MEA Upevňovací technika
Katalog 2008
Tabulka výběru upevnění
MEA hmoždinka F
4-5
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
MEA hmoždinka extra dlouhá
6-7
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
MEA víceúčelová hmoždinka MZ/MZK
8-10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA univerzální hmoždinka AZ/AZK
11
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA kovová rozpěrná hmoždinka MSD
12
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
Po dohodě s výrobcem
Roury
Pórobeton
Dřevotříska
Sádrokar., sádrovlák. deska
Sádrové stěny
Dutá tvárnice lehčený bet.
Cihla
Děr. vápenopísková
Děrovaná cihla
Šamotová tvárnice
Vápenopísková cihla
Plná cihla
Beton
Strana
Normální upevnění
Rámové upevnění
materiály
Sádrové a duté
Okení upevnění
Izolační upevnění
Sanitární upevnění
2
Přírodní kámen
Vhodné pro následující stavební materiály
Hmoždinky
MEA hmoždinka do pórobetonu GB
14-15
●
●
◆
MEA multifunkční rámová hmoždin. MFR
16-19 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
◆
MEA rámová hmoždinka (fasádní) R
20-24 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA hmoždi. do dutých materiálů HBR
22-24
MEA bezpečnostní šroub SSS
◆
● ● ● ● ● ●
●
◆
25
MEA hřebík.hmoždinka NP
26-27 ● ● ● ● ● ● ●
MEA svorníkový hřebík BN
28-29 ● ● ● ● ●
MEA hmoždin. pro upevnění lešení GR+OES
30-31 ● ● ● ●
MEA sklopná pružinová hmoždinka FK
32-33
MEA hmož. do dutých materiálů kov HRM
34-35
●
MEA hmoždinka do dutých materiálů HR
34-35
●
MEA hmoždinka do sádrokartonu GKDZ
13
● ●
● ●
●
● ●
● ●
●
● ●
● ●
●
●
MEA Kovová rámová hmoždinka MR
40-41 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA Okenní rámová hmoždinka FR
40-41 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA Okenní rámové vruty FBS
42
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA plastová izol. tal. hmoždinka DSH
36-37 ● ● ● ●
MEA plastová izol. tal. hmoždinka
DSH-M
36-37 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
38-39 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
MEA hmoždinka do izolačních desek
IPD
MEA sanitární instalační set SMS
48
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA upevnění umyvadel WT
49
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA upevnění WC
48
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MEA upevnění na závěsná WC UB
49
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● Vhodné
● Podmínečně vhodné
◆ Se schválením
Tabulka výběru upevnění
Po dohodě s výrobcem
Roury
Pórobeton
Dřevotříska
Sádrokar., sádrovlák. deska
Sádrové stěny
Dutá tvárnice lehčený bet.
Cihla
Děr. vápenopísková
Děrovaná cihla
Šamotová tvárnice
46-47
MEA vrut do dřevotřísky SPS
MEA vymezovací vrut JS
43
MEA vrut zátěž. s metrickým závitem STS
44
Po dohodě s výrobcem
●
MEA stropní kotva MDA
52-53 ●
MEA zátěžová kotva SA
54-55 ●
●
◆
MEA svorníková kotva BA-W3, BA,
BA A4 pro nepraskající beton
56-58 ●
●
◆
MEA rychlokotva BAZ, BAZ-A4
pro praskající beton
59-63 ●
●
◆
MEA vysokozátěžová kotva SWA plus
64-65 ●
●
◆
MEA rozpěrná kotva ZA
66-68 ●
●
◆
MEA vrut do betonu TSM
69-71 ●
●
●
●
72-76 ●
●
●
●
77-79 ●
●
Pórobeton
●
Cihla
Vápenopísková cihla
●
Děr. vápenopísková
tvárnice
Plná cihla
50-51 ●
Děrovaná cihla
Přírodní kámen
MEA mosazná hmoždinka ME
Šamotová tvárnice
Beton
Dutá tvárnice lehčený bet.
Vhodné pro následující stavební materiály
Strana
Kovové kotvy
Vápenopísková cihla
45
Kotvy
Víceúčelové kotvy (chemické)
Plná cihla
Beton
Strana
Vruty
MEA vruty do sádrokartonu SS
Přírodní kámen
Vhodné pro následující stavební materiály
Vruty
◆
◆
MEA spojovací hmota MIS-V
MEA koteví tyč VM-AST
●
●
●
●
●
●
◆
MEA síťové pouzdro SH/IGH
MEA chemická kotva VA
MEA kotevní tyč VA-AST
◆
■ Pro plné stavební materiály
■ Pro sádrové a duté materiály
■ Pro vruty
■ Pro všechny stavební materiály
■ Pro zateplení
■ Pro beton
● Vhodné
● Podmínečně vhodné
◆ Se schválením
3
Hmoždinka F
MEA-Standardní hmoždinka MEA® F s mnoha přednostmi
Pravý nylon, odolná proti protočení, tepelná odolnost od -40° – +80° C, vysoká
pevnost v tahu a tlaku, vysoké výtažné hodnoty.
Flexibilní vedení šroubu s trojím účinkem: Středové vedení šroubu, přídavné
zajištění proti protočení, čtyřstranné rozepření.
4 rozpěrné jazýčky a adhézní hroty, které zajišťují dvojitou fixaci proti protočení.
Silný rozpěr zajištěn rovnou vnitřní plochou, bezpečné držení hlubokým vnějším
ozubením.
Stabilní tvarování zabraňuje deformaci při zatloukání, velmi dobře se hodí pro
montáž průvlekem.
Vhodný pro
✓ Beton
✓ Přírodní kámen
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
✓ Šamotová tvárnice
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky
dle požadovaného zatížení (viz.
tabulka: doporučené zatížení).
2. Vyvrtejte správnou velikost a
hloubku otvoru odpovídají tabulce
technických dat (viz. tabulka: technická data).
3. Minimální vzdálenost R od hrany se
rovná délce hmoždinky.
4. Při zatloukání hmoždinky dbejte na správný rozpěrný směr. Při
upevňování na stěnu musí být
rozpěrný směr zásadně kolmý na
směr zatížení.
5. Zvolte správný průměr a délku
vrutu dle tabulky technických dat
(viz. tabulka: technická data).
6. Zašroubujte vhodný vrut.
4
Hmoždinka F
Délka vrutu
Délka hmoždinky
ld
ds
Vel. upevnění
da
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
F 4
F 5
F 6
F 7
F 8
F 10
F 12
F 14
F 16
F 20
Objednací
číslo
500204
500105
500106
500207
500108
500110
500112
500114
500116
500120
Počet
kusů
v balení
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
200
100
100
100
100
50
25
20
10
5
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
20
25
30
30
40
50
60
70
80
90
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20
25
35
40
40
55
70
80
90
100
120
Vrut
Průměr ds
od [mm]
do [mm]
2,0
2,5
3,5
4,0
4,5
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0
3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
Délka
ls [mm]
23+da
29+da
35+da
36+da
46+da
58+da
70+da
82+da
94+da
106+da
Uvedené užitečné zatížení platí pouze při použití vrutu s největším průměrem a s plnou kotevní hloubkou ( hloubka
hmoždinky ). Pokud jsou použity vruty do sádrokartonu tak tyto hodnoty musí být zredukovány o 30%.
Doporučené zatížení
Označení
Vrut
ø [mm]
Beton
B 25
FEff [N]
FRec [N]
Pórobeton
G2
FRec [N]
FEff [N]
F 4
3,0
120
830
–
–
F 5
4,0
230
1640
40
310
F 6
5,0
310
2180
50
320
F 8
6,0
340
2350
70
490
F 10
8,0
770
5370
100
700
F 12
10,0
1550
10830
150
1050
F 14
12,0
4150
29020
–
–
F 20
16,0
5500
–
–
–
FRec: Doporučené pracovní zatížení (incl. safety factors μ=7)
FEff: Výtažná síla
Doporučená vzdálenost od hrany: 1 x ld
Doporučená vzdálenost mezi dvěmi hmoždinkami: 2 x ld
Pórobeton
G4
FRec [N]
FEff [N]
–
40
60
70
100
160
280
–
–
260
400
460
730
1140
1990
–
Plná cihla
MZ 12
FRec [N]
FEff [N]
140
240
380
460
790
1570
–
–
970
1660
2630
3240
5540
11000
–
–
Děrovaná cihla
HLZ 12
FRec [N]
FEff [N]
80
90
120
130
220
300
430
–
560
610
870
880
1530
2090
3040
–
Vápenopísková
cihla KSV 12
FRec [N]
FEff [N]
140
330
370
430
780
1900
–
–
980
2280
2600
3000
5470
13330
–
–
5
MEA hmoždinka extra dlouhá FL
MEA hmoždinka extra dlouhá FL
FL 8 and FL 10
FL 6
S touto dělenou dlouho hmoždinkou s rozpěrnými jazýčky MEA FL je ideální
řešení pro upevnění v plných a dutých materiálech s pórami a hutnou strukturou (např.: staré budovy).
Multifunkční křidélka garantují fixaci proti protočení.
Hlavní část bez lemu je vhodná pro předvkládání a montáž průvlekem.
Vhodný pro
✓ Beton
✓ Děr. vápenopísková tvárnice
✓ Pórobeton
✓ Plná cihla
✓ Děrovaná cihla
Připevnění a příklad aplikace
1. Díky inteligentní konstrukci mohou
přemostit různé druhy materiálů
(např.: izolace nebo omítka).
Bezproblémové a bezpečné uchycení prvků jako u standartní F
hmoždinky.
2. Při zatloukání hmoždinky dbejte na správný rozpěrný směr. Při
upevňování na stěnu musí být
rozpěrný směr zásadně kolmý na
směr zatížení.
3. Montáž do děrované cihly.
4. Montáž do pórobetonu.
5. Montáž přes izolaci.
6
MEA hmoždinka extra dlouhá FL
Délka vrutu ls
ds
Délka hmoždinky
ld
Vel. upevnění
da
db
ds
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet
kusů
v balení
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
FL 6-60
500160
100
6
FL 8-80
500161
50
8
FL 10-90
500162
25
10
* Aplikace do plných materiálů s celistvou strukturou
60
80
90
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
6
8
10
70
90
100
Vruty
Průměr ds
od [mm]
do [mm]
3,5*
4,5*
6,0*
4,5
5,5
7,0
Délka
ls [mm]
65+da
85+da
100+da
Uvedené užitečné zatížení platí pouze pří použití vrutu s největším průměrem a s plnou kotevní hloubkou (hloubka
hmoždinky). Pokud jsou použity vruty do sádrokartonu tak tyto hodnoty musí být zredukovány o 30%.
Doporučené zatížení
Označení
Vzdálenost od hrany
a vzdálenost os
[mm]
Pórobeton
G2
FRec [N]
FL 6-60
60
45
FL 8-80
80
90
FL 10-90
90
190
FRec:
Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
Pórobeton
G4
FRec [N]
Děrovaná cihla
HLZ 12
FRec [N]
Vápenopísková cihla
KSV 12
FRec [N]
70
140
250
95
115
200
130
150
220
Pouze do plných materiálů použitelné se zmenšenou hloubkou a průměrem vrutu.
7
Víceúčelová hmoždinka MZ/MZK
MEA - Víceúčelová hmoždinka MZ bez lemu
MEA - Víceúčelová hmoždinka MZK s lemem
Mnohostraně použitelná, zvláště vhodná pro
průvlečnou montáž.
Zvlástě vhodná pro upevnění v dutých stropech, dutých
zdech, sádrokartonu, dřevotřísce a cementovláknité desce.
Rozevírací funkce více účelové hmoždinky bez lemu a s lemem umožňují
bezpečné ukotvení ve všech typech stavebních materiálů, čímž nabízí univerzální řešení pro standardní upevnění. V pIných stavebních materiálech se tělo
hmoždinky rozevře vůči stěnám vyrtané dířy a zatížení jsou převážně přenášena
zkrze tření. V pórovitých stavebních materiálech, sádrokartonech, atd. je
zatížení přenášeno pomocí deformace uzlovací části hmoždinky.
Čtvrtící vodící žebra v jádru hmoždinky zajišťuje 100% vedení šroubu.
Víceúčelová hmoždinka bez lemu a s lemem jsou použitelné pro dřevo a
dřevotřískové vruty různých průměrů.
Vysoce kvalitní polyethylén garantuje dlouhotrvající elesticitu a následkem toho
hmoždinky nekřehnou ani po letech.
Vhodné pro
✓ Beton
✓ Přírodní kámen
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
✓ Pórobeton
✓ Děrovaná cihla
✓ Děr. vápenopísková tvárnice
✓ Šamotová tvárnice
✓ Dutá tvárnice lehčený beton
✓ Sádrokarton
✓ Sádrovláknitá deska
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky
dle požadovaného zatížení (viz.
tabulka: doporučené zatížení).
2. Vyvrtejte správnou velikost a
hloubku otvoru odpovídají tabulce
technických dat (viz. tabulka: technická data).
3. Minimální vzdálenost R od hrany je
stejná jako délka hnoždinky.
4. Zvolte správný průměr a délku
vrutu dle tabulky technických dat
(viz. tabulka: technická data).
8
Víceúčelová hmoždinka MZ/MZK
Délka vrutu ls
ds
Délka hmoždinky
ld
Vel. upevnění
da
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
MZ 6
500170
100
MZ 6-40
500173
100
MZ 8
500172
100
MZ 10
500174
50
MZ 12
500175
50
MZ 14
500176
25
MZK 6
500180
100
MZK 6/41
500183
100
MZK 8
500182
100
MZK 10
500184
50
MZK 12
500190
50
MZK 14
500191
25
*v plném stavebním materiálu Ø 5 mm
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
6
6
8
10
12
14
6
6
8
10
12
14
29
40
48
59
71
75
30
41
49
60
72
76
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
6
6
8
10
12
14
6
6
8
10
12
14
40
50
60
70
80
85
40
50
60
70
80
85
Většina velikostí víceúčelových hmoždinek MZK jsou dodávány v praktickém
balení.
Vruty
Průměr ds
od [mm]
do [mm]
3,0
3,0
3,5
6,0
8,0
10,0
3,0
3,0
3,5
6,0
8,0
10,0
4,5*
4,5*
6,0
8,0
10,0
12,0
4,5
4,5
6,0
8,0
10,0
12,0
Délka
ls [mm]
34+da
45+da
54+da
67+da
81+da
87+da
34+da
45+da
54+da
67+da
81+da
87+da
✓ Vysocekvalitní balení: odolává
nárazu a vodě , zdravotně nezávadný a neutrální na dotek
✓ Velký vstupní otvor
Technická data
Označení
MZK 6/41
MZK 8
MZK 10
MZK 12
Objednací
číslo
500283
500282
500284
500290
Počet kusů
v balení
200
90
50
25
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
6
8
10
12
41
49
60
72
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
6
8
10
12
50
60
70
80
Vruty
Průměr ds
od [mm]
do [mm]
3,0
3,5
6,0
8,0
4,5
6,0
8,0
10,0
Délka
ls [mm]
45+da
54+da
67+da
81+da
9
Víceúčelová hmoždinka MZ/MZK
Zatížení F odpovídají použití vrutu s maximálním průměrem a maximální kotevní hloubky (délka hmoždinky ld).
Doporučené zatížení pro vruty do dřeva FRec efektivní hodnoty pro vytažení FEff
Označení
Ø
[mm]
MZ/MZK
MZ/MZK
MZ/MZK
MZ/MZK
MZ/MZK
MZ/MZK
6
6-40
8
10
12
14
Beton
Plná cihla
Vápenopísková
Pórobeton
Pórobeton
Dřevotříska
Sádrokarton
B 25
MZ 12
cihla KSV 20
G2
G4
16 mm
12,5 mm
FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN]
0,30
0,72
0,52
1,56
2,02
–
2,08
5,03
3,64
10,90
14,12
–
0,16
0,27
0,43
0,68
–
–
1,09
1,90
3,03
4,78
–
–
0,26
0,51
0,59
1,07
1,31
–
1,81
3,54
4,10
7,50
9,20
–
0,04
0,06
0,11
0,13
0,23
0,37
0,30
0,43
0,77
0,94
1,63
2,59
0,05
0,08
0,13
0,15
0,39
–
0,35
0,56
0,91
1,02
2,72
–
0,21
0,15
0,23
0,25
0,37
–
1,47
1,05
1,58
1,72
2,56
–
0,06
0,08
0,09
0,08
0,11
–
0,45
0,57
0,63
0,58
0,74
–
Doporučené zatížení pro vruty do dřevotřísky FRec efektivní hodnoty pro vytažení FEff
Označení
Beton
Ø
[mm]
Plná cihla
Vápenopísková
Šamotová
Šamotová
Dřevotříska
Sádrokarton
tvárnice
tvárnice
B 25
MZ 12
cihla KSV 20
G2
G4
16 mm
12,5 mm
FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN]
MZ/MZK
6
0,06
0,39
0,05
0,38
0,06
0,44
0,02
0,17
0,03
0,20
0,14
1,0
0,03
0,23
MZ/MZK 6-40
0,17
1,19
0,08
0,58
0,15
1,05
0,04
0,26
0,05
0,33
0,21
1,55
0,09
0,61
MZ/MZK
8
0,24
1,71
0,21
1,49
0,24
1,67
0,06
0,40
0,10
0,68
0,29
2,06
0,09
0,62
MZ/MZK
10
0,17
1,22
0,16
1,09
0,17
1,18
0,07
0,50
0,12
0,84
0,29
2,02
0,10
0,69
FRec: Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů μ=7) / FEff: Efektivní výtažné hodnoty/Mezní zatížení (bez bezpečnostních faktorů)
10
Univerzální hmoždinka AZ/AZK
Univerzální hmoždinka MEA® AZ bez lemu
Univerzální hmoždinka MEA® AZK s lemem
Univerzální hmoždinka AZ/AZK je vhodná pro všechny stavební materiály. V
plných materiálech tělo hmoždinky se rozevírá proti vrtanému otvoru ve zdi, v
dutých materiálech, sádrokartonech atd., se hmoždinka svine.
MEA AZ/AZK může být použita s vruty pro sádrokarton a dřevo s rozdílnými
průměry.
Materiál z PE vysoké kvality garantuje trvající pružnost a křehkost i po letech.
Vhodné pro
✓ Beton
✓ Přírodní kámen
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
✓ Pórobeton
✓ Děrovaná cihla
✓ Děr. vápenopísková tvárnice
✓ Šamotová tvárnice
✓ Dutá tvárnice lehčený beton
✓ Sádrokarton
✓ Sádrovláknitá deska
Příklad aplikace (montáž shodná s MEA MZ/MZK)
AZ v betonu
AZ v sádrokartonu
AZ v duté cihle
AZ v provzdušněném
betonu
AZ v plné cihle
Technická data
Označení
Objednací
číslo
AZ 5
501460
AZ 6
501462
AZ 8
501464
AZ 10
501466
AZ 12
501468
AZK 5
501470
AZK 6
501472
AZK 8
501474
AZK 10
501476
AZK 12
501478
da: Upevňovací tloušťka
Počet kusů
v balení
100
100
100
50
25
100
100
100
50
25
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
30
37
50
60
70
31
38
51
61
71
Min.
kotevní
hloubka
[mm]
30
37
50
60
70
30
37
50
60
70
Min. síla
stěny
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
Průměr
vrutu ds
[mm]
db [mm]
tb [mm]
[mm]
7,0
9,5
12,5
15,0
18,0
7,0
9,5
12,5
15,0
18,0
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
40
50
60
70
80
40
50
60
70
80
3,0 – 4,0
4,0 – 5,0
5,0 – 6,0
7,0 – 8,0
8,0 – 10,0
3,0 – 4,0
4,0 – 5,0
5,0 – 6,0
7,0 – 8,0
8,0 – 10,0
11
Kovová rozpěrná hmoždinka MSD
MEA kovová rozpěrná hmoždinka MSD
Vhodné pro
Vhodná pro upevnění s vruty do dřeva a dřevotřísky. Hodí se pro úchyty vodovodího potrubí a úchyty trubek. Ve spojení s kombinovaným vrutem a objímkou odpovídá technickým předpisům pro instalaci plynového potrubí (TRGI
3.3.7.2)
✓ Beton
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
✓ Šamotová tvárnice
✓ Děrovaná cihla
✓ Pórobeton
✓ Sádrové stěny
Připevnění a příklady aplikace
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky
dle požadovaného zatížení (viz.
tabulka: doporučené zatížení).
2. Vyvrtejte správnou velikost a
hloubku otvoru odpovídají tabulce
technických dat (viz. tabulka: technická data).
3. Minimální vzdálenost R od hrany se
rovná délce hmoždinky.
4. Zvolte správný průměr a délku
vrutu dle tabulky technických dat
(viz. tabulka: technická data).
Technická data
Označení
MSD 6x32
MSD 8x38
MSD 8x60
Objednací .
číslo
503605
503610
503615
Počet kusů
v balení
100
100
50
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
6
8
8
32
38
60
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
v závislosti
na stavebním
materiálu
Vruty
38
46
68
Průměr
ds [mm]
Délka
ls [mm]
5–6
6–8
6–8
38+da
46+da
68+da
Zatížení FEff odpovídají použití vrutu s maximálním průměrem a maximální kotevní
hloubky (délka hmoždinky ld).
Efektivní hodnoty vytažení FEff (při použití vrutu do dřeva)
Označení
Beton
Plná cihla
Vápenopísková
Děrovaná cihla
Pórobeton
Pórobeton
Šamotová
B 25
MZ 12
cihla
HLZ 12
G2
G4
tvárnice
db [mm] FEff [kN] db [mm] FEff [kN] db [mm] FEff [kN] db [mm] FEff [kN] db [mm] FEff [kN] db [mm] FEff [kN] db [mm] FEff [kN]
MSD 6x32
9
1,4
8
1,2
8
1,2
7
0,9
–
0,6
MSD 8x38
12
1,8
11
1,6
11
1,6
10
1,5
–
1,2
MSD 8x60
12
3,2
11
2,9
11
2,9
10
1,65
6
2,9
FEff: Pro převod na doporučené bezpečné zatížení doporučené použití doporučeného bezpečnostního faktoru.
12
7
10
10
1,2
2,1
2,9
–
–
–
0,9
1,2
Hmoždinka do sádrokartonu GKDZ
MEA hmoždinak do sádrokartonu GKDZ
Vhodné pro
✓ Sádrokarton
✓ Sádrovláknitá deska
Vhodná pro upevnění v sádrokartonu a lehkých stavebních příčkách
ve spojení s vruty do dřeva, dřevotřísky nebo šrouby
s metrickým závitem M4.
Připevnění a příklad aplikace
1. Našroubujeme hmoždinku GKD
do sádrokartonu vrtačkou nebo
šroubovákem (Pozidriv size 3).
2. Montáž je dokončena, když
hmoždinka GKDZ je zároveň s povrchem. Dbejte na délku a průměr
šroubu.
ls
22
da
ds
ld=28 mm
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Délka
ld [mm]
GKDZ
508155
100
28
Vrut
Vrut do dřeva a dřevotřísky
Průměr
Délka
ds [mm]
ls [mm]
4-5
22+da
Typ
Metrický závit
Délka
ls [mm]
M4
22+da
Doporučené zatížení
Označení
Průměr
vrutu
ds [mm]
t=9,5 mm
FRec [kN]
Sádrokarton
t=12,5 mm
t=15 mm
FRec [kN]
FRec [kN]
GKDZ
5
0,10
0,14
FRec: Doporučené bezpečné pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
0,14
t≥2x12,5 mm
FRec [kN]
0,20
13
Hmoždinka do pórobetonu GB
MEA hmoždinka do pórobetonu GB
Approved for
building use by
the DIBT Berlin
Zkouška dle GB 12
Zkouška číslo Z-21.2-378
Vhodná pro upevnění pomocí vrutů do dřeva v pórobetonu.
Při zatloukání hmoždinky se segmenty přečnívající nad průměr
dříku zaryjí do pórobetonu takovým způsobem, že je dosaženo
dobrého ukotvení předem.
Po zašroubování se rozpěrná síla optimálně rozloží do tří stran.
Do pórobetonu G4 mohou být všechny MEA hmoždinky do pórobetonu
zatlučny do velmi malé díry.
Do pórobetonu G2 mohou být všechny MEA hmoždinky do pórobetonu
zatlučny bez předvrtané díry.
Vhodné pro
✓ Pórobeton
✓ Sádrové stěny
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky
dle požadovaného zatížení (viz.
tabulka: doporučené zatížení).
2. Vyvrtejte správnou velikost a
hloubku otvoru odpovídají tabulce
technických dat (viz. tabulka: technická data).
3. Minimální vzdálenost R od hrany se
rovná délce hmoždinky.
4. Zatlučte hmoždinku do díry.
5. Zvolte správný průměr a délku
vrutu dle tabulky technických dat
(viz. tabulka: technická data).
14
Hmoždinka do pórobetonu GB
Délka hmoždinky ld
Vel. upevnění da
dd
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
GB 10
502010
25
10
55
10*
GB 12
502012
20
12
60
12
GB 14
502014
10
14
75
14
da: upevňovací tloušťka
* MEA hmoždinka do pórobetonu GB 10 může být zatlučena bez předvrtání díry.
65
70
90
Vrut
Průměr ds
od [mm]
do [mm]
4,5
7,0
10,0
6,0
8,0
10,0
Délka
ls [mm]
61+da
68+da
85+da
Doporučené zatížení
FRec efektivní výtažné hodnoty FEff (při použití vrutu do dřeva)
Označení
Pórobeton
G2
FRec [kN]
FEff [kN]
Pórobeton
G 4**
FRec [kN]
FEff [kN]
GB 10
0,30
1,5
0,60
3,5
GB 12***
0,30
2,5
0,50
4,4
GB 14
0,50
3,0
1,15
6,7
FRec: Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
FEff: Efektivní hodnoty vytažení/Mezní zatížení (bez bezpečnostních faktorů)
** MEA hmoždinky do pórobetonu mohou být zatlučeny při předvrtání
minimální díry do pórobetonu G4.
*** GB 12 ve spojení s MEA bezpečnostním vrutem ø 7mm je schváleno
pro použití dle DIBT/Berlin.
15
Multifunkčí rámová hmoždinka MFR
MEA multifunkčí rámová hmoždinka MFR
MEA® MFR SB 10/14 TX – zapuštěná hmoždinka se zapuštěným
vrutem
TX
MEA® MFR SB 10/14 SSKS – zapuštěná hmoždinka se šroubem
s šestihranou hlavou
TX/SSKS
MEA® MFR FB 10/14 SSKS – hmoždinka s lemem se šroubem se
šestihranou hlavou
TX/SSKS
Nová multifunkční rámová hmoždinka má univerzální použití při montáži
struktur a části zdí k připevnění ze dřeva a železa. Je vhodná pro děrované cihly,
přírodní kámen, beton a pórobeton.
European Technical Approval
for concrete and masonry
ETA-07/0337
Vhodné pro
✓ Děrovaná cihla
✓ Plná cihla
✓ Přírodní kámen
✓ Vápenopísková cihla
✓ Beton
✓ Pórobeton
Doporučení
✓ Dlouhá rozevírací část a patentovaný rozevírací systém s vodícím
žebrováním na čtyřech stranách
zabezpečuje pevnost ve všech
materiálech.
✓ Univerzální aplikace pro duté cihly,
plný materiál a pórobeton..
✓ Lehké držení díky malé kotevní
hloubce do 70 mm ve všech materiálech a ve všech délkách MFR
- vysoké výtažné hodnoty.
✓ MEA® MFR vynikají velmi dobrými
výtažnými hodnotami.
✓ Předmontovaný vrut zjednodušuje
manipulaci a zajišťuje větší pohodlí
při instalaci.
Čtyři strany rozevření pro vysokou
pevnost.
Multifunkčí šroubová hlava a ochrana
proti korozi.
16
✓ MEA® MFR společně s MFR vrutem
je schválen dle evropské směrnice
pro plastové hmoždinky (ETAG 020)
✓ Verze s lemem nahradí nutnost
podložky a zabraňuje korozi.
Multifunkční rámová hmoždinka MFR
Aplikace
MEA efektivní upevnění sestavy v mnoha aplikacích jako je:
✓ Fasáda dřevo a železo
✓ Protipožární dveře
✓ Střešní konstrukce
✓ Brány
✓ Okna, dveřní trámy
✓ železné konsturkce
✓ Konzole
✓ Kuchyňské linky
✓ Obklady zdí
Obchody
✓ Fasádní konstrukce
✓ Spojovací materiál
✓ Podlahové,
krytiny
✓ Střechy
✓ Železářství
2. Vyčistit díru
3. Vložit MFR
2. Vyčistit díru
3. Vložit MFR
Instalace
Děrovaná cihla a dutá tvárnice
1. Vyvrtat díru
Instalace
Plný materiál
1. Vyvrtat díru
Pro montáž konstrukcí pod fasádu je nutno používat galvanicky zinkované
šrouby. Hlavy těchto šroubů je nutno chránit asfaltovým nátěrem.
17
Multifunkční rámová hmoždinka MFR
Délka vrutu ld
ds
Kotevní hloubka td
Vel. upevnění da
ds
db
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
MEA® MFR SB zapuštěná hmoždinka se zapuštěným šroubem s TX hlavou
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Vrut (modře pasivován)
Průměr
Délka
TX
dd [mm]
ld [mm]
MFR SB 10-80 TX
500638
50
7
87
MFR SB 10-100 TX
500640
50
7
107
MFR SB 10-115 TX
500642
50
7
122
MFR SB 10-135 TX
500644
50
7
142
MFR SB 10-160 TX
500646
50
7
167
MFR SB 10-200 TX*
500648
25
7
207
MFR SB 10-240 TX*
500650
25
7
247
MFR SB 14-80 TX
500652
25
10
90
MFR SB 14-110 TX
500654
25
10
120
MFR SB 14-140 TX
500656
25
10
150
MFR SB 14-170 TX*
500658
25
10
180
MFR SB 14-200 TX*
500660
25
10
210
MFR SB 14-230 TX*
500662
25
10
240
MFR SB 14-270 TX*
500664
25
10
280
* Tyto hmoždinky a vruty nelze kombinovat s jinými dodavateli.
Všechny velikosti MEA® MFR mají standartní kotevní hloubku (td) 70 mm.
Všechny šrouby jsou dostupné v nerezu na požadavek od poloviny roku 2008.
TX 40
TX 40
TX 40
TX 40
TX 40
TX 40
TX 40
TX 50
TX 50
TX 50
TX 50
TX 50
TX 50
TX 50
Vrtaná díra
Průměr
Min. hloubka
db [mm]
tb [mm]
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Max. velikost
sevření
da [mm]
10
30
45
65
90
130
170
10
40
70
100
130
160
200
Technická data
MEA® MFR SB zapuštěná hmoždinka s vrutem se šestihranou i TX hlavou na podložce
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Vrut (modře pasivován)
Průměr
Délka
Drive
dd [mm]
ld [mm]
MFR SB 10-80 SSKS
500666
50
7
87
MFR SB 10-100 SSKS
500668
50
7
107
MFR SB 10-115 SSKS
500670
50
7
122
MFR SB 10-135 SSKS
500672
50
7
142
MFR SB 10-160 SSKS
500674
50
7
167
MFR SB 10-200 SSKS*
500676
25
7
207
MFR SB 10-240 SSKS*
500678
25
7
247
MFR SB 14-80 SSKS
500680
25
10
90
MFR SB 14-110 SSKS
500694
25
10
120
MFR SB 14-140 SSKS
500692
25
10
150
MFR SB 14-170 SSKS*
500686
25
10
180
MFR SB 14-200 SSKS*
500688
25
10
210
MFR SB 14-230 SSKS*
500690
25
10
240
MFR SB 14-270 SSKS*
500800
25
10
280
* Tyto hmoždinky a vruty nelze kombinovat s jinými dodavateli.
Všechny velikosti MEA® MFR mají standartní kotevní hloubku (td) 70 mm.
Všechny šrouby jsou dostupné v nerezu na požadavek od poloviny roku 2008.
18
SW 13/TX 40
SW 13/TX 40
SW 13/TX 40
SW 13/TX 40
SW 13/TX 40
SW 13/TX 40
SW 13/TX 40
SW 17/TX 50
SW 17/TX 50
SW 17/TX 50
SW 17/TX 50
SW 17/TX 50
SW 17/TX 50
SW 17/TX 50
Vrtaná díra
Průměr
Min. hloubka
db [mm]
tb [mm]
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Max. velikost
sevření
da [mm]
10
30
45
65
90
130
170
10
40
70
100
130
160
200
Multifunkční rámová hmoždinka MFR
Technická data
MEA® MFR FB hmoždinka s lemem vrutem se šestihranou i TX hlavou na podložce
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Vrut (modře pasivovaný)
Průměr
Délka
Drive
dd [mm]
ld [mm]
MFR FB 10-80 SSKS
500684
50
7
87
MFR FB 10-100 SSKS
500682
50
7
107
MFR FB 14-80 SSKS
500696
25
10
90
MFR FB 14-110 SSKS
500698
25
10
120
MFR FB 14-140 SSKS
500700
25
10
150
* Tyto hmoždinky a vruty nelze kombinovat s jinými dodavateli.
Všechny velikosti MEA® MFR mají standartní kotevní hloubku (td) 70 mm.
Všechny šrouby jsou dostupné v nerezu na požadavek od poloviny roku 2008.
SW 13/TX 40
SW 13/TX 40
SW 17/TX 50
SW 17/TX 50
SW 17/TX 50
Vrtaná díra
Průměr
Min. hloubka
db [mm]
tb [mm]
10
10
14
14
14
80
80
80
80
80
Max. sevření
velikosti
da [mm]
10
30
10
40
70
Zatížení
Označení
Beton
Plná cihla
Vápenopísková cihla
Překliška
pórocihla
≥ C16/20
MZ 10
MZ 20
KS 10
KS 20
HLZ 12
KSL 12
NRk [kN] Nzul [kN] FRk [kN] Fzul [kN] FRk [kN] Fzul [kN] FRk [kN] Fzul [kN] FRk [kN] Fzul [kN] FRk [kN] Fzul [kN] FRk [kN] Fzul [kN]
MFR 10
4,00
1,59
2,00
0,57
3,00
0,86
2,00
0,57
3,00
0,86
0,75
0,21
0,90
0,26
MFR 14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NRk = charakteristické zatížení pro schválení ETA. Fzul = směrodatné zatížení pro statické výpočty (=NRK /bezpečnostní faktory).
Hodnoty aplikujte do teploty v rozsahu do max: teploty zdi 24 st. ( venkovní teploty 40 st. ). Pokud teplota zdi přesáhne doporučenou teplotu 24 st..,
kapacita zatížení musí být redukována.
* Statické hodnoty zatím nebyly definitivně stanoveny (také hodnoty pro pórobeton). Pokud je to nutné kontaktujte MEA Befestigungssysteme GmbH.
Klíčové hodnoty:
s = vzdálenost os
c = vzdálenost od hrany
h = tloušťka nosné části
Hranové a osové vzdálenosti
Označení Rozestup
Beton
≥ C16/20
[mm]
MFR 10
MFR 14
Rozestup os s / s2
rovnoběžně s
hranou
Rozestup os s / s1
kolmo na hranu
Plná cihla MZ /
Vápenopísková cihla KS
jednotlivá kotva skupina kotev
[mm]
[mm]
Překliška HLZ /
Pórocihla KSL
jednotlivá kotva skupina kotev
[mm]
[mm]
Pórobeton
GB 2
[mm]
GB 4
[mm]
50
250
400
250
400
*
*
*
*
*
*
*
*
*
250
*
–
*
100
*
115
*
200
*
–
*
100
*
115
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
MFR 10
50
250
200
MFR 14
*
*
*
MFR 10
70
–
–
Normální
Rozteč hran ccr,N
MFR 14
*
*
*
MFR 10
60
100
100
Min.
Rozteč hran ccmin
MFR 14
*
*
*
MFR 10
110
115
115
Minimální tloušťka
nosné části h
MFR 14
*
*
*
Prozatimní statické hodnoty podléhají konečnému schválení stavebnímu dozoru.
* Statické hodnoty zatím nebyly definitivně stanoveny. Pokud je to nutné kontaktujte MEA Befestigungssysteme GmbH..
19
Rámová hmoždinka R
MEA rámová hmoždinka R
Ø8
Ø 10
Vhodná pro všechny rychlomontáže nebo montáže průvlekem v betonu, plné
cihle i vápenopískových tvárnicích.
Rámová hmoždinka MEA R je vhodná pro upevnění říms, rámů, čtvercových
dřevěných latí, dřevěných lišt, dveří, protipožárních dveří atd.
Optimálních hodnot vytažení se dosáhne pouze použitím dodávaných MEA pevnostních vrutů. Rámové hmoždinky jsou schváleny stavebním dozorem pouze
ve spojení s MEA pevnostními vruty.
Flexibilní vedení předchází uvolnění vrutu.
Approved for
building use by
the DIBT Berlin
Zkouška číslo Z-21.2-241
Ø 10 mm ve spojení s pevnostním
vrutem pro použití na fasády
Vhodná pro
✓ Beton
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky
a správný průměr a hloubku otvoru
odpovídající tabulkám “technická
data” a “doporučené zatížení”.
Odstraňte prach z vrtaného otvoru.
Zachovejte rozteč hran a os otvorů
viz tabulka na straně 18.
2. Uvažte správný vytahovací směr
při zatloukání hmoždinky. Směr
rozevírání musí být kolmý. Při
použití MEA pevnostních vrutů
jsou vhodné průměry a délky vrutů
součástí dodávky.
3. Zvolte správný průměr vrutu a
délku vrutu dle tabulky technických dat.
SP:
SSP:
Toss:
SSK:
20
Pozinkované vruty se zápustnou pozidriv hlavou.
Pozinkované nebo nerezové pevnostní vruty se zapuštěnou pozidriv hlavou.
Pozinkované nebo nerezové pevnostní vruty se zapuštěnou toss hlavou. Krytky AKT strana 25
Pozinkované nebo nerezové pevnostní vruty se šestihranou hlavou.
Rámová hmoždinka R
Délka hmoždinky ld
Kotevní hloubka td
Vel. upevnění da
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
R-hmoždinky bez vrutu
Označení
R 8- 60
R 8- 80
R 8-100
R 10- 60
R 10- 80
R 10-100
R 10-115
R 10-135
R 10-160
R 10-200
R 10-240
Objed. č.
Počet ks.
v balení
501086
501088
501087
501089
501090
501091
501092
501093
501094
501095
501096
Průměr
Délka
dd [mm]
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
50
100
100
100
100
50
50
50
50
ld [mm]
Kotevní
hloubka
td [mm]
Sevření
velikosti
da [mm]
60
80
100
60
80
100
115
135
160
200
240
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
20
40
60
10
30
50
65
85
110
150
190
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
Vrut
Průměr ds
od [mm] do [mm]
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
4,5
4,5
4,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
Délka
ls [mm]
66
86
106
67
87
107
122
142
167
207
247
Technická data
R-hmoždinky s vrutem
Označení
R 8- 60*
R 8- 80*
R 8-100*
R 10- 60
R 10- 80
R 10-100
R 10-115
R 10-135
R 10-160
R 10-200
R 10-240
*bez schválení
Počet kusů
v balení
25
25
50
100
100
50
50
50
50
25
25
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
SP
Pozidriv
Velikost 3
SSP
Pozidriv
Velikost 4
Vruty
SSP A4
Toss
Pozidriv
T 40
Velikost 4
Objed. č.
Objed. č.
Objed. č.
501186
501188
501187
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
501208
501210
501215
501235
501260
–
–
–
–
–
–
501310
501312
501314
501316
501318
–
–
Toss A4
T 40
SSK
SW 13
Objed. č.
Objed. č.
Objed. č.
–
–
–
–
501330
501332
501334
501336
501338
501337
501339
–
–
–
–
501346
501348
501350
501352
501354
–
–
–
–
–
502453
502451
502450
502452
502454
502456
502457
502459
21
Hmoždinka do dutých materiálů HBR
MEA hmoždinka do dutých materiálů HBR
Ø 8 + Ø 10
Ø 14
Vhodná pro všechny rychlomontáže, průvlečné montáže např.: fasád, rámů
všeho druhu do děrovaných materiálů
Hmoždinka do dutých materiálů MEA HBR je vhodná pro upevnění říms, rámů,
čtvercových dřevěných latí, dřevěných lišt, dveří, protipožárních dveří atd.
Optimálních hodnot vytažení se dosáhne pouze použitím dodávaných MEA pevnostních vrutů. Rámové hmoždinky jsou schváleny stavebním dozorem pouze
ve spojení s MEA pevnostními vruty.
Flexibilní vedení předchází uvolnění vrutu.
Approved for
building use by
the DIBT Berlin
Zkouška číslo Z-21.2-241
(jen pro fasády)
Vhodná pro
✓ Děrovaná cihla
✓ Vápenopísková cihla
✓ Šamotová tvárnice
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky
a správný průměr a hloubku otvoru
odpovídající tabulkám “technická
data” a “doporučené zatížení”.
Odstraňte prach z vrtaného otvoru.
Zachovejte rozteč hran a os otvorů
viz tabulka na straně 18.
2. Uvažte správný vytahovací směr
při zatloukání hmoždinky. Směr
rozevírání musí být kolmý.
3. Při použití MEA pevnostních vrutů
jsou vhodné průměry a délky vrutů
součástí dodávky.
4. Zvolte správný průměr vrutu a
délku vrutu dle tabulky technických dat.
5. Zašroubujte vrut.
SP:
SSP:
Toss:
SSK:
22
Pozinkované vruty se zápustnou pozidriv hlavou..
Pozinkované nebo nerezové pevnostní vruty se zapuštěnou pozidriv hlavou.
Pozinkované nebo nerezové pevnostní vruty se zapuštěnou toss hlavou. Krytky AKT strana 25
Pozinkované nebo nerezové pevnostní vruty se šestihranou hlavou..
Hmoždinka do dutých materiálů HBR
Délka hmoždinky ld
Kotevní hloubka td
Vel. upevnění da
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
HBR-hmoždinky bez vrutu
Označení
Objed.
číslo
Počet
kusů
v balení
Průměr
Délka
ld [mm]
Kotevní
hloubka
td [mm]
Sevření
velikosti
da [mm]
dd [mm]
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
Vrut
Průměr ds
od [mm] do [mm]
Délka
ls [mm]
HBR 8- 80
HBR 10-100
HBR 10-115
HBR 10-135
HBR 10-160
500431
500433
500432
500435
500437
50
100
100
50
50
8
10
10
10
10
80
100
115
135
160
80
90
90
90
90
0
10
25
45
70
8
10
10
10
10
90
100
100
100
100
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
86
107
122
142
167
HBR 10-200
HBR 10-240
HBR 14- 80
HBR 14-110
HBR 14-140
HBR 14-170
HBR 14-200
HBR 14-230
HBR 14-270
500440
500442
500411
500413
500415
500417
500419
500421
500423
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
10
14
14
14
14
14
14
14
200
240
80
110
140
170
200
230
270
90
90
70
70
70
70
70
70
70
110
150
10
40
70
100
130
160
200
10
10
14
14
14
14
14
14
14
100
100
80
80
80
80
80
80
80
6
6
10
10
10
10
10
10
10
7
7
10
10
10
10
10
10
10
207
247
90
120
150
180
210
240
280
Technická data
HBR-hmoždinky s vrutem
Označení
HBR 8- 80*
HBR 10-100
HBR 10-115
HBR 10-135
HBR 10-160
HBR 10-200
HBR 10-240
HBR 14- 80
HBR 14-110
HBR 14-140
HBR 14-170
HBR 14-200
HBR 14-230
HBR 14-270
* bez schválení
Počet kusů
v balení
25
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Vrtaná díra
Průměr
hloubka
db [mm]
tb [mm]
8
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
90
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
80
Vruty
Toss
T 40
Toss A4
T 40
SSK
SW 13
SW 17
SSK A4
Objed. č..
Objed. č.
Objed. č.
Objed. č..
Objed. č..
–
500321
500324
500323
500325
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
501340
501341
501342
501344
501347
501349
501359
501369
501371
501373
501375
501377
501379
–
501356
501357
501358
501360
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
500441
500444
500443
500445
500447
500448
500481
500483
500485
500487
500489
500491
500493
–
500471
500474
500473
500475
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SP
Pozidriv
velikost 3
SSP
Pozidriv
velikost 4
SSP A4
Pozidriv
velikost 4
Objed. č.
Objed. č.
500208
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
500310
500311
500313
500316
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23
Rámová hmoždinka R/Hmoždinka do dutých materiálů HBR
Doporučené zatížení
Označení
Beton
Plná cihla
Vápenopísková
Děrovaná cihla
Vápenopísková
Šamotová
Dovolený
cihla
cihla
tvárnice
ohybový moment MB
B 25
MZ 12
KS 12
HLZ 12
KSL 12
V2
na vrutu*
FZul
FRec
FZul
FRec
FZul
FRec
FZul
FRec
FZul
FRec
FZul
FRec
galv.
Nerez
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[Nm]
[Nm]
R 8
–
0,85
–
0,75
–
0,75
–
0,45
–
0,45
–
–
4,5
3,9
R 10
0,80
–
0,60
–
0,60
–
–
–
–
–
–
0,25
6,9
6,0
HBR 8
–
–
–
–
–
–
–
0,50
–
0,50
–
0,37
4,5
3,9
HBR 10
–
–
–
–
–
–
0,30
–
0,40
–
0,25
–
11,5
10,1
HBR 14
–
–
–
–
–
–
0,60
–
0,60
–
0,50
–
19,9
17,4
* MB při nulovém tahovém namáhání FZ=0 kN. Při současném tahovém i ohybovém namáhání šroubu je nutno maximální ohybový moment redukovat..
Doporučné zatížení pro pórobeton FRec = 0,25 kN.
Hranové a osové rozměry
Označení
Beton ≥ B 15
Jednotlivá hmoždinka
Pár hmoždinek
Osový
hranový
Osový rozestup
rozestup
rozestup
R 8
R 10
a ≥ [mm]
ar ≥ [mm]
Mezi jednotlivými
hmož.s
ai ≥ [mm]
100
100
50
50
50
50
Tloušťka
součásti
Plná cihla ≥ MZ 12
Jednotlivá hmoždinka
Hranový rozestup
Osový
rozestup
se zatížením
pro spojení
pro spojení
bez omítky
skrz omítku
bez
zatížení
Tloušťka
nosné
části
Mezi párem
hmoždinek
ag ≥ [mm]
d ≥ [mm]
a ≥ [mm]
ar ≥ [mm]
ar ≥ [mm]
ar ≥ [mm]
d ≥ [mm]
150
150
100
100
100/250
100/250
100
100
30
30
250
250
115
115
Další stavební materiál**
HBR 8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
HBR 10
100/250
100
30
250
175
HBR 14
250
100
30
400
115
** Platné pro další stavební materiály: vápenopísková cihla, děrovaná cihla, děrovaná vápenopísková tvárnice, dutá tvárnice lehčený beton, plná cihla a
pórobeton.
Uspořádání hmoždinek
Jednotlivé hmoždinky
Pár hmoždinek
a
ag
a
ar
d
ar
d
a
a
ar
ar
ai
ai
ag
24
ar
Bezpečnostní šroub SSS
MEA bezpečnostní šroub SSS
Díky zesílení průřezu závitu je možné zkrátit délku závitu a prodloužit délku
dříku. Dlouhý dřík s velkým průřezem přenáší vyšší dovolený ohybový moment a
vyšší zátěžnou kapacitu.
Kvalita: 5,8
Nejméně 5 μ galvanizovaná.
Rozměry
vrutu
[mm]
Toss
T 40
SSP
Pozidriv vel. 4
SSK
SW 13
Objed. č.
Objed. č.
Objed. č.
Zvláště vhodné pro
MEA-hmoždinky
✓ R 10✓ HBR 10✓ GB 12
Počet kusů
v balení
7x 65
–
–
505178
200
7x 85
505379
505085
505181
200
7x105
505380
505105
505183
200
7x120
505381
505120
505185
100
7x140
505382
505140
505187
100
7x165
505383
505165
505189
100
Toss: Pozinkované vruty se zapuštěnou toss hlavou.
SSP: Pozinkované vruty se zapuštěnou pozidriv hlavou.
SSK: Pozinkované nebo nerezové pevnostní vruty se šestihranou hlavou.. Klíč velikosti 13
Toss-Bit
Označení
Toss T 25
Toss T 40
Objednací
číslo
504725
505182
Velikost
25 1/4“
40 1/4“
Počet kusů v
balení
10
10
Objednací
číslo
504719
504720
Vhodné typy
vrutu
Toss T40
Toss T40
Počet kusů v
balení
100
100
Krytka
Označení
AKT tmavě hnědá
AKT bílá
Krytka AKT
25
Hřebíková hmoždinka NP
MEA hřebíková hmoždinka NP
Galvanicky pozinkovaný hřebíkový vrut s hřebíkovou hlavou - Pozidriv. Vhodný
pro aplikace v interiéru pro uchycení rámů,podlahových prken atd.
Ze správného naladění mezi hmoždinkou a vrutem vyplývá optimální roztažný
efekt a tudíž i vysoké výtažné hodnoty.
Vhodná pro
✓ Beton
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
✓ Šamotová tvárnice
✓ Přírodní kámen
✓ Děr. vápenopísková tvárnice
✓ Děrovaná cihla
Připevnění a příklad aplikací
1. Zvolte správnou velikost a průměr
hmoždinky v tabulce “Technických dat” a “Doporučeného
množství”. Dbejte na předepsanou
hloubku otvoru (viz. tabulka).
Odstraňte prach z otvoru.
Vzdálenost od hrany nesmí být delší
než délka hmoždinky.
2. Hmoždinku s předmontovaným
hřebíkovým vrutem provlečte
motovaným materiálem a zatlučte
kladivem (průvlečná montáž).
3. Hřebíkový vrut lze demontovat díky
hřebíkové hlavě pozidriv.
Všeobecné vysvětlivky:
Z perfektního souladu
hmoždinky a hřebíku vyplývají
vysoké hodnoty držení
26
Integrovaná zarážecí
Zesílená hlava hmoždinky
obruba zabraňuje
zabraňuje protažení
předčasnému rozepření hmož.
Hřebíkový vrut ve stabilním
provedení Pozidriv
Hřebíková hmoždinka NP
Délka hmoždinky ld
Kotevní hloubka td
Vel. upevnění da
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
Počet kusů
v balení
Průměr
Délka
dd [mm]
5
5
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
NP 5- 35
100
NP 5- 50
100
NP 6- 35
100
NP 6- 40
100
NP 6- 50
50
NP 6- 60
50
NP 6- 70
50
NP 6- 80
50
NP 8- 60
50
NP 8- 80
50
NP 8-100
50
NP 8-120
50
NP 8-135
50
Všechny vruty s Pozi-Driv
ld [mm]
Kotevní
hloubka
td [mm]
Sevřená
velikost
da [mm]
35
50
35
40
50
60
70
80
60
80
100
120
135
25
25
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
10
25
5
10
20
30
40
50
20
40
60
80
95
Vrtaná díra
Průměr
hloubka
db [mm]
tb [mm]
5
5
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
35
35
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
Vruty
Galvanizovaný
Nerez
Objed. č.
Objed. č..
501501
501503
501504
501505
501502
501507
501508
501506
501509
501511
501513
501515
501517
501610
501620
–
501630
–
501640
–
501650
501660
501670
–
–
–
Doporučené zatížení FRec a efektivní výtažné hodnoty FEff (při použití vrutu do dřeva)
Označení
Beton
B 25
FRec [kN]
FEff [kN]
Pórobeton
G2
FRec [kN]
FEff [kN]
NP 5
0,10
1,40
0,06
1,40
NP 6
0,15
1,60
0,08
1,50
NP 8
0,35
2,50
0,13
2,50
FRec: Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
FEff: Efektivní hodnoty vytažení/Mezní zatížení (bez bezpečnostních faktorů)
Vápenopísková cihla
KS 12
FRec [kN]
FEff [kN]
0,10
0,15
0,35
Pórobeton
G4
FRec [kN]
FEff [kN]
1,40
1,50
2,50
0,10
0,15
0,35
0,60
0,80
1,10
Hlavy hmoždinky
Plochá hlava
NP 5 a NP 6
Zapuštěná hlava
NP 8
Vel. hmoždinky
NP 5
NP 6
NP 8
Hřebík-vrut Ø
3,5 mm
4 mm
5 mm
27
Svorníkový hřebík BN
MEA svorníkový hřebík BN
Vhodný pro upevnění úhelníků a latí (průvlečná montáž), rychlé a bezpečné
upevnění. BN se zatlouká kladivem do předvrtaného otvoru. BN svorníkový
hřebík je vyroben z nejlepší pružinové oceli a galvanicky pozinkován.
Vhodné pro
✓ Beton
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
✓ Šamotová tvárnice
✓ Přírodní kámen
Připevnění a příklad aplikací
1. Zvolte správný svorníkový hřebík
Quick-Fix odpovídající vrtané díře
dle tabulky “Technických dat”
a “Doporučeného zatížení”.
Odstraňte prach. Vzdálenost od
hrany nesmí být menší než délka
hřebíku.
2. Svorníkový hřebík BN zatlučte
kladivem.
28
Svorníkový hřebík BN
Délka hřebíku la
Kotevní hloubka hs
Vel. upevnění da
dd
Hloubka vrtané díry tb
Technická data a doporučené zatížení FRec a efektivní výtažné hodnoty FEff
Označení
Počet kusů
v balení
Objednací
číslo
BN 6x 30
BN 6x 60
BN 6x 80
BN 8x 70
BN 8x 90
100
100
100
50
50
504220
504225
504230
504235
504240
Průměr
Délka
ld [mm]
Kotevní
hloubka
hs [mm]
Sevřená
velikost
da [mm]
dd [mm]
6
6
6
8
8
Vrtaná díra
Průměr
hloubka
db [mm]
tb [mm]
Množství
FRec
FEff
[kN]
[kN]
30
60
80
70
90
25
30
30
40
40
5
30
50
30
50
6
6
6
8
8
35
40
40
50
50
0,7
0,7
0,7
1,1
1,1
2,6
2,6
2,6
3,3
3,3
BN 8x110
50
504245
8
110
40
BN 8x130
50
504250
8
130
40
BN 8x150
50
504255
8
150
40
FRec: Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
FEff: Efektivní hodnoty vytažení/Mezní zatížení (bez bezpečnostních faktorů)
70
90
110
8
8
8
50
50
50
1,1
1,1
1,1
3,3
3,3
3,3
29
Hmoždinka pro upevnění lešení GR
MEA hmoždika pro upevnění lešení GR
Vhodná pro upevnění všech lešení v plných materiálech
(mimo škvárobetonové tvárnice).
Vhodná pro
✓ Beton
✓ Přírodní kámen
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
✓ Děrovaná cihla
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou délku hmoždinky a
průměr vrtaného otvoru: 14 mm a
hloubku 90 mm.
2. Uvažte správný vytahovací směr
při zatloukání hmoždinky. Směr
rozevírání musí být kolmý.
3. Zvolte vhodný vrut s okem.
4. Minimální kotevní hloubka je
přesně naznačená na očkovém
vrutu OES což zajišťuje největší
bezpečnost při montáži.
30
Hmoždinka pro upevnění lešení GR
Délka očkového vrutu ls
Délka hmoždinky ld
Kotevní hloubka hs
Vel. upevnění da
db
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
GR 14- 70
GR 14-100
GR 14-135
GR 14-185
502510
502512
502514
502508
40
40
40
40
Průměr
Délka
ld [mm]
Kotevní
hloubka
hs [mm]
Sevřená
velikost
da [mm]
dd [mm]
14
14
14
14
70
100
135
185
70
70
70
70
0
30
65
115
Vrtaná díra
Průměr
hloubka
db [mm]
tb [mm]
14
14
14
14
90
90
90
90
Vruty
up to [mm]
12
12
12
12
Efektivní výtažná síla FEff při použití očkového vrutu
Označení
Beton
B 15
FEff [kN]
Plná cihla
MZ 12
FEff [kN]
Vápenopísková cihla
KS 12
FEff [kN]
GR 14
15,0
15,0
FEff: Efektivní hodnoty vytažení/Mezní zatížení (bez bezpečnostních faktorů)
15,0
Vrut s okem OES
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
ÖS 12x 90
502522
ÖS 12x120
502524
ÖS 12x160
502526
ÖS 12x190
502528
ÖS 12x230
502530
ÖS 12x300
502534
ÖS 12x350
502532
V souladu s DIN 7998 (závit do dřeva)
20
20
20
20
20
20
20
Průměr
Délka
ds [mm]
ls [mm]
Vrut s okem
vnitřní průměr
db [mm]
12
12
12
12
12
12
12
90
120
160
190
230
300
350
23
23
23
23
23
23
23
Délka
Krytka
Označení
AK
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Vhodná
pro
ds [mm]
ls [mm]
Velké
balení
[pc]
502540
50
GR 14
53
1000
KrytkaAK
31
Sklopná pružinová hmoždinka FK
MEA sklopná pružin. hmož.
FK-S
MEA sklop. pružin. hmož.
FK-HS
MEA sklop. pružin. hmož.
FK-R
s podložkou a šestihranou maticí jako
upevnění do dutých materiálů
s hákem, podložkou a šestihranou
maticí jako upevnění do dutých
materiálů
s mosaznou rýhovanou maticí jako
upevnění do dutých materiálů
Vhodné pro použití pro rychlou montáž do sádrokartonu, sádrovláknité desky,
dřevotřísky atd.
Vhodná pro
✓ Sádrokarton
✓ Sádrovláknitá deska
✓ Dřevotříska
Připevnění a příklad aplikací spring toggles
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky
dle požadované únosnosti a
tloušťky nosníku dle tabulek “Technických dat” a “Doporučeného
zatížení”, zde najdete i průměr
vrtané díry. Zkontrolujte jestli je
dostatečný prostor pro rozevření
hmoždinky.
32
2. Sklopte sklopnou pružinovou
hmoždinku a vsuňte ji do vyvrtaného otvoru.
3. Utáhněte matku.
Sklopná pružinová hmoždinka FK
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Průměr
dd [mm]
Délka
ld [mm]
Vrtaná díra
Průměr
db [mm]
Hloubka
prohloubeniny
≥ th [mm]
Stanovená
délka tp
[mm]
25
25
25
25
25
25
M3
M4
M3
M4
M3
M4
90
95
85
100
90
95
12
15
12
15
12
15
30
40
30
40
30
40
60
57
30
32
60
57
Sádrokarton
t=10 mm
FRec [kN]
Dřevotříska
t=13 mm
FRec [kN]
Sádrovlák. deska
t=10 mm
FRec [kN]
ø/L
FK 3x90 S
503030
FK 4x95 S
503031
FK 3x85 HS
503050
FK 4x100 HS
503051
FK 3x90 R
503010
FK 4x95 R
503011
tp = tloušťka stěny + stanovená tloušťka da
Závit
Doporučené zatížení
Označení
Průměr
závitu
dg [mm]
FKS/FKHS 3
M3
0,50
0,27
FKS/FKHS 4
M4
0,28
0,36
FRec: Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
0,32
0,56
33
Hmoždinka do dutých materiálů HR/HRM
MEA hmoždinka do dutých materiálů HR
MEA hmoždinka do dutých materiálů HRM
Kovová se šroubem (galvanicky pozinkovaná)
Vhodná pro upevnění v dutých stropech a zdech, sádrokartonu. Montáž s vrutem do dřeva díky závitu v hmoždince..
Vhodná pro upevnění na deskách, např.: sádrokartonu a
sádrovláklnitých deskách. Tlouštka desek od 3 do 38 mm,
montáž průvlekem, nastrčením, vysoká nosnost, rychlá
montáž s montážními kleštěmi nebo šroubovákem, demontovatelné spojení a galvanicky pozinkováno.
Vhodná pro
✓ Sádrokarton
✓ Sádrovláknitá deska
✓ Dřevotříska
Připevnění a příklad aplikace HR/HRM
Návod k montáži HR
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky,
správný průměr a hloubku otvoru
odpovídající tabulkám: “Technických dat” a “Doporučeného
množství”.
2. Zvolte správný průměr a délku
vrutu odpovídající tabulce: “Technických dat”.
Návod k montáži HRM
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky,
správný průměr otvoru odpovídající
tabulkám: “Technických dat” a
“Doporučeného množství”.
2. Dodržte tloušťku stěny.
3. Montáž s montážními kleštěmi
nebo šroubovákem.
34
Hmoždinka do dutých materiálů HR/HRM
Délka vrutu ls
ds Délka hmoždinky ld Vel. upevnění da
tp
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Průměr
dd [mm]
ld [mm]
Vrtaná díra
Průměr
db [mm]
6
8
8
8
11
11
13
13
30
40
46
59
52
65
52
65
6
8
8
8
11
11
13
13
HR 6 x 30
500863
100
HR 8 x 40
500884
50
HRM 4/20
508170
100
HRM 4/38
508171
100
HRM 5/16
508172
100
HRM 5/32
508173
100
HRM 6/16
508174
100
HRM 6/32
508175
100
da: Maximální stanovená tloušťka
* (při použití u vrutů do dřeva)
Délka
ds [mm]
3,5*
4,0*
–
–
–
–
–
–
Vrut
Průměr
Metrický závit
–
–
M4
M4
M5
M5
M6
M6
Délka
ls [mm]
Tloušťka
stěny
tp [mm]
36+da
48+da
52
65
58
71
58
71
3 – 14
10 – 16
3 – 20
32 – 38
13 – 16
14 – 32
13 – 16
14 – 32
Doporučené zatížení
Označení
Překližka
4 mm
FRec [kN]
6 mm
FRec [kN]
Hliník
3 mm
FRec [kN]
HR 6 x 30
0,10
0,15
0,16
HR 8 x 40
–
–
–
HRM 4/20
0,15
0,20
–
HRM 4/38
0,15
0,20
–
HRM 5/16
0,15
0,25
–
HRM 5/32
0,15
0,25
–
HRM 6/16
0,15
0,30
–
HRM 6/32
0,15
0,30
–
FRec: Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
Sádrovláknitá deska
8 mm
10 mm
FRec [kN]
FRec [kN]
0,15
–
0,40
0,40
0,42
0,42
0,45
0,45
0,16
0,26
0,50
0,50
0,53
0,53
0,57
0,57
Sádrokarton
9,5 mm
FRec [kN]
0,08
0,10
0,20
0,20
0,30
0,30
0,35
0,35
Dřevotříska
13 mm
16 mm
FRec [kN]
FRec [kN]
0,16
0,26
0,35
0,35
0,45
0,45
0,55
0,55
–
0,26
0,55
0,55
0,60
0,60
0,65
0,65
MEA-Montážní kleště pro HRM
Montážní kleště
MZA 100
Objednací číslo
508176
35
Talířová hmoždinka DSH
MEA plastová talířová hmoždinka DSH
MEA kovová talířová hmoždinka DSH-M
Stabilní konstrukce zabraňuje deformaci při zatloukání.
Galv. pozink., požárně odolná. Protipožární dle
DIN 4102 třída A1.
Vhodná pro
✓ Beton
✓ Přírodní kámen
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou délku hmoždinky
odpovídající tloušťce izolace.
2. Vrtaná díra a hloubka odpovídající tabulce: “Technických dat” a
“Doporučeného zatížení”.
3. Zatlučte hmoždinku kladivem.
da
da
Technická data
Označení
Objednací
číslo
DSH 8- 20
502610
DSH 8- 40
502620
DSH 8- 60
502630
DSH 8- 80
502640
DSH 8-100
502650
DSH-M 30
502654
DSH-M 60
502657
DSH-M 90
502659
DSH-M 120
502661
da: Maximální stanovená tloušťka
Počet kusů
v balení
Talířový
průměr
dd [mm]
100
100
100
100
100
250
250
250
250
82
82
82
82
82
35
35
35
35
Délka
ld [mm]
Kotevní
hloubka
td [mm]
Tloušťka
izolace
da [mm]
60
80
100
120
140
80
110
140
170
30
30
30
30
30
50
50
50
50
20-30
40-50
60-70
80-90
100-110
0-30
30-60
60-90
90-120
Vápenopísková c.
KSV 12
FEff [kN]
Pórobeton
G2
FEff [kN]
Doporučené zatížení
Označení
Beton
B 15
FEff [kN]
Plná cihla
MZ 12
FEff [kN]
DSH 80,6
0,5
0,5
DSH-M
1,0
1,0
1,0
FEff: Efektivní hodnoty vytažení/Mezní zatížení (bez bezpečnostních faktorů)
FRec = 0,05 kN
36
–
0,4
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
8
8
8
8
8
8
8
8
8
40
40
40
40
40
60
60
60
60
Talířová hmoždinka DST
MEA talířová hmoždinka DST
Vhodný k upevnění tepelně izolačních desek (polystyren) a tvrdých minerálních tepelně izolačních desek na beton a zdivo
ve spojení s: MEA Hřebíková hmoždinka NP, Rámová hmoždinka R/HBR nebo Svorníkový hřebík.
Izolační disk ve spojení s MEA® hřebíkovou hmoždinkou
NP
DST 50
DST 90
DSH-T 80
pouze s DST-M
MEA Izolační talíře DST 50 a DST 90 jsou vyrobeny z plastu.
Vnitřní průměr díry 9 mm
S podložkou DSH-M.
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
DST 50
502651
250
50
9
DST 90
502653
250
90
10
DSH-T 80
502655
250
80
14
Průměr
dd [mm]
Talíř
Průchozí otvor
talíře [mm]
Společně s
Strany
Hřebíková hmoždinka NP 8Svorníkový hřebík BN 8x
Rámová hmoždinka R 8Rámová hmoždinka R 10Hmoždinka do dutých materiálů
HBR 10
Izolační talíř DSH-M
26–27
28–29
20–24
20–24
22–24
36
37
Hmoždinka do izolačních desek IPD
MEA hmoždinka do izolačních desek s kladnou rozpínavostí IPD
IPD 10
für Voll- und Lochbaustoffe
IPD 8
pouze pro plný materiál
Vhodná pro upevnění tvrdých izolačních desek, např.: při izolaci fasád.
Na drážkovaném povrchu talíře omítka dobře drží.
Stabilní konstrukce zabraňuje deformaci při zatloukání.
Vhodná pro
✓ Děrovaná cihla
✓ Děr. vápenopísková tvárnice
✓ Beton
✓ Plná cihla
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky podle tabulky
“Technických dat” a “Doporučeného zatížení” (omítka nebo izolační materiál nejsou nosným materiálem).
2. Zvolte správný průměr vrtáku. Dbejte na předepsanou
hloubku.
3. Montáž průvlekem. Hmoždinku IPD zatlučte kladivem.
Plastový hřebík zatlučte kladivem do hmoždinky.
38
Hmoždinka do izolačních desek IPD
Délka ld
Kotevní hloubka td
Vel. upevnění da
db
dd
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Talířový
průměr
dd [mm]
IPD 10x 70
503536
250
IPD 10x 90
503537
250
IPD 10x120
503538
250
IPD 10x140
503539
250
IPD 10x160
503541
250
IPD 10x180
503542
250
IPD 10x200
503543
250
IPD 8x 90
503552
250
IPD 8x110
503554
250
IPD 8x130
503556
250
IPD 8x150
503558
250
IPD 8x170
503560
250
IPD 8x190
503562
250
IPD 8x210
503564
250
IPD 10 s plastovým hřebíkem, IPD 8 s ocelovým hřebíkem
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Délka
ld [mm]
Kotevní
hloubka
td [mm]
Velikost
sevření
da [mm]
70
90
120
140
160
180
200
90
110
130
150
170
190
210
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
10 – 20
30 – 40
60 – 70
80 – 90
100 – 110
120 – 130
140 – 150
30 – 40
50 – 60
70 – 80
90 – 100
110 – 120
130 – 140
150 – 160
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
60
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
Doporučené zatížení
Označení
Děr. vápenopísková
tvárnice KSL 6
FEff [kN]
Děrovaná cihla
HLZ 12
FEff [kN]
Pórobeton
G2
FEff [kN]
IPD 10x
1,30
1,00
0,40
IPD 8x
2,25
1,90
1,10
FEff: Efektivní hodnoty vytažení/Mezní zatížení (bez bezpečnostních faktorů)
39
Kovová rámová hmoždinka MR a okenní rámová hmoždinka FR
MEA kovová rámová hmoždinka MR
MEA okenní rámová hmoždinka FR
MR s plochou hlavou vrutu (T30)
FR nylonový s plochou hlavou vrutu (T30)
Vhodné pro
✓ Beton
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou délku hmoždinky,
průměr vrtáku a hloubku vrtného
otvoru dle tabulky “Technických
dat” a “Doporučeného zatížení”.
2. Použijte při instalaci MR a FR
jako průvlek, zatlučte kladivem a
dotáhněte pozidrivem.
40
Kovová rámová hmoždinka MR a okenní rámová hmoždinka FR
Délka ld
Kotevní hloubka td
Vel. upevnění da
db
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Kovové rámové hmoždinky
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
504057
504061
504063
504065
504067
504066
100
100
100
100
100
100
Okenní rámové hmoždinky
FR 10- 80
504212
FR 10-100
504213
FR 10-120
504214
FR 10-140
504215
FR 10-165
504216
Všechny vruty s Pozidriv
50
50
50
50
50
MR
MR
MR
MR
MR
MR
10- 72
10- 92
10-112
10-132
10-152
10-182
Plochá hlava vrutu
Délka
ld [mm]
Kotevní
hloubka
td [mm]
Velikost
sevření
da [mm]
db [mm]
Hloubka
vrtaného
otvoru
tb [mm]
72
92
112
132
152
182
30
30
30
30
30
30
42
62
82
102
122
152
10
10
10
10
10
10
50
50
50
50
50
50
75
100
120
140
165
50
50
50
50
50
25
50
70
90
115
10
10
10
10
10
60
60
60
60
60
Průměr
Doporučené zatížení
Označení
Beton
B 25
FEff [kN]
Plná cihla
MZ 12
FEff [kN]
Vápenopísková
cihla KSV 12
FEff [kN]
Děr. vápenopísková
tvárnice KSL 6
FEff [kN]
MR 105,5
5,1
5,1
FR 105,4
5,0
5,0
FEff: Efektivní hodnoty vytažení/Mezní zatížení (bez bezpečnostních faktorů)
2,2
–
Šamotová tvár.
V 12
FEff [kN]
1,9
–
Krytky UEK a AK-MR
Označení
Krytka UEK
Krytka AK MR
Bílá
Objednací
číslo
Tmavě hnědá
Objednací
číslo
Vhodný
druh
hmoždinek
504068
504081
504069
504082
MR 10FR 10-
41
Okenní vrut FBS
MEA okenní vrut FBS
FBS Galv. pozinkovaný se zapuštěnou hlavou (T30)
pro dřevěné a plastové rámy.
FBS-Z Galv. pozinkovaný s cylindrovou hlavou (T25)
pro dřevěné okenní rámy.
Připevnění a příklad aplikace
Vhodné pro
✓ Beton
✓ Plná cihla
✓ Děrovaná cihla
✓ Děr. vápenopísková tvárnice
✓ Šamotová tvárnice
1. Předvrtejte rám okna, s použitím průměru otvoru: Ø 6,2 mm
2. Předvrtejte podklad vrtákem, s použitím průměru otvoru: Ø 6,0 mm
3. Dbejte na hloubku otvoru, délku vrutu a hloubku zašroubování dle tabulek.
Technická data
Zapuštěná hlava
Označení
Objednací
číslo
FBS 7,5x 72
FBS 7,5x 92
FBS 7,5x112
FBS 7,5x132
FBS 7,5x152
FBS 7,5x182
FBS 7,5x212
505501
505503
505505
505507
505509
505511
505513
Cylindrová hlava
Označení
Objednací
číslo
FBS-Z 7,5x 72
FBS-Z 7,5x 92
FBS-Z 7,5x112
FBS-Z 7,5x132
FBS-Z 7,5x152
FBS-Z 7,5x182
–
Počet kusů
v balení
Délka
ls [mm]
Průměr
ds [mm]
505531
505533
505535
505537
505539
505541
–
100
100
100
100
100
100
100
72
92
112
132
152
182
212
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Šamotová
tvárnice
[mm]
Pórobeton
Dutá tvárnice
[mm]
[mm]
use at least
2 skins
Průměr vrtané díry
Spirálový vrták Rám vrtaného
[mm]
otvoru [mm]
6
6
6
6
6
6
6
Hloubka zašroubování
Označení
FBS & FBS-Z
Beton
Plná cihla
[mm]
[mm]
Vápenopísková
cihla
[mm]
30
40
40
50
60
Bílá
Objednací
číslo
Tmavě hnědá
Objednací
číslo
Světle hnědá
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Vhodný
druh
vrutu
505525
505515
505527
505517
505529
505519
100
100
FBS 7,5
FBS 7,5
Krytky UEK a AK-MR pro T30
Označení
Krytka UEKF
Krytka AKF
42
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
Vymezovací vrut JS
MEA vymezovací vrut JS
Vhodný k montáži distančních dřevěných latí s odstupem,
vyrovnání latí bez klínu (plynulé).
Technická data
Označení
Objednací
číslo
JS 6x 60
JS 6x 70
JS 6x 80
JS 6x100
JS 6x120
JS 6x145
505605
505607
505615
505625
505635
505645
Průměr
Délka
ds [mm]
ls [mm]
Hloubka
zašroubování
ts [mm]
6
6
6
6
6
6
60
70
80
100
120
145
40
40
40
40
40
40
Počet kusů v balení
normální
velký
[pc]
[pc]
100
100
100
100
100
100
2000
1600
1500
1000
800
600
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou délku vrutu.
2. Zašroubujte vrut skrz laťku do
dřevěné konstrukce až na doraz.
3. Šroubováním vrutu vlevo plynule
vymezíte mezeru.
4. Při použití normální nebo
víceúčelové hmoždinky o průměru
8mm je možná montáž pouze dle
šablony (montáž průvlekem neni
možná).
43
Bezpečnostní vrut s metrickým závitem STS
MEA bezpečnostní vrut s metrickým závitem STS
Vrut má ukončení vrutovým závitem na jedné straně a s metrickým závitem na
straně druhé.
Vhodné pro beton, plné a děrované materiály v kombinaci s multifunkční
hmoždinkou.
✓ Všestranné, přizpůsobivé
použití
✓ Všechny bezpečnostní vruty
mají T25 hlavu
Technická data
Vrut
Označení
ls [mm]
Délka
závitu do dřeva
[mm]
STS M8x50
STS M8x60
STS M8x80
506001
506003
506005
100
100
100
50
60
80
25
30
40
15
20
30
1800
1500
1100
STS M8x100
STS M8x120
STS M10x80
STS M10x100
STS M10x120
STS M10x140
506007
506009
506011
506013
506015
506017
100
100
100
50
50
50
100
120
80
100
120
140
40
50
40
60
60
60
40
50
30
30
50
50
1000
800
500
500
500
400
44
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
[ks]
Délka
Délka
metrického závitu
[mm]
Počet kusů v balení
velký
[ks]
Vruty do sádrokartonu pro rychlou montáž SS
MEA vruty do sádrokartonu pro rychlou montáž SS
Vhodné pro připevnění sádrokartonových desek.
Vrut s jemným závitem: SS-F
Pro spojení U, C a jiných kovových profilů s základní konstrukcí. Max. tloušťka kovové části1 mm.
Vrut s hrubým závitem: SS-G
Pro spojení dřevěných konstrukcí.
TEKS - vrtací špička se šroubovým závitem do plechu SS-B
Pro připevnění sádrokartonu ke kovovým profilům tloušťka 0.75 – 2.25 mm.
Tvrzené, fosfátované, trumpetová hlava, válcovaná špička, křížový zářez Phillips velikost 2.
Technická data
Označení
SS 3,9 x 25
SS 3,9 x 35
SS 3,9 x 45
SS 3,9 x 55
SS 3,5 x 25
SS 3,5 x 35
SS 3,5 x 45
SS 3,5 x 55
SS 4,2 x 75
SS 5,0 x 90
Jemný závit
SS-F
Objednací číslo
Hrubý závit
SS-G
Objednací číslo.
se šroubovým závitem do
plechu SS-B
Objednací číslo
508202
508204
508206
508208
–
–
–
–
808223
–
508212
508214
508216
508218
–
–
–
–
508229
508222
–
–
–
–
508256
508258
508260
508262
–
–
Počet kusů v balení
normální
velký
[ks]
[ks]
1000
1000
500
500
1000
1000
500
500
200
200
16000
8000
6000
6000
16000
12000
6000
6000
3200
1600
45
Vruty do dřevotřísky SPS
MEA vruty do dřevotřísky SPS
Plný závit
Částečný závit
Vhodné pro upevnění a spojení v měkkém a tvrdém dřevě.
i dřevotřísce a středně tvrdých vláknitých deskách.
Doplňky: Toss-Bit
Označení
Toss T25
Objednací číslo
Velikost
Počet kusů
v balení
504725
25¼“
10
Připevnění a příklad aplikace
1. Podle potřeby předvrtejte ve tvrdém
dřevě otvor.
2. Připevnění dřevěné lišty.
3. Přímé zašroubování do měkkého
dřeva.
4. Připevnění profilu.
Technická data
Vruty
Označení
Pozidriv
Plný závit
Částečný závit
Toss
Pozidrivvelikost
Objednací číslo Objednací číslo
SPS 3,0x12
508451
–
SPS 3,0x16
508454
–
SPS 3,0x20
508456
–
SPS 3,0x25
508457
–
SPS 3,0x30
508458
–
SPS 3,0x35
508459
–
SPS 3,0x40
508460
–
galv. pozinkovaný, žlutě potažený (hladký povrch)
46
Plný závit
Částečný závit
Počet kusů v balení
Tossvelikost
Normální
Velký
10
10
10
10
10
10
10
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
48000
48000
48000
30000
18000
18000
18000
Objednací číslo Objednací číslo
PZ 1
PZ 1
PZ 1
PZ 1
PZ 1
PZ 1
PZ 1
508300
508302
508304
508306
508308
–
–
–
–
–
–
–
508310
508312
Vruty do dřevotřísky SPS
Technická data
Označení
Pozidriv
Plný závit
Částečný závit
Toss
Pozidrivvelikost
Objednací číslo Objednací číslo
SPS 3,5x16*
508473
–
SPS 3,5x20*
508475
–
SPS 3,5x25
–
508477
SPS 3,5x30
–
508478
SPS 3,5x35
–
508479
SPS 3,5x40
–
508480
SPS 3,5x45
–
–
SPS 3,5x50
–
508482
SPS 4,0x20
508505
–
SPS 4,0x25
508506
–
SPS 4,0x30
–
508508
SPS 4,0x35
–
508510
SPS 4,0x40
–
508511
SPS 4,0x45
–
508513
SPS 4,0x50
–
508514
SPS 4,0x60
–
508516
SPS 4,0x70
–
508678
SPS 4,5x30
508534
–
SPS 4,5x35
508535
–
SPS 4,5x40
–
508536
SPS 4,5x45
–
508537
SPS 4,5x50
–
508538
SPS 4,5x60
–
508539
SPS 4,5x70
–
508540
SPS 4,5x80
–
508541
SPS 5,0x 40
–
–
SPS 5,0x 45
–
–
SPS 5,0x 50
–
508567
SPS 5,0x 60
–
508569
SPS 5,0x 70
–
508570
SPS 5,0x 80
–
508571
SPS 5,0x 90
–
508572
SPS 5,0x100
–
508573
SPS 5,0x110
–
508574
SPS 5,0x120
–
508575
SPS 6,0x 50
–
–
SPS 6,0x 60
–
508584
SPS 6,0x 70
–
508585
SPS 6,0x 80
–
508586
SPS 6,0x 90
–
508587
SPS 6,0x100
–
508588
SPS 6,0x120
–
508589
SPS 6,0x130
–
–
SPS 6,0x140
–
–
SPS 6,0x150
–
–
SPS 6,0x160
–
–
SPS 6,0x180
–
–
SPS 6,0x200
–
–
galv. pozinkované, žlutě potažené (hladký povrch)
* galv. pozinkované, modře potažený (hladký povrch)
Plný závit
Částečný závit
Počet kusů v balení
Tossvelikost
Normální
Velký
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1000
500
500
500
500
500
500
200
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
48000
30000
18000
18000
18000
13000
13000
9000
30000
18000
18000
13000
13000
9000
6500
6500
6500
13000
9000
9000
9000
6500
6500
6500
3600
6500
6500
6500
6500
3600
3600
3600
3600
3600
2500
3600
3600
2600
2600
2600
1800
1300
1300
1300
1300
1300
1200
1200
Objednací číslo Objednací číslo
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 2
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
PZ 3
508320
508324
–
–
–
–
–
–
508350
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
508326
508328
508330
508332
508334
508336
–
508352
508354
508356
508358
508360
508362
508364
508366
508384
508386
508388
508390
508392
508394
508396
508398
508820
508822
508826
508830
508832
508838
508840
508842
508844
508846
508852
508854
508856
508858
508860
508862
508866
508868
508870
508872
508874
508876
508878
47
Sanitární upevnění
MEA sanitární instalační set SMS
✓ Ve spojení s víceúčelovou
hmoždinkou může být použito
pro téměř všechny stavební
materiály, strana 8.
✓ Pevná podložka pro pevné
uchycení
Vhodné pro rychlé připevnění bojlerů, radiátorů, kovových
profilů, elektrických zařízení, atd.
Technická data
Označení
SMS
8x70
SMS
10x80
Objed.
číslo
Obsah setu
Počet ks
v setu
velké bal.
Hmoždinka
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm] tb [mm]
Vrut
Průměr
Délka
ds [mm]
ls [mm]
Velikost
sevření da
≤ [mm]
502280
2x hmoždinka MZ 10
2x Šestiúh. hlava vruty do 8x70
2x těsnění 16x8,4x1,6
50
10
59
10
70
8
70
5
502282
2x hmoždinka MZ 12
2x Šestiúhel. hlava vruty do
dřeva10x80
2x těsnění 20x10,5x2,0
20
12
71
12
80
10
80
5
Sety jsou baleny v plastikových pytlících.
Instalační set pro stojaté toalety MEA® WC
✓ Ve spojení s univerzální
hmoždinkou AZ mohou být
použity pro téměř všechny
stavební materiály, strana 11.
✓ Mosazné vruty zajišťují odolnost
proti korozi
✓ Umělohmotné podložky s
lemem ochraňují keramiku.
Vhodná pro stojaté toalety.
Technická data
Označení
krytky
WC
bílá
WC
chrom
Objed.
číslo
Obsah setu
Hmoždinka
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm] tb [mm]
Vrut
Průměr
Délka
ds [mm]
ls [mm]
Velikost
sevření da
≤ [mm]
502290
2x hmožděnka AZ 8
2x mosazný vrut 6x85
2x ochrané kroužky
2x krytky bílé
50
8
49
8
60
6
85
35
502292
2x hmoždinka AZ 8
2x mosazný vrut 6x85
2x ochrané kroužky
2x krytky bílé
2x krytky chromové
50
8
49
8
60
6
85
35
Sety jsou baleny v plastikových pytlících.
48
Počet ks
v setu
velké bal.
Sanitární upevnění
MEA upevnění umyvadel WT
✓ Ve spojení s víceúčelovou
hmoždinkou může být použito
pro téměř všechny stavební
materiály, strana 8.
✓ Pevná podložka pro pevné
uchycení.
✓ Umělohmotné podložky s
lemem ochraňují keramiku.
Vhodná pro sanitární techniku a umyvadla.
Technická data
Označení
WT
10x140
Objed.
číslo
502288
Obsah setu
Počet ks
v setu
velké bal.
2x hmoždinka MZ 14
2x kombi. vruty M10x140 (T25)
2x plastikové vložky
2x podložka 35x11x1,5
2x šestihranné matky M10
50
Hmoždinka
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
14
75
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm] tb [mm]
14
85
Vrut
Průměr
Délka
ds [mm]
ls [mm]
10
140
Velikost
sevření da
≤ [mm]
40
Sety jsou baleny v plastikových pytlících.
MEA upevnění na závěsná WC UB
✓ Ve spojení s víceúčelovou
hmoždinkou může být použito
pro téměř všechny stavební
materiály, strana 8.
✓ Pevná podložka pro pevné
uchycení.
✓ Umělohmotné podložky s
lemem ochraňují keramiku.
✓ Šestihranný otvor v kloboučku
zajišťuje bezpečné upevnění na
matce.
Vhodná pro závěsné toalety a sanitární techniku.
Technická data
Označení
Objed.
číslo
Obsah setu
2x hmoždinka MZ 14
2x kombi. vruty M10x140 (T25)
UB
2x plastikové vložky
10x140
502284
2x podložka 35x11x1,5
bílá
2x šestihranné matky M10
2x krytky bílé
2x hmoždinka MZ 14
2x kombi. vruty M10x140 (T25)
UB
2x plastikové vložky
10x140
502286
2x podložka 35x11x1,5
chromová
2x šestihrané matky M10
2x krytky chromové
Sety jsou baleny v plastikových pytlících.
Počet ks
v setu
velké bal.
Hmoždinka
Průměr
Délka
dd [mm]
ld [mm]
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm] tb [mm]
Vrut
Průměr
Délka
ds [mm]
ls [mm]
Velikost
sevření da
≤ [mm]
20
14
75
14
85
10
140
40
20
14
75
14
85
10
140
40
49
Mosazná hmoždinka ME
MEA mosazná hmoždinka s metrickým závitem ME
Mírně kónický průběžný závit zaručuje vysoké hodnoty vytažení a odolnost
proti protočení.
Vhodná pro
✓ Beton
✓ Přírodní kámen
✓ Plná cihla
✓ Vápenopísková cihla
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost hmoždinky.
2. Zvolte správný průměr a hloubku otvoru odpovídající tabulkám: ”Technických dat” a
“Doporučeného zatížení”. Prosím
odstraňte prach od vrtání. Zatlučte
hmoždinku. Poznámka: omítka se
nepovažuje za kotevní materiál.
3. Minimální vzdálenost od hrany je
jedna délka hmoždinky.
4. Zvolte správný průměr a délku
vrutu dle tabulky.
50
Mosazná hmoždinka ME
Délka ld
Vel. upevnění da
db
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
ME M 4
ME M 5
ME M 6
ME M 8
ME M 10
ME M 12
ME M 14
ME M 16
503110
503115
503120
503125
503130
503135
503140
503145
100
100
100
50
50
25
25
25
Průměr
Délka
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
Závit
metrický
[mm]
dd [mm]
ld [mm]
5
6
8
10
12
15
18
20
16
20
23
30
34
40
42
44
5
6
8
10 – 11
12 – 13
16
20
22
18
22
27
35
39
46
48
50
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
Osová
vzdálenost
[mm]
Hranová
vzdálenost
[mm]
Tloušťka
nosné části
[mm]
Doporučené zatížení, hranové a osové rozměry
Označení
Závit
Beton
Plná cihla
FRec [kN]
FRec [kN]
Vápenopísková
cihla
FRec [kN]
ME M
ME M
ME M
ME M
M
M
M
M
0,25
0,45
0,65
1,10
0,20
0,40
0,55
0,90
0,20
0,40
0,55
0,90
60
60
60
80
40
50
60
80
50
50
60
70
ME M 10
M 10
1,60
1,30
ME M 12
M 12
2,20
1,60
ME M 14
M 14
2,70
1,90
ME M 16
M 16
3,30
2,30
FRec: Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
1,30
1,60
1,90
2,30
80
100
100
120
80
100
100
120
80
100
150
150
4
5
6
8
4
5
6
8
51
Stropní kotva MDA
MEA stropní kotva MDA T
Europäische Technische Zulassung
ETA-06/0259
Schváleno speciálně pro stropní
podhledy zavěšené do tlačeného
nebo taženého betonu.
Výrobce: Fa. Toge (TDN 6)
Vhodná pro stropní pohled z betonových konstrukcí.
Osvědčeno v tlačeném a taženém betonu (tlačená a tažená zóna).
Vhodná pro
✓ Beton
✓ Plná cihla
Zkoušeno pro
✓ Beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správný průměr vrtáku a
hloubku odpovídající tabulce.Dbejte
na hranový a osový rozestup.
2. Montáž průvlekem.
3. Zatlučte kotvu kladivem. Rozpínací
klín MDA-T musí být zcela zatlučen
na úroveň hlavy kotvy.
52
Stropní kotva MDA
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
MDA 6-5 T
507040
da=tloušťka 5 mm
Průměr
Délka
db [mm]
ld [mm]
Kotevní
hloubka
hv ≥ [mm]
6
43
32
100
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
6
Připevňovaný díl
Průběžná díra v
Tloušťka
upevnění [mm]
da [mm]
40
7
max. 4,5
Dovolené zatížení
Beton B 25
Označení
Plná cihla
FRec
FPer
[kN]
[kN]
MDA 6-5
0,85
0,5*
FPer: Dovolené zatížení dle zkoušky
FRec: Doporučené pracovní zatížení (včetně bezpečnostních faktorů)
* bez zkoušek
Vápenopísková
cihla
FRec
[kN]
0,5*
Osová rozteč
Scr
[mm]
200
Smin
[mm]
130
Vzdálenost od hrany
Ccr
[mm]
150
Cmin
[mm]
100
Tloušťka nosné
části d
hmin
[mm]
80
d0
SCR
Smin
hmin
hef
SCR
Smin
h0
tfix
CCR
Cmin
h
CCR
SCR Smin
SCR Smin
Cmin
53
Zarážecí kotva SA/SA-N
MEA zarážecí kotva SA/SA-N
v pozinku nebo v nerezi
MEA zarážecí přípravek ESW
Vhodná pro vysokozátěžové upevnění na betonových dílech
jako nosná konstrukce apod.
Zvláštní výhodou je malá hloubka otvoru.
Zarážecí přípravek je nutný pro správnou montáž.
Nevhodné pro diamantové vrtáky.
Vhodná pro
✓ Beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost kotvy dle
požadované zátěže a kvality betonu. Hloubku a průměr vrtané díry
dle tabulky “Technických dat”.
Dbejte na vzdálenost od hrany a
osovou rozteč.
2. Odstraňte prach z vrtané díry,
zatlučte kotvu do vrtané díry.
3. Ukotvěte pomocí zarážecího
přípravku ESW.
4. Zvolte správný vrut, všiměte si
délky, průměru a utahovacího
momentu.
Poznámka: Zarážecí kotva se přepracovává , výsledné změny je možno očekávat na podzim 2008.
Informujte se u fy.MEA.
54
Zarážecí kotva SA/SA-N
Délka ld
Vzdálenost od hrany a osová rozteč
Vel. upevnění da
ar
a
dd=db
ar
b
ar
a
d
ar
d
a
a
a
ar
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
SA-N 6
SA-N 8
SA-N 10
SA-N 12
SA-N 16
SA-N 20
Objednací číslo
Počet kusů
v balení
galv.
nerez
504606
504608
504610
504612
504616
504620
504670
504672
504674
504676
504678
–
Průměr
Délka
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
dd [mm]
ld [mm]
db [mm]
tb [mm]
8
10
12
15
20
25
25
30
40
50
65
80
8
10
12
15
20
25
27
33
44
54
71
86
100
100
50
50
25
25
Závit
Délka v
kotvě
ds [mm] min-max [mm]
Průměr
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
6 – 10
8 – 12
10 – 14
12 – 16
16 – 21
20 – 32
Průměr díry
v připev.
součásti
dl [mm]
6,5
9
12
14
18
22
Dovolené zatížení v nepraskajícím betonu odpovídající dřívejšímu DIBT povolení
Označení
Závit
Dovolené
zatížení
Úbytkový
faktor*
Dovolený
ohýbací
moment
MPer [Nm]
Osová
rozteč
a [cm]
–
1,00
0,70
0,75
1,5
3,7
7,5
13,1
–
24
32
40
FPer [kN]
SA-N 6
SA-N 8
SA-N 10
SA-N 12
M 6
M 8
M 10
M 12
–
1,8
3,6
5,7
Vrtaná díra
Vzdálenost
Tloušťka
od hrany
dílu
ar [cm]
d [cm]
–
12
16
20
–
16
20
20
SA-N 16
M 16
7,4
0,80
33,3
52
26
24
SA-N 20
M 20
11,3
0,90
64,9
64
32
32
Pro každé připevnění v nepraskajícím betonu o pevnostní třídě ≥ B25 pro tahové příčné a šikmé zatížení ve všech směrech.
* Snížení FPer, pokud je v místě ukotvení rozteč výztuží menší než 15 cm.
Dovolené zatížení pro podhledy
Označení
Dovolené
zatížení
FPer [kN]
Osová
rozteč
a [mm]
Rozměry dílu
Vzdálenost
od hrany
ar [mm]
Točivý
moment
Rozpětí
nosné části
b [cm]
MD [Nm]
–
24
32
40
–
8
15
35
52
64
60
120
Zarážecí přípravek ESW
Tloušťka
dílu
d [mm]
Točivý
moment
MD [Nm]
SA-N 6
0,5
40
10
10
2
SA-N 8
0,5
40
10
10
3
Dovolené zatížení každé kotvy pro uchycení podhledů dle DIN 18168 v betonu o pevnostní třídě
≥B25.
Označení
ESW 6
ESW 8
ESW 10
ESW 12
ESW 16
ESW 20
Objednací
číslo
Odpovídající
kotva
504646
504648
504650
504652
504656
504657
SA-N 6
SA-N 8
SA-N 10
SA-N 12
SA-N 16
SA-N 20
55
Svorníkové kotvy BA-W3, BA, BA A4 pro nepraskající beton
MEA svorníková rychlokotva BA-W3
Galvanizovaný (pro vnitřní použití)
European technical approval
Option 7 for non-cracked concrete
ETA-07/166
MEA svorníková rychlokotva BA
Galvanizovaný (pro vnitřní použití)
Bez zkoušek
MEA svorníková rychlokotva BA A4
Antikorozní ocel A4 (pro venkovní použití)
European technical approval
Option 7 for non-cracked concrete
ETA-05/0199
Fire resistance
class
Vyrobeno firmou
Mungo
Vhodné pro betonové konstrukce.
Vhodné pro
✓ Beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost kotvy dle
požadovaného zatížení a pevnosti
betonu. Vyvrtejte správný průměr
a délku otvoru dle tabulky “Technic kých dat” a “Doporučeného
zatížení”. Dodržte vzdálenost od
hrany a rozteč os.
2. Odstraňte prach z vrtané díry a
zatlučte kotvu.
3. Dotáhněte šestihranou matku na
utahovací moment dle tabulky
“Doporučených zatížení”.
56
Svorníkové kotvy BA-W3, BA, BA A4 pro nepraskající beton
Technická data
Svorníková rychlokotva BA-W3, galvanizovaná
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
BA-W3 8-75/12
507400
100
BA-W3 8-85/22
507402
100
BA-W3 8-115/52
507404
50
BA-W3 8-130/67
507406
50
BA-W3 10-80/10
507407
50
BA-W3 10-90/20
507408
50
BA-W3 10-120/50
507410
50
BA-W3 10-210/142*
507412
20
BA-W3 12-110/18
507414
50
BA-W3 12-140/48
507416
25
BA-W3 12-180/88
507418
25
BA-W3 12-203/111*
507420
20
BA-W3 12-220/128*
507422
20
BA-W3 12-243/151*
507424
20
BA-W3 12-258/166*
507426
20
BA-W3 16-145/29
507428
20
BA-W3 16-175/59
507430
20
BA-W3 16-220/104*
507432
10
BA-W3 16-241/125*
507433
10
BA-W3 16-270/154*
507434
10
BA-W3 16-293/177*
507436
10
BA-W3 16-323/207*
507438
10
* Speciální délky pro dřevo s větší podložkou
Závit
Délka
Kotevní
hloubka
Velikost
sevření
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
la [mm]
hs [mm]
da [mm]
db [mm]
tb [mm]
Průměr díry
v připev.
součásti
[mm]
75
85
115
130
80
90
120
210
110
140
180
203
220
243
258
145
175
220
241
270
293
323
55
55
55
55
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
12
22
52
67
10
20
50
142
18
48
88
111
128
151
166
29
59
104
125
154
177
207
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
65
65
65
65
70
70
70
70
90
90
90
90
90
90
90
110
110
110
110
110
110
110
9
9
9
9
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
M8
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
Svorníková rychlokotva BA, galvanizovaná (bez zkoušky)
BA 6-45/10
507066
100
BA 6-65/8
507001
100
BA 6-85/28
507006
100
BA 6-100/43
507008
100
BA 8-50/10
507071
100
BA 10-60/10
507076
50
BA 10-75/5
507033
50
BA 12-70/2
507081
50
BA 16-90/10
507086
25
BA 20-110/10
507091
10
BA 20-160/41
507056
10
BA 20-215/96
507061
6
BA 20-270/151
507063
5
BA 20-370/251*
507217
5
* Speciální délky pro dřevo s větší podložkou
M6
M6
M6
M6
M8
M 10
M 10
M 12
M 16
M 20
M 20
M 20
M 20
M 20
45
65
85
100
50
60
75
70
90
110
160
215
270
370
35
50
50
50
40
50
60
60
80
100
100
100
100
100
10
8
28
43
10
10
5
2
10
10
41
96
151
251
6
6
6
6
8
10
10
12
16
20
20
20
20
20
45
60
60
60
50
60
70
70
90
110
110
110
110
110
7
7
7
7
9
12
12
14
18
22
22
22
22
22
65
85
95
110
145
47
59
69
80
97
10
10
15
15
30
6
8
10
12
16
60
65
80
90
110
7
9
12
14
18
Svorníková rychlokotva BA A4, antikorozní ocel A4
BA 6-65/10 A4
BA 8-85/10 A4
BA 10-95/15 A4
BA 12-110/15 A4
BA 16-145/30 A4
507221
507226
507231
507236
507241
100
100
50
50
25
M6
M8
M 10
M 12
M 16
57
Svorníkové rychlokotvy BA-W3, BA, BA A4 pro nepraskající beton
Vzdálenost od hrany a rozteč os
Délka kotvy la
Kotevní hloubka hs
Vel. upevnění da
ar
a
ar
b
ar
db
a
d
ar
d
a
a
a
ar
Hloubka vrtané díry tb
Dovolené zatížení pro každou kotvu v nepraskajícím betonu o pevnosti ≥ B25 pro tahové, příčné a šikmé zatížení.
Kotva BA-W3
Označení
BA-W3 8
BA-W3 10
BA-W3 12
BA-W3 16
Kotva BA A4
Označení
BA 6 A4
BA 8 A4
BA 10 A4
BA 12 A4
BA 16 A4
BA 20 A4
Závit
M8
M 10
M 12
M 16
Závit
M6
M8
M 10
M 12
M 16
M 20
Dovolené zatížení
C 20/25
C 30/37
FPer [kN]
FPer [kN]
Dovolený
moment
ohybu
MPer [Nm]
2,9
6,0
6,3
6,3
3,5
7,3
7,7
7,7
7,2
17,3
23,8
62,3
Dovolené zatížení
B 25
B 35
FPer [kN]
FPer [kN]
Dovolený
moment
ohybu
MPer [Nm]
3,6
5,7
7,6
9,9
11,9
19,8
3,6
7,1
11,2
16,3
30,3
32,0
5,8
14,3
28,5
46,8
118,6
231,5
Konstrukční jednotka dimenze
Rozteč
Vzdálenost
Tloušťka
os
od hrany
dílu
a [mm]
ar [mm]
d [mm]
123
135
186
231
61
67
93
115
150
150
200
200
Konstrukční jednotka dimenze
Rozteč
Vzdálenost
Tloušťka
os
od hrany
dílu
a [mm]
ar [mm]
d [mm]
120
150
174
204
240
300
60
75
87
102
120
150
100
100
120
140
160
200
Točivý
moment
Md [Nm]
23
45
65
140
Točivý
moment
Md [Nm]
5
15
30
50
100
200
Dovolené zatížení při posouzení bezpečnostních faktorů dle ETAG 001
Vyměření počtu kotev náleží stavebnímu dozoru.
Množství odpovídající dřívejšímu DIBT povolení
Kotva BA
Označení
Závit
Dovolené zatížení
B 25
B 35
FPer [kN]
Úbytkový
faktor *
FPer [kN]
BA 6
M6
1,5
1,8
0,70
BA 8
M8
2,8
3,5
0,75
BA 10
M 10
4,0
4,8
0,75
BA 12
M 12
5,7
6,5
0,80
BA 16
M 16
8,4
9,5
0,95
BA 20
M 20
11,2
12,5
1,00
* Snížení FPer, pokud je v místě ukotvení rozteč výztuží menší než 15 cm.
58
Dovolený
moment
ohybu
MPer [Nm]
5,2
9,8
19,6
31,9
111,0
174,0
Konstrukční jednotka dimenze
Rozteč
Vzdálenost
Tloušťka
os
od hrany
dílu
a [mm]
ar [mm]
d [mm]
180
260
300
360
460
560
90
130
150
180
230
280
150
150
200
220
250
250
Točivý
moment
Md [Nm]
10
23
45
65
110
180
Svorníková rychlokotva BAZ pro praskající beton
MEA svorníková rychlokotva BAZ galvanizovaný
European technical approval
Option 1 for cracked concrete
ETA-03/0013
Schváleno pro užití v praskavém a
nepraskavém betonu.
Vhodné pro rychlou montáž do betonu a plné cihly.
Rozpěrný plech z nerezu.
Matka potažená molybdenem.
Vhodné pro
✓ Beton
✓ Plná cihla
Zkoušeno pro
✓ Beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost kotvy dle
požadovaného zatížení a pevnosti
betonu. Vyvrtejte správný průměr
a délku otvoru dle tabulky “Technic kých dat” a “Doporučeného
zatížení”. Dodržte vzdálenost od
hrany a rozteč os.
2. Odstraňte prach z vrtané díry a
zatlučte kotvu.
3. Dotáhněte šestihranou matku na
utahovací moment dle tabulky
“Doporučených zatížení”.
59
Svorníková rychlokotva BAZ pro praskající beton
Délka kotvy la
Kotevní hloubka hs
Vel. upevnění da
db
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
BAZ 8-74/10
BAZ 8-89/25
BAZ 8-114/50
BAZ 10-95/15
BAZ 10-105/25
BAZ 10-130/50
BAZ 12-115/20
BAZ 12-145/50
BAZ 12-195/100
BAZ 12-245/150
BAZ 16-149/25
BAZ 16-174/50
BAZ 16-224/100
BAZ 16-274/150
60
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Závit
507605
507610
507615
507620
507625
507630
507635
507640
507645
507650
507655
507660
507665
507670
100
100
50
50
50
50
50
25
20
20
25
20
15
10
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
M 16
Délka
Kotevní
hloubka
Svorná
tloušťka
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
tb [mm]
Otvor v
připevňov.
součásti
[mm]
Klíč pro
šestihran.
matku
SW
la [mm]
hs [mm]
da [mm]
db [mm]
74
89
114
95
105
130
115
145
195
245
149
174
224
274
45
45
45
55
55
55
65
65
65
65
85
85
85
85
10
25
50
15
25
50
20
50
100
150
25
50
100
150
8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
16
16
16
16
60
60
60
70
70
70
80
80
80
80
105
105
105
105
9
9
9
12
12
12
14
14
14
14
18
18
18
18
13
13
13
17
17
17
19
19
19
19
24
24
24
24
Svorníková rychlokotva BAZ pro praskající beton
Dovolené zatížení a Konstrukční jednotka dimenze
Označení
praskající
C 20/25
C 30/37
FPer [kN]
FPer [kN]
Beton
nepraskající
C 20/25
C 30/37
FPer [kN]
FPer [kN]
Konstrukční jednotka dimenze
Rozteč os
Vzdálenost od hrany1) 2)
BAZ 8
1,6
2,0
3,0
3,7
BAZ 10
3,0
3,7
5,3
6,5
BAZ 12
4,0
4,9
6,6
8,1
BAZ 16
6,6
8,1
11,6
14,1
Nutno dodržet stavebním dozorem při výpočtech.
Dovolené zatížení kotvy FPer pro tahové, příčné a šikmé zatížení
1)
2)
MPer
[Nm]
SCr [mm]
Smin [mm]
CCR [mm]
Cmin [mm]
Tloušťka
dílu
hmin [mm]
16,3
32,5
54,2
126
135
165
195
255
50
55
65
85
70
85
100
130
60
90
100
105
100
110
130
150
Utahovací
moment
Mp [mm]
10
18
35
65
Pro vzdálenost od hrany c ≤ 1,5 CCR musí být základní materiál vystužen.
Charakteristická vzdálenost od hrany CCR není rozhodující pro měření, pokud je vzdálenost od hrany Cmin ≥ CCR.
Dovolené zatížení při uvažování bezpečnostních faktorů dle ETAG 001
Vyměření počtu kotev náleží stavebnímu dozoru.
Vzdálenost od hrany a rozteč os
SCR
Smin
SCR
Smin
CCR
CCR b
CCR
d
h
CCR
Cmin
CCR
SCR Smin
SCR Smin
Cmin
61
Svorníková rychlokotva BAZ A4 pro praskající beton
MEA svorníková rychlokotva BAZ A4 antikorozní ocel
European technical approval
Option 4 for cracked concrete
ETA-04/0058
Vhodná pro rychlou montáž do taženého a tlačeného betonu
(tahová a tlaková zóna).
Schváleno pro rychlou montáž v
praskajícím a nepraskajícím betonu.
Zdrojem Liebig
Fire resistance
class
Vhodné pro
✓ Beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost kotvy dle
požadovaného zatížení a pevnosti
betonu. Vyvrtejte správný průměr
a délku otvoru dle tabulky “Technic kých dat” a “Doporučeného
zatížení”. Dodržte vzdálenost od
hrany a rozteč os.
2. Odstraňte prach z vrtané díry a
zatlučte kotvu.
3. Dotáhněte šestihranou matku na
utahovací moment dle tabulky
“Doporučených zatížení”.
62
Svorníková rychlokotva BAZ-A4
Vzdálenost od hrany a osová rozteč
Délka kotvy la
kotevní hloubka hs
Vel. upevnění da
CCR
SCR
Smin
CCR b
CCR
SCR
Smin
d
CCR
Cmin
h
CCR
Hloubka vrtané díry tb
SCR Smin
SCR Smin Cmin
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
507701
507705
507707
507709
507710
507715
507720
507725
507727
507730
507740
507743
50
50
50
50
50
25
25
20
20
20
10
10
Závit
Délka
la [mm]
BAZ 8-75/10 A4
BAZ 8-95/30 A4
BAZ 8-120/55 A4
BAZ 10-80/10 A4
BAZ 10-90/20 A4
BAZ 10-100/30 A4
BAZ 10-125/55 A4
BAZ 12-100/20 A4
BAZ 12-115/35 A4
BAZ 12-145/65 A4
BAZ 16-125/20 A4
BAZ 16-150/45 A4
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
75
95
120
80
90
100
125
100
115
145
125
150
Kotevní
hloubka
hs [mm]
Velikost
sevření
da [mm]
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
80
80
10
30
55
10
20
30
55
20
35
65
20
45
Vrtaná díra
Průměr
Hloubka
db [mm]
tb [mm]
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
16
16
65
65
65
70
70
70
70
80
80
80
105
105
Dovolené zatížení a konstrukční jednotka dimenze1)
Dovolené zatížení rozteče a charakteristické hodnoty dle schválení ETA s uvažováním částečných bezpeč. fak. dle ETAG 001
Síly ve všech směrech FPer a ohybový momet MPer, bez vlivu osové rozteče a vzdálenosti od hrany
Označení
praskající
C 20/25
C 30/37
FPer [kN]
FPer [kN]
BAZ 8 A4
BAZ 10 A4
BAZ 12 A4
BAZ 16 A4
1)
2,0
3,0
4,8
6,4
2,4
3,7
5,9
7,8
Beton
nepraskající
C 20/25
C 30/37
FPer [kN]
FPer [kN]
2,4
3,6
6,4
9,9
2,9
4,4
7,8
12,1
Konstrukční jednotka dimenze
MPer
[Nm]
10,7
21,4
37,4
95,1
Rozteč os
SCr [mm]
Smin [mm]
250
250
300
400
70
120
150
185
Vzdálenost od hrany
CCR [mm] Cmin [mm]
125
125
150
200
50
55
65
95
Utahovací
moment
Tloušťka
hmin [mm]
Mp [Nm]
100
100
120
160
18
30
54
120
Při odhadu počtu kotev musí být dodrženo maximální zatížení.
63
Vysokozátěžová kotva SWA plus
MEA vysokozátěžová kotva SWA plus
Typ S se šestihranným šroubem (galvanizovaný)
European technical approval
Option 1 for cracked concrete
Typ B s průchozím šroubem a šestihrannou matkou (galvanizovaný)
Silově vyvážená vysokozátěžová kotva s integrovaným umělohmotným elementem proti protočení a přenosovou podložkou pro pevné dotažení připojovaného
dílu na betonovou plochu.
Vizuální označení hloubky zapuštění pro rychlou montáž.
Klenutá podložka slouží jako optická montáží kontrola po vyvození odpovídajícího utahovacího momentu.
ETA-07/0259
Schváleno pro použití v praskajícím a
nepraskajícím betonu.
Vhodná pro
✓ Beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost kotvy dle
požadovaného zatížení a pevnosti
betonu. Vyvrtejte správný průměr
a délku otvoru dle tabulky “Technic kých dat” a “Doporučeného
zatížení”. Dodržte vzdálenost od
hrany a rozteč os.
2. Odstraňte prach z vrtané díry a
zatlučte kotvu.
3. Dotáhněte šestihranou matku na
utahovací moment dle tabulky
“Doporučených zatížení”.
64
Vysokozátěžová kotva SWA plus
Vzdálenost od hrany a osová rozteč
Délka kotvy la
Ozn. hloubky zapuštění
SCR
Smin
d0
Tinst
tfix
CCR
Cmin
Tloušťka
připev .souč.
fixture
h
Efektivní kotevní hloubka heff
Hloubka vrtané díry tb
SCR
Smin
CCR
SCR Smin
Minimální tloušťka betonového nosníku hmin
SCR Smin
Cmin
Technická data
Označení
Objednací
číslo
Délka
Počet kusů
v balení
Závit
Tloušťka
připev.
částí tfix
[mm]
Kotevní
hloubka
heff
[mm]
la [mm]
Vrtaná díra
Spirálový
Min.
vrták d0
Hloubka
[mm]
tb [mm]
Otvor
připev.
součástí
[mm]
Tinst
[Nm]
SWA plus-S 12/10
SWA plus-S 12/25
SWA plus-S 12/50
SWA plus-S 15/10
SWA plus-S 15/25
SWA plus-S 15/50
SWA plus-S 20/10
SWA plus-S 20/25
SWA plus-S 20/50
SWA plus-S 25/10
SWA plus-S 25/25
SWA plus-S 25/50
508640
508641
508643
508644
508645
508647
508648
508649
508651
508652
508653
508655
85
100
125
100
115
140
118
133
158
150
165
190
50
50
25
25
25
25
10
10
10
5
5
5
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
10
25
50
10
25
50
10
25
50
10
25
50
55
55
55
65
65
65
80
80
80
100
100
100
12
12
12
15
15
15
20
20
20
25
25
25
70
70
70
85
85
85
100
100
100
125
125
125
14
14
14
17
17
17
21
21
21
26
26
26
20
20
20
50
50
50
75
75
75
170
170
170
SWA plus-B 12/10
SWA plus-B 12/25
SWA plus-B 12/50
SWA plus-B 12/100
SWA plus-B 15/10
SWA plus-B 15/25
SWA plus-B 15/50
508606
508607
508609
508611
508612
508613
508615
90
105
130
180
105
120
145
50
50
25
25
25
25
25
M8
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
10
25
50
100
10
25
50
55
55
55
55
65
65
65
12
12
12
12
15
15
15
70
70
70
70
85
85
85
14
14
14
14
17
17
17
15
15
15
15
30
30
30
SWA plus-B 15/100
SWA plus-B 20/10
SWA plus-B 20/25
SWA plus-B 20/50
SWA plus-B 20/100
SWA plus-B 25/10
SWA plus-B 25/25
SWA plus-B 25/50
SWA plus-B 25/100
508617
508618
508619
508621
508623
508624
508625
508627
508629
195
125
140
165
215
155
170
195
245
25
10
10
10
10
5
5
5
5
M 10
M 12
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
M 16
100
10
25
50
100
10
25
50
100
65
80
80
80
80
100
100
100
100
15
20
20
20
20
25
25
25
25
85
100
100
100
100
125
125
125
125
17
21
21
21
21
26
26
26
26
30
50
50
50
50
115
115
115
115
Dovolené zatížení v betonu s částečnými bezpečnostními faktory dle ETAG 001
Označení
Závit
Dovolené zatížení v betonu
praskající
C 20/25
FPer [kN]
C 30/37
FPer [kN]
nepraskající
C 20/25
FPer [kN]
C 30/37
FPer [kN]
Dovolený
moment
ohybu
Konstrukční jednotka dimenze
Osová
Vzdálenost
Tloušťka
rozteč
od hrany
beton.
nosníku
MPer [Nm] SCR [mm] Smin [mm] CCR* [mm] Cmin [mm] hmin [mm]
SWA plus-S 12
M8
3,6
4,4
4,8
5,8
17,1
165
80
82,5
SWA plus-S 15
M 10
7,6
9,3
9,5
11,6
34,3
195
130
97,5
SWA plus-S 20
M 12
12,3
15
17,2
20,9
60
240
200
120
SWA plus-S 25
M 16
17,1
20,9
24
29,3
152
300
300
150
* Charakteristická vzdálenost od hrany CCR je konstrukční hodnota pro pevnostní výpočty. Cmin je platné pro konstrukci
100
130
200
300
110
130
160
200
Vel.
klíče
SW
13
17
19
24
65
Rozpěrná kotva ZA
MEA rozpěrná kotva ZA
Typ S se šroubem se šestihrannou hlavou
Typ B s šestihrannou matkou
Vhodná pro upevnění těžkých dílů na beton (nepraskající beton).
Kontrolované rozevření kotvy při dotahování ve vrtané díře.
Perfektní rozevření kotvy je garantováno dotažením na předepsaný kroutící moment.
Jednoduchá montáž díky lehkému rozevření kotvy.
Výhoda: malá kotevní hloubka.
Bez zkoušky
Vhodné pro
✓ Beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost kotvy vůči
požadovanému zatížení a třídě
betonu. Hloubka a průměr vrtané
díry odpovídající tabulkám. “Technických dat” a “Doporučeného
zatížení”. Dodržte vzdálenost od
hrany a rozteč os.
2. Odstraňte prach z vrtané díry a
zatlučte kotvu.
3. Dotáhněte šestihranou matku na
utahovací moment dle tabulky
“Doporučených zatížení”.
66
Rozpěrná kotva ZA
Délka kotvy la
Kotevní hloubka hs
Vel. upevnění da
db
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
Typ S
Objed.
Délka
číslo
la [mm]
Typ B
Objed.
Délka
číslo
la [mm]
ZA 10-10
ZA 10-25
ZA 10-50
ZA 10-100
ZA 12-10
ZA 12-25
ZA 12-50
ZA 12-100
ZA 14-10
ZA 14-25
ZA 14-50
ZA 14-100
ZA 18-10
ZA 18-25
ZA 18-50
ZA 18-100
ZA 23-10
ZA 23-25
ZA 23-50
ZA 23-100
ZA 28-10
ZA 28-25
ZA 28-50
ZA 28-100
504311
504313
504315
–
504321
504323
504325
–
504331
504333
504335
–
504341
504343
504345
–
504351
504353
504355
–
504361
504363
504365
–
504310
504312
504314
504316
504320
504322
504324
504326
504330
504332
504334
504336
504340
504342
504344
504346
504350
504352
504354
504356
504360
504362
504364
504366
55
70
95
–
60
75
100
–
70
85
110
–
90
110
130
–
110
130
150
–
130
150
170
–
65
80
105
155
70
85
110
160
80
95
120
170
96
111
136
186
125
140
165
215
145
160
185
235
Počet ks
v balení
Závit
[pc]
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M 10
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
M 16
M 20
M 20
M 20
M 20
Velikost
sevření
Kotevní
hloubka
Vrtaná díra
Průměr Hloubka
da [mm]
hs [mm]
db [mm]
tb [mm]
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
80
80
80
80
100
100
100
100
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
55
55
55
55
55
55
55
55
70
70
70
70
80
80
80
80
105
105
105
105
125
125
125
125
10
25
50
100
10
25
50
100
10
25
50
100
10
25
50
100
10
25
50
100
10
25
50
100
Otvor v připev.
součásti
Type S
Type B
[mm]
[mm]
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
16
22
22
22
22
27
27
27
27
33
33
33
33
7
7
7
7
9
9
9
9
12
12
12
12
14
14
14
14
18
18
18
18
22
22
22
22
67
Rozpěrná kotva ZA
Dovolené zatížení
Označení
Závit
B 15
[kN]
Dovolené zatížení
FPer
B 25 B 35 B 45
[kN] [kN] [kN]
Úbytkový
faktor 1
B 55
[kN]
Dovolený
moment
ohybu
MPer [Nm]
Osová
rozteč
a [mm]
Rozměr součásti
Vzdálenost Šířka
od hrany2
ar [mm]
b [mm]
Tloušťka
Vel.
klíče
Utahovací
moment
d [mm]
SW
Md [Nm]
ZA 10
M6
1,5
2,1
2,5
2,6
2,6
0,70
5,1
260
130
260
110
10
8,5
ZA 12
M8
2,5
3,5
4,1
4,5
4,8
0,75
12,5
360
180
360
120
13
20,0
ZA 14
M 10
3,5
5,0
5,9
6,5
7,0
0,80
24,9
440
220
440
150
17
40,0
ZA 18
M 12
5,2
7,4
8,7
9,8 10,8
0,90
43,7
500
250
500
180
19
70,0
ZA 23
M 16
7,7 11,0 12,7 14,4 16,0
1,00
111,0
580
290
580
240
24
170,0
ZA 28
M 20 10,5 15,0 17,7 20,1 22,2
1,00
216,4
740
370
740
300
30
330,0
Dovolené zatížení pro jednotlivou kotvu v nepraskajícím betonu pro tahové,příčné a šikmé namáhání, jakož i vzdálenosti os a rozměry součástí.
1
2
Snížení FPer, pokud je v místě ukotvení rozteč výztuží menší než 15 cm.
Nachází-li se umístění kotev na hraně součásti místo v rohu lze vzdálenost od hrany redukovat faktorem 0,72.
Vzdálenost od hrany a osová rozteč
a
a
ar
d
a
68
a
ar
Vrut do betonu TSM B
MEA vrut do betonu TSM B
European Technical Approval
Option 1 for cracked concrete
ETA-06/0124
Výrobce: Fa. Toge
Při montáži se vrut samozařezává do betonu a tím zabezpečí
uchycení požadovaného materiálu.
Zkoušeno pro použití v betonových konstrukcí.
Fire resistance
class
Vhodné pro
✓ Beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Vyberte odpovídající velikost vrutu
dle požadovaného zatížení a pevnosti betonu. Vyvrtejte odpovídají
průměr a hloubku otvoru dle
tabulek “Technických dat” a
“Doporučeného zatížení”. Dbejte
na vzdálenost od hrany a osovou
rozteč.
2. Odstraňte prach z vrtané díry
3. Zašroubujte pomocí impulzního
momentového utahováku (Nastavení momentu od 10 do 45 Nm).
4. Z důvodu ochrany proti protočení
musí být zařízení vybaveno funkcí
automatického vypnutí.
69
Vrut do betonu TSM B
Délka vrutu ls
Kotevní hloubka hs
Vel. upevnění da
db
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Označení
TSM B 6x60
TSM B 8x80
TSM B 10x90
TSM B 10x150
TSM B 10x170
70
Čočkovitá
hlava
Šestihr.
hlava
Počet
kusů
v balení
Průměr
Jádra
Závitu
Délka
Kotevní
hloubka
Velikost
sevření
Vrtaná díra
Průměr Hloubka
Průchozí
otvor v
průchoz.
materiálu
Vel.
klíče/
Toss-Bit
T30/SW 13
SW 16
SW 18
SW 18
SW 18
Objed. č..
[kN]
[pc]
[mm]
[mm]
ls [mm]
hs [mm]
da [mm]
db [mm]
tb [mm]
505701
505703
100
5,0
7,6
60
50
10
6
60
8
[mm]
–
–
–
–
505705
505707
505718
505720
100
50
50
50
6,8
8,8
8,8
8,8
10,6
12,6
12,6
12,6
80
90
150
170
65
85
85
85
15
5
65
85
8
10
10
10
75
95
95
95
12
14
14
14
Vrut do betonu TSM B
Vzdálenost od hrany a osová rozteč
SCR
Smin
SCR
Smin
CCR
Cmin
h
CCR
SCR Smin
SCR Smin
Cmin
Dovolené zatížení v betonu
Označení
TSM B 8
TSM B 10
Dovolené zatížení v betonu
praskající
nepraskající
C 20/25
C 30/37
C 20/25
C 30/37
FPer [kN]
FPer [kN]
FPer [kN]
FPer [kN]
4,2
7,4
5,1
9,0
5,8
10,4
Dovolený
moment
ohybu
MPer [Nm]
SCr [mm]
Smin [mm]
CCr [mm]
Cmin [mm]
hmin [mm]
14,3
26,7
141
192
50
70
70
96
50
70
120
130
7,1
12,7
Konstrukční jednotka dimenze
Osová rozteč
Vzdálenost od hrany
Tloušťka
Dovolené zatížení při uvažování bezpečnostních faktorů dle ETAG 001
Vyměření počtu kotev náleží stavebnímu dozoru.
Dovolené zatížení pro ukotvení podhledů DIN 18 168.
Označení
TSM B 6
Dovolené
zatížení
≥ B 25 ≤ B 55
FPer [kN]
0,5
Konstrukční jednotka dimenze
Osová
Vzdálenost
Tloušťka
rozteč
od hrany
materiálu
SCr [mm]
CCr [mm]
h [mm]
200
100
110
71
Spojovací hmota MIS-V
MEA spojovací hmota MIS-V
Pryskyřicová hmota vstřikovacího systému umožňuje široký
rozsah použití upevnění jako jsou: konzole, kovové konstrukce, fasády, stroje, schodiště, zábradlí, kabelové lávky,
brány, speciální konstrukce, dřevěné konstrukce a zábradlí.
MEA® MIS-V 300 V
European Technical Approval
Option 7 for non-cracked concrete
Approved for
building use by
the DIBT Berlin
MEA® MIS-V 165 SF
MEA® MIS-V 300 SF
MEA® MIS-V 345 S
MEA® MIS-V 345 V
MEA® MIS-V 410 S
ETA - zkoušeno pro beton:
MIS-V 300 V
MIS-V 345 V
Vhodná pro
✓ Beton
✓ Přírodní kámen
✓ Pórobeton
✓ Cihla
✓ Dutá tvárnice lehčený beton
DIBT - zkoušeno pro cihly:
MIS-V 300 V
MIS-V 345 V
MIS-V 345 S
MIS-V 410 S
Schváleno pro
Fire resistance
class
Označení
Odolnost proti ohni:
MIS-V 300 V
MIS-V 345 V
Do 120 minut pro vinylové pryskyřice
ve spojení s kotevními svorníky.
Objednací
Počet kusů
číslo
v balení
MIS-V 165 SF
504205
10
MIS-V 300 V
504206
10
MIS-V 300 SF
504207
10
MIS-V 345 S
504208
10
MIS-V 345 V
504209
10
MIS-V 410 S
504210
10
Hodnoty schválené DIBT a ETA musí být při návrhu dodrženy.
72
Obsah
[ml]
165
280
300
345
345
410
✓ Cihla
Mz
✓ Vápenopísková cihla
KS
✓ Děrovaná cihla
Hlz
✓ Děr. vápenopísková tvárnice KSL
✓ Beton
Vhodná
výtlačná pistole
Silikonová pistole nebo APP 300
Silikonová pistole nebo APP 300
Silikonová pistole nebo APP 300
APVM
APVM
APP 380
Pryskyřice
Polyester (bez styrenu)
Vinyl (styrene a bez ftalátu)
Polyester (bez styrenu)
Polyester
Vinyl (bez styrenu a ftalátu)
Polyester
Spojovací hmota MIS-V
Příslušenství
Síťové pouzdro
MEA® SH z plastu
Pouzdro s vnitřním závitem
MEA® IGH
MEA® SH 13-100 / 15-100
(se schválením)
Označení
SH 13/100
SH 15/100
SH 15/130*
SH 20/85*
IGH M 8x80*
IGH M 10x80*
IGH M 12/80*
* nezkoušeno
MEA® SH 15-130 / 20-85
Objednací číslo
Počet kusů v balení
[pc]
Průměr vrtané díry
[mm]
Hloubka vrtané díry
[mm]
507111
507119
507112
507110
507103
507106
507107
12
12
12
12
12
12
12
14
16
16
20
14
16
18
105
105
135
90
90
90
90
MEA výtlačná pistole APP 300/380
Předměty
APP 300
APP 380
APVM
MEA výtlačná pistole APVM
Počet kusů
v balení
Použitelné pro náplň
504194
504196
504195
1
1
1
MIS-V 165 a MIS-V 300
MIS-V 410
MIS-V 165, MIS-V 345 a MIS-V 300
Objednací
číslo
Označení
RBS aus Stahl, Ø 14
504270
115
RBS aus Stahl, Ø 16
504272
115
RBS aus Stahl, Ø 20
504274
115
RB aus Kunststoff Ø 20
504276
300
Poznámka: ocelové kartáčky se závitem M6
M8
M10
M8–M12
M12–M16
M8
M10
M12
MD
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
504192
10
Vyfukovač děr MEA® AB
MEA čistící kartáč RBS
Délka
mm
Vhodné pro kotevní tyč
Ø [mm]
MEA promíchávací tryska
Objednací číslo
MEA čístící kartáč RBK
Označení
MEA® IGH 8-80 / 10-80 / 12-80
Průměr
Ø [mm]
max. použitelný
průměr [mm]
Počet kusů
v balení
14
16
20
20
14
16
20
20
10
10
10
10
Označení
AB
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
504505
1
73
Chemická kotva MIS-V
Připevnění a příklad aplikace v děrovaných cihlách a dutých tvárnicích
Kotevní tyče jsou používány v kombinaci se síťovým pouzdrem.
1. Vyberte správnou velikost kotevní tyče v závislosti na požadovaném zatížení. Vyvrtejte otvor o
průměru a hloubce dle tabulky “Technických dat” a
“Doporučeného zatížení”. Dbejte na vzdálenost od
hrany a rozteč os.
2. Odstraňte prach z vrtané díry.
3. Vložte odpovídající síťové pouzdro.
4. Naplňte síťové pouzdro pryskyřicí.
5. Zašroubujte kotevní tyč pomocí mírného tlaku za stálé
rotace.
6. Nechte zatvrdnout požadovaný čas.
Připevnění a příklad aplikace v pevném materiálu
Kotevní tyč bez síťového pouzdra.
1. Vyberte správnou velikost kotevní tyče v závislosti na požadovaném zatížení. Vyvrtejte otvor o
průměru a hloubce dle tabulky “Technických dat” a
“Doporučeného zatížení”. Dbejte na vzdálenost od
hrany a rozteč os.
2. Odstraňte prach z vrtané díry.
3. Naplňte otvor pryskyřicí.
4. Zašroubujte kotevní tyč pomocí mírného tlaku za stálé
rotace.
5. Nechte zatvrdnout požadovaný čas.
Vytvrzovací čas
Teplota
[°C]
5
20
30
40
Čas zpracovatel.
[min]
25
6
4
2
Vytvrzovací čas
[min]
120
45
25
15
Teplota v základním materiálu nesmí při aplikaci klesnou pod 5° C
74
Spojovací hmota MIS-V
MEA kotevní tyč VM AST
s matkou a podložkou. Ocel 5.8 galvanický zinek nebo A4.
Pro polyesterovou
pryskyřici
Objed.
číslo
počet ks
v balení
AST M 8x110 P, galv.
AST M 10x130 P, galv.
AST M 8x110 P, A4
AST M 10x130 P, A4
507128
507129
507130
507131
10
10
10
10
Pro vinylovou
pryskyřici
AST M 8x110 V, galv.
AST M 10x130 V, galv.
AST M 12x160 V, galv.
AST M 16x190 V, galv.
AST M 8x110 V, A4
AST M 10x130 V, A4
AST M 12x160 V, A4
AST M 16x190 V, A4
Objednací
číslo
Počet kusů
v balení
Kotevní
hloubka [mm]
Velikost
sevření [mm]
507132
507133
507134
507135
507136
507137
507138
507139
10
10
10
10
10
10
10
10
80
90
110
125
80
90
110
125
15
25
35
50
15
25
35
45
Vzdálenost od hrany a osová rozteč
db
d
a
az
az
d
ts
tb
da
ar
a
az
Poznámka:
Systém (pryskyřicová kotva, kotva tyčová a pouzdrová kotva) bude schválen pouze při použití zkoušených komponentů.
75
Spojovací hmota MIS-V
Nosnost v plném materiálu
Kapacita zatížení tyčových kotev / závitová tyč v použití s pouzdrovou kotvou.
Označení
Délka
Vrtaná díra
db
tb
Kotevní tyč
Velikost Kotevní
hloubka
ts [mm]
MZ 12
KS 12
Dovolené zatížení pro materiál2
Hlz 4
Hlz 6
Hlz 12
KSL 4
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
KSL 6
KSL 12
[kN]
[kN]
[mm]
[mm]
[mm]
[kN]
[kN]
SH 13/100
SH 15/100
SH 15/1301
100
100
130
14
16
16
105
105
135
M8
M 10
M 10
80
90
120
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
0,3 (0,6)2 0,4 (0,8)2 0,8 (1,0)2 0,4 (0,6)2 0,6 (0,8)2 0,8 (1,4)2
0,3 (0,6)2 0,4 (0,8)2 0,8 (1,0)2 0,4 (0,6)2 0,6 (0,8)2 0,8 (1,4)2
0,3 (0,6)2 0,4 (0,8)2 0,8 (1,0)2 0,4 (0,6)2 0,6 (0,8)2 0,8 (1,4)2
SH 20/851
85
20
90
M 121
M 141
M 161
80
80
80
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
0,3 (0,6)2 0,4 (0,8)2 0,8 (1,0)2 0,4 (0,6)2 0,6 (0,8)2 0,8 (1,4)2
0,3 (0,6)2 0,4 (0,8)2 0,8 (1,0)2 0,4 (0,6)2 0,6 (0,8)2 0,8 (1,4)2
0,3 (0,6)2 0,4 (0,8)2 0,8 (1,0)2 0,4 (0,6)2 0,6 (0,8)2 0,8 (1,4)2
1
nezkoušeno
Když je zřízeno ve zdi z dutých cihel kotevní hodnoty v tabulce by měli být použity, pokud je díra vyvrtána s vrtákem bez příklepu.
U vápenopískových cihel je také požadováno, aby venkovní hrana byla 30 mm od hrany cihly.
2
Vzdálenost od hrany, osová rozteč a rozměry zdiva
Označení
SH 13/100
SH 15/100
Závitová
tyč
M 8
M 10
Skupina hmoždinek3
Jednotlivá hmoždinka
Osová
rozteč
a
[mm]
Vzdálenost
od hrany
amin
[mm]
Vzdálenost
mezi hmož.
az
[mm]
Vzdálenost hrany
ar
[mm]
100
100
50
50
250
250
200
200 (250)4
Rozměr
otvoru
ar5
[mm]
Min. tloušťka
nosné
části d
[mm]
[mm]
50
110
9
Max.
moment
pro
utahování
Tinst
[Nm]
2
50 (60)4
110
12
1
4
SH 20/85
M 12
100
50
250
200 (250)
50 (60)4
110
14
M 14
100
50
250
200 (250)4
50 (60)4
110
16
50 (60)4
110
18
M 16
100
50
250
200 (250)4
3
Vzdálenost os může být menší než minimální hodnota pro dvojici nebo skupinu 4 vložek při sníženém zatížení.
4
Hodnoty v tabulce jsou určeny pro kámen a cihlu
5
Speciální rozměr aplikovat na zdi superzatížením nebo zkouškou vytrvalosti zatížení. Neaplikovat na zatížení ve střihu směrem k volné hraně.
2
2
2
2
Maximální zatížení, které by mělo být vloženo do samostatného
kamene s jednou nebo více hmož..
Rozměry kamene
bez provozního zatížení
s provozním zatížením
≤ 3 DF
1,0 [kN]
1,4 [kN]
4 to 10 DF
1,4 [kN]
1,7 [kN]
≥ 10 DF
2,0 [kN]
2,5 [kN]
Nosnost v nepraskavém betonu, vzdálenost od hrany a osová rozteč
Označení
AST
Kotevní hloubka
Hloubka vrtané
díry tb
ts [mm]
Průměr
vrtáku
db
[mm]
Dovolené zatížení B25
Typ chemické kotvy
PE
PESF
V
[kN]
[kN]
[kN]
Rozměry konstrukčního dílu
Vzdálenost od hrany
Osová rozteč
ar
armin
a
amin
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Tloušťka
d
[mm]
M 8
80
10
4,5
4,7
6,3
80
40
160
80
130
M 10
90
12
6,9
7,1
9,9*
90
50
180
90
140
M 12
110
14
9,6
10,0
13,9*
110
60
220
110
160
M 16
125
18
10,8
11,2
19,8*
130
70
250
125
175
M 20
170
24
18,1
18,8
29,6
170
90
340
170
220
PE = polyester. pryskyřice (se styrolem)
PESF = polyester. pryskyř. (bez styrolu)
V = vinyl. pryskyř. (bez styrolu, s povolením pro beton)
* Dovolené hodnoty pro aplikaci dle ETA 06/67. Všechny hodnoty včetně bezpečnostních faktorů. Platné pro materiál kotevní tyče ocel 5.6 a A4.
76
Chemická kotva VA
MEA chemická kotva VA + MEA kotevní tyč VA AST
Approved for
building use by
the DIBT Berlin
Vhodná pro upevnění velkých zátěží na betonové díly s malou
vzdáleností hran a os.
MEA chemická kotva je spojovací prostředek, jehož účinek spočívá
ve využití spojení oceli, maltových směsí a betonu.
Uchovávejte bez přístupu světla.
Schváleno k užití v nepraskavém
betonu.
Zkouška číslo Z-21.3-1601
Vhodné pro
✓ Beton
Schváleno pro
✓ Nepraskavý beton
Připevnění a příklad aplikace
1. Zvolte správnou velikost kotvy s
ohledem na požadované zatížení
a pevnost betonu. Vyvrtejte
odpovídající průměr a hloubku díry
dle tabulku “Technických dat” a
“Doporučeného zatížení”. Dbejte
na požadovanou vzdálenost od
hrany a osovou rozteč.
2. Po vyvrtání musí být opatrně
odstraněn prach pomocí kartáčku.
3. Nebo vyfoukán.
4. Umístěte chemickou kotvu do
otvoru.
5. Pro správné promísení náplně
chemické kotvy musí být kotevní
tyč zašroubována až na dno otvoru.
Rotace musí být zastavena při
dosažení dna otvoru, aby nedošlo k
zpětnému vyhrnutí hmoty.
6. Dodržte vytvrzovací čas.
77
Chemická kotva VA
Délka závitové tyče la
Kotevní hloubka hs
Vel. upevnění da
db
Hloubka vrtané díry tb
Technická data
Vrtaná díra
Označení
Objed. č..
VA M 8
504101
VA M 10
504103
VA M 10
504103
VA M 10
504103
VA M 12
504105
VA M 12
504105
VA M 12
504105
VA M 12
504105
VA M 16
504107
VA M 16
504107
VA M 16
504107
VA M 20
504109
VA M 24
504139
VA M 30
504111
* bez šestihranné hlavy
78
Závitová tyč
Průměr
db [mm]
Hloubka
tb [mm]
Velikost
Závitu
Délka
la [mm]
Galvanized
Objed. č.
A4
Objed. č.
Velikost
sevření
da [mm]
10
12
12
12
14
14
14
14
18
18
18
25
28
35
80
90
90
90
110
110
110
110
125
125
125
170
210
280
M8
M 10
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
M 12
M 16
M 16
M 16
M 20
M 24
M 30*
110
130
165
190
160
220
250
300
165
190
250
260
300
380
504161
504163
504172
504174
504165
504176
504178
504180
504182
504167
504184
504169
504160
504170
504171
504173
–
–
504175
–
–
–
–
504177
–
504179
–
–
16
22
58
82
30
90
120
170
13
38
98
70
65
70
Vel.
klíče
SW
Otvor
v připev.
součásti
[mm]
13
17
17
17
19
19
19
19
24
24
24
30
36
46
9
12
12
12
14
14
14
14
18
18
18
22
26
33
Chemická kotva VA
Vzdálenost od hrany a osová rozteč
ar
a
b
ar
ar
a
d
ar
d
a
a
a
ar
Dovolené zatížení FPer a konstrukční jednotka dimenze
Označení
B 15
FPer [kN]
Dovolené zatížení
B 25
galvanized
A4
FPer [kN] MPer [Nm] MPer [Nm]
Jednotka dimenze
Osová rozteč
Vzdálenost od hrany
Šířka
a [mm] amin [mm] ar [mm] ar min [mm] b [mm] bmin [mm]
Tloušťka
d [mm]
Utahovací
moment
Md [Nm]
VA M 8
3,0
4,0
10,7
12,1
200
80
100
40
200
80
130
10
VA M 10
5,0
7,0
21,4
24,1
220
90
110
45
220
90
140
20
VA M 12
7,0
10,0
37,4
42,1
270
110
135
55
270
110
160
40
VA M 16
10,0
15,0
94,9
107,0
310
130
155
65
310
130
175
80
VA M 20
19,0
27,0
186,0
209,0
420
170
210
85
420
170
230
150
VA M 24
26,0
37,0
321,0
201,0
520
210
260
105
520
210
260
200
VA M 30
42,0
60,0
642,0
402,0
700
280
350
140
700
280
330
400
Dovolené zatížení pro každou kotvu v nepraskavém betonu pro tahové, příčné a šikmé zatížení. Osová rozteč,vzdálenost od hrany a šířka zdiva může
být zmenšena na minimum při adekvátním snížením zátěže.
Teplota
ve vrtaném otvoru
[°C]
> 20
+20 to +10
+10 to 0
0 to -5
Vytvrzovací čas
[Min]
10
20
60
300
79
MEA Upevňovací technika
Katalog 2008
Razítko
MEA Befestigungssysteme GmbH
Sudetenstraße 1 · D-86551 Aichach
Hotline: +49 (0) 82 51-91 34 00
Telefax: +49 (0) 82 51-91 13 88
504146/02-08CZ
www.mea-group.com
Download

MEA Upevňovací technika Katalog 2008