SVODIDLA
KREMSBARRIER 2 RH2C
Zádržný systém pro okraj silnice
na mostních konstrukcích
Typový list C210/1
ES Prohlášení o shodě: 0531-CPR-1317-1076
odzkoušeno podle EN 1317-2:
úroveň zadržení:
úroveň prudkosti nárazu:
úroveň pracovní šířky:
odzkoušená délka systému:
H2
B
W3
15 polí resp. 57,00m
11/2013
www.voestalpine.com/strassensicherheit
ONE STEP AHEAD.
SVODIDLA
KREMSBARRIER 2 RH2C
Zádržný systém pro okraj silnice
na mostních konstrukcích
Typový list C210/2
svodidlo systém 2A
30-105.3800-
650
100 700±20
šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40 + Mu 6.8
30-001.0990E
kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E
2 kusy / styk
distanční díl C
30-105.1315C vpravo
30-105.1316C vlevo
125
363±20
≥800±40
šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30 + Mu 6.8
30-001.0990E
6 kus / styk
kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E
2 kus / styk
boční výztuha
30-001.1807E
1 kus / mezisloupek
3 kus / styk
šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30 + Mu 6.8
30-001.0990E
kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E
2 kus / sloupek
599±20
vzpěra 1 S2A
30-105.2923D
vzpěra 2 S2A
30-105.2924D
20
339±10
šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40 + Mu 6.8
30-001.0990E
kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E
1 kus / sloupek
2,5 %
300
sloupek C125 S2A / G 650
30-105.2920D vpravo
30-105.2930D vlevo
420
300
60
šroub s kulatou hlavou M16 x 35-4.6
30-005.0991E
kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E
1 kus / sloupek
TSM B16x190 M18
vyvrtaný otvor Ø 16
hloubka vrtu 130mm
kruhová podložka 18 x 4
2 kus / sloupek
60
3800 ±9
3800 ±9
1267 ±15
vzpěra 1 S2A
30-105.2924D
vzpěra 2 S2A
30-105.2923D
1266 ±15
směr jízdy
3800 ±9
1267 ±15
distanční díl C díl vpravo
30-105.1315C
sloupek C125 S2A / G vpravo
30-105.2920D
distanční díl C díl vlevo
30-105.1316C
sloupek C125 S2A / G vlevo
30-105.2930D
11/2013
www.voestalpine.com/strassensicherheit
ONE STEP AHEAD.
SVODIDLA
KREMSBARRIER 2 RH2C
Zádržný systém pro okraj silnice
na mostních konstrukcích
Typový list C210/3
Montážní výkres
šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40
šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30
boční výztuha
boční výztuha
A
B
D
E
šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30
šroub s kulatou hlavou M16 x 35
šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40
TSM B16 M18 x 190
A
B
C
D
E
C
svodidlo systém S2A
distanční díl C
sloupek C125 S2A / G
vzpěra 1 S2A
vzpěra 2 S2A
11/2013
www.voestalpine.com/strassensicherheit
ONE STEP AHEAD.
SVODIDLA
KREMSBARRIER 2 RH2C
Zádržný systém pro okraj silnice
na mostních konstrukcích
Typový list C210/4
dilatace
směr jízdy
vzdálenost sloupků 1267mm
při vnější teplotě +10 °C
POHLED ZEZADU
dilatace
svodidlo S2A +-100mm
30-105.4080C
svodidlo S2A +-100mm
30-105.4080C
dilatace +-100
11/2013
www.voestalpine.com/strassensicherheit
ONE STEP AHEAD.
Download

Typový list svodidla