Roletový a žaluziový překlad HELUZ
Použití
Roletový a žaluziový překlad HELUZ
„„
Vyrábí se pro světlost otvorů 600-3 850 mm.
„„
Výška v modulu systému HELUZ 250 mm.
„„
Šířka překladu od 365 do 490 mm podle šířek obvodového zdiva
„„
Snižuje tepelné mosty stavby.
„„
Zajišťuje dokonalou přilnavost omítek.
„„
Umožňuje možnost namontovat stínicí prvky po úplném dokončení stavby a její užívání bez namontování stínicích prvků.
„„
Umožňuje rolety ovládat ručním pohonem nebo elektrickým
Roletový a žaluziový překlad HELUZ
Použití
pohonem s rozmanitými možnostmi skupinového či centrálního ovládání.
„„
Ruční ovládání nebo přívod elektrické instalace je možno osadit
vpravo nebo vlevo podle požadavku zákazníka.
„„
Přesah roletového překladu přes nosné zdivo pro zateplovací
systémy je 150 mm.
Tab 1. - Vyráběné délky, šířky otvorů a únosnosti
365 - 400
440 - 490
Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ slouží jako nosný překlad nad stavební otvory. Zároveň vytváří schránku pro umístění
stínicích systémů. Nahrazuje klasický nosný překlad, který se při
použití roletového a žaluziového překladu nepoužívá. Překlad je
kompletní výrobek se zabudovanou tepelnou izolací. Skládá se ze
tří částí, a to vnitřní nosné, střední izolační a vnější krycí části. Je
vyráběn jako kompaktní celek pro šířky zdiva 365, 380, 400, 440
a 490 mm, v délkách od 1 250 mm do 4 250 mm v modulu po 250
mm – viz tabulka č. 1. Slouží pro zakrytí stavebních otvorů od šířky 600 mm až do 3 850 mm. Minimální uložení překladu na nosném zdivu je 200 mm na obou stranách. Překlad umožňuje osadit
venkovní stínicí systém kdykoli během užívání stavby, umožňuje
namontovat rolety až do výšky stavebního otvoru 2 700 mm a žaluzie do výšky 1 750 mm při úplném zatažení. Vyšší žaluziový nábal
se nechává přiznán cca 35 mm při výšce do 2 500 mm. Vzdálenost
venkovní části rámu okna od venkovního cihelného obkladu roletového a žaluziového překladu je pro rolety 165 nebo 220 mm.
Pro použití venkovních žaluzií je tato vzdálenost 220 mm. Vnější
i vnitřní stěny nosného roletového a žaluziového překladu jsou
opatřeny cihelnými obklady, které zajišťují dokonalou přilnavost
omítky. Uvnitř překladu jsou zabudované lišty pro upevnění držáků stínicích systémů (rolet, žaluzií apod.). Držáky lze posouvat dle
konkrétní šířky okna.
Vyráběná délka, hmotnost a min a max. šířka otvoru zůstane stejná.
Celkové zatížení qn je provozní normová hodnota rovnoměrného zatížení, kterým lze zatížit roletovou schránku HELUZ 238, tj. zatížení bez vlastní
tíhy roletové schránky.
Zatížení qnv je provozní normová hodnota části celkového zatížení, kterým lze nejvýše zatížit vedlejší (vnější) část roletové schránky.
Výhody
Základní vybavení
„„
Roletový překlad umožňuje mimo jiné montáž rolet, které zajistí
uživatelský komfort, snižují tepelné ztráty, hlučnost, odstraňují
skleníkový efekt, čímž zabrání přehřátí místnosti v letních měsících, ochrání před zvědavci i nezvanými návštěvníky, chrání
okna před povětrnostními vlivy a tím prodlužuje jejich životnost.
„„
V soutěži vyhlášené Českou stavební akademií byl tento výrobek oceněn zlatou cenou Stavební výrobek – technologie
roku 2010 za jedinečné řešení překladu v České republice.
„„
Zvyšuje bezpečnost objektu – ochrana před nežádoucím vniknutím do objektu – umožňuje zapuštění vodicích lišt do ostění.
„„
Umožňuje osazení okna pro montáž rolet pouhých 165 mm
od venkovní konstrukce zdiva.
„„
Konstrukce překladu umožňuje montáž roletových prvků přímo
do překladu a proto není nutné používat další schránku.
„„
Nosnost do délky 2 500 mm více než 19,5 kN/m.
„„
Umožňuje namontovat rolety až do výšky 2 700 mm a žaluzie
do výšky 1 750 mm při úplném zatažení, vyšší žaluziový nábal se
nechává přiznán cca 35 mm při výšce do 2 500 mm.
typ
nosné
se
sníženou
nosností
délka
schránky
m
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
z toho
z toho
zatížení
zatížení
zatížení
zatížení
vedlejší
vedlejší
bez vlastní
bez vlastní
části
části
tíhy
tíhy
bez vlastní
bez vlastní
tíhy
tíhy
qn
qnv
qn
qnv
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
40,0
8,74
40,0
8,72
27,5
5,51
27,0
5,49
25,5
3,70
25,0
3,69
29,0
5,86
29,0
5,84
25,5
4,39
25,5
4,37
21,5
4,23
19,5
4,21
16,0
3,34
15,5
3,32
11,5
2,68
12,5
2,66
8,5
2,17
9,0
2,16
6,5
1,78
7,0
1,76
5,0
1,47
5,0
1,45
3,5
1,21
4,0
1,19
2,5
1,01
3,0
0,99
Překlad je uložen na dřevěné vratné paletě 1 100 x 500 mm.
„„
1 paleta – do délky 2 500 mm
„„
2 palety – od délky 2 750 mm
U každého překladu je přiložen montážní návod.
Požární odolnost
S omítkou 20 mm: R 90 DP1
Doprava a manipulace s výrobky
Při manipulaci se zbožím (přeprava, vykládka, výstavba) je nutné
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození zboží. Vlastní
manipulaci je možné provádět zdvihacími prostředky pomocí závěsných háků v horní části překladu. Odstranění háků – odstřižením, odbroušením nebo ohnutím – je možné až po usazení překladů.
Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.
2012-04-16 / Strana 134
Download

Roletový a žaluziový Překlad Heluz Roletový a žaluziový překlad