Kont
akt
:
SPPCz
ec
hRepubl
i
c
,
Kos
monaut
u1103/
6a,
77111Ol
omouc
Emai
l
:
c
z
ec
h_t
[email protected]
pppumps
.
c
om
Tel
.
:
+420775656110
Jaké náklady jsou spojeny s dlouhodobým provozem čerpadla
• Pořizovací cena čerpadla může u aplikací v energetice či vodárenství
představovat pouhých 5% celkových nákladů, přičemž hlavní položku
činí náklady na energii.
• Dle studie zpracované britskou vodárenskou společností každá pátá
nově postavená čerpací stanice nepracuje ve správném režimu.
• Jiné studie uvádí, že čerpadla na čistou vodu ztrácí na své účinnosti
každým rokem 1% a při čerpání splašků až 5%.
• To podtrhuje důležitost používat čerpadla s vysokou a dlouhodobě
stabilní účinností a dimenzovat je optimálně s potrubním systémem.
• Významných úspor lze dosáhnout doladěním dimenze potrubního
systému tak, aby čerpadlo pracovalo v optimálním bodě účinnosti.
• Nedodržování těchto zásad vede ke špatnému návrhu čerpacího
systému a ke značnému mrhání elektrické energie.
www.spppumps.com
Minimalizace nákladů
• Klíčem k optimálnímu návrhu čerpacího systému je pečlivá analýza
předpokládaných investičních a provozních nákladů po celou dobu
životnosti čerpadla se zohledněním přídavného „zeleného“ benefitu
získaného redukcí emisí CO2 . Současné zvyšování cen energie a
požadavků na ochranu životního prostředí je výzvou k hledání
nových řešení.
• Maximalizace účinnosti čerpadla je jedním ze základních aspektů
minimalizace provozních nákladů.
• Značného pokroku lze v této oblasti dosáhnout úzkou spoluprací
mezi konečným uživatelem, projektantem čerpacího systému a
výrobcem čerpadla.
• Výrobce se musí vypořádat s problémem degradace účinnosti v
průběhu jeho životnosti, neboť tato má značný dopad na náklady na
energii.
• Větší čerpací systémy by měly být podrobovány pravidelným
energetickým auditům.
www.spppumps.com
LLC analýza celkových nákladů
Celkové náklady
Investiční náklady
čerpadla, potrubí,armatury,
elektroinstalace
stavba
Náklady na energii
účinnost čerpadla
optimalizace systému
Náklady na údržbu
osobní náklady
náhradní díly
odstávky
www.spppumps.com
Náklady na likvidaci
Investiční náklady
Obyčejně představují méně než 5% celkových
nákladů vynaložených po dobu životnosti
systému.
Větší pozornost na náklady vznikající po
instalaci může přinést netušené ekonomické
výhody.
Nejnižší investiční náklady jen zřídka vedou k
nejnižším nákladům vynaloženým po celou
dobu životnosti díla.
www.spppumps.com
Náklady na energii
Mnohdy představují 99% celkových nákladů za
dobu životnosti.
Jsou přímo závislé na účinnosti čerpání.
Jejich snižování vyžaduje optimalizaci
čerpacího systému.
Malá pozornost je dosud věnována udržování
optimální účinnosti během dlouhých
časových úseků mezi generálními opravami.
www.spppumps.com
Snižování nákladů za energii
Úspory za rok při 1% zlepšení účinnosti
(£0.08/ 2,40 Kč za kWhod)
4000
3500
3000
Úspory (£)
2500
Pokud vám někdo dodá 500kW
čerpadlo s účinností nižší o 10%
Bude vás……..
to za 10 let stát
£ 350 tisíc
2000
5% zvýšení účinnosti
zaplatí čerpadlo za 4
roky
(za 2 roky při provozu 24
hod/den)
1500
1000
500
0
Příkon KW
www.spppumps.com
Snižování emisí CO2
Úspory na emisích CO2 / za rok na 1% zvýšení účinnosti
0.43 kg CO2/kWh
14 000
Emise (kg CO2)
12 000
10 000
8 000
3200 km autem o obsahu
6 000
4 000
Cesta kolem světa letadlem
2 000
0
0kW
50kW
100kW
150kW
Příkon
200kW
250kW
www.spppumps.com
300kW
350kW
SPP Water Division – Waste Water Pump
Degradace hydrauliky čerpadla
Původní optimální
Provozní bod
Tlak/průtok
Průtok se snižuje s
počtem prov. hodin
Nižší účinnost =
větší spotř. nergie
Snížení tlaku
Účinnost
Snížení účinnosti
www.spppumps.com
Náklady vyvolané degradací hydrauliky
10leté náklady na energii vyvolané snížením účinnosti
(£0.08/ 2,40 Kč za kWhod)
160000
Průměrně 1%/rok
140000
120000
Náklady (£)
100000
80000
Dodatečné náklady na
energii
60000
£76500
40000
20000
Průměrně 0.25/rok
0
Příkon
www.spppumps.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Čerpadla řady LLC
dvouvtoková a článková vertikální čerpadla
vyvinutá pro aplikace ve vodárenství a energetice
pro uživatele zaměřené na úsporu nákladů
výsledek dlouhodobých zkušeností a vývoje
hlavní výhody se projeví po instalaci
nejvyšší kvalita a životnost
nabízí významné úspory ve spotřebě energie
vysoká spolehlivost
Minimální náklady po celou dobu životnosti
www.spppumps.com
Vlastnosti dvouvtokových
čerpadel LLC
42 velikostí
180 – 6000 m3/hod
Hydraulika na základě
nejnovějších CFD programů
Vysoká účinnost v širokém
rozsahu průtoků s minimální
degradací při dlouhodobém
provozu
Inovovaná konstrukce
Univerzální ucpávková komora
Cartridge ucpávka jako standard
Prvotřídní materiály jednotlivých
dílů čerpadla
Protiskluzové pérové uložení
ob. kola na hřídeli
Nerezové ob. kolo přesně lité
Externě vyjímatelná ložiska a
ucpávky
Dvouřadé axiální ložisko
Nerezová hřídel
Horizontální i vertikální
konfigurace
Tuhá fréma a pružná spojka
s mezikusem
www.spppumps.com
LLC Comparisons with Standard
Pumps
www.spppumps.com
Lowest Life-cycle Cost Series
Univerzální
Universal
sealkomora
chamber.
ucpávky
Accepts
most commercially
available
vhodná
pro většinu
single
or double cartridge
mechanical
jednoduchých
i dvojitých
seals or traditional gland packing.
Hard metallic
Otěruvzdorné
těsnicí
serrated
casing
kruhy
wear
rings.
se
zoubkovaným
Škrticí
kroužek
Throttle
Bush
redukuje spotřebu
Reduces energy consumption
energie
a suction
umožňuje
and facilitates
lift with
nasávat
z hloubky
i při
single mechanical
seals.
použití jednoduché
ucpávky
kotvením
účinnost
Long lifezvyšují
and reduced
aenergy
životnost
čerpadla,
consumption.
přispívají k dlouhodobé
stabilitě účinnosti
ucpávek, včetně cartridge a
měkkých šňůr
Mechanické ucpávky dle
Customer
specified
přání zákazníka
mechanical
s respektovánímseals.
místních
Site
standards
and customer
specified
norem
a dodavatelů,
možnost
options accommodated. Facilitates
sání
jímky
přicartridge
použitíseal
suction
lift zwith
single
jednoduché
ucpávky typu
options.
cartridge
Externally
removable
Víko ložiska
externě
bearing
housing.
snímatelné
Tuhá hřídel
z nerez
Corrosion
resistant
oceli steel
rigid stainless
prodlužuje
životnost
shaft
as standard.
usnadňuje
údržbu
–
Ease
of maintenance.
Bearings
and
sealsacan
be removed
ložiska
ucpávky
jsou
without
removing bez
top half
přístupné
casing.
ložisek a těsnicích kruhů,
Increased bearing and shaft
přispívá klife.
dlouhodobé
stabilitě účinnosti
demontáže horní spirály
Dvouřadé axiální
API type double row
ložisko
thrust
bearing
typu API s životností L10
assembly.
Pérovélocked
uložení
Positively
and
oběžného
kola
key
to pump shaft.
zamezuje prokluz a
nad 50 tis. hod. při
Easily
removable snadnou
and positively
umožňuje
driven.
L10 life in excess of 50,000
jakémkoliv
zatížení
hours
under all design
load
conditions.
čerpadla
demontáž
Efficiency
enhancing
Nátěr zvyšující
drinking
water
účinnost
approved coating.
Standard on water industry
hygienicky
schválený pro
applications, optional for
čerpání
pitné vody
industrial.
Double
volute
casings,
Dvojitá
spirála
where
radial
tam, kde
hrozíloads
velké dictate.
radiální
zatížení
Enhanced
bearing life.
Přesně litécasting
oběžné
Precision
in
kolo
z
austenitické
austenitic stainless
oceli
steel as
standard.
s vysokou a dlouhodobě
Increased component life
stabilní účinností
www.spppumps.com
www.spppumps.com
Mechanical
Seal Replacement
Výměna mechanické
ucpávku u
Horizontal dvouvtokového
Split Case Pumps
horizontálního
čerpadla
DEMONTUJ
KRYT
REMOVE GUARD
A REMOVE
MEZIKUSSPACER
DEMONTUJ
REMOVE BEARING
POJISTNOU
RETAINING NUT
MATICI LOŽISKA
DEMONTUJ
SPOJKU
REMOVE PUMP
COUPLING
ČERPADLA
A
TĚLESO
REMOVE BEARING HOUSING
LOŽISKA
REMOVE BEARINGS AND
DEMONTUJ LOŽISKO A
REMOVE
MECHANICAL SEAL
MECH. UCPÁVKU
VYMĚŇ
VADNÉ FOR
DÍLYUSE
A VŠE
REASEMBLE
SMONTUJ ZPĚT
www.spppumps.com
Mechanical
Seal Replacement
VÝMĚNA MECHANICKÉ
UCPÁVKY U
VERTIKÁLNÍHO
DVOUVTOKOVÉHO
ČERPADLA
Vertical Direct
Mounted Pumps
REMOVE
GUARD
DEMONTUJ
KRYT
REMOVE
SPACER
A MEZIKUS
REMOVE COUPLING
DEMONTUJ
SPOJKU Z
FROM
PUMP
SHAFT
HŘÍDELE A TĚLESO
REMOVE BEARING
LOŽISKA HOUSING
REMOVE
RETAINING
SEJMI
POJIŠŤOVACÍ
NUT
AND
WASHER
MATICI, JEJÍ PODLOŽKU,
REMOVE
BEARINGS
LOŽISKO,
VÍKO
LOŽISKA A
DEMONTUJ
MECHANICKOU
REMOVE BEARING
CAP &
REMOVEUCPÁVKU
MECHANICAL SEAL
www.spppumps.com
www.spppumps.com
300
Oblastní diagram
horizontálních
čerpadel LLC
200/65-2L
200
150/61-2L
200/58-2L
350/66L
Dopravní výška m
250/75L
450/100L
@ 980
200/48-2L
150/45-2L
100
90
80
200/58EL
250/51L
125/38-2L
70
450/100L
@ 740
150/48L
500/79L
@ 960
300/51L
200/48L
60
350/90L
@ 980
300/63L
250/47L
500/68L
@ 980
300/48L
50
200/42L
150/38L
250/37BL
300/36AL
250/37AL
30
300/36BL
150/30L
250/37AL
@ 960
350/46L
@ 980
400/46L & 48DL
@ 735 & 980
500
400/51L
@ 980
600/91L
@ 740
500/51L
@ 960
300/36AL
@ 960
250/30L @ 960
200
600/96L
@ 580
400/48L
@ 980
300/40L
@ 980
60 70 80 90 100
350/58L
@ 980
250/30L
20
10
500/79L
@ 725
300/42L
250/38L
40
600/91L
@ 725
1000
600/91L
@ 580
500/51L
@ 735
2000
Průtok m3/h
www.spppumps.com
3000
700/70L
@ 580
4000 5000
6000
Vlastnosti vertikálních čerpadel LLC
24 velikostí
100 – 4000 m3/hod
Modulární stavebnice
Spojka s mezikusem pro
výměnu ucpávky
Zapouzdřené pérové
spojky
Tuhá hřídel z nerez oceli
Výtlak nad nebo pod
podlahou strojovny
Životnost dle L10 nad 50
tisíc hod.
www.spppumps.com
Lowest Life-cycle Cost Series
Pouzdra
hřídele
z
Hard Stainless
steel
tvrdé
nerez
oceli
shaft sleeves fitted
Keyed
muff type couplings
Zapouzdřené
pérové
fitted spojky
as standard.
jsou
snadněji
rozebíratelné
Easily
removable,
unlike lower
cost
screwed
couplings
ensuring
než
levnější
varianta
increased component
life.
šroubovaných
spojek
Mechanické
Customer
ucpávky
dlespecified
výběru
mechanical seals.
zákazníka
s respektováním
Site
standards and customer
specified
options a
místních
norem
zavedených dodavatelů
Nátěry
schválené
Drinking
water
pro pitnou
vodu
approved
coatings.
jsou k dispozici
pro
Available
for water industry
applications.
aplikace
ve
vodárenství
Standardně
z nerez
Stainless steel
as
oceli
standard.
Enhanced corrosion
zvyšuje
odolnost proti
resistance and component life.
korozi a životnost
as standard.
lze vyměňovat a
Renewable hardened sleeves
prodlužovat
tím
enhance shaft life.
životnost hřídele
Axiální ložisko pro velké
Difuzory
Heavy duty thrust bearing
zatížení
assembly.
valivé
nebo
hydrodynamické
Anti-friction or Michell
type thrust
s minimální
životnost
50 tis.
bearings
dependant
on load. Minimum
L10 provozních
life in excess of hodin
50,000 hours
při
under all design load conditions.
nejtěžších provozních
podmínkách
Diffuser
typeaxiální
design
vyvolávají
promotes
axial
rather
zatížení
Corrosion
resistant
than
radial
loads.
na úkor
radiálního
rigid
stainless
steela
tím
prodlužují
Enhanced
bearing life.
shaft
as standard.
životnost radiálních
Increased bearing and shaft
ložisek
life.
SpacersCoupling
as
Spojka
mezikusem
Otěruvzdorné
Hard Metallic
těsnicí
kruhy
Lo
we
C
S
a
se
its
u
m
e
p
e
sca
n
d
ttm
o
a
h
c
ie
d
fa
srr
e
in
c
io
p
ta
n
d
e
p
s
la
o
n
stu
cic
fa
e
m
e
rid
e
l.s
D
p
irk
n
v
o
id
e
g
n
a
o
c
w
ta
ire
n
.s
g
A
a
ilv
a
p
b
le
p
a
licw
o
rf
io
n
tse
ra
.in
d
u
yrts
e
r
a
tisE
S
ta
a
e
n
ch
iln
e
ts
cn
d
e
s
d
n
a
o
m
p
rcts
e
d
ra
o
n
e
isle
.a
e
lifts
st L i fe
-c
y
c
K
y
e
d
e
m
fu
fty
e
p
u
o
c
o
scE
cstila
rn
yfit
e
w
rm
a
sd
e
o
cd
a
b
vs
a
u
p
lin
m
o
e
,tn
a
e
n
g
slikta
d
le
o
iw
.u
rfs.d
r
rn
g
H
b
u
n
A
e
a
ie
a
rL
1
0
a
d
ice
rf-ty
v
g
sl
io
d
n
e
lttu
d
p
xs
a
M
o
rig
n
se
y
tdah
cm
e
s
h
e
iclo
5
a
d
fs
n
u
rltb
p
e
ytlo
n
0
c,ta
d
.b
.y
u
h
rtio
d
n
0
M
ra
e
tsr.iim
g
n
u
co
fllp
u
d
ra
irta
ig
.n
d
tg
e
s
a
p
e
y
e
sa
lm
b
yo
rh
fitw
d
a
o
p
re
xn
.u
lts
e
rivb
u
st
a
n
d
p
listg
b
e
sla
trtc
u
r
in
a
p
g
re
d
lo
w
tio
e
lifsr.n
S
F
ia
c
.
e
a
a
tlp
i
e
m
rr
e
sc
ts
a
o
vC
o
d
n
a
t
u
h
srn
m
e
g
a
c
b
e
a
th
sn
i
m
e
cin
g
rh
sa
l
h
a
n
e
icsd
l
P
ictru
m
S
a
p
ti
p
sa
ld
e
fn
fs
e
o
d
.a
ilcg
tn
sfa
h
n
h
E
vp
a
e
rsto
d
to
c
ia
e
n
rco
t.p
s
n
lp
i
s
g
n
e
l
C
o st
S
e
H
e
R
s
t
d
ra
n
e
w
fa
h
ri
e
S
ta
n
tablehls
iln
h
d
a
sre
ctn
v
e
a
h
C
s
D
o
irg
p
fna
to
rih
u
m
d
s
h
E
is
n
o
a
rce
t
a
e
n
n
ibd
e
rda
ts
p
y
x
l
e
rn
cs
I
e
a
sa
re
H
b
e
d
td
e
lr
a
in
a
g
re
e
.w
fM
s
e
lta
e
fn
d
s
e
ra
d
s
ts
e
e
.iflsfit.e
d
le
e
svd
is
d
n
e
o
iln
a
ra
tlifgn
.a
d
rs
ie
e
g
lre
h
.t.n
a
n
ra
d
te
l
h
a
sir
g
n
lc
tf.s
L
o
ln
ig
o
n
a
ce
f
e
u
d
m
rs
e
u
io
cp
n
t
e
n
d
.
g
e
yr
P
p
a
o
rtS
s
fc
e
e
ru
m
o
u
a
p
cn
ilers
o
a
n
e
h
a
n
e
io
crp
n
s
c
ti
a
d
ryin
lfts
a
td
n
i
u
e
la
ircs.d
ria
g
n
le
e
d
.in
s
standard.
Facilitates removal
of cartridge
type
umožňuje
snadnou
výměnu
mechanical seals without disturbing
cartridge
ucpávky
bez
thrust bearing assembly or driver and
negates
need for expensive
split
kolize the
s axiálním
ložiskem
mechanical seals.
nebo
motorem
serrated wear rings.
se zoubkovaným
kotvením
k
Long life and přispívají
reduced energy
vysokéconsumption.
a dlouhodobě
stabilní účinnosti
Tuhá konstrukce
Přesně
lité
odlitky
Precision
casting
in
austenitic
stainless
z austenitické
steel as
standard.
oceli
Stiff shaft
construction.
hřídele
čerpadlo
je
konstruováno
Pumps designed to
operate below first
critical
speed. Enhances
bearing
life
pro bezpečný
provoz
pod
and facilitates variable speed
úrovní
prvních
kritických
operation.
otáček
Superiorvysokou
hydraulic a
zajišťují
performance and increased
dlouhodobě
componentstabilní
life.
účinnost
www.spppumps.com
Výměna ucpávky
vertikálních
Mechanical
SealuReplacement
Verticalčerpadel
Turbine Pumps
DEMONTUJTE
REMOVE
MEZIKUS
SPACER
DEMONTUJTE
REMOVE
SPOJKU
PUMP
SHAFT
HŘÍDELE
COUPLING
REMOVE
VYJMĚTE
MECHANICKOU
MECHANICAL
UCPÁVKU
SEAL
www.spppumps.com
www.spppumps.com
CAST IRON HEADS
HEAD SIZE ø mm
200 (T3)
300 (T4)
400 (T4)
500 (T4)
600 (T4)
COLUMN PIPE ø mm
200-(50)
200-(50)
300-(60)
300-(60)
400-(70)
500-(80)
600-(90)
BELOW FLOOR DISCHARGE
HEAD / TEE SIZE ø mm
200 (T3)
200 (T3)
300 (T4)
300 (T4)
400 (T4)
500 (T4)
600 (T4)
COLUMN PIPE ø mm
200-(50)
200-(50)
300-(60)
300-(60)
400-(70)
500-(80)
600-(90)
(.)= SHAFT
Oblastní diagram vertikálních čerpadel LLC
50
Head (Metres)
Dopravní
výška (m)
40
GT32B
980
GT20B
1480
30
GR16C
1470
GR14C
1470
20
GR12A
1470
10
GR12C
1470
GR14B
1470
GT20A
1480
GT16A
1470
GT14A
1470
GT26A
980
GT22A
980
GT12C
1470
GT16B
1470
GT32A
725
GT20A
980
GT20B
980
GR10C
1450
50
60
70 80 90 100
GT32B
725
GA30A
980
GR28A
980
GT14C
1470
GR24A
980
GA24A
980
GA30A
735
200
500
GT28A
980
GT37A
740
1000
3
3/hod)
Flow
Rate(m
(M
/hr)
Průtok
<1500 <
ot/min
LLC SERIES
1500 RPM
www.spppumps.com
2000
GR32A
980
GA32A
980
GR32A
735
GA32A
735
3000
4000
5000 6000
Parametry čerpadel LLC jsou ověřovány na zkušebně výrobce
www.spppumps.com
SPP PUMPS LIMITED
140 let zkušeností v oboru čerpadel
Výrobní závod v Colefordu v Anglii
www.spppumps.com
Download

Vlastnosti vertikálních čerpadel LLC