DuPont CoatingSolutions
Tabulka technických údajů
PercoTop® Acryl 100
Popis:
Barevné odstíny:
Hodnota VOC (prchavé
organické látky),
připraven ke zpracování:
Vhodné podklady:
Předběžná úprava:
PercoTop® Acryl 100 je jakostní, středně pevný - 2K
systém krycího laku s vysokou odolností vůči UV
(ultrafialovému) záření.
Barevné odstíny RAL a jiné vzorníky barev.
Dodává se v různých stupních lesku.
RAL 9010 – 487 g/l (5:1 hmotn. s aktivátorem Fast
PercoTop®.
CS 702 + 15 % ředidla PercoTop® Thiner 2K CS 602).
RAL 9005 – 500 g/l (5:1 hmotn. s aktivátorem Fast
PercoTop®.
CS 702 + 20 % ředidla PercoTop® Thiner 2K CS 602).
Vytvrzené povrchy, odolné proti rozpouštědlům, které
dobře drží a zabroušený lak z výroby nebo starý lak.
Plochy se základní barvou, resp. s pojivy.
Lak z výroby nebo starý lak, resp. tmel je třeba důkladně
očistit.
Vysušit pomocí excentru a s odsáním prachu P 320 – 500
nebo na mokro vybrousit smirkovým papírem P 600 – 800.
U umělých hmot: očistit od separačního prostředku a
odmastit.
Pro lakovaný povrch podkladů z PVC a práškovaných
podkladů se doporučuje použití aktivátoru CS Etching.
Zpracování:
Vytvrzovací prostředek:
Směšovací poměr:
Doba zpracovatelnosti:
Stránka 1 ze 4
PercoTop® Activator Standard CS 701
Aktivátor PercoTop® Activator Fast CS 702
Aktivátor PercoTop® Activator Fast LR CS 703
Aktivátor PercoTop® Activator 3840
Standard
Fast
Fast LR
3840
Obj.
2:1
5:1
5:1
5:1
Hmotn.
2:1
5:1
5:1
5:1
Nastavení pro stříkání 5 - 6 hodin při + 20 °C s aktivátorem
PercoTop® Activator Standard CS 701.
Nastavení pro stříkání 4 hodiny při + 20 °C s aktivátorem
PercoTop® Activator Fast CS 702.
Nastavení pro stříkání 2 - 3 hodiny při + 20 °C s aktivátorem
PercoTop® Activator Fast LR CS 703.
1-07/Verze 01
CS
DuPont CoatingSolutions
Tabulka technických údajů
Ředidlo:
Doporučená tloušťka
nátěru:
Ředidlo PercoTop® Thinner Standard CS 600.
Ředidlo PercoTop® Thinner 2K CS 602.
Ředidlo PercoTop® Thinner Fast CS 603.
Tloušťka vysoušecí vrstvy 35 - 50 µm
Aplikace:
Spádové/
pneumatické
podávání
(vysokotlaké
stříkání)
Stříkací pistole
HVLP
(nízkotlaká)
Nástřik
hydraulickým
tlakem/Airmix
(stříkání
s nejvyšším tlakem)
Tlaková nádoba/
výtlačné
čerpadlo
(vysokotlaké
stříkání)
Elektrostatické
stříkání
Stránka 2 ze 4
Zpracovatelská
viskozita
DIN 4
Ředidlo:
(hmotn. %)
Vstřikovací
tryska
(v mm)
Rozprašovací
tlak.
Tlak materiálu
(v bar)
Počet
postřiků
cca. 20 s
25 – 30 %
1,3
4-5
2
20 s
25 – 30 %
1,3
Podle
údajů výrobce
2
25 - 30 s
15 - 25 %
0,18
2 - 3 bar
100 bar
2
20 s
25 – 30 %
1,1
od 0,2
4-5
2
Po konzultaci s aplikačním technikem.
(viz věstník Elektrostatický nástřik laku)
1-07/Verze 01
CS
DuPont CoatingSolutions
Tabulka technických údajů
Sušení:
Sušení vzduchem:
Zaschlost nátěru, na
který se již nelepí
prach:
Nelepivý na dotek:
Suchý:
Nucené sušení:
Doba schnutí a
teplota:
Při teplotě okolí + 20 °C,
při tloušťce vysoušecí vrstvy 40 µm
60 min.
4 – 6 hodin
72 hodin
Doba sušení ventilátorem cca. 10 minut
cca. 30 minut,
teplota předmětu + 60 °C
Parametry:
Viskozita při dodání:
Zápalná teplota:
Hustota:
Sušina
Teoretická
vydatnost (50 µm):
Teoretická
spotřeba materiálu:
bílý
černý
=
=
70 - 80 s DIN 4
90 - 110 s DIN 4
+ 12,5 °C
ve formě při dodání
s aktivátorem Fast
bílý
černý
bílý
černý
1,19 g/cm³
0,98 g/cm³
1,17 g/cm³
1,00 g/cm³
62,8 hmotn. % 53,3 hmotn. % 64,9 hmotn. % 57,0 hmotn. %
9,0 m²/kg
10,1 m²/kg
cca. 111 g/m² cca. 99 g/m²
Před použitím směs pasty a pojiva vždy důkladně promíchejte.
Po vyvážení jednotlivých komponentů se musí být směs řádně
zamíchat.
Před aplikací barvy se doporučuje porovnání barevného
odstínu.
Stálost při uskladnění: 12 měsíců v originálním obalu při 5 až 35 °C
Stránka 3 ze 4
1-07/Verze 01
CS
DuPont CoatingSolutions
Tabulka technických údajů
Předkládané informace jsme volili a sestavili pečlivě a odpovídají dnešnímu stavu techniky.
Informace jsou nezávazné a nepřebíráme odpovědnost za jejich správnost, přesnost a
úplnost. Přezkoušení informací z hlediska aktuálnosti a uživatelem zamýšlené vhodnosti
použití náleží uživateli.
V těchto informací obsažené duševní vlastnictví, dále patenty, obchodní značky a autorská
práva jsou chráněné. Všechna práva vyhrazena.
Je třeba respektovat údaje v bezpečnostních listech (BL) a dále výstražné pokyny na obalu.
Vyhrazujeme si právo, obsah těchto informací kdykoliv změnit, nebo doplnit bez předchozího
oznámení a bez povinnosti aktualizace. Tato ustanovení nadále neomezeně platí pro změny
a doplnění.
DuPont CoatingSolutions
Horbeller St.15
D - 50858 Köln
Tel.: ++49 (0) 2234 / 6019-01
Fax: ++49 (0) 2234 / 6019-1110
Stránka 4 ze 4
1-07/Verze 01
CS
DuPont CoatingSolutions
Tabulka technických údajů
Stránka 5 ze 4
1-07/Verze 01
CS
Download

PercoTop® Acryl 100 - Galija Color S.r.o.