SANTOS
(F) 370 DC
Kompaktní mechanická větrací jednotka se zpětným ziskem tepla
SANTOS 370 DC se zpětným ziskem vlhkosti
ý
by s
vol zpě tn
pro
Možnost
íkem
n
ě
vým vlhka
zisk
3-stupňový regulační přepínač
povrchová nebo zapuštěná montáž
* Pasivní
PASSIV
HAUS
dům
geeignete
vhodné
KOMPONENTE
Komponenty
Dr.Wolfgang
Wolfgang
Feist
Dr.
Feist
* Pro santos 370 je vystaven certifikát pro pasivní domy
Technický popis
Komfortní větrací jednotka Santos 370 DC nebo Santos F 370 DC je mechanická větrací jednotka se zpětným ziskem tepla,
vhodná pro rodinné domy a byty. Průtok vzduchu zajišťují dva vysoce účinné ventilátory řízené EC motory. Tyto ventilátory
dodávají konstantní nastavené množství vzduchu bez ohledu na znečištění filtrů. Standardní výměník lze kdykoli vyměnit za
speciální výměník se zpětným ziskem vlhka. Tento výměník dosahuje ještě větší účinnosti než 90% . Tento výměník dokáže
převést pomocí speciální membrány většinu vlhkosti z odváděného vzduchu zpět do pobytového prostoru. Jde o velmi
významné zlepšení životního prostředí v místnostech s velmi suchým vzduchem. Výměníky zaručují dosažení perfektních
hygienických podmínek. Toto zařízení má speciální kontrolní systém s ochranou před nadměrným zvlhčením. Zařízení je
vybaveno filtry G4 pro čištění přicházejícího a odcházejícího vzduchu. Je možné objednat filtr F7, který zachycuje pyly.
Skříň jednotky je z ocelového plechu opatřena na povrchu práškovou barvou. Vnitřní část je vyplněna vysoce kvalitní polypropylenovou tepelně zvukovou izolací. Průtok vzduchu je řízen přes 3-stupňový regulátor, který je možné nainstalovat v
jakékoli místnosti bez ohledu na umístění větrací jednotky. Tři stupně větrání se mohou měnit po 1 %. Automatický bypass
je řízen klapkou ovládanou motoricky. Při využití zemního teplotního výměníku lze prostřednictvím bypassu využít zemního
chladu k vychlazování místností v letním období. Automatická protimrazová ochrana nepotřebuje přídavnou energii. Při
používání otevřeného krbu lze nainstalovat speciální software, který zabrání vzniku podtlaku v místnosti.
Rozměry přírub připojovacího potrubí jsou DN 160 a mohou být napojeny buď shora nebo ze strany přístroje. Potrubí pro
odvod kondenzátu z jednotky má rozměr 1 ¼“ s vnějším závitem a je umístěno na spodní části zařízení a to vpravo nebo
vlevo podle použitého modelu zařízení.
Jednotka nabízí 10 výhod:
1. Vytvoření komfortního klimatu v pobytovém prostoru se správnou vlhkostí vzduchu
2. Účinnost až 127% při použití výměníku se zpětným ziskem vlhkost
3. Perfektně hygienický tepelný výměník
4. Možnost vyměnit standardní výměník za výměník se zpětným ziskem vlhkosti
5. Malý počet pohyblivých částí zařízení
6. Bezúdržbový provoz
7. Ochrana před zamrznutím při teplotách ≥ -10°C je buď automatická nebo předehřívací jednotkou nebo využítím zem
ního tepelného výměníku
8. Žádný zápach ani po mnoha letech používání
9. Nízkonákladová údržba
10.Dobrá cena v poměru k vysoké kvalitě
klávesnice
povrchová nebo zapuštěná montáž
Prodej zajišťuje:
Technická data
Rozměry jednotky:
Montáž:
V x Š x H [mm]: 892 x 714 x 597
Místo pro montáž:
Místnost kde teplota neklesne pod 10°C
Rozměry připojovacích
přírub pro vzduchovody:
8 x 160 mm – rozměr připojovací příruby
Kondenzát:
1 ¼”, vnější závit
Elektrické připojení:
Ovládání:
• 3-stupňový přepínač nebo
• klávesnice
• regulace externích senzorů venkovního vzduchu
Ochrana:IP 22
761
Obr. 1: Čelní pohled/ Boční pohled zprava
venkovní vzduch přiváděný
do domu
(použitý vzduch odváděný z domu)
vzduch vedený z jednotky do domu
(vzduch vypouštěný z jednotky
mimo dům)
vzduch vypouštěný z jednotky
mimo dům
(vzduch vedený z jednotky do domu)
použitý vzduch odváděný z domu
(venkovní vzduch přiváděný
do domu)
(levostranné provedení)
Obr. 2: Pohled shora
viz tabulka 1
92,7% u SANTOS 370DC, přes 127% u SANTOS F 370 DC (vztahuje se na teplotu odváděného vzduchu z domu do jednotky)
do 65%
100 270 31 52 360
58
V rozmezí teplot -20°C do 40°C
Týká se stavebních prvků zabudovaných
v jednotce)
• automatická protimrazová ochrana nebo
• externí protimrazová ochrana – předehřev
• zemní výměník tepla (zajišťuje zákazník)
Dohřev:
• teplovodní výměník
• Elektrický tepelný výměník (každý jako vnější zařízení)
Informace:
potrubí pro odvod konden-zátu
1 1/4“ vnější závit
odvod kondenzátu u
levostranné verze
pravostranné provedení Letní funkce:Letní automatický bypass
Protimrazová ochrana:
178
odvod kondenzátu u
pravostranné verze
2 ks DC radiální 230 V
Akustický tlak
.
dle DIN EN ISO 3743-1:
V [m³/h]
50 (ve vzdálenosti 1,5m v dB)Lp [dB (A)] 19 Omezení použití:
160 (8x)
230 V, 50 Hz, napojení na elektrickou síť
– ne zásuvka
Délka připojovacího
kabele:
• Hlavní kabel (230 VAC): 2 m
• 3-stupňový přepínač (230 VAC): kabel dodává zákazník
Klávesnice spojená s terminálem:
maximální vzdálenost od jednotky 10 m
Ventilátory:
Příkon / průtok /
dostupný tlak:
Účinnost jednotky:
Zpětný zisk vliv vlhka
178
39 kg
Filtry:
Přiváděný vzduch: G4 nebo F7 (filtrace nečistot)
Odváděný vzduch: G4
168
275
Charakteristika jednotky santos 370 DC
185 W
700
tlaková ztráta [Pa]
Hmotnost:
214
892
Materiál:Skříň:
Vnější skříň je ošetřena nanesením práškové světle šedé barvy, vnitřní část je s tepelnou izolací bez tepelných mostů, je zvukotěsná, použita je EPP pěna, čelní panel je z plastu barvy námořní modři
Tepelný výměník:
Plastový protiproudý kanálkový výměník, patent PAUL
Polymer (možnost volby výměníku se zpětným ziskem vlhkost)
597
714
Montuje se na svislou stěnu (spodní
strana jednotky musí být minimálně
235 mm nad konečnou výškou podlahy místnosti) nebo na ocelový rám
Zástrčka s uzemněním
santos 370 DC
230 W
600
95 W
100 %
500
90 %
400
42 W
70 %
300
200
243 W
50 %
20 W
220 W
35 %
100
22 W
0
0
50
100
150
120 W
52 W
200
250
300
350
400
průtok [m /h]
3
Tabulka 1: Charakteristika: závislost průtoku vzduchu/vnější použitelný tlak
Výrobek může být měněn ve smyslu
technického pokroku
· Cena za ochranu životního prostředí
· Cena za inovaci
· Evropské a Německé patenty
· Cena za Výrobek roku
· První MVHR systém certifikovaný pro pasivní dům
· Cena Oskar za ochranu životního prostředí
· Cena INTEX pro Sasko
PAUL Komfort Ventilation obdržel mnoho cen jak na zemské tak i na celoněmecké úrovni za
inovaci a ochranu životního prostředí.
PAUL nabízí vybavení pro kontrolované residenční větrání s efektivitou až 99% – přelomové
v historii.
Naše motto je „větrání s novou myšlenkou“ – pro čerstvý a zdravý vzduch v domech s energeticky úsporným systémem pro zachování integrity životního prostředí.
Váš partner pro rekuperaci PAUL:
Paul Wärmerückgewinnung GmbH
August-Horch-Str. 7, 08141 Reinsdorf, Německo
Download

SANTOS (F) 370 DC