TECHNICKÁ
SPECIFIKACE
REKLAMNÍCH
FORMÁTU MEPASS.CZ
Verze 1.0
Obsah
První formát Leaderboard ...................................................................................................................... 2
Druhý formát Skycraper ......................................................................................................................... 3
Třetí formát PR článek ............................................................................................................................ 5
Čtvrtý formát Leaderboard iLayer .......................................................................................................... 6
Leaderboard ........................................................................................................................................ 6
iLayer ................................................................................................................................................... 6
Pátý Skyscraper iLayer ............................................................................................................................ 7
Skyscraper ........................................................................................................................................... 7
iLayer ................................................................................................................................................... 7
Šestý formát Branding webu .................................................................................................................. 8
Leaderboard ........................................................................................................................................ 8
Skyscraper ........................................................................................................................................... 9
Pozadí .................................................................................................................................................. 9
Sedmý formát Expandable video – Leaderboard ................................................................................ 10
Spouštěč s malým videem ................................................................................................................. 10
Upozornění .................................................................................................................................. 10
iLayer s velkým videm ....................................................................................................................... 11
Osmý formát Expandable video – Skyscraper ..................................................................................... 12
Upozornění .................................................................................................................................. 12
iLayer s velkým videm .................................................................................................................... 12
Devatý formát Peel to float .................................................................................................................. 13
iLayer s velkým videm ....................................................................................................................... 13
iLayer ( další varianta) ....................................................................................................................... 14
Desátý formát Mobilní bannery ........................................................................................................... 15
Mobilní banner .................................................................................................................................. 15
Double banner ................................................................................................................................... 15
První formát Leaderboard
Formát
Image (JPG, PNG, GIF)
Flash (SWF)
Videobanner (SWF + FLV)
Dynamický HTML banner
HTML 5
Rozměry
1170 x 160
Umístění
Úvodní stránka, stránka kategorie, detail
události
Druhý formát Skycraper
Formát
Image (JPG, PNG, GIF)
Flash (SWF)
Videobanner (SWF + FLV)
Dynamický HTML banner
HTML 5
Rozměry
300×600 px
160×600 px
Umístění
Úvodní stránka, stránka kategorie, detail
události
Třetí formát PR článek
Titulek článku
Perex
(upoutávka)
Článek
Text
Text
100 znaků
250 znaků
Text
1000 znaků
Čtvrtý formát Leaderboard iLayer
Reklama se skládá ze dvou části: Leaderboard a iLayer. Když uživatel zůstane na leaderboardu po
určitý časový limit s kurzorem myši, zobrazí se iLayer.
iLayer se skryje po uběhnutí časového limitu pro jeho zobrazení.
Leaderboard
Formát
Rozměr (šířka × výška)
Flash (SWF)
970×210 px
iLayer
Formát
Rozměr (šířka × výška)
Flash (SWF)
970×150 px
Pátý Skyscraper iLayer
Reklama se skládá ze dvou části: Skyscraper a iLayer. Když uživatel zůstane na leaderboardu po určitý
časový limit s kurzorem myši, zobrazí se iLayer.
iLayer se skryje po uběhnutí časového limitu pro jeho zobrazení.
Skyscraper
Formát
Rozměr (šířka × výška)
Flash (SWF)
300×600 px
iLayer
Formát
Rozměr (šířka × výška)
Flash (SWF)
250×600 px
Šestý formát Branding webu
Branding je reklamní plocha, která se skládá ze čtyř kreativ: Leaderboard, Skyscraper (levý a pravý),
Pozadí + barva pozadí. Leaderboard a skyscraperová část by neměla být graficky oddělena, měla by
působit jako jeden celek, a to včetně Pozadí.
Branding by měl obsahovat minimum textu. Pokud je text nutný, pak by Leaderboard měl obsahovat
maximálně 200 znaků textu (včetně mezer) a každý ze Skyscraperů maximálně 80 znaků (včetně
mezer). Důvodem těchto omezení je fakt, že Branding má sloužit jako brandová kreativa.
Logo firmy nebo produktu by se mělo v celém Brandingu vyskytnout maximálně třikrát.
Leaderboard
Formát
Image JPG, PNG, SWF Flash
(SWF)Videobanner (SWF + FLV)
Rozměr
1180×210 px
Skyscraper
Formát
Image (JPG, PNG, GIF) Flash (SWF)
Rozměr (šířka × výška)
120×600 px
Pozadí
Formát
Image (JPG, PNG, GIF)
+ hexakód barvy pozadí (např. #1f2421)
Rozměr (šířka × výška)
1920×1000 px
Sedmý formát Expandable video – Leaderboard
Reklama se skládá ze dvou částí: Spouštěče s malým videem a iLayerem s velkým videm. Pokud
uživatel klikne na Spouštěč s malým videem (nebo na něj najede myší po dobu 3 sekund), zobrazí se
iLayer s velkým videem, které se začne ihned přehrávat. iLayer s velkým videem lze zavřít "křížkem".
Po přehrání velkého videa se na konci zobrazí zástupný obrázek.
Spouštěč s malým videem
Kreativa
Video
Zástupný obrázek
videa
Obrázek
Formát
FLV (On2 VP6)
374×210 px
Image (JPG, PNG, GIF)
Rozměr (š×v)
374×210 px
Image (JPG, PNG, GIF)
596×210 px
Upozornění
 Video musí obsahovat metadata duration a width×height
 Obrázek nesmí být animovaný
iLayer s velkým videm
(obrázek další strana)
Kreativa
Video (poloviční HD)
Zástupný obrázek
videa
Titulek
Formát
AVI, MOV, MPEG
Image (JPG, PNG, GIF)
Rozměr (š×v)
1280×720 px
760×428 px
Text
max. 100 znaků
Osmý formát Expandable video – Skyscraper
Reklama se skládá ze dvou částí: Spouštěče s malým videem a iLayerem s velkým videm. Pokud
uživatel klikne na Spouštěč s malým videem (nebo na něj najede myší po dobu 3 sekund), zobrazí se
iLayer s velkým videem, které se začne ihned přehrávat. iLayer s velkým videem lze zavřít "křížkem".
Po přehrání velkého videa se na konci zobrazí zástupný obrázek.
Spouštěč
Formát
Rozměr (šířka × výška)
Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)
160×600 px
Upozornění
 Spouštěč nesmí být animovaný!
iLayer s velkým videm
Kreativa
Video (poloviční HD)
Zástupný obrázek
videa:
Titulek

Formát
AVI, MOV, MPEG
Image (JPG, PNG,
GIF)
Text
Video musí mít poměr stran 16:9.
Rozměr (š×v)
1280×720 px
760×428 px
max. 100 znaků
Devatý formát Peel to float
Reklama se skládá ze dvou částí: První část je banner Leaderboard nebo Skyscraper.
Banner má animaci odlupujícího se rohu. Pokud uživatel klikne na animaci (nebo na ní najede myší po
dobu 3 sekund), zobrazí se iLayer např. s velkým videem, které se začne ihned přehrávat. iLayer s
velkým videem lze zavřít "křížkem". Po přehrání velkého videa se na konci zobrazí zástupný obrázek.
iLayer s velkým videm
Kreativa
Video (poloviční HD)
Zástupný obrázek
videa:
Titulek

Formát
AVI, MOV, MPEG
Image (JPG, PNG, GIF)
Rozměr (š×v)
1280×720 px
760×428 px
Text
max. 100 znaků
Video musí mít poměr stran 16:9.
iLayer ( další varianta)
Formát
Rozměr (šířka × výška)
Flash (SWF)
760×428 px
Desátý formát Mobilní bannery
Mobilní bannery slouží pro zobrazení bannerů na mobilních zařízeních, kde se nevleze ani nejmenší
rozměr klasického banneru.
Mobilní banner
Formát
Rozměr (šířka × výška)
Max. datová velikost
Text
Image (JPG, PNG, GIF)
420×70 / 300×50 / 216×36 / 168×28
30 kB / 15 kB / 8 kB / 6 kB
max. 20 znaků
Double banner
Formát
Rozměr (šířka × výška)
Max. datová velikost
Text
Image (JPG, PNG, GIF)
420×105 / 300×75 / 216×54 / 168×42
30 kB / 15 kB / 8 kB / 6 kB
max. 20 znaků
Download

Reklamní formáty