Allplan 2015
Formáty pro výměnu dat
Import
Import - Všeobecné formáty
Přípona souboru
Verze, poznámka
DXF, DWG, AutoCAD data
.dxf, .dwg, .dwt, .dxb
Do verze 2013 (do verze AutoCAD 2015)
DGN, MicroStation data
.dgn
Verze 8 (ODA v 3.02)
PDF, PDF/A
.pdf
Vektorová a rastrová data
3D-PDF
.pdf
Formát U3D (ECMA-363 první vydání)
IFC
.ifc
Verze 2x3, 2x, XML 2x3, XML 2x
CINEMA 4D
.c4d
Verze 10.5 až 15
SketchUp
.skp
Do verze 8
Rhino
.3dm
Verze 1 až 4
STL
.stl
Formát pro 3D tiskárny
VRML
.wrl
Verze 2
XML
.xml
Např. z programu CINEMA od V9.1
Hpgl/2 plotrovací soubory
.plt, .hp, .hpg, .hpl, .prn
Import - Formáty hodnot souřadnic, model terénu
Přípona souboru
Verze, poznámka
Souřadnice, Osy, Vyrovnávací body, Polygony
.re1, .reb, .re2, .asc, lin
Rovněž čáry s atributy
Model terénu: podélný profil, příčný profil
.lpr, .qpr
Import - Formáty pro inženýrské stavby
Přípona souboru
Verze, poznámka
MKP data (Frilo Statik, Scia Engineer)
.asf
Jako např. Infograph, Cubus, mb, Tornow, PCAE (4H-ALFA), Graitec,
Autodesk, SCAD
Scia Engineer
.esa
Data pro vyztužování
.a
CEDRUS elementy
.sin
Modelář mostů a liniových staveb
.nkb
07.2014
Finite Elemente Cubus
Strana 1 ze 4
Export
Export - Všeobecné formáty
Přípona souboru
Verze, poznámka
DXF, DWG, AutoCAD data
.dxf, .dwg
Verze 12 až 2013 (do AutoCAD 2015)
DWF, AutoCAD data
.dwf
Verze 6 až 7
DGN, MicroStation data
.dgn
Verze 8 (ODA v 3.02)
PDF, PDF/A
.pdf
S hladinami ("rovinami"), z fólií a plánů
3D-PDF
.pdf
Format U3D (ECMA-363 první vydání)
IFC
.ifc
Verze 2x3, XML 2x3
CINEMA 4D
.c4d
Verze 12 (lze načíst do R15)
SketchUp
.skp
Verze 6 a 7
RIB iTWO
.cpixml
Verze 2.3
Rhino
.3dm
Verze 1 až 4
VRML
.wrl
Verze 2
Collada
.dae
Verze 1.4.1 a 1.5.0
Google Earth
.kmz
Verze 2.1
STL
.stl
Formát pro 3D tiskárny
Universal 3D
.u3d
Formát ECMA-363 první vydání
Hpgl/2 plotrovací soubory
.plt, .hp, .hpg, .hpl, .prn
SVG
.svg
3ds Max
.3ds
Export - Výkazy
Přípona souboru
Verze, poznámka
Excel
.xlsx
Verze 2010
Word
.docx
Verze 2010
PDF
.pdf
Export atributú plánů
Přípona souboru
Verze, poznámka
XML
.xml
Pro napojení na EDM, např. Rivera
07.2014
Strana 2 ze 4
Export - Formáty hodnot souřadnic, model terénu
Přípona souboru
Verze, poznámka
Souřadnice, Osy, Vyrovnávací body, Polygony
.re1, .reb, .re2, .asc, lin
Rovněž čáry s atributy
Model terénu: podélný profil, příčný profil
.lpr, .qpr
Export - Formáty pro stavební fyziku, Tepelná
Přípona souboru
Verze, poznámka
ochrana
Kern Dämmwerk
.cdk
Export - Formáty pro inženýrské stavby
Přípona souboru
Frilo PLT, SC, GEO
.asc
Scia Engineer *
.esa
CEDRUS Elementy
.sin
Konečné prvky Cubus
Ohýbací stroj (výztuž)
.abs
Verze 2
BAMTEC soubory
.tec
BAMTEC Roboter
Verze, poznámka
* k dispozici s dodatečným softwarem
07.2014
Strana 3 ze 4
Rastrové formáty: Import a export
Import a export formátů: rastrové soubory
Přípona souboru
Verze, poznámka
JPEG
.jpg, jff, jtf
Včetně georeferenčních informací (import)
TIF
.tif
Včetně georeferenčních informací (import a export)
BMP
.bmp
EPS
.eps
TGA
.tga
PCT
.pct
PCX
.pcx
PNG
.png
PSD
.psd
Windows - rozhraní
OLE
Integrace nebo propojení dokumentů Word, Excel, PDF
Schránka
Allplan data, texty, rastrové obrázky, atd.
API rozhraní pro programování
NOI (Nemetschek Object Interface)
Rozhraní pro dodatečné programování
např. pro Scia, ICS, AX3000, Weto, On-Site Survey
07.2014
Strana 4 ze 4
Download

Allplan 2015 Formaty pro vymenu dat.pdf