Katalog - liniové odvodnění
- štěrbinové žlaby, odvodňovací systémy -
plus pro Váš projekt
= BEZPEČNĚ
= POZITIVNĚ
= VŽDY NĚCO NAVÍC
Údaje v tomto katalogu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách
a možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 1.5.2013
Fotografie na titulní straně: Photo Copyright FreeStockImages.org, http://www.freestockimages.org
Katalog, grafická úprava,sazba Copyright BETONIKA plus a.s
plus pro Váš projekt
Kontakty
tel.
mob.
mail
obchodní zastoupení
Čermák Pavel
606 708 999
[email protected]
vedoucí prodeje - oblast střední a východní čechy
Abt Richard
602 533 683
[email protected]
regionální obchodní manager - oblast severní a západní Čechy, BIRCO, FRANKISCHE
Petržílka Lukáš
725 079 623
[email protected]
regionální obchodní manager - oblast jižní Čechy
odborný prodejce - projekce
Vlastimil Morkus
315 651 235
601 381 825
podpora prodeje
[email protected]
[email protected]
Herman Pavel
315 651 233
721 274 985
[email protected]
Šimáček Petr
315 651 223
725 005 141
[email protected]
Prejzová Ivana
315 651 236
725 429 139
[email protected]
náš silný partner pro Moravu
BETONIKA plus s.r.o.
PREFA Grygov a.s.
V Zanikadlech 260
277 06 Lužec nad Vltavou
V Podlesí 258
783 73 Grygov
IČO: 60777133
DiČ: CZ60777133
Zápis v obchodním rejstříku MS
Praha, C 36873
směr Mělník
směr Lovosice
směr Praha
www.betonikaplus.cz
plus pro Váš projekt
Obsah
štěrbinové žlaby profilu I
TZD-Q-I
průběžná štěrbina
I
7-9
štěrbinové žlaby profilu II
II
TZD-Q-II
průběžná štěrbina
60-62
63-65
TZD-Q-I-US
přerušovaná štěrbina
10-12
TZD-Q-II-US
přerušovaná štěrbina
TZD-Q-IA 70
s obrubníkem 70 mm
13-15
štěrbinové žlaby profilu III
III
TZD-Q-IA 120
s obrubníkem 120 mm
16-17
TZD-Q-III
průběžná štěrbina
66-68
TZD-Q-IA 150
s obrubníkem 150 mm
19-21
TZD-Q-III-US
přerušovaná štěrbina
69-71
TZD-Q-IA 180
s obrubníkem 180 mm
22-24
štěrbinové žlaby profilu IV
IV
TZS-Q-I
samozhášecí díl
25
TZD-Q-I
vyměnitelný díl
26
štěrbinové žlaby profilu IG
(spádový)
TZD-Q-IV-US
přerušovaná štěrbina
72-74
štěrbinové žlaby profilu T
T
TZD-Q-T
průběžná štěrbina
75-76
TZD-Q-T-US
přerušovaná štěrbina
77-78
TZD-Q-TA 120
s obrubníkem 120 mm
79-80
TZD-Q-TA 180
s obrubníkem 180 mm
81-82
IG
TZD-Q-IG
průběžná štěrbina
27-31
TZD-Q-IG-M
mezispádový díl
32-34
TZD-Q-IG-US
přerušovaná štěrbina
35-39
TZD-Q-IA 70-IG
s obrubníkem 70 mm
40-44
TZD-Q-IA 120-IG
s obrubníkem 120 mm
45-49
TZD-Q-IA 150-IG
s obrubníkem 150 mm
50-54
TZD-Q-IA 180-IG
s obrubníkem 180 mm
55-59
ostatní informace
návrh skladby vpustí
83
detail spoje
83
tabulka průřezů
84
navrhování štěrbinových žlabů
85
plus pro Váš projekt
SERVIS - PODPORA - VÝHODY
NAVRHUJEME A ZPRACOVÁVÁME
KLADEČSKÉ VÝKRESY
POSKYTUJEME
PROJEKTOVOU PODPORU
Zálivka a dilatační spáry se řeší individuálně
dle charakteru stavby.
TO VŠE ZDARMA
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
5
plus pro Váš projekt
3x plus pro naše žlaby
= BEZPEČNĚ
= POZITIVNĚ
= VŽDY NĚCO NAVÍC
Tvar štěrbiny - bezpečný
Naše žlaby jsou nově vybaveny bezpečnostním prvkem
jenž chrání před uvíznutím kol ve štěrbině, například
kočárků, bicyklů a pod.
Kraj žlabu - pevný
Nově dimenzovaný tvar zakončení žlabů zamezuje
nežádoucímu praskání a deformacím.
Dřík spoje - inovovaný
Inovovaný tvar dříku na štěrbinovém žlabu zaručuje
přesné a jisté osazení těsněním a tím spolehlivě dosahuje maximální těsnosti mezi prvky.
6
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-I
I
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „I” bez vnitřního spádu. Svými parametry je předurčen
pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický
výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle
TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli,
je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s
odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze
vyrobit prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-I
4000
500
400
1415
D400
TZC-Q-I
1000
500
400
353
D400
TZV-Q-I
1000
500
400
233
D400
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
7
plus pro Váš projekt
TZD-Q-I
I
řez dílcem
Pohled Dřík
A
Pohled Hrdlo
135
3990
3720
135
500
300
A
300
500
3730
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
100
500
500
80
50
100
500
300
80
300
100
200
173°
10x45st.
80
185 30 185
173°
300
Pohled Dřík
100
200
400
400
100
100
200
100
400
135
400
50
185
30
200
185
půdorys dílu
3720
135
3990
8
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-Q-I
TZV-Q-I
TZC-Q-I řez dílcem
Pohled Hrdlo
500
400
256
300
477
300
500
990
200
B
A
Půdorys dílu
257
Pohled Dřík
I
B
ŘEZ A - A
100
200
100
200
100
500
100
400
200
100
400
990
300
400
256
300
477
Pohled Hrdlo
500
B
A
Půdorys dílu
257
500
80
100
400
TZV-Q-I řez dílcem
Pohled Dřík
100
100
500
100
400
200
200
173°
80
80
100
500
300
80
300
100
100
185 30 185
10x45st.
300
185 30 185
173°
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
300
Pohled Dřík
500
A
990
B
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
400
100
100
200
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
500
300
80
100
500
100
500
200
173°
100
80
10x45st.
300
80
300
100
100
Pohled Hrdlo
185 30 185
80
185 30 185
173°
300
Pohled Dřík
500
A
990
100
200
400
100
100
200
100
400
9
plus pro Váš projekt
TZD-Q-I US
I
Štěrbinový žlab profilu „I” bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou. Svými parametry je
předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký
hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a
dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané
armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je
vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku
zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
- prvky štěrbinových žlabů lze dodat ve třídě zatížení F900
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-I US
4000
500
400
1427
D400/F900
TZC-Q-I US
1000
500
400
353
D400/F900
TZV-Q-I US
1000
500
400
233
D400/F900
název
10
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-I US
I
řez dílcem
Pohled Dřík
320
250
300
270
300
270
300
270
270
300
300
270
300
135
B
100
200
100
200
80
100
100
300
100
100
100
400
173°
10x45st.
500
300
500
300
50
100
100
500
300
80
80
185 30 185
10x45st.
80
185 30 185
173°
Pohled Hrdlo
500
A
ŘEZ B - B
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
500
270
300
300
300
500
135
3990
B
A
Pohled Hrdlo
200
400
400
100
100
200
100
400
570
135
300
270
320
250
3720
400
50
185
30
200
185
půdorys dílu
135
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
11
plus pro Váš projekt
TZC-Q-I
TZV-Q-I
I
TZC-Q-I řez dílcem
500
400
256
300
477
300
Pohled Dřík
500
257
200
B
A
Půdorys dílu
990
Pohled Hrdlo
B
ŘEZ A - A
100
200
100
100
500
300
100
100
400
200
100
400
990
300
400
256
300
477
Pohled Hrdlo
500
B
A
Půdorys dílu
257
500
200
400
TZV-Q-I řez dílcem
Pohled Dřík
80
100
500
100
400
200
200
173°
100
80
100
500
300
80
300
100
100
185 30 185
10x45st.
80
185 30 185
173°
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
300
Pohled Dřík
500
A
990
B
200
400
100
100
200
400
100
100
500
300
100
500
80
173°
300
10x45st.
80
100
500
300
80
300
100
100
Pohled Hrdlo
185 30 185
80
185 30 185
173°
12
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
500
A
990
100
200
400
100
100
200
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 70
I
Štěrbinový žlab s obrubníkem výšky 70 mm. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití.
Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje
požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu
(pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému
zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému
působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min.
délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IA 70
4000
570
400
1537
D400
TZC-Q-IA 70
1000
570
400
384
D400
TZV-Q-IA 70
1000
570
400
264
D400
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
13
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 70
I
řez dílcem
Pohled Dřík
A
Pohled Hrdlo
3990
3720
135
70
70
135
300
A
500
300
500
3730
Pohled Dřík
40 185
levý
pravý
10x45st.
80
80
171
100 70
70
100
levý
70
pravý
100
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
100
200
100
200
100
100
400
300
100
500
500
100
100
100
400
300
500
300
500
300
100
100
500
300
50
200
100
100
400
200
400
100
100
200
100
400
půdorys dílu
135
150
185
30
400
200
50
185
200
3720
135
3990
14
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-Q-IA 70
TZV-Q-IA 70
TZC-Q-I řez dílcem
I
Půdorys dílu
990
477
256
200
300
500
Pohled Hrdlo
300
Pohled Dřík
400
70
B
A
257
B
A
990
ŘEZ B- B
100
500
300
100
300
500
80
100
70
70
ŘEZ A - A
100 200 100
400
100 200 100
400
TZV-Q-I řez dílcem
Půdorys dílu
990
477
256
400
200
300
500
300
Pohled Dřík
500
70
B
A
257
Pohled Hrdlo
B
ŘEZ B- B
300
100
500
100300
80
70
100 70
ŘEZ A - A
500
100 200 100
400
100 200 100
Pohled Hrdlo
Pohled Dřík
70
pravý
80
300
500
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
100
100
300
500
80
100
300
100
100
300
100
500
100 200 100
400
levý
70
levý
70
pravý
500
A
990
100 200 100
400
100 200 100
400
15
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 120
I
Štěrbinový žlab s obrubníkem výšky 120 mm. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití.
Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje
požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu
(pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému
zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému
působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min.
délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IA 120
4000
620
400
1619
D400
TZC-Q-IA 120
1000
620
400
404
D400
TZV-Q-IA 120
1000
620
400
284
D400
název
16
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 120
I
řez dílcem
Pohled Dřík
A
Pohled Hrdlo
3990
3720
135
300
A
300
500
3730
500
120
120
135
levý
pravý
100
200
300
100
100
100
500
500
300
80
100 120
300
300
100
500
300
100
50
500
10x45st.
80
167 40 185
levý
100 120
pravý
100 120
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
500
Pohled Dřík
100
100
400
200
100
100
400
200
100
100
400
200
400
100
100
200
100
400
200
135
147
185
30
400
200
185
50
půdorys dílu
3720
135
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
17
plus pro Váš projekt
TZC-IA 120
TZV-IA 120
I
TZC-Q-I řez dílcem
Půdorys dílu
990
477
256
400
200
300
Pohled Dřík
300
500
120
B
A
257
Pohled Hrdlo
B
ŘEZ B- B
300
100
500
100
300
80
100 120
120
ŘEZ A - A
500
A
990
100 200 100
400
100 200 100
400
TZV-Q-I řez dílcem
Půdorys dílu
990
477
256
400
200
300
500
300
Pohled Dřík
500
120
B
A
257
Pohled Hrdlo
B
ŘEZ B- B
500
100
300
500
100
300
80
120
100 120
ŘEZ A - A
100 200 100
400
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
Pohled Dřík
18
300
80
120
500
300
80
120
pravý
100 200 100
400
100
100
300
100
500
300
100
500
100 200 100
400
levý
100 120
levý
100 120
pravý
500
A
990
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 150
I
Štěrbinový žlab s obrubníkem výšky 150 mm. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití.
Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje
požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu
(pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k
bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu
prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v
různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IA 150
4000
650
400
1669
D400
TZC-Q-IA 150
1000
650
400
417
D400
TZV-Q-IA 150
1000
650
400
297
D400
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
19
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 150
I
řez dílcem
Pohled Dřík
A
Pohled Hrdlo
3990
3720
135
150
150
135
300
500
A
300
500
3730
100
200
150
80
300
300
100
200
100
100
100
500
50
300
100
400
500
80
100 150
100
400
pravý
10x45st.
100
500
300
100
100 150
300
100
500
200
levý
165 40 185
150
levý
100 150
pravý
100
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
500
Pohled Dřík
100
400
200
400
100
100
200
100
400
půdorys dílu
135
144
50
185
30
200
400
200
3720
135
3990
20
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-IA 150
TZV-IA 150
TZC-Q-I řez dílcem
Půdorys dílu
990
477
256
300
200
500
Pohled Hrdlo
300
Pohled Dřík
400
150
B
A
257
I
B
A
990
ŘEZ B- B
100
500
300
100
500
300
80
100 150
150
ŘEZ A - A
100
200
400
100
100
TZV-Q-I řez dílcem
477
256
300
500
300
400
200
Pohled Dřík
500
150
B
A
100
Půdorys dílu
990
257
200
400
Pohled Hrdlo
B
ŘEZ B- B
500
100
300
500
100
300
80
150
100 150
ŘEZ A - A
100
200
400
100
100
200
400
Pohled Hrdlo
Pohled Dřík
200
400
100
150
500
100
200
400
100
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
300
100
300
80
80
150
pravý
100
300
100
500
300
100
500
100
levý
100 150
levý
100 150
pravý
100
500
A
990
100
200
400
100
100
200
400
100
21
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 180
I
Štěrbinový žlab s obrubníkem výšky 180 mm. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití.
Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje
požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu
(pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách
(min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IA 180
4000
680
400
1718
D400
TZC-Q-IA 180
1000
680
400
429
D400
TZV-Q-IA 180
1000
680
400
309
D400
název
22
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 180
I
řez dílcem
Pohled Hrdlo
A
Pohled Dřík
3720
135
300
A
300
500
3730
500
180
180
135
3990
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
200
100
100
400
200
100
180
500
500
80
180
500
80
100
100
400
200
100
100
180
100
300
100
300
100
500
300
100
500
50
100
pravý
300
180
levý
100
levý
100 180
pravý
300
Pohled Dřík
100
400
200
400
100
100
200
100
400
půdorys dílu
135
142
50
185
30
400
200
185
200
3720
135
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
23
plus pro Váš projekt
TZC-IA 180
TZV-IA 180
I
TZC-Q-I řez dílcem
Půdorys dílu
990
477
256
200
300
300
500
Pohled Hrdlo
Pohled Dřík
400
180
B
A
257
B
A
990
ŘEZ B- B
500
300
100
500
100
300
80
180
100 180
ŘEZ A - A
100
200
100
100
400
TZV-Q-I řez dílcem
Půdorys dílu
477
256
300
300
500
200
500
Pohled Hrdlo
Pohled Dřík
400
180
B
A
100
400
990
257
200
B
ŘEZ B- B
500
300
100
500
100
300
80
180
100 180
ŘEZ A - A
100
200
100
100
400
24
100
Pohled Hrdlo
80
100
300
80
300
100
500
300
100
180
pravý
500
levý
180
levý
100
180
400
300
100
200
100
500
100
100
400
180
Pohled Dřík
pravý
200
500
A
990
100
200
400
100
100
200
400
100
100
200
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZS-Q I samozhášecí díl
I
Štěrbinový žlab samozhášecí díl, svou konstrukcí zabraňuje šíření případného hoření ve štěrbinovém žlabu.
Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností
betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému
zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení
mrazu a rozmrazování - XF4.
Řez dílcem
90 10
250
100
450
200
950
550
450
B
A
100
250
550
200
950
950
300
300
180
100 180
B
A
100 180
300
1130
ŘEZ B - B
ŘEZ A - A
100 200 100
400
100 200 100
1990
400
Půdorys dílu
1990
1000
400
495
100 200 100
495
500
180
180
950
300 80
80
300
100 180
300
550
levý
100 200 100
400
550
550
950
100 180
300
550
950
levý
950
Pohled Hrdlo
pravý
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
název
100 200 100
400
100 200 100
400
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
2000
1130
400
850
D400
TZS-Q-I
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
25
plus pro Váš projekt
TZD-Q I vyměnitelný díl
I
Vyměnitelný díl štěrbinového žlabu, slouží k rychlé výměně poškozeného dílu v zabudovaném úseku bez
demontáže všech předešlých štěrbinových žlabů.
Řez 2.dílem
Pohled Dřík
Pohled Dřík
2990
2710
135
A
135
Pohled " H "
300
A
500
2740
300
500
Pohled " D "
Pohled Dřík
ŘEZ A - A
173°
10x45st.
80
80
185 30 185
500
300
100
100
500
300
50
200
100 200 100
400
400
3.díl
Půdorys příčný
Půdorys
Řez podélný
KOTEVNÍ ŠROUB S MATICÍ
150
200
50
50
500
LEPENÝ SPOJ SIKADUR 31
300
50
50
30 185
185
200
300
140
500
300
KOTEVNÍ ŠROUB S MATICÍ
150
KOTEVNÍ HMOŽDINKA
150
150
1000
1000
1.díl
Skladba-půdorys
2990
1000
3990
Skladba-pohled boční
STÁVAJÍCÍ ŠTERBINOVÁ TROUBA
2.díl
3.díl
2990
1000
3990
1.díl
STÁVAJÍCÍ ŠTERBINOVÁ TROUBA
26
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG
IG
Štěrbinový žlab s vnitřním spádem. Svou konstrukcí je díl sám nebo v celé sestavě určen pro odvodnění ploch
bez podélného spádu (průmyslové plochy). Vyrábíme žlaby s vestavěným vnitřním spádem 0,5%. Svými parametry
je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický
výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou
pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k
bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min.
délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IG 1
4000
500
400
1594
D400
TZD-Q-IG 2
4000
500
400
1555
D400
TZD-Q-IG 3
4000
500
400
1515
D400
TZD-Q-IG 4
4000
500
400
1427
D400
TZD-Q-IG 5
4000
500
400
1435
D400
TZC-Q-IG
1000
500
400
404
D400
TZV-Q-IG
1000
500
400
299
D400
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
27
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG
IG
příklady sestav
1
2
4
3
200
5 vpust 5
4
0,5%
5
1
500
21,5 m
3
4
2
0,5%
21,5 m
vpust
3
2
1 vpust 5
4
3
2
1
0,5%
0,5%
21,5 m
500
21,5 m
400
50
185
30
200
185
půdorys dílu
135
3720
135
3990
TZD-Q-IG 1 - řez dílcem
Pohled Dřík
135
200
3720
3730
A
220
500
135
500
A
Pohled Hrdlo
3990
ŘEZ A - A
173°
28
173°
200 80
200
500
50
190
500
210 80
185 30 185
80
220
180
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
500
Pohled Dřík
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG
IG
TZD-Q-IG 2 - řez dílcem
Pohled Dřík
3720
135
A
220
3730
240
500
135
500
A
Pohled Hrdlo
3990
ŘEZ A - A
173°
100 200 100
400
220 80
500
50
180
170
160
230 80
185 30 185
500
240 80
173°
Pohled Hrdlo
500
Pohled Dřík
100 200 100
400
100 200 100
400
TZD-Q-IG 3 - řez dílcem
Pohled Dřík
3720
135
A
240
3730
260
500
135
500
A
Pohled Hrdlo
3990
Pohled Dřík
ŘEZ A - A
173°
240 80
160
500
250 80
50
150
140
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
185 30 185
500
260 80
173°
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
100 200 100
400
29
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG
IG
TZD-Q-IG 4 - řez dílcem
Pohled Dřík
A
Pohled Hrdlo
3990
3720
135
A
260
500
3730
280
500
135
Pohled Dřík
ŘEZ A - A
173°
100 200 100
400
500
260 80
140
500
50
130
120
270 80
185 30 185
500
280 80
173°
Pohled Hrdlo
100 200 100
400
100 200 100
400
TZD-Q-IG 5 - řez dílcem
Pohled Dřík
135
3720
135
280
A
300
500
3730
500
A
Pohled Hrdlo
3990
ŘEZ A - A
173°
173°
80
280
120
500
50
110
500
290
80
185 30 185
80
300
100
100 200 100
400
30
Pohled Hrdlo
500
Pohled Dřík
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-Q-IG
TZV-Q-IG
TZC-Q-I řez dílcem
200
400
256
Pohled Dřík
200
477
200
500
990
B
A
Půdorys dílu
257
Pohled Dřík
IG
B
ŘEZ A - A
ŘEZ B- B
185 30 185
500
200 80
185 30 185
100
200
200
200
200
500
200 80
173°
500
Pohled Dřík
200 80
A
990
100
100
400
200
100
100
400
200
100
400
TZV-Q-I řez dílcem
Půdorys dílu
990
256
400
477
200
257
Pohled Hrdlo
300
500
300
500
Pohled Hrdlo
990
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
Pohled Hrdlo
185 30 185
185 30 185
100
200
100
500
300
500
300
100
100
100
500
300
80
80
80
173°
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
200
400
100
100
200
100
400
31
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG M
IG
Štěrbinový žlab mezispádový. Svou konstrukcí je určen pro prodloužení sestavy s vnitřním spádem. Samotný díl je
beze spádu. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým
žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství
silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací
oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti
vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v
různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
příklad sestavy
čistící
kus
vpust
1
0,5%
M č.1
2
M č.2
0,5%
3
M č.3
0,5%
M č.4
4
0,5%
5
0,5%
TZD-Q-I
500
41 m
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IG M č.1
4000
500
400
1575
D400
TZD-Q-IG M č.2
4000
500
400
1535
D400
TZD-Q-IG M č.3
4000
500
400
1495
D400
TZD-Q-IG M č.4
4000
500
400
1455
D400
název
32
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG M
IG
TZD-Q-IG M č.1 - řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3720
135
A
220
3730
220
500
135
500
A
3990
ŘEZ A - A
173°
500
100 200 100
400
180
180
180
50
220 80
220 80
185 30 185
500
220 80
173°
Pohled Hrdlo
500
Pohled Dřík
100 200 100
400
100 200 100
400
TZD-Q-IG M č.2 - řez dílcem
Pohled Dřík
3720
135
A
240
3730
240
500
135
500
A
Pohled Hrdlo
3990
ŘEZ A - A
173°
Pohled Hrdlo
173°
80
160
160
100 200 100
400
240
500
240
50
160
500
240
80
80
185 30 185
500
Pohled Dřík
100 200 100
400
100 200 100
400
400
50
185
30
200
185
půdorys dílu
135
3720
135
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
33
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG M
IG
TZD-Q-IG M č.3 - řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3720
135
A
260
3730
260
500
135
500
A
3990
ŘEZ A - A
173°
Pohled Hrdlo
173°
140
100 200 100
400
260
140
500
260
50
140
500
260
80
80
80
185 30 185
500
Pohled Dřík
100 200 100
400
100 200 100
400
TZD-Q-IG M č.4 - řez dílcem
Pohled Dřík
3720
135
A
280
3730
280
500
135
500
A
Pohled Hrdlo
3990
ŘEZ A - A
173°
Pohled Hrdlo
173°
120
500
280
120
120
500
280
50
100 200 100
400
280
80
80
80
185 30 185
500
Pohled Dřík
100 200 100
400
100 200 100
400
135
400
50
185
30
200
185
půdorys dílu
3720
135
3990
34
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG-US
IG
Štěrbinový žlab s přerušovanou štěrbinou a vnitřním spádem. Svou konstrukcí je díl sám nebo v celé
sestavě určen pro odvodnění ploch bez podélného spádu (průmyslové plochy). Vyrábíme žlaby s vestavěným
vnitřním spádem 0,5%. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim
štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky
Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s
odolnosti vlivu prostředí střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit
prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
- prvky štěrbinových žlabů lze dodat ve třídě zatížení F900
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IG-US 1
4000
500
400
1671
D400/F900
TZD-Q-IG-US 2
4000
500
400
1567
D400/F900
TZD-Q-IG-US 3
4000
500
400
1527
D400/F900
TZD-Q-IG-US 4
4000
500
400
1428
D400/F900
TZD-Q-IG-US 5
4000
500
400
1447
D400/F900
TZC-Q-IG
1000
500
400
404
D400/F900
TZV-Q-IG
1000
500
400
229
D400/F900
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
35
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG-US
IG
příklady sestav
1
2
4
3
200
5 vpust 5
3
4
0,5%
5
500
21,5 m
3
4
1
0,5%
21,5 m
vpust
2
2
1 vpust 5
3
4
2
1
0,5%
0,5%
21,5 m
500
21,5 m
570
135
300
270
320
250
400
50
185
30
200
185
půdorys dílu
3720
135
3990
TZD-Q-IG US 1 - řez dílcem
3990
Pohled Hrdlo
B
A
Pohled Dřík
3720
270
320
250
300
270
300
270
300
300
270
300
270
300
185 30 185
100 200 100
400
200
500
210
500
190
180
190
500
220 80
50
100 200 100
400
173°
500
185 30 185
Pohled Hrdlo
200 80
ŘEZ B- B
210 80
ŘEZ A - A
80
173°
135
B
A
3740
Pohled Dřík
36
270
200
300
500
220
500
135
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG-US
IG
Pohled Dřík
3990
Pohled Hrdlo
B
A
TZD-Q-IG US 2 - řez dílcem
3720
270
320
250
300
270
300
270
300
270
300
270
300
270
300
135
220
300
Pohled Dřík
B
A
3740
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
173°
500
240
500
135
173°
185 30 185
100 200 100
400
80
Pohled Dřík
3990
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
3720
300
270
320
250
300
270
300
270
300
270
300
270
300
270
300
ŘEZ B - B
160
500
150
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
240
80
80
250
500
250
50
150
500
260
140
173°
185 30 185
80
80
185 30 185
Pohled Hrdlo
500
ŘEZ A - A
173°
100 200 100
400
B
A
3740
Pohled Dřík
135
240
260
500
135
500
A
TZD-Q-IG US 3 - řez dílcem
500
220
180
100 200 100
400
B
100 200 100
400
500
230
170
500
230
50
170
160
500
240 80
80
80
185 30 185
Pohled Hrdlo
100 200 100
400
100 200 100
400
37
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IG-US
IG
TZD-Q-IG US 4 - řez dílcem
3990
Pohled Hrdlo
B
A
Pohled Dřík
3720
270
320
250
300
270
300
270
300
270
300
270
300
270
300
135
260
500
300
280
ŘEZ B - B
Pohled Hrdlo
185 30 185
185 30 185
173°
100 200 100
400
100 200 100
400
500
260
80
130
140
500
270
500
270
50
130
120
500
280 80
80
173°
ŘEZ A - A
80
Pohled Dřík
B
3740
A
500
135
100 200 100
400
100 200 100
400
Pohled Dřík
3990
B
A
TZD-Q-IG US 5 - řez dílcem
Pohled Hrdlo
3720
320
250
300
270
300
270
300
300
270
300
270
300
ŘEZ B - B
100 200 100
400
280
120
500
80
80
290
110
500
290
50
110
500
300
100
100 200 100
400
173°
185 30 185
80
80
185 30 185
Pohled Hrdlo
500
ŘEZ A - A
173°
135
B
A
3740
Pohled Dřík
38
270
280
270
500
300
300
500
135
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-Q-IG
TZV-Q-IG
TZC-Q-I řez dílcem
200
400
256
Pohled Dřík
200
477
200
500
990
B
A
Půdorys dílu
257
Pohled Dřík
IG
B
ŘEZ A - A
ŘEZ B- B
185 30 185
500
200 80
185 30 185
100
200
200
200
200
500
200 80
173°
500
Pohled Dřík
200 80
A
990
100
100
400
200
100
100
400
200
100
400
TZV-Q-I řez dílcem
Půdorys dílu
990
256
400
477
200
257
Pohled Hrdlo
300
500
300
500
Pohled Hrdlo
990
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
Pohled Hrdlo
185 30 185
185 30 185
100
200
100
500
300
500
300
100
100
100
500
300
80
80
80
173°
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
200
400
100
100
200
100
400
39
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 70-IG
IG
Štěrbinový žlab s vnitřním spádem a obrubníkem výšky 70 mm. Svou konstrukcí je díl sám nebo v celé
sestavě určen pro odvodnění ploch bez podélného spádu (průmyslové plochy). Vyrábíme žlaby s vestavěným
vnitřním spádem 0,5%. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim
štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky
Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s
odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit
prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IA 70-IG 1
4000
570
400
1715
D400
TZD-Q-IA 70-IG 2
4000
570
400
1675
D400
TZD-Q-IA 70-IG 3
4000
570
400
1635
D400
TZD-Q-IA 70-IG 4
4000
570
400
1596
D400
TZD-Q-IA 70-IG 5
4000
570
400
1556
D400
TZC-Q-IA 70 IG
1000
570
400
434
D400
TZV-Q-IA 70 IG
1000
570
400
259
D400
název
40
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 70-IG
IG
příklady sestav
1
2
4
3
200
5 vpust 5
0,5%
5
1
500
21,5 m
3
4
2
0,5%
21,5 m
vpust
3
4
2
1 vpust 5
3
4
2
1
0,5%
0,5%
21,5 m
500
21,5 m
půdorys dílu
150
185
30
400
200
50
185
200
135
3720
135
3990
TZD-Q-IA 70-IG 1 - řez dílcem
Pohled Dřík
A
Pohled Hrdlo
3720
135
A
200
500
3730
220
500
70
135
3990
ŘEZ A - A
200
200
500
200
80
80
Pohled Hrdlo
pravý
200
500
210 10070
220 10070
180
50
190
100 200 100
400
levý
171 44 185
500
220 10070
180
500
100 200 100
400
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
100 200 100
400
100 200 100
400
41
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 70-IG
IG
TZD-Q-IA 70-IG 2 - řez dílcem
A
Pohled Dřík
3990
Pohled Hrdlo
3720
135
A
220
500
3730
240
500
70
135
100 200 100
400
220 80
220 80
Pohled Hrdlo
pravý
180
180
500
230 100 70
50
170
240 100 70
160
500
240 10070
160
500
100 200 100
400
levý
171 44 185
500
ŘEZ A - A
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
100 200 100
400
TZD-Q-IA 70-IG 3 - řez dílcem
A
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3990
3720
135
A
240
500
3730
260
500
70
135
ŘEZ A - A
42
levý
80
240
500
240
100 200 100
400
160
160
500
50
150
500
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
80
10070
171 44 185
250
10070
140
260
260 10070
140
500
100 200 100
400
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 70-IG
IG
TZD-Q-IA 70-IG 4 - řez dílcem
Pohled Dřík
A
Pohled Hrdlo
3720
135
70
135
3990
260
500
A
280
500
3730
ŘEZ A - A
100 200 100
400
80
Pohled Hrdlo
pravý
100 200 100
400
140
140
500
260
80
260
500
270 10070
50
130
500
280
120
100 200 100
400
levý
171 44 185
100 70
280
120
500
10070
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
TZD-Q-IA 70-IG 5 - řez dílcem
A
Pohled Dřík
3720
135
A
280
500
3730
300
500
70
135
Pohled Hrdlo
3990
ŘEZ A - A
100 200 100
400
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
280
120
120
500
280
500
80
80
10070
290
50
110
500
300
100
levý
171 44 185
100 70
300
100
500
10070
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
100 200 100
400
100 200 100
400
43
plus pro Váš projekt
TZC-IA 70-IG
TZV-IA 70-IG
IG
TZC-Q-IA 70-IG řez dílcem
990
Půdorys dílu
256
400
200
200
Pohled Dřík
500
200
Pohled Dřík
500
70
B
477
A
257
B
A
990
ŘEZ A - A
ŘEZ B- B
Pohled Dřík
44 185
70
80
100
200
100
100
400
200
100
100
400
100
Půdorys dílu
990
256
200
400
70
B
477
A
200
400
TZV-Q-IA 70-IG řez dílcem
257
500
200
200
500
200
100
200
500
200
100 70
100 70
171
300
300
500
Pohled Hrdlo
Pohled Hrdlo
B
44 185
100
200
400
100
70
100
500
80
500
100
300
500
100
300
100 70
100 70
171
44
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
Pohled Hrdlo
300
A
990
100
200
400
100
100
200
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 120-IG
IG
Štěrbinový žlab s vnitřním spádem a obrubníkem výšky 120 mm. Svou konstrukcí je díl sám nebo v celé
sestavě určen pro odvodnění ploch bez podélného spádu (průmyslové plochy). Vyrábíme žlaby s vestavěným
vnitřním spádem 0,5%. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim
štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky
Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s
odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit
prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IA 120-IG 1
4000
620
400
1799
D400
TZD-Q-IA 120-IG 2
4000
620
400
1759
D400
TZD-Q-IA 120-IG 3
4000
620
400
1719
D400
TZD-Q-IA 120-IG 4
4000
620
400
1679
D400
TZD-Q-IA 120-IG 5
4000
620
400
1639
D400
TZC-Q-IA 120 IG
1000
620
400
455
D400
TZV-Q-IA 120 IG
1000
620
400
280
D400
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
45
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 120-IG
IG
příklady sestav
1
2
4
3
200
5 vpust 5
0,5%
5
1
500
21,5 m
3
4
2
0,5%
21,5 m
vpust
3
4
2
1 vpust 5
3
4
2
1
0,5%
0,5%
21,5 m
500
21,5 m
400
50
185
30
200
185
půdorys dílu
135
3720
135
3990
TZD-Q-IA 120-IG 1 - řez dílcem
A
Pohled Dřík
3720
135
A
200
500
3730
220
500
120
135
Pohled Hrdlo
3990
ŘEZ A - A
46
100 200 100
400
200 80
200
500
200 80
120
Pohled Hrdlo
pravý
200
500
210 100 120
levý
50
190
220 100 120
180
500
220 100 120
180
500
100 200 100
400
167 48 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 120-IG
IG
A
TZD-Q-IA 120-IG 2 - řez dílcem
Pohled Dřík
3990
Pohled Hrdlo
3720
135
A
220
500
3730
240
500
120
135
ŘEZ A - A
100 200 100
400
220 80
180
500
180
500
50
220
80
230 100 120
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
120
levý
170
500
240 100 120
160
100 120
240
160
500
167 48 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
100 200 100
400
A
TZD-Q-IA 120-IG 3 - řez dílcem
Pohled Dřík
3990
Pohled Hrdlo
3720
135
A
240
500
3730
260
500
120
135
ŘEZ A - A
100 200 100
400
levý
160
500
240
80
80
240
160
500
250
50
150
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
120
100 120
167 48 185
500
260 100 120
140
500
100 120
260
140
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
100 200 100
400
100 200 100
400
47
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 120-IG
IG
TZD-Q-IA 120-IG 4 - řez dílcem
A
Pohled Dřík
3720
135
120
135
Pohled Hrdlo
3990
260
500
A
280
500
3730
ŘEZ A - A
100 200 100
400
levý
100 200 100
400
260
500
260
80
80
120
Pohled Hrdlo
pravý
100 200 100
400
140
140
500
270
50
130
500
100 120
100 120
280
120
100 120
280
120
500
167 48 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
A
TZD-Q-IA 120-IG 5 - řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3720
135
120
135
3990
280
500
A
300
500
3730
ŘEZ A - A
100 200 100
400
48
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
80
280
500
100 200 100
400
120
120
500
280
80
120
100 120
290
50
110
500
300
100
levý
167 48 185
100 120
300
100
500
100 120
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-IA 120-IG
TZV-IA 120-IG
IG
TZC-Q-IA 120-IG řez dílcem
990
Půdorys dílu
477
256
200
500
200
Pohled Dřík
500
200
400
120
B
A
257
Pohled Dřík
B
A
990
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
ŘEZ B- B
120
80
100
200
500
200
200
500
200
200
200
500
200
100 120
100 120
163 52 185
100
100
200
100
100
200
100
200
100
400
TZV-Q-IA 120-IG řez dílcem
990
477
256
200
Pohled Hrdlo
300
500
300
500
Pohled Hrdlo
400
120
B
A
257
Půdorys dílu
B
A
990
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
Pohled Hrdlo
100
200
100
120
80
500
300
100
500
300
100
100
500
300
100 120
100 120
167 48 185
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
200
400
100
100
400
49
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 150-IG
IG
Štěrbinový žlab s vnitřním spádem a obrubníkem výšky 150 mm. Svou konstrukcí je díl sám nebo v celé
sestavě určen pro odvodnění ploch bez podélného spádu (průmyslové plochy). Vyrábíme žlaby s vestavěným
vnitřním spádem 0,5%. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim
štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky
Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s
odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit
prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IA 150-IG 1
4000
650
400
1849
D400
TZD-Q-IA 150-IG 2
4000
650
400
1809
D400
TZD-Q-IA 150-IG 3
4000
650
400
1769
D400
TZD-Q-IA 150-IG 4
4000
650
400
1729
D400
TZD-Q-IA 150-IG 5
4000
650
400
1689
D400
TZC-Q-IA 150 IG
1000
650
400
417
D400
TZV-Q-IA 150 IG
1000
650
400
297
D400
název
50
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 150-IG
IG
příklady sestav
1
2
4
3
200
5 vpust 5
0,5%
5
1
500
21,5 m
3
4
2
0,5%
21,5 m
vpust
3
4
2
1 vpust 5
3
4
2
1
0,5%
0,5%
21,5 m
500
21,5 m
půdorys dílu
400
200
144
50
185
30
200
400
185
200
135
3720
135
3990
TZD-Q-IA 150-IG 1 - řez dílcem
A
Pohled Dřík
3990
Pohled Hrdlo
3720
135
200
A
500
3730
220
500
150
135
ŘEZ A - A
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
150
levý
200
500
200 80
80
200
200
500
50
190
500
210 100 150
100 150
180
220
220 100 150
180
500
100 200 100
400
165 50 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
100 200 100
400
100 200 100
400
51
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 150-IG
IG
A
TZD-Q-IA 150-IG 2 - řez dílcem
Pohled Dřík
3990
3720
135
Pohled Hrdlo
A
220
500
3730
240
500
150
135
ŘEZ A - A
100 200 100
400
100 200 100
400
80
180
180
500
220
80
220
500
50
100 200 100
400
A
TZD-Q-IA 150-IG 3 - řez dílcem
Pohled Hrdlo
pravý
150
100 150
levý
170
500
230
240
160
100 150
240 100 150
160
500
165 50 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
3990
Pohled Dřík
3720
135
Pohled Hrdlo
240
A
500
3730
260
500
150
135
ŘEZ A - A
52
240
160
500
240
160
500
80
80
100 150
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
150
levý
50
150
500
250
100 150
140
260
260 100 150
140
500
100 200 100
400
165 50 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 150-IG
IG
TZD-Q-IA 150-IG 4 - řez dílcem
A
Pohled Dřík
3990
Pohled Hrdlo
3720
135
260
A
280
500
3730
500
150
135
ŘEZ A - A
100 200 100
400
80
140
140
500
260
80
260
500
130
500
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
150
100 150
levý
50
270
100
280
120
100 150
120
280
500
165 50 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
A
TZD-Q-IA 150-IG 5 - řez dílcem
Pohled Dřík
100 200 100
400
100 200 100
400
3990
Pohled Hrdlo
3720
135
A
280
380
3730
300
500
150
135
ŘEZ A - A
120
500
280
80
80
280
120
500
290
50
110
500
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
150
levý
100 150
100 150
300
100
100 150
300
100
500
100 200 100
400
165 50 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
100 200 100
400
100 200 100
400
53
plus pro Váš projekt
TZC-IA 150-IG
TZV-IA 150-IG
IG
TZC-Q-IA 150-IG řez dílcem
990
477
Půdorys dílu
256
200
200
500
200
Pohled Dřík
500
150
B
A
257
Pohled Dřík
B
A
990
ŘEZ A - A
ŘEZ B- B
Pohled Dřík
150
80
100
200
100
200
500
200
500
200
200
200
500
200
100 150
100 150
165 50 185
100
400
200
100
100
400
200
100
400
TZV-Q-IA 150-IG řez dílcem
990
477
Půdorys dílu
256
150
B
A
257
200
300
990
B
A
500
300
500
400
Pohled Hrdlo
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
Pohled Hrdlo
100
200
400
54
100
150
500
80
300
500
300
100
100
100
300
500
100 150
100 150
165 50 185
100
200
400
100
100
200
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 180-IG
IG
Štěrbinový žlab s vnitřním spádem a obrubníkem výšky 180 mm. Svou konstrukcí je díl sám nebo v celé
sestavě určen pro odvodnění ploch bez podélného spádu (průmyslové plochy). Vyrábíme žlaby s vestavěným
vnitřním spádem 0,5%. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává našim
štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky
Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s
odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit
prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
TZD-Q-IA 180-IG 1
4000
680
400
1897
D400
TZD-Q-IA 180-IG 2
4000
680
400
1858
D400
TZD-Q-IA 180-IG 3
4000
680
400
1818
D400
TZD-Q-IA 180-IG 4
4000
680
400
1778
D400
TZD-Q-IA 180-IG 5
4000
680
400
1738
D400
TZC-Q-IA 180-IG
1000
680
400
505
D400
TZV-Q-IA 180-IG
1000
680
400
308
D400
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
55
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 180-IG
IG
příklady sestav
1
2
4
3
200
5 vpust 5
0,5%
5
1
500
21,5 m
3
4
2
0,5%
21,5 m
vpust
3
4
2
1 vpust 5
3
4
2
1
0,5%
0,5%
21,5 m
500
21,5 m
půdorys dílu
135
400
200
144
50
185
30
200
400
185
200
3720
135
3990
A
TZD-Q-IA 180-IG 1 - řez dílcem
Pohled Dřík
3990
Pohled Hrdlo
3720
135
200
A
500
3730
220
500
180
135
ŘEZ A - A
56
100 200 100
400
200 80
500
200 80
180
Pohled Hrdlo
pravý
100 200 100
400
200
200
500
210 100 180
levý
50
190
220 100 180
180
500
220 100 180
180
500
100 200 100
400
163 52 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 180-IG
135
3990
3720
135
Pohled Hrdlo
220
A
500
3730
240
500
180
Pohled Dřík
A
TZD-Q-IA 180-IG 2 - řez dílcem
IG
ŘEZ A - A
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
220 80
180
500
180
500
220
80
180
100 180
170
100 200 100
400
100 200 100
400
A
TZD-Q-IA 180-IG 3 - řez dílcem
135
100 200 100
400
100 200 100
400
3990
3720
135
Pohled Hrdlo
240
A
500
3730
260
500
180
Pohled Dřík
levý
50
230
500
180
100
160
240
240 100 180
160
500
163 52 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
ŘEZ A - A
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
80
240
500
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
160
160
500
250
240 80
180
100 180
levý
50
150
500
100 180
260
140
100 180
260
140
500
100 200 100
400
163 52 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
57
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IA 180-IG
IG
A
TZD-Q-IA 180-IG 4 - řez dílcem
Pohled Dřík
3990
Pohled Hrdlo
3720
135
260
A
500
3730
280
500
180
135
ŘEZ A - A
100 200 100
400
180
140
500
260
80
80
260
100 200 100
400
A
100 200 100
400
100 200 100
400
3990
3720
135
Pohled Hrdlo
280
A
500
3730
300
500
180
135
Pohled Hrdlo
pravý
140
500
50
130
270
500
100 200 100
400
TZD-Q-IA 180-IG 5 - řez dílcem
Pohled Dřík
levý
100 180
100 180
280
120
100 180
280
120
500
163 52 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
ŘEZ A - A
levý
100 200 100
400
Pohled Hrdlo
pravý
80
280
500
280
100 200 100
400
120
120
500
80
180
100 180
290
50
110
500
300
100
100 180
300
100 180
58
100
500
100 200 100
400
163 52 185
levý
500
Pohled Dřík
pravý
100 200 100
400
100 200 100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-IA 180-IG
TZV-IA 180-IG
IG
TZC-Q-IA 180-IG řez dílcem
990
477
Půdorys dílu
256
400
200
200
500
200
Pohled Dřík
500
180
B
A
257
Pohled Dřík
B
A
990
ŘEZ A - A
ŘEZ B- B
Pohled Dřík
180
180
100
200
500
200
500
200
80
100
200
200
200
500
200
100
180
163 52 185
100
100
400
200
100
100
400
200
100
400
TZV-Q-IA 180-IG řez dílcem
990
477
Půdorys dílu
256
200
300
300
500
500
Pohled Hrdlo
Pohled Hrdlo
400
180
B
A
257
B
A
990
ŘEZ B- B
ŘEZ A - A
Pohled Hrdlo
100
200
100
180
80
500
300
500
300
100
100
100
500
300
100
100
180
180
163 52 185
100
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
200
400
100
100
200
100
400
59
plus pro Váš projekt
TZD-Q-II
II
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „II” bez vnitřního spádu. Svými parametry je předurčen
pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton
splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí
náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a
rozmrazování - XF4. Možnost dodání štěrbinového žlabu s integrovaným vnitřním spádem ve třídách zatížení D400.
Možnost dodání žlabů s obrubníkem ve třídě zatížení D400. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých
délkách (min. délka 50 cm). Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
název
TZD-Q-II
60
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
520
500 / 540
1700
D400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-II
II
řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3990
135
3720
135
520
300
100
300
100
520
120
120
A
A
Pohled Dřík
500
120
300
120
120
540
300
540
120
100
100
300
50
520
300
520
50
100
520
300
50
120
235 30 235
120
500
120
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
120
300
120
540
půdorys dílu
3720
135
540
100
500
300
100
135
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
61
plus pro Váš projekt
TZC-Q-II
TZV-Q-II
II
Půdorys dílu
B
A
TZC-Q-II řez dílcem
500
1000
250
540
500
300
300
Pohled Dřík
B
500
500
235 30 235
30
235 30 235
120
120
300
120
120
300
50
100
300
300
520
100
300
520
100
300
520
50
120
120
540
540
300
100
120
120
500
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
120
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
520
A
100
Pohled Hrdlo
520
120
250
1000
120
120
540
300
120
540
TZV-Q-II řez dílcem
B
A
Půdorys dílu
500
1000
250
540
500
300
300
Pohled Dřík
B
ŘEZ A - A
500
235 30 235
120
300
540
62
120
120
100
100
120
300
540
120
50
300
520
120
120
300
520
120
300
100
520
50
235 30 235
30
300
500
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
500
100
Pohled Dřík
520
A
100
Pohled Hrdlo
520
120
250
1000
120
300
540
120
120
300
120
540
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-II-US
II
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „II” bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou.
Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký
hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle
TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k
bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Možnost dodání ŠŽ s integrovaným vnitřním spádem ve třídách
zatížení D400/F900. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min. délka 50 cm). Uvedené
výrobky jsou obchodním zbožím.
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- prvky štěrbinových žlabů lze dodat ve třídě zatížení F900
název
TZD-Q-II-US
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
520
500 / 540
1700
F900
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
63
plus pro Váš projekt
TZD-Q-II-US
II
řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3990
3500
245
245
120
520
300
100
300
100
520
120
A
A
Pohled Dřík
500
520
50
120
120
540
300
100
100
100
300
520
50
300
120
300
520
50
300
120
235 30 235
120
500
120
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
120
120
540
300
120
540
půdorys dílu
500
250
500
250
500
250
500
250
500
245
20
540
100
500
300
100 20
245
64
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-Q-II
TZV-Q-II
Půdorys dílu
B
A
TZC-Q-II řez dílcem
II
500
1000
250
540
500
300
300
Pohled Dřík
B
500
500
235 30 235
30
235 30 235
120
120
300
120
120
300
50
100
300
300
520
100
300
520
100
300
520
50
120
120
540
540
300
100
120
120
500
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
120
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
520
A
100
Pohled Hrdlo
520
120
250
1000
120
120
540
300
120
540
TZV-Q-II řez dílcem
B
A
Půdorys dílu
500
1000
250
540
500
300
300
Pohled Dřík
B
ŘEZ A - A
500
235 30 235
120
300
540
120
100
120
300
120
540
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
120
50
100
300
520
120
120
300
520
120
300
100
520
50
235 30 235
30
300
500
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
500
120
300
540
120
100
Pohled Dřík
520
A
100
Pohled Hrdlo
520
120
250
1000
120
300
120
540
65
plus pro Váš projekt
TZD-Q-III
III
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „III” bez vnitřního spádu. Svými parametry je předurčen
pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton
splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí
náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a
rozmrazování - XF4. Možnost dodání štěrbinového žlabu s integrovaným vnitřním spádem ve třídách zatížení D400.
Možnost dodání štěrbinového žlabu s obrubníkem ve třídě zatížení D400. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v
různých délkách (min. délka 50 cm). Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
název
TZD-Q-III
66
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
620
500 / 540
2200
D400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-III
III
řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3990
135
3720
135
100
620
400
120
A
A
Pohled Dřík
500
500
30
30
235 30 235
120
540
300
540
120
400
100
100
100
120
620
400
50
620
400
50
620
300
120
120
120
500
50
120
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
120
300
120
540
půdorys dílu
3720
135
540
100
300
500
100
135
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
67
plus pro Váš projekt
TZC-Q-III
TZV-Q-III
III
B
A
TZC-Q-III řez dílcem
250
1000
Půdorys dílu
500
250
540
500
300
400
Pohled Dřík
A
B
100
Pohled Hrdlo
620
120
1000
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
500
500
30
235 30 235
235 30 235
235 30 235
120
120
110 10
500
120
500
120
300
120
120
540
300
120
120
540
300
100
100
400
620
400
620
400
100
100
400
620
50
620
50
120
120
540
300
120
540
B
A
TZV-Q-III řez dílcem
250
1000
Půdorys dílu
500
250
540
500
300
400
Pohled Dřík
A
B
100
Pohled Hrdlo
620
120
1000
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
500
235 30 235
235 30 235
235 30 235
235 30 235
120
120
500
120
500
120
500
120
300
540
68
120
120
300
540
120
120
300
540
120
100
400
620
100
400
620
400
100
100
400
620
50
620
50
120
300
120
540
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-III-US
III
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „III” bez vnitřního spádu. Svými parametry je předurčen
pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton
splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí
náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a
rozmrazování - XF4. Možnost dodání ŠŽ s integrovaným vnitřním spádem ve třídách zatížení D400/F900. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min. délka 50 cm). Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spoje
- prvky štěrbinových žlabů lze dodat ve třídě zatížení F900
název
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
620
500 / 540
2200
F900
TZD-Q-III-US
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
69
plus pro Váš projekt
TZD-Q-III-US
III
řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3990
3500
245
245
100
620
400
120
A
A
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
500
30
235 30 235
300
120
400
620
400
120
120
540
300
100
100
100
400
50
620
50
620
50
120
120
500
30
120
500
120
120
540
300
120
540
půdorys dílu
500
250
500
250
500
250
500
250
500
245
20 100
70
540
300
500
100 20
245
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZC-Q-III
TZV-Q-III
III
B
A
TZC-Q-III řez dílcem
250
1000
Půdorys dílu
500
250
540
500
300
400
Pohled Dřík
A
B
100
Pohled Hrdlo
620
120
1000
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
500
500
30
235 30 235
235 30 235
235 30 235
120
120
110 10
500
120
500
120
300
120
120
540
300
120
120
540
300
100
100
400
620
400
620
400
100
100
400
620
50
620
50
120
120
540
300
120
540
B
A
TZV-Q-III řez dílcem
250
1000
Půdorys dílu
500
250
540
500
300
400
Pohled Dřík
A
B
100
Pohled Hrdlo
620
120
1000
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
500
235 30 235
235 30 235
235 30 235
235 30 235
120
120
500
120
500
120
500
120
300
540
120
120
300
120
540
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
120
300
540
120
100
400
620
100
400
620
400
100
100
400
620
50
620
50
120
300
120
540
71
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IV-US
IV
III
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „IV” bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou.
Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití. Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký
hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle
TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k
bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min.
délka 50 cm). Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.
- bezpečný tvar štěrbiny předchází uvíznutí kol
- nový vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním na nově vytvořenou polodrážku na dříku
- nové ukončení štěrbinového žlabu zvyšuje mechanickou odolnost a zamezuje obtékání spojení
- prvky štěrbinových žlabů lze dodat ve třídě zatížení F900
název
TZD-Q-IV-US
72
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
700
500 / 540
2600
F900
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IV-US
IV
řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
3990
245
3500
245
150
700
400
150
A
A
Pohled Dřík
500
30
235 30 235
150
150
400
700
400
150
700
50
150
400
50
700
200
150
500
30
150
500
50
170
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
170
170
540
200
170
170
540
200
170
540
půdorys dílu
250
500
250
500
500
250
500
245
150
500
250
540
500
200 150
245
3990
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
73
plus pro Váš projekt
TZD-Q-IV-US
IV
B
A
TZC-Q-IV řez dílcem
1000
Půdorys dílu
500
250
1000
A
540
500
B
150
400
Pohled Dřík
700
Pohled Hrdlo
200
150
250
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
500
235 30 235
235 30 235
150
150
500
235 30 235
150
500
235 30 235
150
500
170
200
170
170
200
540
170
170
540
200
400
150
700
400
150
700
400
150
700
150
700
400
50
170
170
200
170
540
540
B
A
TZV-Q-IV řez dílcem
1000
500
Půdorys dílu
250
1000
150
250
A
540
500
B
150
200
400
Pohled Dřík
700
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
ŘEZ B- B
500
500
30
235 30 235
150
150
150
500
235 30 235
150
500
235 30 235
170
200
540
74
170
170
200
540
170
170
200
540
170
400
150
700
400
150
700
400
150
700
150
700
400
50
170
200
170
540
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-T
T
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „T” bez vnitřního spádu. Svými parametry je předurčen
především do míst která nedovolují díky omezenému prostoru klasický profil. Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a také požadavky Ředitelství
silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s pevností v tahu používané armovací
oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti
vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v
různých délkách (min. délka 50 cm).
název
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
325
350
932
D400
TZD-Q-T
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
75
plus pro Váš projekt
TZD-Q-T
T
řez dílcem
Pohled Dřík
160 30 160
325
325
178°
325
178°
Pohled Hrdlo
100 150 75
ŘEZ A - A
100 150 75
Pohled Dřík
150
325
A
325
100 150 75
4000
100 150 75
325
A
Pohled Hrdlo
100 150 100
100 150 100
100 150 100
350
350
350
půdorys dílu
350
150
150
30
350
150
150
4000
76
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-T-US
T
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „T” bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou.
Svými parametry je předurčen především do míst která nedovolují díky omezenému prostoru klasický profil. Nízká
přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 2061 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55), společně s
pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického zatížení.
Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle požadavku
zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
název
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
325
350
934
D400
TZD-Q-T-US
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
77
plus pro Váš projekt
TZD-Q-T-US
T
řez dílcem
Pohled Dřík
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150 150
325
100 150 75
160 30 160
160 30 160
178°
325
325
Pohled Hrdlo
325
ŘEZ B - B
100 150 75
ŘEZ A - A
100 150 75
325
150
325
178°
100 150 75
Pohled Dřík
B
A
100 150
325
75
150 150
B
A
Pohled Hrdlo
4000
100 150 100
100 150 100
100 150 100
100 150 100
350
350
350
350
půdorys dílu
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150
205
150 150
350
150
150
205
30
350
150
150 150
4000
78
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-TA 120
T
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „T” bez vnitřního spádu s obrubníkem výšky 120
mm. Svými parametry je předurčen především do míst která nedovolují díky omezenému prostoru klasický profil.
Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN
EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55),
společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického
zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle
požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
název
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
445
350
1075
D400
TZD-Q-TA 120
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
79
plus pro Váš projekt
TZD-Q-TA 120
T
řez dílcem
Pohled Dřík
Pohled Hrdlo
325
100 150 75
A
100 150 75
325
120
A
4000
20 230
100
120
150
325
325
150
325
325
100 150 75
120
150
325
325
20 230
120
160 30 160
325
150
325
levý
pravý
120
100
Pohled Hrdlo
ŘEZ A - A
pravý
325
Pohled Dřík
levý
100 150 100
100 150 100
100 150 100
100 150 100
100 150 100
350
350
350
350
350
350
150
30
350
150
půdorys dílu
4000
80
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
TZD-Q-TA 180
T
Je základním typem štěrbinového žlabu profilu „T” bez vnitřního spádu s obrubníkem výšky 180
mm. Svými parametry je předurčen především do míst která nedovolují díky omezenému prostoru klasický profil.
Nízká přirozená drsnost dává štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN
EN 206-1 a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. Svou pevností betonu (pevnostní třída C45/55),
společně s pevností v tahu používané armovací oceli, je určen k bezproblémovému zvládnutí náročného dynamického
zatížení. Standardně je vyráběn s odolnosti vlivu prostředí - střídavému působení mrazu a rozmrazování - XF4. Dle
požadavku zákazníka lze vyrobit prvky v různých délkách (min. délka 50 cm).
Typ štěrbinového žlabu (levý/pravý) se určuje pomocí umístění obrubníku při pohledu na dřík (prosti směru toku).
název
TZD-Q-TA 180
skladebná délka
výška
šířka
hmotnost
zatížení
mm
mm
mm
kg
třída
4000
505
350
1185
D400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
81
plus pro Váš projekt
TZD-Q-TA 180
T
řez dílcem
4000
Pohled Hrdlo
325
100 150 75
A
325
100 150 75
180
A
Pohled Dřík
pravý
ŘEZ A - A
160 30 160
Pohled Hrdlo
levý
20 230
150
325
325
325
325
325
100 150 75
180
180
150
325
325
325
150
325
pravý
100
180
20 230
180
100
150
Pohled Dřík
levý
100 150 100
100 150 100
100 150 100
100 150 100
100 150 100
350
350
350
350
350
350
150
30
350
150
půdorys dílu
4000
82
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
návrh skladby vpustí
Odtokový dílec pro odvádění dešťových vod je doplňován níže uvedenými díly pro odvod do kanalizačních stok. Sestavu je
možno navolit dle dalších dílů uličních vpustí o vnitřním průměru 450 mm, níže uvádíme vzorovou, nejpoužívanější sestavu. V
případě požadavku je možnost dodání mříží pro třídu zatížení F900.
rám s mříží D400
lapač nečistot - koš
skruž - TBV-Q 5b (5c)
dno s výtokem - TBV-Q 1a
DN 150 nebo 200
skladebná výška
vnitřní průměr
hmotnost
mm
mm
kg
TBV-Q 5b
295
450
60
TBV-Q 5c
195
450
35
TBV-Q 1a
205
450
96
TBV-Q 390/60/10b
60
-
9
název
detail spoje
detail spoje
kluzný prostředek
vodotěsný spoj je řešen gumovým těsněním
na nově vytvořené polodrážce na dříku
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
83
plus pro Váš projekt
tabulka průřezů
Tabulka průřezů zobrazuje průřezy průtoků u dílů bez vnitřního spádu a se spádem v jednotlivých
dílech.
název
díl
průřez v celé délce
cm
I
IG
II
III
IV
T
hrdlo
cm
2
dřík
cm2
průřez dílů - profil I
TZD
514
-
-
TZC
514
-
-
TZV
514
-
-
TZD díl 1
-
314
354
TZD díl 2
-
354
394
TZD díl 3
-
394
434
TZD díl 4
-
434
474
TZD díl 5
-
474
514
TZC
314
314
TZV
514
514
průřez dílů profil IG
průřez profilu II
TZD
706
-
-
TZD
1006
-
-
TZD
700
-
-
TZD
176
-
-
průřez profilu III
průřez profilu IV
průřez profilu T
dřík
84
2
hrdlo
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
plus pro Váš projekt
navrhování štěrbinových žlabů
ČSN EN 1433
Železobetonové štěrbinové žlaby slouží k rychlému liniovému odvodnění a odvedení povrchových vod z dopravních
ploch dálnic, silnic I. a II. tříd, díky zvýšené únosnosti i letištních ploch, tunelů, průmyslových ploch, parkovišť apod.
Výhodou je velká hltnost a rychlost odvedení dešťových vod a tím i maximální snížení výskytu aquaplaningu.
Vlastnosti:
Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-1 a taktéž požadavky Ředitelství silnic dálnic dle TKP.
Nízká přirozená drsnost stěny dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Svou pevností betonu,
společně s pevností v tahu používané armovací oceli jsou určena k zvládnutí stávajícího dynamického zatížení.
Pokládání našich železobetonových štěrbinových žlabů je technicky snadné. Jejich velká stavební délka umožní rychlé
a nákladově přizpůsobivé zabudování. Údržba a čištění štěrbinových tras je jednoduchá, náklady na údržbu jsou
nízké. Otvory čistícího žlabu a uliční vpusti jsou vedení lehce přístupné. Odtud mohou být protažena mechanická
zařízení nebo mohou být použita vysokotlaká vstřikovací zařízení. Štěrbinové žlaby mají certifikát na vodotěsnost spojů.
Technická data:
Železobetonové štěrbinové žlaby odpovídají normě ČSN EN 1433 - "Odvodňovací žlaby pro srážkovou vodu k
zabudování do dopravních ploch". Pro určité požadavky a rozsahy použití vyrábíme různé průřezy. Tyto se rozlišují
průřezem odtokového množství a celkového zatížení.
Profily I, II a III se hodí pro odvodnění dopravních ploch, které odpovídají nárokům silniční dopravy (např. SLW 60). Profily
IA s obrubníkem (výška obrubníku zpravidla 7, 12 nebo 18 cm) jsou určeny pro zabudování do krajnice jízdní dráhy. Pro
odvodnění neveřejných dopravních ploch jako jsou průmyslová zařízení nebo plochy pro letec-ký provoz, dodáváme
železobetonové - štěrbinové žlaby v zesíleném provedení (třída F900).
Pro mimořádně extrémní nároky mohou být všechny profily vyrobeny s přerušovanou štěrbinou. Běžná stavební délka
našich štěrbinových trub je 4,00 m. Zvláštní stavební délky, rohové a napojovací kusy jsou vyráběny například pro
zabudování v zatáčkách, průchodech a případně jiných specifických stavebních objektech.
Hydraulická schopnost výkonu:
Hydraulický výpočet železobetonových štěrbinových žlabů je prováděn s dostatečnou přesností dle vzorce ManningStricklera, přičemž je použit součinitel drsnosti KST = 95. V rozsahu malých patních spádů je pak skutečný výkon vyšší,
než touto metodou vypočtený teoretický výkon.
Profil V
Profil III
Profil II
Profil IV
Profil I
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky
k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech jejich použití.
Technické změny vyhrazeny.
85
plus pro Váš projekt
prostor pro Vaše poznámky
plus pro Váš projekt
= BEZPEČNĚ
= POZITIVNĚ
= VŽDY NĚCO NAVÍC
Již nyní můžete tento znak
spatřit na našich výrobcích.
Bude pro Vás zárukou
kvalitních výrobků a
profesionálního přístupu.
Download

Kompletní technický katalog štěrbinových žlabů BETONIKA plus 2013