Náměty seminárních prací – školní rok 2013-14
ve všech oborech je možné přijít za vedoucím práce s vlastním návrhem tématu
Anglický jazyk:
1. Biotechnologies (prof. Pokorná)
2. Greenhouse Effect (prof. Pokorná)
3. Shakespeare’s work in music - operas, ballets and other compositions inspired by
Shakespeare’s works and their authors (prof. Fantová)
4. Scholarships to UK universities for Czech undergraduate students - comparison of
scholarships available and recommending the best option(s) (prof. Fantová)
Český jazyk a literatura:
1. Dějiště próz Karoliny Světlé
2. Nářečí Čech, Moravy a Slezska
3. Současná regionální literatura
Německý jazyk:
1. Die deutschsprachige Gegenwartsliteratur der aus Böhmen und Mähren stammenden Autoren
– prof. M. Danajovičová
2. Auf den Spuren der berühmten Deutschen in Liberec – prof. E. Hlaváčková
3. Liberecer Stadtführer: Das Lehrmaterial für die Besucher unseres Gymnasiums – prof. E.
Hlaváčková
5. Die Studienperspektiven der deutschen Sprache an den Hochschulen
und die Motivation der Schüler, Deutsch zu studieren. – prof. I. Ouhelová
6. Das Interesse von Arbeitgebern, die Absolventen der Hochschulen einzustellen, die sehr gut
Deutsch beherrschen. – prof. I. Ouhelová
7. Mein beliebter deutscher Maler des 20. Jahrhunderts – prof. H. Tůmová
8. Städte an der Elbe – prof. H. Tůmová
9. Deutsche Nachkriegsgeschichte – die bedeutendsten Jahreszahlen und Ereignisse dieser
komplizierten und zugleich interessanten Epoche
– prof. R. Šípová
10. Eines der deutschsprachigen Länder und seine Charakteristik – als Lehrmaterial für die
Vorbereitung auf das Abitur – prof. R. Šípová
Španělský jazyk:
1.
2.
3.
4.
Personajes del mundo hispánico - vida y obra - prof. Olga Šulcová
Mis experiencias personales con espaňoles y Espaňa - prof. Olga Šulcová
Historia y actualidad de fútbol en Espaňa - prof. Olga Šulcová
Viajando por Espaňa o Hispanoamérica (una guía personal) - prof. Olga Šulcová
Francouzský jazyk:
1. Současné česko-francouzské vztahy
2. Středověká francouzská hudba
3. České překlady francouzských děl /kvalita, obtíže, vlastní zkušenosti/
4. Velké osobnosti francouzské vědy
5. Slavné francouzské literární hrdinky
6. Osobní jména v místních názvech v Paříži
7. Mé osobní zkušenosti s Francií a Francouzi
8. Kulinářské speciality v různých oblastech Francie
Vše prof. Lena Černyševská
Společenské vědy:
1) Globalizace - vedoucí práce: Mgr. Tomáš Minster
2) My a oni (česko-německé vztahy) - vedoucí práce: Mgr. Eva Málková
3) Islám a ČR, ČR a islám - vedoucí práce: Mgr. Šárka Šimková
Dějepis:
Na základě dohody
Geografie:
Jsou standardně na webových stránkách předmětu:
https://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkzg/vyuka/seminarky
1.
GIS a jejich aplikace
2.
Multimediální DVD vybraného mikroregionu (text, foto, video, test)
3.
Naučná stezka v místní oblasti - návrh s využitím GIS
4. Virtuální zeměpis – geografický model na PC (Google Earth , Delphi, jiný
software…Nutno konzultovat)
Dějiny výtvarného umění:
1. Triptych – volné téma (praktická seminární práce – velkoplošný formát)
2. Reklamní fotografie – fenomén dneška (praktická seminární práce – velkoplošný formát)
3. Počítačová grafika – kouzlo speciálních efektů (praktická seminární práce – velkoplošný
formát)
Fyzika:
1.
2.
Laboratorní úlohy pro primu a sekundu (Ivana Buchalová)
Svět očima fyzika (sbírka úloh z aktuální praxe pro zvolenou oblast)
(Věra Jandíková, Ivana Podzimková, Ivana Buchalová, Vítězslav Pěnička)
3.
Dějiny světla (Vítězslav Pěnička)
4.
Moderní zdroje světla (Vítězslav Pěnička)
5.
Laser a jeho využití (Ivana Podzimková)
6.
Výroba jednoduchých pomůcek (Jan Voženílek)
7.
Demonstrace vrhů (Jan Voženílek)
8.
Návody k pomůckám (Jan Voženílek)
9.
Sci-fi fyzikálníma očima (Jan Voženílek)
10.
Komentář k inventáři drogerie (Jan Voženílek)
11.
Fyzikální motivy v současném románu (povídce) (Jan Voženílek)
12.
Fyzikální motivy v textech současné pop-music (Jan Voženílek)
13.
Fyzikální bludy kolem nás (Jan Voženílek)
14.
Fyzika pro tanečníky (Jan Voženílek)
15.
Počítačové modely pro výuku (Jan Voženílek)
16.
Fyzikální měření ve vybraných filmových sekvencích (Jan Voženílek)
17.
Elektrická měření v systému IP Coach (Jan Voženílek)
18.
Fyzikální měření ve sportu (Jan Voženílek)
19.
Výukové aplikace pro interaktivní tabuli (fyzika)
20.
Databanka příkladů (Jan Voženílek)
21.
Generátor příkladů na převody jednotek (Jan Voženílek)
22.
Fyzikální didaktický web pro střední školy (Jan Voženílek)
23.
Osudy maturantů z fyziky z Gymnázia F. X. Šaldy (Jan Voženílek)
24.
Fyzikální komiks (fotoromán) (Jan Voženílek)
25.
Fyzikální film (Jan Voženílek)
26.
Fyzikální animovaný film (Jan Voženílek)
Bližší informace k tématům Jana Voženílka najdete na webové stránce jan.gfxs.cz. Student si
může téma seminární práce formulovat také sám a po dohodě s některým vyučujícím fyziky mu
bude umožněno práci na takto zvolené téma psát.
Matematika:
Mgr. Jan Voženílek:
Matematický komiks (fotoromán)
Proč je matematika v Gymnáziu F. X. Šaldy předmětem s nejhorším prospěchem? (výzkum a
statistické zpracování)
Pracovní sešit k vybraným úlohám z geometrie
Úlohy řešené sedmkrát jinak (výběr středoškolských úloh, které lze řešit více způsoby, jejich
porovnání a diskuse)
Možnosti a omezení Wolfram Alpha na vybraných problémech středoškolské matematiky
Matematické úlohy o Gymnáziu F. X: Šaldy (úlohy ze zvoleného oboru o zvolené obtížnosti - po
dohodě s vedoucím práce - inspirované budovou Gymnázia F. X. Šaldy, jeho žáky apod.)
nebo očekáváme, že zájemce o seminární práci přijde s vlastním tématem.
Preferujeme zpracování tématu, které by se dalo primárně využít při výuce nebo domácí přípravě
žáků. Může se jednat např. o sbírky příkladů a úloh, výklad daného tématu s použitím prezentace
a animace, zapojení reálných dat (průmysl, bankovnictví, armáda,...) do úloh. Je možné zpracovat
zajímavosti z finanční matematiky (stavební spoření, spoření, úvěry, penzijní reforma a její pilíře,
…).
Návrh je třeba projednat s vybraným vyučujícím.
Biologie:
1.
1.
2.
3.
4.
Příprava trvalých preparátů - botanika
Vytvoření sbírky hmyzu
Parazité v tělech měkkýšů/členovců/ptáků/savců
Rostlinné struktury v objektivu mikroskopu
Intimní život členovců (rozmnožování a vývoj hmyzu)
Student si může zvolit i své vlastní téma, které předem prokonzultuje s vyučujícím biologie.
Chemie:
1.
Sledování obsahu vitamínu C v uskladněném ovoci nebo zelenině
2.
Stanovení vitamínu C ve vybraných potravinářských výrobcích
3.
Měření kvality vody v některém vodním toku v Liberci
4.
Pojmy v obecné a organické chemii
5.
Typy rostlinných barviv, chromatografické stanovení barviv v různých částech
rostliny
6.
Zpracování tříděného odpadu
Informatika:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Historie výpočetní techniky
Bezpečnost WiFi
Programování s Lego Mindstorm
Vytváření aplikací pro OS Android
3D model školy
Numerické výpočty s počítačem
Download

Vypsaná témata pro školní rok 2013-2014 (PDF)