Video na Youtube aneb
Jak vložit video na TwinSpace
Vytvořte si účet na youtube
• Otevřete stránku www.youtube.com a pokud
již nemáte zaregistrovaný google účet (viz další
obrázek), vytvořte si účet nyní.
Máte – li účet na googlu, přihlaste se
zde …
Sekce Moje videa
• Po úspěšném přihlášení se zobrazí váš login v pravém horním
rohu obrazovky.
• Zastavíte – li kurzor myši na vašem loginu, zobrazí se vám
nabídka – Můj kanál, Schránka, Moje videa apod.
• K nahrání vlastního videa na web klikněte na Moje videa.
Nahrání videa
• Pokud jste zvolili sekci Moje videa, zobrazí se před
Vámi seznam videí, které jste již nahráli na youtube.
• Chcete – li nahrát nové video, klikněte na Nahrát.
Nahrání videa z počítače
• Po kliknutí na Nahrát, zvolte Nahrát video, pokud chcete vložit
již natočené video např. digitálním fotoaparátem nebo
Záznam z webkamery, pokud chcete video natáčet teď.
• Vyberte video, které chcete sdílet na youtube, dejte otevřít.
Nahrávání a úprava informací
• Během nahrávání videa můžete doplnit
informace o něm jako např. název, popis. Viz
následující obrázek.
• Zvolíte kategorii, do které video zapadá, a zda
je veřejné či soukromé.
• Poté kliknete na Uložit změny.
• Jakmile se video nahraje, zobrazí se před vámi
potvrzovací věta.
• Video pak najdete v sekci Moje videa.
Vložení videa na TwinSpace
• Přihlaste se do Vašeho Twinspace.
• Otevřete Projektovou aktivitu, do které chcete video vložit.
• Klikněte na Přidat aplikaci a zvolte Content management –
web content display.
• Klikněte na ikonu s malým zeleným pluskem.
Zdrojový kód videa
• Poté se vraťte na váš
youtube účet a na
video, které chcete
vkládat na TwinSpace.
• Klikněte na název
videa.
• Pod náhledem videa
najdete ikonu vložit.
Volba velikosti videa a rámečku
• Poté, co kliknete na Vložit, zobrazí se níže možnost zvolit
velikost i barvu rámečku videa.
• Zvolte rámeček a velikost a zkopírujte celý zdrojový kód videa.
Vložení zdrojového kódu
• Vraťte se na Twinspace.
• Vepište název videa a klikněte na ikonu Zdroj.
• Poté vložte celý zdroj do prázdného pole a klikněte na Ulož.
Hotovo 
• Vaše video je teď na TwinSpace!
• Stejným způsobem můžete vkládat videa do
blogu na TwinSpace.
• Můžete také pokračovat ve vkládání dalších
zdrojových kódů, např. z webových alb,
stránek sloužících ke sdílení prezentací apod.
Download

Video na Youtube.pdf