
-3327P
-3338A
-3343F
-3348L
-3353R
-3358X
-3364C
-3369H
-3374N
-3384Z
-3395K
-3399P
-3410A
-3415F
-3420L
-3425R
-3461D
-3466J
-3476V
Strana
Cena
Kč/100ks
16
262
19
22
23
35
44
67
16
22
22
23
35
44
67
79
126
22
22
23
35
57
91
102
113
126
165
306
51
62
79
102
102
113
126
165
285
445
558
73
79
102
141
142
148
160
165
213
410
558
137
183
227
250
273
330
364
626
729
188
273
319
1454
501
445
656
956
635
SPOJOVACÍ MATERIÁL
M8
L Počet ks Obj. kód
v balení QFT-602
3
200
-3052C
12
200
3
200
-3065R
6
200
-3071Y
10
200
-3073A
3
200
-3079F
4
200
5
200
-3085M
6
200
8
200
10
200
-3103F
12
200
-3108L
16
200
-3117X
4
200
-3122A
5
200
-3127F
6
200
-3132L
8
200
-3137R
10
200
-3142X
12
200
-3147M
16
200
-3156L
20
200
-3163T
25
200
-3165H
30
200
5
200
-3168Z
6
200
-3174E
8
200
-3179K
10
200
-3184Q
12
200
-3189W
16
200
-3200G
20
200
-3205M
25
200
-3209R
30
200
-3211Y
35
200
6
200
-3218A
8
200
-3223F
10
200
-3228L
12
200
-3233R
16
200
-3244C
20
200
-3249H
25
200
-3254N
30
200
-3259T
35
200
-3264Z
40
200
45
200
8
200
-3284V
10
200
-3290A
12
200
-3294E
16
200
-3305R
20
200
-3310X
25
200
-3316C
30
200
35
200
-3326N
40
200
-3331T
50
200
-3342E
10
200
-3347K
12
200
-3352Q
16
200
-3363B
20
200
-3368G
25
200
-3373M
40
200
-3389D
50
200
-3398F
12
200
-3403T
16
200
-3414E
20
200
-3419K
25
200
-3424Q
30
200
-
SKUPINA
602
Šrouby s vroubkovaným čelem bez povrchové úpravy
BSW-(1/8BSWX1/8)
Vysoká pevnost legované oceli. Třídy 14.9. BS 2470.
No.4 do
5/8”
UNC - Standardní
S
Rozměr (hex)
No. 4 .050”
1/16”
No. 6
5/64”
No. 8
No. 10 3/32”
1/4”
1/8”
5/16”
5/32”
3/8”
3/16”
1/2”
1/4”
5/8”
5/16”
Rozměr L
4
6
8
10
1/4”
1/8”
Standardní
(bez povrchové ůpravy)
Počet ks
v bal.
1”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
3/8”
1/4”
5/16”
5/16”
1/2”
3/4”
1”
3/8”
5/8”
1/2”
3/4”
3/8”
1”
11/4”
11/2”
2”
1/2”
5/8”
1/2”
1”
11/4”
11/2”
5/8”
5/8”
3/4”
1”
No.10 do
5/8”
SPOJOVACÍ MATERIÁL
10
Počet ks
v bal.
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1/4”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
5/16”
1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
3/8”
1/2”
5/8”
Strana
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1”
Vroubkované čelo - BS EN 4168
Vysoká pevnost legované oceli. Třídy 14.9. DIN 916
Pro rychlé a trvalé umístění kladek a zařízení na šachty. Budou držet pevně i ve
špatně odvrtaných otvorech, přerušených profilech, brání uvolnění v důsledku
vibrací. Velikosti nad M6 zajistiťují maximální efektivitu upnutí.
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
1/8”
3/16”
1/4”
5/16”
1/2”
1/8”
3/16”
1/4”
1/2”
1/8”
3/16”
1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”
Rozměr L
SPOJOVACÍ MATERIÁL
636
Objednací kód
QFT-603
-3708J
-3709K
-3712N
-3713P
-3716S
-3728E
-3731H
-3734L
-3736N
-3748A
-3749B
-3753F
-3762Q
-3764S
-3774C
-3780J
-3783M
-3790V
-3792X
-3797B
-3800E
-3805K
-3810Q
-3813T
-3816X
-3827H
-3825F
-3826G
-3833P
-3839W
-3842Z
-3852J
-3859R
-3857P
-3862V
-3868A
-3872E
-3874G
-3878M
-3888X
-3890Z
-3897F
-3901K
-3902L
-3908S
-3909T
-3910V
Cena
Kè/100ks
266
266
287
379
445
266
266
287
508
294
294
294
294
508
294
294
508
933
266
266
266
329
487
487
695
266
266
266
329
487
731
266
487
479
487
896
1055
2266
3404
1128
2038
3062
3564
5111
5111
5111
5111
QFT-603
-4020X
-4022Z
-4024B
-4030G
-4032J
-4034L
-4037P
-4040S
-4042V
-4049B
-4050C
-4051D
-4054G
-4056J
-4059M
-4063R
-4065T
-4066V
-4068X
-4074C
-4077F
-4078G
-4081K
-4083M
-4084N
-4087R
-4088S
-4089T
-4093Y
-4100F
Cena
Kè/100ks
193
193
193
272
387
1435
215
215
258
301
616
616
809
258
258
445
616
616
809
415
481
616
616
809
1961
1683
1683
3004
3383
17419
BSW - Standardní
3/16” do
3/4”
Rozměr
S
(hex)
Rozměr
S
(hex)
1/8”
3/16”
1/16”
3/32”
1/8”
3/16”
1/16”
3/32”
3/8”
7/16”
1/2”
3/16”
7/32”
3/8”
7/16”
1/2”
1/4”
5/16”
1/4”
5/16”
1/8”
5/32”
1/4”
5/16”
5/8”
3/4”
3/8”
Rozměr L
1/8”
3/16”
1/8”
1/4”
5/16”
3/8”
3/4”
1/2”
3/16”
1/4”
5/16”
3/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
2”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
2”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
2”
3/4”
1”
11/2”
Počet ks
v bal.
Objednací kód
QFT-603
-2820A
-2821B
-2822C
-2823D
-2824E
-2828J
-2825F
-2831M
-2833P
-2835R
-2837T
-2839W
-2840X
-2841Y
-2842Z
-2844E
-2846A
-2846C
-2849F
-2852J
-2855M
-2858Q
-2861T
-2864X
-2867B
-2869B
-2870C
-2871D
-2874G
-2878L
-2881P
-2884S
-2887W
-2889Y
-2890Z
-2893B
-2895D
-2899H
-2902L
-2904N
-2907R
-2910V
-2912X
-2914Z
-2917B
-2918C
-2920E
-2921F
-2925K
-2926L
-2927M
-2930Q
-2931R
-2933T
-2934V
-2938Z
-2940A
-2941B
-2942C
-2943D
-2945F
-2949K
-2950L
-2952N
Cena
Kè/100ks
224
224
385
385
387
546
546
224
385
385
387
546
546
546
889
889
224
385
385
387
546
546
546
889
889
889
313
385
387
546
546
558
889
889
889
1770
863
875
909
909
1296
1366
1366
1770
1013
1013
1890
2255
1013
1890
1890
2255
2266
3381
3404
3745
4861
4884
4998
10235
21060
11374
11374
15176
BSF - Standardní
1/8”
5/32”
3/16”
7/32”
1/4”
5/8”
3/4”
Standardní (bez povrchové ůpravy)
UNF - Standardní
Objednací kód
do
3/4”
5/16”
3/8”
Standardní (bez povrchové ůpravy)
Počet ks
v bal.
Rozměr L
1/4”
3/8”
3/16”
1/2”
1/4”
5/16”
3/8”
1/4”
1/2”
3/4”
1”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
5/16”
3/4”
1”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
3/8”
1”
11/2”
1/2”
1/2”
3/4”
1”
5/8”
5/8”
1”
3/4”
3/4”
6BA do
2BA
Rozměr
S
(hex)
6BA
4BA
2BA
1/16”
3/32”
Objednací kód
QFT-603
-2681B
-2682C
-2683D
-2685F
-2688J
-2691M
-2694Q
-2700X
-2704A
-2708E
-2709F
-2711H
-2714L
-2716N
-2718Q
-2720S
-2724X
-2728A
-2731D
-2733F
-2735H
-2737K
-2746V
-2748X
-2750Z
-2756E
-2758G
-2760J
BA - Standardní
.0”
Standardní (bez povrchové ůpravy)
Rozměr L
6BA
4BA
2BA
3/16”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1/2”
5/8”
3/4”
5/8”
3/4”
1”
Počet ks
v bal.
Objednací kód
QFT-603
-2614S
-2617W
-2623B
-2625D
-2628G
-2601D
-2603F
-2604G
-2574A
-2576C
-2579F
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/100ks
285
637
683
285
456
637
683
797
1128
456
456
637
683
899
1128
1128
637
683
1128
1128
1128
1242
1242
1242
2413
5721
5788
5788
Cena
Kè/100ks
220
220
340
340
593
247
514
515
514
515
809
Šrouby se
zapuštěnou
hlavou a vnitřním šestihranem
A = Maximální teoretický
ostrý roh.
Úhel sklonu pod hlavou:
do M20 = 90°
nad M20 = 60°
Vysoká pevnost legované oceli.
ČSN EN ISO 898/1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny
aplikace s vysokou pevností v tahu. Maximální
provozní teplota (bez povrchové úpravy): 300°C.
Pro aplikace, které vyžadují dokonalý povrch.
Velikost
Závitu
Úhel hlavy
Metrické ISO
M2.5
do M8
M2.5
M3
M4
M5
M8
5
6
12
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
80
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
Box
ks
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Objednací kód
QFT-604
-2020A
-2021B
-2022C
-2023D
-2024E
-2025F
-2026G
-2027H
-2028J
-2029K
-2030L
-2031M
-2032N
-2033P
-2034Q
-2035R
-2036S
-2037T
-2038V
-2039W
-2040X
-2040Z
-2041D
-2041Y
-2042Z
-2044A
-2044W
-2045B
-2046C
-2047D
-2048E
-2049F
-2050G
-2051H
-2052J
-2053K
-2054L
-2054N
-2055M
-2056N
-2057P
-2058M
-2058Q
-2059R
-2060S
-2061T
-2062V
-2063W
-2064X
-2065Y
-2066Z
-2068A
-2068F
-2068N
-2068Q
-2068X
-2069B
-2070C
-2071D
-2072E
-2073F
-2074G
-2075H
-2076J
-2077K
-2078L
-2079M
-2080N
Metrické ISO Nerez A2
Pozinkované (BZP)
Cena
Kè/100ks
23
32
35
35
46
69
91
91
103
103
32
46
46
69
80
91
91
103
103
103
103
160
205
46
57
69
80
80
80
103
103
114
126
149
205
205
216
1814
46
62
71
91
103
114
126
126
126
149
149
205
205
216
227
239
445
546
103
132
137
160
183
183
183
187
222
258
273
364
Objednací kód
QFT-604
-0400A
-0400C
-0400D
-0400G
-0403B
-0403C
-0403D
-0403R
-0404E
-0405F
-0406G
-0599Z
-0600A
-0601B
-0603D
-0604E
-0605F
-0606G
-0607H
-0608J
-0609K
-0700A
-0700B
-0703D
-0705F
-0706G
-0707H
-0708J
-0709K
-0710L
-0711M
-0712N
-0800A
-0801B
-0802C
-0803D
-0804E
-0805F
-0806G
-0807H
-0808J
Velikost (mm)
Rozměr
A
H
W (hex)
závitu
M2.5 5.00 1.00
1.5
M3
6.72 1.86
2.0
M4
8.96 2.48
2.5
M5
11.20 3.10
3.0
M6
13.44 3.72
4.0
M8
17.92 4.96
5.0
Nerezová ocel A2
Cena
Kè/100ks
Objednací kód
57
69
71
113
57
69
91
113
137
160
172
69
91
113
126
149
160
205
267
330
479
103
114
161
164
175
215
226
284
376
410
479
226
239
250
273
317
330
364
376
410
QFT-606
-7010A
-7011B
-7014E
-7020A
-7021B
-7022C
-7023D
-7025F
-7027H
-7028J
-7029K
-7030A
-7030L
-7031M
-7032N
-7033P
-7034Q
-7037T
-7038V
-7039W
-7040X
-7042Y
-7043Z
-7044A
-7046C
-7048E
-7049F
-7050G
-7051H
-7052J
-7054L
-7055M
-7055T
-7056N
-7057P
-7059R
-7061T
-7062V
-7063W
-7064X
-7065Y
-7066Z
-7068A
-7069B
-7070C
-7070P
-7072E
-7074G
-7075H
-7076J
-7077K
-7078L
-7079M
-7080N
Cena
Kè/100ks
190
210
240
80
80
114
114
126
126
137
149
149
149
160
160
160
160
160
216
239
250
227
239
239
239
250
285
296
353
410
660
752
1093
342
376
376
376
399
422
445
513
592
626
774
991
1389
536
546
581
672
763
866
979
1059
Pokračování na následující straně...
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
637
SPOJOVACÍ MATERIÁL
M6
L
Rozměry dle
DIN7991
BZP Metrické ISO
Standardní
(bez povrchové ůpravy)
Rozměr
SKUPINA
604
SPOJOVACÍ MATERIÁL
GROUP
604
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Šrouby se zapuštěnou hlavou
a vnitřním šestihranem
A = Maximální teoretický
ostrý roh.
Úhel sklonu pod hlavou:
do M20 = 90°
nad M20 = 60°
Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/
1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny aplikace s
vysokou pevností v tahu. Maximální provozní
teplota (bez povrchové úpravy): 300°C.
Pro aplikace, které vyžadují dokonalý povrch.
Velikost
Závitu
Rozměry dle
BS EN ISO 10642
Úhel hlavy
Metrické ISO
M8 do
M20
Standardní
(bez povrchové ůpravy)
Rozměr
M8
pokr.
M10
SPOJOVACÍ MATERIÁL
M12
M14
M16
M20
Strana
L
55
60
65
70
80
90
95
100
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
35
40
50
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
90
100
120
40
45
50
55
60
70
80
90
100
Box
ks
100
100
100
100
50
10
10
10
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
638
Objednací kód
QFT-604
-2081P
-2082Q
-2083R
-2083V
-2083T
-2083W
-2083Z
-2084S
-2085T
-2086V
-2088X
-2089Y
-2090Z
-2092A
-2093B
-2094C
-2095D
-2096E
-2097F
-2098A
-2098G
-2099B
-2099H
-2100J
-2101K
-2101L
-2101M
-2102L
-2103M
-2104N
-2105P
-2106Q
-2107R
-2108S
-2109T
-2110V
-2111D
-2111W
-2112F
-2112X
-2113Y
-2114Z
-2115R
-2116D
-2116G
-2117J
-2118C
-2119D
-2120E
-2121F
-2122G
-2123H
-2124J
-2125K
-2126A
-2126L
-2127M
-2128N
-2130Q
-2137Y
-2138Z
-2139A
-2141F
-2142C
-2143D
-2144E
-2145F
-2146G
Cena
Kè/100ks
410
445
546
820
786
1560
1583
211
211
211
216
273
293
304
422
558
558
672
786
843
899
1343
1412
1583
1685
3825
3825
281
364
501
523
546
569
592
1856
1685
3051
3062
3062
3062
3734
3745
3825
843
1013
1128
1355
1457
1925
2152
2209
2266
2608
2835
3404
3734
3848
3962
4543
2266
2482
2823
3404
3860
4543
5101
5123
5681
Rozměr
závitu
M8
M10
M12
M14
M16
M20
Velikost (mm)
A
H
W (hex)
17.92
22.40
26.88
26.00
33.60
40.32
4.96
6.20
7.44
9.95
8.80
9.48
5.0
6.0
8.0
10.0
10.0
12.0
BZP Metrické ISO
Metrické ISO Nerez A2
Pozinkované (BZP)
Nerezová ocel A2
Objednací kód
QFT-604
-0810L
-0812M
-0814P
-0899B
-0900A
-0901B
-0902C
-0903D
-0904E
-0905F
-0906G
-0907H
-0908J
-0910L
-0911M
-1000A
-1001B
-1002C
-1003D
-1004E
-1005F
-1006G
-1008J
-1012P
-1014R
-1230G
-1232J
-1232K
-1233K
-1234L
-
Cena
Kè/100ks
546
1013
1128
330
363
364
410
433
501
546
567
592
718
1013
1696
467
501
501
546
632
729
820
1128
1696
1925
1309
1309
1355
1469
1583
Objednací kód
QFT-606
-7082Q
-7083R
-7084S
-7085G
-7086H
-7086V
-7087W
-7089Y
-7090Z
-7092A
-7093B
-7093C
-7094C
-7095D
-7097F
-7102L
-7103M
-7104N
-7105P
-7106Q
-7107R
-7108S
-7110V
-7112L
-7112X
-7113Y
-
Cena
Kè/100ks
1286
1435
1651
2095
2801
1264
1264
1275
1378
1515
1639
1867
1981
2402
3154
1867
1890
1925
2095
2345
2596
2789
3325
3404
4758
5408
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SKUPINA
604
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Šrouby se zapuštěnou hlavou
a vnitřním šestihranem
Vysoká pevnost legované oceli. ČSN EN ISO 898/1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota (niklované): 300°C. Pro aplikace, které vyžadují dokonalý povrch.
BSW, BSF
Úhel hlavy
A = Maximální teoretický ostrý
roh.
No.4 do
1/2”
Rozměr
závitu
3/16”
Velikost
1/4”
Závitu
5/16”
3/8”
Rozměry dle
7/16”
BS EN ISO 10642
1/2”
5/8”
sklonu pod hlavou:
3/4”
Úhel
Až do M20 = 90 ° Nad M20 = 60
UNC
216
216
268
297
216
216
268
297
216
240
268
297
330
216
240
268
297
330
1230
399
399
364
410
467
637
637
Velikost (mm)
A
H
W (hex)
.356
.475
.594
.712
.831
.950
1.187
1.425
.084
.112
.140
.168
.196
.225
.281
.337
3/32”
5/32”
UNC
Nerezová ocel A2
Rozměr L
2
4
100ks
V bal.
6
100ks
V bal.
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”
1/4”
1/2”
5/8”
3/8”
1/2”
3/4”
8
100ks
1”
V bal. 11/4”
3/8”
1/2”
10
100ks 3/4”
V bal. 11/2”
1/2”
1/4”
3/4”
100ks
1”
V bal. 11/2”
5/16”
3/4”
100ks
1”
3/8”
3/4”
100ks
1”
V bal. 11/2”
Objednací kód
QFT-606
-7500A
-7530A
-7531B
-7532C
-7570A
-7572C
-7573D
-7591B
-7592C
-7593D
-7594E
-7595F
-7610A
-7611B
-7612C
-7614E
-7630A
-7632C
-7633D
-7634E
-7641B
-7642C
-7651B
-7652C
-7653D
Cena
Kè/100ks
216
227
239
262
262
262
262
262
262
296
342
660
490
285
376
809
479
569
718
899
1002
1128
1628
1730
2266
216
227
239
262
262
262
262
262
262
296
342
660
490
285
376
809
479
569
718
899
1002
1128
1628
1730
2266
546
No.10
do 1/2”
UNF
Standardní (bez povrchové ůpravy)
Rozměr L
10
100ks
V bal.
1/4”
Rozměr L
3/8”
1/2”
10
100ks 3/4”
V bal. 1”
1/4”
1/2”
100ks 3/4”
V bal. 11/2”
3/8” 11/2”
QFT-606
-7700A
-7701B
-7702C
-7703D
-7705F
-7706G
-7708J
-7715R
Cena
Kè/100ks
456
467
592
774
763
1128
1285
5685
456
467
592
774
763
1128
1285
5685
910
944
387
387
445
578
729
910
v
1025
1397
1397
387
387
445
603
729
1013
1158
405
660
323
323
405
507
780
906
1153
1153
634
780
906
1920
1784
1956
780
780
1256
1689
4092
19078
1411
1778
1592
2BA do
6BA
2266
BA
1445
3974
Objednací kód
729
323
1040
3768
Nerezová ocel A2
578
BSF
1040
1987
UNF
578
7/32”
5/16”
1040
866
No.10
do 3/8”
273
5/32”
3/16”
Standardní (bez povrchové ůpravy)
Objednací kód
Cena
Rozměr L
QFT-605 Kè/100ks
3/16”
3/8”
-1747F
323
200ks 3/4”
-1749Y
405
V bal. 1”
-1751V
660
3/8”
-1757H
323
1/2”
-1758J
323
5/8”
-1759K
405
1/4”
3/4”
-1760L
507
1”
-1762N
780
200ks 11/4”
-1763N
906
V bal. 11/2”
-1764Q
1153
2”
-1766S
1153
3/4”
-1770X
634
1”
-1772Z
780
5/16” 11/4”
-1774A
906
11/2”
-1775B
1920
200ks 13/4”
-1776C
1784
V bal. 2”
-1777D
1956
3/8”
3/4”
-1781H
780
200ks 1”
-1782J
780
V bal. 11/4”
-1783K
1256
1/2”
1”
-1790S
1689
100ks 11/4”
-1791T
4092
V bal. 11/2”
-1792V
19078
3316
1696
4144
250
3/32”
1/8”
1445
752
1776
250
1/16”
5/64”
1013
1549
1298
Standardní (bez povrchové ůpravy)
Objednací kód
Cena
Rozměr L
QFT-605 Kè/100ks
3/8”
-1882C
250
1/2”
-1883D
250
5/8”
-1884E
273
3/4”
-1885F
578
3/16”
1” -1886G
578
200ks 11/4” -1887H
729
V bal. 11/2” -1888J
910
13/4” -1888T
944
1/2”
-1890L
387
5/8”
-1891M
387
3/4”
-1892N
445
1” -1894Q
578
1/4”
11/4” -1895R
729
200ks 11/2” -1896S
910
V bal. 13/4” -1897T
1025
2” -1898V
1397
21/2” -1899W
1397
5/16”
-1900X
387
200ks 5/8” -1901Y
387
V bal. 3/4” -1902Z
445
1” -1905B
603
5/16” 11/4”
-1906C
729
11/2” -1907D
1013
13/4” -1908E
1158
___
2” -1909F
1411
100 21/2” -1910G
1778
1/2”
-1911H
752
200ks 5/8” -1912J
752
V bal. 3/4” -1913K
752
1” -1915M
956
3/8”
11/4” -1916N
956
_ _ _ 11/2” -1917P
1013
13/4” -1918Q
1445
_100
__
2” -1919R
1592
1/2”
-1920S
2266
50 2 3”
-1921T
3316
7/16”
1” -1922V
1040
200ks 3/4” -1925Y
1040
Box
1” -1926Z
1040
1/2”
11/4” -1928A
1445
_ _ _ 11/2” -1929B
1445
13/4” -1930C
1592
100
___
2” -1931D
1592
1/2”
-1932E
3316
50 2 3”
-1933F
3316
50ks
1” -1934G
4367
V bal. 11/4” -1935H
4367
11/2” -1936J
4049
5/8”
13/4” -1937K
4499
___
2” -1938L
4999
21/2” -1939M
5554
3” -1940N
7232
25ks 31/2” -1941P
7232
V bal. 4” -1943R
19810
41/2” -1941W
19513
1” -1950A
6942
11/4” -1950E
6942
11/2” -1950Z
6942
3/4”
2” -1951K
6942
25ks
3” -1953C
7232
V bal. 4” -1957H
19810
3/16” do
1/2”
W (hex)
.083
.097
.112
.127
.161
.198
.234
.251
956
866
1770
BSW
H
.255
.307
.359
.411
.531
.656
.781
.938
956
752
1298
3/16” do
3/4”
Velikost (mm)
A
752
626
660
3/8”
Rozměr
Velikost (mm)
A
H
W (hex)
závitu
3/32”
2BA .351 .083
1/16”
4BA .269 .063
6BA .211 .050 .050
Rozměr
závitu
4
6
8
10
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
752
546
626
1/4”
5/16”
3/8”
Úhel sklonu pod hlavou:
= 91°/89°
752
546
1674
3/16”
7/32”
UNC, UNF
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1/2”
5/8”
3/4”
100ks 1”
V bal. 11/2”
3/4”
5/16”
1”
100ks 11/4”
1/
V bal. 1 2”
3/4”
3/8”
1”
100ks 11/4”
1/
V bal. 1 2”
1”
1/2” 11/4”
1/
100ks 1 2”
V bal. 2”
Objednací kód
QFT-605
-2382C
-2383D
-2384E
-2385F
-2386G
-2390L
-2391M
-2392N
-2393P
-2394Q
-2397T
-2399W
-2400X
-2401Y
-2404A
-2405B
-2406C
-2407D
-2411H
-2412J
-2413K
-2415M
536
536
866
4201
Cena
Kè/100ks
330
330
479
536
603
536
536
536
603
1105
649
866
1082
1184
763
1059
1286
1286
2550
3745
3974
4201
330
330
479
536
603
536
603
1105
649
1082
1184
763
1059
1286
1286
1445
1592
1592
3316
3316
4367
4367
4049
4499
4999
5554
7232
7232
19810
19513
6942
6942
6942
6942
7232
19810
Standardní (bez povrchové ůpravy)
Objednací kód
Cena
Rozměr L
QFT-605 Kè/100ks
1/4”
-1706G
471
3/8”
-1708J
592
1/2”
-1710L
592
5/8”
2BA
-1711M
592
3/4”
-1712N
592
200ks
646
V bal. 11/1”” -1714Q
-1715R
710
4
11/2” -1716S
1508
5/16”
-1722Z
494
3/8”
-1724A
619
1/2”
4BA
-1725B
619
200ks 5/8” -1726C
619
3/4”
V bal.
-1727D
619
1” -1728E
8142
1/4”
6BA
-1729F
518
200ks 1/2” -1732J
651
3/4”
V bal.
-1734L
651
471
592
592
592
592
646
710
1508
494
619
619
619
619
8142
518
651
651
2550
3745
3974
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
639
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Standardní (bez povrchové ůpravy)
Objednací kód
Cena
Rozměr L
QFT-605 Kè/100ks
1/4”
-2204E
216
3/8”
4
-2205F
216
100ks 1/2” -2206G
268
V bal. 3/4” -2207H
297
1/4”
-2213P
216
3/8”
6
-2214Q
216
100ks 1/2” -2215R
268
V bal. 3/4” -2216S
297
3/8”
-2218V
216
1/2”
-2219W
240
5/8”
8
-2220G
268
100ks 3/4” -2220X
297
V bal.
1” -2221Y
330
3/8”
-2224A
216
1/2”
-2225B
240
5/8”
10
-2226C
268
100ks 3/4” -2227D
297
V bal.
1” -2229F
330
1/4”
-2239R
1230
3/8”
-2231H
399
1/2”
-2232J
399
1/4”
5/8”
-2233K
364
100ks 3/4” -2234L
410
V bal.
1” -2235M
467
11/4” -2236N
637
11/2” -2237P
637
1/2”
-2241T
546
5/8”
-2242V
546
3/4”
-2243W
546
5/16”
1” -2245Y
626
100ks 11/4” -2246Z
752
V bal. 11/2” -2248A
866
2” -2250C
1549
21/2” -2252E
1674
3/4”
-2254G
626
1” -2256J
660
3/8”
11/4” -2257K
752
100ks 11/2” -2258L
866
V bal.
2” -2260A
1696
21/2” -2261P
1987
100ks 3/4” -2266V
1298
V bal. 1/2” -2268X
1770
___
1” -2267W
1298
1/2”
11/2” -2269Y
1776
13/4” -2270B
3768
50ks
2” -2270Y
3974
V bal.
3” -2271L
4144
No.2 do
3/8”
BA
SKUPINA
604
Šrouby se zaoblenou hlavou
a vnitřním šestihranem
Vysoká pevnost legované oceli.
ČSN EN ISO 898/1 třídy 10.9.
Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota (bez povrchové úpravy): 300°C.
Pro aplikace, které vyžadují dokonalý povrch.
Metriké ISO - Standardní
M3 do
M12
Standardní (bez povrchové úpravy)
Rozměr
M3
M4
M5
SPOJOVACÍ MATERIÁL
M6
M8
M10
M12
Strana
L
5
6
8
10
12
16
20
25
30
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
6
8
10
12
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
16
20
25
30
35
40
45
50
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Box
ks
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
640
Objednací kód
QFT-604
-0198X
-0200A
-0201B
-0202C
-0203D
-0206G
-0206T
-0207B
-0207D
-0207F
-0207H
-0208J
-0209K
-0211M
-0212N
-0212T
-0212V
-0212X
-0212Y
-0212Z
-0213E
-0213L
-0213P
-0214Q
-0216S
-0217T
-0217W
-0219W
-0220X
-0221Y
-0222Q
-0222T
-0223A
-0223C
-0223D
-0224A
-0225B
-0227D
-0228E
-0229F
-0230G
-0232J
-0233K
-0233M
-0233Q
-0233T
-0233X
-0234L
-0235M
-0237P
-0238Q
-0240S
-0242V
-0243W
-0244X
-0245Y
-0246B
-0246H
-0246Z
-0249B
-0251D
-0253F
-0254G
-0255H
-0256J
-0257B
-0257L
-0257N
-0257T
-0259M
-0261P
-0263R
-0264S
-0265T
-0266V
-0268X
Cena
Kè/100ks
23
23
35
46
57
69
80
102
113
66
66
66
69
69
69
80
102
113
137
160
67
67
67
69
69
71
82
82
102
102
113
137
160
216
69
80
91
103
103
103
103
137
183
250
250
262
273
160
160
160
160
172
183
273
319
330
445
558
637
308
308
308
330
399
445
523
558
786
1343
877
1047
1128
1309
1469
1469
2266
Rozměry dle
BS EN ISO 7380
BZP Metrické ISO
Pozinkované (BZP)
Objednací kód
QFT-604
-4009Z
-4100A
-4100C
-4100E
-4100G
-4100X
-4100Z
-4101B
-4102C
-4103D
-4104E
-4106G
-4107H
-4109K
-4196F
-4200A
-4201B
-4202C
-4203D
-4204E
-4205F
-4298Z
-4300A
-4301B
-4302C
-4303D
-4304E
-4305F
-4306G
-4307H
-4308J
-4309K
-4311M
-4315R
-4400A
-4401B
-4402C
-4403D
-4404E
-4405F
-4406G
-4408J
-4409K
-4502C
-4503D
-4504E
-4505G
-4506H
-4509L
-4602C
-4603D
-4604E
-4605F
-4606G
-4607H
-4608J
Cena
Kè/100ks
57
57
57
69
69
57
57
69
69
91
111
130
140
214
91
91
101
101
113
137
140
91
97
103
114
126
137
140
176
251
306
340
433
501
216
934
273
330
387
421
454
472
522
401
422
536
672
786
899
1002
1002
1013
1128
1343
1515
1765
Rozměr
závitu
M3
Velikost M4
Závitu M5
M6
M8
M10
M12
Velikost (mm)
A
5.50
7.60
9.50
10.50
14.00
17.30
20.70
H
W (hex)
1.5
2.2
2.8
3.3
4.4
5.4
6.4
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
Metrické ISO Nerez A2
Nerezová ocel A2
Objednací kód
QFT-606
-5529M
-5529T
-5530A
-5530J
-5531K
-5531P
-5531T
-5531W
-5532D
-5532T
-5532Y
-5533G
-5533R
-5534B
-5534G
-5534K
-5534R
-5535G
-5535H
-5535R
-5535Y
-5536G
-5536R
-5536Y
-5537B
-5537H
-5537T
-5537X
-5538A
-5538F
-5538R
-5539D
-5539K
-5539T
-5539V
-5539W
-5539Z
-5543J
-5544A
-5544K
-5545A
-5545R
-5546B
-5546K
-5547C
-5548D
-5549E
-5551G
-5552H
-5553J
-5586M
-5587N
-5588P
-5590A
-5591B
-5592C
-5593D
-5594E
-5598W
-5599X
-5600A
-5602C
-5603D
Cena
Kè/100ks
42
54
54
54
58
79
98
113
54
54
56
58
62
74
98
180
215
67
137
149
160
188
187
192
239
245
250
108
162
153
160
222
226
227
239
250
273
273
273
353
399
433
445
546
558
729
797
797
832
843
800
1189
513
683
718
729
945
945
1153
1822
2026
2266
2448
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Přírubové šrouby s
půlkulatou hlavou
Šrouby se zaoblenou hlavou a vnitřním
šestihranem
Vysoce pevnostní legované oceli.
BS EN ISO 898/1 třídy 10.9. Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu.
Maximální provozní teplota (niklované): 300°C. Vhodné pro spojování tenkých materiálů . Nízký
profil hlavy pro hladký finální vzhled.Vhodné i pro nekritická zatížení, které vyžadují tepelně
ošetřené spojovací prvky.
A
H
W (hex)
6
8
10
.262
.312
.361
.437
.547
.073
.087
.101
.132
.166
5/64
3/32
3/16”
1/4”
.101
.132
.166
.199
.265
1/8”
5/32”
3/16”
1/2”
.361
.437
.547
.656
.875
7/32”
5/16”
2BA
0.36
0.1
1/8”
1/4
5/16
5/16”
3/8”
UNC/UNF
BSW
BA
3/16” do
3/8”
KA
NOVIN
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
5/16”
1/2”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
1/2”
3/4”
3/8” 1”
11/4”
11/2”
UNC/UNF Rozměry dle ANSI B 18.3
BSW/BA Rozměry dle BS 2470
No.4 do
3/8”
Objednací kód
QFT-605
-0151B
-0152C
-0153D
-0154E
-0155F
-0156A
-0156G
-0157H
-0158J
-0159K
-0160L
-0162N
-0163P
-0164D
-0164Q
-0165R
-0166S
-0167T
-0168V
-0169W
Cena
Kè/100ks
227
227
250
309
467
250
250
250
309
786
445
445
445
758
897
445
445
445
786
945
KA
NOVIN
Rozměr L
1/4”
3/8”
3/4”
1”
No.10 do
5/16”
Objednací kód
QFT-605
-0100A
-0101B
-0102C
-0103D
-0104E
-0105F
Cena
Kè/100ks
216
216
216
364
364
364
UNF - Bez povrchové úpravy
10
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1/4”
5/16”
1/2”
3/4”
1”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
10
3/8”
1/2”
3/4”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1“
1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”
Baleno
Ks
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
Objednací kód
QFT-605
-0350A
-0351B
-0352C
-0353D
-0354E
-0355F
-0357H
-0359K
-0361L
-0362M
-0363M
-0364N
-0367S
Cena
Kè/100ks
342
342
342
479
501
546
490
546
729
830
830
830
830
Objednací kód
QFT-605
-0293D
-0294E
-0295F
-0296G
-0297H
-0300L
-0301M
-0302N
-0303Y
-0305R
-0306S
-0307T
-0309W
-0311Y
-0313Z
-0314A
-0315B
-0316C
-0318B
-0319E
-0320G
-0321H
-0322J
-0323J
-0324L
-0326N
A2 Nerez
Rozměr L
4
6
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
10
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1/4”
5/16”
1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”
11/2”
1/2”
3/8”
3/4”
1”
Cena
Kè/100ks
342
342
342
342
433
342
342
433
433
342
342
342
626
650
330
330
342
353
456
376
376
376
376
376
387
481
UNC Nerez A2
No.4 do
3/8”
8
Standardní
1/4”
3/8”
8
1/2”
1/4”
Baleno
Ks
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Baleno
Ks
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Objednací kód
QFT-606
-5625G
-5626H
-5627J
-5628K
-5632T
-5633V
-5634W
-5635X
-5640A
-5641B
-5642C
-5643D
-5644E
-5650K
-5651L
-5652M
-5653N
-5654P
-5670A
-5671B
-5672C
-5680R
-5681S
-5682T
-5683V
-5690E
-5691F
-5692G
Cena
Kè/100ks
330
330
330
422
376
399
456
603
456
467
479
581
683
513
546
569
592
637
695
843
1013
1320
1503
1742
2277
2277
2539
2767
Rozměry dle BS EN ISO 898/1
třídy 10.9 DIN 7380
M3 do
M10
Standardní
Rozměr L
8
10
12
6
8
M4 10
12
16
8
10
12
M5 14
16
20
25
8
10
12
16
M6 20
25
30
35
40
50
10
12
16
M8 20
25
30
35
50
16
M10 20
25
30
M3
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Metrické ISO - Standardní
Baleno
Ks
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
QFT-604
-3001B
-3002C
-3003D
-3008J
-3009K
-3010L
-3011M
-3013P
-3019W
-3020X
-3021Y
-3022Z
-3023A
-3024B
-3026D
-3031J
-3032K
-3033L
-3035N
-3036P
-3038R
-3039S
-3040T
-3041V
-3043X
-3044Y
-3045Z
-3047B
-3048C
-3050E
-3051F
-3052G
-3055K
-3058N
-3059P
-3061R
-3062S
Cena
Kè/100ks
137
137
137
137
137
137
137
160
137
137
137
160
160
183
216
137
137
137
160
183
216
250
262
273
308
319
330
353
410
422
501
558
1754
678
678
715
715
Skupina
021
Objednací kód
Strana
641
SPOJOVACÍ MATERIÁL
1/2”
5/8”
Rozměr L
6
1/4”
3/8”
Standardní
Baleno
Ks
UNC - Bez povrchové úpravy
Standardní
Rozměr L
1/4”
3/8”
BA- Bez povrchové úpravy
2BA
2BA
1/8
5/32
3/16
Standardní
1”
1/4”
Velikost
Rozměry (mm)
A
H
W (hex)
Závitu
9.29 2.2
2.5
M4
3.0
M5 11.40 2.8
4.0
M6 13.59 3.3
4.4
5.0
M8 17
6.0
M10 20.80 5.4
BSW- Bez povrchové úpravy
Baleno
Ks
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
Rozměr L
3/16”
Zešířená příruba pod válcovou hlavou dělá z
těchto šroubů ideální spojovací materiál pro
spojování desek s pásovými otvory a
plechů, které vyžadují rozptýlení zátěže.
Velikost (mm)
Rozměr
závitu
SKUPINA
604
SKUPINA
610
ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
Šrouby s upínací hlavou a
vnitřním šestihranem
Vysoká pevnost legované oceli.
ČSN EN ISO 898/1 třídy 12.9.
Vhodné pro přemísťované drahé komponenty, jako jsou
hřídele, čepy, kolíky, vazby a kování ložiskových čepů.
Také pro běžně používané průmyslové razící formy.
Maximální provozní teplota (niklované): 300°C.
M5 do
M20
ISO Metrické
Standardní
Rozměr L
10
12
15
16
20
25
30
40
45
50
60
10
12
15
16
20
25
30
35
40
M5
50
Box
M6
50
Box
Objednací kód
QFT-610
-0510A
-0512C
-0515F
-0516G
-0520L
-0525R
-0530X
-0540H
-0545N
-0541J
-0547Q
-0610Y
-0612A
-0615F
-0616G
-0620L
-0625R
-0630X
-0635C
-0640H
866
866
866
866
889
899
965
1128
1446
1242
1925
866
866
866
866
889
899
965
1651
1696
3/16” do
5/16”
KA
NOVIN
Rozměr L
3/4”
7/8”
3/16”
50
Box
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
3/8”
1/2”
3/4”
1/4”
SPOJOVAcÍ MATERIÁl
50
Box
5/16”
50
Box
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
1/
1 2”
13/4”
2”
21/4”
1/
2 2”
23/4”
3”
31/2”
33/4”
4”
41/2”
1/4”
M8
50
Box
45
50
60
65
70
75
80
90
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
80
90
100
120
QFT-610
-0645K
-0650J
-0651K
-0651T
-0652L
-0653A
-0653M
-0655P
-0810A
-0812C
-0815F
-0816G
-0820L
-0825R
-0830X
-0835C
-0840H
-0845N
-0850T
-0860V
-0865A
-0870Q
-0880B
-0890D
-0900F
-0920H
1811
1856
1925
2686
2721
3062
3062
3404
1469
1572
1572
1696
1753
1753
1776
1799
1811
1822
1925
2038
2835
3062
3062
3404
3518
4144
Cena
Kè/100ks
1811
1856
1925
2686
2721
3062
3062
3404
1469
1572
1572
1696
1753
1753
1776
1799
1811
1822
1925
2038
2835
3062
3062
3404
3518
4144
Standardní
2510
3857
3857
3857
3855
4793
4992
2510
2510
2510
3857
3857
3855
4793
5237
6674
6674
6102
6102
6102
8393
8393
8424
6775
6775
6775
8149
8149
9107
12617
15154
15154
15154
Rozměr L
M10
25
Box
M12
25
Box
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90
100
120
140
20
25
30
35
40
50
Velikost (mm)
B
A
H
W (hex)
6.0
8.0
10.0
12.0
16.0
20.0
24.0
28.0
10.0
13.0
16.0
18.0
24.0
30.0
36.0
40.0
4.5
5.5
7.0
9.0
12.0
14.0
16.0
18.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
QFT-611
5602
-2605E
-2607G
6272
6272
-2609J
-2704D
4602
-2705E
4602
-2708H
4963
-2709J
4963
-2710K
4963
-2711L
5240
-2712M
5240
-2714P
6963
-2716R
11507
5602
6272
6272
4602
4602
4963
4963
4963
5240
5240
6963
11507
KA
NOVIN
Rozměr L
1/2”
5/8”
1”
3/8”
50
Box
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
21/2”
23/4”
3”
_ _ _ 31/4”
25 31/2”
Box
4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
1/2” 21/4”
1/
25 2 2”
Box
3”
31/4”
1/
3 2”
4”
11/2”
2”
5/8” 21/4”
25 21/2”
Box 23/4”
31/2”
Cena
Kè/100ks
1572
1799
1981
2767
1981
2823
2835
2835
2835
2835
2835
3062
3062
3404
3518
4144
11066
3985
3985
3985
4201
4201
4816
Objednací kód
QFT-610
-1015F
-1016G
-1020L
-1025R
-1030S
-1035T
-1040H
-1045K
-1050T
-1055Y
-1060E
-1070Q
-1080B
-1090C
-1100Z
-1120H
-1140D
-1220V
-1225W
-1230X
-1235C
-1240H
-1250T
1572
1799
1981
2767
1981
2823
2835
2835
2835
2835
2835
3062
3062
3404
3518
4144
11066
3985
3985
3985
4201
4201
4816
Rozměry k průměru těla
šroubu Tolerance h8
Rozměr
B
závitu
3/16” 0.2480
1/4” 0.3105
5/16” 0.3730
3/8” 0.4980
1/2” 0.6230
5/8” 0.7480
3/4” 0.9980
QFT-611
-4358C
-4358T
-4360E
-4361G
-4362J
-4363L
-4364N
-4365P
-4366Q
-4367R
-4368S
-4368T
-4369V
-4370Y
-4380E
-4381G
-4382J
-4383K
-4384N
-4385P
-4386Q
-4388S
-4389D
-4389V
-4390Y
-4403C
-4405E
-4406F
-4407G
-4408H
-4409J
8662
8662
8662
8662
8662
8662
9355
9355
10166
10166
12522
12790
12790
15154
12105
12105
12105
12105
12105
12473
12522
12522
20828
20828
20828
18821
25381
33892
36697
49650
49650
A
H
0.375
0.437
0.562
0.750
0.875
1.000
0.132
QFT-610
-1260E
-1270Q
-1280B
-1290L
-1300Z
-1320Z
-1340B
-1640H
-1650T
-1660Z
-1670Q
-1680B
-1690L
-1700Z
-1720Z
-2050T
-2060Z
-2070Q
-2080B
-2100Z
-2120Z
60
70
M12 80
25 90
Box 100
120
140
40
50
60
70
M16 80
10 90
Box 100
120
50
60
70
M20 80
5 100
Box 120
5090
5658
5681
6319
9096
12635
16132
9142
10269
18204
18204
20481
20481
33003
33243
53188
56511
57343
61817
63752
68295
0.188
0.219
0.250
0.313
0.375
0.500
0.625
W (hex)
1/8”
5/32”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
Cena
Kè/100ks
5090
5658
5681
6319
9096
12635
16132
9142
10269
18204
18204
20481
20481
33003
33243
53188
56511
57343
61817
63752
68295
BSF
Standardní
Objednací kód
Velikost (mm)
Objednací kód
Rozměr L
BSW
3/8” do
5/8”
Cena
Kè/100ks
Objednací kód
UNC
Rozměr
Velikost (mm)
B
A
H
W (hex)
závitu
1/4” .3105
5/32”
.437 .219
5/16” .3730
3/16”
.562 .250
3/8” .4980
1/4”
.750 .313
5/8” .7480 1.000 .500
3/8”
642
Objednací kód
Standardní
Cena
Kè/100ks
2510
3857
3857
3857
3855
4793
4992
2510
2510
2510
3857
3857
3855
4793
5237
6674
6674
6102
6102
6102
8393
8393
8424
6775
6775
6775
8149
8149
9107
12617
15154
15154
15154
Rozměr
závitu
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
BSF
Standardní
Cena
Kè/100ks
8662
8662
8662
8662
8662
8662
9355
9355
10166
10166
12522
12790
12790
15154
12105
12105
12105
12105
12105
12473
12522
12522
20828
20828
20828
18821
25381
33892
36697
49650
49650
Cena
Kè/100ks
Objednací kód
QFT-611
-2806F
-2808H
-2810K
-2814P
-2816R
-2818T
-
4602
4963
4602
4963
4963
4963
5240
5240
6963
6963
12164
12164
Standardní
Rozměr
Strana
Velikost
závitu
BSW
QFT-611
-4301C
-4301R
-4302E
-4303F
-4304J
-4305K
-4306N
-4320A
-4320K
-4320T
-4322E
-4323G
-4324J
-4325L
-4326N
-4326P
-4327Q
-4339A
-4340B
-4341C
-4342E
-4343E
-4344J
-4345L
-4346N
-4346P
-4347Q
-4347R
-4348S
-4349T
-4350A
-4350G
-4350V
do
M6
50
Box
Cena
Kè/100ks
866
866
866
866
889
899
965
1128
1446
1242
1925
866
866
866
866
889
899
965
1651
1696
Objednací kód
5/8
Rozměr L
Délka
1/4”
L
3/8”
1”
1”
5/16” 11/2”
25 21/2”
Box 23/4”
25
Objednací kód
QFT-611
-4611A
-4614D
-4714D
-4716F
-4720K
-4721L
786
899
2152
3059
4031
4711
Cena
Kè/100ks
786
899
2152
3059
4031
4711
Rozměr
L
1”
2”
1/
3/8” 2 2”
23/4”
25
3”
Box 31/2”
Objednací kód
QFT-611
-4814D
-4818H
-4820K
-4821L
-4822M
-4824P
3059
3279
6834
7057
7502
7706
Cena
Kè/100ks
3059
3279
6834
7057
7502
7706
Rozměr L
11/2”
21/4”
25 21/2”
Box
_ _ _ 31/2”
10
4”
Box 41/2”
5/8”
Objednací kód
QFT-611
-5011A
-5014D
-5015E
-5019J
-5021L
-5023N
15955
18080
19638
22757
22757
22757
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/100ks
15955
18080
19638
22757
22757
22757
SADY SPo Jo vAc íHo mATERIÁl u
Organizér na šrouby
Organizér
na šrouby
Sada 2880 kusů vrutů Gold-ZP
pro dřevovláknité desky
Sada obsahuje:
3.5 x 20mm (325),
3.5 x 25 (375),
4.0 x 25 (575),
4.0 x 30(400),
4.0 x 40 (300),
4.0 x 50 (200),
4.0 x 60 (75),
5.0 x 50(70),
KA
NOVIN
5.0 x 60 (60),
5.0 x 70 (50).
Šrouby na dřevo se zapuštěnou hlavou - 2880 ks
Obsah:
No.6 x 3/4”(325),
No.6 x 1”(375),
No.8 x 1”(575),
No.8 x 11/4”(400),
No.8 x 11/2”(300),
No.8 x 2”(200),
No.8 x 21/2”(75),
No.10 x 2”(70),
No.10 x 21/2”(60),
No.10 x 3”(50).
Závlačky:
Červená 5.5mm
(300),
Hnědá
7mm (150).
Hmoždinky:
Červené
5.5mm
(300).
Hnědé 7mm
(150).
kovový
kuf ř ík
Jedn.
hmotnost
Šrouby se zapuštěnou hlavou na dřevo 9.15kg
Objednací kód
Typ
MTL-615
-0010K
Cena
Kč/bal.
1904
Sady spojovacího
materiálu
Samořezné šrouby
Obsah:
Pozinkované kónické hlavy
zahloubené: 4 x 1/4, 4 x 5/8, 4 x 3/4,
6 x 1/2, 6 x 3/4, 6 x 1, 8 x 1/2, 8 x 3/4,
8 x 1, 10 x 1/2, 10 x 3/4, 10 x 1.
Pozinkované kónické hlavy:
4 x 1/2, 4 x 3/4, 6 x 1/2, 6 x 3/4,
8 x 1/2, 8 x 3/4, 10 x 1/2, 10 x 3/4,
10 x 1mm.
Pozinkované kónické hlavy Pozinkované:
4 x 1/2, 6 x 1/2, 8 x 1/2, 10 x 1/2, 12 x 1/2, 4 x 3/4, 6 x 3/4, 8 x 3/4, 10 x
3/4, 12 x 3/4,6 x 1, 8 x 1, 10 x 1.
Přírubové:
1/2 x 6, 5/8 x 6, 3/4 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8, 1/2 x 10, 3/4 x 10mm.
Typ
Zahloubené
Kón. hlava (s)
Kón. hlava (p)
Přírubové
Průměrný
počet
700
700
700
700
Jedn.
hmotnost
0.85kg
1.10kg
1.20kg
1.10kg
Objednací kód
KEN-615
-4050K
-4060K
-4600K
-4610K
Cena
Kč/bal.
332
332
380
380
Do dřeva
Průměrný
počet
525
Jedn.
hmotnost
1.35kg
kovový
kuf ř ík
Typ
Dřevovláknité desky
Průměrný
počet
2880
Cena
Kč/bal.
2042
Objednací kód
MTL-615
-0020K
Šrouby do dřeva
Obsah:
Zinkované s drážkou: 1/2 x 4, 3/4 x 4, 3/4 x 6, 1 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8,
1 x 10, 11/2 x 10mm.
Mosazné s drážkou: 4 x 18, 6 x 18, 6 x 25, 7 x 25, 8 x 18,
8 x 25, 8 x 38, 10 x 8mm.
Pozidriv® pozinkované:
1/2 x 4, 3/4 x 4,
3/4 x 6, 1 x 6,
1/2 x 8, 3/4 x 8,
1 x 10,
11/2 x 10mm.
Průměrný
počet
Pozinkované s drážkou
350
Pozidriv®
350
Typ
Objednací kód
KEN-615
-4360K
-4370K
Cena
Kč/bal.
340
343
Hmoždinky
Obsah: žluté, červené, hnědé a modré.
Objednací kód
KEN-615
-4340K
Cena
Kč/bal.
296
Typ
Hmoždinky
Průměrný
počet
220
výRo BkY JSo u k Do DÁNí Po uZE u NAŠEHo DISTRIBuTo RA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SPo Jo vAc í mATERIÁl
Hřebíky
Obsah:
Kulaté hřebíky: 1, 11/2, 2, 21/2”.
Oválné hřebíky: 1, 11/2, 2, 21/2”.
Zednické: 25, 30, 40,
50 a 60mm.
Typ
SkuPINA
615
Objednací kód
KEN-615
-4740K
Cena
Kč/bal.
211
Strana
643
SKUPINA
615
SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Matice, šrouby a podložky v
Sady spojovacího
metrických rozměrech - BZP
materiálu
Matice a šrouby
MS XOX
Obsah: M6 x 20, M6 x 40, M6 x 45, M8 x 25, M8 x 30, M8 x 35 a
M8 x 50 mm.
Obsah: Metrické: Třída 8.8: M6 x 25,
M6 x 40, M8 x 25, M8 x 40, M10 x 25, M10 x 40mm.
UNF: Třída ‘S’: 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 5/16 x 1, 5/16 x 11/4, 3/8 x 1, 3/8 x 11/2.
UNC: Třída ‘R’: 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 5/16 x 1, 5/16 x 11/4, 3/8 x 1, 3/8 x 11/2.
Typ
Typ
Metrický
Průměrný
počet
200
Jedn.
hmotnost
1.70kg
Objednací kód
KEN-615
-4030K
Cena
Kč/bal.
267
Strojní šrouby a matice
Obsah:
M3 x 12, M3 x 16, M3 x 20, M3.5 x 10, M3.5 x 12, M3.5 x 16,
M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M4 x 20,
M4 x 25, M5 x 10, M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 10,
M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 a M6 x 25.
Průměrný
počet
Ocelové šrouby a matice 600
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Typ
Jedn.
hmotnost
1.15kg
Objednací kód
KEN-615
-4290K
Metrický
UNF
UNC
Průměrný
počet
288
264
264
Jedn.
hmotnost
2.2kg
2.1kg
2.2kg
Objednací kód
KEN-615
-4110K
-4120K
-4130K
Cena
Kč/bal.
449
487
487
Sada metrických nylonových šroubů, matek a podložek
Obsah: Šrouby se zápustnou hlavou a drážkou + matice a
podložky: M3 x 8, M3 x 16, M4 x 8, M4 x 16, M4 x 20, M5 x 8,
M5 x 16Šrouby s plochou valcovou hlavou + matice a podložky:
M3 x 6, M3 x 12, M3 x 25, M4 x 8, M4 x 6, M4 x 12, M4 x 25,
M5 x 6, M5 x 12, M5 x 25.
Cena
Kč/bal.
457
Typ
Nylon
Průměrný
počet
525
Jedn.
hmotnost
577g
Objednací kód
KEN-615
-4100K
Cena
Kč/bal.
1637
Matice pojistné pozinkované
Obsah:
M5, M6, M8, M10, M12,
M14 a M16.
Matice přesné pozinkové
Obsah:
M5, M6, M8, M10 a M12.
Matice křídlové
pozinkované
Obsah:
M4, M5, M6, M8 a M10.
Průměrný Jedn. Objednací kód Cena
počet hmotnost KEN-615 Kč/bal.
Metrický 300
1.10kg
-4180K
425
Průměrný Jedn. Objednací kód Cena
počet hmotnost KEN-615 Kč/bal.
Metrický 375
1.40kg
-4150K
425
Průměrný Jedn. Objednací kód Cena
počet hmotnost KEN-615 Kč/bal.
Metrický 100
0.50kg
-4210K
534
Typ
Strana
644
Typ
Typ
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Sady spojovacího
materiálu
Tažné a tlačné pružiny
Obsah:
Podložky Obsah:
Rovné: M5, M6, M8, M10, M12mm.
Vnitřní: M5, M6, M8, M10mm.
Pěnové: M5, M6, M8, M10mm.
Měděné: M4, M5, M6, M8, M10, M12mm.
Fíbrové: M5, M6, M8, M10, M12mm.
Průměrný
počet
Rovné
1500
Pérové
750
Odolné proti otřesu
750
Měděné
300
Fíbrové
600
Typ
Hmotnost
sady
1.3kg
0.6kg
0.6kg
0.5kg
0.4kg
Obdélníkový průřez
Hmotnost
sady
915g
KEN-615
-4230K
-4250K
-4260K
-4690K
-4280K
Cena
Kč/bal.
390
569
585
631
503
Hmotnost
sady
0.5kg
Pružiny
Průměrný
počet
140
Průměr
Vnější
drátu mm průměr mm
0.70
8.90
0.50
6.00
1.00
8.90
1.00
8.90
0.50
6.00
1.00
7.40
Hmotnost
sady
0.55kg
Celková
délka mm
50.0
25.0
50.0
25.0
50.0
50.0
Cena
Kč/bal.
685
Objednací kód
KEN-615
-6590K
Objednací kód
KEN-615
-4240K
Cena
Kč/bal.
425
Průměrný
počet
220
Hmotnost
sady
1.45kg
Cena
Kč/bal.
419
Objednací kód
KEN-615
-4270K
Šrouby s hlavou s vybráním pro nástrčný (imbus) klíč Obsah:
Metrické: M5 x 16, M5 x 20, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 25, M8 x 30,
M10 x 25, M10 x 30, M12 x 20, M12 x 25 a M12 x 30mm.
UNF:
3/16 x 1/2,
3/16 x 3/4,
3/16 x 1,
1/4 x 3/4,
1/4 x 1,
1/4 x 11/4,
5/16 x 3/4,
5/16 x 1,
5/16 x 11/2,
3/8 x 3/4,
3/8 x 1
a 3/8 x 11/2.
Objednací kód
KEN-615
-4330K
Cena
Kè/ks
785
Typ
Metrické
UNF
Průměrný
počet
100
100
Hmotnost
sady
1.15kg
1.20kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
KEN-615
-4630K
-4640K
Strana
Cena
Kč/bal.
609
609
645
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Podložky
Průměrný
počet
465
Typ
Celková
délka mm
31.5
40.0
51.5
64.5
58.0
70.0
Podložky kovové
Obsah: M5, M6, M8, M10mm.
Podložky:
Obsah:
No.4, No.6, No.8, No.10, No.12
a No.14.
Typ
Tlačné pružiny
Průměr
Vnější
drátu mm průměr mm
0.70
6.29
0.50
4.70
0.60
6.29
0.60
6.29
0.60
4.70
0.80
9.80
Pérovky metrické
BZP Obsah: M5, M6, M8, M10 a M12.
Typ
NEJVÍCE
prodávané
Tažné pružiny
Objednací kód
SKUPINA
615
SKUPINA
615
SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Sady spojovacího
Panelové svorky
Obsah:
materiálu
Woodruffovy klíny
Obsah: 1/2 x 13/64 x 1/16, 1/2 x 13/64 x 3/32, 1/2 x 13/64 x 1/8, 5/8 x 1/4 x 3/32, 5/8 x 1/4
x 1/8, 5/8 x 1/4 x 5/32, 5/8 x 1/4 x 3/16, 3/4 x 5/16 x 1/8, 3/4 x 5/16 x 5/32, 3/4 x 5/16 x 3/16,
3/4 x 5/16 x 1/4, 7/8 x 3/8 x 5/32, 7/8 x 3/8 x 3/16, 7/8 x 3/8 x 7/32 a 7/8 x 3/8 x 1/4.
Průměrný
počet
100
Hmotnost
sady
0.45kg
Objednací kód
KEN-615
-4540K
Cena
Kč/bal.
797
Záslepky
Vyrobené z chemicky a tepelně odolného nylonu 66 s ohnivzdorností
UL94V-2 do 125°C.
Obsah: průměr 4,8 - 45 maximální tloušťka panelu 1,6 až 3,2 mm.
Typ
Záslepky
Průměrný
počet
260
Hmotnost
sady
485g
Objednací kód
KEN-615
-4760K
Cena
Kè/ks
1455
Typ
Panelové svorky
Záslepky
Obsah:
5/16, 3/8, 1/2,
Průměrný
počet
300
5/8, 3/4, 7/8, 15/16
Typ
Záslepky
Průměrný
počet
100
Hmotnost
sady
0.75kg
Cena
Kè/ks
550
Objednací kód
KEN-615
-4480K
a 1”.
Hmotnost
sady
252g
Objednací kód
KEN-615
-4580K
Pojistné kroužky
Obsah:
Vnitřní: 14, 16, 19, 22, 24, 25mm.
Vnější: 12, 14, 16, 19, 22, 24 a 25mm.
Cena
Kè/ks
366
NEJVÍCE
prodávané
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Průchodky
Obsah:
6, 8, 10, 11, 12, 14, 18 a 20mm.
U-Typ: č.6, č.8, č.10, č.12
a č.14,
J-Typ: č.6, č.8, č.10, č.12
a č.14.
Typ
Průchodky
Strana
Průměrný
počet
120
646
Hmotnost
sady
0.35kg
Objednací kód
KEN-615
-4560K
Cena
Kè/ks
291
Průměrný
počet
Pojist. kroužky
285
Typ
Hmotnost
sady
0.5kg
Objednací kód
KEN-615
-4470K
Cena
Kè/ks
527
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Sady spojovacího
materiálu
Závlačky Obsah:
NEJVÍCE
Velký: 1/8 x 11/2, 1/8 21/4, 9/64 x 21/4, 5/32 x 11/2, 5/32 x 21/2, prodávané
3/16 x 11/2, 3/16 x 2, 1/4 x 2.
Malý: 1/16 x 3/4 (1), 5/64 x 3/4 (1), 3/32 x 3/4 (1), 7/64 x 5/8 (1), 1/8 x 5/8 (1),
5/32 x 1/2 (1), 1/16 x 11/4 (11/2), 5/64 x 11/4 (11/2), 3/32 x 11/4 (11/2),
7/64 x 11/4 (11/2), 1/8 x 1 (11/2), 5/32 x 1 (11/2).
Typ
Velký
Malý
Průměrný
počet
200
1000
Hmotnost
sady
1.35kg
1.00kg
Objednací kód
KEN-615
-4420K
-4430K
Cena
Kč/bal.
460
460
Sada pojistných kolíků metrické rozměry
Obsah: 2.5 x 24, 2.5 x 40, 3 x 24, 3 x 40, 4 x 24,
4 x 40, 5 x 24, 5 x 40, 6 x 24, 6 x 40 a 8 x 55mm.
SKUPINA
615
Kolíky do třmenů
Obsah:
3/16 x 3/4, 3/16 x 1, 1/4 x 3/4,
1/4 x 1, 1/4 x 11/4, 1/4 x 11/2,
5/16 x 3/4, 5/16 x 1, 5/16 x 11/4,
5/16 x 11/2, 3/8 x 3/4, 3/8 x 1,
3/8 x 11/2.
Průměrný
počet
Kolíky do třmenů 170
Typ
Hmotnost
sady
1.25kg
Objednací kód
KEN-615
-4490K
Metrické ‘O’ kroužky
Obsah:
M6, M10, M11, M14, M17, M21, M24, M25.
Cena
Kč/bal.
1126
NEJVÍCE
prodávané
NEJVÍCE
prodávané
Průměrný
počet
Pojistné kolíky
300
Typ
Hmotnost
sady
0.8kg
Pojistné kroužky Starlock
Obsah:
3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8,
Starlock Kroužky
Průměrný
počet
585
KEN-615
-4500K
Cena
Kč/bal.
852
Hmotnost
sady
0.30kg
Objednací kód
KEN-615
-4900K
Cena
Kč/bal.
627
Závlačky
Obsah: (Hl. x D)
5 - 7 x 1.2, 7 - 9 x 1.2, 9 - 11 x 2, 14 - 16 x 3,
14 - 18 x 4mm.
7/16, 1/2, 5/8, 3/4.
Hmotnost
sady
0.45kg
Průměrný
počet
Metrické O’ kroužky
400
Typ
Objednací kód
KEN-615
-4320K
Cena
Kč/bal.
708
Typ
Příchytky
Průměrný
počet
75
Hmotnost
sady
0.40kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Typ
Objednací kód
Objednací kód
KEN-615
-4800K
Strana
Cena
Kč/bal.
267
647
SKUPINA
615
SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Sada šroubů z nerezu s šestihrannou hlavou
Sady nerezového
Obsah sady: M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25,
spojovacího materiálu
M8 x 20, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25 a M10 x 20.
Sada šroubů z nerezu s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem
Obsah sady: 5 x 12, 5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20,
6 x 25,
8 x 16,
8 x 20
a
8 x 25.
Typ
Metrické
Průměrný
počet
250
Hmotnost
sady
2.0kg
Objednací kód
QFT-615
-4380K
Cena
Kč/bal.
1002
Sada matic a podložek z nerezové oceli
Obsah sady:
Matice: M5, M6, M8, M10 a M12.
Podložky: M5, M6, M8, M10 a M12.
Typ
Metrické
Průměrný
počet
200
Hmotnost
sady
2.2kg
Objednací kód
QFT-615
-4390K
Cena
Kč/bal.
1002
Sada šroubů z nerezové oceli se zapuštěnou hlavou
Obsah sady: M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16,
M6 x 20, M6 x 25, M8 x 20, M8 x 25 a M8 x 30.
r OZŠÍŘENÁ
ŘADA
Sada matic
- 4480K
Sada matic a podložek
- 4400K
Typ
Metrické
Metrické
Průměrný
počet
890
1687
Hmotnost
sady
1.7kg
2.6kg
Objednací kód
QFT-615
-4400K
-4480K
Cena
Kč/bal.
1002
1696
Metrické
Průměrný
počet
410
Hmotnost
sady
1.9kg
Objednací kód
QFT-615
-4410K
Cena
Kč/bal.
1002
Sada vrutů z nerezu se zapuštěnou hlavou s pozidrivem
Obsah sady: 3.5 x 16, 3.5 x 20, 3.5 x 25, 4.0 x 20, 4.0 x 25,
4.0 x 30, 5.0 x 25, 5.0 x 30, 5.0 x 40 a 5.0 x 50.
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Sada šroubů z nerezu s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem
Obsah sady: M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16,
M6 x 20, M6 x 25, M8 x 20, M8 x 25 a M8 x 30.
Typ
Typ
Metrické
Strana
Průměrný
počet
310
648
Hmotnost
sady
1.5kg
Objednací kód
QFT-615
-4420K
Cena
Kč/bal.
1002
Typ
Metrické
Průměrný
počet
625
Hmotnost
sady
1.5kg
Objednací kód
QFT-615
-4430K
Cena
Kč/bal.
1002
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SADY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Sady nerezového
spojovacího materiálu
Sady samořezných šroubů z nerezové oceli A2 s pozidrivem
Obsah CSK sady: 2.9 x 13, 2.9 x 16, 3.5 x 13 3.5 x 19,
3.5 x 25, 4.2 x 13, 4.2 x 19, 4.2 x 25, 4.8 x 16 a 4.8 x 25.
Obsah PAN sady: 2.9 x 13, 2.9 x 16, 3.5 x 13 3.5 x 19,
3.5 x 25, 4.2 x 13, 4.2 x 19, 4.2 x 25, 4.8 x 16 a 4.8 x 25.
- 4440K
Typ
Pozi CSK
Pozi PAN
Průměrné
množství
900
900
Hmotnost
sady
1.5kg
1.4kg
Objednací kód
QFT-615
-4440K
-4450K
Cena
Kč/bal.
1002
1002
Sady spojovacího materiálu z mosazi
Sada mosazných šroubů s vnějším šestihranem, matic a podložek
Obsah sady: M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 16,
M8 x 20, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25 a M10 x 30.
Typ
Metrické
Průměrné
množství
110
Hmotnost
sady
2.2kg
Sady M/C šroubů z nerezové oceli A2 s pozidrivem
Obsah PAN sady: M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16,
M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12 M6 x 16, M6 x 20 a
M6 x 25.
Obsah CSK sady: M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16,
M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12 M6 x 16, M6 x 20 a
M6 x 25.
- 4460K
- 4450K
Objednací kód
QFT-615
-5400K
Cena
Kč/bal.
1670
Sada mosazných šroubů s půlkulatou hlavou, matic a podložek
Obsah sady: M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 16,
M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 a M6 x 25.
SKUPINA
615
Typ
Pozi PAN
Pozi CSK
- 4470K
Průměrné
množství
400
500
Hmotnost
sady
2.3kg
1.4kg
Cena
Kč/bal.
1002
1002
Objednací kód
QFT-615
-4460K
-4470K
Sada mosazných vrutů se zapuštěnou hlavou
Obsah sady: 3.5 x 16, 3.5 x 20, 3.5 x 25, 4.0 x 20, 4.0 x 25,
4.0 x 30, 5.0 x 25, 5.0 x 30, 5.0 x 40 a 5.0 x 50.
Typ
CSK
Průměrné
množství
625
Hmotnost
sady
2.1kg
Cena
Kč/bal.
1448
Objednací kód
QFT-615
-5430K
Sada mosazných šroubů se zapuštěnou hlavou, matic a podložek
Obsah sady: M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 16,
M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 a M6 x 25.
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Typ
Metrické
Průměrné
množství
310
Hmotnost
sady
1.9kg
Objednací kód
QFT-615
-5460K
Cena
Kč/bal.
1448
Typ
Metrické
Průměrné
množství
310
Hmotnost
sady
1.6kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
QFT-615
-5470K
Strana
Cena
Kč/bal.
1448
649
SKUPINA
620
OPRAVY ZÁVITů
Sada na opravu
závitů
Používá se na opravy
poškozených nebo
opotřebovaných závitů.
Ideální pro slitiny a ostatní
měkké materiály. Také může
být použito na převod z
metrických závitů na
imperiální a naopak. Délka
závitové vložky je násobek
průměru. Ostatní délky
k dispozici na poptávku.
Každá sada obsahuje závitové
vložky, HSS ruční závitník,
nástroj pro zašroubování
závitové vložky a návod.
Vrtání
Řezání závitu
Zašroubování
vložky
Odlomení
konců vložky
Zašroubování
šroubu
Závitové vložky
Typ
závitu
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
Metrický
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNC
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
BSF
BSF
BSF
BSP
BSP
BSP
BSP
BSW
BSW
Závit
M3 x 0.50*
M4 x 0.70*
M5 x 0.80*
M6 x 1*
M7 x 1*
M8 x 1*
M8 x 1.25*
M10 x 1*
M10 x 1.25*
M10 x 1.50*
M12 x 1.25†
M12 x 1.50†
M12 x 1.75†
M14 x 1.25
M14 x 1.50
M14 x 2
M16 x 1.50
M16 x 2
No.4 - 40*
No.8 - 32*
1/4” - 20*
5/16” - 18*
3/8” - 16*
1/2” - 13
No.10 - 32*
1/4” - 28*
5/16” - 24*
3/8” - 24*
1/2” - 20
1/4” - 26*
5/16” - 22*
3/8” - 20*
1/8” - 28*
1/4” - 19
3/8” - 19
1/2” - 14
1/4” - 20*
3/8” - 16*
Velikost
vrtáku
3.20
4.20
5.20
6.20
7.20
8.30
8.30
10.25
10.25
10.40
12.25
12.25
12.50
14.25
14.25
14.50
16.50
16.50
No.31
11/64”
17/64”
21/64”
25/64”
17/32”
13/64”
17/64”
21/64”
25/64”
33/64”
17/64”
21/64”
25/64”
3/8”
33/64”
21/32”
13/16”
6.70mm
9.90mm
Počet Hmotnost Obj. kód
vložek
KEN-621
10
105g
-1120K
10
122g
-1160K
10
142g
-1200K
10
169g
-1240K
10
190g
-1280K
10
162g
-1320K
10
180g
-1340K
10
226g
-1400K
10
226g
-1420K
10
225g
-1430K
10
309g
-1480K
5
309g
-1490K
5
290g
-1500K
5
459g
-1560K
5
325g
-1580K
5
325g
-1600K
5
343g
-1640K
5
354g
-1660K
10
109g
-2040K
10
123g
-2080K
10
166g
-2160K
10
201g
-2200K
10
226g
-2240K
10
293g
-2320K
10
138g
-3100K
10
160g
-3160K
10
216g
-3200K
10
218g
-3240K
5
289g
-3320K
10
155g
-4160K
10
215g
-4200K
10
208g
-4240K
10
210g
-4540K
10
335g
-4580K
5
323g
-4620K
5
1175g
-4660K
10
162g
-5080K
10
212g
-5120K
Cena
Kè/ks
936
966
966
1012
1063
1236
1012
1325
1450
1289
1325
1325
1325
1659
1659
1659
1883
2392
1103
957
920
920
1105
1243
1014
966
966
1105
1157
1014
1063
1160
1203
1570
1938
2427
1063
1223
SPOJOVAcÍ mATERIÁl
Naše kvalitní závitové vložky jsou dodávány v balení po 10 ks.
Metrický závit ISO
Balení 10ks
Délka
Závit
Velikost
Obj. kód
Cena
vložky x stoupání vrtáku(mm) KEN-620 Kè/bal.
M3 x 0.50 3.20
-5502K
61
-7402K
M4 x 0.70
4.20
-5504K
61
M5 x 0.80
5.20
-5505K
61
M6 x 1
6.20
-5506K
61
M7 x 1
7.20
-5507K
81
1xD M8
x1
8.30
-5508K
91
M8 x 1.25
8.30
-5509K
91
M10 x 1
10.25
-5512K
106
M10 x 1.25 10.25
-5513K
106
M10 x 1.50 12.25
-5514K
106
M3 x 0.50
3.20
-6010K
70
M4 x 0.70
4.20
-6030K
74
M5 x 0.80
5.20
-6050K
81
M6 x 1
6.20
-6070K
81
M7 x 1
7.20
-6090K
87
M8 x 1
8.20
-6110K
92
M8 x 1.25
8.30
-6120K
92
M10 x 1
10.25
-6140K
115
M10 x 1.25 10.25
-6150K
130
1.5xD M10
x 1.50 10.25
-6160K
130
M12 x 1.25 12.25
-6180K
162
M12 x 1.50 12.25
-6190K
162
M12 x 1.75 12.50
-6200K
162
M14 x 1.25 14.25
-6220K
261
M14 x 1.50 14.25
-6230K
261
M14 x 2
14.50
-6240K
261
M16 x 1.50 16.50
-6260K
385
M16 x 2
16.50
-6270K
385
M3 x 0.50
3.20
-6302K
73
M4 x 0.70
4.20
-6304K
73
M5 x 0.80
5.20
-6305K
73
M6 x 1
6.20
-6306K
93
M7 x 1
7.20
-6307K
105
2xD M8
x1
8.20
-6308K
104
M8 x 1.25
8.30
-6309K
104
M10 x 1
10.25
-6312K
139
M10 x 1.25 10.25
-6313K
139
M10 x 1.50 12.25
-6314K
139
Strana
650
Balení 50ks
Obj.kód
Cena
KEN-620 Kè/bal.
268
-7404K
268
-7405K
268
-7406K
268
-7407K
385
-7408K
385
-7409K
385
-7412K
467
-7413K
467
-7414K
467
-7802K
385
-7804K
385
-7805K
385
-7806K
385
-7807K
513
-7808K
560
-7809K
560
-7812K
699
-7813K
699
-7814K
699
Délka
vložky
Závit
x stoupání
1.5 x D
No.4
No.8
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
-
40
32
20
18
16
13
1.5 x D
No.10
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
-
32
28
24
24
20
1.5 x D
1/4”
5/16”
3/8”
- 26
- 22
- 20
1.5 x D
1/4”
3/8”
- 20
- 16
1/8”
1/4”
-
1.5 x D
3/8”
1/2”
28
19
19
14
Velikost
vrtáku (mm)
UNC závity
No.31
11/64”
17/64”
21/64”
25/64”
17/32”
UNF závity
13/64”
17/64”
21/64”
25/64”
33/64”
BSF závity
17/64”
21/64”
25/64”
BSW závity
6.70
9.90
BSP závity
10
13.60
17.25
21.50
Objednací kód
KEN-620
Cena
Kè/10ks
-6840K
-6880K
-6900K
-6910K
-6920K
-6940K
78
78
78
103
115
205
-7090K
-7100K
-7110K
-7120K
-7140K
78
78
103
139
205
-6420K
-6430K
-6440K
78
115
115
-6620K
-6640K
78
115
-7320K
-7340K
-7360K
-7380K
115
205
307
260
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Hřebíky lepenkové
(extra velká hlava)
KA
NOVIN
Hřebíky s extra velkou hlavou,
galvanizované. Pro lepenky na
střechy, plstěné materiály a
Tvrzené hřebíky, odolné proti
mnoho dalších.
korozi, běžně používané
pokladači koberců a podlah.
KA
Vhodné pro obecné konstrukční
NOVIN
aplikace.
Hřebíky
zednické
Obj.kód
Hmotnost Roz.
Cena
balení
MTL-634 Kč/bal.
25mm -1500K
353
-1510K
353
500g 30mm
40mm -1520K
353
50mm -1530K
353
25mm -1540K
696
30mm -1550K
696
1kg
40mm -1560K
696
50mm -1570K
696
Hřebíky
kroužkové
KA
NOVIN
Protikorozní úprava, zabraňují
zbarvování dřeva. Kroužky na
stopce zajišťují kvalitní spoj.
Obj.kód
Cena
MTL-634 Kč/bal.
-1300K
227
-1310K
227
-1320K
227
-1330K
227
-1340K
402
-1350K
402
-1360K
402
-1370K
402
-1380K
777
-1390K
777
-1400K
777
-1410K
777
-1420K
1847
-1430K
1847
-1440K
1847
40mm -1450K
1847
Hmotnost Roz.
balení
13mm
500g 20mm
30mm
40mm
13mm
20mm
1kg
30mm
40mm
13mm
20mm
2kg
30mm
40mm
13mm
20mm
5kg
30mm
Lepenkový hřebík
Galvanizované hřebíky, pro
všestranné požití.
Skupina
525
Používané v případech, kde je vyžadováno zakrytí hlavy hřebíků
nebo hrozí, že při použití běžných hřebíků dojde k rozštěpu
dřeva. Kolářské hřebíky se prakticky přibíjí pod úroveň povrchu dřeva.
Vhodné např. do dveřních zárubní, podlahových krytin a ochranných
lišt..
KA
NOVIN
Hmotnost Roz.
balení
25mm
30mm
40mm
500g 50mm
65mm
75mm
100mm
25mm
30mm
40mm
1kg 50mm
65mm
75mm
100mm
Obj.kód
Cena
MTL-634 Kč/bal.
-0500K
188
-0510K
188
-0520K
188
-0530K
188
-0540K
188
-0550K
188
-0560K
188
-0570K
362
-0580K
362
-0590K
362
-0600K
362
-0610K
362
-0620K
362
-0630K
362
Hmotnost Roz.
balení
25mm
30mm
40mm
2kg 50mm
65mm
75mm
100mm
25mm
30mm
40mm
5kg 50mm
65mm
75mm
100mm
Obj.kód
Cena
MTL-634 Kč/bal.
-0640K
709
-0650K
709
-0660K
709
-0670K
709
-0680K
709
-0690K
709
-0700K
709
-0710K 1686
-0720K 1686
-0730K 1686
-0740K 1686
-0750K 1686
-0760K 1686
-0770K 1686
Hřebíky s kulatou hlavou
Hřebíky s velkou kulatou hlavou se většinou požívají pro hrubé
tesařské práce, kde není podstatný vzhled, ale pouze pevnost.
Ve velikostech od 25 do 150mm (1” do 6”).
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
KA
NOVIN
Obj.kód
Hmotnost Roz.
Cena
balení
MTL-634 Kč/bal.
25mm -1100K
188
30mm -1110K
188
500g 40mm
-1120K
188
50mm -1130K
188
25mm -1140K
362
30mm -1150K
362
1kg 40mm
-1160K
362
50mm -1170K
362
25mm -1180K
709
30mm -1190K
709
2kg 40mm
-1200K
709
50mm -1210K
709
25mm -1220K
1686
-1230K
1686
5kg 30mm
40mm -1240K
1686
50mm -1250K
1686
Skupina
SKUPINA
634/635
615
Hmotnost Roz.
balení
25mm
30mm
40mm
50mm
500g 65mm
75mm
100mm
125mm
150mm
25mm
30mm
40mm
50mm
1kg 65mm
75mm
100mm
125mm
150mm
Obj.kód
Cena
MTL-634 Kč/bal.
-0100K
179
-0110K
179
-0120K
179
-0130K
179
-0140K
179
-0150K
179
-0160K
179
-0170K
179
-0180K
179
-0190K
351
-0200K
351
-0210K
351
-0220K
351
-0230K
351
-0240K
351
-0250K
351
-0260K
351
-0270K
351
Skupina
Hmotnost Roz.
balení
25mm
30mm
40mm
50mm
2kg 65mm
75mm
100mm
125mm
150mm
25mm
30mm
40mm
50mm
5kg 65mm
75mm
100mm
125mm
150mm
558
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Obj.kód
Cena
MTL-634 Kč/bal.
-0280K
683
-0290K
683
-0300K
683
-0310K
683
-0320K
683
-0330K
683
-0340K
683
-0350K
683
-0360K
683
-0370K 1579
-0380K 1579
-0390K 1579
-0400K 1579
-0410K 1579
-0420K 1579
-0430K 1579
-0440K 1579
-0450K 1579
Skupina
593
Strana
651
SPOJOVAcÍ mATERIÁl
Obj.kód
Hmotnost Roz.
Cena
balení
MTL-634 Kč/bal.
25mm -0800K
227
30mm -0810K
227
40mm -0820K
227
500g
50mm -0830K
227
65mm -0840K
227
75mm -0850K
227
100mm -0860K
227
25mm -0870K
402
30mm -0880K
402
40mm -0890K
402
1kg
50mm -0900K
402
65mm -0910K
402
75mm -0920K
402
100mm -0930K
402
25mm -0940K
777
30mm -0950K
777
40mm -0960K
777
2kg
50mm -0970K
777
65mm -0980K
777
75mm -0990K
777
100mm -1000K
777
25mm -1010K 1847
30mm -1020K 1847
40mm -1030K 1847
5kg
50mm -1040K 1847
65mm -1050K 1847
75mm -1060K 1847
100mm -1070K 1847
Kolářské hřebíky
HŘEBÍKY
SKUPINA
635
ŠROUBY DO DŘEVA & HŘEBÍKY
Pozidriv®
Šrouby do dřeva
Tvrdé/Měkké Dřevotříska
dřevo
MDF
Pro šroubování do tvrdého a měkkého dřeva a do dřevovláknitých desek a dřevotřísek.
Snižuje štípání dřeva. Tepelně zpracované pro vysokou odolnost proti zlomení.
Gold-ZP™ Šrouby do dřevovláknitých desek
S jednoduchým samořezným závitem, který vede šroub snadno i do dřevotřísek.
Pasivovány, pozinkovány a povrchově upraveny pro lepší pronikání do materiálu.
Úhel špičky 25° nevyžaduje zaváděcí otvor.
Metrické
Velikost
(mm)
3.0 x 12
3.0 x 16
3.0 x 20
3.0 x 25
3.0 x 40
3.5 x 12
3.5 x 16
3.5 x 20
3.5 x 25
3.5 x 30
3.5 x 35
3.5 x 40
3.5 x 45
3.5 x 50
4.0 x 16
4.0 x 20
4.0 x 25
4.0 x 30
4.0 x 35
4.0 x 40
Box
kusů
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Objednací kód
MTL-635
-1020K
-1025K
-1030K
-1040K
-1050K
-1070K
-1080K
-1090K
-1100K
-1110K
-1115K
-1120K
-1125K
-1130K
-1140K
-1150K
-1160K
-1170K
-1175K
-1180K
Cena
Kč/bal.
23
28
28
28
66
30
49
40
40
54
54
54
79
87
50
50
50
70
70
70
Velikost
(mm)
4.0 x 45
4.0 x 50
4.0 x 55
4.0 x 60
4.0 x 70
4.0 x 75
4.5 x 25
4.5 x 40
5.0 x 30
5.0 x 40
5.0 x 45
5.0 x 50
5.0 x 60
5.0 x 70
5.0 x 80
5.0 x 90
5.0 x 100
6.0 x 80
6.0 x 100
6.0 x 130
Box
kusů
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
Objednací kód
MTL-635
-1190K
-1200K
-1210K
-1220K
-1225K
-1230K
-1240K
-1260K
-1300K
-1320K
-1325K
-1330K
-1340K
-1360K
-1380K
-1390K
-1400K
-1420K
-1440K
-1470K
Silver-TT™ Šroub do dřeva s dvojchodým závitem
Dvojchodý závit, šroub se zašroubuje o polovinu rychleji než standardní šroub. Pro větší odolnost proti korozi jsou šrouby
pokoveny vrstvou 5 mikronů.
Úhel špičky 35° nevyžaduje
zaváděcí otvor.
Cena
Kč/bal.
89
89
89
89
89
93
57
81
90
93
93
93
93
93
105
174
189
165
216
311
Tvrdé/Měkké
dřevo
Imperiální
Velikost
SPOJOVAcÍ mATERIÁl
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
3/4”
1”
11/2”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
Box
kusů
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Objednací kód
MTL-635
-6000K
-6010K
-6020K
-6040K
-6060K
-6080K
-6082K
-6084K
-6088K
-6090K
-6092K
-6096K
-6098K
-6100K
-6120K
-6140K
-6160K
-6170K
-6180K
-6182K
Cena
Kč/bal.
25
27
36
39
45
52
74
78
37
45
66
37
39
48
62
71
78
96
107
115
Velikost
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
21/2”
3”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/2”
3”
31/2”
4”
1”
11/4”
11/2”
2”
21/4”
21/2”
3”
4”
Box
kusů
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
200
200
200
200
100
100
100
Objednací kód
MTL-635
-6184K
-6188K
-6198K
-6200K
-6220K
-6240K
-6250K
-6260K
-6280K
-6300K
-6310K
-6320K
-6330K
-6340K
-6350K
-6370K
-6380K
-6390K
-6400K
-6420K
Cena
Kč/bal.
138
169
83
83
83
114
114
141
141
169
220
269
162
183
183
191
192
192
225
313
Organizér na šrouby
2880 ks
Šrouby do dřeva se zapuštěnou hlavou
Obsah:
Stříbrné s dvojitým závitem do dřeva
No.6 x 3/4”(325), No.6 x 1”(375),
No.8 x 1”(575), No.8 x 11/4”(400),
No.8 x 11/2”(300), No.8 x 2”(200),
No.8 x 21/2”(75), No.10 x 2”(70),
No.10 x 21/2”(60), No.10 x 3”(50).
Závlačky
Červená 5.5mm (300),
Hnědá 7mm (150).
KOVOVÝ
KUfŘÍK
Typ
Silver-TT™ Šrouby do dřeva
Gold-ZP™ Šrouby lepenky
Strana
652
Objednací kód
MTL-615
-0010K
-0020K
Cena
Kè/bal.
1904
2024
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
BEZPEčNOSTNÍ ŠROUBY
Šrouby Torx s
bezpečnostním kolíkem
SKUPINA
637
Bezpečnostní šrouby s vnitřním šestihranem a kolíkem.
Zapuštěnou hlavou
KA
NOVIN
Obj. kód
Cena
Rozměr Délka QFT-637 Kè/100ks
10mm -1230H
239
12mm -1231J
250
M5 16mm -1232K
262
20mm -1233L
296
25mm -1234M
308
12mm -1246A
308
16mm -1247B
342
M6 20mm -1248C
353
30mm -1250E
433
40mm -1252G
546
16mm -1264V
558
603
M8 20mm -1265W
30mm -1267Y
774
40mm -1269A
899
20mm -1281N
1128
M10 30mm -1283Q
1469
40mm -1285S
1469
50mm -1287V
1730
Skupina
573
Šroub z půkulatou halvou
a vnitřním šestihranem
z nerezové oceli
KA
NOVIN
Obj. kód
Cena
Rozměr Délka QFT-637 Kè/100ks
10mm -1045Z
296
12mm -1046A
308
16mm -1047B
330
353
M6 20mm -1048C
25mm -1049D
410
30mm -1050E
422
35mm -1051F
490
40mm -1052G
546
12mm -1063T
523
16mm -1064V
546
20mm -1065W 603
25mm -1066X
740
M8 30mm -1067Y
786
35mm -1068Z
820
40mm -1069A
910
50mm -1071C 1047
20mm -1081N 1059
25mm -1082P 1196
M10 30mm -1083Q 1538
40mm -1085S 1583
50mm -1087V 1730
60mm -1088W 2003
20mm -1095D 4543
25mm -1096E 4770
30mm -1097F 4872
M12 40mm -1099H 4872
50mm -1101B 5101
60mm -1102C 5681
Šroub se zapuštěnou hlavou
pozidriv
Nerezová ocel - půlkulatá hlava
KA
NOVIN
KA
NOVIN
Obj. kód
Cena
Rozměr Délka QFT-637 Kè/100ks
1/2”
-3106G
172
3/4”
No.6
-3108J
193
1” -3109K
216
1/2”
-3116S
227
3/4”
-3118V
239
No.8
1” -3119W
250
285
11/4” -3120X
11/2” -3121Y
296
1/2”
-3130H
296
3/4”
-3132K
330
No.10
1” -3133L
387
11/4” -3134M
422
445
11/2” -3135N
2” -3137Q
536
Skupina
Obj. kód
Cena
Rozměr Délka QFT-637 Kè/100ks
1/2”
-3006G
183
3/4”
No.6
-3008J
205
1”
-3009K
216
1/2”
-3016S
227
3/4”
-3018V
250
No.8
1”
-3019W 262
1/
285
1 4” -3020X
11/2” -3021Y
342
1/2”
-3030H
319
3/4”
-3032K
330
1”
-3033L
376
No.10
11/4” -3034M 410
433
11/2” -3035N
2”
-3037Q
501
573
Šrouby Torx s bezpečnostním kolíkem – Nerezová ocel A2
Torx šrouby s bezpečnostním pinem znemožňují použití běžného Torx klíče. Vhodné pro střední zátěž.
Zapuštěnou hlavou
KA
NOVIN
Závit
Roz
M4
M5
M6
6mm
8mm
10mm
12mm
16mm
20mm
8mm
10mm
12mm
16mm
20mm
25mm
10mm
12mm
16mm
20mm
25mm
30mm
10mm
12mm
16mm
20mm
25mm
30mm
Obj. kód
Cena
QFT-637 Kè/100ks
-1604E
149
-1605F
149
-1606G
149
-1607H
172
-1608J
172
-1609K
273
-1615R
183
-1616S
183
-1617T
226
-1618V
226
-1619W
250
-1619X
250
-1630H
227
-1631J
239
-1632K
262
-1633L
285
-1634M
319
-1635N
353
-1645Z
285
-1646A
296
-1647B
330
-1648C
364
-1649D
399
-1650E
445
Šroub se zapuštěnou
hlavou pozidriv
KA
NOVIN
Závit
Roz
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Délka
10mm
12mm
16mm
20mm
10mm
12mm
20mm
25mm
30mm
10mm
12mm
16mm
20mm
25mm
30mm
10mm
12mm
16mm
20mm
30mm
12mm
16mm
20mm
30mm
40mm
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm
Obj. kód
Cena
QFT-637 Kè/100ks
-1406G
149
-1407H
149
-1408J
160
-1409K
160
-1416S
183
-1417T
193
-1419W
227
-1420X
239
-1421Y
262
-1430H
250
-1431J
239
-1432K
262
-1433L
285
-1434M
319
-1435N
353
-1445Z
273
-1446A
285
-1447B
319
-1448C
342
-1450E
422
-1463T
501
-1464V
546
-1465W
603
-1467Y
740
-1469A
1002
-1481N
956
-1482P
1082
-1483Q
1219
-1485S
1401
-1487V
1662
Nerezová ocel - půlkulatá
hlava
KA
NOVIN
KA
NOVIN
Závit
Roz
No.6
No.8
No.10
Délka
1/2”
3/4”
1”
11/4”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
1”
11/4”
11/2”
2”
Obj. kód
Cena
QFT-637 Kè/100ks
-3406G
172
-3408J
193
-3409K
227
-3410L
285
-3418V
227
-3419W
250
-3420X
273
-3421Y
353
-3432K
353
-3433L
410
-3434M
445
-3436P
490
No.6
No.8
No.10
Délka
1/2”
3/4”
1”
1/2”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
Sada bitů
‘Tamperproof’ TXS
Obj. kód
Cena
QFT-637 Kè/100ks
-3306G
205
-3308J
227
-3309K
239
-3316S
250
-3318V
273
-3319W 273
-3320X
308
-3321Y
330
-3332K
342
-3333L
364
-3334M 399
-3335N
445
T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27,
a 40.
. 30
Všechny 6-hranné 1/4 ” x
25 mm celkové délky,
s rychlovýměnným adaptérem
pro 6-hranné bity 1/4
Počet
Kusů
10
Obj. kód
KEN-573
-6440K
9
Cena
Kè/Ks
372
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Závit
Roz.
KUSů
Strana
653
SPOJOVAcÍ mATERIÁl
M3
Délka
Šroub z půkulatou halvou a
vnitřním šestihranem z
nerezové oceli
SKUPINA
639
KOLÍKY SE ZÁVITY/KOVOVé KULIčKY
Závitové
tyče
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Pro snadnou identifikaci barevně označeny na obou koncích.
Žlutá =
Metrické
Bílá = UNC
Modrá = UNF
Červená = BSW
Zelený = BSF
Černá =
Nerezová ocel
Oranžová =
Vysokopevnostní ocel
Konstrukční ocel - neznačená
Závit
Délka
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
M36
300mm
300mm
300mm
300mm
300mm
300mm
300mm
300mm
300mm
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1/4”
5/16”
12”
12”
12”
12”
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3/8”
1/2”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
3/8”
1/2”
12”
12”
12”
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
5/8”
1/4”
SPOJOVAcÍ mATERIÁL
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1/4”
5/16”
3ft
3ft
3ft
3/8”
Konstrukční ocel 4.6
Objednací kód
QFT-639
Metrické
-0550K
-0560K
-0580K
-0600K
-0620K
-0640K
-0660K
-0700K
-0720K
-0030K
-0040K
-0050K
-0060K
-0080K
-0100K
-0120K
-0140K
-0160K
-0200K
-0240K
-0300K
-0360K
BSW
-1540K
-1550K
-1560K
-1580K
-1030K
-1040K
-1050K
-1060K
-1070K
-1080K
-1100K
-1120K
-1140K
-1160K
BSF
-2560K
-2580K
-2600K
-2040K
-2050K
-2060K
-2070K
-2080K
-2100K
-2120K
-2160K
UNC
-3040K
-3050K
-3060K
Spojovací matice
Cena
Kè/ks
7
11
13
23
23
45
45
71
105
12
12
12
21
26
33
47
71
90
144
210
340
472
9
13
13
33
21
21
31
33
83
83
128
155
260
352
45
77
114
84
102
113
169
192
284
386
511
12
44
44
Závit
Délka
7/16”
1/2”
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
5/8”
3/4”
1”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
Vysokopevnostní ocel
Objednací kód
QFT-639
UNC
-3070K
-3080K
-3100K
-3120K
-3160K
UNF
-4040K
-4050K
-4060K
-4070K
-4080K
Cena
Kè/ks
Závit
Délka
81
81
117
153
273
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
113
113
144
180
226
Konstrukční ocel
Závit
Délka
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1/4”
5/16”
3/8”
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
3ft
Objednací kód
QFT-639
Metrické
-5203K
-5204K
-5205K
-5206K
-5208K
-5210K
-5212K
-5214K
-5216K
-5220K
-5224K
-5230K
UNC
-5404K
-5405K
-5406K
-5407K
-5408K
-5410K
-5412K
-5414K
-5416K
BSW
-5504K
-5505K
-5506K
-5507K
-5508K
-5510K
-5512K
-5514K
-5516K
Cena
Kè/ks
8
19
20
21
26
36
52
90
113
157
235
367
48
77
94
113
167
254
366
520
684
48
77
94
137
167
274
403
574
753
Určeny pro spojování různých délek závitových tyčí. Vyrobeny z
karbonové oceli, pozinkovány. Vyrobeny podle DIN 6334..
Závit
Průměr
Hmotnost
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
18mm
24mm
30mm
36mm
48mm
60mm
72mm
8g
28g
40g
56g
113g
160g
224
Strana
654
Objednací kód
QFT-639
-9906K
-9908K
-9910K
-9912K
-9916K
-9920K
-9924K
Objednací kód
QFT-639
Metrické
-6060K
-6080K
-6100K
-6120K
-6160K
-6200K
-6240K
Závit
Délka
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
Objednací kód
QFT-639
Metrické
-7030K
-7040K
-7050K
-7060K
-7080K
-7100K
-7120K
-7160K
-7200K
-7240K
Cena
Kè/ks
66
66
66
66
117
184
262
523
838
1164
Vysokopevnostní ocel
Závit
Délka
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M30
M36
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
Objednací kód
QFT-639
Metrické
-6406K
-6408K
-6410K
-6412K
-6414K
-6416K
-6418K
-6420K
-6424K
-6430K
-6436K
Cena
Kè/ks
47
74
113
156
223
315
372
426
631
1078
1706
Nerezová ocel
Závit
Délka
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
Objednací kód
QFT-639
Metrické
-8203K
-8204K
-8205K
-8206K
-8208K
-8210K
-8212K
-8216K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
23
36
55
73
137
220
293
Nerezová ocel
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
Cena
Kè/100ks
226
454
796
1023
2275
6303
11374
Cena
Kè/ks
Cena
Kè/ks
86
113
172
242
417
640
823
1475
ŠROUBY DO DŘEVA & POJISTNÉ KROUŽKY
Nýtovací
matice
SKUPINA
644
Všechny naše nýtovací matice jsou bez povrchové úpravy a v souladu s RoHS - v současné době většina průmyslových odvětví upřednostňuje
právě toto povrchové provedení, bez obsahu chromu jako u zinku a žluté povrchové úpravy.
Ocelové drážkované tělo s nízkoprofilovou hlavou
Při montáži se drážky na těle zaříznou do materiálu a tím se zajistí větší odolnost proti protáčení, než jakou
mohou poskytnout klasické nýty bez drážek. Nízkoprofilová hlava dosahuje velmi dobrých zátěžových výsledků
a při tom minimálně odstává od přilehlé desky.
ÆH
Velikost
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
Rozsah Velikost díry
Rozměry
(drážky) +0.1/-0.0 D
H
P
L
0.5 - 2.0
6.8
5.9 6.9 0.4 10.0
0.5 - 3.3
7.6
7.1 8.1 0.8 12.1
0.7 - 4.2
10.0
9.5 10.4 0.8 15.1
0.7 - 3.8
13.5 10.5 11.6 0.8 16.1
Balení
500
500
250
250
Obj. kód
QFT-644
-1004E
-1005F
-1006G
-1008J
P
Cena
Kč/bal.
445
445
445
603
L
ÆD
Ocelové drážkované tělo se zapuštěnou hlavou
Při montáži se drážky na těle zaříznou do materiálu a tím se zajistí větší odolnost
proti protáčení, než jakou mohou poskytnout klasické nýty bez drážek. Zešířená
zapuštěná hlava dosahuje vynikající pevnosti v tahu a téměř nevyčnívá z profilu
materiálu.
ÆH
P
Rozsah Velikost díry
Rozměry
(drážky) +0.1/-0.0 D
H
P
L
0.5 - 2.0
6.0
5.9 8.8 1.4 11.7
0.5 - 5.0
8.0
6.9 9.8 1.6 13.1
0.5 - 6.0
9.0
8.9 11.8 1.7 16.1
3.5 - 9.0
11.0 10.9 13.7 2.0 18.6
Velikost
M4
M5
M6
M8
Balení
500
500
250
250
Obj. kód
QFT-644
-1044Y
-1045Z
-1046A
-1048C
Cena
Kč/bal.
479
479
479
637
L
ÆD
Ocelové drážkované tělo se zesílenou hlavou
Při montáži se drážky na těle zaříznou do materiálu a tím se zajistí větší odolnost
proti protáčení, než jakou mohou poskytnout klasické nýty bez drážek. Velká
zesílená hlava je vhodná pro aplikace s vysokým zatížením.
ÆH
Velikost
M4 x 0.7
M5 x 0.8
M6 x 1.0
M8 x 1.25
Rozsah Velikost díry
(drážky) +0.1/-0.0 D
0.5 - 2.5
6.0
5.9
0.7 - 3.0
7.0
6.9
0.8 - 3.0
9.0
8.9
1.0 - 3.0
11.0 10.9
Rozměry
H
P
9.1 0.8
10.0 1.0
13.0 1.5
14.8 1.5
Balení
L
11.7
13.1
16.1
18.1
500
500
250
250
Obj. kód
QFT-644
-1024B
-1025C
-1026D
-1028F
P
Cena
Kč/bal.
479
479
479
637
L
ÆD
Hliníkové nýty
Pro všechny typy slepého nýtování. Nýt má hliníkovou hlavu a ocelový trn. Trn nýtu je protlačen nástavcem vhodného nýtovacího nástroje a
těleso nýtu je zasunuto do připravené díry v sestavě určené ke snýtování. Při nýtování je hlava trnu zatlačena do těla nýtu. Tím se rozevře a
hlava se zatáhne do nýtu. Když byl nýt dokonale deformován a celá sestava pevně stažena, trn se zlomí při předvolené síle. Nýtovačku je
možno vytáhnout a připravit pro další nýtování.
Se zapuštěnou hlavou
KA
NOVIN
S vyklenutou hlavou
Hlava
Ø mm
3.2
4.0
4.8
Délka pod
rameno
8mm
8mm
12mm
12mm
15mm
15mm
10mm
10mm
12mm
12mm
16mm
16mm
12mm
12mm
16mm
16mm
20mm
20mm
Obj. kód
Balení QFT-644
100
-1132K
500
-1133L
100
-1136P
500
-1137Q
100
-1140T
500
-1141V
100
-1152G
500
-1153H
100
-1156L
500 -1157M
50
-1160Q
500
-1161R
50
-1172D
500
-1173E
50
-1176H
250
-1177J
50
-1180M
2500 -1181N
Cena
Kč/bal.
33
149
39
179
42
185
42
185
42
185
49
440
71
646
86
390
98
443
2.4
3.2
4.0
4.8
Délka pod
rameno
4mm
6mm
8mm
5mm
5mm
7mm
7mm
10mm
10mm
6mm
6mm
10mm
10mm
12mm
12mm
9mm
9mm
12mm
12mm
16mm
16mm
Obj. kód
Balení QFT-644
100
-2022Z
100
-2026D
100
-2030H
100 -2042W
500
-2043X
100
-2046A
500
-2047B
100
-2050E
500
-2051F
100
-2062S
500
-2063T
100
-2066X
500
-2067Y
100
-2070B
500
-2071C
500
-2082P
50
-2083Q
500
-2086T
500
-2087V
250
-2090Y
50
-2091Z
Cena
Kč/bal.
39
39
39
39
176
39
176
39
176
43
190
43
190
43
190
380
43
380
43
190
43
Velká hlava
Hlava
Ø mm
3.2
4.0
4.8
Délka pod
rameno
8mm
8mm
12mm
12mm
16mm
16mm
10mm
10mm
12mm
12mm
16mm
16mm
12mm
12mm
16mm
16mm
20mm
20mm
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
KA
NOVIN
Obj. kód
Balení QFT-644
50
-5032K
500
-5033L
50
-5036P
500
-5037Q
50
-5040T
500
-5041V
50
-5052G
250
-5053H
50
-5056L
250 -5057M
25
-5060Q
250
-5061R
25
-5072D
250
-5073E
20
-5076H
100
-5077J
20
-5080M
100
-5081N
Strana
Cena
Kč/bal.
57
330
46
410
46
410
49
439
49
439
49
439
49
439
49
439
49
439
655
SPOJOVAcÍ mATERIÁl
Hlava
Ø mm
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
SKUPINA
649/650
VYTAHOVAČ HMOŽDINEK
Segerovy
pojistné kroužky
Pojistné třmenové
kroužky
Pojistné kroužky jednoduchého tvaru snižují náklady montáže a jsou ideální náhradou mnoha
tradičních spojovacích materiálů. Vyrobeny z uhlíkové oceli a fosfátovány.
Vnější
Vnitřní
Vnější
DIN 471
Vnitřní
DIN 472
Metrický
Průměr
(mm)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
Počet
kusů
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Metrický
Cena
Kè/bal.
23
23
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
31
31
31
31
31
36
36
55
55
55
55
55
97
Objednací kód
QFT-649
-2003C
-2004D
-2005E
-2006F
-2007G
-2008H
-2009J
-2010K
-2011L
-2012M
-2013N
-2014P
-2015Q
-2016R
-2017S
-2018T
-2019V
-2020W
-2024Y
-2025A
-2026B
-2027C
-2028D
-2029E
-2030F
Průměr
(mm)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kolíky s vnitřním závitem. DIN 7979D.
EN 28735. ISO 8735.
Materiál: AISI-52100 nebo
DIN 1-3505 100 Cr 6.
Tvrdost: 57-63 HRC.
SPOJOVAcÍ MATERIÁl
5
6
8
Strana
QFT-649
-2208H
-2209J
-2210K
-2211L
-2212M
-2213N
-2214P
-2215Q
-2216R
-2217S
-2218T
-2219V
-2220W
-2221X
-2222Y
-2223Z
-2224A
-2225B
-2226C
-2227D
-2228E
-2229F
-2230C
Průměr Délka Hmotnost Objednací kód
Metrický
Průměr Délka Hmotnost Objednací kód
4
Objednací kód
Cena
Kè/bal.
23
23
26
26
26
26
26
31
31
31
31
31
36
36
36
36
36
55
55
55
55
55
97
656
KEN-651
-0650K
-0660K
-0680K
-0700K
-0720K
-0820K
-0840K
-0860K
-0880K
-0910K
-0950K
-0970K
-0980K
-1000K
-1020K
-1040K
-1060K
-1080K
-1100K
-1120K
-1140K
-1160K
-1180K
-1200K
-1220K
-1240K
-1420K
-1440K
-1460K
-1480K
-1500K
-1520K
-1540K
-1560K
-1580K
-1600K
-1620K
-1640K
-1660K
-1680K
Cena
Kč/100ks
427
427
427
427
549
427
427
427
444
549
549
589
916
427
427
427
444
462
518
549
656
549
549
579
589
916
487
518
518
518
518
549
589
610
727
799
872
916
1066
1170
Metrický
Průměr
(mm)
1.2
1.5
1.9
2.3
3.2
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
12.0
Počet
kusů
200
200
200
200
200
100
100
100
100
50
25
25
25
Objednací kód
QFT-649
-3992P
-3995S
-3998W
-4001A
-4003C
-4004D
-4005E
-4006F
-4007G
-4008H
-4009J
-4010K
-4012M
Cena
Kè/bal.
39
39
39
39
39
26
31
39
52
73
31
31
31
Kovové kuličky
Vyrobeny z povrchově kalené oceli, pro
všeobecné požití v dopravnících, méně
přesných ložiskách a pomalu se otáčejících
strojích. Dobře snáší zatížení, mají dobrou
nosnost a výbornou odolnost povrchu.
Vyrobený podle normy G100.
rOZŠÍŘENÁ
ŘADA
10
12
16
20
30
12
16
20
24
30
40
50
60
12
16
20
24
25
28
30
32
36
40
45
50
60
16
20
24
25
28
30
32
36
40
45
50
60
70
80
Počet
kusů
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Kolíky s vnitřním
závitem
100 ks
100g
130g
160g
100g
130g
160g
180g
200g
300g
330g
330g
410g
510g
120g
150g
180g
220g
240g
260g
270g
290g
310g
350g
400g
440g
540g
270g
320g
390g
400g
430g
470g
500g
550g
630g
710g
790g
910g
990g
1200g
Pojistné třmenové kroužky jednoduchého
tvaru snižují náklady montáže a jsou ideální
náhradou mnoha tradičních spojovacích
materiálů. Vyrobeny z uhlíkové oceli a
fosfátovány.
V souladu s
DIN 6799.
10
12
16
20
25
20
24
25
28
30
32
35
36
40
45
50
60
70
80
90
100
24
25
30
32
36
40
45
50
60
70
80
90
100
30
32
36
40
45
50
60
70
80
90
100
40
50
60
70
80
90
100
50
100 ks
490g
620g
640g
680g
740g
800g
840g
860g
1kg
1.09kg
1.27kg
1.45kg
1.72kg
2kg
2.27kg
2.82kg
900g
1kg
1.09kg
1.17kg
1.27kg
1.45kg
1.63kg
1.81kg
2.18kg
2.45kg
2.81kg
3.18kg
3.54kg
800g
1kg
1.16kg
1.26kg
1.42kg
1.58kg
1.90kg
2.20kg
2.50kg
2.90kg
3.15kg
1.58kg
1.98kg
2.38kg
2.75kg
3.13kg
3.62kg
3.94kg
5.10kg
KEN-651
-1840K
-1860K
-1880K
-1900K
-1920K
-1940K
-1950K
-1960K
-1980K
-2000K
-2020K
-2040K
-2060K
-2080K
-2100K
-2120K
-2460K
-2480K
-2520K
-2540K
-2560K
-2580K
-2600K
-2620K
-2640K
-2660K
-2680K
-2700K
-2720K
-3120K
-3140K
-3160K
-3180K
-3200K
-3220K
-3240K
-3260K
-3280K
-3300K
-3320K
-3580K
-3620K
-3640K
-3660K
-3680K
-3700K
-3720K
-3920K
Cena
Kč/100ks
657
679
703
867
738
761
774
774
814
917
968
1211
1307
1550
1720
2354
906
906
906
917
996
1131
1190
1245
1448
1647
1743
1768
2661
1756
1756
1843
1901
1913
1946
2037
2134
2537
2785
3527
3318
3513
3591
3748
4106
5269
5269
5660
Průměr
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm
12mm
16mm
20mm
3/32”
1/8”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
Počet Hmotnost Objednací kód
Cena
kusů
1 ks
QFT-671 Kè/bal.
Metrické rozměry
100
4g
-1002B
105
50
6g
-1003C
90
50
18g
-1004D
96
50
26g
-1005E
102
50
44g
-1006F
108
50
70g
-1007R
115
25
55g
-1008G
121
25
105g
-1010J
128
10
71g
-1012L
134
10
168g
-1016Q
141
10
327g
-1020S
164
Imperiální rozměry
50
5g
-0806M
114
50
6g
-0808R
48
50
22g
-0812B
67
50
53g
-0816D
85
25
52g
-0820F
85
25
89g
-0824H
114
25
141g
-0828K
132
10
141g
-0832M
132
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
SPOJOVACÍ KOLÍKY
Kolíky
průmyslové
SKUPINA
650
Kalené a přesně broušené. VyhovujÍ DIN 6325. Metrické: Velikosti 3mm jsou vyrobeny z nekalené oceli, 4 mm a větší jsou z kvalitní
povrchově kalené měkké oceli
rOZŠÍŘENÁ
Tolerance:
ŘADA
3mm = +02 - +06
4 - 6mm = +04 - +09
8 - 10mm = +06 - +012
12 - 16mm = +07 - +015.
Palcové: Velikosti 1/8” jsou vyrobeny
z kalené oceli 3/16” a větší jsou z kvalitní
povrchově kalené měkké oceli.
Tolerance:
Všechny velikosti = +01” +03”.
Metrické rozměry - pokračování
Cena
(mm) mm
100 ks KEN-650 Kč/100ks
10
410g
-0151K
81
12
430g
-1520K
177
14
450g
-1530K
177
16
470g
-1540K
179
18
480g
-1550K
187
20
500g
-1560K
198
24
530g
-1570K
226
25
600kg
-1580K
261
6
28
660g
-1590K
290
30
700g
-1600K
322
32
740g
-1610K
339
35
800g
-1620K
356
36
820g
-1630K
364
40
900g
-1640K
374
50
1.10kg
-1680K
411
60
1.40kg
-1720K
472
16
700g
-1840K
313
18
740g
-1850K
313
20
780g
-1860K
443
24
960g
-1870K
443
25
1kg
-1880K
443
28
1.10kg
-1890K
443
30
1.20kg
-1900K
486
8
32
1.28kg
-1910K
534
35
1.40kg
-1920K
593
36
1.40kg
-1930K
663
40
1.60kg
-1940K
657
45
1.80kg
-1960K
729
50
2kg
-1980K
779
60
2.30kg
-2020K
1046
70
2.50kg
-2040K
1412
80
3kg
-2080K
1554
20
1.30kg
-2160K
539
24
1.60kg
-2170K
539
25
1.60kg
-2180K
539
28
1.90kg
-2190K
579
30
1.90kg
-2200K
601
32
2kg
-2210K
668
35
2.20kg
-2220K
742
36
2.28kg
-2230K
780
10
40
2.50kg
-2240K
825
45
2.80kg
-2260K
946
50
3.20kg
-2280K
1055
60
37.0kg
-2320K
1333
70
4.30kg
-2340K
1587
80
5kg
-2360K
1605
90
5.70kg
-2380K
1930
100
7.10kg
-2400K
2847
20
2.20kg
-2460K
1031
24
2.30kg
-2470K
1031
25
2.30kg
-2480K
1031
28
2.65kg
-2490K
1031
30
2.80kg
-2500K
1033
32
3kg
-2510K
1033
35
3.20kg
-2520K
1184
36
3.20kg
-2530K
1252
12
40
7.30kg
-2540K
1252
45
4.10kg
-2560K
1419
50
4.60kg
-2580K
1471
60
5.50kg
-2620K
1715
70
6.20kg
-2640K
2150
80
7.10kg
-2660K
2263
90
8kg
-2680K
2734
100
8.90kg
-2700K
2847
32
5kg
-2800K
1736
36
5.60kg
-2820K
1736
40
6.30kg
-2840K
1736
45
7.10kg
-2860K
1886
16
50
7.90kg
-2880K
1942
60
9.50kg
-2920K
2396
70
11kg
-2940K
3150
80
12kg
-2960K
3150
100 15.80kg
-3000K
3942
Průměr Délka Hmotnost Objednací kód
Metrické rozměry
Průměr Délka Hmotnost Objednací kód
(mm)
2
2.5
3
5
100 ks
34g
100g
125g
36g
38g
40g
45g
110g
120g
130g
140g
145g
150g
165g
180g
188g
190g
200g
210g
300g
75g
87g
100g
150g
200g
220g
230g
240g
280g
300g
307g
310g
330g
405g
410g
200g
220g
300g
350g
400g
420g
420g
500g
540g
600g
620g
640g
800g
KEN-650
-0500K
-0520K
-0530K
-0580K
-0600K
-0620K
-0640K
-0860K
-0880K
-0900K
-0920K
-0930K
-0940K
-0950K
-0960K
-0970K
-0980K
-0990K
-0995K
-1040K
-1060K
-1080K
-1100K
-1120K
-1130K
-1140K
-1150K
-1160K
-1170K
-1180K
-1190K
-1200K
-1210K
-1230K
-1240K
-1310K
-1320K
-1340K
-1350K
-1360K
-1370K
-1380K
-1400K
-1410K
-1420K
-1430K
-1440K
-1460K
Cena
Kč/100ks
81
81
81
81
81
94
96
81
96
96
96
96
170
170
198
215
237
290
309
358
125
136
136
136
170
174
179
198
219
237
290
319
322
342
358
177
177
177
179
198
219
261
290
322
356
364
374
411
1/4”
3/8”
1/8”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/2”
2”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
2”
1/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
1/
1 2”
2”
1/2”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
2”
21/2”
3”
31/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/2”
3”
31/2”
5/8”
3/4”
1”
11/4”
11/2”
13/4”
2”
21/4”
1/
2 2”
23/4”
3”
31/2”
4”
1”
11/4”
2”
3”
31/2”
4”
11/2”
2”
4”
3”
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
100 ks
110g
120g
130g
140g
150g
200g
300g
600g
280g
300g
400g
500g
550g
600g
800g
400g
500g
550g
700g
820g
1.10kg
1.40kg
600g
800g
1.20kg
1.40kg
1.60kg
2.20kg
2.80kg
3.20kg
3.90kg
1.10kg
1.30kg
1.60kg
2.10kg
2.40kg
2.80kg
3.10kg
3.90kg
4.60kg
5.80kg
1.80kg
2.30kg
3kg
3.70kg
4.10kg
4.80kg
6kg
6.10kg
6.80kg
12.20kg
8kg
9.30kg
10.70kg
5kg
6.80kg
8.60kg
12.20kg
14.60kg
16.30kg
9.20kg
10.04kg
15.20kg
18.20kg
KEN-650
-4620K
-4660K
-4700K
-4740K
-4760K
-4800K
-4880K
-4960K
-5500K
-5540K
-5560K
-5600K
-5640K
-5680K
-5760K
-6300K
-6340K
-6360K
-6400K
-6440K
-6480K
-6560K
-6850K
-6860K
-6900K
-6940K
-6980K
-7060K
-7140K
-7220K
-7300K
-7420K
-7460K
-7500K
-7540K
-7580K
-7620K
-7660K
-7740K
-7820K
-7900K
-8060K
-8080K
-8100K
-8140K
-8180K
-8220K
-8260K
-8300K
-8340K
-8380K
-8420K
-8480K
-8520K
-8680K
-8700K
-8760K
-8920K
-8960K
-9000K
-9160K
-9180K
-9280K
-9940K
Strana
Cena
Kč/100ks
293
293
293
330
330
340
362
362
361
389
389
430
508
508
626
361
361
361
421
525
514
613
444
879
540
684
684
858
933
1388
1572
813
596
695
805
904
763
1098
1389
1587
1723
1011
1361
1162
1402
1662
2646
2078
1997
2526
2776
3414
5709
5996
1695
1871
2897
4705
5651
5996
3042
3615
8119
5279
657
SPOJOVACÍ MATERIÁL
4
mm
6
8
10
6
8
10
12
6
8
10
12
14
16
18
20
24
25
28
30
40
6
8
10
12
14
16
18
20
24
25
28
30
32
36
40
10
12
16
18
20
24
25
30
32
35
36
40
50
Palcové rozměry
Průměr Délka Hmotnost Objednací kód
SKUPINA
662
SPONY HADICOVÉ
O-spony hadicové
na vedení plynu
P - spony s gumovou ochranou
Spony pro široké použití v údržbě. Pro gumové hadice, plastové
potrubí, koaxiální a elektrické kabely. Vhodné pro použití na vedení
vzduchu, kapalin, plynu a páry, nízkotlaké hydraulické aplikace.
Tvar spony nabízí přesné, pevné těsnění bez poškození hadice,
zajistí adektvátní uzavření s variabilním rozsahem
pro různé velikosti hadic.
Hadice na vedení plynu musí být
spojovány odborně kvalifikovanou
osobou
Číslo
výrobku
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
Opatřeno zinkovou povrchovou ochranou dle specifikace ZN3
s čistou pasivací. Všechny spony jsou vybaveny ochranou
gumou EPM, která je odolná vůči olejům a extrémním teplotám (-50°C
to 160°C). Vhodné pro použití v automobilovém
průmyslu, strojírenství, elektroinstalacích apod.
POZINKOVÁNY
Opatřeno zinkovou povrchovou úpravou
dle specifikace ZN3 s čistou pasivací
Rozsah
průměru (mm)
7-09
8-11
11-13
13-15
15-18
17-20
20-23
Cena
Kè/ks
306
350
415
437
479
503
529
Obj. kód
MTL-662
-7060K
-7070K
-7090K
-7100K
-7120K
-7140K
-7160K
Kleště na
O-spony
Kleště jsou pro O-spony a podobné spony.
Průměr
(mm)
4
5
6
8
10
13
16
19
21
22
25
27
30
32
35
38
40
Nerezová ocel
Délka
(mm)
200
Cena
Kè/ks
233
Obj. kód
KEN-935
-2010K
Nerezové
spony
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Nerezové spony s průmyslovou kvalitou podle DIN 3017 jsou
navrženy pro vysoké zatížení a pevnost při aplikacích. Vhodné pro
vysokotlaké systémy jako odsávací jednotky apod. Vyztužené upínací
prvky nejsou navařeny, jsou odolnější a dávají možnost dosáhnout
vysokého upínacího momentu. Spojovací můstek spony dává
optimální ochranu hadice. Zaoblené hrany. Spojovací část vyrobena z
nerezové oceli třídy 316.
Rozsah
(mm)
17-19
20-22
23-25
26-28
29-31
32-35
36-39
40-43
43-47
47-51
51-55
55-59
59-63
63-68
68-73
73-79
79-85
Strana
Obj. kód
MTL-662
-9010K
-9020K
-9030K
-9040K
-9050K
-9060K
-9070K
-9080K
-9090K
-9100K
-9110K
-9120K
-9130K
-9140K
-9150K
-9160K
-9170K
658
Cena
Kè/100ks
1727
2066
2350
2787
3060
3115
3169
3333
3552
3694
4230
4426
4590
4716
4872
4872
5115
Rozsah
(mm)
85-91
91-97
97-104
104-112
112-121
121-130
130-140
140-150
150-162
162-174
174-187
187-200
200-213
213-226
226-239
239-252
Obj. kód
MTL-662
-9180K
-9190K
-9200K
-9210K
-9220K
-9230K
-9240K
-9250K
-9260K
-9270K
-9280K
-9290K
-9300K
-9310K
-9320K
-9330K
Cena
Kè/100ks
5344
5596
6098
6398
6694
6837
7008
7149
7301
7530
8142
8365
8907
9244
9462
9667
Cena
Kè/100ks
710
710
743
743
933
1144
1323
1360
1471
1517
1530
1791
1832
1909
1991
2599
3099
Obj. kód
MTL-662
-8520K
-8530K
-8540K
-8550K
-8560K
-8570K
-8580K
-8590K
-8600K
-8610K
-8620K
-8630K
-8640K
-8650K
-8660K
-8670K
-8680K
KA
NOVIN
Průměr
(mm)
4-5
6
8
10
13
16
18
20
21
22
25
28
30
32
34
38
40
Obj. kód
MTL-662
-8830K
-8840K
-8850K
-8860K
-8870K
-8880K
-8890K
-8900K
-8910K
-8920K
-8930K
-8940K
-8950K
-8960K
-8970K
-8980K
-8990K
Šroubovací zinkované spony
NEREZOVÁ
OCEL
Cena
Kè/100ks
1803
1821
1925
1988
2085
2205
2416
2495
2586
2639
2785
2934
3013
3116
3204
3385
3213
POZINKOVÁNY
Šroubovací pozinkované spony. Natavitelný
mechanismus se skládá ze šroubů a pojišťovací matičky. Vhodné pro
použití u palivových systémů apod. Šroubek 7mm, maximální
utahovací moment 1.2Nm.
Rozsah
(mm)
7-9
8-10
9-11
10-12
11-13
12-14
13-15
14-16
15-17
16-18
Hmotnost
1 ks
56g
57g
58g
60g
62g
64g
66g
68g
71g
74g
Obj. kód
MTL-662
-8060K
-8070K
-8080K
-8090K
-8100K
-8110K
-8120K
-8130K
-8140K
-8150K
Cena
Kè/100ks
459
470
481
492
503
514
525
536
546
557
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
HADICOVÉ SPONY
Nerezové spony hadicové
Spony
hadicové
Samosvorný šnekový převod. Jsou přesně
vyrobeny z nejlepší britské oceli BS 5315.
Antikorózní pozinkovaný povrch poskytuje dvojitou ochranu. Použití
v automobilovém průmyslu,
výrobě zemědělských a lodních strojů,
plynových instalacích.
PASIVOVANÝ
ZINKOVÝ POVRCH
Velikost
000
M00
00
0
0X
1A
1
1X
2A
2
2X
3
3X
4
4X
5
6
6X
SKUPINA
662
Vyrobeny z nerezové oceli 304, ideální pro lodní dopravu,
kde je největší výskyt koroze. Pásky spon mají zoblené
hrany, aby se snížilo riziko přeříznutí hadice.
Samosvorný šnekový převod.
NEREZOVÁ
OCEL
Rozsah průměrů
(mm)
9-13
13-16
13-19
16-22
19-25
22-29
25-35
28-41
31-48
38-54
44-60
50-70
60-80
70-90
83-102
95-115
104-127
127-146
Hmotnost
10 ks
0.11kg
0.12kg
0.13kg
0.20kg
0.22kg
0.23kg
0.25kg
0.26kg
0.36kg
0.38kg
0.40kg
0.42kg
0.46kg
0.48kg
0.52kg
0.58kg
0.60kg
0.66kg
Obj. kód
MTL-662
-5050K
-5070K
-5090K
-5110K
-5130K
-5150K
-5160K
-5170K
-5190K
-5210K
-5230K
-5250K
-5270K
-5290K
-5310K
-5330K
-5350K
-5370K
Cena
Kč/bal.
667
667
667
732
732
809
809
809
929
929
929
1071
1071
1180
1191
1366
1421
1639
Sada pozinkovaných spon
Protiskluzové drážky. Vyrobeno z britské oceli nejlepší jakosti podle
BS 5315. Pozinkovaný pasivovaný povrch poskytuje ještě lepší
ochranu. Pro použití v autodílnách, při instalatérských pracích,
v námořní dopravě atd.
Obě sady obsahují velikosti 000 až 8. (= prům. 9 - 178mm).
PASIVOVANÝ
ZINKOVÝ POVRCH
000
M00
00
0
0X
1A
1
1X
2A
2
2X
Rozsah průměrů
(mm)
9-13
13-16
13-19
16-22
19-25
22-29
25-35
28-41
31-48
38-54
44-60
Hmotnost
10 ks
110g
120g
120g
130g
140g
140g
160g
180g
200g
210g
220g
Cena
Kč/100ks
1967
1967
2077
1333
2514
2623
2732
2842
3169
3279
3497
Obj. kód
MTL-662
-4050K
-4070K
-4090K
-4110K
-4130K
-4150K
-4160K
-4170K
-4190K
-4210K
-4230K
Sada nerezových spon
Protiskluzové drážky. Vyrobeno z britské oceli nejlepší jakosti podle
BS 5315. Pro použití v autodílnách, při instalaterských pracích,
v námořní dopravě atd.
Sada obsahuje velikosti
000 až 2X.
(= průměr 9mm až 60mm).
NEREZOVÁ
OCEL
Velik. Průměr (mm) Počet ks v sadě
min max
50
OOO
9 13
4
MOO 13 16
4
OO 13 19
8
O
16 22
6
OX 19 25
5
1A 22 29
4
1
25 35
5
1X 28 41
4
2A 31 48
3
2
38 54
4
2X 44 60
3
Počet
ks
50
Hmotnost
1 ks
700g
Obj. kód
MTL-662
-5960K
Cena
Kè/bal.
1311
Šroubovák
na spony ohebný
Šroubovák z opleteného ocelového drátu. Ohýbá se v rozmezí 90°, aby
bylo možné dosáhnout jinak nepřístupné spony. Rukojeť ‘Hi Grip’.
Jeho čepel má šestihranný unašeč 1/4” , který odpovídá vyměnitelnému
adaptéru 7mm (jednotlivý šestihran). Na konci unašeče je otočný
kroužek.
Počet
kusů
50
100
Hmotnost
1 ks
1.50kg
3kg
Obj. kód
MTL-662
-5950K
-5990K
Cena
Kè/bal.
437
874
Délka
(mm)
280
Hmotnost
1 ks
160g
Obj. kód
KEN-936
-2000K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
226
Strana
659
SPOJOVACÍ MATERIÁL
Velik. Průměr (mm) Počet ks v sadě
min max 50
100
OOO
9 13
4
8
MOO 13 16
4
8
OO 13 19
6
12
O
16 22
4
8
OX 19 25
3
6
1A 22 29
3
6
1
25 35
5
10
1X 28 41
3
6
2A 31 48
2
4
2
38 54
3
6
2X 44 60
2
4
3
50 70
2
4
3X 60 80
1
2
4
70 90
2
4
4X 83 102 1
2
5
95 115 1
2
6 104 127 1
2
6X 127 146 1
2
7 146 159 1
2
8 149 178 1
2
Velikost
Download

spojovací materiál