Pokladna veteránů TJ Dobřany
Podzim sezóny 2013-2014
Akce
Hala podzim
2013
Vybráno
Vybavení
6450
Vyplaceno
6750
Pořádání 30. 11. 2013
1500
Pokuty za
nepřihlašování
na trénink
7000
3000
10200
Vak na
míčky
300 Hala
4550 Startovné
16 míčků
476 Rozhodčí
3520
Obsluha
stolku
Výsledek
Prague Masters 2013
-300
724
4000
Individ.
poplatky
Součet
28150
0
2600
400
1730
400
předběžně
5554
3000
Další částky: doplatek loňské pokladny -110 Kč, doplatek jednoho srpnového tréninku -100 Kč,
vypořádání Prague Masters a odměny za pořádání se Salim: -300 Kč, platba Ondry za trénink 30. 10.
2013: 50 Kč, atd.
Stav pokladny k 31. 12. 2013: 4972 Kč
Částka v pokladně se tedy skládá z vybrané zálohy na pokuty za nepřihlašování (zatím nebyla
uplatňovaná, záleží na dohodě s trenérem) a z ušetřených peněz za pořádání a vybavení. Účastníci
Prague Masters mají nárok na vrácení 28 Kč anebo to můžou nechat jako svůj příspěvek do pokladny.
Nejsou zde započítané pokuty, které nám udělila ČFBU (předběžně 1300 Kč?). Zájemcům můžu
poslat soupis pokladny (jednotlivé příjmy a výdaje a naskenované účetní doklady).
9. 1. 2014, Tom ([email protected], 737913130)
Hráči podzim 2013
Č
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Příjmení, jméno
Cipra Josef
Drnek Jaroslav
Duchek Luboš
Filip Jaroslav
Hegner Zdeněk
Hlaváč František
Housar Zdeněk
Kouřil Vladislav
Kreis Josef
Krutina Miroslav
Picka Pavel
Procházka Petr
Rataj Ondřej
Rezek Jiří
Řeřicha Aleš
Řeřicha Vít
Uhlík Filip
Vaník Pavel
Winter Jan
Zídek Petr
David Turner
Honza Salač
Petr Nový
Masér
Tom
Lubi
Jerry
Hegi
Fany
Zdenda
Čoud
Chosé
Míra
Palko
Špacír
Raty
Jirka
Ali
Víťa
Filip
Pája
Honza
Zíďas
David
Sali
Narozen
31.8.1975
18.8.1975
2.12.1971
21.4.1973
17 2.1981
28.3.1977
27.3.1979
6.5.1965
15.8.1974
31.5.1975
30.8.1975
24.6.1974
30.9.1972
23.1.1983
11.9.1972
4.2.1976
16.1.1971
23.3.1973
15.12.1978
15.10.1975
12.3.1974
Mobil
607954086
737913130
777738895
605534599
732912155
602 427 189
725040508
723 377 039
774444494
606577775
773677530
723 122 404
737 479 274
723175039
737755159
734132715
602544469
606747770
733676133
603971174
605443399
777018742
724517166
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Dres
75
7
26
44
69
77
21
65
8
6
13
1
22
11
18
9
5
66
Download

Pokladna veteránů TJ Dobřany