PODĚKOVÁNÍ
Granty:
Fond T-Mobile
90 000 Kč
Finanční dary:
Obecní úřad Liteň
Liteňská chasa
manželé Lisovi
manželé Duškovi
manželé Eberleinovi
Stanislav Poláček
manželé Slabihoudkovi
manželé Beaufortovi
truhlářství Martin Malán
zakázkové truhlářství Jiří Kordula
pan Vondrák
rodiny Vlasákova a Karlova
nejmenovaní dárci
Loučení s létem (Lucie Smíšková)
ODS Beroun
Jaroslav Svoboda s manželkou
Saneistrovi
rodina Cajthamlova
pí Halfarová
pí Bučinská
38 000 Kč
12 136 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč + 500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
200 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
Pomoc při výstavbě:
Miloslav Kliment st.
Rudolf Fiřt st.
Vítězslav Novotný
Zdeněk Červený st.
Sokol Liteň - volejbalový oddíl
Odborné učiliště Liteň
Roman Štěpán, Běleč
Obecní úřad Liteň
manželé Mourečkovi
manželé Frühaufovi
Richard Lukeš
manželé Beránkovi
manželé Klimentovi ml.
Filip Šenigl
Jiří Beaufort
Milan Knobloch
manželé Nedbalovi
Antonín Lis
Vladimír Rys
Jiří Plavec
Jiří Herink (Sardin)
Radek Slabihoudek
Renata Rankinová
Administrativa, sponzorství, grant, spolupráce s NN a ostatní:
Tereza Frühaufová
Monika Klimentová
Hana Lukešová
Materiální dary:
trampolína
volejbalový míč
hračky na pískoviště
umělý trávník
klouzačka
volejbalový a fotbalový míč
rodina Nejedlých
rodina Lipitkovských
rodina Kapounových
rodina Lisových
rodina Soprových
rodina Rankinových
rodina Grňova
rodina Lebedova
pan Vondrák
rodina Šeniglova
rodina Jelenova
FC Liteň
kadeřnictví Zikánová
Zvláštní poděkování:
Domeček Hořovice
Eva Knopová & Evča Drbalová
Download

Děkujeme za finanční, materiální i fyzickou pomoc: