Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383
Projekt OP VK oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526
Název projektu: EU Peníze školám
Název vzdělávacího materiálu
Stavba slova III.
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_542_5TR_CJ
Číslo šablony
III/2
Autor
Leona Szabó, Mgr.
Ročník
5. dle zařazení v ŠVP
Vyučovaný předmět dle ŠVP
Český jazyk a komunikace
Téma
Stavba slova III.
Očekávaný výstup
Žák pozná, které slovo nepatří do příbuzných slov,
vytvoří slova s předponami
Anotace (způsob použití)
Inovovaný výukový materiál slouží k seznámení žáků se
vznikem nových slov
Datum vytvoření
Říjen 2012
Druh výukového materiálu
Pracovní list
Klíčová slova
Slova příbuzná, kořen, předpona, přípona
Rozvíjené klíčové kompetence
Kompetence k učení a řešení problémů
Použitá literatura a zdroje
Vlastní zdroje
VY_32_INOVACE_542_5TR_CJ
Autor: Mgr. Leona Szabó
STAVBA SLOVA III. – PRACOVNÍ LIST
Je rozdíl mezi určením stavby slova (předpona, kořen, přípona) a mezi určením,
jak bylo slovo utvořeno. Nové slovo se netvoří spojením kořenu s předponou a
příponou, ale tvoří se ze slova, které už v jazyce existuje.
1. Vyhledejte slova, která do příbuzných slov nepatří.
sadař, sazenice, přesadit, saze, výsadba
vyobrazený, nakreslený, výkres, kreslit, kresba
dar, drahokam, darovaný, dárek, darovat
kružítko, kroužek, kolečko, kroužit, kruh
šaty, ošacení, šatník, oděv, šatnářka
2. K daným slovům uveď slova příbuzná.
hrad
volat
mluvit
sedět
jídlo
3. Uvedená podstatná jména a slovesa napište s předponami.
plukovník _______________
barvit _______________
jít __________________
skočit ________________
tisk __________________
číst __________________
učit _________________
chovat _______________
babička ______________
čas __________________
VY_32_INOVACE_542_5TR_CJ
Autor: Mgr. Leona Szabó
4. Vyznač barevně stavbu slova: kořen – červeně, předponu – zeleně,
příponu - modře
plavec
přeplavat
plavkyně
ch o d i t
ch o d b a
p ř e ch á z e t
vítr
větrný
větřík
kovárna
podkova
okovat
ch v i l k a
n e d o ch v i l n o s t
ch v í l e
VY_32_INOVACE_542_5TR_CJ
Autor: Mgr. Leona Szabó
STAVBA SLOVA III. – PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ
1. Vyhledejte slova, která do příbuzných slov nepatří.
sadař, sazenice, přesadit, saze, výsadba
vyobrazený, nakreslený, výkres, kreslit, kresba
dar, drahokam, darovaný, dárek, darovat
kružítko, kroužek, kolečko, kroužit, kruh
šaty, ošacení, šatník, oděv, šatnářka
2. K daným slovům uveď slova příbuzná.
hrad
hradní, podhradí, hradba
volat
zavolat, předvolat, vyvolat, volání
mluvit
zamluvit, vymluvit, omluvit, přemluvit
sedět
sednout, podsednout, vysedět, zasednout
jídlo
jídelna, jídelní, jezení, jez
3. Uvedená podstatná jména a slovesa napište s předponami.
plukovník
podplukovník
barvit
vybarvit
jít
zajít
skočit
naskočit
tisk
výtisk
číst
přečíst
učit
naučit
chovat
vychovat
babička
prababička
čas
přesčas
VY_32_INOVACE_542_5TR_CJ
Autor: Mgr. Leona Szabó
4. Vyznač barevně stavbu slova: kořen – červeně, předponu – zeleně,
příponu - modře
plavec
přeplavat
plavkyně
ch o d i t
ch o d b a
p ř e ch á z e t
vítr
větrný
větřík
kovárna
podkova
okovat
ch v i l k a
n e d o ch v i l n o s t
ch v í l e
VY_32_INOVACE_542_5TR_CJ
Autor: Mgr. Leona Szabó
Download

Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK