Sčítání a odečítání zlomků
Anotace: Matematika pro 7. ročník ZŠ
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec
7. ročník ZŠ
09.12.2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,
je Mgr. Hana Červinková
Dostupné z www.ddu-liberec.cz,
VY_32_INOVACE_08
Sčítání a odečítání zlomků
Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Sečtěte následující zlomky a zapište je v co nejjednodušším tvaru:
1 5 6
+ =
13 13 13
5 8 13
+ =
9 9 9
Pakliže je jmenovatel v obou sčítaných zlomcích stejný, jmenovatel
výsledného zlomku zůstane totožný a sečtou se pouze čitatelé.
Sčítání a odečítání zlomků
Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
Odečtěte následující zlomek a zapište jej v co nejjednodušším tvaru:
31 9 22 11
- = =
4
8 8 8
Pakliže je jmenovatel v obou odečítaných zlomcích stejný, jmenovatel
výsledného zlomku zůstane totožný a odečte se druhý čitatel od
prvního.
Výsledný zlomek je nutné ještě dále zjednodušit. (čitatel i jmenovatel je
dělitelný 2.
Sčítání a odečítání zlomků
Sčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli
Sečtěte následující zlomky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
1x 4 3 4 3 7
+ = + =
2x 4 8 8 8 8
Pakliže jsou jmenovatelé v obou sčítaných zlomcích rozdílné, je nejprve
nutné převést uvedené zlomky na nejnižšího společného jmenovatele.
V tomto případě toho docílíme tak, že první zlomek v čitateli i
jmenovateli vynásobíme číslem 4
Následně už postupujeme tak, že při zachování stejné hodnoty
jmenovatele sečteme oba čitatele...
Sčítání a odečítání zlomků
Odečítání zlomků s rozdílnými jmenovateli
Odečtěte následující zlomky a výsledek zapište v co nejjednodušším tvaru:
7 1x 4 7 4 3¸4 1
- = - = =
12 3x 4 12 12 12¸4 4
Opět budeme postupovat tak, že převedeme odečítané zlomky na
nejnižšího společného jmenovatele. Toho docílíme tak, že druhý zlomek
v čitateli i jmenovateli vynásobíme číslem 4.
Následně už postupujeme tak, že při zachování stejné hodnoty
jmenovatele odečteme oba čitatele...
Výsledek dále zjednodušíme tak, že jmenovatele i čitatele vydělíme
číslem 4
Sčítání a odečítání zlomků
Příklady
Vypočítejte následující příklady a výsledné zlomky zapište v co nejjednodušším
tvaru:
4 5
+ =
3 3
12 2
+ =
7 7
8 1
- =
6 6
7 1
+ =
4 3
8 1
- =
5 3
5 1
- =
7 5
Download

Sčítání a odečítání zlomků - Dětský diagnostický ústav a SVP Liberec