Věda, technika, příroda,
cestování a zajímavosti............. 4
100+1 zahraniční zajímavost
Tajemství vesmíru
Příroda
Extra Publishing, s. r. o.
www.epublishing.cz
Historie ............................................... 7
Živá historie
Tajemství české minulosti
Kauzy
Dětský ................................................10
Časostroj
Mediainfo 2013
Zábavné ............................................. 11
Otazníky historie
LoveStory – Historická červená
knihovna
Military..............................................13
Válka REVUE
II. světová
I. světová
Vojska
Radost z poznání
Největší české vydavatelství populárně-naučných časopisů
Počítače a spotřební
elektronika .....................................16
Extra PC
HARDWARE speciál
Internetové .......................................18
Cnews.cz, ExtraHardware.cz,
ExtraNotebook.cz, ExtraWindows.cz
1
PORTFOLIO EXTRA PUBLISHING PRO ROK 2013
2
ÚVODNÍ SLOVO VYDAVATELE
Milí obchodní přátelé,
je nový časopis LoveStory –
Historická červená knihovna,
který doplňuje již zavedený
měsíčník Otazníky historie.
Čtenářky se mohou těšit na velké
příběhy lásky a zrady!
díky obrovskému zájmu
čtenářů jsme za poslední
rok uskutečnili relaunch
legendárního čtrnáctideníku
100+1 zahraniční zajímavost.
Uvedli jsme měsíčník o historii
pro mladé Časostroj, oceňovaný
čtenáři i jejich rodiči. Na sklonku
léta 2012 potom odstartoval
první český časopis o objevování
a dobývání kosmu: Tajemství
vesmíru. A v prestižní fotosoutěži
magazínu Příroda nám jeho
čtenáři zaslali přes 5 000
fotografií.
Základem portfolia zůstávají
počítačové magazíny Extra PC,
HARDWARE speciál a internetové
deníky ExtraHardware.cz
a zastřešující portál Cnews.cz.
Ten se již stabilně zařadil mezi
nejčtenější specializovaná ICT
média na českém internetu.
Po šestnácti vydaných dílech se
z magazínu Tajemství české
minulosti stal od ročníku 2013
pravidelný měsíčník. Zařadil se
tak k „historickému měsíčníku
s dárkem“ Živá historie
a dvouměsíčníku Kauzy. K námi
vydávaným vojensko-historickým
titulům Válka REVUE a II. světová
přibyly ještě dvouměsíčník
Vojska a čtvrtletník I. světová.
Naopak spíše pro něžnou část
populace (a spíše pro zábavu
než poučení, i když kdo ví …)
Nejen proto je Extra Publishing
bezkonkurenčně největší české
vydavatelství populárněnaučných časopisů. Přejeme
si, aby čtenářům naše produkce
přinášela radost z poznání.
Jsme hrdí, že v přehlídce
popularizace vědy pořádané
Akademií věd ČR získaly
v listopadu 2012 projekty
Extra Publishing tři ocenění,
z toho dvě 1. místa. Časopis
100+1 zahraniční zajímavost
zvítězil v kategorii Periodikum,
druhý v pořadí skončil časopis
o historii pro děti Časostroj.
Sociální sítě stoplusjedničky,
tedy komunikace se čtenáři
prostřednictvím sítí Facebook,
Twitter a Google+, zvítězily
v kategorii Internet.
Věříme neskromně, že nadšení
a zájem ze strany čtenářů bude
nedílně doprovázeno pozorností
inzerentů. Ručíme vám za to, že
půjde o kvalitní investici. Za celý
kreativní, produkční i obchodní
tým Extra Publishing vám
přejeme mnoho radosti z poznání
po celý rok 2013,
Pavel Pospíšil,
obchodní ředitel
tištěných titulů
1. místo v kategorii
Periodikum
2. místo v kategorii
Periodikum
Libor Kříž,
obchodní ředitel
on-line titulů
1. místo v kategorii
Internet
3
LEGENDA OD ROKU 1964
100+1
zahraniční
zajímavost
Periodicita: čtrnáctideník
Vychází od: leden 1964
Tištěný náklad: 60 000 ks
Oficiální čtenost:
197 000 čtenářů
(Media Projekt 2.+3. Q 2012)
Prodaný náklad: 44 000 ks
Cena: 35,90 Kč
(speciál 79,90 Kč)
Stran: 68 (speciál 100)
Šéfredaktor: David Bimka
Legendární čtrnáctideník plný
zajímavostí z celého světa
vstupuje v roce 2013 do kulatého
50. ročníku. 100+1 zahraniční
zajímavost je nejstarší dosud
vycházející populárně-naučný
titul v ČR s tradicí od roku 1964.
Stoplusjednička zažívá svůj úspěšný
relaunch, který byl odstartován
na konci roku 2011. Rekordní je
čtenost, která těsně atakuje
hranici 200 000 čtenářů a rekordní
je i prodaný náklad. V roce 2012
stoplusjednička opakovaně prodávala
nad 40 000 ks, např. v červnu 2012
to bylo 41 215 ks a v tomto měsíci se
stala nejprodávanějším populárněnaučným časopisem.
Vydařený návrat ocenila i Akademie
věd ČR: Časopis 100+1 zahraniční
zajímavost získal 1. místo v soutěžní
přehlídce popularizace vědy
SCIAP 2012 v kategorii Periodikum
a využití sociálních sítí časopisem
1. místo v kategorii Internet.
Jdeme s dobou a se svými čtenáři
komunikujeme na Facebooku, kde
máme přes 50 000 fanoušků, a na
sociálních sítích Twitter (přes 5 000
followerů) a Google+ (téměř 10 000
followerů). Stoplusjednička se tak
řadí k nejúspěšnějším českým
mediálním značkám v sociálních
sítích.
TIP – buďte s námi v kontaktu na:
facebook.com/stoplusjednicka
twitter.com/stoplusjednicka
plus.google.com/+stoplusjednicka
4
Cílovou skupinu tvoří především
inteligentní lidé v produktivním
věku. Většina čtenářů je SŠ nebo
VŠ vzdělána, mají kvalitní finanční
zázemí a neváhají své finanční
prostředky investovat do produktových
novinek, cestování, lepšího bydlení nebo
jakékoliv možnosti, která jim přinese
lepší životní styl nebo úsporu času.
100+1
1/2013
2/2013
3/2013
4/2013
5/2013
6/2013
7/2013
8/2013
9/2013
10/2013
11/2013
12/2013
13/2013
14/2013
15/2013
16/2013
17/2013
18/2013
19/2013
20/2013
1/2014
2/2014
Vychází
Uzávěrka
12. 12. 2012
9. 1. 2013
30. 1. 2013
13. 2. 2013
6. 3. 2013
20. 3. 2013
3. 4. 2013
17. 4. 2013
2. 5. 2013
15. 5. 2013
5. 6. 2013
26. 6. 2013
24. 7. 2013
21. 8. 2013
11. 9. 2013
25. 9. 2013
9. 10. 2013
23. 10. 2013
6. 11. 2013
20. 11. 2013
11. 12. 2013
8. 1. 2014
3. 12. 2012
31. 12. 2012
21. 1. 2013
4. 2. 2013
25. 2. 2013
11. 3. 2013
25. 3. 2013
8. 4. 2013
22. 4. 2013
6. 5. 2013
27. 5. 2013
17. 6. 2013
15. 7. 2013
12. 8. 2013
2. 9. 2013
16. 9. 2013
30. 9. 2013
14. 10. 2013
28. 10. 2013
11. 11. 2013
2. 12. 2013
30. 12. 2013
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Cena
255 000 Kč
205 000 Kč
185 000 Kč
Několikrát ročně stoplusjednička
servíruje 100 stran poutavého čtení ve
svých speciálech, zaměřených vždy na
jedno zajímavé téma:
100+1 speciál
Vychází
Uzávěrka
Svět obrazem č. 1 25. 1. 2013 16. 1. 2013
jaro 2013
22. 3. 2013 13. 3. 2013
Svět obrazem č. 2 26. 4. 2013 17. 4. 2013
léto 2013
21. 6. 2013 12. 6. 2013
Svět obrazem č. 3 26. 7. 2013
17. 7. 2013
podzim 2013
20. 9. 2013 11. 9. 2013
Svět obrazem č. 4 25. 10. 2013 16. 10. 2013
zima 2013
20. 12. 2013 11. 12. 2013
Léto 2013– Koření – spolupráce s TV Nova
Podzim 2013 – Víkend – spolupráce s TV Nova
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
3/4
junior page
1/2
1/3
1/4
Cena
175 000 Kč
150 000 Kč
210 000 Kč
185 000 Kč
135 000 Kč
89 000 Kč
115 000 Kč
80 000 Kč
65 000 Kč
55 000 Kč
OBJEVOVÁNÍ A DOBÝVÁNÍ KOSMU
Rozměry 100+1 a Tajemství vesmíru
obálky
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
2/1
zrcadlo
spad
na šířku
--390 × 285
na výšku
--390 × 285
1/1
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
1/2
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 128
195 × 142
na výšku
85 × 254
97 × 285
1/3
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 81
195 × 95
na výšku
53 × 254
65 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 57
195 × 71
na výšku
--50 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
na šířku
127 × 183
138 × 197
na výšku
127 × 183
138 × 197
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: uprostřed strany
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: vpravo dole strany
U formátů na spad nechte prosím po stranách
přesahy +5 mm.
Díky Tajemství vesmíru jsme i v České republice byli u zrodu
zcela nové časopisecké kategorie, věnované objevování
a dobývání kosmu. Dnes jde o časopisy pro širokou
veřejnost, převážně vzdělané muže od 20 do 60 let.
Unikátně spojují dohromady poznání vesmíru, pozorování
oblohy, nejnovější informace o dobývání nejbližších planet
i vzdálených galaxií, vesmírných technologiích a věnují
se i historii
Tajemství
dobývání vesmíru,
Vychází
Uzávěrka
hvězdným válkám, vesmíru
leden–únor 13
11. 1. 2013
2. 1. 2013
armádnímu využití
speciál zima 13
8. 2. 2013
30. 1. 2013
a politickým
březen 13
8. 3. 2013
27. 2. 2013
souvislostem. To
duben 13
5. 4. 2013
27. 3. 2013
vše s jedinečnými
a nádhernými
květen 13
3. 5. 2013
24. 4. 2013
fotografiemi
červen 13
7. 6. 2013
29. 5. 2013
NASA, ESA
červenec–
5. 7. 2013
26. 6. 2013
a dalších
srpen 13
vesmírných
speciál léto 13
9. 8. 2013
24. 7. 2013
agentur
září 13
6. 9. 2013
28. 8. 2013
a s mimořádně
říjen 13
4. 10. 2013
25. 9. 2013
kvalitními texty
listopad 13
1. 11. 2013 23. 10. 2013
od předních
prosinec 13
6. 12. 2013
27. 11. 2013
odborníků
leden–únor 14
10. 1. 2014
1. 1. 2014
na astronomii
a kosmické
Formát
Cena
technologie.
Tajemství
vesmíru je
pro všechny
fandy astronomie
a kosmonautiky.
Kupují si ho jak
znalci svého
oboru, tak široké
spektrum amatérů
na základě
poutavých témat
z titulní strany.
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Tajemství
vesmíru
Periodicita: měsíčník
Vychází od: září 2012
Tištěný náklad: 20 000 ks
Prodaný náklad: 8 000 ks
Cena: 59,90 Kč
(speciál 79,90 Kč)
Stran: 68 (speciál 100)
Šéfredaktor: Petr Broža
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
5
PRVNÍ ČASOPIS, KTERÝ VÁS ZAVEDE DO DIVOČINY!
Příroda
Periodicita: měsíčník
Vychází od: červen 2008
Tištěný náklad: 25 000 ks
Oficiální čtenost:
63 000 čtenářů
(Media Projekt 2.+3. Q 2012)
Prodaný náklad: 12 000 ks
Cena: 59,90 Kč
(s DVD 89,90 Kč)
Stran: 100 (speciál 164)
Šéfredaktor: Marek Telička
Příroda je divoká, nespoutaná, živá, ale i křehká a ohrožená.
Magazín Příroda je navíc krásný, zábavný i poučný. Na
kvalitním papíře a ve velkém formátu zasvěcuje
opravdové zájemce do poznání skutečné divoké přírody
a jejích tajů. Nebarví nic na růžovo, ukazuje skutečnost,
jaká doopravdy je. Vždyť příroda je úžasná bez jakýchkoliv
příkras! Unikátní, nádherné snímky a zasvěcené inteligentní
texty čtenáře přenesou rovnou do srdce divočiny.
Prestižní událostí je každoroční fotosoutěž PřírodaWildlife. Ta se ohlasem mezi čtenáři a amatérskými
fotografy i počtem přes 5 000 obesílaných snímků řadí mezi
absolutně největší fotosoutěže v ČR. Partnerství soutěže
je vynikající a cílenou příležitostí ke zviditelnění nejen pro
dodavatele z oblasti foto-video, ale také pro budování dobré
značky v souvislosti s tématem přírody, její ochrany, odvahy
a dobrodružství.
Čtenářskou skupinu tvoří z 63 % muži a z 37 % ženy.
Jsou to převážně lidé, kteří již mají svůj vyhraněný
životní styl a finanční zázemí. Snaží se věnovat svým
koníčkům
jako je cestování, outdoorové aktivity
ko
o
sporty. K jejich přirozenosti patří otevřenost
a adrenalinové
a
novým poznáním a novým možnostem, které jim jakkoliv
kn
mohou obohatit aktivní životní styl.
m
mo
Příroda
Př
6
le
leden–únor
13
březen 13
bř
duben 13
du
květen 13
kv
červen 13
če
červenec–srpen 13
če
září 13
zá
říjen 13
říj
listopad 13
lis
prosinec 13
pr
speciál 2014
sp
leden–únor 14
le
březen 14
Vychází
Uzávěrka
14. 12. 2012
15. 2. 2013
22. 3. 2013
19. 4. 2013
24. 5. 2013
21. 6. 2013
23. 8. 2013
20. 9. 2013
25. 10. 2013
22. 11. 2013
6. 12. 2013
20. 12. 2013
21. 2. 2014
5. 12. 2012
6. 2. 2013
13. 3. 2013
10. 4. 2013
15. 5. 2013
12. 6. 2013
14. 8. 2013
11. 9. 2013
16. 10. 2013
13. 11. 2013
27. 11. 2013
11. 12. 2013
12. 2. 2014
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Rozměry Přírody a Živé historie
obálky
zrcadlo
spad
na šířku
--230 × 297
na výšku
--230 × 297
2/1
zrcadlo
spad
na šířku
--460 × 297
na výšku
--460 × 297
1/1
zrcadlo
spad
na šířku
204 × 260
230 × 297
na výšku
204 × 260
230 × 297
3/4
zrcadlo
spad
na šířku
204 × 207
230 × 219
na výšku
-----
2/3
zrcadlo
spad
na šířku
204 × 173
230 × 194
na výšku
152 × 260
160 × 297
junior page
zrcadlo
spad
na šířku
100 × 150
---
na výšku
100 × 150
---
Umístění: uprostřed strany
Cena
175 000 Kč
150 000 Kč
210 000 Kč
185 000 Kč
135 000 Kč
115 000 Kč
80 000 Kč
65 000 Kč
55 000 Kč
255 000 Kč
205 000 Kč
185 000 Kč
HISTORICKÝ MAGAZÍN S DÁRKEM
1/2
zrcadlo
spad
na šířku
204 × 128
230 × 146
na výšku
100 × 260
113 × 297
1/3
zrcadlo
spad
na šířku
204 × 82
230 × 97
na výšku
60 × 260
73 × 297
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
204 × 57
230 × 73
na výšku
47 × 260
60 × 297
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
100 ×128
---
na výšku
-----
1/8
zrcadlo
spad
na šířku
204 × 23
230 × 36
na výšku
-----
na šířku
152 × 200
165 × 216
na výšku
152 × 200
165 × 216
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: vpravo dole strany
U formátů na spad nechte prosím po stranách
přesahy +5 mm.
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
Cílem Živé historie je zprostředkovat setkání s českou
i světovou historii populární formou, ale s respektem
k historickým faktům, a prezentovat nové informace
o historických událostech, osobách i objevech. Přinášíme
materiály z oblasti bitev, válek i politiky, přibližujeme denní
život lidí v té které době, prozkoumáváme záhady i mýty,
dějiny vědy a vynálezů, objevné a výzkumné expedice
i zajímavosti ze života známých osobnosti. Přestože
Živá historie není vyhrazena primárně odborníkům, ale
jde o popularizační magazín, snažíme se vyvarovat
bulvárnímu tonu. Rádi bychom, aby časopis posloužil
i k (sebe)vzděláni jako názorná a zábavná pomůcka. Do
Živé historie neváhají přispívat ti nejvíce renomovaní
odborníci a vážené instituce, partnerem časopisu je
Národní památkový ústav.
Každé číslo je doprovázeno dárkem – co nejvěrnějším
reprintem vzácného historického artefaktu, jako jsou
staré listiny, mapy, rukopisy, kroniky, ale např. i dobové
noviny a časopisy. Také tato příloha může být vhodným
místem pro reklamní partnerství.
Čtenářská obec magazínu
je tvořena lidmi se SŠ a VŠ
vzděláním z různých oborů se
zájmem o historii a všeobecný
přehled. Jsou to stejní lidé,
kteří sledují i ekonomické
a společenské týdeníky! Jejich
zájmem je mít především kvalitní
informace.
Speciály ŽH
Vychází
Uzávěrka
léto 2013
Poklady VII.
zima 2014
7. 6. 2013
5. 7. 2013
6. 12. 2013
29. 5. 2013
26. 6. 2013
27. 11. 2013
Živá historie
leden–únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec–
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
leden–únor 14
březen 14
Vychází
Uzávěrka
14. 12. 2012
15. 2. 2013
22. 3. 2013
19. 4. 2013
17. 5. 2013
5. 12. 2012
6. 2. 2013
13. 3. 2013
10. 4. 2013
8. 5. 2013
21. 6. 2013
12. 6. 2013
23. 8. 2013
20. 9. 2013
18. 10. 2013
15. 11. 2013
13. 12. 2013
14. 2. 2014
14. 8. 2013
11. 9. 2013
9. 10. 2013
6. 11. 2013
4. 12. 2013
5. 2. 2014
Živá historie
Periodicita: měsíčník
Vychází od: červen 2008
Tištěný náklad: 32 000 ks
Oficiální čtenost:
73 000 čtenářů
(Media Projekt 2.+3. Q 2012)
Prodaný náklad: 18 200 ks
Cena: 59,90 Kč
Stran: 84 + příloha
Šéfredaktorka:
Andrea Poláčková
7
JEDINÝ MAGAZÍN 100% JEN O NAŠÍ HISTORII
Tajemství
české
minulosti
Periodicita: měsíčník
Vychází od: únor 2010
Tištěný náklad: 18 000
Oficiální čtenost:
83 000 čtenářů
(Media Projekt 2.+3. Q 2012)
Prodaný náklad: 10 200 ks
Cena: 69,90 Kč
Stran: 84
Šéfredaktor: Marek Vlha
Přeneste se mezi výjimečné: Tajemství české minulosti je
exkluzivní magazín s lesklou obálkou a pevnou vazbou
věnovaný výhradně českým dějinám!
Čtenáři se setkají s velkými panovníky a hlavami šlechtických rodů, stejně jako s nechvalně proslulými zrádci
a kontroverzními osobnostmi. Seznámí se s přelomovými událostmi, které měnily chod dějin, stejně jako
s každodenním
Tajemství české
životem našich
Vychází
Uzávěrka
předků. Tajemství minulosti
leden–únor
13
7.
12.
2013
28.
11. 2013
české minulosti
březen 13
8. 2. 2013 30. 1. 2013
je časopis pro
duben 13
8. 3. 2013 27. 2. 2013
všechny milovní12. 4. 2013
3. 4. 2013
ky české historie. květen 13
červen 13
10. 5. 2013
1. 5. 2013
V elegantní
grafické úpravě červenec–
14. 6. 2013
5. 6. 2013
přináší zasvěce- srpen 13
né články a rozzáří 13
16. 8. 2013
7. 8. 2013
hovory s předními říjen 13
13. 9. 2013
4. 9. 2013
historiky, unikátní listopad 13
11. 10. 2013 2. 10. 2013
obrazové mateprosinec 13
8. 11. 2013 30. 10. 2013
riály, historické
leden–únor 14
6. 12. 2013 27. 11. 2013
mapy a mnoho
březen 14
7. 2. 2013 29. 1. 2013
dalšího.
d
dalš
Čtenáři
Tajemství
české minulosti
č
česk
patří do nejvyšp
patř
sociodeš
ších
mografických
m
mog
kategorií A a B.
k
kate
JJde
de o vzdělané
profesionály
p
profe
manažery, hlavy
a ma
rodin
ro
odin s nejvyššími
příjmy.
p
příjm
8
Rozměry Tajemství české minulosti a Kauz
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
obálky
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
2/1
zrcadlo
spad
na šířku
--390 × 285
na výšku
--390 × 285
1/1
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
1/2
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 128
195 × 142
na výšku
85 × 254
97 × 285
1/3
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 81
195 × 95
na výšku
53 × 254
65 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 57
195 × 71
na výšku
--50 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
na šířku
127 × 183
138 × 197
na výšku
127 × 183
138 × 197
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: uprostřed strany
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: vpravo dole strany
U formátů na spad nechte prosím po stranách
přesahy +5 mm.
PŘELOMOVÁ HISTORICKÁ UDÁLOST
Kauzy
Periodicita: dvouměsíčník
Vychází od: červen 2011
Tištěný náklad: 15 000 ks
Prodaný náklad: 8 600 ks
Cena: 49,90 Kč
Stran: 52
Šéfredaktor: Jindřich Kačer
V rozšiřující edici extra HISTORIE
vycházejí Kauzy: Ob měsíc jedna
přelomová historická událost
v detailním pohledu, v atraktivní
časopisecké úpravě. Jsme na stopě
všech nevyřešených „Kauz“, které
dodnes přitahují pozornost. Ať již
šlo např. o atentát na Heydricha,
vyvraždění Přemyslovců nebo
záhadnou smrt Jana Masaryka.
TARIFNÍ BALÍČKY
Platí pro formát 1/1 strany. Jednotlivé tarify mezi sebou nelze kombinovat.
Net net cena je konečná, po všech slevách (i agenturních).
Tarif Extra
100+1, Příroda, Extra PC, Živá historie
Tarif Speciál
100+1, Tajemství české minulosti,
Tajemství vesmíru, Příroda
Formát
1/1 strany
net net cena
162 000 Kč
(brutto cena: 490 000 Kč)
Formát
net net cena
1/1 strany
108 000 Kč
(brutto cena: 440 000 Kč)
Kauzy
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
Vychází
Uzávěrka
21. 12. 2012
22. 2. 2013
26. 4. 2013
28. 6. 2013
23. 8. 2013
25. 10. 2013
20. 12. 2013
12. 12. 2012
13. 2. 2013
17. 4. 2013
19. 6. 2013
14. 8. 2013
16. 10. 2013
11. 12. 2013
Tarif ŽIVA
Živá historie, Válka REVUE
Tarif ŽIVA100
100+1, Živá historie, Tajemství české
minulosti
Formát
1/1 strany
Formát
1/1 strany
net net cena
65 000 Kč
(brutto cena: 170 000 Kč)
net net cena
85 000 Kč
(brutto cena: 305 000 Kč)
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
Tarif History
Živá historie, Tajemství české minulosti
Formát
1/1 strany
net net cena
70 000 Kč
(brutto cena: 170 000 Kč)
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
9
ZÁBAVNÁ CESTA DO HISTORIE PRO MLADÉ ČTENÁŘE
Časostroj
Periodicita: měsíčník
Vychází od: listopad 2011
Tištěný náklad: 15 000 ks
Prodaný náklad: 7 500 ks
Cena: 69,90 Kč
(speciál 79,90 Kč)
Stran: 68 + příloha
Šéfredaktorka:
Tereza Sýkorová
Pěkně ilustrovaný zábavný časopis
Časostroj zve do historie mladé
čtenáře a jejich rodiče. Srozumitelně
a jednoduše přináší informace
z různých časových období. Obsahuje
čtivé texty, kvalitní a vtipné ilustrace
od předních českých ilustrátorů
a přílohy v podobě vystřihovánek,
plakátů a společenských her. Je
pomocníkem ve škole a mění nudný
dějepis na skutečnou zábavu!
Je oceňován jak čtenáři, tak jejich
rodiči a pedagogy. Stovky předplatitelů
získal přímo mezi základními školami.
Časostroj byl také oceněn 2. místem
v kategorii Periodikum v soutěžní
přehlídce popularizace vědy SCIAP
2012 pořádané Akademií věd ČR.
Časostroj je první a jediný
český magazín o historii, určený
výhradně mladým čtenářům, ve věku
od cca 7 do 15 let. Mnoho rodičů
p již dokonce se svými
ale čte časopis
lá
áky.
áky
předškoláky.
10
Časostroj
leden-únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
speciál léto
červenec–
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
speciál zima
leden-únor 14
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Vychází
Uzávěrka
21. 12. 2012
22. 2. 2013
29. 3. 2013
26. 4. 2013
31. 5. 2013
14. 6. 2013
12. 12. 2012
13. 2. 2013
20. 3. 2013
17. 4. 2013
22. 5. 2013
5. 6. 2013
28. 6. 2013
19. 6. 2013
30. 8. 2013
27. 9. 2013
25. 10. 2013
22. 11. 2013
6. 12. 2013
20. 12. 2013
21. 8. 2013
18. 9. 2013
16. 10. 2013
13. 11. 2013
27. 11. 2013
11. 12. 2013
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
HISTORIE UMÍ BÝT NAPÍNAVÁ A ČTIVÁ!
Rozměry Časostroje a Otazníků historie
obálky
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
2/1
zrcadlo
spad
na šířku
--390 × 285
na výšku
--390 × 285
1/1
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
1/2
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 128
195 × 142
na výšku
85 × 254
97 × 285
1/3
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 81
195 × 95
na výšku
53 × 254
65 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 57
195 × 71
na výšku
--50 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
na šířku
127 × 183
138 × 197
na výšku
127 × 183
138 × 197
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: uprostřed strany
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: vpravo dole strany
U formátů na spad nechte prosím po stranách
přesahy +5 mm.
Kdy vás naposled historie šokovala? Na základní škole při
pohledu na krvežíznivou dějepisářku? S tím je konec! Žádné
nudné seznamy letopočtů a jmen, dokážeme vám,
že historie umí být dost dramatická. A také tajemná,
ohromující a pořádně čtivá. Existuje tolik nerozluštěných
záhad, které nám naši slavní i méně slavní předkové odkázali
a vy o nich ještě nevíte!
Odhalíme všechny
tajemné a doposud
nevyřešené
„otazníky“ historie:
Byl Mozart
zavražděn? Proč
nebyla pohřbena
Mozartova lebka?
Kde leží hrob sv.
Anežky české? Kdo
byl skutečný hrabě
Dracula? Otazníky
historie budou číst
bez dechu i ti, které
ve škole dějepis
nudil.
Otazníky
historie
jsou měsíčníkem
o historii, který
je doslova pro
každého. Díky
příznivé ceně
a rozsahu bude
své čtenáře
doprovázet
kdekoliv, na cestě
z práce, do práce,
na výlet, na chalupu
i dovolenou.
Otazníky historie
leden 13
únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec 13
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
Vychází
Formát
jaro 2013
léto 2013
podzim 2013
zima 2014
Periodicita: měsíčník
Vychází od: únor 2011
Tištěný náklad: 25 000 ks
Prodaný náklad: 14 000 ks
Cena: 39,90 Kč
(speciál 49,90 Kč)
Stran: 52
Šéfredaktorka:
Vendula Hrnčířová
Cena
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Otazníky historie
SPECIÁL
Uzávěrka
11. 1. 2013
2. 1. 2013
8. 2. 2013 30. 1. 2013
8. 3. 2013 27. 2. 2013
5. 4. 2013 27. 3. 2013
3. 5. 2013 24. 4. 2013
7. 6. 2013 29. 5. 2013
4. 7. 2013 26. 6. 2013
2. 8. 2013 24. 7. 2013
6. 9. 2013 28. 8. 2013
4. 10. 2013 25. 9. 2013
1. 11. 2013 23. 10. 2013
6. 12. 2013 27. 11. 2013
Otazníky
historie
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
Vychází
Uzávěrka
15. 2. 2013 6. 2. 2013
17. 5. 2013 8. 5. 2013
16. 8. 2013 7. 8. 2013
15. 11. 2013 6. 11. 2013
11
PRAVDIVÉ PŘÍBĚHY LÁSKY, VÁŠNĚ A ZRADY
LoveStory
Periodicita: měsíčník
Vychází od: prosinec 2012
Tištěný náklad: 20 000 ks
Prodaný náklad: 10 000 ks
Cena: 49,90 Kč
Stran: 52
Šéfredaktor:
Richard Guryča
Téma časopisu
je dost možná to
nejpodstatnější,
o čem lze psát i číst.
Je to láska v podobě
romantické, zralé,
vypočítavé i ničivé.
Tradice vyprávění
milostných příběhů je
stará už celá staletí.
Svědčí o tom, že se
lidé k lásce už od
pradávna upínají jako
k největší naději a že
dává jejich životům
smysl. Vztah mezi
mužem a ženou od
samého počátku
hýbe světem. Mění
dějiny zemí, je
zdrojem energie pro
velké umělecké činy
a objevy.
LoveStory
leden 13
únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec 13
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
leden 14
Rozměry LoveStory a Válka REVUE
Vychází
Uzávěrka
14. 12. 2012
25. 1. 2013
22. 2. 2013
22. 3. 2013
19. 4. 2013
24. 5. 2013
21. 6. 2013
26. 7. 2013
23. 8. 2013
20. 9. 2013
18. 10. 2013
15. 11. 2013
13. 12. 2013
5. 12. 2012
16. 1. 2013
13. 2. 2013
13. 3. 2013
10. 4. 2013
15. 5. 2013
12. 6. 2013
17. 7. 2013
14. 8. 2013
11. 9. 2013
9. 10. 2013
6. 11. 2013
4. 12. 2013
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
Hlubokých příběhů,
jejichž síla vám
vezme dech, se
v lidské historii stalo
nepřeberné množství.
185 000 Kč
Budeme je pro vás
164 000 Kč
vyhledávat. Budeme
119 000 Kč
je vám v LoveStory –
edici Historická červená knihovna – vyprávět. Odhalíme
tajemství známých i neznámých lidí, jejichž život byl milostným
citem tak či onak poznamenán. A navrch přidáme kupu
zajímavostí.
Cílovou skupinou časopisu LoveStory jsou čtenářky ve
věku 15–50 let, které berou tento měsíčník do rukou
pro relaxaci a zábavu.
12
obálky
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
2/1
zrcadlo
spad
na šířku
--390 × 285
na výšku
--390 × 285
1/1
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
1/2
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 128
195 × 142
na výšku
85 × 254
97 × 285
1/3
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 81
195 × 95
na výšku
53 × 254
65 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 57
195 × 71
na výšku
--50 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
na šířku
127 × 183
138 × 197
na výšku
127 × 183
138 × 197
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: uprostřed strany
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: vpravo dole strany
U formátů na spad nechte prosím po stranách
přesahy +5 mm.
POPULÁRNĚ-NAUČNÝ MAGAZÍN
AGAZÍN ZAMĚŘENÝ NA D
DĚJINY VOJENSTVÍ
Měsíčník Válka REVUE je určen
širokému okruhu čtenářů, kteří se
zajímají o dějiny moderního vojenství,
s těžištěm v 19. a 20. století.
Hlavní pozornost je soustředěna
na období první a druhé světové
války, stranou ovšem nezůstávají ani
moderní konflikty. Zvláštní rubriky
jsou věnovány vojenské technice
a zbraním, a to jak jejich vzniku
a výrobě, tak použití v boji.
Čtvrtletní Speciál Válka REVUE se
zaměřuje vždy na jednu konkrétní
tematickou oblast, která je velmi
zevrubně popsána na rozsahu sto
stran. Jedná se například o portréty
významných vojevůdců, slavných bitev,
zbraní či speciálních operací.
Časopis je určen silné cílové
skupině zájemců o vojenskou
historii. Jsou to inteligentní lidé,
kteří se zajímají o historii vojenství,
o politické a válečné konflikty, které
nenapravitelně změnily dějiny celého
světa. Čtenáři tohoto titulu i ostatních
titulů v této sekci jsou vnímaví lidé,
pracovití a ekonomicky aktivní,
zajímají se o politiku, ekonomiku
a sebevzdělávání.
Válka REVUE
leden–únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec–
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
leden–únor 14
březen 14
VR Speciál
jaro 2013
léto 2013
podzim 2013
zima 2014
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Vychází
Uzávěrka
14. 12. 2012
15. 2. 2013
22. 3. 2013
19. 4. 2013
24. 5. 2013
5. 12. 2012
6. 2. 2013
13. 3. 2013
10. 4. 2013
15. 5. 2013
21. 6. 2013
12. 6. 2013
23. 8. 2013
20. 9. 2013
18. 10. 2013
15. 11. 2013
13. 12. 2013
14. 2. 2014
14. 8. 2013
11. 9. 2013
9. 10. 2013
6. 11. 2013
4. 12. 2013
31. 1. 2014
Vychází
Uzávěrka
1. 2. 2013
10. 5. 2013
9. 8. 2013
8. 11. 2013
23. 1. 2013
1. 5. 2013
31. 7. 2013
30. 10. 2013
Válka REVUE
Periodicita: měsíčník
Vychází od: červen 2009
Tištěný náklad: 25 000 ks
Oficiální čtenost:
42 000 čtenářů
Prodaný náklad: 12 000 ks
Cena: 49,90 Kč
(speciál 79,90 Kč)
Stran: 52 (speciál 100)
Šéfredaktor: Jan Čurda
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
13
NEJVĚTŠÍ KONFLIKT DĚJIN V DETAILNÍM POHLEDU
II. světová
II. světová
Největší konflikt dějin v detailním pohledu
Periodicita: měsíčník
Vychází od: listopad 2011
Tištěný náklad: 20 000 ks
Prodaný náklad: 10 500 ks
Cena: 49,90 Kč
Stran: 52
Šéfredaktor:
Alexandr Brummer
14
Měsíčník II. světová z edice extra VÁLKA rozšiřuje téma
největšího válečného konfliktu dějin z několika stránek na
rozsah plnohodnotného magazínu: slavné i neznámé bitvy,
zbraně, speciální operace, portréty vojenských osobností,
taktika, strategie, rozhovory s posledními pamětníky
i s vojenskými historiky, podzemní a partyzánské hnutí i válka
v týlu. To vše v detailním, tematicky vyhraněném pohledu
s paletou rubrik od klasických popisů bitev, přes život vojáků
v zákopech a civilistů v zázemí, vojenskou techniku, taktiku
boje, výstroj až k politickému pozadí konfliktu.
Cílovou
skupinu
magazínu II. světová
i ostatních
military titulů tvoří
z 90 % muži,
v produktivním
věku, zájemci
o vojenskou historii.
Liší se mírou zaujetí
pro svůj koníček.
Každopádně
svému hobby
věnují hodně
svého volného
času i peněz:
Počínaje četbou
literatury faktu, přes
sběratelství artefaktů
a modelů techniky,
modelářství,
cestování
a poznávání
památek vojenské
historie, návštěvu
armádních muzeí
po celém světě, až
po aktivní působení
v klubech vojenské
historie.
II. světová
leden-únor 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec–
srpen 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
leden-únor 14
březen 14
Vychází
Uzávěrka
21. 12. 2012
22. 2. 2013
29. 3. 2013
26. 4. 2013
31. 5. 2013
12. 12. 2012
13. 2. 2013
20. 3. 2013
17. 4. 2013
22. 5. 2013
28. 6. 2013
19. 6. 2013
30. 8. 2013
27. 9. 2013
25. 10. 2013
22. 11. 2013
20. 12. 2013
21. 2. 2014
21. 8. 2013
18. 9. 2013
16. 10. 2013
13. 11. 2013
11. 12. 2013
7. 2. 2014
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
Rozměry II. světová, I. světová, Vojska
obálky
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
2/1
zrcadlo
spad
na šířku
--390 × 285
na výšku
--390 × 285
1/1
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
1/2
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 128
195 × 142
na výšku
85 × 254
97 × 285
1/3
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 81
195 × 95
na výšku
53 × 254
65 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 57
195 × 71
na výšku
--50 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
na šířku
127 × 183
138 × 197
na výšku
127 × 183
138 × 197
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: uprostřed strany
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: vpravo dole strany
U formátů na spad nechte prosím po stranách
přesahy +5 mm.
LEGENDÁRNÍ OZBROJENÉ SLOŽKY
Vojska
Periodicita: dvouměsíčník
Vychází od: listopad 2012
Tištěný náklad: 20 000 ks
Prodaný náklad: 11 000 ks
Cena: 59,90 Kč
Stran: 52
Šéfredaktor:
Viktor Grossmann
VŠE O VELKÉ VÁLCE
Nový přírůstek do rozšiřující edice extra
VÁLKA zevrubně přibližuje historii,
výzbroj, strukturu a samozřejmě
i zásadní bitvy a slavné příslušníky
významných ozbrojených složek.
Německá Luftwaffe či Kriegsmarine,
americká námořní pěchota, britská
Royal Navy, sovětská Rudá armáda,
ale i vojska Československa,
Japonska, Itálie či Izraele v různých
údobích – to jsou témata jednotlivých,
sběratelsky koncipovaných sešitů
Vojska, které kombinují „knižní“ důraz
na systematická fakta s magazínovou
čtivostí.
Vojska
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
Vychází
Uzávěrka
23. 11. 2012
18. 1. 2013
15. 3. 2013
17. 5. 2013
19. 7. 2013
13. 9. 2013
8. 11. 2013
14. 11. 2012
9. 1. 2013
6. 3. 2013
8. 5. 2013
10. 7. 2013
4. 9. 2013
30. 10. 2013
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
Nový čtvrtletník z edice extra VÁLKA
uspokojuje poptávku čtenářů po
časopisu, který by se zabýval výhradně
I. světovou válkou. V předvečer 100.
výročí vypuknutí Velké války volalo
téma po časopiseckém zpracování:
Vždyť v mnoha českých rodinách
dodnes vzpomínají na své předky
bojující na všech tehdejších stranách
i frontách. Tematický záběr časopisu
sahá od líčení zásadních bitev přes
zasvěcený popis používané taktiky
až po přiblížení těžkého života vojáků
v zákopech. Fanoušky vojenské
techniky potěší články o prvních
moderních zbraních, jako jsou tehdejší
tanky, neopomíjíme avšak ani tajnou
válečnou politiku či portréty vojevůdců.
I. světová
I/13
II/13
III/13
IV/13
I/14
Vychází
Uzávěrka
21. 12. 2012
29. 3. 2013
28. 6. 2013
27. 9. 2013
20. 12. 2013
12. 12. 2012
20. 3. 2013
19. 6. 2013
18. 9. 2013
11. 12. 2013
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
I. světová
Periodicita: čtvrtletník
Vychází od: prosinec 2012
Tištěný náklad: 18 000 ks
Prodaný náklad: 7 000 ks
Cena: 49,90 Kč
Stran: 52
Šéfredaktor:
Viktor Grossmann
Cena
125 000 Kč
100 000 Kč
149 000 Kč
119 000 Kč
89 000 Kč
79 000 Kč
59 000 Kč
49 000 Kč
39 000 Kč
185 000 Kč
164 000 Kč
119 000 Kč
15
MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO LIDI
Extra PC
Periodicita: měsíčník
Vychází od: září 2006
Tištěný náklad: 30 000 ks
Oficiální čtenost:
47 000 čtenářů
(Media Projekt 2.+3. Q 2012)
Prodaný náklad: 14 000 ks
Cena: 59,90 Kč
(s DVD 79,90 Kč)
Stran: 116
Šéfredaktor: Jan Čarek
16
„Renesance“ uživatelského
časopisu o počítačích a spotřební
elektronice. U čtenářů uspěl koncept
magazínu pro středně pokročilého
a pokročilého uživatele, který na trhu
chyběl. Redakce Extra PC testuje,
srovnává, sleduje nejnovější trendy
v ITC, a také radí: Vnitřní příloha PC
rady přináší podrobně zpracované
návody, co doopravdy fungují!
Extra PC slouží také cíleně potřebám
českých podniků v příloze Extra
Byznys. Díky vysokému podílu
firemních abonentů (25%) má Extra
PC mezi firemními čtenáři srovnatelný
nebo i vyšší zásah než typické B2B
magazíny. Extra PC pravidelně sleduje
trh ekonomických a informačních
systémů v komentovaných přehledech
a katalozích.
Cílovou skupinu tvoří z 90 %
muži ve věku 25 až 49 let se
SŠ a VŠ vzděláním a s příjmem nad
30 tisíc korun. Podstatné finanční
prostředky ze svého osobního rozpočtu
investují do nové techniky, ať již jde
o chytré telefony, tablety, notebooky,
PC, tiskárny, fotoaparáty, kamery,
LCD, TV a další digitální „hračky“.
Extra PC
leden 13
březen 13
duben 13
květen 13
červen 13
červenec 13
září 13
říjen 13
listopad 13
prosinec 13
leden 14
únor 14
Vychází
Uzávěrka
21. 12. 2012
22. 2. 2013
29. 3. 2013
26. 4. 2013
24. 5. 2013
28. 6. 2013
30. 8. 2013
27. 9. 2013
25. 10. 2013
22. 11. 2013
20. 12. 2013
24. 1. 2014
12. 12. 2012
13. 2. 2013
20. 3. 2013
17. 4. 2013
15. 5. 2013
19. 6. 2013
21. 8. 2013
18. 9. 2013
16. 10. 2013
13. 11. 2013
11. 12. 2013
15. 1. 2014
Extra PC speciál
léto
zima
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
Vychází
Uzávěrka
12. 4. 2013
11. 10. 2013
5. 4. 2013
3. 10. 2013
Cena
175 000 Kč
150 000 Kč
210 000 Kč
185 000 Kč
135 000 Kč
115 000 Kč
80 000 Kč
65 000 Kč
55 000 Kč
255 000 Kč
205 000 Kč
185 000 Kč
PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON PC
Rozměry Extra PC, HARDWARE speciál
obálky
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
2/1
zrcadlo
spad
na šířku
--390 × 285
na výšku
--390 × 285
1/1
zrcadlo
spad
na šířku
--195 × 285
na výšku
--195 × 285
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
1/2
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 128
195 × 142
na výšku
85 × 254
97 × 285
1/3
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 81
195 × 95
na výšku
53 × 254
65 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
171 × 57
195 × 71
na výšku
--50 × 285
1/4
zrcadlo
spad
na šířku
83 × 125
---
na výšku
-----
na šířku
127 × 183
138 × 197
na výšku
127 × 183
138 × 197
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: uprostřed strany
Časopis seskupující do jednoho užitečného sešitu
rozsáhlé, odborné a poctivé testy, recenze a srovnání
počítačových komponent, grafických karet, procesorů
a základních desek. HARDWARE speciál pomáhá
čtenářům zjistit o produktu vše, aby si byli jisti maximálním
výkonem i maximální výhodností koupě.
Stavba počítačů se pro běžné uživatele stala
z nutnosti zálibou, ať již jde „jen“ o přetaktování nebo
o hraní – na výkon nejnáročnějších – her současnosti.
Cílovou skupinu proto tvoří pokročilí uživatelé počítačů
i IT profesionálové. Jsou to z 90 % muži se středoa vysokoškolským vzděláním a s příjmem nad 30 tisíc
korun. Naši čtenáři mají nákladný koníček, neváhají do něj
investovat i desítky tisíc korun měsíčně a několikrát do
roka obnovit svůj „vozový park“!
HARDWARE speciál
junior page
zrcadlo
spad
Umístění: vpravo dole strany
U formátů na spad nechte prosím po stranách
přesahy +5 mm.
zima 13
léto 13
Vychází
Uzávěrka
25. 1. 2013
26. 7. 2013
16. 1. 2013
17. 7. 2013
Formát
2. obálka
3. obálka
4. obálka
2/1
1/1
junior page
1/2
1/3
1/4
Formát 2/1 strany
rozkládací 1. obálka
strany 2 + 3
jinde ve výtisku
HARDWARE
speciál
Periodicita: pololetník
Vychází od: duben 2008
Tištěný náklad: 15 000 ks
Prodaný náklad: 9 400 ks
Cena: 99,90 Kč
Stran: 132
Šéfredaktor: Radek Bábíček
Cena
175 000 Kč
150 000 Kč
210 000 Kč
185 000 Kč
135 000 Kč
115 000 Kč
80 000 Kč
65 000 Kč
55 000 Kč
255 000 Kč
205 000 Kč
185 000 Kč
17
INTERNETOVÉ MAGAZÍNY
Cnews.cz
Formát
Pozice
Cena/týden
Garance impresí
1 000 × 200
30 kB
celá síť .Cnews.cz
225 000 Kč
500 000
NE
Square banner
300 × 300
30 kB
celá síť .Cnews.cz
150 000 Kč
500 000
NE
Bigboard Article
NE
Double Leaderboard
www.cnews.cz
Portál o světě IT, internetu
a moderních technologií
Základní výkonnostní
statistiky
PV (Pageviews)
P/V (Page/Visits)
V (Visits)
RU (Real Users)
TOS (Time On Site)
500 × 200
30 kB
celá síť .Cnews.cz
120 000 Kč
150 000
Full banner
468 × 60
30 kB
celá síť .Cnews.cz
60 000 Kč
150 000
NE
Skyscraper
120 × 600
25 kB
celá síť .Cnews.cz
85 000 Kč
500 000
NE
Wide Skyscraper
160 × 600
25 kB
celá síť .Cnews.cz
100 000 Kč
500 000
NE
za měsíc
Formát
Pozice
Cena/týden
Garance impresí
Exkluzivita
1 000 × 200
30 kB
celý web
150 000 Kč
360 000
ANO
Leaderboard
745 × 100
30 kB
titulní strana
55 000 Kč
120 000
ANO
Leaderboard
745 × 100
30 kB
mimo titulní stranu
40 000 Kč
120 000
NE (1 ze 2)
Leaderboard
745 × 100
30 kB
celý web
100 000 Kč
360 000
ANO
Square banner
300 × 300
30 kB
titulní strana
55 000 Kč
120 000
ANO
Square banner
300 × 300
30 kB
mimo titulní stranu
40 000 Kč
120 000
NE (1 ze 2)
Square banner
300 × 300
30 kB
celý web
100 000 Kč
360 000
ANO
Bigboard Article
500 × 200
30 kB
mimo titulní stranu
40 000 Kč
80 000
NE (1 ze 3)
Full banner
468 × 60
30 kB
mimo titulní stranu
40 000 Kč
80 000
NE (1 ze 3)
Skyscraper
120 × 600
25 kB
celý web
55 000 Kč
360 000
ANO
Wide Skyscraper
160 × 600
25 kB
celý web
65 000 Kč
360 000
ANO
Double Leaderboard
www.extrahardware.cz
Internetový magazín pro počítačové
nadšence a geeky
PV (Pageviews)
P/V (Page/Visits)
V (Visits)
RU (Real Users)
TOS (Time On Site)
18
Exkluzivita
2 540 000
2,23
1 140 000
684 000
18:47
ExtraHardware.cz
Základní výkonnostní
statistiky
Rozměr (px) Max. velikost (kB)
za měsíc
1 500 000
2,85
510 000
218 100
26:23
Rozměr (px) Max. velikost (kB)
Soutěž
7 dní
N/A
titulní strana
20 000 Kč
120 000
ANO
PR článek
7 dní
2 000 znaků
titulní strana
20 000 Kč
120 000
ANO
INTERNETOVÉ MAGAZÍNY
Formát
Rozměr (px)
Max. velikost (kB)
Pozice
Cena/týden
Garance impresí
Exkluzivita
1 000 × 200
30 kB
celý web
45 000 Kč
73 000
ANO
Leaderboard
745 × 100
30 kB
titulní strana
20 000 Kč
8 000
ANO
Leaderboard
745 × 100
30 kB
mimo titulní stranu
25 000 Kč
32 500
NE (1 ze 2)
Leaderboard
745 × 100
30 kB
celý web
45 000 Kč
73 000
ANO
Square banner
300 × 300
30 kB
titulní strana
20 000 Kč
8 000
ANO
Square banner
300 × 300
30 kB
mimo titulní stranu
25 000 Kč
32 500
NE (1 ze 2)
Square banner
300 × 300
30 kB
celý web
45 000 Kč
73 000
ANO
Bigboard Article
500 × 200
30 kB
mimo titulní stranu
15 000 Kč
21 500
NE (1 ze 3)
Double Leaderboard
Full banner
468 × 60
30 kB
mimo titulní stranu
15 000 Kč
21 500
NE (1 ze 3)
Skyscraper
120 × 600
25 kB
celý web
35 000 Kč
73 000
ANO
Wide Skyscraper
160 × 600
25 kB
celý web
38 000 Kč
73 000
ANO
Soutěž
7 dní
N/A
titulní strana
20 000 Kč
8 000
ANO
PR článek
7 dní
2 000 znaků
titulní strana
20 000 Kč
8 000
ANO
Rozměr (px)
Max. velikost (kB)
Pozice
Cena/týden
Garance impresí
Exkluzivita
1 000 × 200
30 kB
celý web
45 000 Kč
72 000
ANO
Leaderboard
745 × 100
30 kB
titulní strana
18 000 Kč
14 000
ANO
Leaderboard
745 × 100
30 kB
mimo titulní stranu
18 000 Kč
29 000
NE (1 ze 2)
Leaderboard
745 × 100
30 kB
celý web
38 000 Kč
72 000
ANO
Square banner
300 × 300
30 kB
titulní strana
18 000 Kč
14 000
ANO
Square banner
300 × 300
30 kB
mimo titulní stranu
18 000 Kč
29 000
NE (1 ze 2)
Square banner
300 × 300
30 kB
celý web
38 000 Kč
72 000
ANO
Bigboard Article
500 × 200
30 kB
mimo titulní stranu
12 000 Kč
19 000
NE (1 ze 3)
Full banner
468 × 60
30 kB
mimo titulní stranu
12 000 Kč
19 000
NE (1 ze 3)
Skyscraper
120 × 600
25 kB
celý web
27 000 Kč
72 000
ANO
Wide Skyscraper
ANO
Formát
Double Leaderboard
160 × 600
25 kB
celý web
33 000 Kč
72 000
Soutěž
7 dní
N/A
titulní strana
20 000 Kč
14 000
ANO
PR článek
7 dní
2 000 znaků
titulní strana
20 000 Kč
14 000
ANO
ExtraNotebook.cz
www.extranotebook.cz
Internetový magazín pro všechny,
kteří pracují s notebookem, nebo
si ho teprve chtějí pořídit
Základní výkonnostní
statistiky
PV (Pageviews)
P/V (Page/Visits)
V (Visits)
RU (Real Users)
TOS (Time On Site)
za měsíc
250 000
2,8
90 000
58 600
14:42
ExtraWindows.cz
www.extrawindows.cz
Internetový magazín radí všem,
kteří pracují s Windows XP, Vista
i W7/8
Základní výkonnostní
statistiky
PV (Pageviews)
P/V (Page/Visits)
V (Visits)
RU (Real Users)
TOS (Time On Site)
za měsíc
419 000
2,17
193 370
127 000
02:17
19
INTERNETOVÉ MAGAZÍNY
ExtraPC.cz
Formát
Double Leaderboard
Leaderboard
www.extrapc.cz
Web časopisu Extra PC – moderní
technologie pro lidi
Základní výkonnostní
statistiky
PV (Pageviews)
P/V (Page/Visits)
V (Visits)
RU (Real Users)
TOS (Time On Site)
za měsíc
150 800
2,14
70 600
45 400
12:44
Technické
podmínky –
reklama ve
formátu FLASH
Reklamu servírujeme pomocí
systému DoubleClick for Publishers
by Google. Dodržujeme standardy
a požadujeme splnění jistých
technických parametrů. Mezi časté
potíže patří nesprávná příprava
Flash reklam (SWF). Věnujte jí
prosím zvýšenou pozornost!
20
Rozměr (px) Max. velikost (kB)
Pozice
Cena/týden
Garance impresí
1 000 × 200
30 kB
celý web
45 000 Kč
72 000
Exkluzivita
ANO
745 × 100
30 kB
titulní strana
18 000 Kč
14 000
ANO
NE (1 ze 3)
Leaderboard
745 × 100
30 kB
mimo titulní stranu
18 000 Kč
29 000
Leaderboard
745 × 100
30 kB
celý web
38 000 Kč
72 000
ANO
Square banner
300 × 300
30 kB
titulní strana
18 000 Kč
14 000
ANO
Square banner
300 × 300
30 kB
mimo titulní stranu
18 000 Kč
29 000
NE (1 ze 3)
Square banner
300 × 300
30 kB
celý web
38 000 Kč
72 000
ANO
Bigboard Article
500 × 200
30 kB
mimo titulní stranu
12 000 Kč
19 000
NE (1 ze 3)
NE (1 ze 3)
Full banner
468 × 60
30 kB
mimo titulní stranu
12 000 Kč
19 000
Skyscraper
120 × 600
25 kB
celý web
27 000 Kč
72 000
ANO
Wide Skyscraper
160 × 600
25 kB
celý web
33 000 Kč
72 000
ANO
Soutěž
7 dní
N/A
titulní strana
20 000 Kč
14 000
ANO
PR článek
7 dní
2 000 znaků
titulní strana
20 000 Kč
14 000
ANO
Pro správnou přípravu SWF reklamy se prosíme držte následujícího:
1. Aby banner ve formátu Flash sledoval kliknutí
http://100-1.cz/FLASH-CLICK-CZ
http://100-1.cz/FLASH-CLICK-EN
2. Aby došlo k předání řetězce sledování kliknutí
http://100-1.cz/FLASH-TRANS-CLICK-CZ
3. Otestujte banner / Test your banner
http://100-1.cz/FLASH-VALIDATOR
http://100-1.cz/FLASH-TRANS-CLICK-EN
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky při objednávání inzerce
do časopisů z vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Preambule
Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek
je stanovení základních parametrů, podrobností
a náležitostí při inzerci třetích osob – dále jen
„inzerenti“ v časopisech (dále jen „časopis“), které
vydává obchodní firma Extra Publishing, s. r. o., se
sídlem v Brně, Bubeníčkova 9, 615 00, IČ: 27689247,
DIČ: CZ27689247, firma je registrována u Krajského
soudu v Brně, pod spisovou značkou C 52189 – dále
jen „vydavatel“.
1. Uzavření Smlouvy o uveřejnění inzerce (Smlouvy
o dílo) – zadávání inzerátů
1.1. Smlouva o uveřejnění inzerce je mezi
inzerentem a vydavatelem uzavřena:
a) podpisem rámcové Smlouvy o uveřejnění
inzerce a dále pak objednávkou inzerenta ve formě
písemné, kdy pro účely této smlouvy je stanoveno, že
pro uzavření Smlouvy o uveřejnění inzerce postačuje
faxová kopie objednávky zaslaná na faxové číslo
vydavatele uvedené v záhlaví objednávkového
formuláře, či objednávka zaslaná e-mailem.
b) objednávkou inzerenta ve formě písemné, kdy
pro účely této smlouvy je stanoveno, že pro uzavření
Smlouvy o uveřejnění inzerce postačuje faxová
kopie objednávky zaslaná na faxové číslo vydavatele
uvedené v záhlaví objednávkového formuláře.
1.2. Objednávka předaná výše uvedeným způsobem
se stává pro inzerenta závaznou. Inzerent předáním
objednávky potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí se
všeobecnými obchodními podmínkami vydavatele
platnými v době podpisu smlouvy/objednávky
a s technickými požadavky na inzertní podklady.
1.3. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné
náležitosti, které jsou nutné pro řádné splnění
Smlouvy o uveřejnění reklamy, a to zejména:
obchodní firmu zadavatele či jeho jméno a příjmení
nebo název, sídlo, identifikační číslo, DIČ a jméno
pracovníka odpovědného za objednávku, a jeho
kontaktní údaje. Dále zde musí být uveden název
a číslo časopisu, termín zveřejnění, rozměr inzerátu,
umístění inzerátu, barevnost inzerátu. V případě, že
si inzerent přeje opakovat grafické podklady z vydání
ne staršího než 6 měsíců, musí specifikovat číslo
časopisu a typ a rozměr inzerátu.
1.4. Vydavatel potvrdí přijetí objednávky inzerentovi
dle svého uvážení faxem nebo e-mailem, pokud si
klient výslovně nevyžádá potvrzení faxem.
1.5. Inzerent je zodpovědný za včasné a bezchybné
dodání inzertních podkladů. Dále je také
zodpovědný za obsah a právní přípustnost textových
a obrazových předloh pro inzerci. V případě, kdy
dodané podklady nebudou splňovat požadavky
stanovené vydavatelstvím či budou jinak nevhodné
pro šíření (z důvodu obsahu, původu nebo formy,
jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými
mravy a zvyklostmi, nebo poškozuje-li dobré jméno
vydavatele), bude o této skutečnosti vydavatelství
bez zbytečného odkladu informovat zadavatele,
který má možnost podklady doplnit či změnit,
avšak nejpozději do okamžiku uzávěrky inzertních
podkladů. V případě, kdy inzertní podklady nebudou
ani v okamžik uzávěrky inzertních podkladů splňovat
požadavky vydavatelství, nebudou zveřejněny.
1.6. Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost
údajů uveřejněných v inzerátu a není povinen
zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích
osob.
2. Cena reklamy – díla, platební podmínky
2.1. Výše ceny za dílo je určena uzavřenou
smlouvou a/nebo objednávkou a není-li v ní
výslovně dohodnuta, je určena těmito všeobecnými
obchodními podmínkami a platným ceníkem
vydavatelství pro konkrétní časopis. Po okamžiku
potvrzení objednávky ze strany inzerenta není možné
dále měnit sjednanou cenu inzerce.
2.2. Splatnost ceny za uveřejnění inzerce – za dílo
je do 14 dnů ode dne vystavení faktury (daňového
dokladu), není-li objednávkovou smlouvou stanoveno
jinak. Vydavatelství odešle fakturu (daňový doklad)
inzerentovi na jeho adresu uvedenou v objednávce
nebo v Smlouvě o zveřejnění reklamy. Inzerent bude
hradit společně s platbou za uveřejnění inzerce
také DPH v aktuální výši. Společně s fakturou
zašle vydavatelství inzerentovi také doklad o šíření
reklamy – výtisk se zveřejněnou inzercí.
2.3. Při prodlení v placení je inzerent povinen zaplatit
úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.
21
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Inzerent je dále povinen hradit náklady spojené
s vymáháním fakturované částky nebo částečných
plateb. Vydavatelství má právo v případě prodlení
v placení odmítnout realizaci dalších objednávek
inzerenta, včetně objednávek ze smlouvy, nebo
může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených
a včasných platbách předem.
2.4. Pokud inzerent odstoupí od Smlouvy o zveřejnění
inzerce před vyčerpáním sjednaného objemu inzerce,
je povinen uhradit kromě stornopoplatků také rozdíl
mezi fakturovanými cenami za jeho inzerci a cenami
dle ceníku bez poskytnutých slev. Tato povinnost mu
vzniká i v případě, že vydavatel zastaví další otiskování
jeho inzerce z důvodu neuhrazení faktur ve lhůtě
splatnosti.
2.5. Inzerent i vydavatel podpisem objednávky nebo
Smlouvy o uveřejnění inzerce berou na vědomí
a souhlasí s tím, že veškeré majetkové spory,
které by v budoucnu vznikly z objednávky inzerce
u vydavatele, nebo které vzniknou v souvislosti s ní,
včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace
či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo
vznikajících nebo s ním přímo souvisejících, budou
rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/94
Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,
s vyloučením pravomoci obecných soudů, jedním
rozhodcem, který bude jmenován vydavatelem.
3. Reklamace
3.1. Inzerent má v případě otištění zčásti
nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu
nárok na slevu, a to v rozsahu, v jakém byl účel
inzerátu omezen.
22
3.2. Nárok na slevu vzniká pouze v případě, že byly
inzerentem dodrženy technické podmínky, které jsou
nedílnou přílohou těchto Všeobecných obchodních
podmínek.
3.3. Inzerent nemá nárok na reklamaci odlišné
barevnosti svého inzerátu, pokud v rámci zadaných
podkladů nedodal současně barevný nátisk
inzerátu, a to nejpozději k datu uzávěrky inzertních
podkladů. Pokud se v průběhu tisku projeví takové
nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky
nebyly patrné, nemá inzerent nárok takový inzerát
reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou
tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši
inzerentovi.
3.4. Reklamovat inzerci je možno písemně do
14 dnů po zveřejnění inzerátu.
4. Slevy, provize, příplatky a storna
4.1. Inzerent má právo nárokovat slevy za opakování
inzerátu, množstevní slevy a slevy při platbě předem
dle aktuálního ceníku konkrétního časopisu.
4.2. V případě včasného a úplného dodání inzertních
podkladů agenturou může agentuře, připravující
pro klienta objednávku a/nebo inzertní podklady,
vydavatel přiznat plnou agenturní provizi ve výši 15 %
z konečné ceny inzerce po všech ostatních slevách
a provizích.
4.3. Za speciální požadavek inzerenta na umístění
inzerátu v časopise má vydavatel právo účtovat
přirážku 20 % k ceně určené ceníkem.
4.4. Odstoupit od objednávky lze pouze písemnou
formou. Odstoupí-li inzerent od inzerce 10 dnů
před uzávěrkou inzertních materiálů, zaplatí storno
poplatek ve výši 30 % hodnoty inzerce, do 3 dnů
před uzávěrkou inzertních podkladů zaplatí storno
poplatek ve výši 75 % hodnoty inzerce a při 2 a méně
dnech před uzávěrkou inzertních podkladů nebo po
jejich uzávěrce zaplatí storno poplatek ve výši 100 %
hodnoty inzerce. Stornovací poplatek je splatný
okamžikem odstoupení.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel
zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování
náhrad za vzniklé škody.
6.2. Ze závažných redakčních důvodů si vydavatel
vyhrazuje právo nedodržet objednanou a potvrzenou
pozici inzerátu. V takovém případě nebude
fakturován příplatek za pozici inzerátu a zákazníkovi
nepřísluší nárok na reklamaci.
6.3. Inzerent i vydavatel se dohodli, že mezi nimi
uzavřené smlouvy o dílo (o uveřejnění reklamy)
a vztahy z nich vyplývající se budou řídit zákonem
č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném
znění, a to ustanoveními upravujícími smlouvu
o dílo podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
6.4. Tyto aktualizované všeobecné obchodní
podmínky jsou platné od 1. 1. 2013, a platí až do
vydání další aktualizace
TECHNICKÉ PODMÍNKY
CENÍK VKLADŮ
Technické podmínky při objednávání inzerce
do tištěných časopisů z vydavatelství
Extra Publishing, s. r. o.
1.1 V zájmu kvalitní a rychlé spolupráce
s vydavatelem doporučujeme inzerentům
tyto Technické podmínky předat
agentuře, resp. grafickému studiu a jeho
konkrétním pracovníkům, kteří budou
podklady pro inzerenta vytvářet a dodávat
je vydavateli.
1.2 Inzerent je povinen dodržet tyto
Technické podmínky, objednaný formát
inzerce a termíny dodání podkladů podle
platného ceníku vydavatele.
1.3 Přijímané typy podkladů: Vydavatel
přijímá podklady pouze v elektronické formě,
a to těchto typů:
a) kompozitní PDF s rozlišením 300 dpi,
b) EPS s nahranými fonty,
c) TIFF s grafikou v rozlišení 300 dpi.
1.4 Závazné specifikace pro dodání
inzertních podkladů:
a) Inzerent musí používat barevný prostor
CMYK (obrázky NESMÍ být v prostoru
RGB).
b) V dodaných podkladech EPS a TIFF
inzerent zásadně NESMÍ používat tzv.
ICC profil!
c) Texty musí převádět vždy do křivek.
d)
Pouze při dodání náhledu, např.
ve formátu JPEG, ručí vydavatel za
bezchybné otištění.
1.5 Rozměr inzerce na spad: K inzerci na
spad je povinnost přidat na stranách, které
budou oříznuty, překreslení +5 mm; současně
je zakázáno 5 mm dovnitř inzerátu umisťovat
jakékoliv důležité informace, které mohou být
při technickém zpracování oříznuty.
1.6 Název inzertních podkladů: Podklady
pojmenujte podle následující šablony:
klient_rozmery_nazev casopisu_letopocet_
cislo.pripona (Například v roce 2012 do
zářijového čísla Extra PC, pro klienta
Nejlepší, půlstrana na šířku do zrcadla strany:
Nejlepsi_204×128_ExtraPC_2012_09.pdf)
1.7 Vydavatel podklady přijímá
v elektronické podobě do e-mailové
schránky:
[email protected], v případě potřeby
kontaktovat pracovníka produkce na mobil:
602 527 764
Vkládání do celého nákladu
i do předplatného
Platí pro všechny tituly Extra Publishing.
Hmotnost
cena/kus
5–10 g do 20 g do 30 g do 40 g do 50 g
2,50 Kč 2,70 Kč 3,00 Kč 3,40 Kč 3,90 Kč
Ceny vkladů o hmotnosti nad 50 g se stanoví dohodou.
Vklady do hmotnosti 5 g je nutno konzultovat předem.
Příplatky
Vklad pouze do předplatného +1 Kč/ks
Regionální cílení od +1 Kč/ks
Termín dodávky vkladů
Vzorek vkladů k nahlédnutí a také termín dodávky
vkladů (vyplývá z rozdílného výrobního harmonogramu
u různých titulů, většinou však jde o 7 dnů před
datem vydání) domlouvejte prosím vždy individuálně
s account managerem.
Vklady dodejte ve smluveném termínu na adresu:
Extra Publishing, s. r. o. — sklad
Bubeníčkova 9
615 00 Brno
(před dodáním volejte vedoucímu skladu: 602 701 129)
1.8. Tyto aktualizované technické podmínky
jsou platné od 1. 1. 2013.
23
Extra Publishing, s. r. o.
www.epublishing.cz
Praha
Brno
Extra Publishing, s. r. o.
Anděl Park Smíchov
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
Extra Publishing, s. r. o.
Bubeníčkova 9, 615 00 Brno
tel.: 546 606 008
fax: 549 210 724 (pro příjem inzertních objednávek)
Anna Mařáková
ředitelka inzerce
[email protected]
Jan Kučera
key account manager
[email protected]
Zuzana Vlnasová
senior key account manager
[email protected]
Libor Kříž
obchodní ředitel – internet
[email protected]
Eva Bartoňová
account manager
[email protected]
Pavel Pospíšil
obchodní ředitel – tisk
[email protected]
Extra Publishing, s. r. o.
Bubeníčkova 9, 615 00 Brno
24
Dodání inzertních podkladů
[email protected]
International information:
IBAN account: CZ6155000000006654466544
SWIFT code: RZBCCZPP
Company registration number: 27689247
Tax (VAT) registration number: CZ-27689247
IČ: 27689247
DIČ: CZ27689247
Company: Extra Publishing, s. r. o.
Společnost je zapsána v OR KS Brno, oddíl C, vl. číslo 52189.
Č. ú.: 6654466544/5500 Raiffeisen Bank, a. s.
Legal seat (street, city, zip code, country):
Bubenickova 9, Brno, 615 00, Czech Republic
Download

Mediainfo 2013 - Extra Publishing