Obsluha Samoobslužné zóny
Obsluha Samoobslužné zóny
Obsluha Samoobslužné zóny
QG
4) V této obrazovce je nutné provést
volbu požadovaného předplatného.
Rychlá volba slouží k rychlému výběru nejčastěji zakupovaných časových
úseků v rámci tarifu 1-123 dnů. Do
další obrazovky se přenesete zvolením časového úseku.
5) Zvolte časovou platnost kupónu navolením odpovídajícího data počátku
platnosti a konce platnosti v oknech
„platnost od:“ a „platnost do:“.
V tabulkách „zóna:“ a „cena:“ jsou
uvedeny informace o aktuálním výběru
předplatného a jeho ceně.
Tabulka „počet dní:“ slouží k rychlému
přidání nebo odebrání počtu dnů tlačítky „+“ a „-“. Pokračujte stisknutím
tlačítka „další“.
6) Výběr volby časové platnosti kupónu – den, měsíc, rok. V okně volby
měsíc zobrazíte další měsíce stisknutím zelené šipky.
7) Tabulka „zvolené údaje“ Vás informuje o Vašem konečném výběru.
V případě, že položky souhlasí s Vašimi požadavky, stisknutím tlačítka
„zaplatit“ se přesunete k provedení
platby prostřednictvím bankovní karty
na platebním terminálu nebo úhrady
z elektronické peněženky PK. V opačném případě stiskněte tlačítko „zpět“.
07 l Postup
platby na Samoobslužné zóně
Platbu za zakoupené časové kupóny nebo dobité elektronické
peníze lze provést běžnou bankovní kartou. Po zvolení
požadované transakce budete Samoobslužnou zónou vyzváni,
abyste se během platby řídili pokyny uvedenými na displeji
platebního terminálu. Bankovní terminál obsahuje klávesnici pro
zadání a potvrzení PIN kódu Vaší bankovní karty. Postup platby na
terminálu Samoobslužné zóny je obdobný jako při platbách kartou
v obchodech. Požadujete-li dobití časového kupónu, lze úhradu
provést také elektronickou peněženkou Plzeňské karty v případě,
že je na ní uložen dostatečný zůstatek elektronických peněz.
08 l Validace
transakcí provedených
v e-shopu Plzeňské karty
Po provedení nákupu v e-shopu Plzeňské karty je třeba provést
validaci, tj. zápis nakoupeného a již zaplaceného časového kupónu
nebo elektronických peněz do paměti Plzeňské karty. Takový zápis lze
provést na Samoobslužné zóně. Během validace na SZ postupujte
podle následujících kroků:
1) Vložte Plzeňskou kartu do držáku čtečky na Samoobslužné zóně
2) Zvolte jazyk stisknutím vlaječky na dotykovém displeji SZ
3) Stiskněte ikonu „předprodejní místo“
4) Nyní zvolte jednu z ikon „peněženka“ nebo „kupón“
(na volbě nezáleží)
5) V této obrazovce uvidíte seznam transakcí, provedených
v e-shopu, čekajících na validaci. Můžete validovat jednotlivé
transakce, případně stisknutím tlačítka „Dobít vše“ validovat
všechny čekající transakce najednou
6) Pokud požadujete tisk účtenky, stiskněte „ano“, v opačném
případě stiskněte „ne“
7) Na vyzvání Samoobslužné zóny vyjměte Plzeňskou kartu
– validace transakce z e-shopu Plzeňské karty byla dokončena.
09 l Rezervační
systém Plzeňská vstupenka
na Samoobslužné zóně
Popis základní obrazovky po přihlášení
do rezervačního systému Rezervace vstupenek
1) Rezervace vstupenek
Zde lze provést rezervaci vstupenek na akce pořádané
organizacemi zapojenými v městském rezervačním
systému Plzeňská vstupenka.
2) Nákup vstupenek
Rezervované vstupenky lze prostřednictvím Samoobslužné zóny
také uhradit pomocí bankovní karty nebo elektronické peněženky
Plzeňské karty. Případně lze po provedení platby vstupenky na
Samoobslužné zóně také vytisknout.
11 l
Kde získat další informace?
SPRÁVCE SYSTÉMU SAMOOBSLUŽNÝCH ZÓN
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ
Dominikánská 4, 306 31 Plzeň 1
3) Moje rezervace
Přehled rezervací, které jste po přihlášení na Váš uživatelský účet
v systému Plzeňská vstupenka provedli.
+420 378 035 101
4) Nápověda
Na každé obrazovce je k dispozici nápověda s popisem voleb a
nutných kroků.
HOT LINE SYSTÉMU SAMOOBSLUŽNÝCH ZÓN
5) Konec
Ukončení aplikace.
[email protected]
[email protected]
ZÁKAZNICKÁ LINKA SYSTÉMU SAMOOBSLUŽNÝCH ZÓN
+420 378 035 555
návod
na ovládání terminálů
Samoobslužné zóny
www.pmdp.cz l www.plzenskakarta.cz
provozní doba od 6:30 do 20:30 hodin
Popis možností rezervací a nákupu vstupenek
1) Identifikace uživatele pomocí Plzeňské karty
Při vložení Plzeňské karty do čtecí přihrádky dojde k automatickému
přihlášení na Váš uživatelský účet v případě, že jej máte vytvořen
PROVOZOVATEL APLIKACÍ
2) Identifikace přihlášením uživatele k zavedenému
uživatelskému účtu Plzeňské vstupenky
Pro přihlášení k Vašemu účtu bez použití Plzeňské karty je nutné
provést přihlášení zadáním uživatelského jména a hesla.
IČO: 252 20 683, DIČ: CZ25220683
3) Nákup bez identifikace nakupujícího
Nákup bez identifikace nelze provést, pro nákup nebo rezervaci
využijte Plzeňskou kartu nebo se registrujte na internetových
stránkách www.plzenskavstupenka.cz.
Zákaznické centrum PMDP, a.s.
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 12, 303 23 Plzeň
tel.: 378 031 120
VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
Denisovo nábřeží 12, 303 23 Plzeň
tel.: 378 037 486
10 l Přístup
k internetu
na Samoobslužné zóně
Prostřednictvím Samoobslužné zóny lze navštívit
1) internetové stránky Plzeňské karty
2) stránky s dopravní tematikou (pmdp.cz, idos.cz)
3) stránky města Plzeň a Plzeňského kraje a jimi
spravovaných organizací
4) další stránky měst a obcí v Plzeňském kraji a turistické weby
Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.
Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s.
Obsluha Samoobslužné zóny
01 l Co je Samoobslužná zóna a k čemu slouží
Samoobslužná zóna (SZ) je samoobslužný terminál určený pro nákup
jízdného v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP) uloženého
na Plzeňské kartě (PK).
Dále lze prostřednictvím SZ rezervovat a nakupovat vstupenky
nabízené v Městském rezervačním systému Plzeňská vstupenka
a prohlížet veřejné internetové stránky. SZ jsou v provozu 24 hodin
denně po 7 dní v týdnu a mimo výše zmíněných funkcí slouží také
k validaci dobíjecích transakcí provedených v e-shopu Plzeňské
karty. Platby na SZ je možné provádět s využitím bankovní karty nebo
elektronické peněženky Plzeňské karty.
02 l
Obsluha Samoobslužné zóny
03 l Popis
Samoobslužné zóny
Pole pro přiložení Plzeňské
karty, mobilního telefonu
s NFC technologií, atd.
Seznam Samoobslužných zóny
a jejich umístění
SZ 01 ÚMO1 – Alej Svobody 60 (na budově úřadu)
SZ 02 ÚMO2 – Koterovská 83 (na budově úřadu)
SZ 03 Bory – Klatovská 145, konečná tram. č.4 (budova MúSS)
Bankovní platební terminál
s displejem a ovládacími
tlačítky pro provedení platby
SZ 04 ZČU - Univerzitní 8 (areál strojní fakulty – hlavní vchod)
04 l Úvodní
Obsluha Samoobslužné zóny
obrazovka a volby
05 l Dobití
Elektronické peněženky
1) Zvolte ikonu pro dobití
elektronické peněženky.
2) V této obrazovce naleznete informace o správci a provozovateli systému
Samoobslužných zón a kontakty na ně.
Dále jsou v dolní části stránky umístěna tři aktivní tlačítka „zpět“, „storno“,
a „další“. Tlačítko „storno“ slouží
k ukončení práce na Samoobslužné
zóně a ukončení komunikace Plzeňské
karty s terminálem. Tlačítko „zpět“ slouží pro návrat na předchozí obrazovku.
Pro pokračování dobití Vaší Plzeňské
karty stiskněte „další“.
2) Na klávesnici zadejte částku, kterou požadujete dobít do elektronické
peněženky na Vaši Plzeňskou kartu.
Po zvolení částky stiskněte tlačítko
„dobít“.
SZ 06 Slovany – náměstí Milady Horákové, konečná tramvaje č.1
SZ 08 Skvrňany – zastávka tramvaje č.2 Terezie Brzkové (u služebny MP)
SZ 09 Americká 42 – na rohu ulic Americká / Prokopova
SZ 10 sady Pětatřicátníků - zastávka autobusů směr Bory
SZ 11 CAN - Centrální autobusové nádraží, Husova
SZ 12 Starý Plzenec - nádraží ČD (čekárna)
Místo pro vložení bankovní
karty k provedení úhrady
nákupu (čtečka bankovních
karet)
SZ 13 Doubravka – konečná trolejbusu č.16
SZ 14 OC GLOBUS - Chotíkov (v pasáži naproti informacím)
3) Pro dobití jízdného na Vaši Plzeňskou kartu zvolte ikonku tramvaje
nalevo. Tlačítky v dolní části stránky
můžete zobrazit návod na ovládání
Samoobslužné zóny a podmínky jejího
využívání. Dále je možné zjistit
„zůstatek“ elektronických peněz uložených na Plzeňské kartě. Tlačítko
„stav karty“ slouží k získání informací
o kartě, např. o nabitých kupónech.
QG
3) V okně „dotaz“ potvrďte správnost
zvolené částky stisknutím tlačítka
„Ano“, případně proveďte opravu stisknutím „Ne“. Po potvrzení správnosti
zvolte, zda požadujete tisk účtenky.
SZ 15 OC Borská pole (v pasáži před prodejnou ASKO)
SZ 16 OC TESCO - Rokycanská (v pasáži u vchodu do OC)
SZ 17 OC OLYMPIA – Plzeň Černice
SZ 18 Chrást - budova zdravotního střediska (vedle vchodu do knihovny)
SZ 19 Křimice - konečná autobusu MHD
SZ 20 Tlučná - zastávka MHD směr Nýřany
SZ 21 Třemošná - na budově městského úřadu
SZ 22 Horní Bříza – na budově městského úřadu
SZ 23 Dobřany - nádraží ČD (čekárna)
SZ 24 Nýřany - nádraží ČD (čekárna)
SZ 25 Rokycany - nádraží ČD (vestibul u pokladen)
SZ 26 Zákaznické centrum PMDP, a.s. - Denisovo nábřeží 12
Šachta pro odběr dokladů
o dobití Plzeňské karty,
o provedení dobíjecí
transakce atd.
4) Před provedením volby, pokud jste
tak ještě neučinili, vložte Vaši Plzeňskou kartu do držáku čtečky a zvolte,
zda budete na kartu dobíjet elektronické peníze nebo časové předplatné. Podle toho stiskněte odpovídající
ikonu.
Upozornění – ponechte kartu v dosahu čtečky po celou dobu transakce.
časového předplatného
Dobíjení zóny 001 Plzeň je nutné provádět samostatně
– nelze dobít spolu s vnějšími zónami.
1) Na úvodní obrazovce Samoobslužné zóny zvolte dotykem na ikonu
vlaječky jazyk, v němž si přejete terminál obsluhovat. Po provedení volby
budete automaticky přesměrováni do
následující obrazovky. Jako informace o tom, že jste provedli volbu, se
vždy aktivní zelená plocha tlačítka
změní na červenou.
SZ 05 ČD – Hlavní nádraží (dolní vestibul)
SZ 07 Kralovická - na budově Knihovny města Plzně (Studentská/Gerská)
06 l Dobití
4) Po potvrzení požadavku na dobití sledujte instrukce zobrazené na
platebním terminálu Samoobslužné
zóny. Bankovní terminál Vás informuje o nutnosti vložení bankovní karty
změnou motivu na displeji bankovního terminálu a zadání PIN kódu. Po
provedení potvrďte zeleným tlačítkem „OK“.
1) V případě, že jste zvolíli funkci
„předplatné“, Samoobslužná zóna
zobrazí časové kupóny, které byly
v minulosti nahrány na kartu. Z těchto
kupónů je možné vybrat ten požadovaný a funkcí „prodloužit“ nastavit jeho
novou platnost (na stejnou délku období,
zónu a tarif). V případě, že požadujete nabít kupón, který jste nikdy v minulosti nenakupovali, stiskněte tlačítko „jiná volba“.
QG
QG
2) V této obrazovce označte v levém
sloupci „nabízené zóny“ zóny, pro
které požadujete nahrát předplatné.
V seznamu nabízených zón se lze
pohybovat šipkami. Mezi nabízenými
zónami a vybranými zónami je několik tlačítek s následujícími funkcemi.
Tlačítkem „zobraz dříve použité“
zobrazíte všechny zóny, pro něž jste
si v minulosti zakoupili předplatné.
Tlačítkem „přidat“ přidáte označené
zóny do seznamu zón vybraných
k zakoupení předplatného. Po stisknutí „odebrat“ naopak zvolené zóny ze
seznamu vybraných zón odstraníte.
Tlačítka „všechny“ slouží buď k přidání všech zón ze seznamu nabízených
do seznamu vybraných, nebo naopak
k jejich odstranění ze seznamu vybraných. Pokud potřebujete pomoci s orientací v systému Integrované dopravy
Plzeňska, můžete využít tlačítka
„obce IDP“ nebo „mapa IDP“ a vyhledat, pro které zóny potřebujete mít na
kartě nahrané předplatné. Po provedení volby zón stiskněte tlačítko „další“.
3) V případě, že máte při nákupu časového předplatného nárok na slevu,
zvolte dotykem odpovídající skupinu cestujícího. Standardně, nemáte-li
nárok na slevu, lze zvolit pouze skupinu
„Dospělý“.
(Datum platnosti slevy je uveden na
obrazovce Samoobslužné zóny.)
Download

Návod na obsluhu samoobslužné zóny naleznete zde…