TISKOVÁ ZPRÁVA
Zlín, 2. 7. 2013
Ukrajinský velvyslanec jednal ve Zlíně o spolupráci podnikatelů Zlínského
kraje a ukrajinských regionů
Na první návštěvu Zlínského kraje zavítal velvyslanec Ukrajiny v České republice Boris
Zaichuk v doprovodu obchodního rady Velvyslanectví Ukrajiny v ČR Zinovije Hošovského.
Setkání se zástupci Regionální hospodářské komory Zlínského kraje předcházelo přijetí
hejtmanem Stanislavem Mišákem a členy Rady Zlínského kraje. Na závěr návštěvy Zlínského
kraje navštívili představitelé ukrajinského zastupitelského úřadu expozici Baťova institutu ve
14. a 15. budově.
Nosnými tématy v rámci pracovního oběda byla spolupráce mezi podnikatelskými subjekty,
plánované obchodní mise na Ukrajinu a rozvoj vzájemných aktivit realizovaných
prostřednictvím Kontaktního centra pro východní trhy. Tématem hovoru bylo i lázeňství a
také vývoz a dovoz potravinářských výrobků. „Obchod hýbe ekonomikou a náš úřad se snaží
podpořit rozvoj všech obchodních aktivit, a to zejména na regionální úrovni“, uvedl Boris
Zaichuk. Byla zmíněna i vízová procedura, která ukrajinským firmám a potažmo občanům
život značně komplikuje. Ukrajinský velvyslanec také nabídl zástupcům kraje možnost
uspořádat v brzké době setkání s nejvyššími představiteli Žitomirské oblasti.
Ředitel Regionální hospodářské komory Zlínského kraje Jiří Zezulák seznámil ukrajinské
představitele se strukturou průmyslových odvětví ve Zlínském kraji, s jeho historií
a současným potenciálem. Marta Klimecká, ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy,
představila zástupcům velvyslanectví historii vzájemných kontaktů mezi Zlínským krajem
a ukrajinskými regiony, včetně realizovaných podnikatelských misí v obou zemích.
Spolupráce se Lvovskou oblastí byla započata z iniciativy Generálního konzulátu ČR ve Lvově
již v roce 2005, kdy zástupci Zlínského kraje navštívili Lvovskou oblast. V roce 2006 zavítali
představitelé Lvovské oblasti do Zlínského kraje a při této příležitosti byl podepsán Protokol
o vzájemné spolupráci mezi oběma regiony. Ještě téhož roku zorganizovala Krajská
hospodářská komora Zlínského kraje v rámci Mezinárodního investičního fóra konaného ve
Lvově podnikatelskou misi do Lvovské oblasti. Poslední podnikatelská mise do Lvovského
regionu se uskutečnila na podzim 2011. Na letošní rok je plánována další obchodní mise na
Ukrajinu. Tomuto záměru přislíbil ukrajinský velvyslanec podporu svého úřadu.
Od roku 2010 se datuje rozvoj spolupráce s Žitomirskou oblastí, zpečetěný Dohodou
o vzájemné spolupráci obou hospodářských komor. Každoročně přijíždějí zástupci obchodněprůmyslové komory k návštěvě Zlínského kraje a k jednáním ohledně společných projektů a
nabídek služeb podnikatelům na obou stranách.
V loňském roce byla rozšířena spolupráce i na další regiony Ukrajiny. Byly podepsány
Dohody o spolupráci mezi Regionální hospodářskou komorou Zlínského kraje a Obchodněprůmyslovými komorami Dněpropetrovské a Záporožské oblasti.
Kontaktní centrum pro východní trhy zaznamenává v posledních dvou letech zvýšený zájem
podnikatelů z celé republiky o trhy Ukrajiny, a to i přes potíže, se kterými se při rozvoji
podnikání firmy střetávají. Velký trh s více jak 45 miliony obyvatel však představuje velký
potenciál pro všechny zájemce. „Šance uspět na ukrajinském trhu mají velké, střední i malé
firmy, pokud budou „vyzbrojeny“ potřebnými informacemi. K tomu jim pomáháme širokou
nabídkou našich služeb a našimi kontakty s hospodářskými komorami z partnerských
regionů,“ uvedla ředitelka KCVT Marta Klimecká.
Kontakt:
Mgr. Marta Klimecká
ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy
Regionální hospodářská komora Zlínského kraje
Tel. 725 596 631, 572 154 555
[email protected]
www.kcvt.cz
Download

Tisková zpráva - Kontaktní centrum pro východní trhy