DRUHÁ Á – školní rok 2010/2011 | Zasedací pořádek v kmenové učebně od 1. 9. 2010
Chlapci a dívky sedící v řadě u dveří
(sedíte-li za katedrou, dveře jsou nalevo)
Michal Bartoníček
Kateřina
Chvátalová
Ulička
Chlapci a dívky sedící v řadě
uprostřed
Olga
Markéta Vaníčková
Kudrjavceva
Ulička
Chlapci a dívky sedící v řadě u okna
(sedíte-li za katedrou, okna jsou napravo)
Aneta Kolárová
Anna Moravcová
Kristina Bínová
Průchová Veronika
Smrčka Jakub
Adéla Kloučková
Michaela Vacková
Eliška Vohrnová
Martin Landa
Smolka Tomáš
Lukáš Pšenička
Karolína
Blasczyková
Josef Kocík
Nováková
Andrea
Pohanka Martin
Pelánková Anita
Veronika
Dolečková
Jakub Kott
Vien Nguyen
Quang
Čermáková Aneta
Lucie Slavíčková
Buďonna Alina
Zubalík Filip
Sandra Kubenová
Pecková Aneta
Mavromatidis
Nikolas
Kateřina Dušková
Martin Šimánek
Katedra
Interaktivní tabule
Tabule
Třídní učitel
a jakýkoliv jiný další učitel
Download

DRUHÁ Á – školní rok 2010/2011 | Zasedací