YOUTH ATHLETICS – Sokol Grand Prix
propozice závodu
Pořadatel:
Datum:
Místo konání:
T. J. Sokol Kolín – atletika
středa 8. května 2013
Atletický stadion M.Tučka v Borkách, ul. Brankovická 979, 280 02
Kolín 5, (6 drah na okruhu, 8 drah v rovince, všechny sektory
s umělým povrchem, el.časomíra, větroměr)
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Technický ředitel:
Závodní kancelář:
Ceremoniál:
Hlasatel:
Mgr. Antonín Morávek
Ing. Milan Kantor
Miroslav Král
Bc. Ondřej Kunc,Tereza Šlezová, Mgr. Vlasta Šlezová
Lenka Šedinová, Jana Minarčíková
Jana Červenková
Startují a disciplíny:
Startují závodníci v kategoriích starších žáků a starších žákyň, dorostenců a
dorostenek, juniorů a juniorek. Každý oddíl může přihlásit libovolný počet
závodníků v dané kategorii a věku.
Start ve vyšší věkové kategorii je povolen pouze v disciplínách, které nejsou
vypsány pro příslušnou kategorii.
Start mladšího žactva je povolen pouze v disciplínách vypsaných pro starší
žactvo.
Starší žáci (1998-1999) 100 m př., 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, dálka,
výška, oštěp 600 g, koule 4 kg, 4x 60 m
Starší žákyně (1998-1999) 100 m př., 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, dálka,
výška, oštěp 500 g, koule 3 kg, 4x 60 m
Dorostenci (1996-1997) 110 m př., 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, dálka,
výška, koule 5 kg, oštěp 700 g, 4x 100 m
Dorostenky (1996-1997) 100 m př., 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m,
dálka,výška, koule 3 kg, oštěp 500 g, 4x 100 m
Junioři (1994-1995) 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, výška, koule 6 kg, oštěp
800 g, 4 x100 m
Juniorky (1994-1995) 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, výška, koule 4 kg,
oštěp 600 g, 4 x 100 m
60 ,- Kč za jeden start v jedné disciplíně. Štafetové závody jsou oproštěny
od startovného.
Startovné se platí na místě v den konání závodu.
V každé disciplíně budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, kteří obdrží
medaile, diplomy a věcné ceny. Ve štafetových závodech budou vyhlášeny 3
nejlepší týmy v každé kategorii.
Vyhlašování bude prováděno v blocích dle dokončených disciplín.
Vyhlašování atleti se shromáždí před ceremoniálem ve svolavatelně, odkud
budou zavedeni k ceremoniálu.
Závodníci startují na základě přihlášky jednotlivých oddílů a zaplacení
startovného.
Termín pro přihlášení je do 28.4.2013 do 24:00 hod.
Přihlášky se podávají na webových stránkách ČAS www.atletika.cz
Rozsah disciplín:
Startovné:
Hodnocení:
Přihlášky:
Prezentace:
Šatny:
Občerstvení:
Doprava:
Technická ustanovení:
Jiná ustanovení:
V přihláškách uvádějte výkony. Bez uvedení výkonů budou závodníci
nasazeni do posledních rozběhů.
Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu
[email protected] ve stejném termínu.
V den závodu lze u všech běhů pouze škrtat . U technických disciplín, které
začínají v 10:00 hod., lze pouze škrtat. Nelze dohlašovat jiné závodníky a
to ani způsobem „místo Franty jde Honza“! Jakékoliv změny se řeší pouze
do 9,00 hod.
Přihlášky do závodů štafet se podávají na místě v závodní kanceláři do
12,00 hod.
Starty mimo soutěž jsou povoleny.
Závodníci (resp. vedoucí výprav) se prezentují v závodní kanceláři v den
konání závodu od 8,00 do 9,00 hod.
Jakékoliv změny se řeší pouze do 9,00 hod.
Závodníci (resp. vedoucí výprav), kteří přijedou až na pozdější závod, se
prezentují ihned po příjezdu minimálně však 60 minut před zahájením
soutěže.
Prostory k převléknutí a hygieně závodníků jsou součástí areálu stadionu.
Pořadatel neručí za odložené věci.
Je zajištěno v bufetu.
GPS 50°2'8.78"N; 15°11'32.39"E
Vlak: Kolín leží na hlavní trati Praha – Pardubice – Čs. Třebová – Brno /
Olomouc
Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.
V bězích na 60 m a 100 m postupuje do finále A prvních 8 závodníků podle
dosažených časů v rozbězích. V bězích na 60 m bude navíc i finále B, kde
poběží dalších 8 nejlepších závodníků.
Běhy na 100 m př., 110 m př., 200 m, 300 m, 800 m a 1500 m jsou finálové.
Konečné pořadí bude stanoveno podle dosažených časů.
Základní výšky: starší žáci 130 cm, dorostenci 145 cm, starší žákyně 120
cm, dorostenky 135 cm, junioři 155 cm, juniorky 135 cm.
V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3 pokusy
a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3
pokusy.
Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si
závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.
Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před
plánovaným začátkem soutěže.
Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.
Vstup trenérů a dalších osob na plochu stadionu je přísně zakázán.
K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion. V době od
12:00 hodin bude tato plocha použitelná v omezené míře vzhledem
k probíhajícím závodům přípravek !!
Kapacita závodů je omezená. Z tohoto důvodu si pořadatel vyhrazuje právo
odmítnout přihlášku při převýšení kapacity stadionu nebo přihlášku zaslanou
po termínu.
Časový pořad:
BĚHY
110 m př. Dci
100 m př. Žky
100 m př. Dky
100 m př. Žci
60 m R Žci
60 m R Žky
100 m R Dci
100 m R Dky
100 m R Jři
100 m R Jky
800 m Žky+Dky
800 m Žci+Dci
60 m F A,B Žci
60 m F A,B Žky
100 m F Dci
100 m F Dky
12,30 100 m F Jři
100 m F Jky
09,50
10,00
10,10
10,15
10,35
10,45
11,05
11,15
11,20
11,25
11,40
11,50
12,05
12,10
12,20
1500 m Žky+Dky+Jky
1500 m Žci+Dci+Jři
400 m Jři
400 m Jky
300 m Žky
300 m Žci
200 m F Dky
200 m F Dci
15,20
DÁLKA 2 KOULE
výška Žci výška Dci+Jři
dálka Žky
dálka Jři
OŠTĚP
koule Žky+Dky+Jky oštěp Žci+Dci
koule Žci
dálka Dci
dálka Žci
oštěp Jři
výška Žky výška Dky+Jky
koule Dci
oštěp Žky+Dky+Jky
dálka Dky+Jky
koule Jři
2. vyhlašovací blok
14,20
14,30
14,40
14,55
15,05
DÁLKA 1
1. vyhlašovací blok
12,35
12,50
13,00
13,15
13,20
13,35
13,50
14,00
14,10
VÝŠKA 1 VÝŠKA 2
4 x 60 m Žci
4 x 60 m Žky
4 x 100 m Dky+Jky
4 x 100 m Dci+Jři
3. vyhlašovací blok
Rekordy Youth Athletics – SOKOL GRAND PRIX
žáci 14-15 let
80 m př.
100 m
př.
60 m
300 m
800 m
1500 m
dálka
výška
oštěp
koule
4 x 60 m
oddíl
Rillich Štěpán (95)
TJ Spartak Vlašim
12,10 s
2010
Šebrle David (96)
PSK Olymp Praha
14,33 s
2011
Müller Dominik (97)
TJ Sokol Hradec Králové
07,12 s
2012
Hodboď Lukáš (96)
SKP Nymburk, o.s.
36,22 s
2011
Mojžíš Dominik (97)
TJ Sokol Jaroměř
2:06,99
2012
Pabišta Richard (94)
AC Mladá Boleslav o.s.
4:37,93
2009
Müller Dominik (97)
TJ Sokol Hradec Králové
590 cm
2012
Dalecký Matyáš (94)
TJ Sokol Kolín-atletika
180 cm
2009
Kubeš Jan (94)
SK Kotlářka Praha
50,63 m 2009
Houška Ondřej (97)
AK Most
14,83 m 2012
AK Olomouc (Frnka, Kvapil, Kopečný, Koutný)
4 x 60 m TJ Sokol Hradec Králové (Plodrová, Souklová, Müller,
(koed.) Lochman)
dorostenci 16-17 let
110 m
př.
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
dálka
výška
oštěp
koule
4 x 100
m
4 x 100
m
oddíl
29,19 s
2009
30,34 s
2011
výkon rok
Říha Michal (94)
AC Pardubice
14,96 s
2011
Jonáš Tomáš (94)
ASK ELNA Počerady
11,19 s
2011
Hodboď Lukáš (96)
SKP Nymburk o.s.
22,38 s
2012
Žižka Dominik (93)
TJ LIAZ Jablonec n/N.
52,50 s
2009
Hrubý Matěj (93)
Atletika Poruba o.s.
2:01,26
2009
Friš Jan (95)
TJ Jiskra Litomyšl
4:17,12
2011
Vrtiška Matyáš (94)
TJ Spartak Vlašim
664 cm
2011
Dalecký Matyáš (94)
196 cm
2010
Sklenář Martin (92)
TJ Sokol Kolín-atletika
AC Slovácká Slávia
Uh.Hradiště
Novák Martin (92)
AK Olomouc
16,52 m 2009
SK ZŠ Jeseniova Praha ( Jirka, Svoboda D., Škvára, Svoboda
J. )
junioři 18-19 let
110 m
př.
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
dálka
výška
oštěp
koule
výkon rok
oddíl
63,38 m 2009
46,20 s
2009
výkon rok
Jirka Jan (93)
SK ZŠ Jeseniova Praha
10,90 s
2011
Desenský Michal (93)
TJ Sokol Hradec Králové
21,49 s
2011
Šindelář Jan (93)
SKP Nymburk, o.s.
51,09 s
2011
Auersvald Miloš (92)
Sprint klub Čáslav
2:06,88
2011
Baláček Zdeněk (93)
TJ Sokol Kolín-atletika
667 cm
2011
Pokorný Lukáš (93)
TJ Sokol Kolín-atletika
188 cm
2011
Krejča Pavel (93)
TJ Spartak Vlašim
57,84 m 2011
Krejča Pavel (93)
TJ Spartak Vlašim
14,97 m 2011
TJ Sokol Kolín-atletika (Baláček, Palán, Weihrauch, Seifert )
45,95 s
2011
žákyně 14-15 let
80 m př.
100 m
př.
60 m
300 m
800 m
1500 m
dálka
výška
oštěp
koule
oddíl
výkon rok
Šebestíková Nikol (94)
Atletika Poruba o.s.
12,39 s
2009
Dvořáková Kateřina (97)
A.C. TEPO Kladno
15,03 S
2012
Kobiánová Kristýna (95)
SK ZŠ Jeseniova Praha
7,76 s
2009
Bičianová Michaela (97)
TJ LIAZ Jablonec n/N.
40,65 s
2012
Hanušová Veronika (97)
AC Spartak Choceň
2:22,46
2011
Šambergerová Anna (95)
PSK Olymp Praha
5:06,33
2009
Opekarová Petra (95)
TJ Šumperk
542 cm
2010
Vondrová Linda (94)
TJ Sokol Kolín-atletika
160 cm
2009
Jelínková Kateřina (96)
TJ Nová Včelnice
37,23 m 2011
Jelínková Kateřina (96)
TJ Nová Včelnice
12,29 m 2011
TJ Sokol Kolín-atletika (Douděrová, Novotná, Lumendová,
4 x 60 m Sotonová)
4 x 60 m TJ Sokol Hradec Králové (Plodrová, Souklová, Müller,
(koed.) Lochman)
dorostenky 16-17 let
100 m
př.
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
dálka
výška
oštěp
koule
4 x 100
m
2009
30,34 s
2011
výkon rok
Hlavatá Karolina (94)
SK ZŠ Jeseniova Praha
13,89 s
2011
Janoušová Jana (95)
A.C. TEPO Kladno
12,38 s
2011
Vodičková Pavla (96)
TJ Vodní stavby Tábor
26,35 s
2012
Kodrová Kateřina (93)
SK ZŠ Jeseniova Praha
60,19 s
2009
Janoušová Radka 92)
TJ Nové Město na Moravě
2:21,49
2009
Tlustá Helena (93)
TJ Nové Město na Moravě
4:57,98
2009
Hýsková Ktaeřina (96)
TJ LIAZ Jablonec n/N.
572 cm
2012
Štychová Kateřina (95)
Atletika Klatovy
161 cm
2011
Andrejsková Petra (92)
TJ Sokol Kolín-atletika
40,62 m 2009
Jelínková Kateřina (96)
TJ Vodní stavby Tábor
13,39 m 2012
TJ Sokol Kolín-atletika (Semrádová, Skalníková, Sovadínová,
Sotonová)
juniorky 18-19 let
100 m
př.
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
dálka
výška
oštěp
koule
4 x 100
m
oddíl
31,17 s
oddíl
50,72 s
2009
výkon rok
Czakojová Kristýna (93)
TJ Sokol Kolín-atletika
15,80 s
2011
Štychová Martina (92)
Atletika Klatovy
12,58 s
2011
Jelínková Kristýna (92)
SK ZŠ Jeseniova Praha
63,10 s
2011
Sovadínová Žaneta (93)
TJ Sokol Kolín-atletika
494 cm
2011
Vernerová Klára (93)
SK Kotlářka Praha
152 cm
2011
Andrejsková Petra (92)
TJ Sokol Kolín-atletika
46,47 m 2011
Matoušková Lenka (93)
TJ Spartak Vlašim
10,69 m 2011
Download

YOUTH ATHLETICS – Sokol Grand Prix