UCELENÝ SYSTÉM
ZÁVĚSOVÉ TECHNIKY
POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ
A SANITÁRNÍ TECHNIKY
Y
| POTRUBNÍ DÍL
ĚNÍ
NITÁRNÍ UPEVN
A
S
|
Í
N
E
V
TA
S
VÉ NA
ĚRKY | VÝŠKO
P
Z
O
R
É
V
O
R
Ě
PLYNOM
EZ OCELI
Y
| KLUZNÉ PRVK
KOT VÍCÍ PRVKY
HA
VÝR OBKY Z NER
|
Í
B
U
R
T
O
P
Í
N
| OZNAČOVÁ
DICOVÉ SPONY
ATERIÁL
| SPOJOVACÍ M
UCHYCENÍ POTR
UBÍ | MONTÁ
Y | KONZOLE
ÍK
N
S
O
N
|
Í
V
T
S
ŽNÍ PŘÍSLUŠEN
CENÍK
od 1. 6. 2012
w
w
w . k
o n
a
r
i k
.
c
z
w
w
w . k
o
n
a r
i
k
.
c
z
CENÍK
NOVINKY
PŘÍCHYTKY NA ŠEDÉ PLASTOVÉ TRUBKY (HOSTALEN) JEDNODUCHÉ
13401120
13401125
Viz. strana 9.
Příchytka jednoduchá se třmenem 20 šedá UNI
Příchytka jednoduchá se třmenem 25 šedá UNI
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA ŠEDÉ PLASTOVÉ TRUBKY (HOSTALEN) JEDNODUCHÉ SE ZÁVITEM M6
13401320
13401325
Viz. strana 9.
Příchytka jednoduchá se třmenem 20 šedá UNI, závit M6
Příchytka jednoduchá se třmenem 25 šedá UNI, závit M6
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA ŠEDÉ PLASTOVÉ TRUBKY (HOSTALEN) DVOJITÉ
13401220
13401225
Viz. strana 9.
Příchytka dvojitá se třmenem 2×20 šedá UNI
Příchytka dvojitá se třmenem 2×25 šedá UNI
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA ŠEDÉ PLASTOVÉ TRUBKY (HOSTALEN) DVOJITÉ SE ZÁVITEM M6
13401420
13401425
Viz. strana 9.
Příchytka dvojitá se třmenem 2×20 šedá UNI, závit M6
Příchytka dvojitá se třmenem 2×25 šedá UNI, závit M6
Další rozměry připravujeme.
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
1
CENÍK
PŘÍCHYTKY NA BÍLÉ PLASTOVÉ TRUBKY (PVC, C-PVC) JEDNODUCHÉ
13401520
13401525
Viz. strana 9.
Příchytka jednoduchá se třmenem 20 bílá UNI
Příchytka jednoduchá se třmenem 25 bílá UNI
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA BÍLÉ PLASTOVÉ TRUBKY (PVC, C-PVC) JEDNODUCHÉ SE ZÁVITEM M6
13401720
13401725
Viz. strana 9.
Příchytka jednoduchá se třmenem 20 bílá UNI, závit M6
Příchytka jednoduchá se třmenem 25 bílá UNI, závit M6
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA BÍLÉ PLASTOVÉ TRUBKY (PVC, C-PVC) DVOJITÉ
13401620
13401625
Viz. strana 9.
Příchytka dvojitá se třmenem 2×20 bílá UNI
Příchytka dvojitá se třmenem 2×25 bílá UNI
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA BÍLÉ PLASTOVÉ TRUBKY (PVC, C-PVC) DVOJITÉ SE ZÁVITEM M6
13401820
13401825
Viz. strana 9.
Příchytka dvojitá se třmenem 2×20 bílá UNI, závit M6
Příchytka dvojitá se třmenem 2×25 bílá UNI, závit M6
Další rozměry připravujeme.
2
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
CENÍK
PŘÍCHYTKY NA MĚDĚNÉ TRUBKY JEDNODUCHÉ
13402115
13402118
13402122
Viz. strana 10.
Příchytka jednoduchá se třmenem 15 bílá UNI
Příchytka jednoduchá se třmenem 18 bílá UNI
Příchytka jednoduchá se třmenem 22 bílá UNI
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA MĚDĚNÉ TRUBKY JEDNODUCHÉ SE ZÁVITEM M6
13402315
13402318
13402322
Viz. strana 10.
Příchytka jednoduchá se třmenem 15 bílá UNI, závit M6
Příchytka jednoduchá se třmenem 18 bílá UNI, závit M6
Příchytka jednoduchá se třmenem 22 bílá UNI, závit M6
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA MĚDĚNÉ TRUBKY DVOJITÉ
13402215
13402218
13402222
Viz. strana 10.
Příchytka dvojitá se třmenem 2×15 bílá UNI
Příchytka dvojitá se třmenem 2×18 bílá UNI
Příchytka dvojitá se třmenem 2×22 bílá UNI
Další rozměry připravujeme.
PŘÍCHYTKY NA MĚDĚNÉ TRUBKY DVOJITÉ SE ZÁVITEM M6
13402415
13402418
13402422
Viz. strana 10.
Příchytka dvojitá se třmenem 2×15 bílá UNI, závit M6
Příchytka dvojitá se třmenem 2×18 bílá UNI, závit M6
Příchytka dvojitá se třmenem 2×22 bílá UNI, závit M6
Další rozměry připravujeme.
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
3
CENÍK
OBSAH
4
Objímka jednošroubová s hlavou M8....................................................................................................................6
Závěs ZV ...............................................................................................................................................................16
Objímka dvoušroubová s hlavou M8 a M8/M10 ..................................................................................................6
Závěs ZL................................................................................................................................................................16
Objímka kluzná, jednošroubová M8 a dvoušroubová M10 ..................................................................................6
Závěs ZZ................................................................................................................................................................16
Objímka dvoušroubová bez tlumící vložky s hlavou M8, M8/M10 ......................................................................6
Stahovací svorka C ...............................................................................................................................................16
Dvojobjímka s tlumící vložkou a šroubem KOMBI ................................................................................................7
Tlumič závěsu TTZ ................................................................................................................................................16
Objímka dvoušroubová - NEREZ V2A s hlavou M8, M10......................................................................................7
Kleště pro zhotovování otvorů do trapézových plechů .......................................................................................16
Objímka dvoušroubová - NEREZ V4A s hlavou M8, M10......................................................................................7
Náhradní hroty pro kleště ....................................................................................................................................17
Objímka dvoušroubová bez tlumící vložky - NEREZ s hlavou M8, M10 ...............................................................8
Kleště na závitové tyče.........................................................................................................................................17
Objímka s vrutem bez tlumící vložky ....................................................................................................................8
Čelisti do kleští na závitové tyče ..........................................................................................................................17
Objímka MASIV s hlavou UNI ................................................................................................................................8
Montážní přípravek pro montáž šroubů KOMBI AKU..........................................................................................17
Objímka MASIV s hlavou UNI bez pryžové vložky ................................................................................................8
Montážní přípravek pro montáž šroubů KOMBI ruční.........................................................................................17
Objímka pro ventilační potrubí s tlumící vložkou s hlavou M8/M10 ...................................................................9
Třmen z kruhové oceli dle ČSN 13 0725 ..............................................................................................................17
Příchytky na šedé plastové trubky (Hostalen) ......................................................................................................9
Třmen z kruhové oceli pro méně náročné aplikace .............................................................................................18
Příchytky na bílé plastové trubky (PVC, C-PVC)....................................................................................................9
Třmen z kruhové oceli pro méně náročné aplikace .............................................................................................18
Příchytky na měděné trubky ...............................................................................................................................10
Třmen DN .............................................................................................................................................................18
Spona izolace .......................................................................................................................................................10
Nosník ..................................................................................................................................................................18
Plastová příchytka CPR se závitem M6 - určeno pro upevnění potrubí z mědi a kabelových rozvodů .............10
Nosník Nerez ........................................................................................................................................................19
Plastová dvojpříchytka CPR se závitem M6 - určeno pro upevnění potrubí z mědi a kabelových rozvodů ......10
Konzola.................................................................................................................................................................19
Plastová příchytka CPR s třmenem - určeno pro upevnění potrubí z plastu a kabelových rozvodů .................10
Nosník ST..............................................................................................................................................................19
Plastová dvojpříchytka CPR s třmenem - určeno pro upevnění potrubí z plastu a kabelových rozvodů ..........10
Konzola ST............................................................................................................................................................19
Podlahový úchyt CPR ...........................................................................................................................................11
Podpůrný žlab ......................................................................................................................................................20
Krytka trubková CPR - ochranný kryt při průchodu potrubí přes stěny a podlahy ............................................11
Snímatelná čepička..............................................................................................................................................20
Krytka trubková dvojitá CPR - ochranný kryt při průchodu potrubí přes stěny a podlahy ................................11
Úhelníková konzola..............................................................................................................................................20
Podlahová příchytka A .........................................................................................................................................11
Sedlový úchyt US L+Q ........................................................................................................................................20
Podlahová příchytka A pro tacker ........................................................................................................................11
Sedlový úchyt ST..................................................................................................................................................20
Podlahová příchytka B, C, D .................................................................................................................................11
Výztuha horizontální............................................................................................................................................20
Tacker - aplikátor podlahových příchytek ...........................................................................................................11
Podpěra konzoly...................................................................................................................................................21
Separační folie .....................................................................................................................................................11
Konzole lištová KLS ..............................................................................................................................................21
Kartáček CPR ........................................................................................................................................................12
Spojka nosníků.....................................................................................................................................................21
Čisticí vlákno CPR pro CU .....................................................................................................................................12
Montážní úhelník.................................................................................................................................................21
Jednoduchá objímka typ A, typ C .......................................................................................................................12
Spojka nosníků.....................................................................................................................................................21
Pásek z umělé hmoty - ZIP ..................................................................................................................................12
Drapákový nosník ................................................................................................................................................21
Šroub KOMBI, šroub KOMBI TORX........................................................................................................................13
Dráp FIX ST ...........................................................................................................................................................21
Natloukací šroub KOMBI s hmoždinkou ..............................................................................................................13
Nosníková křížová spojka.....................................................................................................................................22
Závitová tyč 1 m...................................................................................................................................................13
Sestava .................................................................................................................................................................22
Závitová tyč 2 m...................................................................................................................................................13
Sestava PLUS .......................................................................................................................................................22
Závitová tyč 3 m...................................................................................................................................................13
Sestava ST ...........................................................................................................................................................22
Závitová tyč 1 m NEREZ .......................................................................................................................................13
Sestava ST PLUS ...................................................................................................................................................22
Závitový kolík .......................................................................................................................................................14
Jezdec ...................................................................................................................................................................22
Spojovací matice ..................................................................................................................................................14
Jezdec ST ..............................................................................................................................................................23
Redukční matice ..................................................................................................................................................14
Podložka DIN 125–A ...........................................................................................................................................23
Šroub s okem .......................................................................................................................................................14
Podložka DIN 440.................................................................................................................................................23
Trubkový závěs .....................................................................................................................................................14
Podložka pružná DIN 7980 ..................................................................................................................................23
Zdvojená upínací deska .......................................................................................................................................15
Podložka vějířová DIN 6798–A............................................................................................................................23
Úchytka ................................................................................................................................................................15
Podložka k nosníku ..............................................................................................................................................23
Nosná svěrka ........................................................................................................................................................15
Podložka velkoplošná (karosářská) .....................................................................................................................24
Děrovaná páska....................................................................................................................................................15
Matice DIN 934 ....................................................................................................................................................24
Trapézový závěs ...................................................................................................................................................15
Matice samojistící DIN 985 ..................................................................................................................................24
Příchytky narážecí H.............................................................................................................................................15
Matice M6 DIN 6923 s ozubeným límcem..........................................................................................................24
Příchytky EER........................................................................................................................................................16
Dráp k upínání......................................................................................................................................................24
Příčný čep pro TZ ..................................................................................................................................................16
Pryžový profil S ....................................................................................................................................................24
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
CENÍK
Pryžový tlumič DÄMMGULAST............................................................................................................................24
Trhací nýt AL/ST PH .............................................................................................................................................36
Posuvné saně .......................................................................................................................................................24
Spona hadicová - pozink W1...............................................................................................................................36
Objímka izolační KX pro teploty od -50º C do + 105º C, izolace tloušťka 13 mm............................................25
Spona hadicová - nerez W2.................................................................................................................................36
Objímka izolační KX pro teploty od -50º C do + 105º C, izolace tloušťka 19 – 26 mm...................................25
Spona hadicová - nerez W4.................................................................................................................................37
Objímka izolační KX pro teploty od -50º C do + 105º C, izolace tloušťka 32 mm............................................26
Vrták SDS PLUS ....................................................................................................................................................37
Objímka chlazení IP-175 .....................................................................................................................................26
Řezný kotouč na ocel ...........................................................................................................................................37
Objímka chlazení IP-170 .....................................................................................................................................26
Sady pro upevnění expanzomatů........................................................................................................................37
Podpěra dvojitá IP-170 ........................................................................................................................................26
Sada pro upevnění dřezů .....................................................................................................................................38
Dvojobjímka chlazení IP-170 ..............................................................................................................................26
Sprej zinkový ........................................................................................................................................................38
Přivařovací prstenec IP-170 .................................................................................................................................26
Řetězy...................................................................................................................................................................38
Rozpěrka pro plynoměr plochá ...........................................................................................................................27
Řetěz svařovaný krátkočlánkový DIN 5685..........................................................................................................38
Rozpěrka pro plynoměr regulovatelná ................................................................................................................27
Řetězový článek RAPID zinkovaný.......................................................................................................................38
Plynoměrová stabilizační rozpěrka......................................................................................................................27
Karabina požárnická ............................................................................................................................................38
Souprava šroubů na upevnění WC a bidetů ........................................................................................................27
Nouzový S-hák.....................................................................................................................................................38
Souprava šroubů na upevnění WC s bočními otvory ..........................................................................................27
Napínací šroub .....................................................................................................................................................39
Souprava šroubů na upevnění umyvadel............................................................................................................27
Svěrka lanová .......................................................................................................................................................39
Příslušenství k sanitárnímu upevnění .................................................................................................................27
Očnice pro lano ....................................................................................................................................................39
Souprava šroubů na upevnění pisoárů, nástěnných bidetů a nástěnných WC ..................................................27
Ocelové lano.........................................................................................................................................................39
Souprava na upevnění umyvadel a bojlerů přes zeď ..........................................................................................28
Kanalizační vpustě ...............................................................................................................................................39
Souprava na upevnění bojlerů ............................................................................................................................28
Podlahové vpustě.................................................................................................................................................39
Přípravek pro upevnění přes zeď .........................................................................................................................28
Podlahové vpustě boční.......................................................................................................................................40
Označování potrubí - popisný štítek M8 .............................................................................................................28
Objímky dvojdílné ON 13 0600 ...........................................................................................................................40
Hmoždinka nylonová typ H .................................................................................................................................28
Objímky dvojdílné ON 13 0602 ...........................................................................................................................40
Hmoždinka TX-PA ................................................................................................................................................28
Objímky dvojdílné ON 13 0604 ...........................................................................................................................40
Natloukací hmoždinka typ N ...............................................................................................................................28
Podpěra kluzná ON 13 0800 ................................................................................................................................40
Rámová hmoždinka se šroubem ........................................................................................................................29
Podpěra kluzná ON 13 0801 ................................................................................................................................40
Hmoždinka kovová do dutin................................................................................................................................29
Podpěra kluzná ON 13 0802 ................................................................................................................................41
Zarážecí kotva ZK .................................................................................................................................................29
Podpěra kluzná ON 13 0803 ................................................................................................................................41
Hmoždinka kovová...............................................................................................................................................29
Podpěry kluzné - příložky, opěry a lišty k podpěrám kluzným ..........................................................................41
Hmoždinka kovová stropní ..................................................................................................................................29
Podpěra kluzná přivařovací ON 13 0810 .............................................................................................................41
Svorníková kotva ..................................................................................................................................................30
Podpěra kluzná přivařovací s osovým vedením ON 13 0811 .............................................................................41
Svorníková kotva NEREZ ......................................................................................................................................30
Podpěra kluzná přivařovací od DN 400 ON 13 0813 ...........................................................................................41
Hmoždinka plastová typ NK - polypropylénová .................................................................................................30
Podpěry válečkové ON 13 0825...........................................................................................................................41
Sklopná kovová hmoždinka.................................................................................................................................30
Podložky válečkové ON 13 0695 k podp. vál. ON 13 0825 .................................................................................41
Hmoždinka nylonová typ M-S pro metrický závit ..............................................................................................30
Podpěry válečkové s osovým vedením ON 13 0826 ...........................................................................................41
Hmoždinka nylonová typ UX ...............................................................................................................................31
Stojan kotevní ON 13 0851, ON 13 0852, ON 13 0853 .......................................................................................42
Hmoždinka nylonová sklopná do dutých prostorů .............................................................................................31
Stojan kotevní přivařovací ON 13 0857 ...............................................................................................................42
Hmoždinka do sádrokartonu ...............................................................................................................................31
Závěsné třmeny přivařovací ON 13 0610 ............................................................................................................42
Sítka pro chemickou maltu..................................................................................................................................31
Pouta pro svislé potrubí ON 13 0615...................................................................................................................42
Svorník pro chemické kotvení..............................................................................................................................31
Příchytky pro ocelové trubky ON 13 0620 ...........................................................................................................42
Chemická malta polyesterová .............................................................................................................................31
Tyče závěsné ON 13 0630 ....................................................................................................................................42
Kartáček a pumpička na vyčištění děr.................................................................................................................31
Oka závěsná z kruhové oceli ON 13 0635............................................................................................................42
Injektážní pistole..................................................................................................................................................31
Oka závěsná z ploché oceli ON 13 0636..............................................................................................................42
Vrut do dřeva, celý závit, zapuštěná hlava ..........................................................................................................32
Příložky pro tyče průřezu “I” ON 13 0645.............................................................................................................42
Vrut do dřeva, celý závit, půlkulatá hlava............................................................................................................33
Podložky pro stropní závěsy ON 13 0650 ............................................................................................................42
Vrut do dřeva DIN 571, šestihranná hlava ...........................................................................................................33
Věšáky úhelníkové ON 130660 ............................................................................................................................43
Vrut do sádrokartonu SAD TN FINE FOS ..............................................................................................................33
Věšáky příchytkové ON 13 0661 a ON 13 0662...................................................................................................43
Šroub vratový DIN 603 .........................................................................................................................................33
Desky závěsné k objímkám pro svislé potrubí ON 13 0675................................................................................43
Šroub metrický DIN 933, 931 ..............................................................................................................................34
Závěsy stropní ON 13 0750.1, .2, .3, .4, .5, .6 .....................................................................................................43
Šroub samovrtný (TEX) DIN 7504–P ..................................................................................................................35
Závěsy ON 13 0755.1, .2, .3, .4, .5, .6 ..................................................................................................................43
Šroub samovrtný (TEX) DIN 7504–N..................................................................................................................35
Závěsy válečkové ON 13 0770 .............................................................................................................................43
Šroub samovrtný (TEX) DIN 7504–K ..................................................................................................................35
Závěsy pružinové pro potrubí ON 13 0780..........................................................................................................43
Šroub samovrtný (TEX) DIN 7504–V ..................................................................................................................36
Třmeny kot. z ploché oceli dle ČSN 130725.1 .....................................................................................................43
Turbošroub do betonu .........................................................................................................................................36
Propagační materiál.............................................................................................................................................43
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
5
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
OBJÍMKA JEDNOŠROUBOVÁ S HLAVOU M8
11001012
11001216
11001719
11002023
11002530
11003138
11004046
11004853
11006064
11007278
11008792
11102116
Objímka jednošroubová M8 10–12 1⁄8“
Objímka jednošroubová M8 12–16 ¼“
Objímka jednošroubová M8 17–19 3⁄8“
Objímka jednošroubová M8 20–23 ½“
Objímka jednošroubová M8 25–30 ¾“
Objímka jednošroubová M8 31–38 1“
Objímka jednošroubová M8 40–46 5⁄4“
Objímka jednošroubová M8 48–53 6⁄4“
Objímka jednošroubová M8 60–64 2”
Objímka jednošroubová M8 72-78 2 ½“
Objímka jednošroubová M8 87-92 3”
Objímka jednošroubová M8 102-116 4”
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
20
15
12
12
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſ
ſ
10,81
10,81
10,67
10,79
11,52
12,71
13,10
13,41
18,36
23,12
26,45
32,57
0,441
0,441
0,436
0,441
0,470
0,519
0,535
0,547
0,750
0,944
1,080
1,329
11,43
11,55
11,78
12,49
12,85
14,87
16,42
20,44
20,67
24,03
27,22
31,76
32,18
42,11
41,64
60,77
64,15
70,58
71,61
76,81
80,39
83,73
83,73
35,57
0,467
0,471
0,481
0,510
0,524
0,607
0,670
0,834
0,844
0,981
1,111
1,296
1,313
1,719
1,700
2,480
2,618
2,881
2,923
3,135
3,281
3,417
3,417
1,452
14,14
15,36
15,64
16,17
17,00
18,08
34,94
36,97
40,64
44,45
47,17
49,49
61,58
0,577
0,627
0,638
0,660
0,694
0,738
1,426
1,509
1,659
1,814
1,925
2,020
2,514
12,60
12,73
12,86
14,25
14,51
15,41
17,19
0,514
0,520
0,525
0,582
0,592
0,629
0,702
OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ S HLAVOU M8 A M8/M10
12001216
12001719
12002023
12002530
12003138
12004046
12004853
12005459
12006064
12006771
12007278
12008186
12008792
12095103
12102116
12121127
12133141
12159168
12164170
12182188
12193203
12200210
12210219
12210300
Objímka dvoušroubová M8 12–16 ¼“
Objímka dvoušroubová M8 17–19 3⁄8“
Objímka dvoušroubová M8 20–23 ½“
Objímka dvoušroubová M8 25–30 ¾“
Objímka dvoušroubová M8 31–38 1“
Objímka dvoušroubová M8 40–46 5⁄4“
Objímka dvoušroubová M8 48–53 6⁄4“
Objímka dvoušroubová M8/M10 54–59
Objímka dvoušroubová M8/M10 60–64 2“
Objímka dvoušroubová M8/M10 67–71
Objímka dvoušroubová M8/M10 72–78 2 ½“
Objímka dvoušroubová M8/M10 81–86
Objímka dvoušroubová M8/M10 87–92 3“
Objímka dvoušroubová M8/M10 95–103
Objímka dvoušroubová M8/M10 102–116 4“
Objímka dvoušroubová M8/M10 121–127
Objímka dvoušroubová M8/M10 133–141 5“
Objímka dvoušroubová M8/M10 159–168 6“
Objímka dvoušroubová M8/M10 164-170
Objímka dvoušroubová M8/M10 182-188
Objímka dvoušroubová M8/M10 193-203 (vhodné pro KG 200)
Objímka dvoušroubová M8/M10 204–210 8“
Objímka dvoušroubová M8/M10 210–219
Objímka dvoušroubová M8 102–116 4” EKO
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſ
ſ
ſſ
ſſ
ſſ
OBJÍMKA KLUZNÁ, JEDNOŠROUBOVÁ M8 A DVOUŠROUBOVÁ M10
13001719
13002023
13002530
13003138
13004046
13004853
13005459
13006064
13006771
13007278
13008186
13008792
13101106
Objímka kluzná jednošroubová M8 16mm
Objímka kluzná jednošroubová M8 20mm ½“
Objímka kluzná jednošroubová M8 25mm ¾“
Objímka kluzná jednošroubová M8 32mm 1“
Objímka kluzná jednošroubová M8 42mm 5⁄4“
Objímka kluzná jednošroubová M8 50mm 1 ½“
Objímka kluzná dvoušroubová M10 56 mm
Objímka kluzná dvoušroubová M10 63 2“
Objímka kluzná dvoušroubová M10 68 mm
Objímka kluzná dvoušroubová M10 75mm (67–71)
Objímka kluzná dvoušroubová M10 83 mm
Objímka kluzná dvoušroubová M10 90mm 3“
Objímka kluzná dvoušroubová M10 110mm 4“
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ BEZ TLUMÍCÍ VLOŽKY S HLAVOU M8, M8/M10
* Upínací rozsah objímky.
** Označení na výrobku.
6
14001216
14001719
14002023
14002530
14003138
14004046
14004853
Obj.dvoušroubová M8 22–28* (12–16)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8 29–31* (17–19)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8 32–35* (20–23)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8 37–42* (25–30)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8 43–50* (31–38)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8 52–58* (40–46)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8 60–65* (48–53)** bez tl.vl.
w
w
w
.
k
o
n
a
r
100
100
100
100
100
100
50
i
k
.
c
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
z
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
14005459
14006064
14006771
14007278
14008186
14008792
14095103
14102116
14121127
14133141
14159168
14210219
BALENÍ
Obj.dvoušroubová M8/M10 66–71* (54–59)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 72–76* (60–64)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 79–83* (67–71)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 84–90* (72–78)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 93–98* (81–86)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 99–104* (87–92)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 110–118* (95–103)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 114–128* (102–116)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 131–137* (121–127)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 143–151* (133–141)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 169–178* (159–168)** bez tl.vl.
Obj.dvoušroubová M8/M10 220–229* (210–219)** bez tl.vl.
JEDNOTKA
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
12
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
50
50
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
12
12
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
12
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
19,86
21,26
21,64
27,62
29,28
31,06
41,52
42,14
57,28
59,83
65,30
72,69
0,810
0,868
0,883
1,127
1,195
1,268
1,695
1,720
2,338
2,442
2,665
2,967
28,62
30,56
32,50
34,20
35,90
37,84
38,50
1,168
1,247
1,327
1,396
1,465
1,544
1,571
68,21
69,54
71,05
73,87
75,04
77,20
78,70
80,86
84,52
87,18
88,18
106,32
111,31
113,47
133,94
159,56
173,87
177,53
193,33
317,78
317,78
2,784
2,839
2,900
3,015
3,063
3,151
3,212
3,300
3,450
3,558
3,599
4,340
4,543
4,631
5,467
6,513
7,097
7,246
7,891
12,970
12,970
90,91
92,12
93,33
94,54
96,50
98,77
101,19
103,15
105,43
107,54
127,35
131,74
132,80
154,73
185,29
201,92
204,34
222,94
242,91
3,711
3,760
3,809
3,859
3,939
4,032
4,130
4,210
4,303
4,390
5,198
5,377
5,420
6,316
7,563
8,242
8,341
9,100
9,915
DVOJOBJÍMKA S TLUMÍCÍ VLOŽKOU A ŠROUBEM KOMBI
14800010
14800012
14800015
14800018
14800022
14800028
14800035
Dvojobjímka 2×10mm +tl.vl+šroub KOMBI
Dvojobjímka 2×12mm +tl.vl+šroub KOMBI
Dvojobjímka 2×15mm +tl.vl+šroub KOMBI
Dvojobjímka 2×18mm +tl.vl+šroub KOMBI
Dvojobjímka 2×22mm +tl.vl+šroub KOMBI
Dvojobjímka 2×28mm +tl.vl+šroub KOMBI
Dvojobjímka 2×35mm +tl.vl+šroub KOMBI
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ - NEREZ V2A S HLAVOU M8, M10
15001012
15001216
15001719
15002023
15002530
15003138
15004046
15004853
15005459
15006064
15006771
15007278
15008186
15008792
15009510
15101106
15101121
15101133
15101159
15101204
15101210
NEREZ
Objímka dvoušroubová 10–12 ¼“V2A M8
Objímka dvoušroubová 12–16 ¼“V2A M8
Objímka dvoušroubová 17–19 3⁄8“V2A M8
Objímka dvoušroubová 20–23 ½“V2A M8
Objímka dvoušroubová 25–30 ¾“V2A M8
Objímka dvoušroubová 31–38 1“ V2A M8
Objímka dvoušroubová 40–46 5⁄4“V2A M8
Objímka dvoušroubová 48–53 6⁄4“V2A M8
Objímka dvoušroubová 54–59 V2A M8
Objímka dvoušroubová 60–64 2“ V2A M8
Objímka dvoušroubová 67–71 V2A M10
Objímka dvoušroubová 72–78 2½“V2A M10
Objímka dvoušroubová 81–86 V2A M10
Objímka dvoušroubová 87–92 3“ V2A M10
Objímka dvoušroubová 95–103 V2A M10
Objímka dvoušroubová 102–116 4“V2A M10
Objímka dvoušroubová 121–127 V2A M10
Objímka dvoušroubová 133–141 5“V2A M10
Objímka dvoušroubová 159–168 6“V2A M10
Objímka dvoušroubová 204–210 V2A M10
Objímka dvoušroubová 210–219 V2A M10
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ - NEREZ V4A S HLAVOU M8, M10
15101216
15101719
15102023
15102530
15103138
15104046
15104853
15105459
15106064
15106771
15107278
15108186
15108792
15109510
15111106
15112112
15113942
15116468
15121021
NEREZ
w
w
w
.
Objímka dvoušroubová 12–16 ¼“V4A M8
Objímka dvoušroubová 17–19 3⁄8“V4A M8
Objímka dvoušroubová 20–23 ½“V4A M8
Objímka dvoušroubová 25–30 ¾“V4A M8
Objímka dvoušroubová 31–38 1“ V4A M8
Objímka dvoušroubová 40–46 5⁄4“V4A M8
Objímka dvoušroubová 48–53 6⁄4“V4A M8
Objímka dvoušroubová 54–59 V4A M8
Objímka dvoušroubová 60–64 2“ V4A M8
Objímka dvoušroubová 67–71 V4A M8
Objímka dvoušroubová 72–78 2½“V4A M10
Objímka dvoušroubová 81–86 V4A M10
Objímka dvoušroubová 87–92 3“ V4A M10
Objímka dvoušroubová 95–103 V4A M10
Objímka dvoušroubová 102–116 4“V4A M10
Objímka dvoušroubová 121–127 V4A M10
Objímka dvoušroubová133–142 5“ V4A M10
Objímka dvoušroubová159–168 6“ V4A M10
Objímka dvoušroubová 210–219 V4A M10
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
5
58,72
64,59
67,16
68,22
70,18
71,54
73,51
76,84
79,26
80,17
96,66
93,78
103,16
145,06
158,06
161,39
175,76
289,50
2,397
2,636
2,741
2,785
2,864
2,920
3,001
3,136
3,235
3,272
3,945
3,828
4,211
5,921
6,451
6,587
7,174
11,816
11,06
12,24
13,72
14,40
17,33
18,22
0,451
0,499
0,560
0,588
0,707
0,743
134,21
138,48
143,57
144,25
144,25
156,83
274,22
278,37
293,07
308,59
332,31
344,57
356,68
365,49
374,30
400,53
417,76
420,80
446,09
473,49
464,89
464,89
5,478
5,652
5,860
5,888
5,888
6,401
11,193
11,362
11,962
12,596
13,564
14,064
14,559
14,918
15,278
16,348
17,051
17,175
18,208
19,326
18,975
18,975
129,82
141,15
246,80
250,54
263,76
277,73
299,08
310,12
321,02
328,94
336,87
360,47
375,98
5,299
5,761
10,073
10,226
10,766
11,336
12,207
12,658
13,103
13,426
13,750
14,713
15,346
OBJÍMKA DVOUŠROUBOVÁ BEZ TLUMÍCÍ VLOŽKY - NEREZ S HLAVOU M8, M10
NEREZ
15300015
15300018
15300022
15300028
15300035
15300040
15300047
15300054
15300060
15300070
15300075
15300081
15300090
15300110
15300125
15300140
15300160
15300220
Objímka bez tl. 22-28 (12-16) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 29-31 (17-19) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 32-35 (20-23) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 37-42 (25-30) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 43-50 (31-38) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 52-58 (40-46) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 60-66 (48-53) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 66-71 (54-59) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 72-76 (60-64) nerez V2A M8
Objímka bez tl. 79-83 (67-71) nerez V2A M10
Objímka bez tl. 84-90 (72-78) nerez V2A M10
Objímka bez tl. 93-98 (81-86) nerez V2A M10
Objímka bez tl. 99-104 (87-92) nerez V2A M10
Objímka bez tl. 114-128 (102-116) nerez V2A M10
Objímka bez tl. 131-137 (121-127) nerez V2A M10
Objímka bez tl. 143-151 (133-141) nerez V2A M10
Objímka bez tl. 169-178 (159-168) nerez V2A M10
Objímka bez tl. 220-229 (210-219) nerez V2A M10
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100
100
100
100
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
OBJÍMKA S VRUTEM BEZ TLUMÍCÍ VLOŽKY
16000025
16000050
16000075
16000100
16000125
16000150
Objímka 3⁄8“ s vrutem a hmoždinkou bez tl.vl.
Objímka ½“ s vrutem a hmoždinkou bez tl.vl.
Objímka ¾“ s vrutem a hmoždinkou bez tl.vl.
Objímka 1“ s vrutem a hmoždinkou bez tl.vl.
Objímka 5⁄4“ s vrutem a hmoždinkou bez tl.vl.
Objímka 6⁄4“ s vrutem a hmoždinkou bez tl.vl.
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
OBJÍMKA MASIV S HLAVOU UNI
Objímka MASIV pro těžká uložení s pryžovou vložkou a navařenou
maticí UNI.
17000046
17000053
17000064
17000071
17000078
17000092
17000118
17000130
17000137
17000144
17000165
17000170
17000188
17000203
17000214
17000224
17000254
17000277
17000282
17000318
17000326
17000360
Objímka MASIV 40-46 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 48-53 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 60-64 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 67-71 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 72–78 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 87–92 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 108–118 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 125–130 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 133–137 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 138–144 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 159–165 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 164–170 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 182–188 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 193–203 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 208–214 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 217–224 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 244–254 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 267–277 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 278–282 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 313–318 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 320–326 mm matice UNI (M12,M16,½“)
Objímka MASIV 353–360 mm matice UNI (M12,M16,½“)
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
OBJÍMKA MASIV S HLAVOU UNI BEZ PRYŽOVÉ VLOŽKY
Objímka MASIV pro těžká uložení s pryžovou vložkou a navařenou
maticí UNI.
8
17010078
17010092
17010118
17010130
17010137
17010144
17010165
17010170
17010188
17010203
17010214
17010224
17010254
Objímka MASIV 72–78 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 87–92 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 108–118 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 125–130 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 133–137 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 138–144 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 159–165 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 164–170 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 182–188 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 193–203 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 208–214 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 217–224 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 244–254 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
17010277
17010282
17010318
17010326
17010360
BALENÍ
Objímka MASIV 267–277 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 278–282 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 313–318 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 320–326 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
Objímka MASIV 353–360 mm matice UNI (M12,M16,½“) bez tl. vl.
1
1
1
1
1
JEDNOTKA
ks
ks
ks
ks
ks
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
378,72
401,48
426,14
418,40
418,40
15,458
16,387
17,394
17,078
17,078
49,49
50,95
52,71
55,64
60,03
63,25
65,00
67,35
70,28
74,67
81,99
100,19
102,97
108,54
114,10
119,67
130,80
210,83
233,19
242,77
284,30
306,66
357,77
402,49
450,41
501,52
559,02
622,91
756,01
2,020
2,080
2,151
2,271
2,450
2,581
2,653
2,749
2,868
3,048
3,347
4,089
4,203
4,430
4,657
4,884
5,339
8,605
9,518
9,909
11,604
12,517
14,603
16,428
18,384
20,470
22,817
25,425
30,857
3,90
4,50
0,159
0,184
6,30
7,35
0,257
0,300
7,35
7,50
0,300
0,306
11,25
12,45
0,459
0,508
4,05
4,65
0,165
0,190
6,60
7,35
0,269
0,300
7,35
7,50
0,300
0,306
11,25
12,45
0,459
0,508
OBJÍMKA PRO VENTILAČNÍ POTRUBÍ S TLUMÍCÍ VLOŽKOU S HLAVOU M8/M10
18000080
18000090
18000100
18000112
18000125
18000140
18000150
18000160
18000180
18000200
18000224
18000250
18000280
18000300
18000315
18000355
18000400
18000450
18000500
18000560
18000600
18000630
18000710
18000800
18000900
18001000
18001120
18001250
18001400
Objímka pro ventilaci M8/M10 80
Objímka pro ventilaci M8/M10 90
Objímka pro ventilaci M8/M10 100
Objímka pro ventilaci M8/M10 112
Objímka pro ventilaci M8/M10 125
Objímka pro ventilaci M8/M10 140
Objímka pro ventilaci M8/M10 150
Objímka pro ventilaci M8/M10 160
Objímka pro ventilaci M8/M10 180
Objímka pro ventilaci M8/M10 200
Objímka pro ventilaci M8/M10 224
Objímka pro ventilaci M8/M10 250
Objímka pro ventilaci M8/M10 280
Objímka pro ventilaci M8/M10 300
Objímka pro ventilaci M8/M10 315
Objímka pro ventilaci M8/M10 355
Objímka pro ventilaci M8/M10 400
Objímka pro ventilaci M8/M10 450
Objímka pro ventilaci M8/M10 500
Objímka pro ventilaci M8/M10 560
Objímka pro ventilaci M8/M10 600
Objímka pro ventilaci M8/M10 630
Objímka pro ventilaci M8/M10 710
Objímka pro ventilaci M8/M10 800
Objímka pro ventilaci M8/M10 900
Objímka pro ventilaci M8/M10 1000
Objímka pro ventilaci M8/M10 1120
Objímka pro ventilaci M8/M10 1250
Objímka pro ventilaci M8/M10 1400
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
15
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
5
5
5
5
5
5
PŘÍCHYTKY NA ŠEDÉ PLASTOVÉ TRUBKY (HOSTALEN)
13401120
13401125
Příchytka jednoduchá se třmenem 20 šedá UNI
Příchytka jednoduchá se třmenem 25 šedá UNI
50
50
ks
ks
ſſ
13401220
13401225
Příchytka dvojitá se třmenem 2×20 šedá UNI
Příchytka dvojitá se třmenem 2×25 šedá UNI
50
50
ks
ks
ſſ
13401320
13401325
Příchytka jednoduchá se třmenem 20 šedá UNI, závit M6
Příchytka jednoduchá se třmenem 25 šedá UNI, závit M6
50
50
ks
ks
ſſ
13401420
13401425
Příchytka dvojitá se třmenem 2×20 šedá UNI, závit M6
Příchytka dvojitá se třmenem 2×25 šedá UNI, závit M6
50
50
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
NOVINKA
PŘÍCHYTKY NA BÍLÉ PLASTOVÉ TRUBKY (PVC, C-PVC)
13401520
13401525
Příchytka jednoduchá se třmenem 20 bílá UNI
Příchytka jednoduchá se třmenem 25 bílá UNI
50
50
ks
ks
ſſ
13401620
13401625
Příchytka dvojitá se třmenem 2×20 bílá UNI
Příchytka dvojitá se třmenem 2×25 bílá UNI
50
50
ks
ks
ſſ
13401720
13401725
Příchytka jednoduchá se třmenem 20 bílá UNI, závit M6
Příchytka jednoduchá se třmenem 25 bílá UNI, závit M6
50
50
ks
ks
13401820
13401825
Příchytka dvojitá se třmenem 2×20 bílá UNI, závit M6
Příchytka dvojitá se třmenem 2×25 bílá UNI, závit M6
50
50
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
NOVINKA
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
9
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
PŘÍCHYTKY NA MĚDĚNÉ TRUBKY
NOVINKA
13402115
13402118
13402122
Příchytka jednoduchá se třmenem 15 bílá UNI
Příchytka jednoduchá se třmenem 18 bílá UNI
Příchytka jednoduchá se třmenem 22 bílá UNI
50
50
50
ks
ks
ks
ſſ
13402215
13402218
13402222
Příchytka dvojitá se třmenem 2×15 bílá UNI
Příchytka dvojitá se třmenem 2×18 bílá UNI
Příchytka dvojitá se třmenem 2×22 bílá UNI
50
50
50
ks
ks
ks
ſſ
13402315
13402318
13402322
Příchytka jednoduchá se třmenem 15 bílá UNI, závit M6
Příchytka jednoduchá se třmenem 18 bílá UNI, závit M6
Příchytka jednoduchá se třmenem 22 bílá UNI, závit M6
50
50
50
ks
ks
ks
ſſ
13402415
13402418
13402422
Příchytka dvojitá se třmenem 2×15 bílá UNI, závit M6
Příchytka dvojitá se třmenem 2×18 bílá UNI, závit M6
Příchytka dvojitá se třmenem 2×22 bílá UNI, závit M6
50
50
50
ks
ks
ks
ſſ
12700301
Spona izolace
100
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
2,55
2,85
3,30
0,104
0,116
0,135
5,25
5,85
6,00
0,214
0,239
0,245
5,25
5,70
6,45
0,214
0,233
0,263
7,50
7,95
8,40
0,306
0,324
0,343
0,39
0,016
SPONA IZOLACE
PLASTOVÁ PŘÍCHYTKA CPR SE ZÁVITEM M6 - URČENO PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ Z MĚDI A KABELOVÝCH ROZVODŮ
13200108
13200110
13200112
13200115
13200118
13200122
13200128
13200132
Příchytka Cpr 8, závit M6
Příchytka Cpr 10, závit M6
Příchytka Cpr 12, závit M6
Příchytka Cpr 15–16, závit M6
Příchytka Cpr 16–18, závit M6
Příchytka Cpr 20–22, závit M6
Příchytka Cpr 28, závit M6
Příchytka Cpr 35, závit M6
100
100
100
100
100
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
4,14
4,14
4,33
4,51
4,61
5,55
5,64
7,92
0,169
0,169
0,177
0,184
0,188
0,227
0,230
0,323
PLASTOVÁ DVOJPŘÍCHYTKA CPR SE ZÁVITEM M6 - URČENO PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ Z MĚDI A KABELOVÝCH ROZVODŮ
13200208
13200210
13200212
13200215
13200218
13200222
13200228
13200232
Dvojpříchytka Cpr 2×8, závit M6
Dvojpříchytka Cpr 2×10, závit M6
Dvojpříchytka Cpr 2×12, závit M6
Dvojpříchytka Cpr 2×15–16, závit M6
Dvojpříchytka Cpr 2×16–18, závit M6
Dvojpříchytka Cpr 2×20–22, závit M6
Dvojpříchytka Cpr 2×28, závit M6
Dvojpříchytka Cpr 2×35, závit M6
100
100
100
100
100
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
5,83
5,55
6,58
6,87
7,81
7,90
10,91
17,55
0,238
0,227
0,269
0,280
0,319
0,322
0,445
0,716
PLASTOVÁ PŘÍCHYTKA CPR S TŘMENEM - URČENO PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ Z PLASTU A KABELOVÝCH ROZVODŮ
13205016
13205020
13205025
13205032
13205040
13205050
13205063
Příchytka Cpr 16 s třmenem
Příchytka Cpr 20 s třmenem
Příchytka Cpr 25 s třmenem
Příchytka Cpr 32 s třmenem
Příchytka Cpr 40 s třmenem
Příchytka Cpr 50 s třmenem
Příchytka Cpr 63 s třmenem
50
50
50
50
40
25
25
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
4,32
4,61
4,72
5,42
12,23
15,49
19,27
0,176
0,188
0,193
0,221
0,499
0,632
0,787
PLASTOVÁ DVOJPŘÍCHYTKA CPR S TŘMENEM - URČENO PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ Z PLASTU A KABELOVÝCH ROZVODŮ
10
13205216
13205220
13205225
Příchytka Cpr 2×16 se třmenem
Příchytka Cpr 2×20 se třmenem
Příchytka Cpr 2×25 se třmenem
w
w
w
.
k
o
n
40
40
40
a
r
i
k
.
c
ks
ks
ks
z
ſſ
ſſ
ſſ
5,85
6,19
6,61
0,239
0,253
0,270
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
PODLAHOVÝ ÚCHYT CPR
13207025
13207032
13207033
13207125
13207132
13207133
Úchyt jednoramenný Cpr 25 mm, 8×70 mm NY
Úchyt jednoramenný Cpr 32 mm, 10×70 mm NY
Úchyt jednoramenný Cpr 32 mm, 10×97 mm NY
Úchyt dvojramenný Cpr 25 mm, 8×70 mm NY
Úchyt dvojramenný Cpr 32 mm, 10×70 mm NY
Úchyt dvojramenný Cpr 32 mm, 10×97 mm NY
200
200
200
200
200
200
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
3,47
3,96
3,96
4,26
4,65
4,65
0,141
0,162
0,162
0,174
0,190
0,190
KRYTKA TRUBKOVÁ CPR - OCHRANNÝ KRYT PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES STĚNY A PODLAHY
13208015
13208018
13208022
13208028
13208065
13208068
13208072
13208078
Krytka trubková Cpr 15 mm
Krytka trubková Cpr 18 mm
Krytka trubková Cpr 22 mm
Krytka trubková Cpr 28 mm
Krytka trubková Cpr 15 mm Chrom
Krytka trubková Cpr 18 mm Chrom
Krytka trubková Cpr 22 mm Chrom
Krytka trubková Cpr 28 mm Chrom
100
100
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
4,26
4,55
4,55
4,55
19,17
19,17
19,17
19,17
0,174
0,186
0,186
0,186
0,783
0,783
0,783
0,783
KRYTKA TRUBKOVÁ DVOJITÁ CPR - OCHRANNÝ KRYT PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES STĚNY A PODLAHY
16,91
16,91
16,91
16,91
43,46
43,46
43,46
43,46
0,690
0,690
0,690
0,690
1,774
1,774
1,774
1,774
1,07
2,81
0,044
0,114
ſ
1,23
0,050
ks
ks
ks
ſſ
1,92
2,18
2,81
0,079
0,089
0,114
13208115
13208118
13208122
13208128
13208165
13208168
13208172
13208178
Krytka trubková dvojitá Cpr 15 mm
Krytka trubková dvojitá Cpr 18 mm
Krytka trubková dvojitá Cpr 22 mm
Krytka trubková dvojitá Cpr 28 mm
Krytka trubková dvojitá Cpr 15 mm Chrom
Krytka trubková dvojitá Cpr 18 mm Chrom
Krytka trubková dvojitá Cpr 22 mm Chrom
Krytka trubková dvojitá Cpr 28 mm Chrom
50
50
50
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
12900303
13208280
Podlahová příchytka přímá A (pr.19mm; L=48mm)
Podlahová příchytka přímá A (pr.20mm; L=80mm)
50
100
ks
ks
ſſ
25/250
ks
50
50
100
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
PODLAHOVÁ PŘÍCHYTKA A
ſ
PODLAHOVÁ PŘÍCHYTKA A PRO TACKER
13208231
Podlahová příchytka úhlová Cpr A (pr.20mm; L=50mm)pro Tacker
PODLAHOVÁ PŘÍCHYTKA B, C, D
13000304
13100305
13100310
Podlahová příchytka úhlová B (pr.19mm; L=55mm)
Podlahová příchytka úhlová C (pr.22mm; L=75mm)
Podlahová příchytka úhlová D (pr.19mm; (L=80mm)
ſſ
ſſ
TACKER - APLIKÁTOR PODLAHOVÝCH PŘÍCHYTEK
13208300
Tacker - aplikátor podlahových příchytek
1
ks
ſ
6197,40
252,955
13208510
13208515
Separační folie TITAN SILVER (tl.0,15mm; š.1,2m; 100m2/bal)
Zrcadlová podložka TITAN SILVER (tl.0,15mm; š.1,2m; 100m2/bal)
1
1
ks
ks
ſ
4090,00
7744,00
166,900
316,100
SEPARAČNÍ FOLIE
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
11
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
KARTÁČEK CPR
13209012
13209015
13209018
13209022
13209028
Kartáček CPR pro CU 12mm
Kartáček CPR pro CU 15mm
Kartáček CPR pro CU 18mm
Kartáček CPR pro CU 22mm
Kartáček CPR pro CU 28mm
12
12
12
12
12
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
13209050
13209051
Čisticí vlákno CPR pro CU červené (10ks)
Čisticí rouno CPR pro CU hnědé (10ks)
1
1
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
50,90
50,90
50,90
50,90
50,90
2,078
2,078
2,078
2,078
2,078
67,40
44,94
2,751
1,834
2,18
1,98
2,29
2,90
3,63
4,57
5,71
6,60
8,55
10,09
0,089
0,081
0,093
0,118
0,148
0,187
0,233
0,269
0,349
0,412
1,83
2,29
2,90
3,06
3,67
3,98
4,59
5,05
5,65
6,72
0,075
0,093
0,118
0,125
0,150
0,162
0,187
0,206
0,231
0,274
0,23
0,34
0,50
0,65
0,61
0,84
1,11
1,33
2,25
1,11
1,72
2,29
3,43
0,23
0,34
0,50
0,65
0,61
0,84
1,11
1,33
2,25
1,11
1,72
2,29
3,43
0,009
0,014
0,020
0,026
0,025
0,034
0,045
0,054
0,092
0,045
0,070
0,093
0,140
0,009
0,014
0,020
0,026
0,025
0,034
0,045
0,054
0,092
0,045
0,070
0,093
0,140
ČISTICÍ VLÁKNO CPR PRO CU
ſ
JEDNODUCHÁ OBJÍMKA TYP A, TYP C
19401010
19401013
19401016
19401019
19401022
19401026
19401028
19401032
19401038
19401050
Objímka jednoduchá „A“ 10
Objímka jednoduchá „A“ 13
Objímka jednoduchá „A“ 16
Objímka jednoduchá „A“ 19
Objímka jednoduchá „A“ 22
Objímka jednoduchá „A“ 26
Objímka jednoduchá „A“ 28
Objímka jednoduchá „A“ 32
Objímka jednoduchá „A“ 38
Objímka jednoduchá „A“ 50
200
200
200
100
100
100
100
100
100
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
19403010
19403013
19403016
19403019
19403022
19403026
19403028
19403032
19403038
19403050
Objímka jednoduchá „C“ 10
Objímka jednoduchá „C“ 13
Objímka jednoduchá „C“ 16
Objímka jednoduchá „C“ 19
Objímka jednoduchá „C“ 22
Objímka jednoduchá „C“ 26
Objímka jednoduchá „C“ 28
Objímka jednoduchá „C“ 32
Objímka jednoduchá „C“ 38
Objímka jednoduchá „C“ 50
200
200
100
100
100
100
100
100
100
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
19625100
19625120
19625160
19625200
19635150
19635200
19635250
19635300
19635370
19648190
19648280
19648380
19648430
19725100
19725120
19725160
19725200
19735150
19735200
19735250
19735300
19735370
19748190
19748280
19748380
19748430
Pásek ZIP 2.5×100 bílý
Pásek ZIP 2.5×120 bílý
Pásek ZIP 2.5×160 bílý
Pásek ZIP 2.5×200 bílý
Pásek ZIP 3.5×150 bílý
Pásek ZIP 3.5×200 bílý
Pásek ZIP 3.5×250 bílý
Pásek ZIP 3.5×300 bílý
Pásek ZIP 3.5×370 bílý
Pásek ZIP 4.8×190 bílý
Pásek ZIP 4.8×280 bílý
Pásek ZIP 4.8×380 bílý
Pásek ZIP 4.8×430 bílý
Pásek ZIP 2.5×100 černý s UV
Pásek ZIP 2.5×120 černý s UV
Pásek ZIP 2.5×160 černý s UV
Pásek ZIP 2.5×200 černý s UV
Pásek ZIP 3.5×150 černý s UV
Pásek ZIP 3.5×200 černý s UV
Pásek ZIP 3.5×250 černý s UV
Pásek ZIP 3.5×300 černý s UV
Pásek ZIP 3.5×370 černý s UV
Pásek ZIP 4.8×190 černý s UV
Pásek ZIP 4.8×280 černý s UV
Pásek ZIP 4.8×380 černý s UV
Pásek ZIP 4.8×430 černý s UV
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
w
w
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
PÁSEK Z UMĚLÉ HMOTY - ZIP
12
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
ŠROUB KOMBI, ŠROUB KOMBI TORX
21006050
21006060
21006070
21006080
21006100
21006120
21008050
21008060
21008070
21008080
21008100
21008120
21008140
21008160
21008180
21010080
21010100
21010120
21010140
21012140
21012180
V nabídce také v provedení NEREZ
Šroub KOMBI M6×50 mm
Šroub KOMBI M6×60 mm
Šroub KOMBI M6×70 mm
Šroub KOMBI M6×80 mm
Šroub KOMBI M6×100 mm
Šroub KOMBI M6×120 mm
Šroub KOMBI M8×50 mm TORX
Šroub KOMBI M8×60 mm TORX
Šroub KOMBI M8×70 mm TORX
Šroub KOMBI M8×80 mm TORX
Šroub KOMBI M8×100 mm TORX
Šroub KOMBI M8×120 mm TORX
Šroub KOMBI M8×140 mm TORX
Šroub KOMBI M8×160 mm TORX
Šroub KOMBI M8×180 mm TORX
Šroub KOMBI M10×80 mm TORX
Šroub KOMBI M10×100 mm TORX
Šroub KOMBI M10×120 mm TORX
Šroub KOMBI M10×140 mm TORX
Šroub KOMBI M12×140 mm TORX
Šroub KOMBI M12×180 mm TORX
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
1,60
1,60
1,60
1,72
2,06
2,29
1,43
1,55
2,03
2,21
2,39
2,86
3,93
4,77
6,56
3,65
4,41
5,01
6,20
8,71
13,30
0,065
0,065
0,065
0,070
0,084
0,094
0,058
0,063
0,083
0,090
0,098
0,117
0,160
0,195
0,268
0,149
0,180
0,204
0,253
0,355
0,543
5,57
5,72
5,87
6,01
0,227
0,233
0,239
0,245
12,31
17,21
26,45
37,54
66,18
74,50
126,78
122,75
0,503
0,702
1,080
1,532
2,701
3,041
5,175
5,010
29,45
34,53
52,78
84,19
168,18
192,91
1098,90
1,202
1,410
2,154
3,436
6,864
7,874
44,853
67,76
96,20
167,22
2,766
3,926
6,825
65,25
58,81
63,65
101,16
153,96
233,07
347,26
2,663
2,400
2,598
4,129
6,284
9,513
14,174
NATLOUKACÍ ŠROUB KOMBI S HMOŽDINKOU
21020880
21020890
21020895
21020899
Natloukací šroub KOMBI M8×80 mm s hmoždinkou
Natloukací šroub KOMBI M8×100 mm s hmoždinkou
Natloukací šroub KOMBI M8×120 mm s hmoždinkou
Natloukací šroub KOMBI M8×150 mm s hmoždinkou
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ſſ
22061000
22081000
22101000
22121000
22141000
22161000
22181000
22201000
Závitová tyč M6×1000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M8×1000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M10×1000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M12×1000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M14×1000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M16×1000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M18×1000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M20×1000 mm poz. 4.6
100
50
25
20
10
10
10
5
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
22406002
22408002
22410102
22412002
22414002
22416002
22437002
Závitová tyč M6×2000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M8×2000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M10×2000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M12×2000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M14×2000 mm poz. 4.6
Závitová tyč M16×2000 mm poz. 4.6
Závitová tyč ½“×2000 mm poz. 4.6
50
25
25
20
10
10
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
22440803
22441003
22441203
Závitová tyč M 8×3000mm poz. 4.6
Závitová tyč M 10×3000mm poz. 4.6
Závitová tyč M 12×3000mm poz. 4.6
10
10
10
ks
ks
ks
ſ
22704010
22705010
22706010
22708010
22710010
22712010
22714010
Závitová tyč M4×1000 mm A2–NEREZ
Závitová tyč M5×1000 mm A2–NEREZ
Závitová tyč M6×1000 mm A2–NEREZ
Závitová tyč M8×1000 mm A2–NEREZ
Závitová tyč M10×1000 mm A2–NEREZ
Závitová tyč M12×1000 mm A2–NEREZ
Závitová tyč M14×1000 mm A2–NEREZ
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5
ſſ
ſſ
ſſ
ZÁVITOVÁ TYČ 1 M
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ZÁVITOVÁ TYČ 2 M
ſſ
ſſ
ſſ
5
ſ
ſ
ZÁVITOVÁ TYČ 3 M
ſ
ſ
ZÁVITOVÁ TYČ 1 M NEREZ
NEREZ
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
5
ſ
ſ
ſ
ſ
5
13
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
392,18
588,16
701,80
16,007
24,006
28,645
1,10
1,73
1,73
2,04
2,19
2,37
2,67
2,82
3,94
5,96
1,42
2,04
2,67
3,29
3,94
4,56
6,91
8,94
0,045
0,071
0,071
0,083
0,090
0,097
0,109
0,115
0,161
0,243
0,058
0,083
0,109
0,134
0,161
0,186
0,282
0,365
2,31
2,67
3,15
3,52
3,30
5,71
9,46
19,40
52,39
0,094
0,109
0,129
0,144
0,135
0,233
0,386
0,792
2,138
22,65
33,66
38,38
56,94
112,00
0,925
1,374
1,567
2,324
4,571
12,89
12,89
19,44
31,15
25,05
33,28
38,07
38,87
40,99
80,84
0,526
0,526
0,793
1,271
1,022
1,358
1,554
1,587
1,673
3,299
11,78
12,01
12,82
0,481
0,490
0,523
13,86
16,52
20,21
28,88
0,566
0,674
0,825
1,179
1
1
1
ks
ks
ks
5
Závitový kolík M8/25 poz.
Závitový kolík M8/40 poz.
Závitový kolík M8/50 poz.
Závitový kolík M8/60 poz.
Závitový kolík M8/70 poz.
Závitový kolík M8/80 poz.
Závitový kolík M8/90 poz.
Závitový kolík M8/100 poz.
Závitový kolík M8/150 poz.
Závitový kolík M8/200 poz.
Závitový kolík M10/25 poz.
Závitový kolík M10/40 poz.
Závitový kolík M10/60 poz.
Závitový kolík M10/80 poz.
Závitový kolík M10/100 poz.
Závitový kolík M10/120 poz.
Závitový kolík M10/150 poz.
Závitový kolík M10/200 poz.
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
24050815
24061018
24081324
24081330
24101320
24101730
24121936
24162448
24203060
Spojovací matice M5×8x15 DIN 6334
Spojovací matice M6×10×18 DIN 6334
Spojovací matice M8×13×24 DIN 6334
Spojovací matice M8×13×30 DIN 6334
Spojovací matice M10×13×25 DIN 6334
Spojovací matice M10×17×30 DIN 6334
Spojovací matice M12×19×36 DIN 6334
Spojovací matice M16×24×48 DIN 6334
Spojovací matice M20×30×60 DIN 6334
100
100
100
100
100
50
50
50
20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
24500630
24500830
24501030
24501230
24501640
Spojovací matice M 6×18 A2-NEREZ DIN 6334
Spojovací matice M 8×24 A2-NEREZ DIN 6334
Spojovací matice M10×30 A2-NEREZ DIN 6334
Spojovací matice M12×36 A2-NEREZ DIN 6334
Spojovací matice M16×48 A2-NEREZ DIN 6334
100
100
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
25000608
25000806
25000810
25000812
25001008
25001012
25001208
25001210
25001216
25001220
Redukční matice M6/M8 vnitřní/vnější
Redukční matice M8/M6 vnitřní/vnější
Redukční matice M8/M10 vnitřní/vnější
Redukční matice M8/M12 vnitřní/vnější
Redukční matice M10/M8 vnitřní/vnější
Redukční matice M10/M12 vnitřní/vnější
Redukční matice M12/M8 vnitřní/vnější
Redukční matice M12/M10 vnitřní/vnější
Redukční matice M12/M16 vnitřní/vnější
Redukční matice ½“/M10 vnitřní/vnější
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
21100620
21100825
21101025
Šroub s okem 6×20
Šroub s okem 8×25
Šroub s okem 10×25
100
100
100
ks
ks
ks
21200006
21200008
21200010
21200012
Trubkový závěs M6
Trubkový závěs M8
Trubkový závěs M10
Trubkový závěs M12
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
w
w
22716010
22718010
22720010
Závitová tyč M16×1000 mm A2–NEREZ
Závitová tyč M18×1000 mm A2–NEREZ
Závitová tyč M20×1000 mm A2–NEREZ
23008025
23008040
23008050
23008060
23008070
23008080
23008090
23008100
23008150
23008200
23010025
23010040
23010060
23010080
23010100
23010120
23010150
23010200
5
5
ZÁVITOVÝ KOLÍK
V nabídce také v provedení NEREZ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
SPOJOVACÍ MATICE
NEREZ
Ô
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
REDUKČNÍ MATICE
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ŠROUB S OKEM
ſſ
ſſ
ſſ
TRUBKOVÝ ZÁVĚS
14
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
14
ſſ
ſſ
ſſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
ZDVOJENÁ UPÍNACÍ DESKA
25,67
28,06
41,53
1,048
1,145
1,695
11,18
41,93
30,47
42,49
74,07
81,06
82,84
114,35
318,38
324,50
336,74
189,80
195,92
208,17
0,456
1,711
1,244
1,734
3,023
3,308
3,381
4,667
12,995
13,245
13,745
7,747
7,997
8,497
50,38
50,38
70,18
38,50
25,30
2,056
2,056
2,864
1,571
1,033
118,80
132,00
192,50
4,849
5,388
7,857
35,64
35,64
23,76
23,76
17,82
28,22
1,455
1,455
0,970
0,970
0,727
1,152
21,09
23,56
25,68
27,33
0,861
0,962
1,048
1,116
ſ
57,21
2,335
ſ
36,69
1,498
21500065
21500085
21500105
Zdvojená upínací deska 65
Zdvojená upínací deska 85
Zdvojená upínací deska 105
50
50
50
ks
ks
ks
ſ
21600854
21600885
21601054
21601085
21601087
21601090
21601285
21603485
21651086
21651088
21651092
21651100
21651110
21651112
Úchytka M8 pozink 80×30 mm
Úchytka M8 pozink 120×40 mm
Úchytka M10 pozink 80×30 mm
Úchytka M10 pozink 120×40 mm
Úchytka M12 pozink 120×40 mm
Úchytka M16 pozink 120×40 mm
Úchytka ½“ pozink 120×40 mm
Úchytka ¾“ pozink 120×40 mm
Úchytka M8 120×40 mm NEREZ V2A
Úchytka M10 120×40 mm NEREZ V2A
Úchytka M12 120×40 mm NEREZ V2A
Úchytka M8 80×30 mm NEREZ V2A
Úchytka M10 80×30 mm NEREZ V2A
Úchytka M12 80×30 mm NEREZ V2A
100
50
100
50
50
50
25
25
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
21700008
21700010
21700012
21700102
21700108
Nosná svěrka M8 0–20 mm (nosnost 2 500N)
Nosná svěrka M10 0–20 mm (nosnost 2 500N)
Nosná svěrka M12 0–26 mm (nosnost 3 500N)
Nosná svěrka M8 0–18 mm - malá (nosnost 1 200N)
Pojistný držák pro nosnou svěrku M8,10,12 l=350 mm
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
21800012
21800017
21800026
Pozinkovaný pásek 12 = 10 m
Pozinkovaný pásek 17 = 10 m
Pozinkovaný pásek 26 = 10 m
1
1
1
ks
ks
ks
ſſ
22000008
22000010
22010008
22010010
22010013
22030025
Trapézový závěs TZ M8 regulační matice
Trapézový závěs TZ M10 regulační matice
Trapézový závěs TZ M8 pevná matice
Trapézový závěs TZ M10 pevná matice
Trapézový závěs TZ otvor 13 mm
Trapézový závěs TZ s tlumičem
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
22039004
22039006
22039008
22039010
H příchytka narážecí 2H4 2–3 mm
H příchytka narážecí 4H24 3–8 mm
H příchytka narážecí 4H58 8–14 mm
H příchytka narážecí 4H912 14–20 mm
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ſ
60660002
EM-SM příchytka EM58SM
100
ks
60660003
EM-P příchytka EM58 P-4 S 0/100
100
ks
ſ
ſ
ÚCHYTKA
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
5
5
5
5
5
5
5
5
NOSNÁ SVĚRKA
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
DĚROVANÁ PÁSKA
ſſ
ſſ
TRAPÉZOVÝ ZÁVĚS
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
PŘÍCHYTKY NARÁŽECÍ H
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
ſ
ſ
15
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
PŘÍCHYTKY EER
22039020
EER příchytka 0.8–3 mm
100
ks
ſ
24,27
0,991
60660001
SC příchytka 812SC2530 S 1/100
100
ks
ſ
12,22
0,499
22036120
22038120
Příčný čep pro TZ M6×120 mm
Příčný čep pro TZ M8×120 mm
100
100
ks
ks
ſſ
3,96
4,29
0,162
0,175
22040000
Závěs ZV
50
ks
ſſ
27,39
1,118
22040010
Závěs ZL
50
ks
ſſ
14,19
0,579
22040020
Závěs ZZ
50
ks
ſſ
17,38
0,709
22040060
Stahovací svorka C
100
ks
ſſ
8,25
0,337
22050010
Tlumič závěsu TTZ 8 mm SBR 55–60, 30×14
100
ks
ſſ
4,29
0,175
1
1
ks
ks/den
ſſ
9889,00
165,00
403,633
6,735
PŘÍČNÝ ČEP PRO TZ
ſſ
ZÁVĚS ZV
ZÁVĚS ZL
ZÁVĚS ZZ
STAHOVACÍ SVORKA C
TLUMIČ ZÁVĚSU TTZ
KLEŠTĚ PRO ZHOTOVOVÁNÍ OTVORŮ DO TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ
16
22100005
22200020
Kleště na trapézové plechy
Půjčovné kleští
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
NÁHRADNÍ HROTY PRO KLEŠTĚ
22200012
Náhradní hroty pro kleště na trapézové plechy
1
pár
ſſ
1016,40
41,486
22199012
Kleště na závitové tyče M8+M10
1
ks
ſſ
10998,90
448,935
1
1
1
pár
pár
pár
ſſ
1098,90
1098,90
1098,90
44,853
44,853
44,853
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
328,90
328,90
328,90
328,90
13,424
13,424
13,424
13,424
1
1
ks
ks
ſſ
66,00
66,00
2,694
2,694
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
31,88
32,11
35,11
35,34
37,88
41,81
44,12
53,36
56,60
87,78
99,33
109,03
202,13
246,48
270,73
331,49
1,301
1,311
1,433
1,443
1,546
1,707
1,801
2,178
2,310
3,583
4,054
4,450
8,250
10,060
11,050
13,530
KLEŠTĚ NA ZÁVITOVÉ TYČE
ČELISTI DO KLEŠTÍ NA ZÁVITOVÉ TYČE
22199020
22199021
22199022
Čelisti do kleští na závitové tyče M6
Čelisti do kleští na závitové tyče M8
Čelisti do kleští na závitové tyče M10
ſſ
ſſ
MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK PRO MONTÁŽ ŠROUBŮ KOMBI AKU
22300006
22300008
22300010
22300012
Montážní přípravek M6 pro AKU
Montážní přípravek M8 pro AKU
Montážní přípravek M10 pro AKU
Montážní přípravek M12 pro AKU
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK PRO MONTÁŽ ŠROUBŮ KOMBI RUČNÍ
22300808
22300810
Montážní přípravek M8 ruční
Montážní přípravek M10 ruční
ſſ
TŘMEN Z KRUHOVÉ OCELI DLE ČSN 13 0725
22400010
22400015
22400020
22400025
22400032
22400040
22400050
22400065
22400080
22400100
22400125
22400150
22400200
22400250
22400300
22400350
V nabídce také v provedení ČERNÉ a NEREZ.
Se čtyřmi maticemi
w
w
w
.
Třmen DN10 M6 20mm 130725.0 pozink
Třmen DN15 M6 25mm 130725.0 pozink
Třmen DN20 M8 30mm 130725.0 pozink
Třmen DN25 M8 36mm 130725.0 pozink
Třmen DN32 M8 45mm 130725.0 pozink
Třmen DN40 M10 51mm 130725.0 pozink
Třmen DN50 M10 63mm 130725.0 pozink
Třmen DN65 M12 80mm 130725.0 pozink
Třmen DN80 M12 94mm 130725.0 pozink
Třmen DN100 M16 116mm 130725.0 pozink
Třmen DN125 M16 145mm 130725.0 pozink
Třmen DN150 M16 170mm 130725.0 pozink
Třmen DN200 M20 227mm 130725.0 pozink
Třmen DN250 M20 284mm 130725.0 pozink
Třmen DN300 M20 334mm 130725.0 pozink
Třmen DN350 M20 365mm 130725.0 pozink
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
17
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
ſſ
5,49
5,78
6,20
9,10
9,38
9,10
9,82
11,12
21,08
21,95
23,39
24,98
25,70
35,52
44,18
59,05
75,08
90,67
92,26
94,85
108,43
0,224
0,236
0,253
0,371
0,383
0,371
0,401
0,454
0,860
0,896
0,955
1,020
1,049
1,450
1,803
2,410
3,064
3,701
3,766
3,872
4,426
9,15
8,77
9,66
9,66
10,16
16,52
17,40
18,93
21,47
23,76
25,66
28,59
0,374
0,358
0,394
0,394
0,415
0,674
0,710
0,773
0,876
0,970
1,047
1,167
TŘMEN Z KRUHOVÉ OCELI PRO MÉNĚ NÁROČNÉ APLIKACE
22408020
22408025
22408030
22408035
22408042
22408056
22408057
22408071
22408084
22408090
22408093
22408100
22408118
22408121
22408135
22408145
22408157
22408175
22408185
22408210
22408233
Se dvěmi maticemi
Třmen ZnZ ¼“ M6 pozink 8–13
Třmen ZnZ 3⁄8“ M6 pozink 12–17
Třmen ZnZ ½“ M6 pozink 15–21
Třmen ZnZ ¾“ M8 pozink 20–27
Třmen ZnZ 1“ M8 pozink 26–34
Třmen ZnZ 5⁄4“ M8 pozink 33–42
Třmen ZnZ 6⁄4“ M8 pozink 40–49
Třmen ZnZ 2“ M8 pozink 50–60
Třmen ZnZ 2 ¼“ M10 pozink 60–70
Třmen ZnZ 2 ½“ M10 pozink 66–76
Třmen ZnZ 2 ¾“ M10 pozink 70–82
Třmen ZnZ 3“ M10 pozink 80–90
Třmen ZnZ 3 ½“ M12 pozink 90–102
Třmen ZnZ 3 ¾“ M12 pozink 100–108
Třmen ZnZ 4“ M12 pozink 102–114
Třmen ZnZ 4 ¾“ M12 pozink 126–133
Třmen ZnZ 5“ M14 pozink 131–140
Třmen ZnZ 5 ½“ M14 pozink 150–159
Třmen ZnZ 6“ M14 pozink 168
Třmen ZnZ 7“ M14 mm pozink 193.7
Třmen ZnZ 8“ M14 pozink 219 mm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
TŘMEN Z KRUHOVÉ OCELI PRO MÉNĚ NÁROČNÉ APLIKACE
Se čtyřmi maticemi
22410003
22410004
22410005
22410006
22410007
22410008
22410009
22410011
22410012
22410014
22410016
22410017
Třmen ZnB 3⁄8“ M6 mm pozink 18mm
Třmen ZnB ½“ M6 mm pozink 22mm
Třmen ZnB ¾“ M6 mm pozink 28mm
Třmen ZnB 1“ M6 mm pozink 36mm
Třmen ZnB 5⁄4“ M6 mm pozink 43mm
Třmen ZnB 6⁄4“ M8 mm pozink 49mm
Třmen ZnB 2“ M8 mm pozink 63mm
Třmen ZnB 2 ½“ M8 mm pozink 77mm
Třmen ZnB 3“ M8 mm pozink 91 mm
Třmen ZnB 4“ M8 mm pozink 115mm
Třmen ZnB 5“ M8 mm pozink 137mm
Třmen ZnB 6“ M8 mm pozink 160mm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
22402710
22402715
22402720
22402725
22402732
22402740
22402741
22402750
22402755
22402765
22402767
22402780
22402781
22402810
22402815
22402825
22402830
22402850
22402855
22402870
22402875
22402880
22402890
Třmen DN 10 M6 17,2mm NEREZ
Třmen DN 15 M6 21,3mm NEREZ
Třmen DN 20 M6 26,9mm NEREZ
Třmen DN 25 M6 33,7mm NEREZ
Třmen DN 32 M8 42,4mm NEREZ
Třmen DN 40 M8 44,5mm NEREZ
Třmen DN 40 M8 48,3mm NEREZ
Třmen DN 50 M8 52,0mm NEREZ
Třmen DN 50 M8 60,3mm NEREZ
Třmen DN 65 M8 70,0mm NEREZ
Třmen DN 65 M8 76,1mm NEREZ
Třmen DN 80 M10 85,0mm NEREZ
Třmen DN 80 M10 88,9mm NEREZ
Třmen DN 100 M10 104,0mm NEREZ
Třmen DN 100 M10 114,3mm NEREZ
Třmen DN 125 M10 129,0mm NEREZ
Třmen DN 125 M10 139,7mm NEREZ
Třmen DN 150 M12 154,0mm NEREZ
Třmen DN 150 M12 168.3mm NEREZ
Třmen DN 200 M12 204,0mm NEREZ
Třmen DN 200 M12 219,1mm NEREZ
Třmen DN 250 M12 254,0mm NEREZ
Třmen DN 250 M12 273,0mm NEREZ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
31271820
31271840
31271860
31272000
31273000
31283020
Nosník 27/18×200 mm 1.25 pozink
Nosník 27/18×400 mm 1.25 pozink
Nosník 27/18×600 mm 1.25 pozink
Nosník 27/18×2000 mm 1.25 pozink
Nosník 27/18×3000 mm 1.25 pozink
Nosník 28/30×2000 mm 1.75 pozink
12
12
12
12
12
6
ks
ks
ks
ks
ks
ks
w
w
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
TŘMEN DN
NEREZ
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
NOSNÍK
18
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
16,86
25,41
40,43
115,50
173,25
214,83
0,688
1,037
1,650
4,714
7,071
8,769
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
322,25
644,49
300,30
450,45
900,90
2171,40
13,153
26,306
12,257
18,386
36,771
88,629
904,75
1072,50
36,929
43,776
60,75
76,87
104,47
125,34
96,80
119,05
141,75
165,38
217,84
276,15
352,85
154,94
165,68
199,43
218,92
254,35
349,78
374,32
401,94
451,04
523,13
2,480
3,137
4,264
5,116
3,951
4,859
5,786
6,750
8,892
11,271
14,402
6,324
6,763
8,140
8,935
10,382
14,277
15,279
16,406
18,410
21,352
297,06
445,59
891,17
12,125
18,187
36,374
31283030
31283040
31384020
31384030
31384060
31404060
Nosník 28/30×3000 mm 1.75 pozink
Nosník 28/30×6000 mm 1.75 pozink
Nosník 38/40×2000 mm 2.00 pozink
Nosník 38/40×3000 mm 2.00 pozink
Nosník 38/40×6000 mm 2.00 pozink
Nosník 40/60×6000 mm 2.50 pozink
6
1
4
4
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
49127182
49135242
Nosník 29,4/18×2000mm, 1.2 V2A nerez (27/18)
Nosník 35/24×2000 mm, 1.5 V2A nerez (38/40)
1
1
ks
ks
ſ
32271820
32271830
32271850
32271860
32283020
32283030
32283044
32283050
32283060
32283075
32283090
32384420
32384430
32384440
32384450
32384460
32384471
32384475
32384480
32384490
32384495
Konzola 27/18×200 mm 1.25 pozink + plastová krytka
Konzola 27/18×300 mm 1.25 pozink + plastová krytka
Konzola 27/18×500 mm 1.25 pozink + plastová krytka
Konzola 27/18×600 mm 1.25 pozink + plastová krytka
Konzola 28/30×200 mm 1.75 pozink + plastová krytka
Konzola 28/30×300 mm 1.75 pozink + plastová krytka
Konzola 28/30×440 mm 1.75 pozink + plastová krytka
Konzola 28/30×500 mm 1.75 pozink + plastová krytka
Konzola 28/30×600 mm 1.75 pozink + plastová krytka
Konzola 28/30×750 mm 1.75 pozink + plastová krytka
Konzola 28/30×900 mm 1.75 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×200 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×300 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×400 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×500 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×600 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×700 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×750 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×800 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×900 mm 2.00 pozink + plastová krytka
Konzola 38/40×950 mm 2.00 pozink + plastová krytka
20
20
10
1
10
10
10
10
1
1
1
10
10
7
7
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
32712120
32712130
32712161
Nosník ST 41/21 2000 mm 2.5 pozink
Nosník ST 41/21 3000 mm 2.5 pozink
Nosník ST 41/21 6000 mm 2.5 pozink
8
8
1
ks
ks
ks
ſſ
32712165
Nosník ST 41/21 6000 mm 1.5 pozink
1
ks
ſſ
531,30
21,686
32714125
32714135
32714165
Nosník ST 41/41 2000 mm 1.8 pozink
Nosník ST 41/41 3000 mm 1.8 pozink
Nosník ST 41/41 6000 mm 1.8 pozink
4
4
4
ks
ks
ks
ſſ
321,21
493,70
987,41
13,110
20,151
40,302
32714120
32714130
32714161
Nosník ST 41/41 2000 mm 2.5 pozink
Nosník ST 41/41 3000 mm 2.5 pozink
Nosník ST 41/41 6000 mm 2.5 pozink
4
4
1
ks
ks
ks
ſſ
405,43
608,15
1216,30
16,548
24,822
49,645
32714170
32736165
Nosník ST 41/82 6000 mm 2.5 pozink (montovaný)
Nosník ST 41/124 6000 mm 2.5 pozink (montovaný)
1
1
ks
ks
ſ
2530,00
3960,00
103,265
161,633
32726129
32726165
Nosník ST 41/62 3000 mm 2.5 pozink
Nosník ST 41/62 6000 mm 2.5 pozink
1
1
ks
ks
ſſ
1004,85
1975,18
41,014
80,619
32841300
32841450
32841500
32841600
32841750
32862500
32862900
Konzola ST 41/41×300 mm 2.5 pozink + plastová krytka
Konzola ST 41/41×450 mm 2.5 pozink + plastová krytka
Konzola ST 41/41×500 mm 2.5 pozink + plastová krytka
Konzola ST 41/41×600 mm 2.5 pozink + plastová krytka
Konzola ST 41/41×750 mm 2.5 pozink + plastová krytka
Konzola ST 41/62×500 mm 2.5 pozink + plastová krytka
Konzola ST 41/62×900 mm 2.5 pozink + plastová krytka
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
202,13
243,71
256,74
285,52
355,46
446,12
661,45
8,250
9,947
10,479
11,654
14,509
18,209
26,998
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
NOSNÍK NEREZ
ſ
KONZOLA
V nabídce také v provedení NEREZ.
Snímatelná čepička je součástí konzole.
Zakázková výroba jiných rozměrů.
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
NOSNÍK ST
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſſ
KONZOLA ST
Snímatelná čepička je součástí konzole.
Zakázková výroba jiných rozměrů.
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
19
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
38,61
48,18
55,61
66,83
82,01
88,54
108,41
56,76
70,82
81,74
98,23
120,55
130,15
159,36
1,576
1,967
2,270
2,728
3,347
3,614
4,425
2,317
2,891
3,336
4,010
4,920
5,312
6,504
3,93
4,50
7,85
6,93
13,98
0,160
0,184
0,321
0,283
0,570
PODPŮRNÝ ŽLAB
77200120
77200125
77200132
77200140
77200150
77200163
77200175
77200320
77200325
77200332
77200340
77200350
77200363
77200375
Podpůrný žlab pr.20×2000mm pozink
Podpůrný žlab pr.25×2000mm pozink
Podpůrný žlab pr.32×2000mm pozink
Podpůrný žlab pr.40×2000mm pozink
Podpůrný žlab pr.50×2000mm pozink
Podpůrný žlab pr.63×2000mm pozink
Podpůrný žlab pr.75×2000mm pozink
Podpůrný žlab pr.20×3000mm pozink
Podpůrný žlab pr.25×3000mm pozink
Podpůrný žlab pr.32×3000mm pozink
Podpůrný žlab pr.40×3000mm pozink
Podpůrný žlab pr.50×3000mm pozink
Podpůrný žlab pr.63×3000mm pozink
Podpůrný žlab pr.75×3000mm pozink
25
25
25
20
20
15
15
25
25
25
20
20
15
15
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
33002718
33002830
33003840
33003845
33004060
Snímatelná čepička (plastová krytka) 27/18
Snímatelná čepička (plastová krytka) 28/30
Snímatelná čepička (plastová krytka) 38/40, 41/41
Snímatelná čepička (plastová krytka) 41/21
Snímatelná čepička (plastová krytka) 40/60, 41/62
100
100
50
50
25
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
34200200
Úhelníková konzola 200/200
20
ks
ſ
359,78
14,685
35000250
35000255
35000257
35000260
35000265
Sedlový úchyt 27/18,28/30 UNIVERSAL
Sedlový úchyt 38/40,40/60 UNIVERSAL
Sedlový úchyt ST UNIVERSAL
Sedlový úchyt MASIV 38/40,40/60 UNIVERSAL
Sedlový úchyt MASIV ST UNIVERSAL
50
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
ſ
103,42
160,55
168,82
314,16
324,23
4,221
6,553
6,891
12,823
13,234
35000270
Sedlový úchyt ST41/62 STABIL ( 4 otvory )
1
ks
ſ
715,00
29,184
35000275
Sedlový úchyt ST kloubový
1
ks
ſ
763,40
31,159
36015101
Výztuha horizontální
1
ks
ſ
330,33
13,483
w
w
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
SNÍMATELNÁ ČEPIČKA
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ÚHELNÍKOVÁ KONZOLA
SEDLOVÝ ÚCHYT US L+Q
ſ
ſ
ſ
Nahrazuje úchyty USQ, USL, UCQ, UCL, UNL, UNQ.
SEDLOVÝ ÚCHYT ST
VÝZTUHA HORIZONTÁLNÍ
Používá se k vyztužení konzoly při montáži pevného bodu.
20
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
PODPĚRA KONZOLY
36017300
36017550
Podpěra konzoly boční universal 45 st. 300 mm
Podpěra konzoly boční universal 45 st. 550 mm
1
1
ks
ks
ſ
36020130
36020400
36020600
36030400
36030600
36030770
Konzole KLS 27/18–300 (bílá)
Konzole KLS 28/30–400 pozink
Konzole KLS 28/30–600 pozink
Konzole KLS 38/40–400 pozink
Konzole KLS 38/40–600 pozink
Konzole KLS 38/40–770 pozink
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
36512830
36522830
36584060
36594060
Spojka nosníků L/28 (27/18+28/30)
Spojka nosníků T/28 (27/18+28/30)
Spojka nosníků L/40 (38/40+40/60)
Spojka nosníků T/40 (38/40+40/60)
10
10
10
10
ks
ks
ks
ks
ſſ
37002745
37003845
Montážní úhelník 27–45 st.
Montážní úhelník 38–45 st.
25
10
ks
ks
ſſ
37002790
37003890
Montážní úhelník 27–90 st.
Montážní úhelník 38–90 st.
25
20
ks
ks
ſſ
37004090
37005090
Montážní úhelník 38–90 st. 2 otvory
Montážní úhelník 38–90 st. 3 otvory
20
20
ks
ks
ſſ
38000010
38000015
32904002
Spojka nosníků 27/18, 28/30
Spojka nosníků 38/40, 40/60
Spojka nosníků ST
50
50
25
ks
ks
ks
ſſ
38002718
39003840
39004060
Drapákový nosník 27/18 28/30
Drapákový nosník 38/40
Drapákový nosník 40/60
25
25
20
ks
ks
ks
ſ
31500041
Dráp FIX ST otvot 14 mm
20
ks
ſ
ſ
319,44
341,00
13,038
13,918
138,60
271,66
358,05
421,34
498,96
554,40
5,657
11,088
14,614
17,198
20,366
22,629
77,67
91,25
95,58
115,50
3,170
3,724
3,901
4,714
28,76
86,63
1,174
3,536
28,76
68,15
1,174
2,781
45,05
60,64
1,839
2,475
84,20
125,99
175,68
3,437
5,142
7,170
82,58
85,12
96,67
3,371
3,474
3,946
53,36
2,178
Používá se k vyztužení konzoly při montáži pevného bodu.
Zakázková výroba jiných rozměrů.
KONZOLE LIŠTOVÁ KLS
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
Včetně snímatelné čepičky.
Zakázková výroba jiných rozměrů.
SPOJKA NOSNÍKŮ
ſſ
ſſ
ſſ
MONTÁŽNÍ ÚHELNÍK
ſſ
ſſ
ſſ
SPOJKA NOSNÍKŮ
ſſ
ſ
Nahrazuje spojky SVS 27 krátké, dlouhé a SV 38 krátké, dlouhé.
DRAPÁKOVÝ NOSNÍK
ſ
ſ
DRÁP FIX ST
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
21
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
ſ
133,52
159,39
5,450
6,506
9,29
10,19
11,25
11,75
14,75
19,21
21,03
23,22
26,57
25,41
25,99
17,13
18,11
19,13
0,379
0,416
0,459
0,479
0,602
0,784
0,858
0,948
1,084
1,037
1,061
0,699
0,739
0,781
10,39
11,29
12,35
12,85
15,85
20,31
22,13
24,32
27,67
26,51
27,09
18,23
19,21
20,23
0,424
0,461
0,504
0,524
0,647
0,829
0,903
0,992
1,129
1,082
1,106
0,744
0,784
0,826
20,79
21,71
22,64
24,72
25,64
25,76
27,72
28,18
28,88
0,849
0,886
0,924
1,009
1,047
1,051
1,131
1,150
1,179
21,89
22,81
23,74
25,82
26,74
26,86
28,82
29,28
29,98
0,893
0,931
0,969
1,054
1,091
1,096
1,176
1,195
1,223
3,34
3,34
3,34
10,60
10,60
0,136
0,136
0,136
0,433
0,433
NOSNÍKOVÁ KŘÍŽOVÁ SPOJKA
39013840
39014060
Nosníková křížová spojka 38/40
Nosníková křížová spojka 40/60
25
25
ks
ks
31100820
31100830
31100850
31100880
31100899
31101030
31101050
31101080
31101100
31101230
31101240
31101830
31101850
31101880
Sestava M8×20 mm 27/18+28/30
Sestava M8×30 mm 27/18+28/30
Sestava M8×50 mm 27/18+28/30
Sestava M8×80 mm 27/18+28/30
Sestava M8×100 mm 27/18+28/30
Sestava M10×30 mm 38/40+40/60
Sestava M10×50 mm 38/40+40/60
Sestava M10×80 mm 38/40+40/60
Sestava M10×100 mm 38/40+40/60
Sestava M12×30 mm 38/40+40/60
Sestava M12×40 mm 38/40+40/60
Sestava M8×30 mm 38/40+40/60
Sestava M8×50 mm 38/40+40/60
Sestava M8×80 mm 38/40+40/60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
31110820
31110830
31110850
31110880
31110899
31111030
31111050
31111080
31111100
31111230
31111240
31111830
31111850
31111880
Sestava PLUS s pružinou M8×20 mm 27/18+28/30
Sestava PLUS s pružinou M8×30 mm 27/18+28/30
Sestava PLUS s pružinou M8×50 mm 27/18+28/30
Sestava PLUS s pružinou M8×80 mm 27/18+28/30
Sestava PLUS s pružinou M8×100 mm 27/18+28/30
Sestava PLUS s pružinou M10×30 mm 38/40+40/60
Sestava PLUS s pružinou M10×50 mm 38/40+40/60
Sestava PLUS s pružinou M10×80 mm 38/40+40/60
Sestava PLUS s pružinou M10×100 mm 38/40+40/60
Sestava PLUS s pružinou M12×30 mm 38/40+40/60
Sestava PLUS s pružinou M12×40 mm 38/40+40/60
Sestava PLUS s pružinou M8×30 mm 38/40+40/60
Sestava PLUS s pružinou M8×50 mm 38/40+40/60
Sestava PLUS s pružinou M8×80 mm 38/40+40/60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
32903054
32903055
32903058
32903104
32903106
32903108
32903204
32903206
32903208
Sestava ST M8×40 mm
Sestava ST M8×50 mm
Sestava ST M8×80 mm
Sestava ST M10×40 mm
Sestava ST M10×60 mm
Sestava ST M10×80 mm
Sestava ST M12×40 mm
Sestava ST M12×60 mm
Sestava ST M12×80 mm
100
100
100
100
100
100
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
31120840
31120850
31120880
31121040
31121060
31121080
31121240
31121260
31121280
Sestava ST PLUS s pružinou M8×40 mm
Sestava ST PLUS s pružinou M8×50 mm
Sestava ST PLUS s pružinou M8×80 mm
Sestava ST PLUS s pružinou M10×40 mm
Sestava ST PLUS s pružinou M10×60 mm
Sestava ST PLUS s pružinou M10×80 mm
Sestava ST PLUS s pružinou M12×40 mm
Sestava ST PLUS s pružinou M12×60 mm
Sestava ST PLUS s pružinou M12×80 mm
100
100
100
100
100
100
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
31227106
31227108
31227110
31228308
31228310
Jezdec pro nosník M6 27/18+28/30
Jezdec pro nosník M8 27/18+28/30
Jezdec pro nosník M10 27/18+28/30
Jezdec pro nosník M8 38/40+40/60
Jezdec pro nosník M10 38/40+40/60
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
w
w
14
SESTAVA
V nabídce také v provedení NEREZ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſ
ſ
ſſ
ſſ
ſſ
SESTAVA PLUS
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
SESTAVA ST
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
SESTAVA ST PLUS
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
JEZDEC
22
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
100
ks
ſſ
6,11
0,249
1
1
1
ks
ks
ks
ſ
34,51
43,66
54,33
1,409
1,782
2,218
Jezdec pro nosník ST M6
Jezdec pro nosník ST M8
Jezdec pro nosník ST M10
Jezdec pro nosník ST M12
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ſ
11,55
11,82
13,04
16,30
0,471
0,482
0,532
0,665
31300004
31300005
31300006
31300008
31300010
31300012
31300014
31300016
31300020
31300024
31300028
31300031
31300308
31300310
31300312
Podložka 4,3 DIN 125-A ZB
Podložka 5,3 DIN 125–A ZB
Podložka 6,4 DIN 125–A ZB
Podložka 8,4 DIN 125–A ZB
Podložka 10,5 DIN 125–A ZB
Podložka 13 DIN 125–A ZB
Podložka 15 DIN 125–A ZB
Podložka 17 DIN 125–A ZB
Podložka 21 DIN 125–A ZB
Podložka 24 DIN 125–A ZB
Podložka 28 DIN 125–A ZB
Podložka 31 DIN 125–A ZB
Podložka 8 DIN125 A2–NEREZ
Podložka 10 DIN125 A2–NEREZ
Podložka 12 DIN125 A2–NEREZ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
0,06
0,08
0,14
0,21
0,49
0,80
0,89
1,59
2,22
4,18
4,92
5,71
1,67
2,93
5,30
0,002
0,003
0,006
0,008
0,020
0,033
0,036
0,065
0,091
0,171
0,201
0,233
0,068
0,120
0,216
31304006
31304008
31304010
31304012
31304014
31304016
Podložka M 6 DIN440 ZB
Podložka M 8 DIN440 ZB
Podložka M10 DIN440 ZB
Podložka M12 DIN440 ZB
Podložka M14 DIN440 ZB
Podložka M16 DIN440 ZB
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
0,62
1,14
1,95
3,90
5,43
8,42
0,025
0,047
0,080
0,159
0,222
0,344
Podložka pružná M6 DIN 7980 ZB
Podložka pružná M8 DIN 7980 ZB
Podložka pružná M10 DIN 7980 ZB
Podložka pružná M12 DIN 7980 ZB
Podložka pružná M14 DIN 7980 ZB
Podložka pružná M16 DIN 7980 ZB
Podložka pružná M20 DIN 7980 ZB
100
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
0,16
0,22
0,42
0,76
1,12
1,40
2,83
0,007
0,009
0,017
0,031
0,046
0,057
0,116
31306006
31306008
31306010
31306012
31306014
31306016
31306024
Podložka 6 DIN 6798–A ZB vějířová
Podložka 8 DIN 6798–A ZB vějířová
Podložka 10 DIN 6798–A ZB vějířová
Podložka 12 DIN 6798–A ZB vějířová
Podložka 14 DIN 6798–A ZB vějířová
Podložka 16 DIN 6798–A ZB vějířová
Podložka 24 DIN 6798–A ZB vějířová
100
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
0,35
0,62
0,83
1,14
1,81
2,06
5,04
0,014
0,025
0,034
0,047
0,074
0,084
0,206
31310825
31311025
31311408
31311410
31311412
Podložka k nosníku 8,5×27×2 ZB
Podložka k nosníku 10,3×27×2 ZB
Podložka k nosníku ST 8,5×36,2×3,0 ZB
Podložka k nosníku ST 10,5×40,0×3,0 ZB
Podložka k nosníku ST 12,5×40,0×3,0 ZB
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
0,96
0,96
2,43
2,91
3,04
0,039
0,039
0,099
0,119
0,124
31240012
Jezdec pro nosník M12 38/40+40/60
31250827
31250838
31251038
Jezdec pro nosník M8 NEREZ V2A 27/18+28/30
Jezdec pro nosník M8 NEREZ V2A 38/40+40/60
Jezdec pro nosník M10 NEREZ V2A 38/40+40/60
32901006
32901008
32901010
32901012
ſ
ſ
JEZDEC ST
ſ
ſ
ſ
PODLOŽKA DIN 125–A
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſſ
ſ
ſ
ſ
5
ſ
ſ
ſ
PODLOŽKA DIN 440
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
PODLOŽKA PRUŽNÁ DIN 7980
31305006
31305008
31305010
31305012
31305014
31305016
31305020
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
PODLOŽKA VĚJÍŘOVÁ DIN 6798–A
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
PODLOŽKA K NOSNÍKU
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
23
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
PODLOŽKA VELKOPLOŠNÁ (KAROSÁŘSKÁ)
31320430
31320431
31320520
31320622
31320630
31320830
31321035
31321224
Podložka velkoplošná 4,3×20×1,25 ZB
Podložka velkoplošná 4,5×30×1,5 ZB
Podložka velkoplošná 5,5×30×1,5 ZB
Podložka velkoplošná 6,6×22×2,0 ZB
Podložka velkoplošná 6,6×30×1,5 ZB
Podložka velkoplošná 8,4×30×1,5 ZB
Podložka velkoplošná 10,5×30×1,5 ZB
Podložka velkoplošná 12,5×30×1,5 ZB
100
100
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
31400004
31400005
31400006
31400008
31400010
31400012
31400014
31400016
31400020
31400206
31400208
31400210
31400212
31400216
Matice M4 DIN 934 ZB
Matice M5 DIN 934 ZB
Matice M6 DIN 934 ZB
Matice M8 DIN 934 ZB
Matice M10 DIN 934 ZB
Matice M12 DIN 934 ZB
Matice M14 DIN 934 ZB
Matice M16 DIN 934 ZB
Matice M20 DIN 934 ZB
Matice M 6 (DIN934) A2–NEREZ
Matice M 8 (DIN934) A2–NEREZ
Matice M10 (DIN934) A2–NEREZ
Matice M12 (DIN934) A2–NEREZ
Matice M16 (DIN934) A2–NEREZ
100
100
100
100
100
50
50
50
25
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
31402006
31402008
31402010
31402012
Matice samojistící M6 DIN 985 ZB
Matice samojistící M8 DIN 985 ZB
Matice samojistící M10 DIN 985 ZB
Matice samojistící M12 DIN 985 ZB
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
0,47
0,87
1,31
0,92
0,84
1,23
1,38
4,14
0,019
0,035
0,053
0,038
0,034
0,050
0,057
0,169
0,14
0,18
0,28
0,45
1,06
1,94
2,76
3,65
7,02
0,69
1,89
2,89
5,51
8,93
0,006
0,008
0,011
0,018
0,043
0,079
0,113
0,149
0,287
0,028
0,077
0,118
0,225
0,365
0,44
0,83
1,69
2,40
0,018
0,034
0,069
0,098
0,44
1,85
2,02
0,018
0,075
0,083
8,94
9,70
17,53
0,365
0,396
0,716
42,69
34,65
57,63
1,742
1,414
2,352
91,82
15,44
19,34
3,748
0,630
0,789
387,66
401,31
15,823
16,380
MATICE DIN 934
ſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
MATICE SAMOJISTÍCÍ DIN 985
ſ
ſ
ſ
MATICE M6 DIN 6923 S OZUBENÝM LÍMCEM
31424006
31424008
31424010
Matice M6 DIN6923 s ozubeným límcem
Matice M8 DIN6923 s ozubeným límcem
Matice M10 DIN6923 s ozubeným límcem
100
100
100
ks
ks
ks
ſ
31500027
31500038
31500040
Dráp k upínání 27/18,28/30 otvor 8,4 mm
Dráp k upínání 38/40 otvor 10,5 mm
Dráp k upínání 40/60 otvor 13 mm
50
50
50
ks
ks
ks
ſſ
40102006
40102506
40104004
Pryžový profil S 20×6 10–71mm
Pryžový profil S 25×6 72–219mm
Pryžový profil S 40×4 MASIV
30
30
50
bm
bm
bm
ſ
40901043
40902008
40902010
Tlumič DAMMGULAST
Tlumící kolečko DAMMGULAST M8
Tlumící kolečko DAMMGULAST M10
1
100
100
ks
ks
ks
ſ
41000008
41000010
Posuvné saně M8
Posuvné saně M10
8
8
ks
ks
ſſ
w
w
ſ
ſ
DRÁP K UPÍNÁNÍ
ſſ
ſſ
PRYŽOVÝ PROFIL S
ſ
ſ
PRYŽOVÝ TLUMIČ DÄMMGULAST
ſ
ſ
POSUVNÉ SANĚ
24
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
OBJÍMKA IZOLAČNÍ KX PRO TEPLOTY OD -50º C DO + 105º C, IZOLACE TLOUŠŤKA 13 MM
46813010
46813012
46813015
46813018
46813022
46813028
46813035
46813042
46813048
46813054
46813057
46813060
46813064
46813070
46813076
46813089
46813102
46813108
46813114
46813133
46813140
46813160
46813165
46813168
46813216
46813219
46813267
46813273
Skládá se z ocelové objímky KOŇAŘÍK a izolační vložky KX.
* použita objímka dvoušroubová - hlava M8 nebo M8/M10
** použita objímka MASIV
Objímka izolační KX-H pr.10 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.12 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.15 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.18 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.22 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.28 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.35 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.42 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.48 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.54 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.57 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.60 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.64 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.70 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.76 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.89 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.102 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.108 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.114 tl.13mm *
Objímka izolační KX-H pr.133 tl.13mm **
Objímka izolační KX-H pr.140 tl.13mm **
Objímka izolační KX-H pr.160 tl.13mm **
Objímka izolační KX-H pr.165 tl.13mm **
Objímka izolační KX-H pr.168 tl.13mm **
Objímka izolační KX-H pr.216 tl.13mm **
Objímka izolační KX-H pr.219 tl.13mm **
Objímka izolační KX-H pr.267 tl.13mm **
Objímka izolační KX-H pr.273 tl.13mm **
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
116,01
119,38
122,74
123,03
138,37
148,48
168,21
171,58
179,72
189,55
190,85
211,06
231,74
232,86
262,05
296,85
324,91
327,35
372,26
427,27
427,27
605,12
615,22
615,22
804,94
819,54
955,38
980,09
4,735
4,873
5,010
5,022
5,648
6,060
6,866
7,003
7,335
7,737
7,790
8,615
9,459
9,504
10,696
12,116
13,262
13,361
15,194
17,440
17,440
24,699
25,111
25,111
32,855
33,451
38,995
40,004
OBJÍMKA IZOLAČNÍ KX PRO TEPLOTY OD -50º C DO + 105º C, IZOLACE TLOUŠŤKA 19 – 26 MM
46819010
46819012
46819015
46819018
46819022
46819028
46819035
46819042
46819048
46819054
46819057
46819060
46819064
46819070
46819076
46819089
46819102
46819108
46819114
46819133
46819140
46819160
46819165
46819168
46819216
46819219
46819267
46819273
Skládá se z ocelové objímky KOŇAŘÍK a izolační vložky KX.
* použita objímka dvoušroubová - hlava M8 nebo M8/M10
** použita objímka MASIV
Pozn.: Tloušťka izolace se mění s narůstajícím průměrem
od 19 mm do 26 mm
w
w
w
.
Objímka izolační KX-M pr.10 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.12 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.15 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.18 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.22 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.28 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.35 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.42 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.48 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.54 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.57 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.60 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.64 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.70 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.76 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.89 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.102 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.108 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.114 tl.19 – 26 mm *
Objímka izolační KX-M pr.133 tl.19 – 26 mm **
Objímka izolační KX-M pr.140 tl.19 – 26 mm **
Objímka izolační KX-M pr.160 tl.19 – 26 mm **
Objímka izolační KX-M pr.165 tl.19 – 26 mm **
Objímka izolační KX-M pr.168 tl.19 – 26 mm **
Objímka izolační KX-M pr.216 tl.19 – 26 mm **
Objímka izolační KX-M pr.219 tl.19 – 26 mm **
Objímka izolační KX-M pr.267 tl.19 – 26 mm **
Objímka izolační KX-M pr.273 tl.19 – 26 mm **
k
o
n
a
r
i
k
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
c
z
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
116,29
132,00
137,25
137,25
149,97
160,91
190,48
198,15
207,88
218,17
218,17
237,26
271,22
276,83
311,63
376,66
406,59
410,61
458,89
529,61
529,61
577,71
583,32
583,32
1024,99
1038,46
1209,10
1209,10
4,746
5,388
5,602
5,602
6,121
6,568
7,775
8,088
8,485
8,905
8,905
9,684
11,070
11,299
12,720
15,374
16,596
16,760
18,730
21,617
21,617
23,580
23,809
23,809
41,836
42,386
49,351
49,351
25
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
OBJÍMKA IZOLAČNÍ KX PRO TEPLOTY OD -50º C DO + 105º C, IZOLACE TLOUŠŤKA 32 MM
Skládá se z ocelové objímky KOŇAŘÍK a izolační vložky KX.
* použita objímka dvoušroubová - hlava M8 nebo M8/M10
** použita objímka MASIV
46832010
46832012
46832015
46832018
46832022
46832028
46832035
46832042
46832048
46832054
46832057
46832060
46832064
46832070
46832076
46832089
46832102
46832108
46832114
46832133
46832140
46832160
46832165
46832168
46832216
46832219
46832267
46832273
Objímka izolační KX-T pr.10 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.12 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.15 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.18 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.22 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.28 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.35 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.42 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.48 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.54 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.57 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.60 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.64 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.70 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.76 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.89 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.102 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.108 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.114 tl.32mm *
Objímka izolační KX-T pr.133 tl.32mm **
Objímka izolační KX-T pr.140 tl.32mm **
Objímka izolační KX-T pr.160 tl.32mm **
Objímka izolační KX-T pr.165 tl.32mm **
Objímka izolační KX-T pr.168 tl.32mm **
Objímka izolační KX-T pr.216 tl.32mm **
Objímka izolační KX-T pr.219 tl.32mm **
Objímka izolační KX-T pr.267 tl.32mm **
Objímka izolační KX-T pr.273 tl.32mm **
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
172,14
176,63
180,38
184,67
199,27
225,47
256,34
276,83
297,04
321,64
321,64
388,62
388,62
397,61
453,28
528,49
581,07
581,07
678,75
810,09
810,09
1058,11
1220,33
1220,33
1772,68
1772,68
2082,53
2082,53
Obj. chlazení IP-175 pr.9,5 - 219,1
1
ks
14
Obj. chlazení IP-170 pr.76,1 - 273,0
1
ks
14
Podpěra dvojitá IP-170 FL pr. 76,1 - 273,0
1
ks
14
Dvojobj. chlazení IP-170 FL pr.76,1 - 323,9
1
ks
14
Přivařovací prstenec IP-170 FL pr.76 - 323
1
ks
14
OBJÍMKA CHLAZENÍ IP-175
OBJÍMKA CHLAZENÍ IP-170
PODPĚRA DVOJITÁ IP-170
DVOJOBJÍMKA CHLAZENÍ IP-170
PŘIVAŘOVACÍ PRSTENEC IP-170
26
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
7,026
7,210
7,362
7,538
8,134
9,203
10,463
11,299
12,124
13,128
13,128
15,862
15,862
16,229
18,501
21,571
23,717
23,717
27,704
33,065
33,065
43,188
49,809
49,809
72,354
72,354
85,001
85,001
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
ROZPĚRKA PRO PLYNOMĚR PLOCHÁ
50125001
50125054
50210001
50210054
Rozpěrka plochá 1“ 250 dlouhá
Rozpěrka plochá 5⁄4“250 dlouhá
Rozpěrka plochá 1“ 100 krátká
Rozpěrka plochá 5⁄4“100 krátká
67,66
67,66
52,45
57,78
2,762
2,762
2,141
2,359
124,32
124,32
85,71
85,71
5,074
5,074
3,498
3,498
345,35
347,66
14,096
14,190
11,43
11,67
24,95
34,42
36,84
0,467
0,476
1,018
1,405
1,504
ſ
76,00
3,102
ks
ks
ks
ſſ
19,06
24,26
25,41
0,778
0,990
1,037
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
3,00
2,31
2,54
3,00
21,95
3,23
2,19
2,19
8,66
0,123
0,094
0,104
0,123
0,896
0,132
0,090
0,090
0,354
25
25
50
50
ks
ks
ks
ks
ſſ
25
25
50
50
ks
ks
ks
ks
ſſ
8
8
ks
ks
ſſ
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
100
ks
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ſſ
ſſ
ſſ
ROZPĚRKA PRO PLYNOMĚR REGULOVATELNÁ
50324001
50324054
50410001
50410054
Rozpěrka regulační 1“ dlouhá
Rozpěrka regulační 5⁄4“dlouhá
Rozpěrka regulační 1“ krátká
Rozpěrka regulační 5⁄4“ krátká
ſſ
ſſ
ſſ
PLYNOMĚROVÁ STABILIZAČNÍ ROZPĚRKA
50500001
50500002
Stabilizační rozpěrka pro plynoměr 3–závitová
Stabilizační rozpěrka pro plynoměr 4–závitová
ſſ
SOUPRAVA ŠROUBŮ NA UPEVNĚNÍ WC A BIDETŮ
60167015
60168015
60168030
61300675
61300685
Souprava k upevnění WC-bílá 6×70 10 NY
Souprava k upevnění WC-bílá 6×80 10 NY
Souprava k upevnění WC-chrom 6×80 10mm NY
Souprava k upevnění WC-bílá 6×70 NEREZ
Souprava k upevnění WC-bílá 6×80 NEREZ
ſſ
ſſ
ſ
ſ
SOUPRAVA ŠROUBŮ NA UPEVNĚNÍ WC S BOČNÍMI OTVORY
60168100
Souprava BOHEMIA pro WC boční NY
SOUPRAVA ŠROUBŮ NA UPEVNĚNÍ UMYVADEL
60208120
60210120
60210140
Souprava na upevnění umyvadel 8×120 H10 mm NY
Souprava na upevnění umyvadel 10×120 H12 mm NY
Souprava na upevnění umyvadel 10×140 H12 mm NY
ſſ
ſſ
PŘÍSLUŠENSTVÍ K SANITÁRNÍMU UPEVNĚNÍ
60308095
60308099
60308104
60308105
60308106
60308107
60308109
60308110
60308120
Plastová podložka k pis. M10
Klobouček-krytka na umyvadlo M8 HA
Plastová podložka k umyvadlu M8
Plastová podložka k umyvadlu M10
Klobouček-pisoar plast-chrom
Klobouček-pisoar plast-bílý
Klobouček WC-bílá (záklopka)
Klobouček WC-bílá (podložka)
Klobouček WC-chrom (záklopka)
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
SOUPRAVA ŠROUBŮ NA UPEVNĚNÍ PISOÁRŮ, NÁSTĚNNÝCH BIDETŮ A NÁSTĚNNÝCH WC
60310120
60310122
60310140
w
w
w
.
Souprava na upevnění pisoárů M10×120 bílá
Souprava na upevnění pisoárů M10×120 chrom
Souprava na upevnění pisoárů M10×140 bílá
k
o
n
a
r
i
k
.
100
100
100
c
z
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
28,79
49,48
32,22
1,175
2,020
1,315
27
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
SOUPRAVA NA UPEVNĚNÍ UMYVADEL A BOJLERŮ PŘES ZEĎ
Souprava na upevnění umyvadel přes zeď M8×120
Souprava na upevnění umyvadel přes zeď M10×120
Souprava bojler přes zeď M8×120
Souprava bojler přes zeď M10×120
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ſſ
Souprava na upevnění bojlerů M12×140 H14 mm NY
Souprava na upevnění bojlerů M12×180 s dlouhou hmož. 16×140
50
50
ks
ks
ſſ
Přípravek upevnění přes zeď M8×120
Přípravek upevnění přes zeď M10×120
Přípravek upevnění přes zeď M8
Přípravek upevnění přes zeď M10
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ſſ
Popisný štítek M8 komplet (štítek, samolepka, plastová krytka)
Náhradní samolepka
50
1
ks
ks
ſſ
80100005
80100006
80100008
80100010
80100012
80100014
Hmoždinka NYLON hnědá H5
Hmoždinka NYLON hnědá H6
Hmoždinka NYLON hnědá H8
Hmoždinka NYLON hnědá H10
Hmoždinka NYLON hnědá H12
Hmoždinka NYLON hnědá H14
100
100
100
100
100
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
80200106
80200108
80200110
80200112
Hmoždinka TX-PA 6
Hmoždinka TX-PA 8
Hmoždinka TX-PA 10
Hmoždinka TX-PA 12
100
100
50
25
ks
ks
ks
ks
ſſ
80410535
80410540
80410550
80410635
80410640
80410650
80410660
80410680
80410860
80410880
80418100
80418120
80418140
Natloukací hmoždinka N5×36 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N5×40 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N5×50 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N6×35 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N6×40 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N6×50 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N6×60 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N6×80 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N8×60 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N8×80 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N8×100 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N8×120 zapuštěná
Natloukací hmoždinka N8×140 zapuštěná
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
80430531
80430641
80430651
80430661
80430681
80430880
Natloukací hmoždinka N5×30 s límcem
Natloukací hmoždinka N6×40 s límcem
Natloukací hmoždinka N6×50 s límcem
Natloukací hmoždinka N6×60 s límcem
Natloukací hmoždinka N6×80 s límcem
Natloukací hmoždinka N8×80 s límcem
100
50
50
50
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
w
w
60408120
60410120
60508120
60510120
ſſ
ſſ
ſſ
49,97
51,11
43,91
44,94
2,040
2,086
1,792
1,834
40,77
71,61
1,664
2,923
20,46
21,60
12,20
12,20
0,835
0,882
0,498
0,498
40,43
9,70
1,650
0,396
0,40
0,50
0,75
1,21
1,73
2,66
0,017
0,020
0,031
0,050
0,071
0,108
1,03
1,56
2,86
4,32
0,042
0,064
0,117
0,177
1,46
1,52
1,59
1,22
1,25
1,48
1,71
2,43
3,05
3,65
4,57
5,78
8,20
0,059
0,062
0,065
0,050
0,051
0,060
0,070
0,099
0,124
0,149
0,187
0,236
0,335
1,39
1,39
1,62
1,85
2,43
3,47
0,057
0,057
0,066
0,075
0,099
0,141
SOUPRAVA NA UPEVNĚNÍ BOJLERŮ
60712140
60712180
ſſ
PŘÍPRAVEK PRO UPEVNĚNÍ PŘES ZEĎ
60710121
60710122
60710124
60710123
ſſ
ſſ
ſſ
OZNAČOVÁNÍ POTRUBÍ - POPISNÝ ŠTÍTEK M8
70100008
70100010
ſſ
HMOŽDINKA NYLONOVÁ TYP H
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
HMOŽDINKA TX-PA
ſſ
ſſ
ſſ
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA TYP N
28
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
80430899
Natloukací hmoždinka N8×100 s límcem
100
ks
ſſ
4,50
0,184
80446101
80446107
Natloukací hmoždinka N6×40 M6 se závitem
Šroub s hmoždinkou N6×50 M6 Cpr se závitem
50
100
ks
ks
ſſ
4,04
3,35
0,165
0,137
Rámová hmoždinka 10×100×110
Rámová hmoždinka 10×80×90
Rámová hmoždinka 10×115×125
Rámová hmoždinka 10×135×145
Rámová hmoždinka 10×160×170
Rámová hmoždinka 14×140×155
Rámová hmoždinka 14×165×180
Rámová hmoždinka 14×180×195
50
50
50
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
5
27,39
27,39
34,61
31,56
50,74
78,97
108,81
142,49
1,118
1,118
1,413
1,288
2,071
3,223
4,441
5,816
80480613
80480616
80480624
80480638
80480845
Hmoždinka kovová do dutin M6/pr.10,6x(7-15)/37mm
Hmoždinka kovová do dutin M6/pr.10,6x(8-21)/52mm
Hmoždinka kovová do dutin M6/pr.10,6x(20-34)/65mm
Hmoždinka kovová do dutin M6/pr.10,6x(38-50)/80mm
Hmoždinka kovová do dutin M8/pr.10,6x(38-50)/80mm
100
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
14,09
14,21
14,32
15,02
17,90
0,575
0,580
0,585
0,613
0,731
80510006
80501009
80510840
80501011
80510013
80510017
80510020
Zarážecí kotva ZK M6
Zarážecí kotva ZK M8 s límcem
Zarážecí kotva ZK M8×40
Zarážecí kotva ZK M10 s límcem
Zarážecí kotva ZK M12 s límcem
Zarážecí kotva ZK M16 s límcem
Zarážecí kotva ZK M20
100
100
50
50
25
20
10
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
5,05
4,59
9,40
6,16
15,48
31,19
50,27
0,206
0,187
0,384
0,251
0,632
1,273
2,052
80512006
80512008
80512010
80512012
Zarážecí kotva ZK MOSAZ M6
Zarážecí kotva ZK MOSAZ M8
Zarážecí kotva ZK MOSAZ M10
Zarážecí kotva ZK MOSAZ M12
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ſ
8,32
10,80
15,59
37,48
0,339
0,441
0,636
1,530
80521006
80521008
80521010
80521012
80521016
Zarážecí kotva ZK M6 NEREZ A4
Zarážecí kotva ZK M8 NEREZ A4
Zarážecí kotva ZK M10 NEREZ A4
Zarážecí kotva ZK M12 NEREZ A4
Zarážecí kotva ZK M16 NEREZ A4
100
100
50
25
20
ks
ks
ks
ks
ks
14
14
80530006
80530008
80530009
80530010
80530012
80530016
80530020
Zarážecí nástroj pro kotvy ZK 6
Zarážecí nástroj pro kotvy ZK 8
Zarážecí nástroj pro kotvy ZK 8×40
Zarážecí nástroj pro kotvy ZK 10
Zarážecí nástroj pro kotvy ZK 12
Zarážecí nástroj pro kotvy ZK 16
Zarážecí nástroj pro kotvy ZK 20
1
1
1
1
1
1
1
80600632
80600838
80600860
80601060
Hmoždinka kovová 6×32
Hmoždinka kovová 8×38
Hmoždinka kovová 8×60
Hmoždinka kovová 10×60
Hmoždinka kovová stropní 35
Hmoždinka kovová stropní 65
ſſ
RÁMOVÁ HMOŽDINKA SE ŠROUBEM
80451000
80451008
80451015
80451035
80451060
80451414
80451416
80451418
5
5
5
5
5
5
5
HMOŽDINKA KOVOVÁ DO DUTIN
ſ
ſ
ſ
ſ
ZARÁŽECÍ KOTVA ZK
Ô
NEREZ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſ
ſ
ſ
14
14
14
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
292,04
313,80
340,24
332,25
483,86
793,92
1102,93
11,920
12,808
13,887
13,561
19,750
32,405
45,018
100
100
50
50
ks
ks
ks
ks
ſſ
4,85
5,71
7,55
8,96
0,198
0,233
0,308
0,366
100
100
ks
ks
ſ
7,51
10,97
0,306
0,448
ſ
ſ
ſ
ſ
5
5
HMOŽDINKA KOVOVÁ
ſſ
ſſ
ſſ
HMOŽDINKA KOVOVÁ STROPNÍ
80603035
80603065
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
29
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
SVORNÍKOVÁ KOTVA
80700655
80700685
80700805
80700810
80700830
80700850
80700899
80701005
80701015
80701035
80701050
80710100
80710140
80710160
80712083
80712113
80712128
80712143
80712202
Svorníková kotva 6/55
Svorníková kotva 6/85
Svorníková kotva 8/5/58
Svorníková kotva 8/10+23/76
Svorníková kotva 8/30+43/96
Svorníková kotva 8/50+63/116
Svorníková kotva 8/100+113/166
Svorníková kotva 10/5/69
Svorníková kotva 10/15+23/89
Svorníková kotva 10/35+43/109
Svorníková kotva 10/50+58/124
Svorníková kotva 10/100+108/174
Svorníková kotva 10/140+148/214
Svorníková kotva 10/160+168/234
Svorníková kotva 12/5/83
Svorníková kotva 12/15+35/113
Svorníková kotva 12/30+50/128
Svorníková kotva 12/45+65/143
Svorníková kotva 12/100+120/202
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
80820876
80820896
80820899
80821089
80821124
80821174
80822113
80822143
80822202
Svorníková kotva 8/10+23/76 NEREZ A4
Svorníková kotva 8/30+43/96 NEREZ A4
Svorníková kotva 8/50+63/116NEREZ A4
Svorníková kotva 10/15+23/89 NEREZ A4
Svorníková kotva 10/50+58/124 NEREZ A4
Svorníková kotva 10/100+108/174 NEREZ A4
Svorníková kotva 12/15+35/113 NEREZ A4
Svorníková kotva 12/45+65/143 NEREZ A4
Svorníková kotva 12/100+120/202 NEREZ A4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Hmoždinka NK 6 bílá plato
Hmoždinka NK 8 bílá plato
Hmoždinka NK 10 bílá plato
Hmoždinka NK 12 bílá plato
Hmoždinka NK 14 bílá plato
100
100
100
50
50
plat
plat
plat
plat
plat
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M4 s hákem
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M4 oko
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M4 šroub
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M5 záv.tyč
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M5 s hákem
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M5 oko
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M6 s hákem
Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M6 s hákem
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M6 závit.tyč
Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M6 závit.tyč
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M6 oko
Sklopná (s pružinou) kovová hmoždinka M8 závit.tyč
Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M8 s hákem
Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M8 závit.tyč
Výklopná (s ramenem) kovová hmoždinka M10 záv.tyč
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
20
20
20
25
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
100
50
20
10
ks
ks
ks
ks
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
ſ
ſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſ
13,63
17,53
13,63
13,85
16,66
20,87
32,50
19,75
25,08
26,06
29,81
30,31
40,44
43,86
31,31
35,70
38,47
50,37
55,04
0,556
0,716
0,556
0,565
0,680
0,852
1,327
0,806
1,023
1,064
1,217
1,237
1,650
1,790
1,278
1,457
1,570
2,056
2,246
SVORNÍKOVÁ KOTVA NEREZ
NEREZ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
HMOŽDINKA PLASTOVÁ TYP NK - POLYPROPYLÉNOVÁ
80900006
80900008
80900010
80900012
80900014
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
2,44
4,04
4,38
6,14
17,90
0,099
0,165
0,179
0,251
0,731
14,78
13,12
16,17
19,40
20,21
23,91
24,35
24,35
29,60
29,60
34,65
34,00
47,16
34,00
280,53
0,603
0,536
0,660
0,792
0,825
0,976
0,994
0,994
1,208
1,208
1,414
1,388
1,925
1,388
11,450
3,27
5,49
14,25
18,46
0,133
0,224
0,582
0,754
SKLOPNÁ KOVOVÁ HMOŽDINKA
81040702
81040703
81040750
81050501
81050702
81050703
81060752
81060753
81060951
81060952
81060953
81081001
81081002
81081004
81081010
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
HMOŽDINKA NYLONOVÁ TYP M-S PRO METRICKÝ ZÁVIT
81100006
81100008
81100010
81100012
Hmoždinka NYLON typ M-S 6
Hmoždinka NYLON typ M-S 8
Hmoždinka NYLON typ M-S 10
Hmoždinka NYLON typ M-S 12
w
w
Výrobek firmy Fischer
30
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
HMOŽDINKA NYLONOVÁ TYP UX
81206035
81208050
81210060
81212070
81214075
100
100
25
25
20
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
Hmoždinka NYLON sklopná 6×35
Hmoždinka NYLON sklopná 6×45
Hmoždinka NYLON sklopná 8×40
Hmoždinka NYLON sklopná 8×50
Hmoždinka NYLON sklopná 10×60
50
25
50
50
25
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
Hmoždinka plastová pro sádrokarton
Hmoždinka ZnAl pro sádrokarton
Osazovací nástroj
100
100
10
ks
ks
ks
ſſ
ſ
Hmoždinka NYLON typ UX 6×35
Hmoždinka NYLON typ UX 8×50
Hmoždinka NYLON typ UX 10×60
Hmoždinka NYLON typ UX 12×70
Hmoždinka NYLON typ UX 14×75
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
2,69
3,76
6,79
10,81
16,96
0,110
0,154
0,277
0,441
0,692
4,40
4,82
5,20
5,43
9,34
0,180
0,197
0,212
0,222
0,381
1,73
6,63
58,91
0,071
0,271
2,404
326,87
349,97
443,64
576,35
13,341
14,284
18,108
23,524
11,78
19,29
19,52
22,18
0,481
0,787
0,797
0,905
21,37
27,49
43,31
79,93
0,872
1,122
1,768
3,262
415,00
27,50
16,939
1,122
298,11
322,48
346,85
12,168
13,162
14,157
Výrobek firmy Fischer
HMOŽDINKA NYLONOVÁ SKLOPNÁ DO DUTÝCH PROSTORŮ
81406035
81406045
81408040
81408050
81410060
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
HMOŽDINKA DO SÁDROKARTONU
81500010
81500012
81500030
ſſ
ſſ
SÍTKA PRO CHEMICKOU MALTU
81600108
81600112
81600116
81600120
Ocelové sítko pr. 12,5×1000mm (pro M8/M10)
Ocelové sítko pr. 15,0×1000mm (pro M12)
Ocelové sítko pr. 20,5×1000mm (pro M16)
Ocelové sítko pr. 26,0×1000mm (pro M20)
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
81611050
81611380
81611390
81611885
Plast. sítko pro chem. maltu vrt.10×50mm (pro M6)
Plast. sítko pro chem. maltu vrt.15×80mm (pro M8/10)
Plast. sítko pro chem. maltu vrt.15×130mm (pro M8/10)
Plast. sítko pro chem. maltu vrt.20×85mm (pro M16)
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
Svorník pro chemické kotvení M8×110mm
Svorník pro chemické kotvení M10×130mm
Svorník pro chemické kotvení M12×160mm
Svorník pro chemické kotvení M16×190mm
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ſ
Chemická malta polyesterová Polykraft/300ml.
Statický směšovač pro chem. malty
12
1
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
SVORNÍK PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ
81620811
81621013
81621216
81621619
ſ
ſ
ſ
CHEMICKÁ MALTA POLYESTEROVÁ
81650301
81660000
ſ
KARTÁČEK A PUMPIČKA NA VYČIŠTĚNÍ DĚR
81660008
81660010
81660016
Kartáček na vyčištění děr M8-M10
Kartáček na vyčištění děr M10-M16
Kartáček na vyčištění děr M16-M28
1
1
1
ks
ks
ks
ſ
81660030
Pumpička na vyčištění děr
1
ks
ſ
1180,18
48,171
81660300
Injektážní pistole pro malty 300/175 ml
1
ks
ſ
363,00
14,816
ſ
ſ
INJEKTÁŽNÍ PISTOLE
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
31
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
VRUT DO DŘEVA, CELÝ ZÁVIT, ZAPUŠTĚNÁ HLAVA
32
82130016
82130020
82130025
82130030
82130035
82130040
82130045
82130050
82135020
82135025
82135030
82135035
82135040
82135045
82135050
82140016
82140020
82140030
82140040
82140045
82140050
82140055
82140060
82140080
82145016
82145025
82145030
82145035
82145040
82145045
82145050
82145060
82145070
82145080
82150025
82150030
82150035
82150040
82150045
82150050
82150060
82150070
82150080
82150090
82150100
82150120
82160040
82160045
82160050
82160060
82160070
82160080
82160090
82160100
82160120
82160140
82160150
82160160
82160180
82160200
Vrut do dřeva 3,0×16 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,0×20 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,0×25 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,0×30 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,0×35 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,0×40 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,0×45 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,0×50/30 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,5×20 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,5×25 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,5×30 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,5×35/24 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,5×40 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,5×45/30 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 3,5×50 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×16 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×20 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×30 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×40 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×45 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×50 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×55 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×60 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,0×80/50 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×16 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×25 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×30 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×35 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×40/24 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×45 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×50 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×60 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×70/42 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 4,5×80/50 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×25 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×30 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×35 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×40 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×45 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×50 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×60 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×70/42 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×80/50 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×90/60 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×100/60 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 5,0×120/70 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 6,0×40 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 6,0×45 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 6,0×50 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 6,0×60 ZH PZ ZZ
Vrut do dřeva 6,0×70/42–60 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 6,0×80/50 ZH(ZC) PZ ZZ
Vrut do dřeva 6,0×90/60 ZH(ZC) ZP ZZ
Vrut do dřeva 6,0×100/60 ZH(ZC) ZP ZZ
Vrut do dřeva 6,0×120/70 ZH(ZC) ZP ZZ
Vrut do dřeva 6,0×140/70 ZH(ZC) ZP ZZ
Vrut do dřeva 6,0×150/70 ZH(ZC) ZP ZZ
Vrut do dřeva 6,0×160/70 ZH(ZC) ZP ZZ
Vrut do dřeva 6,0×180/70 ZH(ZC) ZP ZZ
Vrut do dřeva 6,0×200/70 ZH(ZC) ZP ZZ
w
w
w
.
k
o
n
a
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
100
500
500
500
500
500
500
500
200
200
100
500
500
500
500
500
500
200
200
100
100
50
50
500
500
500
200
200
100
100
50
50
50
50
50
50
50
r
i
k
.
c
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
z
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
0,14
0,16
0,18
0,21
0,23
0,25
0,29
0,33
0,18
0,22
0,25
0,28
0,31
0,33
0,37
0,20
0,23
0,30
0,37
0,42
0,46
0,50
0,54
0,81
0,27
0,32
0,38
0,42
0,47
0,50
0,58
0,67
0,81
0,90
0,42
0,47
0,52
0,57
0,61
0,67
0,81
0,92
1,06
1,06
1,65
2,23
0,88
0,96
0,98
1,16
1,37
1,52
1,76
2,06
2,80
3,73
3,73
5,26
8,33
8,97
0,006
0,007
0,008
0,008
0,009
0,010
0,012
0,014
0,008
0,009
0,010
0,011
0,013
0,014
0,015
0,008
0,009
0,012
0,015
0,017
0,019
0,020
0,022
0,033
0,011
0,013
0,016
0,017
0,019
0,020
0,024
0,027
0,033
0,037
0,017
0,019
0,021
0,023
0,025
0,027
0,033
0,038
0,043
0,043
0,067
0,091
0,036
0,039
0,040
0,047
0,056
0,062
0,072
0,084
0,114
0,152
0,152
0,215
0,340
0,366
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
VRUT DO DŘEVA, CELÝ ZÁVIT, PŮLKULATÁ HLAVA
82540040
82540050
82540060
82545020
82545030
82545040
82545050
82545060
82550020
82550030
82550040
82550050
82550060
82550071
82550081
82560040
82560050
82560060
Vrut do dřeva 4,0×40 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 4,0×50 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 4,0×60 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 4,5×20 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 4,5×30 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 4,5×40 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 4,5×50 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 4,5×60 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 5,0×20 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 5,0×30 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 5,0×40 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 5,0×50 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 5,0×60 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 5,0×70/42 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 5,0×80/50 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 6,0×40 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 6,0×50 PH PZ ZB
Vrut do dřeva 6,0×60 PH PZ ZB
500
500
200
500
500
500
500
200
500
500
500
500
200
200
100
500
500
200
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
500
500
500
1200
100
1000
100
100
50
50
50
200
200
200
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
0,46
0,53
0,64
0,40
0,49
0,54
0,67
0,80
0,50
0,62
0,72
0,82
1,04
1,14
1,37
1,06
1,33
1,50
0,019
0,022
0,026
0,017
0,020
0,022
0,027
0,033
0,020
0,025
0,029
0,033
0,042
0,047
0,056
0,043
0,054
0,061
1,02
1,26
1,47
2,03
9,53
3,06
10,16
2,06
2,28
2,78
3,27
1,48
1,91
2,28
2,62
2,92
3,19
3,63
3,94
4,85
5,90
7,78
4,54
5,07
5,53
6,99
8,26
9,89
0,041
0,051
0,060
0,083
0,389
0,125
0,415
0,084
0,093
0,114
0,133
0,060
0,078
0,093
0,107
0,119
0,130
0,148
0,161
0,198
0,241
0,318
0,185
0,207
0,226
0,285
0,337
0,404
0,22
0,27
0,33
0,42
0,90
1,24
0,009
0,011
0,014
0,017
0,037
0,050
0,99
1,39
1,73
2,39
3,42
0,041
0,057
0,071
0,098
0,140
VRUT DO DŘEVA DIN 571, ŠESTIHRANNÁ HLAVA
83006040
83006050
83006060
83006071
83006072
83006081
83006082
83006090
83006100
83006120
83006140
83008030
83008040
83008050
83008060
83008070
83008080
83008090
83008100
83008128
83008140
83008160
83010060
83010070
83010080
83010100
83010120
83010140
Vrut do dřeva 6×40 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 6×50 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 6×60 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 6×70 DIN 571–S ZB
Vrut do dřeva 6×70 DIN 571 NEREZ
Vrut do dřeva 6×80 DIN 571–S ZB
Vrut do dřeva 6×80 DIN 571 NEREZ
Vrut do dřeva 6×90 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 6×100 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 6×120 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 6×140 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×30 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×40 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×50 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×60 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×70 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×80 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×90 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×100 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×120 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×140 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 8×160 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 10×60 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 10×70 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 10×80 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 10×100 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 10×120 DIN 571 ZB
Vrut do dřeva 10×140 DIN 571 ZB
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
VRUT DO SÁDROKARTONU SAD TN FINE FOS
83535025
83535035
83535045
83535055
83542080
83542090
Vrut do sádrokartonu 3.5×25 SAD TN FINE FOS
Vrut do sádrokartonu 3.5×35 SAD TN FINE FOS
Vrut do sádrokartonu 3.5×45 SAD TN FINE FOS
Vrut do sádrokartonu 3.5×55 SAD TN FINE FOS
Vrut do sádrokartonu 4.2×80 SAD TN FINE FOS
Vrut do sádrokartonu 4.2×90 SAD TN FINE FOS
1000
1000
500
500
200
200
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
84006020
84006040
84006060
84006080
84008060
Šroub vratový M6×20 DIN 603 ZB
Šroub vratový M6×40 DIN 603 ZB
Šroub vratový M6×60 DIN 603 ZB
Šroub vratový M6×80 DIN 603 ZB
Šroub vratový M8×60 DIN 603 ZB
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ŠROUB VRATOVÝ DIN 603
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
ſ
ſ
ſ
33
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
ŠROUB METRICKÝ DIN 933, 931
V nabídce také v provedení pevnostní 8.8,NEREZ a černá.
34
85606016
85606020
85606030
85606040
85608010
85608014
85608016
85608018
85608020
85608025
85608030
85608040
85608045
85608050
85608055
85608060
85608070
85608071
85608080
85608091
85608099
85608101
85608111
85608121
85610016
85610020
85610025
85610030
85610040
85610045
85610050
85610055
85610060
85610070
85610080
85610100
85612030
85612040
85612041
85612050
85612051
85612055
85612060
85612061
85612070
85612071
85612080
85612081
85612090
85612091
85612100
85612101
85612111
85612121
85616045
85616050
85616051
85616055
85616056
85616060
85616061
85616065
85616066
85616070
85616071
85616075
85616080
85616081
Šroub metrický M6×16 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M6×20 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M6×30 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M6×40 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×10 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×14 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×16 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×18 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×20 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×25 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×30 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×40 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×45 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×50 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×55 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×60 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×70 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×70 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M8×80 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×90 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M8×100 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M8×100 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M8×110 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M8×120 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M10×16 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×20 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×25 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×30 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×40 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×45 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×50 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×55 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×60 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×70 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×80 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M10×100 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M12×30 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M12×40 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M12×40 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M12×50 DIN 933 4.8 ZB
Šroub metrický M12×50 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M12×55 DIN 933 4.8 ZB
Šroub metrický M12×60 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M12×60 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M12×70 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M12×70 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M12×80 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M12×80 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M12×90 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M12×90 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M12×100 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M12×100 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M12×110 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M12×120 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×45 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×50 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×50 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×55 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×55 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×60 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×60 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×65 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×65 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×70 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×70 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×75 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×80 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×80 DIN 931 5.8 ZB
w
w
w
.
k
o
n
a
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
r
i
k
.
c
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
z
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
0,60
0,64
0,79
0,97
1,05
1,18
1,19
1,22
1,23
1,40
1,55
1,87
2,03
2,19
2,34
2,50
2,82
3,19
3,19
3,95
4,00
4,32
4,75
5,15
2,15
2,24
2,43
2,68
3,20
3,46
3,71
3,96
4,23
4,75
5,26
6,38
3,86
4,50
4,98
5,21
5,82
5,56
5,93
6,70
6,64
7,60
7,37
8,41
8,09
9,29
8,82
10,06
10,85
11,71
9,73
10,32
9,64
13,06
15,98
11,71
12,71
11,28
16,97
13,02
14,31
18,21
14,42
15,78
0,024
0,026
0,032
0,039
0,043
0,048
0,049
0,050
0,050
0,057
0,063
0,076
0,083
0,089
0,095
0,102
0,115
0,130
0,130
0,161
0,163
0,176
0,194
0,210
0,088
0,091
0,099
0,109
0,131
0,141
0,151
0,162
0,173
0,194
0,215
0,260
0,158
0,184
0,203
0,213
0,238
0,227
0,242
0,273
0,271
0,310
0,301
0,343
0,330
0,379
0,360
0,411
0,443
0,478
0,397
0,421
0,394
0,533
0,652
0,478
0,519
0,460
0,693
0,532
0,584
0,743
0,589
0,644
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
85616090
85616091
85616100
85616111
85616121
85616131
85616141
85620050
85620070
85620075
85620080
85620081
85620090
85620091
85620100
85620111
85620121
85620131
85620141
85620151
BALENÍ
Šroub metrický M16×90 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×90 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×100 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M16×110 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×120 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×130 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M16×140 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M20×50 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M20×70 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M20×75 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M20×80 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M20×80 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M20×90 DIN 933 5.8 ZB
Šroub metrický M20×90 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M20×100 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M20×110 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M20×120 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M20×130 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M20×140 DIN 931 5.8 ZB
Šroub metrický M20×150 DIN 931 5.8 ZB
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
ſ
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
200
200
200
200
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
1
1
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
15,73
17,34
20,19
20,56
22,14
26,46
28,31
18,09
22,30
30,47
24,57
25,46
26,53
28,19
30,92
33,66
36,37
39,11
41,84
45,01
0,642
0,708
0,824
0,839
0,904
1,080
1,155
0,738
0,910
1,244
1,003
1,039
1,083
1,151
1,262
1,374
1,485
1,596
1,708
1,837
0,33
0,30
0,36
0,39
0,44
0,49
0,57
0,014
0,012
0,015
0,016
0,018
0,020
0,023
0,24
0,35
0,37
0,45
0,36
0,44
0,44
0,54
0,010
0,014
0,015
0,018
0,015
0,018
0,018
0,022
0,42
0,47
0,43
0,47
0,51
0,55
0,73
0,60
0,65
0,69
0,92
1,02
0,91
1,28
1,47
1,64
1,84
2,01
2,19
0,017
0,019
0,017
0,019
0,021
0,023
0,030
0,025
0,026
0,028
0,038
0,041
0,037
0,052
0,060
0,067
0,075
0,082
0,090
66,99
66,99
2,734
2,734
ŠROUB SAMOVRTNÝ (TEX) DIN 7504–P
88535022
88539016
88539022
88542019
88542025
88548019
88548025
TEX se zápustnou hlavou a křížovou drážkou.
Šroub samovrtný TEX 3,5×22 DIN7504–P PH ZB
Šroub samovrtný TEX 3,9×16 DIN7504–P PH ZB
Šroub samovrtný TEX 3,9×22 DIN7504–P PH ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×19 DIN7504–P PH ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×25 DIN7504–P PH ZB
Šroub samovrtný TEX 4,8×19 DIN7504–P PH ZB
Šroub samovrtný TEX 4,8×25 DIN7504–P PH ZB
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ŠROUB SAMOVRTNÝ (TEX) DIN 7504–N
88735009
88735019
88739019
88739025
88742013
88742016
88742019
88748019
TEX s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou.
Šroub samovrtný TEX 3,5×9,5 DIN 7504–N PH ZB
Šroub samovrtný TEX 3,5×19 DIN 7504–N PH ZB
Šroub samovrtný TEX 3,9×19 DIN 7504–N PH ZB
Šroub samovrtný TEX 3,9×25 DIN 7504–N PH ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×13 DIN 7504–N PH ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×16 DIN 7504–N PH ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×19 DIN 7504–N PH ZB
Šroub samovrtný TEX 4,8×19 DIN 7504–N PH ZB
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ŠROUB SAMOVRTNÝ (TEX) DIN 7504–K
TEX se šestihrannou hlavou.
w
w
88839016
88839022
88842013
88842016
88842019
88842022
88842038
88848019
88848022
88848025
88848038
88848045
88855022
88855038
88863025
88863032
88863038
88863045
88863050
Šroub samovrtný TEX 3,9×16 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 3,9×22 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×13 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×16 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×19 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×22 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×38 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,8×19 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,8×22 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,8×25 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,8×38 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 4,8×45 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 5,5×22 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 5,5×38 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 6,3×25 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 6,3×32 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 6,3×38 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 6,3×45 DIN7504–K ZB
Šroub samovrtný TEX 6,3×50 DIN7504–K ZB
88890004
88890006
Magnetický nástavec do AKU SW8
Magnetický nástavec do AKU SW10
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
35
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
ŠROUB SAMOVRTNÝ (TEX) DIN 7504–V
1000
1000
1000
ks
ks
ks
ſ
1
1
ks
ks
ſ
Turbošroub do betonu 7,5×52mm
Vrták SDS+ 6,5×200/260 mm, pro Turbošroub 7,5×52
100
1
ks
ks
ſ
Trhací nýt 4,0×8 AL/ST PH
Trhací nýt 4,0×10 AL/ST PH
Trhací nýt 4,0×12 AL/ST PH
Trhací nýt 4,0×16 AL/ST PH
1000
1000
1000
1000
ks
ks
ks
ks
ſ
Spona hadicová 9 mm 8–12 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 10–16 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 12–20 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 16–25 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 20–32 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 25–40 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 32–50 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 40–60 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 50–70 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 60–80 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 70–90 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 80–100 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 90–110 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 100–120 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 110–130 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 120–140 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 130–150 - pozink W1
Spona hadicová 9 mm 140–160 - pozink W1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
90100812
90101016
90101220
90101625
90102032
90102540
90103250
90104060
90105070
90106080
Spona hadicová 9 mm 8–12 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 10–16 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 12–22 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 16–27 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 20–32 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 25–40 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 32–50 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 40–60 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 50–70 - nerez W2
Spona hadicová 9 mm 60–80 - nerez W2
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
w
w
88942013
88942016
88942019
Šroub samovrtný TEX 4,2×13 DIN7504–V ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×16 DIN7504–V ZB
Šroub samovrtný TEX 4,2×19 DIN7504–V ZB
88900002
88900001
Hrot utahovací SQUARE
Hrot utahovací SQUARE dlouhý
XX520000
92406526
89004008
89004010
89004012
89004016
ſ
ſ
0,44
0,46
0,49
0,018
0,019
0,020
9,24
81,43
0,377
3,324
2,00
300,00
0,082
12,245
0,61
0,73
0,82
0,90
0,025
0,030
0,034
0,037
6,70
6,87
7,05
7,37
7,68
8,58
9,01
10,40
10,91
11,76
12,88
14,15
15,02
16,78
18,19
19,35
20,54
21,81
0,273
0,281
0,288
0,301
0,314
0,350
0,368
0,424
0,446
0,480
0,526
0,578
0,613
0,685
0,743
0,790
0,838
0,890
8,09
8,37
8,66
8,95
9,53
10,11
10,68
14,73
12,71
17,04
0,330
0,342
0,354
0,365
0,389
0,413
0,436
0,601
0,519
0,695
TEX s vnitřním čtyřhranem
ſ
TURBOŠROUB DO BETONU
ſ
TRHACÍ NÝT AL/ST PH
ſ
ſ
ſ
SPONA HADICOVÁ - POZINK W1
90000812
90001016
90001220
90001625
90002032
90002540
90003250
90004060
90005070
90006080
90007090
90008010
90009011
90010012
90011013
90012014
90013015
90014016
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
SPONA HADICOVÁ - NEREZ W2
NEREZ
36
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
SPONA HADICOVÁ - NEREZ W4
NEREZ
90200812
90201016
90201220
90201625
90202032
90202540
90203250
90204060
90205070
90206080
90207090
90208010
90209011
90210012
90211013
90212014
90213015
90214016
Spona hadicová 9 mm 8-12 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 10-16 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 12-20 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 16-25 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 20-32 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 25-40 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 32-50 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 40-60 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 50-70 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 60-80 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 70-90 - nerez W4
Spona hadicová 9 mm 80-100- nerez W4
Spona hadicová 9 mm 90-110- nerez W4
Spona hadicová 9 mm 100-120- nerez W4
Spona hadicová 9 mm 110-130- nerez W4
Spona hadicová 9 mm 120-140- nerez W4
Spona hadicová 9 mm 130-150- nerez W4
Spona hadicová 9 mm 140-160- nerez W4
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
92406110
92406160
92408110
92408160
92408210
92410110
92410160
92410210
92412160
92412210
92414160
92414210
92415160
92415230
92415260
92418300
Vrták SDS+ 6×50/110 mm
Vrták SDS+ 6×100/160 mm
Vrták SDS+ 8×50/110 mm
Vrták SDS+ 8×100/160 mm
Vrták SDS+ 8×150/210 mm
Vrták SDS+ 10×50/110 mm
Vrták SDS+ 10×100/160 mm
Vrták SDS+ 10×150/210 mm
Vrták SDS+ 12×100/160 mm
Vrták SDS+ 12×150/210 mm
Vrták SDS+ 14×100/160 mm
Vrták SDS+ 14×150/210 mm
Vrták SDS+ 15×100/160 mm
Vrták SDS+ 15×170/230 mm
Vrták SDS+ 15×200/260 mm
Vrták SDS+ 18×240/300 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
94100114
94100115
94100120
94100121
94100149
94101116
94101117
94101126
94101128
94101150
94101155
94101180
94101181
94101229
94101231
Řezný kotouč 115×1,0 - ocel/NEREZ
Řezný kotouč 115×1,6 - ocel/NEREZ
Řezný kotouč 125×1,0 - ocel/NEREZ
Řezný kotouč 125×1,6 - ocel/NEREZ
Řezný kotouč 150×1,6 - ocel/NEREZ
Řezný kotouč 115×2,0 - ocel
Řezný kotouč 115×3,0 - ocel
Řezný kotouč 125×2,0 - ocel
Řezný kotouč 125×3,0 - ocel
Řezný kotouč 150×2,0 - ocel
Řezný kotouč 150×3,0 - ocel
Řezný kotouč 180×2,0 - ocel
Řezný kotouč 180×3,0 - ocel
Řezný kotouč 230×2,0 - ocel
Řezný kotouč 230×3,0 - ocel
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1/10
1/10
1/20
ks
ks
ks
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
16,72
16,94
17,49
18,48
21,12
22,33
23,76
26,62
27,17
28,82
30,25
33,88
36,30
38,72
41,14
43,56
45,98
48,40
0,682
0,691
0,714
0,754
0,862
0,911
0,970
1,087
1,109
1,176
1,235
1,383
1,482
1,580
1,679
1,778
1,877
1,976
98,88
106,34
110,63
120,15
156,34
130,78
139,27
173,32
177,60
210,53
242,43
259,50
375,36
408,38
417,89
585,90
4,036
4,340
4,516
4,904
6,381
5,338
5,684
7,074
7,249
8,593
9,895
10,592
15,321
16,669
17,057
23,914
45,87
45,87
49,06
49,06
56,65
33,55
33,55
38,68
38,72
44,65
44,66
49,37
49,37
73,04
73,04
1,872
1,872
2,002
2,002
2,312
1,369
1,369
1,579
1,580
1,822
1,823
2,015
2,015
2,981
2,981
177,87
177,87
154,00
7,260
7,260
6,286
VRTÁK SDS PLUS
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ŘEZNÝ KOTOUČ NA OCEL
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
SADY PRO UPEVNĚNÍ EXPANZOMATŮ
99040001
99040002
99040003
Sada pro upevnění expanzní nádoby 1“
Sada pro upevnění expanzní nádoby ¾“
Sada pro upevnění expanzní nádoby UNI
ſ
ſ
ſ
NOVINKA
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
37
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
SADA PRO UPEVNĚNÍ DŘEZŮ
1/10
ks
ſ
161,12
6,576
Sprej zinkový 99% obsah 400ml
12
ks
ſ
330,33
13,483
Řetěz uzlový K25/2,2/12
30
bm
ſ
15,71
0,641
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
ſ
33,35
39,10
48,30
64,40
78,20
109,25
31,05
35,65
41,40
54,05
64,40
83,95
1,361
1,596
1,971
2,629
3,192
4,459
1,267
1,455
1,690
2,206
2,629
3,427
10,00
11,00
13,00
20,00
0,408
0,449
0,531
0,816
10,00
11,00
12,00
13,00
17,00
21,00
0,408
0,449
0,490
0,531
0,694
0,857
0,68
0,80
1,37
2,13
3,50
4,50
11,40
14,38
0,028
0,033
0,056
0,087
0,143
0,184
0,465
0,587
99040010
Sada pro upevnění dřezů
99000400
R05K2512
SPREJ ZINKOVÝ
ŘETĚZY
V nabídce také řetězy svařované, patentní dvojité,…
ŘETĚZ SVAŘOVANÝ KRÁTKOČLÁNKOVÝ DIN 5685
R085A002
R085A003
R085A004
R085A005
R085A006
R085A008
R085C002
R085C003
R085C004
R085C005
R085C006
R085C008
Řetěz svařovaný krátkočlánkový DIN 5685-A d=2mm zinkovaný ( No 77003 )
Řetěz svařovaný krátkočlánkový DIN 5685-A d=3mm zinkovaný ( No 89562 )
Řetěz svařovaný krátkočlánkový DIN 5685-A d=4mm zinkovaný ( No 77010 )
Řetěz svařovaný krátkočlánkový DIN 5685-A d=5mm zinkovaný ( No 77013 )
Řetěz svařovaný krátkočlánkový DIN 5685-A d=6mm zinkovaný ( No 77016 )
Řetěz svařovaný krátkočlánkový DIN 5685-A d=8mm zinkovaný ( No 77022 )
Řetěz svařovaný dlouhočlánkový DIN 5685-C d=2mm zinkovaný ( No 77025 )
Řetěz svařovaný dlouhočlánkový DIN 5685-C d=3mm zinkovaný ( No 77028 )
Řetěz svařovaný dlouhočlánkový DIN 5685-C d=4mm zinkovaný ( No 77031 )
Řetěz svařovaný dlouhočlánkový DIN 5685-C d=5mm zinkovaný ( No 77034 )
Řetěz svařovaný dlouhočlánkový DIN 5685-C d=6mm zinkovaný ( No 77037 )
Řetěz svařovaný dlouhočlánkový DIN 5685-C d=8mm zinkovaný ( No 77043 )
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ŘETĚZOVÝ ČLÁNEK RAPID ZINKOVANÝ
R2000004
R2000005
R2000006
R2000008
Řetězový článek 4mm RAPID zinkovaný ( No 42134 )
Řetězový článek 5mm RAPID zinkovaný ( No 42135 )
Řetězový článek 6mm RAPID zinkovaný ( No 42136 )
Řetězový článek 8mm RAPID zinkovaný ( No 42138 )
10
10
10
10
ks
ks
ks
ks
ſ
R2000550
R2000551
R2000552
R2000553
R2000554
R2000555
Karabina požárnická 5×50mm pozink ( No 42090 )
Karabina požárnická 6×60mm pozink ( No 42091 )
Karabina požárnická 7×70mm pozink ( No 42092 )
Karabina požárnická 8×80mm pozink ( No 42093 )
Karabina požárnická 9×90mm pozink ( No 42094 )
Karabina požárnická 10×100mm pozink ( No 42095 )
50
50
50
50
25
25
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
R2001610
R2002010
R2003010
R2004010
R2005010
R2006010
R2007010
R2008010
Nouzový S-hák 1,6mm pozink ( No 42154 )
Nouzový S-hák 2,0mm pozink ( No 42155 )
Nouzový S-hák 3,0mm pozink ( No 42157 )
Nouzový S-hák 4,0mm pozink ( No 42159 )
Nouzový S-hák 5,0mm pozink ( No 42160 )
Nouzový S-hák 6,0mm pozink ( No 42161 )
Nouzový S-hák 7,0mm pozink ( No 42162 )
Nouzový S-hák 8,0mm pozink ( No 42163 )
100
100
100
100
100
100
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
w
w
ſ
ſ
ſ
KARABINA POŽÁRNICKÁ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
NOUZOVÝ S-HÁK
38
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
NAPÍNACÍ ŠROUB
29,00
32,00
25,00
35,00
45,00
45,00
52,00
1,184
1,306
1,020
1,429
1,837
1,837
2,122
4,60
5,75
6,90
9,20
10,35
17,50
20,00
22,50
50,00
0,188
0,235
0,282
0,376
0,422
0,714
0,816
0,918
2,041
3,45
4,60
5,75
6,90
0,141
0,188
0,235
0,282
4,59
5,47
10,22
12,82
19,21
26,98
36,84
0,188
0,223
0,417
0,523
0,784
1,101
1,504
363,00
544,50
14,816
22,224
ſſ
222,20
9,069
ks
ſſ
106,70
4,355
ks
ſſ
313,50
12,796
ſ
R2050055
R2050069
R2050071
R2050080
R2050082
R2050105
R2050106
Napínací šroub M5×70 pozink ( oko - hák ) ( No 08895 )
Napínací šroub M6×110 pozink ( oko - hák ) ( No 08899 )
Napínací šroub M6×100 pozink ( oko - oko ) ( No 08902 )
Napínací šroub M8×110 pozink ( oko - hák ) ( No 08900 )
Napínací šroub M8×110 pozink ( oko - oko ) ( No 08903 )
Napínací šroub M10×125 pozink ( oko - hák ) ( No 08896 )
Napínací šroub M10×120 pozink ( oko - oko ) ( No 08901 )
50
50
50
50
50
50
50
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
R2060002
R2060003
R2060004
R2060005
R2060006
R2065003
R2065004
R2065005
R2065008
Svěrka lanová pro lano max. pr.2,5mm pozink ( No 08859 )
Svěrka lanová pro lano max. pr.3mm pozink ( No 77909 )
Svěrka lanová pro lano max. pr.4mm pozink ( No 08860 )
Svěrka lanová pro lano max. pr.5mm pozink ( No 08856 )
Svěrka lanová pro lano max. pr.6mm pozink ( No 08857 )
Svěrka lanová dvojitá pro lano max. pr.3mm pozink ( No 89731 )
Svěrka lanová dvojitá pro lano max. pr.4mm pozink ( No 89733 )
Svěrka lanová dvojitá pro lano max. pr.5mm pozink ( No 89735 )
Svěrka lanová dvojitá pro lano max. pr.8mm pozink ( No 89737 )
50
50
25
25
25
2
2
2
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſ
R2069003
R2069004
R2069006
R2069008
Očnice pro lano pr.3mm pozink ( No 08861 )
Očnice pro lano pr.4mm pozink ( No 08892 )
Očnice pro lano pr.6mm pozink ( No 08886 )
Očnice pro lano pr.8mm pozink ( No 08890 )
50
50
50
25
ks
ks
ks
ks
ſ
R2500000
R2500001
R2500002
R2500003
R2500004
R2500005
R2500007
Ocelové lano pr. 1,25 mm
Ocelové lano pr. 1,60 mm
Ocelové lano pr. 2,00 mm
Ocelové lano pr. 3,150 mm
Ocelové lano pr. 4,00 mm
Ocelové lano pr. 5,00 mm
Ocelové lano pr. 6,00mm x19dr.
200
200
100
100
100
100
100
bm
bm
bm
bm
bm
bm
bm
99030150
99030160
Kanalizační vpusť DN 110/125 UNI
Lapač povrchových/střešních vod - DN 110 boční
1/18
4
ks
ks
ſſ
99033150
Podlahová vpusť přímá NEREZ 50 PB
18
ks
99033510
Podlahová vpusť přímá 110 PB
16
99033515
Podlahová vpusť přímá NEREZ 110 PB
16
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
SVĚRKA LANOVÁ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
OČNICE PRO LANO
ſ
ſ
ſ
OCELOVÉ LANO
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
KANALIZAČNÍ VPUSTĚ
ſſ
PODLAHOVÉ VPUSTĚ
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
39
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
PODLAHOVÉ VPUSTĚ BOČNÍ
99033110
Podlahová vpusť boční DN50 NEREZ univerzální (PVBU 50)
8
ks
ſſ
418,00
17,061
99033050
Podlahová vpusť boční NEREZ 50 PB
24
ks
ſſ
222,20
9,069
99033250
Podlahová vpusť průběžná NEREZ 50 PB
1
ks
ſſ
308,00
12,571
99033410
Podlahová vpusť boční 110 PB
16
ks
ſſ
308,00
12,571
99033415
Podlahová vpusť boční NEREZ 110 PB
16
ks
ſſ
473,00
19,306
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130600 čer.
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130600 poz.
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130600 A2 (A4)
-------
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130602 čer.
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130602 poz.
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130602 A2 (A4)
-------
ks
ks
ks
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130604 čer.
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130604 poz.
Objímky DN 15 ~ DN 900 ON130604 A2 (A4)
-------
Podp. kl. DN 15 ~ DN 150 ON 13 0800 čer.
Podp. kl. DN 15 ~ DN 150 ON 13 0800 poz.
Podp. kl. DN 15 ~ DN 150 ON 13 0800 A2 (A4)
Podp. kl. DN 15 ~ DN 150 ON 13 0801 čer.
Podp. kl. DN 15 ~ DN 150 ON 13 0801 poz.
Podp. kl. DN 15 ~ DN 150 ON 13 0801 A2 (A4)
OBJÍMKY DVOJDÍLNÉ ON 13 0600
4 až 20
4 až 20
4 až 20
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
-------
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
-------
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
OBJÍMKY DVOJDÍLNÉ ON 13 0602
OBJÍMKY DVOJDÍLNÉ ON 13 0604
PODPĚRA KLUZNÁ ON 13 0800
PODPĚRA KLUZNÁ ON 13 0801
40
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
PODPĚRA KLUZNÁ ON 13 0802
Podp. kl. DN 200 ~ DN 800 ON 13 0802 čer.
Podp. kl. DN 200 ~ DN 800 ON 13 0802 poz.
Podp. kl. DN 200 ~ DN 800 ON 13 0802 A2 (A4)
-------
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
Podp. kl. DN 200 ~ DN 800 ON 13 0803 čer.
Podp. kl. DN 200 ~ DN 800 ON 13 0803 poz.
Podp. kl. DN 200 ~ DN 800 ON 13 0803 A2 (A4)
-------
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
-----------------
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
-------
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
Podp. kl. přiv. DN 400 ~ DN 2400 ON 13 0813 čer.
Podp. kl. přiv. DN 400 ~ DN 2400 ON 13 0813 poz.
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
Podp. válečkové DN 100 ~ DN 800 ON 13 0825 (bez vál.) čer.
Podp. válečkové DN 100 ~ DN 800 ON 13 0825 (bez vál.) poz.
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
PODPĚRA KLUZNÁ ON 13 0803
PODPĚRY KLUZNÉ - PŘÍLOŽKY, OPĚRY A LIŠTY K PODPĚRÁM KLUZNÝM
Příložky DN 15 ~ DN 150 pro ON 13 0801 čer.
Příložky DN 15 ~ DN 150 pro ON 13 0801 poz.
Příložky DN 15 ~ DN 150 pro ON 13 0801 A2 (A4)
Příložky DN 200 ~ DN 800 pro ON 13 0803 čer.
Příložky DN 200 ~ DN 800 pro ON 13 0803 poz.
Příložky DN 200 ~ DN 800 pro ON 13 0803 A2 (A4)
Vodící opěry DN 15 ~ DN 150 pro ON 13 0801 čer.
Vodící lišty DN 200 ~ DN 800 pro ON 13 0803 čer.
PODPĚRA KLUZNÁ PŘIVAŘOVACÍ ON 13 0810
Podp. kl. přiv. DN 15 ~ DN 350 ON 13 0810 čer.
Podp. kl. přiv. DN 15 ~ DN 350 ON 13 0810 poz.
PODPĚRA KLUZNÁ PŘIVAŘOVACÍ S OSOVÝM VEDENÍM ON 13 0811
Podp. kl. přiv. s os. ved. DN 15 ~ DN 350 ON 13 0811 čer.
Podp. kl. přiv. s os. ved. DN 15 ~ DN 350 ON 13 0811 poz.
Podp. kl. přiv. s os. ved. DN 15 ~ DN 350 ON 13 0811 A2 (A4)
PODPĚRA KLUZNÁ PŘIVAŘOVACÍ OD DN 400 ON 13 0813
PODPĚRY VÁLEČKOVÉ ON 13 0825
PODLOŽKY VÁLEČKOVÉ ON 13 0695 K PODP. VÁL. ON 13 0825
Podložky válečkové DN 100 ~ DN 800 ON 13 0695 čer.
Podložky válečkové DN 100 ~ DN 800 ON 13 0695 poz.
PODPĚRY VÁLEČKOVÉ S OSOVÝM VEDENÍM ON 13 0826
Podp. válečkové s os. ved. DN 100 ~ DN 800 ON 13 0826 čer.
Podp. válečkové s os. ved. DN 100 ~ DN 800 ON 13 0826 poz.
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
41
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
STOJAN KOTEVNÍ ON 13 0851, ON 13 0852, ON 13 0853
-------
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
---
ks
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
Příchytky pro ocelové trubky DN 10 ~ DN 40 ON 130620 čer.
Příchytky pro ocelové trubky DN 10 ~ DN 40 ON 130620 poz.
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
Tyče závěsné M8 ~ M30 ON 13 0630 čer.
Tyče závěsné M8 ~ M30 ON 13 0630 poz.
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
Stoj. kot. DN 50 ~ DN 800 ON 13 0851~ON 13 0853 čer.
Stoj. kot. DN 50 ~ DN 800 ON 13 0851~ON 13 0853 poz.
Stoj. kot. DN 50 ~ DN 800 ON 13 0851~ON 13 0853 A2 (A4)
STOJAN KOTEVNÍ PŘIVAŘOVACÍ ON 13 0857
Stoj. kot. přiv. DN 50 ~ DN 350 ON 13 0857 čer.
Stoj. kot. přiv. DN 50 ~ DN 350 ON 13 0857 poz.
ZÁVĚSNÉ TŘMENY PŘIVAŘOVACÍ ON 13 0610
Závěsné třmeny přiv. DN 20 ~ DN 350 ON 13 0610 čer.
POUTA PRO SVISLÉ POTRUBÍ ON 13 0615
Pouta pro svislé potrubí DN 10 ~ DN 80 ON 13 0615 čer.
Pouta pro svislé potrubí DN 10 ~ DN 80 ON 13 0615 poz.
PŘÍCHYTKY PRO OCELOVÉ TRUBKY ON 13 0620
TYČE ZÁVĚSNÉ ON 13 0630
OKA ZÁVĚSNÁ Z KRUHOVÉ OCELI ON 13 0635
Oka závěsná z kruhové oceli D8 ~ D24 ON 13 0635 čer.
Oka závěsná z kruhové oceli D8 ~ D24 ON 13 0635 poz.
OKA ZÁVĚSNÁ Z PLOCHÉ OCELI ON 13 0636
Oka závěsná z ploché oceli D8 ~ D30 ON 13 0635 čer.
Oka závěsná z ploché oceli D8 ~ D30 ON 13 0635 poz.
PŘÍLOŽKY PRO TYČE PRŮŘEZU “I” ON 13 0645
Příložky pro tyče “I” 10–12 ~ “I” 30–32 ON 13 0645 čer.
Příložky pro tyče “I” 10–12 ~ “I” 30–32 ON 13 0645 poz.
PODLOŽKY PRO STROPNÍ ZÁVĚSY ON 13 0650
Podložky pro stropní závěsy D8 ~ D30 ON 13 0650 čer.
Podložky pro stropní závěsy D8 ~ D30 ON 13 0650 poz.
42
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
CENÍK
KÓD
NÁZEV ZBOŽÍ
BALENÍ
JEDNOTKA
DOSTUPNOST
ZBOŽÍ
DPC CENA
DPC CENA
(Kč bez DPH)
(EUR bez DPH) 1
VĚŠÁKY ÚHELNÍKOVÉ ON 130660
-------------
ks
ks
ks
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
---------
ks
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
Závěsy stropní D8 ~ D30 ON 13 0750.1 ~ .6 čer.
Závěsy stropní D8 ~ D30 ON 13 0750.1 ~ .6 poz.
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
Závěsy D8 ~ D30 ON 13 0755.1 ~ .6 čer.
Závěsy D8 ~ D30 ON 13 0755.1 ~ .6 poz.
-----
ks
ks
4 až 20
4 až 20
Závěsy válečkové DN 100 ~ DN 350 ON 13 0770 čer.
---
ks
4 až 20
-------
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
Třmeny kot. DN 65 ~ DN 800 ČSN 13 0725.1 čer.
Třmeny kot. DN 65 ~ DN 800 ČSN 13 0725.1 poz.
Sedla pro ploché třmeny DN 65 ~ DN 800 (ČSN 13 0725) čer.
Sedla pro ploché třmeny DN 65 ~ DN 800 (ČSN 13 0725) poz.
---------
ks
ks
ks
ks
4 až 20
4 až 20
4 až 20
4 až 20
Propagační panel - vzorník
CD - Elektronický katalog
Leták A3 - přehled výrobků
Katalog výrobků - III CZ
Katalog výrobků - III ENG
Katalog výrobků - III RU
Ceník výrobků
---------------
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ſſ
Věšák úhelníkový 63 × 63 × 6 ON130660 černý
Věšák úhelníkový 63 × 63 × 6 ON130660 pozinkovaný
Věšák úhelníkový 80 × 80 × 8 ON130660 černý
Věšák úhelníkový 80 × 80 × 8 ON130660 pozinkovaný
Věšák úhelníkový 100 × 100 ON130660 černý
Věšák úhelníkový 100 × 100 ON130660 pozinkovaný
VĚŠÁKY PŘÍCHYTKOVÉ ON 13 0661 A ON 13 0662
Věšáky příchytkové “I” 10 ~ “I” 26 ON 13 0661 čer.
Věšáky příchytkové “I” 10 ~ “I” 26 ON 13 0661 poz.
Věšáky příchytkové “I” 14 ~ “I” 36 ON 13 0662 čer.
Věšáky příchytkové “I” 14 ~ “I” 36 ON 13 0662 poz.
DESKY ZÁVĚSNÉ K OBJÍMKÁM PRO SVISLÉ POTRUBÍ ON 13 0675
Desky závěsné D8 ~ D30 ON 13 0675 čer.
Desky závěsné D8 ~ D30 ON 13 0675 poz.
ZÁVĚSY STROPNÍ ON 13 0750.1, .2, .3, .4, .5, .6
ZÁVĚSY ON 13 0755.1, .2, .3, .4, .5, .6
ZÁVĚSY VÁLEČKOVÉ ON 13 0770
ZÁVĚSY PRUŽINOVÉ PRO POTRUBÍ ON 13 0780
Závěsy pružinové 630N/100 ~ 6300N/100 ON 13 0780.1 čer.
Závěsy pružinové 630N/100 ~ 25000N/100 ON 13 0780.2 čer.
Závěsy pružinové 630N/100 ~ 25000N/125 ON 13 0780.3 čer.
TŘMENY KOT. Z PLOCHÉ OCELI DLE ČSN 130725.1
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
PROPAGAČNÍ MATERIÁL
99999002
99999115
99999211
99999101
99999102
99999103
99999222
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
ſſ
43
CENÍK
Platnost ceníku:
od 1. 6. 2012
změna cen vyhrazena
Dostupnost zboží:
ſſ
výrobek vždy skladem
ſ
výrobek běžně skladem
3
počet dní pro dodání výrobku (3, 5, 10, 14, …)
aktuální cenu Vám zpracujeme na základě Vaší poptávky
DPC cena:
doporučená prodejní cena pro konečného zákazníka
1) Ceny v eurech jsou určeny pro zahraniční zákazníky. Pro české zákazníky platí ceny v českých korunách.
44
w
w
w
.
k
o
n
a
r
i
k
.
c
z
Copyright © KOŇAŘÍK® - závěsová technika. Vydáno v květnu 2012. Všechna práva vyhrazena.
Tiskové chyby vyhrazeny. Vyobrazení a technické údaje jsou platné k termínu tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny.
w
w
w .
k
o n a r
i k
.
c z
KOŇAŘÍK® závěsová technika
CTPark, Podnikatelská 877, 720 00, Ostrava - Hrabová
tel./fax: 596 243 819, 826, mobil: 602 785 817
e-mail: [email protected]
www.konarik.cz
w
w
w . k
o
n
a r
i k
.
c
z
Download

current price list (PDF)