Frekvenční Měniče vacon®
jednoduše vynikající
100
jde to skutečně snadno
Automatizace průmyslu neustále roste a k velkým ztrátám energie dochází v současné
době v důsledku obvyklé konstantní rychlosti a mechanické regulaci mechanizmů. Z tohoto
důvodu mají programy úspory energie globální prioritu. Naše nové frekvenční měniče
vacon® 100 usnadňují tyto úspory. Jejich použití je jednoduché, přispívají k optimalizaci
v mnoha aplikacích a představují rozumnou investici.
jeden měnič, rozsáhlé možnosti použití
Díky měniči Vacon 100 jsme zvýšili laťku v konstrukci
a funkčnosti standardních měničů. Frekvenční měniče
Vacon lze snadno optimalizovat tak, aby splňovaly požadavky různých aplikací řízení procesů v širokém spektru průmyslových odvětví. Zvolte si jednoduše váš způsob
použití a vyčíslete si potenciální úspory. Zajistili jsme vám
cestu k optimalizaci vašeho pohonu díky širokému sortimentu provedení a typů průmyslových sběrnic pro motor
a řízení procesů.
ušetřete a dosáhněte dalších úspor
Využití frekvenčních měničů ve vaší silové instalaci je
rozumnou obchodní strategií. Společnosti a veřejné
služby jsou konfrontovány s narůstajícím seznamem
problémů týkajících se požadavků zákazníků na zvýšení efektivnosti, stoupajících cen energie, péče o životní
prostředí, vzrůstající konkurence a norem jakosti. Pro
2
splnění těchto požadavků a současné snižování výrobních
nákladů, považuje většina uživatelů v průmyslu snižování
spotřeby energie za klíčový prvek v zlepšování ziskovosti
a konkurenceschopnosti.
Kromě toho lze pro dosažení přímých úspor energie
použít střídavé pohony také pro modernizaci stávajícího
výrobního strojového vybavení a pro zvýšení jak kapacity, tak kvality zajištěním lepšího řízení celého systému.
Jinými slovy, vaše investice do pohonů s regulovanými
otáčkami se v krátké době sama zaplatí.
hl avní ce rtifik ace
•
•
•
•
CE,UL, cUL, C-Tick
RoHS a WEEE
Gost-R
EMC a harmonické
10 0 d ů vo d ů p r o vaco n ® 10 0
Díky frekvenčním měničům Vacon 100 lze
dosáhnout nejnižších celkových nákladů na
pořízení a provoz v nejširším spektru aplikací.
p o h á n í m e vá š by z nys
na o bch o d n í m par tn e rovi z ále ží
Výběr správného střídavého pohonu znamená také volbu
dodavatele s náležitým vztahem ke svým partnerům.
Když dosáhnete úspěchu vy, jsme my také úspěšní. Při
partnerském vztahu se společností Vacon si můžete být
jisti, že vyvineme veškeré úsilí potřebné k dosažení co
nejlepšího konečného výsledku – ať se jedná o výrobek,
související řešení, logistiku nebo příslušnou podporu.
Zjistíte, že nepolevujeme ve svém odhodlání vyvíjet,
vyrábět a prodávat ty nejlepší střídavé pohony na celém
světě.
vacon k vašim službám
Měniče Vacon se prodávají ve více než 100 zemích,
s výrobou, výzkumem a vývojem na 3 kontinentech,
obchodními kancelářemi ve 27 zemích a servisními
středisky na více než 90 místech po celém světě.
Poskytujeme služby, které vám pomohou splnit
vaše obchodní cíle. Naše globální servisní síť je vám
k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu po celou dobu
životnosti výrobku.
v harmonii s životním prostředím
Úsporou energie s měniči VACON 100 přispíváte ke snížení
znečisťování životního prostředí a ke snížení emisí. Naše
nová produktová řada VACON 100 splňuje nejdůležitější
mezinárodní normy a globální požadavky, včetně
certifikace podle evropské směrnice RoHS (Omezení
užívání některých nebezpečných látek), certifikace
elektromagnetické kompatibility vyšších a harmonických.
Provedli jsme také analýzu životního cyklu našeho
měniče Vacon 100 k určení tzv. "uhlíkové stopy". Během
výroby jednoho měniče Vacon 100 o výkonu 18,5 kW
dochází k emisím 255 kg CO2e (ekvivalentu oxidu
uhličitého). Když se však tento měnič uvede do typického
provozu s ventilátorem (ve srovnání s dvourychlostním
elektromotorem), uspoří se v období 10 let až 24 500 kg
emisí CO2e.
3
n a d v š e c h n a o č e k ává n í
Může vypadat jako klasický frekvenční měnič, ale není. Měnič Vacon® 100 se prosazuje díky
novým inteligentním funkcím. Využijte výhod díky funkci bezpečného odpojení momentu,
díky funkci bezpečného zastavení 1 a díky ochraně motoru proti přehřátí certifikované podle
směrnice ATEX. Měnič Vacon 100 má také jedinečnou funkci díky zabudované technologii
Ethernet pro usnadnění integrace do automatizace provozu, a to prostřednictvím integrovaných
protokolů ModBus TCP, Ethernet I/P nebo Profinet IO.
Měnič Vacon 100 je ideální zařízení pro široké spektrum
aplikací s konstantním výkonem / momentem, např. čerpadla, ventilátory, kompresory a dopravníky. Jsou to aplikace, kde zlepšení energetické účinnosti a produktivity
často vyústí v rychlou návratnost investicí projektu.
Kromě několika standardních charakteristických vlastností,
jako jsou zabudované vstupy/výstupy se 3 volitelně-osaditelnými sloty, integrovaná podpora sběrnice RS485 a ethernetová sběrnice, lakované desky a účinné regulační funkce
motorů pro zajištění spolehlivosti, má měnič Vacon 100
také speciální funkce pro každou z těchto hlavních aplikací.
Měnič Vacon 100 se dodává v rozsahu výkonů od 0,55 do
90 kW (0,75 – 125 k) při napětí 230 V a od 1,1 do 160 kW
(1,5 – 200 k) při napětí 500 V. Instalace a ovládání modulů
měniče s možností montáže na stěnu je snadné díky standardně poskytovanému stupni krytí IP21/UL typ 1. Volitelná
provedení poskytují stupeň krytí IP54/UL typ 12 a mají upevnění pomocí příruby (průchozí otvor). Dodávají se také měniče velikosti MR8 a MR9 jako kompaktní IP00 pro snadnou
instalaci do rozvaděčů nebo skříní.
Měnič Vacon 100 vám umožní mnohem více, než byste
očekávali od standardního měniče. Společnost Vacon se
snaží předčít vaše očekávání.
obv yklé aplik ace
Zpracovatelský průmysl
• Dopravníky
• Čerpadla a ventilátory
• Sekačky, pily
Námořní doprava
• Dopravní čerpadla, kompresory
• Převod řízení
4
Průmyslová oblast HVAC
• Kompresory
• Čerpadla a ventilátory
Chemické látky, olej a plyn
• Čerpadla a ventilátory
• Kompresory
Voda
• Distribuce
• Odsolování
• Úprava
• Čerpadla, kompresory, dopravníky
Hornictví a těžba minerálů
• Dopravníky
• Čerpadla a ventilátory
Pomocné pohony pro výrobu cementu
• Dopravníky
• Čerpadla a ventilátory
10 0 d ů vo d ů p r o vaco n ® 10 0
Možnost využití jednoho měniče VACON 100 pro
všechny aplikace je snadné a ekonomické řešení
pro zlepšení řízení procesů a usporu energie.
co s lo u ž í vá m
Vacon 100
• Čerpadla
• Ventilátory
Všeobecné vlastnosti
Výhody
Soulad s celosvětovými normami
Integrovaný protokol Modbus TCP a Modbus RTU
Protokol Profinet IO nebo Ethernet/IP jako volitelná
softwarová výbava
Funkce bezpečného odpojení točivého momentu,
bezpečného zastavení a ATEX
Soulad EMC s integrovaným filtrem RFI. Integrované
stejnosměrné tlumivky
Vhodný ochranný nátěr
Kompaktní krytí IP54/UL typ 12 se stejnou funkčností
jako IP21/UL typ 1
Upevnění pomocí příruby
Montáž vedle sebe pro stupeň krytí IP54/UL typ 12
Standardní I/0 + 3 volné sloty
Volitelné průmyslové sběrnice, integrovaná
schopnost pro provoz s řízením PLC
Vysoká účinnost > 97 % + optimalizace energie
Čítač energie
Hodiny s reálným časem a s funkcemi na bázi kalendáře
Optimalizované řízení chladicího ventilátoru
Speciální vlastnosti
2 regulátory PID s klidovým režimem
Funkce měkkého plnění (Soft Fill) , doplňujícího
čerpadla (Jockey Pump), automatického čištění
čerpadla (Pump Autoclean)
Podpora motorů s permanentními magnety a
asynchronních motorů
Globální kompatibilita
Funkce letmého startu, spínač motoru
3 zakázaná pásma frekvence
Podpora motorů s permanentními magnety a
asynchronních motorů
Krytí IP21/UL typ 1 a IP54/UL typ 12
• Kompresory Upevnění pomocí příruby
IP00 pro MR8 a MR9
Snížení zatížení, identifikační chod bez odpojení
• Dopravníky motoru od zátěže, mechanická brzda, zvýšení
točivého momentu
Většina potřebných funkcí je integrována.
Snadné začlenění do automatizace provozu
Zvýšení bezpečnosti při práci
Není potřebné žádné přídavné příslušenství.
Vysoká spolehlivost v obtížných vnějších podmínkách,
snadná a nákladově efektivní instalace
Omezení potřeby externího regulátoru
Rychlá návratnost investice, zvýšení zisku
Snadné sledování úspor energie
Snížení hlučnosti
Dodatečné výhody
Optimalizace procesů podle požadavků pro přesné
řízení procesů a úspory energie
Snadný výběr pro každý motor. Motor s
permanentními magnety umožňuje vyšší hustotu
výkonu a má méně mechanických součástí.
Úspora času během chodu a údržby procesu
Prodloužení životnosti ventilátoru v důsledku sníženého
mechanického namáhání
Snadný výběr pro každý motor. Motor s
permanentními magnety umožňuje vyšší hustotu
výkonu = úspory energie
Vhodný pro rozsáhlou řadu požadavků na instalace
Snadná integrace do stroje, úspora prostoru a
nákladů na integraci a chlazení
Zabránění namáhání mechanických součástí
Snadné uvedení do provozu
5
i n t e l i g e n t n í z a č l e n ě n í d o a u t o m at i z a c e va š e h o p r o v o z u
volitelné průmyslové sběrnice
Inženýrství, HMI
Inteligentní provozní
zařízení
Měnič Vacon® 100 se snadným způsobem integruje do systému
automatizace provozu pomocí zabudovaných sběrnic Modbus RTU
(RS485) nebo Modbus TCP (Ethernet). Integrace prostřednictvím
systémů Profinet IO nebo Ethernet IP je umožněna pomocí volitelné
softwarové výbavy. Volitelné karty průmyslových sběrnic usnadňují
integraci do klasických systémů pomocí Profibus DP, DeviceNet,
CANOpen a LONWorks. Technologie sběrnic zaručuje lepší řízení a
sledování procesního vybavení s redukovanou kabeláží.
Regulátor
Sběrnice
MODBUS TCP, Ethernet IP, Profinet IO
Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, LONWorks, CANOpen
z abudovaný ethe rnet
Komunikace založená na technologii Ethernet je dnes společná ve
všech odvětvích zpracovatelského průmyslu a měnič VACON 100 je
jasná ekonomická volba. Pro komunikaci s automatizačními systémy
nejsou díky jeho jedinečné zabudované technologii Ethernet potřebné
žádné další prvky volitelné výbavy. Neposkytuje pouze přístup pro
uvedení do provozu a údržbu prostřednictvím softwaru VACON® Live,
ale umožňuje také lokální nebo vzdálené bezdrátové sledování.
funkční bezpečnost
bezpečné odpojení točivého momentu, bezpečné
Konvenční řešení
Odpojovací spínač
napájení
z a s tav e n í 1
Bezpečnostní
spínač
Mechanická
údržba
Bezpečné odpojení
točivého momentu
Odpojovací spínač
napájení
Spínač STO
Mechanická
údržba
Funkce bezpečné odpojení momentu (Safe Torque Off – STO) zamezuje pohonu, aby generoval točivý moment na hřídeli motoru, a znemožňuje neúmyslné spuštění. Funkce také odpovídá zastavení v souladu
s kategorií zastavení 0, EN60204-1. Funkce bezpečného zastavení 1
(Safe Stop 1 – SS1) inicializuje brzdění motoru a po uplynutí specifikované doby prodlevy spouští funkci STO. Funkce rovněž odpovídá kontrolovanému zastavení v souladu s kategorií zastavení 1 podle normy
EN 60204-1.
Výhodou integrovaných bezpečnostních funkcí STO a SS1 oproti standardní bezpečnostní technologii je eliminace samostatných komponent
a prací spojených s jejich zapojením a servisem při zachování požadované úrovně bezpečnosti práce.
t e r m i s t o r ov ý v s t u p s c e r t i f i k ac í at e x
Konvenční řešení
Termistor
Relé
Stykač
Prostor
ohrožený
nebezpečím
výbuchu (Ex)
Termistorový vstup
ATEX
Prostor
ohrožený
nebezpečím
výbuchu (Ex)
6
Společnost Vacon vyvinula jako integrovanou funkci termistorový
vstup s certifikací ATEX. Integrovaný termistorový vstup, certifikovaný
a vyhovující evropské směrnici ATEX 94/9/ES, je speciálně
koncipovaný pro hlídání teploty motorů umístěných v prostorech,
kde se vyskytují výbušné plyny, páry, mlha, popř. jejich směsi se
vzduchem, a v prostorech s hořlavým prachem. K typickým odvětvím
vyžadujícím takový dohled patří chemický a petrochemický průmysl,
námořní doprava, zpracování kovů, mechanika, hornictví a těžba ropy.
Je-li detekováno přehřátí, pohon okamžitě zastaví přívod energie
do motoru. Protože nejsou potřebné žádné externí komponenty,
minimalizuje se kabeláž a zvyšuje se spolehlivost při současné
úspoře jak místa, tak výdajů.
snadné uvedení do provozu
s n a d n o ov l a dat e l n ý pa n e l
Měnič Vacon poskytuje jednoduché uživatelské rozhraní s intuitivním
ovládáním. Dobře strukturovaný systém nabídky, který umožňuje rychlé
uvedení do provozu a bezporuchový provoz, vás příjemně překvapí.
• Grafická a textová klávesnice s podporou různých jazyků
• Možnost současného sledování 9 signálů na jedné stránce pro vícenásobné sledování a možnost konfigurace pro 9, 6 nebo 4 signály
• Indikace 3 stavů pomocí barevných světelných diod na řídicí jednotce:
blikání zelené = připraven; zelená = chod; červená = závada
• Současné zobrazení průběhu dvou signálů
ryc h l é n a s tav e n í
Snadné nástroje pro uvádění do provozu zaručují bezproblémové nastavení pro jakoukoli aplikaci. Jednoduchá diagnostika s nápovědou je
možná pro každý parametr, signál a závadu.
Startup Wizard — pro rychlé nastavení základních aplikací čerpadla
nebo ventilátoru
PID Mini-Wizard — pro snadné uvedení interního regulátoru PID do
provozu
Multi-Pump Wizard — pro snadné uvedení systému Multi-Pump do
provozu
Fire Mode Wizard — pro snadné uvedení systému funkce Fire Mode
do provozu
Měnič VACON® 100 je také vybaven hodinami s reálným časem
a s funkcemi na bázi kalendáře.
s n a d n á i n s ta l ac e
Jak jednotka s krytím IP21/UL typ 1, tak jednotka s krytím IP54/UL
typ 12 mají stejnou funkčnost pro snadnou volbu. Kompaktní jednotky
s krytím IP54/UL typ 12 lze nainstalovat vedle sebe a nevyžadují mezi
sebou žádný dodatečný prostor. Velikosti MR8 a MR9 se dodávají
také jako IP00 pro instalaci do skříně. Naše přírubové provedení
také umožňuje montáž prostřednictvím průchozího otvoru ve skříni
s chladičem vně skříně. Tím se značnou měrou snižují tepelné ztráty
v rozvaděči, a proto lze zmenšit velikost rozvaděče. Rovněž integrované
vstupní průchodky a uzemnění 360 stupňů zlepšují jak stupeň krytí
IP54/UL typ 12, tak příp. elektromagnetickou kompatibilitu, a přispívají
k dalším úsporám nákladů.
f u n k c e v a c o n ® PROGRAMMING
Měnič VACON 100 se dodává vybavený zabudovanou funkcí, která
umožňuje přizpůsobit měnič téměř jakékoli funkci požadované vstupy/výstupy a řídicí logikou. Funkce pro nastavení měniče podle požadavků zákazníka má širokou škálu logických a numerických funkčních
bloků, které dokážou kombinovat a rozšířit standardní funkce měniče
a zaručují splnění speciálních požadavků uživatele. Funkce VACON
PROGRAMMING nevyžaduje žádné speciální nástroje nebo školení,
neboť plně grafickou konfiguraci lze provést pomocí našeho vlastního
konfiguračního nástroje VACON® Live. Konfigurace je možné kopírovat
pomocí nástroje VACON Live jako součásti běžného seznamu parametrů.
7
o p t i m a l i z ac e va š e h o m ě n i č e p o m o c í s o f t wa r o v ýc h n á s t r o j ů vaco n
v a c o n ® PROGRAMMING
Výrobci strojů nebo výrobci OEM mohou dosáhnout vysokého stupně výkonu stroje optimalizací aplikace pomocí
našich nových programovacích softwarových nástrojů
Vacon. Tyto licencované nástroje jsou vybaveny zabudovanou funkčností PLC založenou na IEC61131-3. Pohon
můžete snadno naprogramovat, zabezpečit vaši vlastní
řídicí logiku a využít její inteligence a zdroje IO pro provádění jiných úkolů vztahujících ke stroji.
snadné uvedení do provozu
pomocí vacon® live
Vacon Live je počítačový nástroj, který přímo komunikuje s měničem Vacon 100 prostřednictvím protokolu
Ethernet nebo rozhraní USB-RS485. To přispívá k velmi
snadné instalaci, uvedení do provozu a údržbě.
Měnič a také hodnoty vztahující se k procesu lze graficky
sledovat v reálném čase. Parametry lze editovat, ukládat
pro zálohování a porovnávat se standardními hodnotami
nebo zálohovaným souborem. Musíte pouze zaslat jeden
soubor servisních informací vašemu poskytovateli služeb pro rychlou podporu. Soubor servisních informací
obsahuje parametry a jiná data, jako je například historie
závad a alarmy a také podrobné informace o hardwaru
a softwaru měniče. Soubory pro software měniče a jazykovou podporu lze načíst do měniče pomocí softwaru
Vacon Loader, který je součástí nástroje Vacon Live.
vacon® save
Výdaje na energii se analyzují pro většinu vašich nákladů po dobu životnosti instalace. Pomocí nástroje Vacon
Save můžete vypočítat vaše úspory energie v kWh, pokud
implementujete měniče Vacon 100 pro čerpadla a ventilátory ve vašich procesech. Při zobrazení úspor ve vaší
vlastní měně vám také vypočítá krátkou dobu návratnosti
vašich investic do měniče Vacon 100 a také snížení emisí oxidu uhličitého ve vaší zemi.
vacon® harmonics
Měnič Vacon 100 má také zabudované filtrování vyšších
harmonických. Pomocí našeho nástroje Vacon Harmonics
můžete stanovit kvalitu enerie a úroveň vyšších harmonických vašich provozů. Znázorňuje také celkový harmonický
efekt vašich stávajících nebo plánovaných pohonů ve vašich
rozvodných sítích, takže můžete naprojektovat efektivní řešení v souladu s místními harmonickými standardy.
hl avní v ýhody
Ekonomické
• Úspora nákladů na provoz a údržbu
• Zkrácení prostojů
• Optimalizace úspor energie
• Minimalizace nákladů v důsledku
harmonických rušení
8
Jednoduché
• Snadná konfigurace a použití
• Přizpůsobení požadavkům v místě instalace
pomocí blokového programování
• Snadné uvedení do provozu a údržba
• Snadné splnění harmonických standardů
pa r a m e t ry a r o z m ě ry
Napětí sítě 208—240 V, 50/60 Hz, 3~
Zátěž
Výkon na hřídeli motoru
Velikost
Lehká*
Typ frekvenčního měniče
Těžká*
Max.
proud
IS
Napájecí napětí
230 V
Napájecí
napětí 230 V
Rozměry
š x v x h (mm)
š x v x h (palce)
Hmotnost
(kg)
Hmotnost
(libry)
Trvalý
proud
I L (A)
10%
proud i
přetížení
[A]
Trvalý proud
|H [A]
50%
proud při
přetížení
[A]
VACON 0100-3L-0003-2
VACON 0100-3L-0004-2
VACON 0100-3L-0007-2
VACON 0100-3L-0008-2
VACON 0100-3L-0011-2
VACON 0100-3L-0012-2
3.7
4.8
6.6
8.0
11.0
12.5
4.1
5.3
7.3
8.8
12.1
13.8
2.6
3.7
4.8
6.6
8.0
9.6
3.9
5.6
7.2
9.9
12.0
14.4
5.2
7.4
9.6
13.2
16.0
19.2
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
0.5
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
MR4
128 x 328 x 190
5 x 12,9 x 7,5
6.0
13.0
VACON 0100-3L-0018-2
VACON 0100-3L-0024-2
VACON 0100-3L-0031-2
18.0
24.0
31.0
19.8
26.4
34.1
12.5
18.0
25.0
18.8
27.0
37.5
25.0
36.0
46.0
4.0
5.5
7.5
3.0
4.0
5.5
5.0
7.5
10.0
4.0
5.0
7.5
MR5
144 x 419 x 214
5,7 x 16,5 x 8,4
10.0
22.0
VACON 0100-3L-0048-2
VACON 0100-3L-0062-2
48.0
62.0
52.8
68.2
31.0
48.0
46.5
72.0
62.0
96.0
11.0
15.0
7.5
11.0
15.0
20.0
10.0
15.0
MR6
195 x 557 x 229
7,7 x 21,9 x 9
20.0
44.0
VACON 0100-3L-0075-2
VACON 0100-3L-0088-2
VACON 0100-3L-0105-2
75.0
88.0
105.0
82.5
96.8
115.5
62.0
75.0
88.0
93.0
112.5
132.0
124.0
150.0
176.0
18.5
22.0
30.0
15.0
18.5
22.0
25.0
30.0
40.0
20.0
25.0
30.0
MR7
237 x 660 x 259
9,3 x 26 x 10,2
37.5
83.0
VACON 0100-3L-0140-2
VACON 0100-3L-0170-2
VACON0100-3L-0205-2
140.0
170.0
205.0
154.0
187.0
225.5
114.0
140.0
170.0
171.0
210.0
255.0
210.0
280.0
340.0
37.0
45.0
55.0
30.0
37.0
45.0
50.0
60.0
75.0
40.0
50.0
60.0
MR8
290 x 966 x 343
11,4 x 38 x 13,5
66.0
145.5
VACON 0100-3L-0261-2
VACON 0100-3L-0310-2
261.0
310.0
287.1
341.0
211.0
251.0
316.5
376.5
410.0
502.0
75.0
90.0
55.0
75.0
100.0
125.0
75.0
100.0
MR9
480 x 1150 x 365
18,9 x 45,3 x 14,4
108.0
238.0
VACON 0100-3L-0140-2
VACON 0100-3L-0170-2
VACON0100-3L-0205-2
140.0
170.0
205.0
154.0
187.0
225.5
114.0
140.0
170.0
171.0
210.0
255.0
210.0
280.0
340.0
37.0
45.0
55.0
30.0
37.0
45.0
50.0
60.0
75.0
40.0
50.0
60.0
MR8
IP00
290 x 794 x 343
11,4 x 31,3 x 13,5
62.0
136.7
VACON 0100-3L-0261-2
VACON 0100-3L-0310-2
261.0
310.0
287.1
341.0
211.0
251.0
316.5
376.5
410.0
502.0
75.0
90.0
55.0
75.0
100.0
125.0
75.0
100.0
MR9
IP00
480 x 970 x 365
18,9 x 38,2 x 14,4
97.0
213.8
10%
50%
10%
50%
přetížení přetížení přetížení přetížení
40 °C [kW] 50 °C [kW] 104 °F [k] 122 °F [k]
* Pro všechny měniče Vacon 100, přetížitelnost je definována následujícím způsobem: vysoká: 1,5 x IH (1 min / 10 min) při 50 °C, nízká: 1,1 x IH (1 min / 10 min) při 40 °C, IS pro 2 s
Napětí sítě 380—500 V, 50/60 Hz, 3~
Zátěž
Výkon na hřídeli motoru
Velikost
Lehká*
Typ frekvenčního měniče
Trvalý
proud
I L (A)
Těžká*
Trvalý proud
10%
50%
|H [A]
proud při
proud při
přetížení
přetížení
[A]
[A]
Max.
proud
IS
Napájecí napětí 400 V
Napájecí
napětí 480 V
Rozměry
š x v x h (mm)
š x v x h (palce)
Hmotnost
(kg)
Hmotnost
(libry)
10%
50%
10%
50%
přetížení přetížení přetížení přetížení
40 °C [kW] 50 °C [kW] 104 °F [k] 122 °C [k]
VACON 0100-3L-0003-5
VACON 0100-3L-0004-5
VACON 0100-3L-0005-5
VACON 0100-3L-0008-5
VACON 0100-3L-0009-5
VACON 0100-3L-0012-5
3.4
4.8
5.6
8.0
9.6
12.0
3.7
5.3
6.2
8.8
10.6
13.2
2.6
3.4
4.3
5.6
8.0
9.6
3.9
5.1
6.5
8.4
12.0
14.4
5.2
6.8
8.6
11.2
16.0
19.2
1.1
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
4.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
7.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
MR4
128 x 328 x 190
5 x 12,9 x 7,5
6.0
13.0
VACON 0100-3L-0016-5
VACON 0100-3L-0023-5
VACON 0100-3L-0031-5
16.0
23.0
31.0
17.6
25.3
34.1
12.0
16.0
23.0
18.0
24.0
34.5
24.0
32.0
46.0
7.5
11.0
15.0
5.5
7.5
11.0
10.0
15.0
20.0
7.5
10.0
15.0
MR5
144 x 419 x 214
5,7 x 16,5 x 8,4
10.0
22.0
VACON 0100-3L-0038-5
VACON 0100-3L-0046-5
VACON 0100-3L-0061-5
38.0
46.0
61.0
41.8
50.6
67.1
31.0
38.0
46.0
46.5
57.0
69.0
62.0
76.0
92.0
18.5
22.0
30.0
15.0
18.5
22.0
25.0
30.0
40.0
20.0
25.0
30.0
MR6
195 x 557 x 229
7,7 x 21,9 x 9
20.0
44.0
VACON 0100-3L-0072-5
VACON 0100-3L-0087-5
VACON 0100-3L-0105-5
72.0
87.0
105.0
79.2
95.7
115.5
61.0
72.0
87.0
91.5
108.0
130.5
122.0
144.0
174.0
37.0
45.0
55.0
30.0
37.0
45.0
50.0
60.0
75.0
40.0
50.0
60.0
MR7
237 x 660 x 259
9,3 x 26 x 10,2
37.5
83.0
VACON 0100-3L-0140-5
VACON 0100-3L-0170-5
VACON 0100-3L-0205-5
140.0
170.0
205.0
154.0
187.0
225.5
105.0
140.0
170.0
157.5
210.0
255.0
210.0
280.0
340.0
75.0
90.0
110.0
55.0
75.0
90.0
100.0
125.0
150.0
75.0
100.0
125.0
MR8
290 x 966 x 343
11,4 x 38 x 13,5
66.0
145.5
VACON 0100-3L-0261-5
VACON 0100-3L-0310-5
261.0
310.0
287.1
341.0
205.0
251.0
307.5
376.5
410.0
502.0
132.0
160.0
110.0
132.0
200.0
250.0
150.0
200.0
MR9
480 x 1150 x 365
18,9 x 45,3 x 14,4
108.0
238.0
VACON 0100-3L-0140-5
VACON 0100-3L-0170-5
VACON 0100-3L-0205-5
140.0
170.0
205.0
154.0
187.0
225.5
105.0
140.0
170.0
157.5
210.0
255.0
210.0
280.0
340.0
75.0
90.0
110.0
55.0
75.0
90.0
100.0
125.0
150.0
75.0
100.0
125.0
MR8
IP00
290 x 794 x 343
11,4 x 31,3 x 13,5
62.0
136.7
VACON 0100-3L-0261-5
VACON 0100-3L-0310-5
261.0
310.0
287.1
341.0
205.0
251.0
307.5
376.5
410.0
502.0
132.0
160.0
110.0
132.0
200.0
250.0
150.0
200.0
MR9
IP00
480 x 970 x 365
18,9 x 38,2 x 14,4
97.0
213.8
* Pro všechny měniče Vacon 100, přetížitelnost je definována následujícím způsobem: vysoká: 1,5 x IH (1 min / 10 min) při 50 °C, nízká: 1,1 x IH (1 min / 10 min) při 40 °C, IS pro 2 s
9
technické údaje
Připojení na síť
Připojení motoru
Vstupní napětí Uin
208...240 V; 380…500 V; -10 %…+10 %
Vstupní frekvence
47 – 65 Hz
Připojení k síti
Jednou za minutu nebo méně často
Zpoždění spouštění
4 s (MR4 až MR6); 6 s (MR7 až MR9)
Výstupní napětí
0-Uin
Il: Teplota okolního prostředí až 40 °C (104SDgrF)
přetížení 1,1 x Il (1 min./10 min).
Trvalý výstupní proud
IH: Teplota okolního prostředí až 50 °C (122SDgrF)
přetížení 1,5 x IH (1 min./10 min).
Charakteristika řízení
Výstupní frekvence
0…320 Hz (standardní hodnota)
Frekvenční rozlišení
0,01 Hz
1,5…10 kHz;
Spínací frekvence
Automatické snížení spínací frekvence v případě přehřátí
Referenční frekvence
Rozlišení 0,01 Hz
Analogový vstup
Rozlišení 0,1 % (10 bitů)
Začátek odbuzování
8…320 Hz
Doba akcelerace
0,1…3000 s
Doba decelerace
Podmínky okolního prostředí
0,1…3000 s
IL: -10 °C (-14 °F) (bez námrazy)… +40 °C (104 °F)
Okolní provozní teplota
IH: -10 °C (-14 °F) (bez námrazy)... +50 °C (122 °F)
Skladovací teplota
-40 °C (-40 °F)…+70 °C (158 °F)
Relativní vlhkost
Relativní vlhkost 0 až 95 %, bez kondenzace, nekorozivní prostředí
Kvalita vzduchu: EN/IEC 60068-2-60
• chemické výpary
EN/IEC 60721-3-3, jednotka v provozu, třída 3C2
• mechanické částice
EN/IEC 60721-3-3, jednotka v provozu, třída 3S2
100 % zatížitelnosti (bez poklesu) až do 1 000 m (3280 stop)
Pokles 1 % na každých 100 m (328 stop) nad 1000 m (3280 stop)
Nadmořská výška
Max. nadmořské výšky: 4000 m [13123 stop] (systémy TN
a IT) napětí relé 240 V až do 3000 m [9842 stop]
od 3000 m ...4000 m [9842 stop ... 13123 stop] napětí relé 120 V lze použít.
Vibrace
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-6
EN/IEC 61800-5-1
Rázy
EN/IEC 60068-2-27
IP21/UL typ 1 standardně v celém rozsahu
Stupeň krytí
Volitelně IP54 / UL typ 12
Imunita
Splňuje normu EN/IEC 61800-3, první a druhé prostředí
IP00 pro velikosti MR8 a MR9
Elektromagnetická
kompatibilita (při
standardních nastaveních)
61800-3, kategorie C2
Emise
Měnič Vacon 100 se dodává s filtrováním EMC třídy C2,
pokud není specifikováno jinak. Měnič Vacon 100 je možné upravit pro sítě IT.
MR4: 45...56
Emise
Průměrná hladina akustického tlaku v dB(A)
(1 m od měniče)
MR5: 57...65
MR6: 63...72
MR7: 43...73
Akustický tlak závisí na otáčkách chladicích ventilátorů,
které jsou řízeny podle teploty měniče.
MR8: 58...73
MR9: 54...75
Bezpečnost a certifikace
EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000-312, UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R, C-Tick;
(podrobnější informace o certifikacích viz typový štítek jednotky)
Funkční bezpečnost *
STO
EN/IEC 61800-5-2 Bezpečné odpojení točivého momentu (STO) SIL3,
EN ISO 13849-1 PL”e” kategorie 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.
SS1
EN /IEC 61800-5-2 Bezpečné zastavení 1 (SS1) SIL2,
EN ISO 13849-1 PL”d” kategorie 3, EN /IEC62061: SILCL2, IEC 61508: SIL2.
Termistorový vstup ATEX
94/9/EC, CE 0537 Ex 11 (2) GD
* Volitelně
t y p o v ý IDENTIFIKAČNÍ k ó d
v a c o n 010 0
Výrobek
10
-
3l
-
0009
-
5
+
kó dy vo l i t e l n é v ý b av y
Vstupní Proud
Napětí + Volitelná výbava
fáze jmenovitýjmenovité
ko n f i g u r ac e i / o a v o l i t e l n á v ýb ava
Základní deska I/O
Standardní reléová deska
Volitelná reléová deska *
Svorka
Signál
Svorka
1
+10 Vref
Referenční výstup
21
RO1/1 NC
2
AI1+
Analogový vstup, napětí nebo proud
22
RO1/2 CM
3
AI1-
Analogový vstup společný (proud)
23
RO1/3 NO
24
RO2/1 NC
4
AI2+
Analogový vstup, napětí nebo proud
25
RO2/2 CM
5
AI2-
Analogový vstup společný (proud)
26
RO2/3 NO
6
24 Vout
24 V pomocné napětí
32
RO3/1 CM
7
GND
Uzemnění I/O
33
RO3/2 NO
8
DI1
Digitální vstup 1
9
DI2
Digitální vstup 2
Volitelné desky (všechny desky jsou nalakované)
10
DI3
Digitální vstup 3
OPT-F3-V
+SBF3
Reléový výstup 1
Reléový výstup 2
Reléový výstup 3
Svorka
21
RO1/1 NC
22
RO1/2 CM
23
RO1/3 NO
24
RO2/1 NC
25
RO2/2 CM
26
RO2/3 NO
28
TI1+
29
TI1-
+SBF4
Reléový výstup 1
Reléový výstup 2
Vstup termistoru
* Standardní reléovou desku SBF3 (3 x RO) může nahradit SBF4 (2 x RO + termistor).
C
Volitelný slot
D
E
3 x Reléový výstup
-
-
-
OPT-F4-V
2 x Reléový výstup + termistor
-
-
-
•
•
•
11
CM
Společná zem pro DI1-DI6
12
24 Vout
24 V pomocné napětí
OPT-B1-V
13
GND
Uzemnění I/O
6 x DI/DO, každý I/O lze individuálně
naprogramovat
jako vstup nebo výstup
OPT-B2-V
2 x Reléový výstup + termistor
•
•
•
Digitální vstup 4
OPT-B4-V
1 x AI, 2 x AO (izolovaný)
•
•
•
OPT-B5-V
3 x Reléový výstup
•
•
•
OPT-B9-V
1 x RO, 5 x DI (42-240 VAC)
•
•
•
OPT-BF-V
1 x AO, 1 x DO, 1 x RO
•
•
•
•
•
•
14
DI4
15
DI5
Digitální vstup 5
16
DI6
Digitální vstup 6
17
CM
Společná zem pro DI1-DI6
18
AO1+
Analogový signál (+výstup)
19
AO-/GND
Analogový výstup společný
OPT-BJ-V
-
-
•
30
+24 Vin
24 V pomocné vstupní napětí
OPT-E3-V
Profibus DPV1 (šroubovací konektor)
-
•
•
OPT-E5-V
Profibus DPV1 (konektor D9)
-
•
•
OPT-E6-V
CANopen
-
•
•
OPT-E7-V
DeviceNet
-
•
•
A
RS485
Diferenciální přijímač/vysílač
B
RS485
Diferenciální přijímač/vysílač
Volitelná výbava montovaná ve výrobním závodě
OPT-BH-V
3 x měření teploty
(podpora pro snímače PT100, PT1000,
NI1000, KTY84-130, KTY84-150,
KTY84-131)
Bezpečné odpojení točivého momentu, vstup
termistoru ATEX, bezpečné zastavení 1
Popis
+SBF4
2 x Ro + termistor (nahrazuje 3reléovou standardní desku)
+IP54
IP54 / UL typ 12
+IP00
IP00 (pro MR8 a MR9)
+SRBT
Baterie pro hodiny reálného času
ENC-QFLG-MR
Sada pro montáž pomocí příruby pro MR4-7
+HMTX
Textový panel
+HMPA
Adaptér panelu
+S_B1
6 x DI/DO
+S_B2
2 x RO + termistor
+S_B4
1 x AI, 2 x AO
+S_B5
3 x RO
+S_B9
1 x RO, 5 x DI (42-240 VAC)
+S_BF
1 x AO, 1 x DO, 1 x RO
+S_BH
Měření teploty
+S_E3
Profibus DPV1
+S_E5
Profibus DPV1 (D9)
+S_E6
CANopen
+S_E7
DeviceNET
+S_BJ
Bezpečné odpojení točivého momentu/ATEX
+FBPN
Profinet IO (integrovaná softwarová výbava)
+FBEI
Ethernet IP (integrovaná softwarová výbava)
+QFLG
Montáž pomocí příruby (MR4-MR7, pro MR8 a MR9 s IP00)
+QGLC
Instalační deska pro průchod kabelů s palcovými otvory
+EMC4
Změna na úroveň EMC c4 pro IT sítě
+DBIN
Brzdný střídač (pro MR7-MR9)
Jazykové sady
+FL01
Anglicky, německy, italsky, francouzsky, finsky, švédsky
+FL02
Anglicky, německy, finsky, dánsky, švédsky, norsky
+FL03
Anglicky, španělsky, francouzsky, italsky, holandsky, portugalsky
+FL04
Anglicky, německy, česky, polsky, rusky, slovensky
+FL05
Anglicky, německy, estonsky, maďarsky, rumunsky, turecky
11
vacon k vašim službám
Vacon je předním dodavatelem frekvenčních měničů a nabízí svým zákazníkům efektivní služby po celou dobu životnosti
produktů. Naše střídavé pohony poskytují optimální řízení procesů a energetickou účinnost elektromotorů. Měniče Vacon
hrají klíčovou roli při výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Společnost Vacon má výrobní závody a pobočky zaměřené na
výzkum a vývoj v Evropě, Asii a Severní Americe a prodejní a servisní střediska v téměř 90 zemích. V roce 2011 zaznamenala
společnost Vacon příjmy ve výši 380,9 milionů EUR a na celém světě zaměstnávala 1 500 pracovníků. Akcie Vacon Plc
(VAC1V) jsou kótovány na hlavním trhu helsinské burzy (NASDAQ OMX Helsinki).
vacon
– skutečně celosvětový
Výroba, výzkum a vývoj
V ÝROBA ,
výzkum a vývoj na třech
kontinentech
Vacon PLC
Vlastní prodejní střediska
společnosti Vacon
PRODE J A SERVIS V ÝROBKŮ VACON
v téměř 30 zemích
Vacon Partner
PRODE JNÍ A SERVISNÍ PARTNEŘI
v 90 zemích
BC0074A
Partner společnosti Vacon
12
Změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění. VACON® je registrovaná obchodní
značka společnosti Vacon Plc.
www.vacon.com
Download

Frekvenční Měniče vacon ® 100 jednoduše vynikající