DMS + ESO9 = on-line spojení
Dovolujeme si Vás oslovit jako současné popř. budoucí uživatele informačního systému DMS, který koncern Škoda
Auto a.s. doporučuje používat svým prodejcům.
Analýza trhu ukazuje, že není mnoho informačních systémů, které řeší přímou on-line vazbu na specifický DMS systém.
Z toho důvodu si Vám dovolujeme představit řešení, které Vám usnadní Vaše rozhodování o budoucnosti informačních
technologií ve Vaší společnosti. Moderní a flexibilní informační systém ESO9 s on-line napojením na DMS Vám
umožní jednoduše a efektivně řídit Vaši společnost.
Svěřte Vaši evidenci prodejů
a servisu informačnímu
systému DMS
Ekonomicko-mzdovou oblast
svěřte informačnímu
systému ESO9
Informační systém DMS - umožňuje používat kompletní logistickou oblast včetně řešení servisu. Ekonomický a
mzdový systém tak musí být předmětem dodávky jiného dodavatele. V kombinaci s ESO9 dostanete ucelené řešení
Vašeho podnikového informačního systému.
Informační systém ESO9 - Vám nabízí možnost vést ekonomickou a mzdovou agendu s on-line vazbou na provozní
systém DMS v přesně definovaných rozhraních. Svou flexibilitou je schopen doplnit komplexnost informačního systému
tak, aby byly podchyceny veškeré důležité procesy v rámci provozu Vaší společnosti.

On-line řešení
Ve spolupráci se společností T-Systems Czech Republic a.s. jsme
pro Vás připravili ideální řešení on-line komunikace obou informačních
systémů. Ta zajišťuje přenos potřebných dat z DMS do ESO9 a naopak.
Komunikace DMS-ESO9 = možnost dotázat se z DMS na účetní data
v ESO9 (getbalance - pohledávky).
Komunikace ESO9-DMS = on- line přenos faktur, dobropisů a úhrad
v hotovosti z DMS do ESO9 (invoice data).
Další komunikace může probíhat na úrovni skladových dokladů pomocí
definované služby Stock data flow.

Přínosy on-line komunikace mezi systémy
- Možnost opětovného přenosu dokladu smazaného v ESO9
- Automatizace přenosu dokladů dle nastavených pravidel
- Eliminace ručních vstupů - omezení chybovosti
- Osvědčené řešení implementované u zákazníků
 Prodej vozidel
Informační systém ESO9 může obsahovat i oblast prodeje nových
a ojetých vozidel.
- Zpracování cenové nabídky
- Vystavení prodejní objednávky (kopií z cenové nabídky)
- Provázání se skladovou evidencí vozidel (příjem na sklad, výdej
ze skladu)
- Fakturace a přímá vazba na účetnictví (zálohové faktury, pokladní
doklady, daňové doklady, automatické párování s bankovními výpisy
– celkový přehled o saldokontu jednotlivých obchodních partnerů)

Přínosy evidence prodeje nových vozidel v ESO9
- Přehlednější práce při tvorbě cenových nabídek
- Jednoduché překlopení do prodejní objednávky
- Možnost definice výsledné tiskové podoby nabídky a prodejní
objednávky
- Přehledná práce s cenami (bez DPH, s DPH, slevy apod.)
- Práce s předdefinovanými číselníky výbav, barev a modelů - možnost
jejich aktualizace (ručně, automaticky ze souboru)
 Výkazy
ESO9 nabízí možnost předdefinování výkazů, které je každý prodejce
povinen odevzdávat.
- Zpracování např. výkazu BMO
- Předdefinováním výkazu připravíme podklady i pro další výkazy, které
Vaše společnost zpracovává
 Komplexní dodávka
- Dodávka hardware a licenčního software (server, operační systém,
databáze)
- Dodávka informačního systému ESO9
- Další rozvoj aplikace dle Vašich potřeb
- Poimplementační servis – servisní smlouva za zvýhodněných podmínek

Reference
- MAGNUM CAR a.s. Vyškov
netfirma s.r.o. - certifikovaný ESO9 Implementation partner
Kosmonautů 1103/6a, 772 11 Olomouc - Hodolany
tel./fax: 585 207 122, mobil: 737 372 968, e-mail: [email protected], www netfirma.cz
Download

DMS + ESO9 = on-line spojení