ELISA
INFEKČNÍ SÉROLOGIE
I M U N O E N Z Y M AT I C K É S O U P R AV Y K E S TA N OV E N Í
S P E C I F I C K ÝC H P ROT I L ÁT E K T Ř Í DY I g A , I g G A I g M
V I ROVÁ , B A K T E R I Á L N Í , PA R A Z I TÁ R N Í
A M Y KOT I C K Á O N E M O C N Ě N Í
Infekční sérologie
Princip testu
V diferenciální diagnostice infekčních onemocnění doplňují
klinický obraz onemocnění a epidemiologickou anamnézu laboratorní testy.
Soupravy jsou založeny na sendvičovém typu
ELISA metody
V laboratorní diagnostice přináší průkaz specifických protilátek velmi důležitou informaci zejména v případech, kdy je přímý průkaz původce obtížný či není možný vůbec.
HRP
HRP
Sérologické vyšetření spočívá v průkazu specifických protilátek IgA, IgG a IgM.
HRP
Anti-Hu IgG
IgM protilátky jsou markerem aktivní infekce, jsou detekovatelné nejdříve, mají krátký poločas a přetrvávají obvykle po
dobu 2-6 měsíců.
IgA protilátky jsou rovněž markerem aktivní infekce, mohou
být stanoveny už po 1-2 týdnech po protilátkách IgM a mohou
persistovat 6-24 měsíců.
IgG protilátky se vyskytují nejdříve za 2-3 týdny po začátku
nemoci a dosahují svého maxima po 6-8 týdnech, jsou detekovatelné do dospělosti a mohou perzistovat i několik let.
U některých onemocnění mohou zajišťovat protekci před
dalším nákazou.
IgA
IgM
IgG
Ag
Ag
Ag
Mikrotitrační destička
U ž i va t e l s k ý k o m f o r t
Sérologický nález je možno interpretovat pouze v kontextu
s výsledky ostatních laboratorních testů a klinickým obrazem
pacienta. Vyšetření hraničních vzorků je zapotřebí opakovat
z nového odběru za 2 až 6 týdnů s ohledem na specifika
daného onemocnění.
Jednotné inkubační doby 60-30-20
Komponenty v pracovním ředění
Zaměnitelnost komponent
Stripy s odlamovacími jamkami
Pracovní postup
OD
E
E
E
Vzorek(1:100)
Konjugát (HRP)
Substrát (TMB)
60 min.
30 min.
20 min.
Mikrotitrační destička
s antigenem
Specifická protilátka
se váže na antigen
Anti-Hu IgA
Anti-Hu IgM
Sekundární protilátka (konjugát)
se váže na Fc-oblast
specifické protilátky
E
E
Zastavovací roztok
E
Měření
450 nm
Aktivita enzymu HPR (E)
převede bezbarvý roztok
TMB do modré
Roztok na zastavení reakce
ukončí enzymatickou reakci,
což vede ke změně barvy
na žlutou
Konc.
Intenzita zbarvení je
úměrná koncentraci
protilátek
Objednací údaje
Virologie
Katalog. číslo
Název soupravy
Katalog. číslo
Název soupravy
ILE-ADV02
Adenovirus IgA
ILE-PAX01
Parainfluenza 1, 2 & 3 IgG
ILE-ADV01
Adenovirus IgG
ILE-PAX03
Parainfluenza 1, 2 & 3 IgM
ILE-ADV03
Adenovirus IgM
ILE-POL01
Poliomyelitis IgG
ILE-HS102
Herpes 1 IgA
ILE-RSV02
Respiratory syncytial virus (RSV) IgA
ILE-HS101
Herpes 1 IgG
ILE-RSV01
Respiratory syncytial virus (RSV) IgG
ILE-HS103
Herpes 1 IgM
ILE-RSV03
Respiratory syncytial virus (RSV) IgM
ILE-HS202
Herpes 2 IgA
ILE-RUB01
Rubella IgG
ILE-HS201
Herpes 2 IgG
ILE-RUB03
Rubella IgM
ILE-HS203
Herpes 2 IgM
ILE-VAR02
Varicella zoster IgA
ILE-IFA02
Influenza A IgA
ILE-VAR01
Varicella zoster IgG
ILE-IFA01
Influenza A IgG
ILE-VAR03
Varicella zoster IgM
ILE-IFA03
Influenza A IgM
ILE-IFB02
Influenza B IgA
Mykologie a parazitologie
ILE-IFB01
Influenza B IgG
Katalog. číslo
Název soupravy
ILE-IFB03
Influenza B IgM
ILE-ASP02
Aspergillus fumigatus IgA
ILE-MAS02
Measles IgA
ILE-ASP01
Aspergillus fumigatus IgG
ILE-MAS01
Measles IgG
ILE-ASP03
Aspergillus fumigatus IgM
ILE-MAS03
Measles IgM
ILE-CAN02
Candida albicans IgA
ILE-MJS01
MeljaSorb (RF Absorbent)
ILE-CAN01
Candida albicans IgG
ILE-MUM02
Mumps IgA
ILE-CAN03
Candida albicans IgM
ILE-MUM01
Mumps IgG
ILE-ECH01
Echinococcus granulosus IgG
ILE-MUM03
Mumps IgM
ILE-PAX02
Parainfluenza 1, 2 & 3 IgA
Bakteriologie
Katalog. číslo
Název soupravy
Katalog. číslo
Název soupravy
ILE-BPT07
Bordetella pertussis FHA IgG
ILE-TUS01
Tuberculosis IgG sensitive (Mycobacterium tub.)
ILE-BPT02
Bordetella pertussis IgA
ILE-TUB03
Tuberculosis IgM (Mycobacterium tuberculosis)
ILE-BPT01
Bordetella pertussis IgG
ILE-TUS03
Tuberculosis IgM sensitive (Mycobacterium tub.)
ILE-BPT03
Bordetella pertussis IgM
ILE-YER02
Yersinia enterocolitica IgA
ILE-BRU02
Brucella abortus IgA
ILE-YER01
Yersinia enterocolitica IgG
ILE-BRU01
Brucella abortus IgG
ILE-YER03
Yersinia enterocolitica IgM
ILE-BRU03
Brucella abortus IgM
ILE-DIP01
Diphtheria IgG (Corynebacterium diphtheriae)
ILE-TET01
Tetanus IgG (Clostridium tetani)
ILE-TUB02
Tuberculosis IgA (Mycobacterium tuberculosis)
ILE-TUS02
Tuberculosis IgA sensitive (Mycobacterium tub.)
ILE-TUB01
Tuberculosis IgG (Mycobacterium tuberculosis)
Všechny soupravy nesou označení CE, IVD
Výhradní distributor
Výrobce
BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Karásek 1767/1, 621 00 Brno
Tel.: 549 124 111, Fax: 549 211 465
info@biovendor.cz, www.biovendor.cz
Immunolab GmbH, Otto-Hahn-Straße 16,
D-34123 Kassel (Germany)
Tel.: +49 (0) 5 61- 49 17 42-0
Fax: +49 (0) 5 61- 49 17 42-20
info@immunolab.de, www.immunolab.de
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křižíkova 68, 612 00 Brno
Tel.: 549 121 205, Fax: 541 243 390
info@testlinecd.com, www.testlinecd.cz
Download

INFEKČNÍ SÉROLOGIE - TestLine Clinical Diagnostics sro