C5000 Series
Uživatelská příručka
C5550 MFP
C5000
Předmluva
Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné
a platné. Společnost Oki nenese žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou mimo
její kontrolu. Společnost Oki také nemůže zaručit, že změny v programovém vybavení a na
zařízeních jiných výrobců, na které odkazuje tato příručka, neovlivní použitelnost podávané
informace. Odkaz na programové vybavení vytvořené jinými společnostmi společnost Oki
k ničemu nezavazuje.
I když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je
to možné, nedáváme žádnou záruku, at’ přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti
a kompletnosti zde obsažených informací.
Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webové stránce společnosti Oki:
http://www.okiprintingsolutions.com
Copyright © 2008 Oki Europe Ltd.
Oki a Microline jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd.
Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency.
Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation.
Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných
vlastníků.
Jako účastník programu Energy Star, výrobce zaručuje, že tento výrobek
splňuje směrnice Energy Star pro energetickou účinnost.
Tento výrobek splňuje podmínky Council Directive 89/336/EEC (EMC),
2006/95/EC/ (LVD) a 1999/5/EC (R&TTE) spolu s použitelnými změnami,
pro sjednocování zákonů členských zemí (CE) vztahujících se k
elektromagnetické kompatibilitě elektronických a telekomunikačních
zařízení.
Předmluva > 2
První pomoc
S práškovým tonerem zacházejte opatrně:
Dojde-li k jeho požití, podejte postižené osobě trochu
studené vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
NEPOKOUŠEJTE SE vyvolat zvracení.
Je-li vdechnut, dopravte postiženého na čerstvý vzduch.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Dostane-li se do očí, vyplachujte je velkým množstvím
vody po dobu nejméně 15 minut tak, aby oči zůstaly
otevřené. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud se vysype, omyjte potřísněná místa vodou a mýdlem.
Snížíte tak možnost znečištění kůže nebo oděvu.
Výrobce
Oki Data Corporation,
4-11-22 Shibaura, Minato-ku,
Tokyo 108-8551,
Japan
Dovozce do EU/autorizovaný zástupce
Oki Europe Limited, obchodující pod názvem OKI Printing Solutions
(Tisková řešení společnosti OKI)
Blays House
Wick Road
Egham
Surrey TW20 0HJ
United Kingdom
V případě dotazů ohledně prodeje, podpory nebo všeobecných dotazů
se obrat’te na místního prodejce.
První pomoc > 3
Informace o životním prostředí
Informace o životním prostředí > 4
Obsah
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
První pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Výrobce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Dovozce do EU/autorizovaný zástupce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informace o životním prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Poznámky, upozornění a varování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
O této příručce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použití online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tisk stránek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Přehled víceúčelového zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pohled zepředu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pohled zezadu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Oblast kopírování a vytáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Oblast displeje a funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Další ovládací prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Změna jazyka displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Instalace ovladačů a nástrojů víceúčelového zařízení . . . . . . . . 19
Ovladače tiskárny a protokolu Twain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nástroj pro sít’ové nastavení víceúčelového zařízení . . . . . . 20
Doporučené typy papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Víceúčelový zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Výstupní zásobník pro listy lícem dolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zásobník pro listy lícem nahoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vkládání papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Víceúčelový zásobník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Konfigurace zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Požadavky na minimální konfiguraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Informace před konfigurací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nastavení faxu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Nastavení sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Funkce pro komunikaci po Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Obsah > 5
Konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Konfigurace z webové stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Konfigurace z nástroje pro správu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Konfigurace z ovládacího panelu skeneru. . . . . . . . . . . . . . . 36
Nastavení faxového příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Počáteční nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pokročilé nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Nastavení tisku a zabezpečení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Jazyk PCL nebo PostScript? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Předvolby tisku v aplikacích systému Windows . . . . . . . . . . . . . 45
Zabezpečený tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Odeslání dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tisk dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Odstranění dokumentu zabezpečeného tisku . . . . . . . . . . . . 49
Uložení na pevný disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Odeslání dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tisk dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Odstranění uloženého dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Šifrovaný zabezpečený tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Odeslání dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tisk dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vkládání dokumentů ke kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vkládání dokumentů do automatického podavače . . . . . . . . . . . 55
Pokládání dokumentů na sklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Odesílání dokumentů e-mailem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Základní použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pokročilé použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Odesílání dokumentů na souborový server. . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Základní použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Pokročilé použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Faxování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Základní použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Pokročilé použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Zrušení úloh faxování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Sestavy úloh faxování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Používání skeneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Seznámení s uživatelským rozhraním . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Používání základních funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Další nástroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Obsah > 6
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Očekávaná životnost spotřebních částí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Podrobnosti pro objednávku spotřebních částí . . . . . . . . . . . . . . 87
Výměna spotřebních částí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Výměna tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Výměna obrazového válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Výměna přenosového pásu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Výměna zapékací jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Čištění automatického podavače dokumentů . . . . . . . . . . . 107
Čištění desky dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Čištění hlav s diodami LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Instalace volitelného vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Kódy pro objednání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Duplexní jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Rozšíření paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Pevný disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Přídavný zásobník papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Úložná skříň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Nastavení ovladačů tiskárny pro systém Windows . . . . . . . . . . 119
Ovladač pro jazyk PCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Ovladač pro jazyk PostScript. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Odstraňování potíží. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Odstranění uvíznutého papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
V automatickém podavači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
V tiskárně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Kontrolní seznam problémů s faxem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Průvodce tiskem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Přístup k obrazovkám ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Změna výchozích hodnot ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Windows XP/2000/Server 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Změna hodnot ovladače v aplikaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Uložená nastavení ovladače pro jazyk PCL . . . . . . . . . . . . . . . 135
Uložení sady nastavení ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Vyvolání uložených nastavení ovladače . . . . . . . . . . . . . . . 136
Nastavení možností zařízení v ovladači . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Černá a šedá (přetisk černé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Černý tisk (generování černé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Složená černá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Opravdová (čistá) černá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Obsah > 7
Vylepšení jemných čar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Tisk ve stupních šedé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Přizpůsobení barev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Základy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Obsah této příručky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Správa barev tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
O barvách RGB a CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
O ovladačích tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Barva Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Barva Office – možnosti RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Vlastní nastavení barvy Office RGB
pomocí nástroje Oprava barev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Profesionální grafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Přizpůsobení barev víceúčelového zařízení
se vstupním zařízením RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Simulace tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Simulace inkoustových barev CMYK. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Přesnější barvy víceúčelového zařízení . . . . . . . . . . . . . . . 151
Typy podporovaných profilů ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Pracovní postup systému Profesionální grafika – přehled . . . . 151
Krok 1 – Získání nebo vytvoření profilů ICC . . . . . . . . . . . . 152
Krok 2 – Načtení profilů ICC na pevný disk
víceúčelového zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Krok 3 – Výběr profilů ICC v ovladači tiskárny. . . . . . . . . . . 153
Přizpůsobení barev pro monitor, skener nebo fotoaparát . . . . . 154
Simulace jiné tiskárny – zdrojová data RGB . . . . . . . . . . . . . . . 156
Simulace inkoustových barev CMYK – zdrojová data CMYK . . 159
Vykreslení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Percepční. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Sytost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Relativní kolorimetrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Absolutní kolorimetrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Pouze černý text/grafika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Přesnost přizpůsobení barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Nastavení ovladače tiskárny pro vytvoření profilu
ICC nebo žádné přizpůsobení barev . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Možnosti dokončování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Tisk brožury (použití) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Snášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Separace barev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Oddělování tiskových úloh ve frontě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Tisk první stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Vlastní velikost stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Obsah > 8
Oboustranný (duplexní) tisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tisk více stránek na jeden list (Až N) . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Tisk plakátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Přizpůsobit na stránku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Vodotisky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Technické specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Informace o kontaktování společnosti Oki. . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Obsah > 9
Poznámky, upozornění a varování
POZNÁMKA
Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text.
UPOZORNĚNÍ!
Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování
může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení.
VAROVÁNÍ!
Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním
uživatel riskuje zranění.
Aby nedošlo k poškození výrobku a aby byla zajištěna jeho úplná
funkčnost, byl tento model navržen tak, aby fungoval pouze při použití
originálních tonerových kazet z nabídky tiskových řešení Oki (Oki Printing
Solutions). Poznáte je podle ochranné známky Oki Printing Solutions
(Tisková řešení Oki). Kterákoliv jiná tonerová kazeta pravděpodobně
nebude vůbec fungovat, přestože bude označena jako „kompatibilní“.
Pokud by však fungovala, pravděpodobně by byla snížena kvalita tisku
a výkon výrobku. Použití neoriginálních výrobků může mít za následek
zneplatnění záruky.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Všechny ochranné známky jsou registrovány.
Poznámky, upozornění a varování > 10
Úvod
Blahopřejeme vám ke koupi tohoto víceúčelového zařízení (MFP, Multi
Function Product) Oki Printing Solutions. Jeho moderní funkce umožňují
čistý tisk živými barvami a ostrý černobílý tisk vysokou rychlostí na celou
řadu kancelářských tiskových médií.
Pomocí tohoto víceúčelového zařízení můžete snadno skenovat papírové
dokumenty a vzniklý elektronický obraz odesílat na různá místa, například
e-mailové adresy, tiskárny, servery FTP nebo do počítačů připojených
k síti. Toto víceúčelové zařízení obsahuje také faxové příslušenství,
které umožňuje ihned odeslat dokumenty na cílové číslo faxu.
Úvod > 11
O této příručce
POZNÁMKA
Obrázky v této příručce mohou zobrazovat volitelné funkce,
které nejsou ve vašem víceúčelovém zařízení nainstalovány.
Toto je uživatelská příručka k víceúčelovému zařízení. Její nejnovější verzi
najdete na webu www.okiprintingsolutions.com. Příručka je nedílnou
součástí celkové podpory uživatelů, k níž patří:
>
Brožura o bezpečné instalaci. Obsahuje informace
o bezpečném použití víceúčelového zařízení.
Tento tištěný dokument dodávaný v krabici s víceúčelovým
zařízením byste měli přečíst před nastavením a přípravou
víceúčelového zařízení k použití.
>
Příručka pro nastavení tiskárny. Popisuje jak víceúčelové
zařízení vybalit, připojit a zapnout.
Tento tištěný dokument je přibalen k víceúčelovému zařízení.
>
Tato Uživatelská příručka. Slouží k seznámení se zařízením
a pomáhá naučit se co nejlépe využívat jeho rozmanité funkce.
Obsahuje také pokyny pro řešení problémů a údržbu, jejichž
cílem je zajistit, aby tiskárna pracovala co nejlépe. Dále poskytuje
i informace pro doplnění volitelného příslušenství podle vyvíjejících
se požadavků uživatele.
Tento elektronický dokument je uložen na disku CD s příručkami.
>
Instalační příručky. Dodávají se se spotřebním materiálem
a s volitelným příslušenstvím a popisují jejich instalaci.
Tyto tištěné dokumenty jsou přibaleny ke spotřebnímu materiálu
a k volitelnému příslušenství.
>
Online nápověda. Informace přístupné online z ovladače tiskárny
a softwarových nástrojů.
Úvod > 12
Použití online
Tato příručka je sestavena tak, aby ji bylo možno číst na obrazovce pomocí
aplikace Adobe Reader. Používejte nástroje pro navigaci a zobrazení
poskytované aplikací Adobe Reader.
Požadovanou informaci můžete vyhledat dvěma způsoby:
>
Najděte požadované téma v seznamu záložek na levé straně
obrazovky. Klepnutím na toto téma na ně přejdete. (Pokud nejsou
záložky k dispozici, použijte „Obsah“ na straně 5.)
>
Přejděte do rejstříku tak, že v seznamu záložek klepnete na nadpis
Rejstřík. (Pokud nejsou záložky k dispozici, použijte „Obsah“ na
straně 5.) V abecedně řazeném rejstříku najděte hledaný termín
a klepnutím na přiřazené číslo stránky přejděte na stránku
obsahující požadovaný termín.
Úvod > 13
Tisk stránek
Celou příručku nebo její jednotlivé stránky či části lze vytisknout.
K vytištění použijte následující postup:
1.
Na panelu nástrojů vyberte příkazy Soubor > Tisk (nebo stiskněte
klávesy CTRL + P).
2.
Vyberte stránky, které chcete vytisknout:
(a)
[Všechny], (1), chcete-li vytisknout celou příručku.
(b)
[Aktuální stránka], (2), chcete-li vytisknout jen stránku,
která je právě zobrazena.
1
2
3
(c)
3.
[Stránky od] a [do], (3), chcete-li tisknout oblast stránek,
kterou zadáte pomocí číssla první a poslední stránky.
Klepněte na tlačítko OK.
Úvod > 14
Přehled víceúčelového zařízení
Pohled zepředu
10
9
8
11
7
12
1
2
3
4
2
5
6
1.
Výstupní zásobník pro listy lícem dolů
Standardní místo pro ukládání tiskových
úloh, které pojme až 250 listů papíru
s gramáží 80 g/m2.
2.
Uvolňovací tlačítka víceúčelového
zásobníku (stisknout)
3.
Ovládací panel s displejem LCD
Stavové kontrolky a ovládací tlačítka
4.
Uvolňovací západka předního krytu
(zvednout)
5.
Zásobník papíru
Standardní zásobník pro čistý papír,
který pojme až 300 listů papíru
s gramáží 80 g/m2.
6.
Víceúčelový zásobník (na obrázku
zavřený)
Používá se k podávání těžšího
papíru, obálek a jiných zvláštních
médií. V případě potřeby slouží též
pro ruční vkládání jednotlivých listů.
7.
Jednotka automatického podavače
dokumentů (APD)
8.
Displej LCD
9.
Zásobník papíru automatického
podavače
10. Podpěrka papíru automatického
podavače
11. Kryt dokumentu
12. Ovládací panel
Přehled víceúčelového zařízení > 15
Pohled zezadu
Tento pohled ukazuje propojovací panel a zadní výstupní zásobník.
13. Hlavní vypínač
17. Sít’ový konektor
14. Rozhraní USB
18. Připojení linky
Konektor pro připojení faxu k telefonní lince.
15. Konektor napájecího kabelu
16. Zadní výstupní zásobník na
100 listů lícem nahoru
19. Připojení telefonu
Konektor pro připojení mikrotelefonu
(pokud je potřeba).
Je-li zadní výstupní zásobník sklopen dolů, potištěný papír vychází ze
zadní části víceúčelového zařízení a je skládán lícem nahoru. Zásobník
se používá zejména pro těžká tisková média. Používá-li se společně
s víceúčelovým podavačem papíru, je cesta papíru víceúčelovým
zařízením v podstatě přímá. Tento způsob použití zabraňuje ohýbání
papíru v tiskárně a umožňuje tisk na média o gramáži až 203 g/m2.
Přehled víceúčelového zařízení > 16
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
13
9
11
12
10
8
17
15
14
16
18 19 20
Oblast kopírování a vytáčení
1.
Lupa
Slouží ke zvětšení a zmenšení měřítka v krocích 1 % na hodnotu
v rozmezí 25 % až 400 %.
2.
Jednodotyková
klávesnice
Umožňuje vytočení nejčastěji používaných faxových čísel jedním
dotykem.
3.
Numerická klávesnice
Alfanumerická tlačítka. Slouží k zadání počtu kopií, čísla faxu
nebo e-mailové adresy.
Měřítko lze vybrat i z předem nastavených hodnot.
Tlačítko Redial (Vytočit znovu). Slouží k ručnímu opětovnému
odeslání faxu.
Tlačítko Clear (Vymazat). Používá se k odstranění položky
pomocí panelu s displejem.
Tlačítko Pause (Pozastavit). Používá se k vložení znaku „-“
do čísla faxu v případě vytáčení pobočné stanice.
Oblast displeje a funkcí
4.
Počet kopií
Zobrazuje počet kopií.
5.
Režim kopírování
Slouží k výběru režimu kopírování (výchozí pracovní režim).
6.
Režim odeslání
Slouží k výběru režimu odeslání.
7.
Režim faxu
Slouží k výběru režimu faxu.
8.
Additional Settings
(Další nastavení)
Slouží k zadání dodatečných nastavení pro režimy kopírování
a odeslání. (Tato nastavení jsou dostupná jen po dobu 3 minut.
Po třech minutách se nastavení automaticky vrátí na výchozí
hodnoty.)
9.
Klávesy nahoru, dolů,
vpravo, vlevo
Slouží k pohybu kurzoru na panelu LCD. Klávesy nahoru
a dolů se používají k přepínání označení funkcí.
10. OK
Slouží k výběru a potvrzení aktuálního výběru nastavení.
11. Vrátit
Slouží ke zrušení výběru a přechodu zpět na nejvyšší úroveň
nastavení. Klávesa se používá ke zrušení jakýchkoli
předchozích vstupů.
Přehled víceúčelového zařízení > 17
1
2
3
4
5
6
7
13
9
11
12
10
8
17
15
14
16
18 19 20
12. FTP Address
(Adresa FTP)
Slouží k výběru uložené adresy FTP pro funkci odeslání. Klávesa
je dostupná pouze v režimu odeslání.
13. Address Book
(Adresář)
Slouží k výběru uložené e-mailové adresy pro funkci odeslání.
Také se používá k výběru uložených faxových čísel pro funkci
faxu. Jedním stisknutím zobrazíte čísla rychlého vytáčení,
stisknutím dvakrát zobrazíte čísla skupinového vytáčení.
Další ovládací prvky
14. Menu (Nabídka)
Slouží k přístupu do nabídky nastavení zařízení.
15. Reset
Slouží k vrácení všech nastavení skeneru na výchozí výrobní
nastavení.
16. Power save
(Úspora energie)
Po stisknutí tlačítka přejde zařízení do režimu spánku
(podržení stisknutého tlačítka nefunguje).
17. Kontrolky
Napájení
Svítí, je-li zařízení zapnuté a připravené.
Alarm
Svítí, pokud nastal chybový stav.
Spánek
Svítí, je-li zařízení v režimu úspory energie.
18. Mono
(Monochromaticky)
Odeslání či kopírování dokumentu monochromaticky.
19. Colour (Barevně)
Odeslání či kopírování dokumentu barevně.
20. Zastavit
Slouží k zastavení všech operací (na panelu LCD se objeví
obrazovka pohotovostního režimu pro příslušnou funkci).
Nemá vliv na nastavení.
Změna jazyka displeje
Výchozí jazyk používaný víceúčelovým zařízením k zobrazování zpráv
na displeji a k tisku zpráv je angličtina. Postup změny nastavení jazyka
naleznete v dokumentaci přibalené k produktu (nástroj Operator Panel
Language Setup).
Přehled víceúčelového zařízení > 18
Začínáme
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, zda je skener před zahájením provozu
v ODEMKNUTÉ pozici.
1.
Otevřete kryt pro dokument.
2.
Přepněte zámek skeneru do ODEMKNUTÉ pozice.
Instalace ovladačů a nástrojů víceúčelového zařízení
Ovladače tiskárny a protokolu Twain
UPOZORNĚNÍ
Abyste zajistili správnou funkci skenování, nainstalujte
NEJPRVE ovladač TWAIN, poté ovladač tiskárny a až poté
připojte zařízení k počítači.
1.
Spust’te systém Microsoft Windows.
2.
Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.
3.
Ve většině systémů se disk CD-ROM spustí automaticky.
Pokud však váš systém nepodporuje automatické spouštění
disků CD-ROM, klepněte na tlačítko Start, vyberte příkaz Spustit,
zadejte d:\driver\setup.exe (d: je písmeno jednotky CD-ROM)
a klepněte na tlačítko OK.
4.
Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci ovladače.
Začínáme > 19
Nástroj pro sít’ové nastavení víceúčelového zařízení
Nástroj pro sít’ové nastavení víceúčelového zařízení se nachází na disku
CD Networking / Utilities (Sít’ / Nástroje) ve složce Utilities (Nástroje). Podle
pokynů na obrazovce dokončete instalaci nástroje pro nastavení.
Nástroj pro sít’ové nastavení víceúčelového zařízení umožňuje vyhledat
zařízení C5550MFP prostřednictvím sít’ových připojení.
1.
Chcete-li vyhledat a nainstalovat zařízení, vyberte příkaz File
(Soubor) > Search All Devices... (Vyhledat všechna zařízení...)
2.
Klepněte na tlačítko Search (Vyhledat).
Začínáme > 20
3.
Zvýrazněte požadovanou položku ve výsledcích hledání
a klepněte na tlačítko Add (Přidat).
Nástroj pro sít’ové nastavení víceúčelového zařízení umožňuje
nakonfigurovat víceúčelové zařízení. Podrobné pokyny naleznete
v části „Informace před konfigurací“ na straně 29.
Doporučené typy papíru
Toto víceúčelové zařízení pracuje s mnoha různými typy médií, včetně
papírů různých gramáží a velikostí, fólií a obálek. Tato část poskytuje
obecné rady ohledně výběru média a vysvětluje, jak každý typ média
používat.
Nejlepšího výkonu tiskárny dosáhnete při používání standardního papíru
o gramáži 75 až 90 g/m2, který je určen pro kopírky a laserové tiskárny.
Vhodný typ je papír Colour Copy od společnosti Mondi.
Použití papíru s výrazným reliéfem nebo hrubého papíru s texturou
se nedoporučuje.
Mohou se používat předtištěné formuláře, ale inkoust se nesmí
rozmazávat, je-li vystaven vysoké zapékací teplotě během procesu tisku.
Obálky nesmí být zkroucené, zvlněné ani jinak zdeformované. Jejich
chlopeň musí mít obdélníkový tvar a musí být opatřena lepidlem, které
zůstává neporušené i při vystavení tlaku válce a vysoké zapékací teplotě
(používané v tomto typu víceúčelového zařízení). Obálky s okénky nejsou
vhodné.
Fólie by měly být typu, který je určen pro použití v kopírkách a laserových
tiskárnách. Doporučujeme používat průsvitné fólie Oki (objednací
číslo 01074101). Nepoužívejte zejména kancelářské fólie určené pro
ruční popisování fixem. Tyto fólie se v zapékací jednotce roztaví a způsobí
poškození tiskárny.
Rovněž štítky musejí být určeny pro použití v kopírkách a laserových
tiskárnách. Fólie, na které jsou štítky nalepeny, musí být štítky zcela
pokrytá. Štítky jiného typu mohou tiskárnu poškodit, protože se při
tiskovém procesu mohou odlepit. Vhodným typem jsou štítky Avery White
Laser Label typu 7162, 7664, 7666 (formát A4) nebo 5161 (formát Letter).
Doporučujeme vizitky vyrobené společností Oki (objednací
číslo 09002985).
Začínáme > 21
Zásobník
Do zásobníku lze vkládat papír o gramáži 64 g/m2 až 120 g/m2. Zásobník
je ideální pro tisk dokumentů formátu A4 delších než jedna strana.
FORMÁT
ROZMĚRY
A6
105 x 148 mm
A5
148 x 210 mm
B5
182 x 257 mm
Executive
184,2 x 266,7 mm
A4
210 x 297 mm
Letter
215,9 x 279,4 mm
Legal 13"
216 x 330 mm
Legal 13,5"
216 x 343 mm
Legal 14"
216 x 356 mm
GRAMÁŽ (G/M2)
Lehký64 – 74 g/m2
Střední75 – 104 g/m2
Těžký 105 – 120 g/m2
Pokud máte ve víceúčelovém zásobníku papíru vložený stejný papír,
můžete víceúčelové zařízení nastavit tak, aby v případě nedostatku papíru
v aktuálně používaném zásobníku, došlo k automatickému přepnutí na jiný
zásobník. Při tisku z aplikace v systému Windows lze tuto funkci zapnout
prostřednictvím nastavení v ovladači tiskárny. Při tisku v jiných systémech
lze tuto funkci zapnout pomocí nabídky Tisk na tiskárně.
Víceúčelový zásobník
Ve víceúčelovém zásobníku lze použít papír stejných velikostí jako ve
standardním zásobníku, ale s gramáží od 75 do 203 g/m2. Pro velmi těžký
papír používejte zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru. Dráha
papíru víceúčelovým zařízením tak bude téměř rovná.
Z víceúčelového zásobníku je možné podávat papír o šířce nejméně
105 mm a délce až 1200 mm (tisk plakátů).
Při používání papíru o délce větší než 356 mm (Legal 14") používejte
papír s gramáží 90 až 128 g/m2 a zadní výstupní zásobník pro listy lícem
nahoru.
Začínáme > 22
Víceúčelový vstupní zásobník používejte pro tisk na obálky a fólie.
Maximální výška balíku médií v zásobníku je 10 mm, proto lze do
zásobníku najednou vložit až 50 fólií nebo 10 obálek.
Papír s vodotiskem nebo hlavičkový papír je třeba vložit tiskovou stranou
nahoru a horní hranou směrem do víceúčelového zařízení.
Výstupní zásobník pro listy lícem dolů
Zásobník pro listy lícem dolů umístěný v horní části víceúčelového zařízení
pojme až 250 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m2. Maximální
gramáž vkládaného papíru je 120 g/m2. Stránky tištěné ve vzestupném
pořadí (strana 1 jako první) budou v zásobníku seřazeny vzestupně ale
lícem dolů (poslední stránka nahoře).
Zásobník pro listy lícem nahoru
Chcete-li používat zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru, musíte
ho otevřít a vytáhnout podpěru papíru. Papír pak bude z tiskárny vycházet
do tohoto zásobníku a to bez ohledu na nastavení ovladače.
Výstupní zásobník pro listy lícem nahoru pojme až 100 listů standardního
papíru o gramáži 80 g/m2. Maximální gramáž vkládaného papíru je
203 g/m2.
Pro papír o gramáži větší než 120 g/m2 vždy používejte tento výstupní
zásobník nebo víceúčelový vstupní zásobník.
Začínáme > 23
Vkládání papíru
Zásobník
1.
Vytáhněte zásobník papíru z víceúčelového zařízení.
2.
Papíry, které chcete vložit, uvolněte podle obrázku, tj. na
hranách (1) a uprostřed (2), aby byly jednotlivé listy řádně
odděleny, a potom je znovu zarovnejte sklepáním o rovnou
podložku (3).
1
2
3
Vkládání papíru > 24
3.
Vložte papír (hlavičkový papír vkládejte lícem dolů a horním
okrajem směrem k přední části víceúčelového zařízení).
1
2
4.
Upravte zadní zarážku (1) a vodítka papíru (2) podle velikosti
používaného papíru.
Ochrana před uvíznutím papíru:
> Nenechávejte volné místo mezi papírem a zadní zarážkou
a mezi papírem a bočními vodítky papíru.
> Nepřeplňujte vstupní zásobník. Kapacita zásobníku závisí
na typu papíru.
> Nevkládejte poškozený papír.
> Nevkládejte současně papír různých velikostí a typů.
> Nevytahujte zásobník během tisku.
> Zásobník papíru zavírejte jemně.
Vkládání papíru > 25
5.
Při tisku lícem dolů zajistěte, aby byl zásobník (zadní)
pro odkládání lícem nahoru (3) uzavřen. (Papír vystupuje
z víceúčelového zařízení nahoře.) Kapacita odkládacího
zásobníku je asi 250 listů v závislosti na gramáži papíru.
6.
Při tisku lícem nahoru zajistěte, aby zásobník (zadní) pro
odkládání lícem nahoru (3) byl otevřen a aby byla vysunuta
podpěra papíru (4). Papír se odkládá v obráceném pořadí
stránek a kapacita odkládacího zásobníku je přibližně
100 listů v závislosti na gramáži papíru.
7.
Pro těžký papír (vizitky apod.) používejte vždy zásobník pro
odkládání lícem nahoru (zadní).
3
4
UPOZORNĚNÍ!
Neotvírejte ani nezavírejte zadní výstup papíru při tisku. Papír by
mohl uvíznout.
Vkládání papíru > 26
Víceúčelový zásobník
1.
Otevřete víceúčelový zásobník papíru a jemným tlakem na plošinu
pro papír (1) se přesvědčte, že zaklapla.
3
1
2
2.
Vložte papír a upravte vodítka papíru (2) podle formátu použitého
papíru.
> Při tisku na hlavičkové papíry vkládejte papír do víceúčelového
zásobníku předtištěnou stranou nahoru a horním okrajem
směrem do víceúčelového zařízení.
> Obálky by měly být vkládány lícem nahoru, horní hranou
doleva a kratší stranou do víceúčelového zařízení.
> Nepřekračujte kapacitu papíru (přibližně 50 listů nebo
10 obálek). Maximální výška stohu papíru je 10 mm.
3.
Stisknutím západky (3) dovnitř uvolněte desku s papírem tak,
aby byl papír zvednut a pevně sevřen.
POZNÁMKA
Před zavřením víceúčelového zásobníku je třeba zaklapnout plošinu
pro papír (1).
Vkládání papíru > 27
4.
Nastavte správný formát papíru pro víceúčelový zásobník
v nabídce Média (nabídka pro nastavení tiskárny) nebo v nabídce
Tisk (nabídka nastavení skeneru). Podrobnosti naleznete v části
„Konfigurace z nástroje pro správu“ na straně 35.
POZNÁMKA
Je třeba aktualizovat pouze jednu nabídku. Nabídky tiskárny
a skeneru se automaticky synchronizují, aby byly zadané
informace konzistentní.
Vkládání papíru > 28
Konfigurace zařízení
Požadavky na minimální konfiguraci
Toto víceúčelové zařízení vyžaduje pro dosažení nejlepších výsledků
následující konfiguraci.
Pro odesílání faxů:
připojení k veřejné telefonní lince.
Pro odesílání e-mailů:
>
sít’ TCP/IP,
>
server SMTP a volitelně server POP3.
Pro archivování dokumentů prostřednictvím intranetu:
>
prostředí protokolu FTP, HTTP nebo CIFS,
>
systém Windows 2000, Windows XP, server HTTP nebo FTP.
Informace před konfigurací
Obecné informace
Neexistují žádná výchozí výrobní nastavení kódů PIN nebo hesel.
Jejich počáteční nastavení by měl provést správce systému.
Nastavení faxu
Aby bylo možné z víceúčelového zařízení faxovat, je třeba ho nejprve
správně nastavit. Před použitím funkce faxu je třeba nastavit následující
parametry:
>
datum a čas,
>
kód země,
>
identifikátor a číslo stanice.
Viz část „Počáteční nastavení“ na straně 37.
Konfigurace zařízení > 29
Nastavení sítě
Chcete-li pomocí víceúčelového zařízení odesílat naskenované
soubory e-mailem nebo pomocí protokolu FTP, musíte ho v síti správně
nakonfigurovat. Chcete-li, aby ostatní zařízení rozpoznala víceúčelové
zařízení v síti, musíte nastavit následující sít’ové parametry:
1.
Zapnutí protokolu DHCP:
2.
Adresa IP: . .
3.
Maska podsítě: .
4.
Adresa IP brány: .
5.
Server DNS: .
6.
Server SMTP: .
7.
Port SMTP: 25
8.
Server POP3: .
9.
Port POP3: 110
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vysvětlení:
1.
Zapnutí protokolu DHCP
Chcete-li, aby zařízení získávalo adresu IP, masku podsítě a
adresu brány automaticky ze serveru DHCP, zvolte možnost Ano.
Po změně nastavení z možnosti Vypnuto na možnost Zapnuto
vypněte modul skeneru a znovu ho zapněte.
2.
Adresa IP
Jedná se o adresu IP přiřazenou zařízení správcem sítě.
3.
Maska podsítě
Jedná se o masku podsítě přiřazenou správcem sítě.
4.
Adresa IP brány
Jedná se o adresu IP brány přiřazenou správcem sítě.
5.
Server SMTP
Jedná se o adresu IP poštovního serveru SMTP přiřazenou
správcem sítě.
Konfigurace zařízení > 30
6.
Port SMTP
Číslo portu poštovního serveru SMTP.
7.
Server DNS
Jedná se o adresu IP serveru DNS přiřazenou správcem sítě.
8.
Server POP3
Adresa IP serveru POP3.
9.
Port POP3
Jedná se o číslo portu serveru POP3.
Pokud poštovní server vyžaduje před odesíláním e-mailů ze
zařízení ověřování protokolem POP3, zadejte název nebo adresu
IP serveru DNS a číslo portu serveru POP3.
Konfigurace zařízení > 31
Funkce pro komunikaci po Internetu
Odeslat naskenovaný dokument e-mailem
Víceúčelové zařízení umožňuje odeslat naskenovaný dokument
na e-mailové adresy v síti.
POZNÁMKA
Aby bylo možné odesílat e-maily, je třeba zadat také podrobnosti
o odesílateli.
Uložit naskenovaný dokument na server FTP
Víceúčelové zařízení umožňuje ukládat naskenované dokumenty
ve standardním formátu PDF, JPEG, TIFF nebo MTIFF přímo na
určený server nebo do určeného počítače v síti.
Než bude zařízení schopné odesílat naskenované dokumenty do sítě,
musí správce systému zadat následující nastavení a cílová místa.
>
Parametry sítě a e-mailu. Jedná se o parametry protokolů
TCP/IP, SMTP a POP3, které slouží k odesílání naskenovaných
dokumentů na e-mailové adresy.
>
Cílová umístění archivovaných souborů. Definují protokoly a cílová
umístění, které se budou používat k odesílání naskenovaných
dokumentů na servery FTP, weby nebo počítače v síti.
POZNÁMKA
1. Pokud správce systému zvolil použití protokolu DHCP, nastaví
se adresa IP protokolu TCP/IP, adresa brány, maska podsítě
a název serveru DNS automaticky.
2. Při první instalaci víceúčelového zařízení doporučujeme, aby
správce ponechal výchozí nastavení systému nezměněná.
Nastavení lze kdykoliv změnit později, až se blíže seznámíte
s provozem a funkcemi zařízení.
Konfigurace zařízení > 32
Konfigurace
K dispozici je celá řada možností konfigurace, které umožňují upravit
nastavení skeneru, faxu a tiskárny podle vašich potřeb. Konfiguraci
víceúčelového zařízení můžete provést třemi způsoby:
1.
z webové stránky víceúčelového zařízení,
2.
z nástroje pro správu víceúčelového zařízení (další informace
najdete v uživatelské příručce Network Setup Tool (Nástroj pro
sít’ové nastavení) na disku CD-ROM dodaném se zařízením),
POZNÁMKA
Aby byla zachována integrita dat a konfigurace víceúčelového
zařízení byla konzistentní, budete při přístupu k položce nabídky
pomocí nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro sít’ové nastavení)
přesměrováni do příslušné části webové stránky víceúčelového
zařízení.
3.
z ovládacího panelu skeneru víceúčelového zařízení.
Konfigurace zařízení > 33
Konfigurace z webové stránky
Zadejte adresu IP víceúčelového zařízení do pole Adresa v prohlížeči
a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se webová stránka víceúčelového
zařízení. Například: http://192.168.1.41
POZNÁMKA
Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby
správce systému vytvořil nové heslo, protože zařízení je dodáváno
bez hesla.
Konfigurace zařízení > 34
Konfigurace z nástroje pro správu
Pokud jste to ještě neudělali, nainstalujte nástroj Network Setup Tool
(Nástroj pro sít’ové nastavení), jak je popsáno v části „Nástroj pro sít’ové
nastavení víceúčelového zařízení“ na straně 20.
POZNÁMKA
Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby
správce systému vytvořil nové heslo, protože zařízení je dodáváno
bez hesla.
Konfigurace zařízení > 35
Konfigurace z ovládacího panelu skeneru
Stiskněte tlačítko Menu (1) na ovládacím panelu skeneru. K procházení
použijte tlačítka šipka NAHORU a DOLŮ (2), k výběru použijte tlačítko OK
(3) a ke zrušení výběru nebo ukončení položky nabídky použijte tlačítko
Návrat (4).
2
4
1
3
POZNÁMKA
Tato nastavení správce lze provést pouze pomocí webové stránky
nebo nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro sít’ové nastavení).
Nelze ho provést z ovládacího panelu.
Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby
správce systému zabezpečil zařízení vytvořením nového hesla,
protože zařízení je dodáváno bez hesla.
Konfigurace zařízení > 36
Nastavení faxového příslušenství
Počáteční nastavení
Před použitím funkce faxu je třeba na víceúčelovém zařízení nastavit
následující parametry:
>
datum a čas,
>
kód země,
>
identifikátor a číslo stanice.
K dispozici jsou také další parametry, které je v případě potřeby později
možné nastavit podle vlastních požadavků. Podrobnosti naleznete
v tabulce nastavení faxu (Viz část „Pokročilé nastavení“ na straně 38).
Postup nastavení parametrů faxu:
1.
Stisknutím tlačítka Menu zobrazte obrazovku nabídky nastavení.
2.
Pomocí tlačítka šipka NAHORU přejděte na položku Správa
a stiskněte tlačítko OK.
3.
Po zobrazení výzvy zadejte heslo a stiskněte tlačítko OK.
4.
Stisknutím tlačítka OK vyberte položku Datum a čas.
5.
Zadejte dnešní datum a správný čas a poté je potvrďte stisknutím
tlačítka OK.
6.
Pomocí tlačítka šipka NAHORU přejděte na položku Kód země
a stiskněte tlačítko OK.
7.
Vyberte zemi, ve které se víceúčelové zařízení nachází, a stiskněte
tlačítko OK.
8.
Stisknutím tlačítka Návrat se vrat’te na hlavní obrazovku nastavení
nabídek.
9.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
10.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na položku Nastavení faxu
a stiskněte tlačítko OK.
11.
Stisknutím tlačítka OK vyberte položku ID stanice.
12.
Zadejte identifikační číslo a telefonní číslo a poté je potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
Konfigurace zařízení > 37
13.
Stisknutím tlačítka Návrat aktualizujte výběry a ukončete nabídku.
POZNÁMKA
Pokud je zařízení připojeno přes místní linku, je třeba zadat také
předvolbu, která před vytočením umožní zařízení získat přístup k
vnější lince. Postupujte podle návodu v části „Připojení k pobočkové
ústředně“ na straně 41.
Pokročilé nastavení
Zařízení nabízí řadu funkcí, které zkracují čas potřebný k ruční obsluze
a zvyšují efektivitu faxové komunikace.
Přidání položky rychlého vytáčení do telefonního seznamu
Zařízení umožňuje uložit do telefonního seznamu až 200 čísel. Prvních
10 čísel bude přiřazeno jako položky jednodotykového rychlého vytáčení.
Postup přidání nového čísla rychlého vytáčení do telefonního seznamu:
1.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Menu.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Stisknutím tlačítka OK vyberte položku Telefonní seznam.
4.
Stisknutím tlačítka OK vyberte možnost Upravit číslo rychlého
vytáčení a poté stiskněte tlačítko OK.
5.
Pomocí tlačítek šipka NAHORU/DOLŮ přejděte na pozici
(číslo indexu) požadované položky rychlého vytáčení a poté
stiskněte tlačítko OK.
6.
Stiskněte tlačítko OK, pomocí alfanumerické klávesnice zadejte
název příjemce faxu a stiskněte tlačítko OK.
7.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte do číselného pole a stiskněte
tlačítko OK.
8.
Zadejte nové cílové číslo faxu a stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA
1. Maximální délka názvu je 32 znaků.
Maximální délka čísla je 32 číslic.
2. Pokud cílové číslo faxu zahrnuje klapku, vložte mezi čísla znak „-“
pomocí tlačítka Pause (Pauza). Zařízení při vytáčení vloží
jednosekundovou pauzu.
Konfigurace zařízení > 38
Přidání položky skupinového vytáčení do telefonního seznamu
Zařízení umožňuje uložit až 20 nastavení skupinových vytáčení, přičemž
každá skupina může obsahovat až 50 položek. Postup přidání nového
čísla skupinového vytáčení do telefonního seznamu:
1.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Menu.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Stisknutím tlačítka OK vyberte položku Telefonní seznam.
4.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na položku Upravit skupinové
vytáčení a stiskněte tlačítko OK.
5.
Pomocí tlačítek šipka NAHORU/DOLŮ přejděte na pozici
(číslo indexu) požadované položky skupinového vytáčení
a poté stiskněte tlačítko OK.
6.
Stiskněte tlačítko OK, pomocí alfanumerické klávesnice zadejte
nový název skupiny a stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA
Maximální délka názvu je 32 znaků.
7.
Pokud je požadováno několik čísel, přidejte do skupiny další
položky opakováním kroku 6.
POZNÁMKA
Každá skupina může obsahovat maximálně 50 položek.
Odstranění položky rychlého vytáčení z telefonního seznamu
Postup odstranění položky rychlého vytáčení z telefonního seznamu:
1.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Menu.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Stisknutím tlačítka OK vyberte položku Telefonní seznam.
4.
Pomocí tlačítka šipka DOLŮ přejděte na položku Odstranit
rychlé vytáčení a stiskněte tlačítko OK.
Konfigurace zařízení > 39
5.
Pomocí tlačítek šipka NAHORU/DOLŮ procházejte položky
rychlého vytáčení a stisknutím tlačítka OK vyberte požadované
číslo faxu.
Pokud je třeba odstranit více položek, je možné postup opakovat.
Vybrané řádky budou označeny znakem „*“.
6.
Chcete-li výběr ukončit a vrátit se na předešlou obrazovku,
stiskněte tlačítko Návrat. Na displeji se zobrazí počet vybraných
faxových čísel.
7.
Potvrďte odstranění stisknutím tlačítka OK nebo ho zrušte
stisknutím tlačítka Zastavit.
Odstranění položky skupinového vytáčení z telefonního seznamu
Postup odstranění položky skupinového vytáčení z telefonního seznamu:
1.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Menu.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Stisknutím tlačítka OK vyberte položku Telefonní seznam.
4.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na položku Odstranit skupinové
vytáčení a stiskněte tlačítko OK.
5.
Pomocí tlačítek šipka NAHORU/DOLŮ procházejte položky
skupinového vytáčení a stisknutím tlačítka OK vyberte
požadovaný identifikátor skupiny.
Pokud je třeba odstranit více položek, je možné postup opakovat.
Vybrané řádky budou označeny znakem „*“.
6.
Chcete-li výběr ukončit a vrátit se na předešlou obrazovku,
stiskněte tlačítko Návrat. Na displeji se zobrazí počet vybraných
položek skupin.
7.
Potvrďte odstranění stisknutím tlačítka OK nebo ho zrušte
stisknutím tlačítka Zastavit.
Konfigurace zařízení > 40
Odstranění všech položek telefonního seznamu
Postup odstranění celého obsahu telefonního seznamu:
1.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Menu.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Stisknutím tlačítka OK vyberte položku Telefonní seznam.
4.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na položku Odstranit vše a stiskněte
tlačítko OK.
5.
Po zobrazení výzvy vyberte možnost Ano, pokud chcete
odstranění potvrdit, nebo možnost Ne, pokud chcete
operaci zrušit.
Připojení k pobočkové ústředně
Pobočkové ústředny jsou soukromé telefonní systémy používané ke
směrování vnitřních hovorů, například v podniku. Pokud je při vytáčení
telefonního čísla třeba pro přístup k vnější lince zadat předvolbu, je linka
připojena k pobočkové ústředně. Pokud bude toto víceúčelové zařízení
připojeno k pobočkové ústředně, proveďte následující změny, aby zařízení
v telefonních číslech rozpoznalo číslice předvolby používané pro přístup
k vnější lince. Po zadání předvolby víceúčelové zařízení počká, dokud
nebude k dispozici vnější linka (bude zjištěn sekundární oznamovací tón)
a poté vytočí zbytek čísla.
1.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Menu.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na položku Nastavení faxu
a stiskněte tlačítko OK.
4.
Pomocí tlačítka šipka NAHORU přejděte na položku Předvolba
a stiskněte tlačítko OK.
5.
Zadejte předvolbu a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka OK.
6.
Stisknutím tlačítka Návrat se vrat’te na hlavní obrazovku nastavení
nabídek.
Konfigurace zařízení > 41
Automatické opakování vytáčení
Fax můžete nastavit tak, aby v případě selhání prvního přenosu faxu bylo
číslo znovu automaticky vytočeno. Zařízení provede opakované vytáčení
v případě:
>
obsazené linky,
>
žádné odpovědi,
>
komunikační chyby.
Postup nastavení automatického opakování vytáčení:
1.
Stisknutím tlačítka Menu zobrazte obrazovku nabídky Nastavení.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na položku Nastavení faxu
a stiskněte tlačítko OK.
4.
Pomocí tlačítka šipka DOLŮ přejděte na položku Opakování
vytáčení a stiskněte tlačítko OK.
5.
Vyberte požadovaný počet pokusů o opakování vytáčení
(mezi 0 a 10) a poté stiskněte tlačítko OK.
6.
Pomocí tlačítka šipka DOLŮ přejděte na položku Interval
opakování vytáčení a stiskněte tlačítko OK.
7.
Vyberte požadovaný interval opakování vytáčení (mezi 1 a 6
minutami) a poté stiskněte tlačítko OK.
8.
Stisknutím tlačítka Návrat uložte nové nastavení konfigurace
a ukončete nabídku.
Ruční příjem
Při příchozím hovoru bude víceúčelové zařízení vyzvánět, dokud fax
nepřijmete stisknutím tlačítka Start.
Postup povolení možnosti ručního příjmu:
1.
Stisknutím tlačítka Menu zobrazte obrazovku nabídky Nastavení.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na položku Nastavení faxu
a stiskněte tlačítko OK.
Konfigurace zařízení > 42
4.
Pomocí tlačítka šipka DOLŮ přejděte na položku Ruční příjem
a stiskněte tlačítko OK.
5.
Stisknutím tlačítka Návrat uložte nové nastavení konfigurace
a ukončete nabídku.
Přidání telefonního sluchátka
Pokud chcete k víceúčelovému zařízení přidat telefonní sluchátko, připojte
ho ke konektoru Tel (v některých zemích může být nutné použít adaptér).
POZNÁMKA
Telefonní kabel omotejte jednou okolo feritu, jak je znázorněno
na obrázku.
Také bude potřeba aktualizovat nastavení telefonu a nastavit počet
vyzvánění před odezvou:
1.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Menu.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na položku Nastavení faxu
a stiskněte tlačítko OK.
Konfigurace zařízení > 43
4.
Pomocí tlačítek šipka NAHORU/DOLŮ přejděte na položku
Prodleva při vyzvánění a stiskněte tlačítko OK.
5.
Vyberte požadované nastavení prodlevy při vyzvánění a stiskněte
tlačítko OK.
6.
Stisknutím tlačítka Návrat uložte nové nastavení konfigurace
a ukončete nabídku.
POZNÁMKA
Také je třeba aktivovat ruční příjem. Viz část „Ruční příjem“ na
straně 42.
Konfigurace zařízení > 44
Nastavení tisku a zabezpečení
Nabídky na displeji ovládacího panelu víceúčelového zařízení poskytují
přístup k mnoha možnostem nastavení. Také ovladač tiskárny pro systém
Windows obsahuje nastavení pro mnohé z těchto položek. Když jsou
položky v ovladači tiskárny a v nabídce ovládacího panelu stejné, pak
při tisku dokumentu ze systému Windows budou položky v nabídce
ovládacího panelu přepsány nastavením v ovladači tiskárny.
Obrázky v této kapitole zobrazují dialogová okna systému Windows XP.
Dialogová okna v jiných verzích systému Windows se mohou mírně lišit.
Jazyk PCL nebo PostScript?
S víceúčelovým zařízením jsou dodávány tři ovladače: jeden pro emulaci
jazyka PCL5c, druhý pro emulaci jazyka PCL6 a třetí pro emulaci jazyka
PostScript 3. Jestliže většinou tisknete z kancelářských aplikací, zvolte
jeden z ovladačů pro jazyk PCL. Pro rychlejší tisk dokumentů ve formátu
PDF zvolte ovladač pro jazyk PostScript. Tisknete-li z profesionálních
aplikací DTP a grafických aplikací, zvolte ovladač pro jazyk PostScript.
Předvolby tisku v aplikacích systému Windows
Zadáte-li příkaz k tisku dokumentu
z aplikace systému Windows, zobrazí
se dialogové okno Tisk. V tomto okně
je obvykle určeno zařízení, které bude
dokument tisknout. Vedle názvu
tiskárny je umístěné tlačítko
Vlastnosti.
Klepnutím na tlačítko Vlastnosti
se otevře nové okno se stručným
seznamem nastavení tiskárny, která
jsou dostupná v ovladači a která lze pro daný dokument zvolit.
Okno, které se klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevře, je závislé na
nainstalovaném ovladači tiskárny. Ovladač pro jazyk PostScript nabízí
jiné možnosti nastavení než ovladač pro jazyk PCL.
Nastavení tisku a zabezpečení > 45
Zabezpečený tisk
Funkce zabezpečeného tisku umožňuje tisknout důvěrné dokumenty na
víceúčelových zařízeních, která jsou sdílena s jinými uživateli v sít’ovém
prostředí.
Dokument se nevytiskne, dokud nezadáte kód PIN (Personal Identification
Number – osobní identifikační číslo) na ovládacím panelu tiskárny. Bude
proto nutné přejít k víceúčelovému zařízení a zadat tento kód.
Tato funkce vyžaduje instalaci pevného disku do víceúčelového zařízení.
Toto zařízení je nutné povolit v ovladači tiskárny. (Viz část „Nastavení
ovladačů tiskárny pro systém Windows“ na straně 119.)
Pokud není k dispozici dost místa na pevném disku pro zařazená data,
zobrazí se zpráva „Disk je zaplněn“ a vytiskne se pouze jedna kopie.
Funkce zabezpečeného tisku nemusí být k dispozici ve všech aplikacích.
Pokud má aplikace možnost snášení tisku, vypněte ji. V opačném případě
zabezpečený tisk nefunguje.
Zabezpečený tisk se skládá ze tří částí:
>
odeslání dokumentu do víceúčelového zařízení (strana 46),
>
tisku dokumentu (strana 48),
>
odstranění již nepotřebného dokumentu (strana 49).
Odeslání dokumentu
1.
Používáte-li ovladač pro jazyk PCL, zvolte na kartě Nastavení
libovolná nastavení ovladače, která chcete použít. Viz část
„Vyvolání uložených nastavení ovladače“ na straně 136.
2.
Na kartě ovladače Možnosti úlohy vyberte možnost
Zabezpečený tisk.
Nastavení tisku a zabezpečení > 46
3.
Otevře se okno Kód PIN úlohy.
4.
Pokud se okno PIN neotevře, klepněte na tlačítko PIN.
5.
V okně Kód PIN úlohy zadejte název této tiskové úlohy.
Název může obsahovat až 16 alfanumerických znaků. Pokud
chcete spustit tisk a ve víceúčelovém zařízení máte uloženo více
tiskových úloh, je nutný jednoznačný název, který umožní vaše
tiskové úlohy rozlišit.
6.
Pokud chcete, aby víceúčelové zařízení zobrazilo výzvu s názvem
úlohy, zaškrtněte políčko Požadavek… pod položkou názvu.
7.
Do pole PIN zadejte číslo od 0000 do 9999.
8.
Kód PIN musí být pro dané víceúčelové zařízení jedinečný. Každý
uživatel by měl dostat kód PIN od správce systému.
9.
Potvrďte změny klepnutím na tlačítko OK.
10.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti tiskárny.
11.
Vytiskněte dokument.
12.
Tisková úloha bude odeslána do víceúčelového zařízení, ale zatím
se nevytiskne.
Nastavení tisku a zabezpečení > 47
Tisk dokumentu
Úlohu zabezpečeného tisku lze vytisknout pomocí ovládacího panelu
na přední straně víceúčelového zařízení.
ON LINE
READY
ENTER
BACK
ATTENTION
MENU
CANCEL
1.
Pokud je víceúčelové zařízení nečinné (na displeji je zobrazen
nápis ONLINE), vyberte pomocí tlačítek +/- MENU TISK. ULOH
a stiskněte tlačítko ENTER.
2.
Vyberte možnost ZAKLICOV.ULOHA/ULOZENA ULOHA.
3.
Pomocí tlačítek +/- zadejte svůj kód PIN. Za každou číslicí
stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud máte uloženo více dokumentů, zobrazí se na displeji jejich
seznam.
4.
Pomocí tlačítek +/- zvolte název tiskové úlohy, kterou chcete
vytisknout, a vyberte ji stisknutím tlačítka ENTER.
5.
V případě potřeby zvýrazněte pomocí tlačítek +/- možnost TISK.
6.
Stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte, že chcete dokument
vytisknout.
7.
Pomocí tlačítek +/- vyberte požadovaný počet snášených kopií.
8.
Vytiskněte dokument stisknutím tlačítka ENTER.
Po vytištění všech požadovaných kopií je dokument automaticky
odstraněn z pevného disku víceúčelového zařízení.
POZNÁMKA
Zabezpečené dokumenty lze také bezpečně vzdáleně tisknout
a odstraňovat z počítače pomocí nástroje Správce úložiště.
Nastavení tisku a zabezpečení > 48
Odstranění dokumentu zabezpečeného tisku
Pokud si tisk zabezpečeného dokumentu rozmyslíte, můžete jej z pevného
disku víceúčelového zařízení odstranit, aniž byste jej museli nejdříve
vytisknout.
1.
Postupujte podle Kroky 1 až 4 ve výše uvedeném postupu pro tisk
dokumentu.
2.
Pomocí tlačítek +/- zvýrazněte možnost SMAZAT a stiskněte
tlačítko ENTER.
3.
V případě potřeby pomocí tlačítek +/- zvýrazněte volbu ANO
a potvrďte odstranění stisknutím tlačítka ENTER.
Dokument je odstraněn z pevného disku víceúčelového zařízení,
aniž by se vytiskl.
Nastavení tisku a zabezpečení > 49
Uložení na pevný disk
Tato funkce umožňuje vytvořit tiskové úlohy v počítači a uložit je na pevný
disk víceúčelového zařízení, aby je bylo možné vytisknout podle potřeby.
Funkce je vhodná pro formuláře, obecná oznámení, hlavičkové papíry,
standardní dokumenty atd.
Použijete-li tuto funkci například pro standardní formuláře, můžete kdykoli
přijít k víceúčelovému zařízení a vytisknout své formuláře, aniž byste
je museli znovu odesílat z počítače.
Tato funkce funguje přesně stejným způsobem jako funkce zabezpečeného
tisku popsaná v této kapitole. Rozdíl oproti zařazování úloh spočívá v tom,
že dokument není po tisku automaticky odstraněn z pevného disku
víceúčelového zařízení. Zůstane na disku pro budoucí použití, dokud jej
neodstraníte pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo z počítače pomocí
nástroje Správce úložiště.
POZNÁMKA
Pokud tato volba není na obrazovkách ovladače zobrazena nebo
je znázorněna šedě, zkontrolujte, zda je v ovladači tiskárny povolen
pevný disk. (Viz část „Nastavení ovladačů tiskárny pro systém
Windows“ na straně 119.)
Podobně jako u funkce zabezpečeného tisku se zařazování úloh skládá
ze tří částí:
1.
Odeslání dokumentu
2.
Tisk dokumentu
3.
Odstranění uloženého dokumentu
Nastavení tisku a zabezpečení > 50
Odeslání dokumentu
Postupujte stejným způsobem jako při tisku zabezpečeného dokumentu
(viz část „Odeslání dokumentu“ na straně 46). Pouze na kartě Možnosti
úlohy v kroku 2 klepněte na přepínač Uložit na HDD.
Tisk dokumentu
Postupujte stejným jako při tisku zabezpečeného dokumentu (viz část
„Tisk dokumentu“ na straně 48). V tomto případě dokument nebude
po vytištění vymazán z pevného disku.
Odstranění uloženého dokumentu
Postupujte podle popisu pro odstranění dokumentu zabezpečeného tisku
(viz část „Odstranění dokumentu zabezpečeného tisku“ na straně 49).
Podobně jako dokumenty zabezpečeného tisku lze libovolné jiné
dokumenty uložené na pevném disku tiskárny také vzdáleně odstranit
z počítače pomocí nástroje Správce úložiště.
Nastavení tisku a zabezpečení > 51
Šifrovaný zabezpečený tisk
U některých organizací roste význam zabezpečení v síti. Funkce
šifrovaného zabezpečeného tisku umožňuje odesílat, ukládat a tisknout
důvěrné dokumenty na víceúčelových zařízeních, která jsou sdílena
s jinými uživateli v sít’ovém prostředí.
Zašifrování dokumentů před jejich odesláním do víceúčelového zařízení
zabrání neoprávněným osobám v přístupu k důvěrným nebo citlivým
informacím.
Tiskové úlohy jsou zašifrovány ihned před přenosem do víceúčelového
zařízení, ve kterém jsou uloženy na pevném disku v šifrovaném formátu.
Dokumenty zůstanou uložené a nevytisknuté, dokud tiskovou úlohu
neověří oprávněný uživatel. Dešifrování se provádí až při tisku úlohy.
Tato funkce vyžaduje instalaci pevného disku do víceúčelového zařízení.
Toto zařízení je nutné povolit v ovladači tiskárny. (Viz část „Nastavení
ovladačů tiskárny pro systém Windows“ na straně 119.)
Funkce šifrovaného zabezpečeného tisku nemusí být k dispozici ve všech
aplikacích.
Pokud má aplikace možnost snášení tisku, vypněte ji. V opačném případě
nemusí zabezpečený tisk fungovat.
Šifrovaný zabezpečený tisk se skládá ze dvou částí:
>
Odeslání dokumentu
>
Tisk dokumentu
Odeslání dokumentu
1.
Používáte-li ovladač pro jazyk PCL, zvolte na kartě Nastavení
libovolná nastavení ovladače, která chcete použít. Viz část
„Vyvolání uložených nastavení ovladače“ na straně 136.
2.
Na kartě ovladače Možnosti úlohy vyberte možnost Šifrovaný
zabezpečený tisk.
Nastavení tisku a zabezpečení > 52
3.
Otevře se dialogové okno Šifrovaný zabezpečený tisk.
4.
V okně Šifrovaný zabezpečený tisk zadejte heslo pro tuto tiskovou
úlohu.
Heslo musí mít 4 až 12 alfanumerických znaků. Jsou platné číslice
1 až 9 a písmena a až z.
Pokud chcete, aby víceúčelové zařízení zobrazilo výzvu k zadání
hesla úlohy, zaškrtněte pod položkou hesla políčko Vždy zobrazit
výzvu k zadání hesla.
5.
Vyberte pro svoji tiskovou úlohu požadovanou možnost vymazání.
>
Bez přepsání. Tisková úloha je pouze vymazána a není přepsána
daty. U této metody vymazání existuje riziko rekonstrukce tiskové
úlohy.
>
Jednou vynulovat. Tisková úloha je jednou přepsána daty a poté
je odstraněna. Tato metoda vymazání je bezpečnější než možnost
Bez přepsání, riziko rekonstrukce tiskové úlohy však stále existuje.
>
Několik náhodných přepsání. Tisková úloha je třikrát přepsána
daty a poté je odstraněna. Toto je nejbezpečnější metoda
odstranění tiskové úlohy, její provedení však trvá déle.
Nastavení tisku a zabezpečení > 53
6.
Vyberte časovou prodlevu automatického vymazání.
Zadejte dobu (hodiny:minuty), po kterou bude tisková úloha uložena
na pevném disku víceúčelového zařízení. Po uplynutí této doby je
tisková úloha z pevného disku automaticky odstraněna.
7.
Potvrďte změny klepnutím na tlačítko OK.
8.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti tiskárny.
9.
Vytiskněte dokument.
Tisk dokumentu
Postupujte stejným postupem jako při tisku zabezpečeného dokumentu
(viz část „Tisk dokumentu“ na straně 48). V tomto případě zadáte heslo
a dokument bude odstraněn z pevného disku podle možností, které jste
zadali při jeho odeslání k tisku.
Nastavení tisku a zabezpečení > 54
Provoz
Díky intuitivnímu ovládacímu panelu je používání tohoto víceúčelového
zařízení snadné. Po konfiguraci zařízení je používání velmi jednoduché
a přímočaré.
POZNÁMKA
Pokud bylo pro některou nebo všechny funkce víceúčelového zařízení
povoleno omezení kódem PIN, bude třeba nejprve zadat tento kód.
Následující části popisují, jak vytvořit kopii naskenovaného dokumentu,
jak dokument distribuovat v Internetu a jak ho odeslat faxem.
Vkládání dokumentů ke kopírování
Toto víceúčelové zařízení může skenovat, kopírovat, faxovat a odesílat
dokumenty vložené do automatického podavače dokumentů a dokumenty
umístěné na skle skeneru. Chcete-li odeslat více stránek, vložte listy
dokumentu do automatického podavače dokumentů. Do podavače se
vejde až 50 stránek.
Potřebujete-li skenovat, kopírovat, odeslat či faxovat stránky z knih, novin
nebo z pomačkaného či zkrouceného papíru, položte předlohu na sklo
skeneru.
Vkládání dokumentů do automatického podavače
Před použitím automatického podavače zkontrolujte, zda papír vyhovuje
následujícím specifikacím:
>
Dokumenty mohou mít velikost od 114,3 x 139,7 mm
(4,5 x 5,5 palců) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců).
>
Hmotnost dokumentu může být v rozsahu 7,26 až 12,7 kg
(tloušt’ka 0,0508 až 0,157 mm).
>
Dokumenty musejí být čtvercové či obdélníkové a v dobrém stavu
(neopotřebované, nesmějí se trhat).
>
Dokumenty nesmějí být zkroucené, pomačkané, vlhké,
s nezaschlým inkoustem a nesmějí být děrované.
>
Papíry nesmějí mít na sobě sponky, svorky ani přilepené papírky
s poznámkami.
Provoz > 55
>
Sklo skeneru udržujte čisté a nenechávejte na něm dokumenty.
POZNÁMKA
Chcete-li odeslat neobvyklý typ dokumentu, položte jej na sklo nebo
nejprve vytvořte kopii a tu pak odešlete.
1.
Má-li dokument více stránek, prolistujte je, abyste předešli uvíznutí
papíru. Do podavače se vejde až 50 stránek.
2
1
3
2.
Vložte dokument do podavače snímanou stranou nahoru a
zkontrolujte, zda se každá stránka podává horní hranou napřed.
3.
Pomocí vodítek papíru
(1) zarovnejte dokument
v podavači na střed.
Provoz > 56
Pokládání dokumentů na sklo
1.
Otevřete kryt pro dokument.
2.
Položte dokument na sklo snímanou stranou dolů a zarovnejte
jej do levého horního rohu.
3.
Zavřete kryt pro dokument.
Odesílání dokumentů e-mailem
Základní použití
8
3
1
5
2
4
6
7
1.
Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou
NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ (jak bylo
popsáno výše).
2.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko Send Mode (Režim
odeslání) (1). Zobrazí se obrazovka e-mailové aplikace.
Provoz > 57
3.
Do pole Komu zadejte cílovou e-mailovou adresu z adresáře
stisknutím tlačítka Address Book (Adresář) (2). Pomocí šipek
NAHORU a DOLŮ (3) vyberte několik e-mailových adres a
stiskněte tlačítko OK (4). Nebo můžete pro zrychlení zadat
počáteční písmeno e-mailové adresy pomocí numerické
klávesnice (8). Stisknutím tlačítka Návrat (5) se vrat’te na hlavní
obrazovku e-mailové aplikace.
4.
Zadejte předmět e-mailu. Pokud předmět nezadáte, bude
zobrazeno Default Subj. (Výchozí předmět).
5.
Pokud chcete, zadejte i adresy do polí CC (Kopie) a BCC (Skrytá).
6.
Stiskněte tlačítko Mono (Monochromaticky) (6), pokud chcete
dokument odeslat černobíle, nebo tlačítko Colour (Barevně) (7),
pokud chcete dokument odeslat barevně.
Provoz > 58
Pokročilé použití
Pokud nejste spokojeni s naskenovaným obrázkem, můžete jej zlepšit
pomocí pokročilých funkcí.
POZNÁMKA
Pro účely znázornění jsou pokročilé funkce zobrazeny tak, jak k nim
lze přistupovat z ovládacího panelu. Lze k nim přistupovat také z
webové stránky a z nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro sít’ová
nastavení).
Chcete-li použít pokročilé funkce, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko
Send Mode (Režim odeslání) (1) a poté stisknutím tlačítka Additional
Settings (Další nastavení) (2) zobrazte obrazovku Další nastavení.
1
2
Provoz > 59
3
POZNÁMKA
> Pokud během procesu uděláte chybu, zrušte operaci stisknutím
tlačítka Zastavit (3) na ovládacím panelu.
>
Pokud přerušíte vyplňování polí Odesílatel, Předmět, Komu,
Kopie či Skrytá na více než 3 minuty, displej LCD automaticky
odstraní již zadané informace.
>
Zařízení umožňuje odeslat naskenované dokumenty na více
e-mailových adres. Adresy jednoduše oddělujte čárkou.
>
Do polí Příloha, Komu, Odesílatel, Kopie, Skrytá a Výchozí
předmět lze zadat až 64 znaků.
>
Chcete-li skenovat vícestránkový dokument a převést jej do
jednoho obrázkového souboru, vyberte formát výstupu MTIF
či PDF.
>
Je-li od správce sítě nastaveno ověření SMTP nebo POP3 a
nechcete odesílat další dokumenty, po odeslání naskenovaného
dokumentu e-mailem se odhlaste ze systému stisknutím tlačítka
Návrat na ovládacím panelu. Tímto opatřením se zabrání
zneužití e-mailového účtu uživatele k odesílání e-mailů. Systém
provede odhlášení sám v případě nečinnosti po dobu 3 minut.
Provoz > 60
Odesílání dokumentů na souborový server
Před odesláním dokumentu na souborový server je vhodné nejprve
nastavit profily pro urychlení procesu. Profil obsahuje seznam parametrů,
například protokol, adresář, název souboru a další parametry skenování.
Nový profil můžete přidat z webové stránky zařízení nebo instalací a
spuštěním nástroje Network Setup Tool na dodaném disku CD-ROM.
2
1
3
4
5
1.
Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou
NAHORU nebo na sklo skeneru snímanou stranou DOLŮ.
2.
Stiskněte na ovládacím panelu tlačítka Send Mode (Režim
odeslání) (1) a FTP Address (Adresa FTP) (2). Na displeji
LCD se zobrazí obrazovka Archivování. Například:
Profile 1
Profile 2
3.
Vyberte požadovaný profil (cíl archivování) a stiskněte tlačítko
OK (3).
4.
Stiskněte tlačítko Mono (Monochromaticky) (4), pokud chcete
dokument odeslat černobíle, nebo tlačítko Colour (Barevně) (5),
pokud chcete dokument odeslat barevně.
POZNÁMKA
Z webové stránky zařízení či pomocí nástroje Network Setup Tool lze
vytvořit až 40 profilů archivování.
Provoz > 61
Kopírování
Základní použití
1
2
3
4
1.
Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou
NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ.
2.
V případě potřeby zobrazte stisknutím tlačítka Copy Mode (Režim
kopírování) (1) na ovládacím panelu obrazovku Kopírování.
POZNÁMKA
Výchozí výrobní nastavení je režim Kopírování.
3.
Stiskněte tlačítko Mono (Monochromaticky) (2), pokud chcete
dokument zkopírovat černobíle, nebo tlačítko Colour (Barevně)
(3), pokud chcete dokument zkopírovat barevně.
POZNÁMKA
Pokud chcete proces kopírování zrušit, ukončete operaci stisknutím
tlačítka Zastavit (4).
Provoz > 62
Pokročilé použití
Přístup do nabídky Další nastavení
POZNÁMKA
Pro účely znázornění jsou pokročilé funkce zobrazeny tak, jak k nim
lze přistupovat z ovládacího panelu. Lze k nim přistupovat také z
webové stránky a z nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro sít’ová
nastavení).
Chcete-li použít rozšířené funkce, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko
Copy Mode (Režim kopírování) (1) a poté stisknutím tlačítka Additional
Settings (Další nastavení) (2) zobrazte obrazovku Další nastavení.
1
2
Provoz > 63
Změna měřítka
Zařízení má předem nastaveno měřítko 100 %. Pokud chcete zvětšit nebo
zmenšit původní dokument, lze pomocí této funkce měřítko zvýšit až na
400 % a snížit až na 25 %.
Postup zmenšení či zvětšení původního dokumentu:
1.
2.
3.
Na ovládacím panelu
stiskněte tlačítko
Copy Mode (Režim
kopírování) (1).
Zobrazí se obrazovka
Kopírování.
1
Stiskněte tlačítko
Vybrat (4) a
zvolte jednu z
přednastavených
možností 100 %, 25 %,
50 %, 70 %, 141 %,
200 % a 98 %
(přizpůsobit na
stránku).
2
3
4
Případně můžete
znovu stisknout tlačítko Vybrat (4), až se rozsvítí kontrolka
25 % –> 400 % a poté stisknutím tlačítek %+ (2) nebo
%- (3) změnit zvětšení nebo zmenšení dokumentu po 1 %.
POZNÁMKA
1. Stisknutím a podržením tlačítek %+ nebo %- dokument zvětšíte
nebo zmenšíte v násobcích kroku 10 %.
2. Po skončení kopírování se nastavení zařízení vrátí zpět na
přednastavenou hodnotu měřítka.
Provoz > 64
Zlepšení kvality kopírování
Zařízení má kvalitu nastavenou na možnost Rychle. Je-li třeba, lze
nastavení změnit na možnost Text nebo Fotografie a zlepšit tak kvalitu
kopie.
Postup změny kvality kopie:
1.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Copy (Kopírování).
Zobrazí se obrazovka Kopírování.
2.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení).
3.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na nastavení Kvalita a stiskněte
tlačítko OK.
4.
Vyberte možnost Text nebo Fotografie a stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA
Po skončení kopírování se nastavení zařízení vrátí zpět na
přednastavenou hodnotu kvality dokumentu.
Nastavení hustoty
Zařízení má přednastavenu úroveň hustoty Normální. Pokud má původní
dokument světlejší nebo tmavší kontrast, můžete zlepšit kvalitu pomocí
funkce nastavení hustoty.
Postup změny hustoty:
1.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Copy (Kopírování).
Zobrazí se obrazovka Kopírování.
2.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení).
3.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na nastavení Hustota a stiskněte
tlačítko OK.
4.
Vyberte požadovanou hustotu a stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA
Po skončení kopírování se nastavení zařízení vrátí zpět na
přednastavenou hodnotu.
Provoz > 65
Zvýšení počtu kopií
Zařízení má předem nastavený počet kopií 1. Chcete-li zvýšit počet kopií,
zadejte počet na numerické klávesnici.
Postup zvýšení počtu kopií:
1.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Copy (Kopírování).
Zobrazí se obrazovka Kopírování.
2.
Na numerické klávesnici zadejte požadovaný počet kopií. Vybraný
počet kopií se zobrazí na displeji LCD.
Provoz > 66
Faxování
Základní použití
5
4
9
3
6
1
2
7
8
Vyhledávání v telefonním seznamu
Postup vyhledávání v telefonním seznamu:
1.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka Fax.
2.
Stiskněte tlačítko Address Book (Adresář) (2):
3.
Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ (3) procházejte výsledný seznam
a vyberte položku stisknutím tlačítka OK.
4.
Chcete-li výběr ukončit a vrátit se na předešlou obrazovku,
stiskněte tlačítko Návrat.
Provoz > 67
Odeslání faxu na jediné místo
1.
Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou
NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ.
2.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí se
obrazovka Fax.
3.
Zadejte cílové číslo faxu jedním z následujících způsobů:
> zadáním čísla pomocí numerické klávesnice (4),
> stisknutím požadovaného tlačítka pro rychlé vytáčení (5),
> výběrem položky v telefonním seznamu (Viz část „Vyhledávání
v telefonním seznamu“ na straně 67)
POZNÁMKA
Pokud cílové číslo faxu zahrnuje klapku, vložte mezi čísla znak „-“
pomocí tlačítka Pause (Pauza). Zařízení při vytáčení vloží pauzu
o délce 1 sekundy.
4.
V případě potřeby se stisknutím tlačítka Návrat můžete vrátit zpět
na obrazovku Fax.
5.
Odešlete dokumenty stisknutím tlačítka Mono
(Monochromaticky) (7).
POZNÁMKA
1. Faxové přenosy se odesílají pouze černobíle.
2. Pokud během procesu uděláte chybu, stiskněte na ovládacím
panelu tlačítko ZASTAVIT (8), kterým operaci zrušíte.
Ruční opakování vytáčení
Stisknutím tlačítka Redial (Opakovat vytáčení) (9) na ovládacím panelu
zobrazíte faxové číslo posledního přenosu (úspěšného i neúspěšného).
Poté můžete stisknutím tlačítka Mono (Monochromaticky) (6) odeslat
fax na toto číslo.
Provoz > 68
Příjem faxu
Víceúčelové zařízení je nastaveno tak, aby faxy přijímalo automaticky.
Pokud toto nastavení chcete změnit na ruční příjem, vyhledejte
podrobnosti v části „Ruční příjem“ na straně 42.
POZNÁMKA
Pokud víceúčelové zařízení odesílá fax, budou všechny příchozí faxy
odmítnuty.
Při provádění jiných funkcí (např. kopírování, archivování, odesílání
e-mailů apod.) budou všechny příchozí faxy uloženy a vytištěny, až
bude víceúčelové zařízení k dispozici.
Pokročilé použití
Přístup do nabídky Další nastavení
POZNÁMKA
Pro účely znázornění jsou pokročilé funkce zobrazeny tak, jak k
nim lze přistupovat z ovládacího panelu. Lze k nim přistupovat také
z webové stránky a z nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro sít’ová
nastavení).
Chcete-li použít pokročilé funkce, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko
Fax Mode (Režim kopírování) (1) a poté stisknutím tlačítka Additional
Settings (Další nastavení) (2) zobrazte obrazovku Další nastavení.
3
1
2
Provoz > 69
Změna kvality faxu
Zařízení je přednastaveno na možnost Dobrá. V případě potřeby můžete
vybrat možnost Velmi dobrá nebo Fotografie a zlepšit tak kvalitu faxu nebo
můžete vybrat možnost Standardní a kvalitu faxu tak snížit.
Postup změny kvality faxu:
1.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka faxu.
2.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení) a poté
stiskněte tlačítko OK.
3.
Vyberte požadované nastavení kvality a stiskněte tlačítko OK.
4.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte
tlačítko Návrat.
POZNÁMKA
Po skončení operace faxování se nastavení zařízení vrátí zpět na
přednastavenou kvalitu.
Nastavení hustoty
Zařízení má přednastavenu úroveň hustoty Normální. Pokud má původní
dokument světlejší nebo tmavší kontrast, můžete zlepšit kvalitu pomocí
funkce nastavení hustoty.
Postup změny hustoty:
1.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka Fax.
2.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení).
3.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na nastavení Hustota a stiskněte
tlačítko OK.
4.
Vyberte požadovanou hustotu a stiskněte tlačítko OK.
5.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte
tlačítko Návrat.
POZNÁMKA
Po skončení operace faxování se nastavení zařízení vrátí zpět na
přednastavenou hodnotu.
Provoz > 70
Velikost dokumentu
Zařízení je přednastaveno na formát A4.
Postup změny velikosti dokumentu:
1.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka Fax.
2.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení).
3.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na nastavení Velikost dokumentu
a stiskněte tlačítko OK.
4.
Vyberte požadované nastavení velikosti a stiskněte tlačítko OK.
5.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte
tlačítko Návrat.
POZNÁMKA
Po skončení operace faxování se nastavení zařízení vrátí zpět na
přednastavenou hodnotu.
Opožděné odeslání
Funkce opožděného odeslání umožňuje odeslat faxové dokumenty
v určitém datu a čase.
Postup nastavení faxu na opožděné odeslání:
1.
Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou
NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ.
2.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka Fax.
3.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení).
4.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na nastavení Opožděné odeslání
a stiskněte tlačítko OK.
5.
Zadejte požadované datum a čas odeslání a stiskněte tlačítko OK.
6.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte
tlačítko Návrat.
7.
Stisknutím tlačítka Mono (Monochromaticky) dokument
naskenujte a uložte pro odeslání v zadaný čas.
Provoz > 71
Ruční podávání
Pokud potřebujete z automatického podavače dokumentů nebo skla
skeneru odeslat několik sad dokumentů, povolte možnost Ruční podávání.
Postup nastavení faxu na ruční podávání:
1.
Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou
NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ.
2.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka Fax.
3.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení).
4.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na nastavení Ruční podávání
a stiskněte tlačítko OK.
5.
Vyberte možnost Zapnout a stiskněte tlačítko OK.
6.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte
tlačítko Návrat.
7.
Stisknutím tlačítka Mono (Monochromaticky) spust’te skenování
prvního dokumentu.
Po dokončení aktuální operace skenování se na displeji zobrazí
zpráva, že stisknutím tlačítka Vybrat/OK spustíte skenování další
stránky. Chcete-li skenovat další dokumenty, stiskněte tlačítko
OK a pokračujte ve skenování nebo stiskněte tlačítko Mono
(Monochromaticky) a pokračujte v odesílání faxu.
Příjem na dotaz
Dotazování je proces, při kterém jsou dokumenty vloženy do zařízení a
poté je zařízení nastaveno tak, aby před faxováním počkalo na volání ze
vzdáleného umístění. Pokud je vzdálené zařízení nastaveno tak, aby data
ponechalo v paměti a místnímu počítači je odeslalo, až bude
kontaktováno, nazývá se tento postup „příjem na dotaz“.
Postup nastavení faxu na příjem na dotaz:
1.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka Fax.
2.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení).
3.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na nastavení Příjem na dotaz
a stiskněte tlačítko OK.
4.
Vyberte možnost Zapnout a stiskněte tlačítko OK.
Provoz > 72
5.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte
tlačítko Návrat.
6.
Pomocí tlačítek pro rychlé vytáčení nebo numerické klávesnice
zadejte požadované umístění.
7.
Stisknutím tlačítka Mono (Monochromaticky) spust’te dotazování.
Režim zámoří
Abyste se vyhnuli problémům při faxování do zámoří, nastavte fax
do režimu zámoří:
1.
Vložte dokument do automatického podavače snímanou stranou
NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ.
2.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka Fax.
3.
Stiskněte tlačítko Additional Settings (Další nastavení).
4.
Pomocí šipky DOLŮ přejděte na nastavení Režim zámoří
a stiskněte tlačítko OK.
5.
Vyberte možnost Zapnout a stiskněte tlačítko OK.
6.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte
tlačítko Návrat.
7.
Stisknutím tlačítka Mono (Monochromaticky) spust’te skenování
prvního dokumentu.
POZNÁMKA
Po skončení operace faxování se nastavení zařízení vrátí zpět na
přednastavenou hodnotu.
Vysílání
Fax je možné odeslat na více míst najednou:
1.
Vložte dokument do automatického podavače snímanou
stranou NAHORU nebo na sklo snímanou stranou DOLŮ.
2.
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko režimu Fax. Zobrazí
se obrazovka Fax.
Provoz > 73
3.
Zadejte cílová čísla faxu jedním z následujících způsobů:
> zadáním čísla pomocí numerické klávesnice,
> stisknutím požadovaných tlačítek pro rychlé nebo skupinové
vytáčení,
> výběrem položek v telefonním seznamu (Viz část „Vyhledávání
v telefonním seznamu“ na straně 67).
Po zadání každého čísla faxu stiskněte tlačítko OK.
POZNÁMKA
Odeslání lze provést na maximálně 100 různých míst.
Pokud cílové číslo faxu zahrnuje klapku, vložte mezi čísla znak „-“
pomocí tlačítka Pause (Pauza). Zařízení vloží při vytáčení
jednosekundovou pauzu.
4.
Chcete-li nabídku opustit a vrátit se na obrazovku faxu, stiskněte
tlačítko Návrat.
5.
Stisknutím tlačítka Mono (Monochromaticky) spust’te skenování
prvního dokumentu.
POZNÁMKA
Pokud během procesu uděláte chybu, stiskněte na ovládacím panelu
tlačítko ZASTAVIT pro zrušení operace.
Zrušení úloh faxování
Pokud již uloženou úlohu faxu nepotřebujete, můžete ji zrušit a odebrat
z paměti víceúčelového zařízení.
POZNÁMKA
K provedení této akce je třeba heslo správce.
1.
Stisknutím tlačítka Menu na ovládacím panelu zobrazte obrazovku
nabídky Nastavení.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na položku Zrušit úlohy faxování
a stiskněte tlačítko OK.
4.
Po zobrazení výzvy zadejte heslo správce a stiskněte tlačítko OK.
Provoz > 74
5.
Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ procházejte seznam úloh
faxování.
6.
Stisknutím tlačítka OK vyberte úlohu, kterou chcete odstranit.
Vybrané řádky budou označeny znakem „*“.
7.
Chcete-li výběr ukončit a vrátit se na předešlou obrazovku,
stiskněte tlačítko Návrat.
8.
Potvrďte odstranění úloh faxování stisknutím tlačítka OK nebo
operaci zrušte stisknutím tlačítka Zastavit.
Sestavy úloh faxování
1.
Stisknutím tlačítka Menu na ovládacím panelu zobrazte obrazovku
nabídky Nastavení.
2.
Pomocí šipky NAHORU přejděte na Nastavení faxu a stiskněte
tlačítko OK.
3.
Pomocí tlačítka šipka NAHORU přejděte na položku Sestavy
a stiskněte tlačítko OK.
4.
Vyberte požadovanou sestavu a stisknutím tlačítka OK vytiskněte:
> sestavu činností,
> sestavu přenosů,
Sestavu přenosů lze upravit pomocí následujících dostupných
možností: Ano / Pouze chybné / Vypnuto.
> sestavu vysílání.
Sestavu vysílání lze upravit pro vložení obrázku první strany
přeneseného faxu.
Vyberte: Náhled v MCF > Zapnuto
Provoz > 75
Skenování
Používání skeneru
1.
Spust’te aplikaci skenování.
2.
Vyberte nabídku File (Soubor) a vyberte položku Select Source
(Vybrat zdroj).
Pokud v nabídce není taková položka k dispozici, prostudujte
si v uživatelské příručce aplikace, jak se používá spojení TWAIN.
Zobrazí se dialogové okno se seznamem zdrojů skenování.
3.
Vyberte položku C5550MFP.
Vybrat zdroj je nutné pouze jednou, pokud nebudete chtít vybrat
jiný skener.
4.
Vložte dokument na sklo skeneru snímanou stranou DOLŮ nebo
do automatického podavače snímanou stranou NAHORU.
5.
Vyberte nabídku File (Soubor) a vyberte položku Acquire
(Načíst).
Zobrazí se dialogové okno s možnostmi skenování.
1
2
3
6.
Z rozevírací nabídky Scan Method (Metoda skenování) (1) vyberte
metodu skenování.
7.
Z rozevírací nabídky Image Type (Typ obrázku) (2) vyberte režim
skenování.
8.
Z rozevírací nabídky Resolution (Rozlišení) (3) vyberte rozlišení
skenování.
Provoz > 76
9.
Vyberte nastavení pro funkce skenování (např. Sharpen
(Zaostření), Descreen, atd.), které chcete použít (viz „Zlepšení
obrázku“ dále v této kapitole).
10.
Klepněte na tlačítko Náhled pro zobrazení náhledu nebo
na tlačítko Skenovat pro skenování dokumentu.
Seznámení s uživatelským rozhraním
7
8
1
9
2
10
3
11
4
5
6
1.
Metoda skenování
Možnosti: ADF/Multi-page (Autom. podavač), Flatbed (Sklo)
2.
Typ obrázku
Možnosti: Black & White (Černobílý), 8-Bit Grey (Šedá 8 bitů),
24-Bit Color (Barvy 24 bitů), Half tone (Polotóny)
3.
Rozlišení
Možnosti: 50, 72, 100, 144, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400,
4800 (dpi)
4.
Brightness (Jas)
Nastavení úrovně jasu od -100 do +100
5.
Contrast (Kontrast)
Nastavení úrovně kontrastu od -100 do +100
6.
Další nástroje
Descreen, (Zaostřit), Colour Adjustment (Nastavení barev),
Auto Level (Automatické vyrovnání), Advanced Settings
(Pokročilá nastavení).
Převrácení barev naskenovaného obrázku
7.
Inverze barev
8.
Zrcadlo
Překlopení obrázku
9.
Automatická oblast
náhledu
Změna velikosti skenované oblasti
10. Paper Size
(Formát papíru)
Výběr velikosti papíru z možností Card 4" x 2.5" (Pohlednice
4 x 2,5 palce), Photo 5" x 3.5" (Fotografie 5 x 3,5 palce), Photo
3.5" x 5" (Fotografie 3,5 x 5 palců), Photo 4" x 6" (Fotografie
4 x 6 palců), Photo 6" x 4" (Fotografie 6 x 4 palce), A5, B5, A4,
Letter, Legal a Scanner Maximum (Maximum skeneru).
11. Měrné jednotky
Možnosti: cm, Inch (Palec) a Pixel (Bod)
Provoz > 77
Používání základních funkcí
Metoda skenování
Možnosti:
>
Flatbed (Sklo). Toto nastavení vyberte, chcete-li skenovat fotografii
či noviny.
>
ADF/Multipage (Autom. podavač). Toto nastavení vyberte,
potřebujete-li skenovat vícestránkový dokument z automatického
podavače dokumentů.
Typ obrázku
1
2
3
4
1.
Vyberte možnost B&W (Černobíle), pokud předloha obsahuje
pouze černobílý text či nákres tužkou.
2.
Polotóny jsou reprodukcí obrázku, která navozuje iluzi šedé.
Příkladem polotónového obrázku mohou být obrázky v novinách.
3.
Obrázky s 8 bity šedé obsahují skutečné odstíny šedi.
4.
Vyberte možnost 24-bit Color (Barevně 24 bitů), pokud chcete
skenovat barevný obrázek.
Provoz > 78
Rozlišení
Správné rozlišení reprodukuje obrázek čistě s dobrou úrovní detailů.
Rozlišení je udáváno v bodech na palec (dpi).
POZNÁMKA
Barevný obrázek velikosti A4 skenovaný s rozlišením 300 dpi v režimu
True Color zabere přibližně 25 MB místa na disku. Vyšší rozlišení (to
obvykle znamená více než 600 dpi) je doporučené pouze v případě,
že potřebujete v režimu True Color skenovat malou plochu.
Nastavení jasu a kontrastu
1.
Brightness (Jas)
Nastavení zesvětlení či ztmavení obrázku. Čím vyšší hodnota, tím světlejší
obrázek.
2.
Contrast (Kontrast)
Nastavení rozpětí mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími odstíny v obrázku.
Čím vyšší kontrast, tím širší škála odstínů.
Zvětšení náhledu obrázku (lupa)
Náhled obrázku lze zvětšit na celé okno náhledu.
POZNÁMKA
Tato funkce zvětší pouze náhled. Samotný obrázek se nezvětšuje.
Inverze a výběr obrázku
1.
Inverze barev
Tato funkce převrátí jas a barvy obrázku. V barevných obrázcích bude
při inverzi změněna barva každého bodu na komplementární barvu.
2.
Zrcadlo
Vodorovné převrácení obrázku.
Provoz > 79
3.
Automatický výběr obrázku
Automatické nastavení celého obrázku jako skenované oblasti. (Velikost
oblasti lze změnit přetažením.)
Zlepšení obrázku
1.
Descreen
Tato funkce odstraňuje
vzory moire*, které
se běžně vyskytují u
tištěných dokumentů.
(1) Před; (2) Po.
*
2.
1
2
Vzorek Moire: Nežádoucí vzorek na barevném výtisku způsobený
nesprávným zobrazovacím úhlem polotónů tištěných přes sebe.
Sharpen (Zaostřit)
Zaostří skenovaný
obrázek. (1) Před;
(2) Po.
1
3.
1
2
Colour adjustment (Nastavení barev)
2
Nastavení kvality barev obrázku, aby co nejlépe odpovídala předloze.
Tato funkce používá k úpravě obrázku výchozí nastavení. (1) Před; (2) Po.
Provoz > 80
4.
Auto level (Automatické vyrovnání)
Automaticky upraví oblasti zvýraznění a stínu skenovaného obrázku pro
optimalizaci následujících parametrů:
Používání pokročilých funkcí
2
3
4
5
6
7
1
1.
Klepnutím na tlačítko Switch (Přepínač) (1) zobrazíte panel
pokročilých nastavení (2 až 7). Mezi pokročilá nastavení patří
Highlight / Shadow (Zvýraznění / Stín), Hue / Saturation /
Lightness (Odstín / Sytost / Světlost), Curve (Křivka), Color
Balance (Vyvážení barev) a Color Drop-out (Vynechání barvy).
2.
Highlight / Shadow Levels (Úrovně zvýraznění a stínu)
1
3
2
4
Zvýraznění odpovídá nejsvětlejšímu bodu naskenovaného obrázku,
stín odpovídá nejtmavšímu bodu. Pomocí nástrojů zvýraznění a stínu
lze rozšířit škálu barev a odhalit více detailů na obrázku v barvách šedi
či na barevném obrázku.
Shadow (Stín) (1):Nejtmavší bod obrázku.
Gamma (Gama) (2):Střední tóny obrázku.
Highlight (Zvýraznění) (3):Nejsvětlejší bod obrázku.
Pointer (Ukazatel) (4):Posunutím změníte hodnotu.
Provoz > 81
Při změně hodnoty gama se obrázek změní následujícím způsobem.
1
2
3
1. Hodnota Gamma: 1.0;
2. Hodnota Gamma: 1.4;
3. Hodnota Gamma: 2.0
Při změně hodnoty zvýraznění a stínu se obrázek změní následujícím
způsobem.
1
2
3
4
1. Zvýraznění: 255 / Shadow (Stín): 0 (normální);
2. Zvýraznění: 210 / Shadow (Stín): 10;
3. Zvýraznění: 200 / Shadow (Stín): 0;
4. Zvýraznění: 255 / Shadow (Stín): 50
Provoz > 82
3.
Nastavení křivky
Nastavuje střední tóny obrázku bez výrazného pozměnění nejsvětlejších
a nejtmavších oblastí.
Při posunutí křivky nahoru či dolů se obrázek ztmaví či zesvětlí.
4.
Nastavení odstínu, sytosti a světlosti barev
Obrázek lze zlepšit nastavením úrovně odstínu, sytosti a světlosti.
a
b
c
(a)
Hue (Odstín)
Odstín lze upravit posunutím trojúhelníku doprava či doleva.
(Povšimněte si, že při změně odstínu se zároveň změní
i intenzita barvy.)
(b)
Saturation (Sytost)
Posunutím trojúhelníku doprava zvýšíte sytost, posunutím
doleva sytost snížíte. Úroveň sytosti určuje, zda je barva
bledá či živá.
(c)
Lightness (Světlost)
Posunutím trojúhelníku doprava zvýšíte světlost, posunutím
doleva snížíte světlost.
Provoz > 83
5.
Colour Balance (Vyvážení barev)
Ovládací prvek Color Balance (Vyvážení barev) umožňuje nastavit
optimální kvalitu barev obrázku.
Můžete posunout příslušný ukazatel k barvě (v příkladu výše je vybráno
63 % zelené) nebo případně zadat hodnotu přímo do pole nahoře.
První pole znamená procentní obsah barev Cyan/Red (Azurová/Červená),
druhé barev Magenta/Green (Purpurová/Zelená) a třetí barev Yellow/Blue
(Žlutá/Modrá).
6.
Colour Drop-out (Vynechání barvy)
Po klepnutí na tlačítko se zobrazí následující dialogové okno. To umožňuje
odstranit jeden z barevných kanálů: R (Červená), G (Zelená) nebo B
(Modrá). Tato funkce je obzvláště užitečná při konverzi obrázku na text
pomocí softwaru OCR.
POZNÁMKA
Tato funkce podporuje pouze černobílé obrázky a obrázky
v odstínech šedé.
Provoz > 84
7.
Custom Settings (Vlastní nastavení)
Klepnutím na tlačítko Custom Settings (Vlastní nastavení) otevřete
dialogové okno, kde můžete uložit svá nastavení skenování a konfigurace.
Okno obsahuje dvě karty: Scan Settings (Nastavení skenování)
a Configuration Settings (Nastavení konfigurace).
Další nástroje
1
1.
2
3
4
Measuring Unit (Měrná jednotka). Ukazuje používaný měrný
systém. Klepnutím na tlačítko můžete změnit měrnou jednotku.
Možnosti: Inch (Palec), cm, Pixel (Bod)
2.
Výběr velikosti papíru : Card 4" x 2.5" (Pohlednice 4 x 2,5 palce),
Photo 5" x 3.5" (Fotografie 5 x 3,5 palce), Photo 3.5" x 5"
(Fotografie 3,5 x 5 palců), Photo 4" x 6" (Fotografie 4 x 6 palců),
Photo 6" x 4" (Fotografie 6 x 4 palce), A5, B5, A4, Letter a Scanner
Maximum (Maximum skeneru).
3.
Image Size (Velikost obrázku). Zobrazuje velikost obrázku pro
skenovanou oblast.
4.
Lock Image (Zamknutí obrázku). Uzamknutí šířky a výšky výstupu.
Provoz > 85
Údržba
Očekávaná životnost spotřebních částí
POZNÁMKA
Pokud displej LCD zobrazuje zprávu TONER LOW (Nedostatek
toneru) nebo je tisk vybledlý, otevřete nejprve horní kryt a zkuste
kazetu několikrát protřepat, aby se v ní toner rovnoměrně rozprostřel.
Tímto způsobem získáte z tonerové kazety „maximum".
Jako vodítko uvádíme očekávanou životnost těchto částí:
>
Toner
První kazeta:
Zařízení je dodáváno s azurovým, purpurovým a žlutým tonerem
postačujícím na 2 250 stran formátu A4, přičemž toner na
750 stran se použije k naplnění obrazového válce (zbývá tedy
1 500 stran A4).
Náhradní kazeta:
POKRYTÍ STRÁNKY A4
(TÉTO BARVY)
2,5%
5,0%
10%
černá
12 000
6 000
3 000
azurová
10 000
5 000
2 500
purpurová
10 000
5 000
2 500
žlutá
10 000
5 000
2 500
>
Obrazový válec: přibližně 20 000 stran (při běžném kancelářském
použití, kdy 20 % tisku představuje tisk pouze jedné strany, 30 %
představuje tisk dokumentů o třech stranách a 50 % představuje
dokumenty o 15 a více stranách).
>
Přenosový pás: přibližně 60 000 stran formátu A4.
>
Zapékací jednotka: přibližně 60 000 stran formátu A4.
Údržba > 86
Podrobnosti pro objednávku spotřebních částí
POLOŽKA
ŽIVOTNOST
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Toner, černý
6 000 A4 při 5 % *
43324424
Toner, azurový
5 000 A4 při 5 % *
43324423
Toner, purpurový
5 000 A4 při 5 % *
43324422
Toner, žlutý
5 000 A4 při 5 % *
43324421
Obrazový válec, černý
20 000 stran A4*
43381724
Obrazový válec, azurový
20 000 stran A4*
43381723
Obrazový válec, purpurový
20 000 stran A4*
43381722
Obrazový válec, žlutý
20 000 stran A4*
43381721
Zapékací jednotka
60 000 stran A4*
43363203
Přenosový pás
60 000 stran A4 při
3 stranách na úlohu
43363402
*
Průměrná životnost: 20 % stran při souvislém tisku, 50 % stran při
3 stranách na úlohu a 30 % stran při 1 straně na úlohu.
Aby nedošlo k poškození výrobku a aby byla zajištěna jeho úplná
funkčnost, byl tento model navržen tak, aby fungoval pouze při použití
originálních tonerových kazet z nabídky tiskových řešení Oki (Oki Printing
Solutions). Poznáte je podle ochranné známky Oki Printing Solutions
(Tisková řešení Oki). Kterákoliv jiná tonerová kazeta pravděpodobně
nebude vůbec fungovat, přestože bude označena jako „kompatibilní“.
Pokud by však fungovala, pravděpodobně by byla snížena kvalita tisku
a výkon výrobku. Použití neoriginálních výrobků může mít za následek
zneplatnění záruky.
Údržba > 87
Výměna spotřebních částí
Výměna tonerové kazety
UPOZORNĚNÍ!
Chcete-li zabránit plýtvání tonerem a chybám tonerového čidla,
nevyměňujte tonerové kazety, dokud se nezobrazí zpráva
PRAZDNY TONER.
Toner používaný v tomto zařízení je velmi jemný, suchý prášek.
Je obsažen ve čtyřech kazetách, každá kazeta obsahuje jednu barvu:
azurovou, purpurovou, žlutou, černou.
Připravte si list papíru, na který při instalaci nové kazety odložíte použitou
kazetu.
Starou kazetu vložte do obalu, ve kterém byla dodána nová kazeta.
Při likvidaci kazety s obalem postupujte zodpovědně: Dodržujte všechny
směrnice, všechna doporučení atd. vztahující se na recyklaci odpadu.
Rozsypaný tonerový prášek lehce smet’te, případně odstraňte všechny
zbytky studeným vlhkým hadrem.
Nepoužívejte horkou vodu a nikdy nepoužívejte žádné rozpouštědlo.
Skvrny by pak byly trvalé.
VAROVÁNÍ!
Pokud toner vdechnete, vypijte trochu vody. Pokud se vám
dostane do očí, vypláchněte je velkým množstvím studené vody.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Údržba > 88
1.
Opatrně zvedněte skener.
2.
Stiskněte uvolňovací západku (a) a úplně otevřete horní kryt
víceúčelového zařízení (b).
b
a
VAROVÁNÍ!
Jestliže bylo víceúčelové zařízení v provozu, fixační jednotka
může být horká. Oblast zapékací jednotky je zřetelně označena.
Nedotýkejte se jí.
Údržba > 89
3.
Všimněte si polohy čtyř kazet.
1
2
3
4
1. Kazeta s azurovou barvou
2. Kazeta s purpurovou barvou
3. Kazeta se žlutou barvou
4. Kazeta s černou barvou
(a)
Vytáhněte úplně barevnou uvolňovací páčku (1) na kazetě,
kterou chcete vyměnit, směrem k přední části víceúčelového
zařízení.
1
Údržba > 90
4.
Zvedněte pravý konec kazety, táhněte ji doprava, aby se její levý
konec uvolnil podle obrázku, a kazetu vyjměte z víceúčelového
zařízení.
1
2
5.
Kazetu položte opatrně na papír, abyste tonerem neznečistili
nábytek.
UPOZORNĚNÍ!
Zelený povrch obrazového válce je velmi choulostivý a citlivý
na světlo. Nedotýkejte se ho a nevystavujte ho normálnímu
osvětlení místnosti po dobu delší než 5 minut. Pokud je třeba
kazety s tonerem ponechat mimo zařízení déle, sklopte horní
kryt. Nikdy nevystavujte obrazový válec přímému slunečnímu
světlu ani jasnému pokojovému osvětlení.
6.
Vyjměte novou kazetu z krabice, ale obal zatím nesnímejte.
Údržba > 91
7.
Lehce několikrát protřepejte kazetu ze strany na stranu,
aby se v ní toner uvolnil a rovnoměrně rozprostřel.
8.
Odstraňte obal a odlepte lepicí pásku ze spodní části kazety.
9.
Uchopte kazetu nahoře v její střední části tak, aby barevná páčka
byla napravo, a vložte kazetu do tiskárny na jednotku obrazového
válce, odkud jste vyjmuli starou kazetu.
Údržba > 92
10.
Nejprve vložte levý konec kazety do horní části jednotky
obrazového válce a zatlačte ho proti pružině v jednotce
obrazového válce, potom pravý konec kazety sklopte
dolů na jednotku obrazového válce.
1
11.
2
Mírně na kazetu zatlačte směrem dolů, abyste se ujistili, že
je pevně umístěna, a zatlačte na barevnou páčku (1) směrem
k zadní části víceúčelového zařízení. Tím se kazeta upevní
na svém místě a uvolní se přístup toneru do jednotky
obrazového válce.
1
Údržba > 93
12.
Zavřete horní kryt a pevně ho po obou stranách stiskněte dolů,
až západky zaklapnou.
13.
Opatrně sklopte skener.
Výměna obrazového válce
UPOZORNĚNÍ!
Jedná se o zařízení citlivé na statickou elektřinu,
zacházejte s ním opatrně.
Zařízení obsahuje čtyři obrazové válce: pro azurovou, purpurovou, žlutou
a černou barvu.
1.
Opatrně zvedněte skener.
Údržba > 94
2.
Stiskněte uvolňovací západku (a) a úplně otevřete horní kryt
víceúčelového zařízení (b).
b
a
VAROVÁNÍ!
Pokud bylo zařízení zapnuté, je zapékací jednotka horká. Oblast
zapékací jednotky je zřetelně označena. Nedotýkejte se jí.
3.
Všimněte si polohy čtyř kazet.
1
2
3
4
1. Kazeta s azurovou barvou
2. Kazeta s purpurovou barvou
3. Kazeta se žlutou barvou
4. Kazeta s černou barvou
Údržba > 95
4.
Uchopte obrazový válec ve středu horní části, zvedněte ho a spolu
s tonerovou kazetou ho vyjměte z víceúčelového zařízení.
5.
Kazetu položte opatrně na papír, abyste neznečistili nábytek a aby
se nepoškodil zelený povrch válce.
UPOZORNĚNÍ!
Zelený povrch obrazového válce na spodní části kazety je velmi
choulostivý a citlivý na světlo. Nedotýkejte se ho a nevystavujte
ho normálnímu osvětlení místnosti po dobu delší než 5 minut.
Jestliže musí být jednotka obrazového válce mimo víceúčelové
zařízení po delší dobu, zabalte ji do černého plastového sáčku,
aby na ni nesvítilo světlo. Nikdy nevystavujte obrazový válec
přímému slunečnímu světlu ani jasnému pokojovému osvětlení.
6.
V pozici, kdy je barevná uvolňovací páčka kazety (1) napravo,
zatáhněte za páčku směrem k sobě. Tím se uvolní spojení
mezi tonerovou kazetou a kazetou obrazového válce.
1
Údržba > 96
7.
Zvedněte pravý konec tonerové kazety, vytáhněte ji doprava, aby
se uvolnil její levý konec (viz obrázek), a vyjměte kazetu z kazety
obrazového válce. Položte tonerovou kazetu na list papíru, aby
se nepotřísnil nábytek.
2
1
8.
Vyjměte novou kazetu obrazového válce z obalu a umístěte ji na
papír, na který jste položili starou kazetu. Zacházejte s ní stejně
jako se starou kazetou. Před likvidací starou kazetu zabalte do
obalu po nové kazetě.
9.
Položte tonerovou kazetu na novou kazetu obrazového válce
podle obrázku. Zatlačte nejprve levý konec a potom sklopte pravý
konec dovnitř. (Není třeba v tomto okamžiku použít novou kazetu
s tonerem, pokud množství toneru ve staré kazetě není příliš malé.)
1
2
Údržba > 97
10.
Zatlačte na barevnou uvolňovací páčku (1) směrem od sebe,
čímž tonerovou kazetu připevníte k nové jednotce obrazového
válce a uvolníte přístup toneru do jednotky obrazového válce.
1
11.
Uchopte celou sadu ve středu horní části a vložte ji na její místo do
víceúčelového zařízení tak, aby kolíčky na obou koncích zapadly
do zářezů po stranách dutiny.
12.
Zavřete horní kryt a pevně ho po obou stranách stiskněte dolů,
až západky zaklapnou.
Údržba > 98
13.
Opatrně sklopte skener.
POZNÁMKA
Pokud chcete zařízení vrátit nebo ho potřebujete z libovolného důvodu
přemístit, zajistěte, aby byla nejprve vyjmuta jednotka obrazového
válce a umístěna do dodaného obalu. Zabráníte tak rozlití toneru.
Výměna přenosového pásu
Pásový posuvník se nachází pod čtyřmi obrazovými válci. Posuvník
je třeba vyměnit přibližně po každých 60 000 stranách.
Před otevřením horního krytu zařízení vypněte a nechte zapékací jednotku
po dobu asi 10 minut chladnout.
1.
Opatrně zvedněte skener.
Údržba > 99
2.
Stiskněte uvolňovací západku (a) a úplně otevřete horní kryt
víceúčelového zařízení (b).
b
a
VAROVÁNÍ!
Pokud bylo zařízení zapnuté, je zapékací jednotka horká. Oblast
zapékací jednotky je zřetelně označena. Nedotýkejte se jí.
3.
Všimněte si polohy čtyř kazet. Kazety je nezbytně nutné vrátit na
místo ve stejném pořadí.
1
2
3
4
1. Kazeta s azurovou barvou
2. Kazeta s purpurovou barvou
3. Kazeta se žlutou barvou
4. Kazeta s černou barvou
Údržba > 100
4.
Vyjměte všechny čtyři jednotky obrazových válců z víceúčelového
zařízení a uložte je na bezpečném místě, na kterém nejsou
vystaveny přímému působení světla a tepla.
UPOZORNĚNÍ!
Zelený povrch obrazového válce ve spodní části každé kazety
je velmi choulostivý a citlivý na světlo. Nedotýkejte se ho
a nevystavujte ho normálnímu osvětlení místnosti po dobu
delší než 5 minut. Jestliže musí být jednotka obrazového válce
mimo víceúčelové zařízení po delší dobu, zabalte ji do černého
plastového sáčku, aby na ni nesvítilo světlo. Nikdy nevystavujte
obrazový válec přímému slunečnímu světlu ani jasnému
pokojovému osvětlení.
Údržba > 101
5.
Najděte dvě příchytky (5) po obou stranách pásu a držadlo (6)
vpředu.
5
6
5
6.
Obě příchytky otočte o 90° doleva. Tím se pás uvolní z tělesa
víceúčelového zařízení.
7.
Zatáhněte za držadlo (6) směrem nahoru, pásový posuvník
se sklopí k přední straně. Potom ho vyjměte ze zařízení.
8.
Vložte nový pásový posuvník na jeho místo v zařízení tak, aby
držadlo bylo vpředu a ozubený pohon směřoval k zadní stěně
zařízení. Ozubený pohon vložte do hnacího zařízení v levém
zadním rohu tiskárny a pásový posuvník položte naplocho do
víceúčelového zařízení.
9.
Otočte obě příchytky (5) o 90° doprava, až zapadnou. Tím se
jednotka pásového posuvníku upevní na svém místě v tiskárně.
10.
Vrat’te všechny čtyři obrazové válce spolu s jejich tonerovými
kazetami do tiskárny ve stejném pořadí, v jakém jste je z tiskárny
vyjímali: azurová (úplně vzadu), purpurová, žlutá a černá
(úplně vpředu).
Údržba > 102
11.
Zavřete horní kryt a pevně ho po obou stranách stiskněte dolů,
až západky zaklapnou.
12.
Opatrně sklopte skener.
Výměna zapékací jednotky
Zapékací jednotka je umístěna uvnitř víceúčelového zařízení hned za
čtyřmi jednotkami obrazových válců.
VAROVÁNÍ!
Pokud bylo víceúčelové zařízení zapnuté, budou některé
součásti zapékací jednotky velmi horké. Se zapékací jednotkou
zacházejte velmi opatrně, uchopte ji vždy pouze za držadlo,
které je pouze mírně teplé. Tuto oblast jasně označuje varovná
nálepka.
Před otevřením horního krytu zařízení vypněte a nechte zapékací jednotku
po dobu asi 10 minut chladnout.
Údržba > 103
1.
Opatrně zvedněte skener.
2.
Stiskněte uvolňovací západku (a) a úplně otevřete horní kryt
víceúčelového zařízení (b).
b
a
3.
Najděte držadlo (1) na horní straně zapékací jednotky.
Údržba > 104
4.
Zatáhněte za dvě příchytné páčky (2) zapékací jednotky směrem
k přední části tiskárny tak, aby byly zcela ve vzpřímené poloze.
1
C
2
M
Y
K
5.
Uchopte zapékací jednotku za držadlo (1), zvedněte ji přímo
nahoru a odložte mimo víceúčelové zařízení. Jestliže je zapékací
jednotka stále ještě teplá, umístěte ji na plochou podložku, která
se teplem nepoškodí.
6.
Vyjměte novou zapékací jednotku z krabice a odstraňte balící
materiál.
7.
Uchopte novou zapékací jednotku za držadlo a přesvědčte se,
zda je správně natočena. Příchytné páčky (2) musí být ve zcela
vzpřímené poloze a dvě vymezující patky (3) musí směřovat
směrem k vám.
2
3
Údržba > 105
2
8.
Vložte zapékací jednotku do víceúčelového zařízení, vložte
vymezující patky (3) do odpovídajících drážek v kovové přepážce
oddělující oblast zapékací jednotky od obrazových válců.
9.
Zatlačte na dvě příchytné páčky (2) směrem k zadní části
víceúčelového zařízení, tím se zapékací jednotka upevní na místě.
C
2
M
Y
K
10.
Zavřete horní kryt a pevně ho po obou stranách stiskněte dolů,
až západky zaklapnou.
11.
Opatrně sklopte skener.
Údržba > 106
Čištění
Čištění automatického podavače dokumentů
Někdy může dojít ke znečištění vodicí podložky sady nebo podávacích
válečků inkoustem, částečkami toneru nebo papírovým prachem.
V takovém případě skenovací modul pravděpodobně nebude plynule
podávat dokumenty. Pokud k takové situaci dojde, postupujte podle
níže uvedeného návodu k čištění.
1.
Navlhčete bavlněný hadřík isopropanolem (95%).
2.
Opatrně otevřete přední kryt automatického podavače dokumentů.
3.
Otřete podávací váleček (1) pohybem ze strany na stranu.
1
2
4.
Přetočte váleček prstem a opakujte krok 3, dokud nebude zcela
čistý. Dejte pozor, abyste nezavadili o pružiny poblíž vodicí
podložky nebo je nepoškodili (2).
5.
Otřete vodicí podložku (2) směrem shora dolů. Dejte pozor abyste
přitom nezachytili pružiny.
6.
Zavřete přední kryt automatického podavače.
Údržba > 107
Čištění desky dokumentu
Desku dokumentu je někdy nutné vyčistit. Zajistíte tak optimální kvalitu
obrazu a výkon.
Postup pro čištění skleněné desky:
1.
Otevřete kryt dokumentu (1).
1
3
2
2.
Navlhčete čistý měkký hadřík isopropanolem (95%).
3.
Opatrně otřete desku dokumentu (2) a bílý list (3) na spodní
straně krytu dokumentu a odstraňte tak prach a částečky toneru.
4.
Zavřete kryt dokumentu (1).
Údržba > 108
Čištění hlav s diodami LED
Hlavu s diodami LED je třeba vyčistit vždy, když výtisk není čistý, když jsou
na výtiscích bílé čáry, nebo když je text rozmazaný.
Při čištění čočky není třeba víceúčelové zařízení vypínat.
1.
Opatrně zvedněte skener.
2.
Stiskněte uvolňovací západku (a) a úplně otevřete horní kryt
víceúčelového zařízení (b).
b
a
Údržba > 109
3.
Jemně otřete povrch hlavy s diodami LED měkkým ubrouskem.
UPOZORNĚNÍ
Na čištění hlavy s diodami LED nepoužívejte metylalkohol nebo
jiná rozpouštědla, jinak může dojít k poškození povrchu čočky.
4.
Zavřete horní kryt a pevně ho po obou stranách stiskněte dolů,
až západky zaklapnou.
5.
Opatrně sklopte skener.
Údržba > 110
Instalace volitelného vybavení
V této části je vysvětleno, jak do víceúčelového zařízení instalovat
volitelné vybavení. K volitelnému vybavení patří:
>
duplexní jednotka (pro oboustranný tisk),
>
přídavná pamět’ RAM,
>
pevný disk o velikosti 40 GB,
>
přídavný zásobník papíru,
>
úložná skříň.
Kódy pro objednání
PŘÍSLUŠENSTVÍ
KÓD PRO OBJEDNÁNÍ
Duplexní jednotka
43347502
Pamět’ RAM:
256 MB
01182901
512 MB
01182902
Pevný disk 40 GB
01184501
Přídavný zásobník papíru
43347609
Úložná skříň
09004619
Duplexní jednotka
Duplexní jednotka umožňuje oboustranný tisk, při kterém je menší
spotřeba papíru a práce s dlouhými dokumenty je snazší. Umožňuje také
tisk brožur, při kterém je spotřeba papíru ještě menší a práce s dlouhými
dokumenty ještě snazší.
Duplexní jednotka se zasune přímo do zadní části víceúčelového zařízení
a k instalaci není třeba žádné nářadí.
1.
Vybalte novou jednotku a odstraňte z ní veškerý přepravní
materiál.
2.
Vypněte víceúčelové zařízení. Není nutné odpojovat napájecí
kabel.
Instalace volitelného vybavení > 111
3.
Otočte jednotku správnou stranou nahoru podle obrázku a
zasuňte ji do otvoru za zadním panelem. Při zasouvání jednotky
se panel otočí dovnitř. Zasuňte jednotku až na doraz, dokud
nezaklapne na místo.
4.
Zapněte víceúčelové zařízení a počkejte, až se zahřeje
(asi 1 minutu).
5.
Vytiskněte přehled nabídek:
2
6.
4
1
3
(a)
Stiskněte tlačítko Menu (1) na ovládacím panelu skeneru.
(b)
Pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ (2)
přejděte do nabídky Tisk sestav a jedním stisknutím tlačítka
OK (3) vyberte přehled nabídky.
(c)
Dalším stisknutím tlačítka OK (3) přehled nabídky
vytiskněte.
(d)
Po vytištění přehledu nabídky ukončete systém nabídky
stisknutím tlačítka Návrat (4).
Prohlédněte si první stránku s přehledem nabídky.
V horní části stránky mezi dvěma horizontálními čarami naleznete
aktuální konfiguraci víceúčelového zařízení. V seznamu konfigurace
by mělo být uvedeno, že je nainstalována duplexní jednotka.
Nastavte ovladač tiskárny pro systém Windows, aby bylo možné
plně využít nových funkcí. Viz část „Nastavení ovladačů tiskárny
pro systém Windows“ na straně 119.
Instalace volitelného vybavení > 112
Rozšíření paměti
V této části je popsána instalace přídavné paměti RAM do víceúčelového
zařízení.
Tento model je vybaven hlavní pamětí o velikosti 256 MB. Tuto pamět’
je možné rozšířit přídavnou pamět’ovou deskou o velikosti 256 MB nebo
512 MB. Celková velikost paměti tak může být až 512 MB nebo 768 MB.
1.
Vypněte víceúčelové zařízení a odpojte napájecí kabel.
2.
Otevřete přístupový panel na straně zařízení.
3.
Opatrně vyjměte novou pamět’ovou desku z obalu. Snažte se
s deskou manipulovat pouze pomocí jejích krátkých stran a pokud
možno se nedotýkejte žádných kovových částí. Zejména se
nedotýkejte konektoru na hraně desky.
4.
Pamět’ová deska má v konektoru na hraně desky malý výřez, který
je blíž k jedné straně desky než ke druhé.
Instalace volitelného vybavení > 113
5.
Najděte v zařízení patici pro přídavnou pamět’ RAM (1).
6.
Uchopte novou pamět’ovou desku za kratší strany tak, aby
konektor na její hraně směřoval do patice pro přídavnou pamět’
RAM a malý výřez byl blíže spodní části zařízení.
7.
Opatrně zasuňte desku do patice až na doraz, dokud nezaklapne
na místo.
8.
Zavřete přístupový panel a zatlačením na horní část ho zajistěte.
9.
Zapojte napájecí kabel a zapněte víceúčelové zařízení.
Instalace volitelného vybavení > 114
10.
Když je víceúčelové zařízení připraveno k tisku, vytiskněte přehled
nabídky:
2
11.
4
1
3
(a)
Stiskněte tlačítko Menu (1) na ovládacím panelu skeneru.
(b)
Pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ (2) přejděte
do nabídky Tisk sestav a jedním stisknutím tlačítka OK (3)
vyberte přehled nabídky.
(c)
Dalším stisknutím tlačítka OK (3) přehled nabídky
vytiskněte.
(d)
Po vytištění přehledu nabídky ukončete systém nabídky
stisknutím tlačítka Návrat (4).
Prohlédněte si první stránku s přehledem nabídky.
V horní části stránky mezi dvěma vodorovnými čarami je zobrazena
aktuální konfigurace víceúčelového zařízení. Seznam konfigurace
obsahuje údaj o celkové velikosti paměti.
Tento údaj by měl udávat celkovou velikost nainstalované paměti
(velikost paměti, kterou jste nainstalovali, plus 256 MB).
Instalace volitelného vybavení > 115
Pevný disk
Volitelný interní pevný disk o velikosti 40 GB umožňuje kompletování
tištěných stránek a lze jej použít k ukládání překryvů, maker, fontů a
zabezpečených nebo zkontrolovaných dokumentů, které čekají na
vytištění.
1.
Vypněte víceúčelové zařízení a odpojte napájecí kabel.
2.
Otevřete přístupový panel na straně zařízení.
3.
Zasuňte západku (1) na horní části pevného disku do otvoru (2)
v tiskárně.
4.
Zapojte kabel (3) do konektoru diskové jednotky (4) v tiskárně.
5.
Utáhněte oba šrouby s křídlovou hlavou (5).
2
4
1
5
5
Instalace volitelného vybavení > 116
3
6.
Zavřete přístupový panel a zatlačením na horní část ho zajistěte.
7.
Zapojte napájecí kabel a zapněte víceúčelové zařízení.
8.
Když je víceúčelové zařízení připraveno k tisku, vytiskněte přehled
nabídky:
2
4
1
3
(a)
Stiskněte tlačítko Menu (1) na ovládacím panelu skeneru.
(b)
Pomocí tlačítek ŠIPKA NAHORU/ŠIPKA DOLŮ (2)
přejděte do nabídky Tisk sestav a jedním stisknutím tlačítka
OK (3) vyberte přehled nabídky.
(c)
Dalším stisknutím tlačítka OK (3) přehled nabídky
vytiskněte.
(d)
Po vytištění přehledu nabídky ukončete systém nabídky
stisknutím tlačítka Návrat (4).
Instalace volitelného vybavení > 117
9.
Prohlédněte si první stránku s přehledem nabídky.
V horní části stránky mezi dvěma horizontálními čarami naleznete
aktuální konfiguraci víceúčelového zařízení. Zde by mělo být
uvedeno, že je nainstalována jednotka pevného disku.
Nastavte ovladač tiskárny pro systém Windows, aby mohl využít
nainstalovanou jednotku pevného disku. Nové funkce pak budou ihned
k dispozici. Viz část „Nastavení ovladačů tiskárny pro systém Windows“
na straně 119.
Přídavný zásobník papíru
1.
Vypněte víceúčelové zařízení a odpojte napájecí kabel.
2.
Položte přídavný zásobník papíru na místo.
3.
Zvedněte víceúčelové zařízení a s pomocí vodítek ho usaďte
na přídavný zásobník papíru. Při manipulaci dodržujte
bezpečnostní pokyny.
4.
Vyhledejte bezpečnostní svorku, stiskněte ji a uzamkněte zařízení
na místě.
5.
Znovu připojte napájecí kabel a zapněte víceúčelové zařízení.
POZNÁMKA
V případě potřeby převozu tohoto produktu nezapomeňte nejprve
odjistit bezpečnostní svorku a vyjmout přídavný zásobník papíru.
Instalace volitelného vybavení > 118
Úložná skříň
Informace naleznete v pokynech výrobce.
Nastavení ovladačů tiskárny pro systém Windows
Po nainstalování volitelného vybavení bude možná nutné znovu nastavit
ovladač tiskárny pro systém Windows, aby byly nové funkce dostupné
pro aplikace systému Windows.
Pokud je víceúčelové zařízení sdíleno více uživateli různých počítačů,
musí být ovladač nastaven v počítači každého uživatele.
Uvedená dialogová okna platí pro systém Windows XP. Dialogová okna
v jiných verzích systému Windows se mohou mírně lišit.
Ovladač pro jazyk PCL
Pokud jste nainstalovali přídavnou pamět’, není nutné měnit nastavení
ovladače tiskárny pro jazyk PCL a můžete tuto část přeskočit.
Jestliže jste nainstalovali duplexní jednotku nebo pevný disk, postupujte
následujícím způsobem:
1.
Z nabídky Start nebo z ovládacího
panelu systému Windows otevřete
okno Tiskárny (v systému
Windows XP okno Tiskárny a faxy).
2.
Klepněte pravým tlačítkem myši
na ikonu této tiskárny a z místní
nabídky vyberte příkaz Vlastnosti.
3.
Na kartě Možnosti zařízení
zaškrtněte políčko pro volitelné
vybavení, které jste právě
nainstalovali.
4.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti. Potom zavřete
okno Tiskány.
Instalace volitelného vybavení > 119
Ovladač pro jazyk PostScript
Ovladač se musí nastavit pro každé volitelné vybavení, které bylo
nainstalováno.
1.
Z nabídky Start nebo z ovládacího
panelu systému Windows otevřete
okno Tiskárny (v systému
Windows XP okno Tiskárny a faxy).
2.
Klepněte pravým tlačítkem myši na
ikonu této tiskárny a z místní
nabídky vyberte příkaz Vlastnosti.
3.
Na kartě Nastavení zařízení
vyhledejte seznam instalovatelných
součástí. Upravte nastavení těchto
součástí tak, aby byla v souladu s
novými funkcemi, které jste právě nainstalovali.
4.
Klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti. Potom zavřete
okno Tiskány.
Instalace volitelného vybavení > 120
Odstraňování potíží
Odstranění uvíznutého papíru
Budete-li při používání tiskových médií dodržovat doporučení uvedená
v této příručce a budete-li tisková média před použitím udržovat v dobrém
stavu, měla by vám toto víceúčelové zařízení spolehlivě sloužit po mnoho
let. Papír se může občas zaseknout a tato část vysvětluje, jak můžete
zaseknutý papír snadno a rychle odstranit.
Příčinou uvíznutí papíru může být špatné podávání papíru buď ze
zásobníku papíru, nebo z libovolného jiného místa v zařízení, kterým papír
při tisku prochází. Když papír uvízne, tiskárna se ihned zastaví a výstražná
dioda na ovládacím panelu indikuje uvíznutí. Tisknete-li více stránek
(nebo více kopií) a odstraníte-li dobře viditelný zaseknutý list papíru,
neočekávejte, že ostatní listy již projdou tiskárnou bez problémů. Normální
provoz tiskárny může být obnoven až po odstranění všech zaseknutých
listů z tiskárny.
V automatickém podavači
V případě, že papír uvízne, postupujte při vyjímání papíru takto:
1.
Pokud je již list papíru částečně
vytažen z automatického
podavače dokumentů, uchopte ho
a pokuste se ho zlehka vytáhnout.
POZNÁMKA
Nejde-li vytáhnout snadno,
netahejte ho silou.
2.
Opatrně otevřete přední kryt
automatického podavače
směrem doleva.
3.
Opatrně vytáhněte papír
z jednotky podavače.
4.
Zavřete přední kryt
automatického podavače.
Odstraňování potíží > 121
V tiskárně
1.
Pokud je list papíru již částečně zasunutý do tiskárny, pokuste
se ho zlehka vytáhnout. Nejde-li vytáhnout snadno, netahejte
ho silou. Později ho můžete vyjmout zezadu.
2.
Opatrně zvedněte skener.
3.
Stiskněte uvolňovací západku (a) a úplně otevřete horní kryt
víceúčelového zařízení (b).
b
a
VAROVÁNÍ!
Pokud bylo zařízení zapnuté, je zapékací jednotka horká. Oblast
zapékací jednotky je zřetelně označena. Nedotýkejte se jí.
Odstraňování potíží > 122
4.
Všimněte si polohy čtyř kazet.
1
2
3
4
1. Kazeta s azurovou barvou
2. Kazeta s purpurovou barvou
3. Kazeta se žlutou barvou
4. Kazeta s černou barvou
Chcete-li získat přístup k cestě papíru, musíte vyjmout všechny
čtyři obrazové válce.
5.
Uchopte azurový obrazový válec za prostředek horní části,
zvedněte ho a spolu s tonerovou kazetou ho vyjměte z tiskárny.
6.
Kazetu položte opatrně na papír, abyste neznečistili nábytek a aby
se nepoškodil zelený povrch válce.
UPOZORNĚNÍ!
Zelený povrch obrazového válce na spodní části kazety je velmi
choulostivý a citlivý na světlo. Nedotýkejte se ho a nevystavujte
ho normálnímu osvětlení místnosti po dobu delší než 5 minut.
Odstraňování potíží > 123
7.
Stejným způsobem vyjměte zbývající obrazové válce.
8.
Podívejte se do víceúčelového zařízení a zkontrolujte,
zda na pásovém posuvníku nejsou vidět listy papíru.
4
3
2
1
(a)
Chcete-li odstranit list papíru z přední části pásu (1),
zvedněte ho opatrně z pásu a vytáhněte ho dopředu
do prázdného prostoru pro válce.
UPOZORNĚNÍ!
Při oddělování papíru od pásu nepoužívejte žádné ostré
ani drsné předměty. Mohli byste poškodit povrch pásu.
Odstraňování potíží > 124
(b)
Chcete-li odstranit list papíru ze střední části pásu (2),
opatrně oddělte papír od povrchu válce a vyjměte ho
z tiskárny.
4
3
2
1
(c)
Chcete-li odstranit list papíru právě vsunutý do zapékací
jednotky (3), oddělte horní okraj listu papíru od pásu.
Stisknutím uvolňovací páčky (4) zapékací jednotky směrem
dopředu a dolů uvolní zapékací jednotka sevření papíru.
Pak můžete papír vytáhnout z tiskárny prázdným prostorem
pro obrazové válce. Uvolněte páčku, zvedne se zpět do
původní polohy.
POZNÁMKA
Je-li list papíru již zasunutý do zapékací jednotky (je vidět jen malý
kousek), nepokoušejte se ho vytáhnout. Odstraňte ho ze zadní části
víceúčelového zařízení podle pokynů v dalším kroku.
Odstraňování potíží > 125
9.
Začněte jednotkou azurového obrazového válce, která je nejblíže
u zapékací jednotky, a nainstalujte všechny čtyři válce zpět ve
správném pořadí.
1
2
3
4
1. Kazeta s azurovou barvou
2. Kazeta s purpurovou barvou
3. Kazeta se žlutou barvou
4. Kazeta s černou barvou
Uchopte celou sadu ve středu horní části a vložte ji na její místo do
víceúčelového zařízení tak, aby kolíčky na obou koncích zapadly
do zářezů po stranách dutiny.
10.
Opatrně sklopte horní kryt tiskárny tak, aby ještě nezaklapl.
Zabráníte tak nadměrnému osvětlení válců světlem v místnosti
po dobu, kdy budete zkoumat, zda zbývající oblasti neobsahují
uvíznutý papír.
Odstraňování potíží > 126
11.
Otevřete zadní výstupní zásobník (5) a zkontrolujte, zda není
zaseknutý papír v zadní části cesty papíru tiskárnou (6).
6
5
Vyjměte všechny nalezené listy papíru.
Pokud je papír příliš nízko a je obtížné ho vyjmout, je
pravděpodobně stále sevřen zapékací jednotkou. V takovém
případě zvedněte horní kryt a stiskněte uvolňovací páčku (7)
zapékací jednotky.
7
12.
Po odstranění papíru zavřete zadní výstupní zásobník, pokud
ho nebudete při tisku používat.
Odstraňování potíží > 127
13.
Má-li víceúčelové zařízení nainstalovanou duplexní jednotku,
stiskněte uvolňovací západku ve střední části této jednotky,
otevřete kryt, odstraňte veškerý papír v této oblasti a kryt opět
zavřete.
14.
Zvedněte uvolňovací západku předního krytu a vyklopte ho.
Odstraňování potíží > 128
15.
Zkontrolujte, zda vnitřek krytu neobsahuje zaseknutý papír.
Pokud ano, odstraňte ho a kryt uzavřete.
16.
Vytáhněte zásobník papíru a zkontrolujte, zda je papír v zásobníku
řádně srovnán, zda není poškozen a zda jsou správně nastavena
vodítka papíru. Je-li všechno v pořádku, zásobník papíru zase
zavřete.
Odstraňování potíží > 129
17.
Zavřete horní kryt a pevně ho po obou stranách stiskněte dolů,
až západky zaklapnou.
18.
Opatrně sklopte skener.
Je-li po odstranění veškerého uvíznutého papíru v nabídce Konfigurace
systému nastavena možnost Obnova po uvíznutí papíru na hodnotu
Zapnuto, pokusí se víceúčelové zařízení znovu vytisknout všechny
ztracené stránky.
Odstraňování potíží > 130
Kontrolní seznam problémů s faxem
Pokud se vyskytne problém, před zavoláním servisu si přečtěte seznam
problémů a řešení.
Víceúčelové zařízení nevytáčí telefonní číslo. Zkontrolujte napájecí
kabel a elektrickou zásuvku. Zkontrolujte, zda je ke konektoru LINE na
zadní straně zařízení připojena telefonní linka (ne externí telefon nebo
sluchátko). Pokud je nainstalován externí telefon, zvedněte sluchátko a
zkontrolujte, zda je slyšet oznamovací tón. Pokud není slyšet oznamovací
tón, mohlo dojít k problému s telefonní linkou. Pokud je slyšet oznamovací
tón, víceúčelové zařízení možná používá špatnou metodu vytáčení (pulzní
nebo tónovou) pro danou oblast. Pokud jsou místo vytáčecích pulzů slyšet
různé tóny a v oblasti se používá pulzní vytáčení, změňte parametry
vytáčení (Viz část „Počáteční nastavení“ na straně 37).
Na displeji se zobrazila chyba komunikace. Značí to některý z mnoha
problémů:
>
Víceúčelové zařízení může být nekompatibilní se vzdáleným
zařízením nebo vzdálené zařízení nemusí umožňovat provést
požadovanou funkci, jako je dotazování.
>
Je také možné, že ve vzdáleném zařízení došel papír nebo došlo
k jeho uvíznutí.
>
Chyby komunikace mohou být způsobeny také špatnými
podmínkami na telefonních linkách. Zkuste fax odeslat znovu
a ujistěte se, že vytáčíte správné telefonní číslo.
>
Pokud je pro přístup k vnější lince potřeba vytočit předvolbu nebo
pokud se jedná o mezinárodní hovor, možná je za předvolbou
nebo mezinárodním volacím kódem třeba zadat pauzu (použijte
tlačítko Pause), aby zařízení počkalo na oznamovací tón. Pokud
dochází často k problémům při komunikaci s konkrétním
vzdáleným zařízením, zkuste jeho telefonní číslo naprogramovat
do tlačítka pro rychlé vytáčení a poté pro toto tlačítko změnit
parametry (Viz část „Pokročilé nastavení“ na straně 38).
>
Poslední možností je, že místní nebo vzdálené zařízení může
vyžadovat servis. Zkontrolujte místní víceúčelové zařízení tím,
že se pokusíte odeslat fax jinam.
Odstraňování potíží > 131
Faxování je možné, ale obraz vytisknutý vzdáleným zařízením je
velmi nekvalitní. Obsahuje-li faxovaný dokument malé písmo, složité
obrázky, fotografie nebo je velmi světlý či tmavý, zkuste u faxu změnit
nastavení kvality a hustoty (Viz část „Pokročilé použití“ na straně 69).
Chcete-li vidět, jak bude dokument odeslán, vytvořte v zařízení jeho kopii.
Problém může být způsoben rušením na telefonní lince. Zkuste dokument
odeslat znovu později.
Fax byl odeslán, ale přijatá zpráva je prázdná. Ujistěte se, že je
dokument před faxováním správně vložen, stranou s textem NAHORU
v automatickém podavači dokumentů nebo DOLŮ na skle skeneru.
Obraz nebo přijatý fax je velice nekvalitní. Zkuste v místním zařízení
vytvořit kopii dokumentu a tím ověřit, zda správně funguje. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte osobu, která fax odeslala a požádejte ji o změnu
nastavení kvality a hustoty faxu. Požádejte tuto osobu, aby na svém
zařízení dokument zkopírovala a přesvědčila se tak o jeho správné funkci.
Poté požádejte o opakované odeslání faxu.
Vytáčení bylo provedeno pomocí čísla Rychlého vytáčení, ale nic
se nestalo. Zkontrolujte, zda je číslo Rychlého vytáčení správně
naprogramováno.
Místní víceúčelové zařízení nepřijímá telefonní hovory ani faxy.
Nejdříve zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí kabel. Také
zkontrolujte nastavení režimu příjmu v zařízení. Pokud je povolen režim
ručního příjmu, nebude toto víceúčelové zařízení přijímat faxy automaticky
(Viz část „Ruční příjem“ na straně 42).
Přijaté dokumenty jsou světlé nebo jsou na nich svislé čáry, přestože
je v zařízení dostatek toneru. Jemně otřete povrch čočky pole diod LED
víceúčelového zařízení a poté zkontrolujte, zda zařízení pracuje správně
(Viz část „Čištění hlav s diodami LED“ na straně 109). Pokud víceúčelové
zařízení nepracuje správně, vyjměte obrazový válec (Viz část „Výměna
obrazového válce“ na straně 94), poklepejte na kazetu s tonerem a třikrát
ji pomalu svisle nakloňte o 20 až 30 stupňů. Dejte pozor, aby se vám toner
z kazety nevysypal. Pokud toto nefunguje, je pravděpodobně třeba
vyměnit jednotku obrazového válce. Obrat’te se na svého dodavatele
s žádostí o náhradní jednotku.
Ve víceúčelovém zařízení je nastaveno odložené odeslání, ale
k odeslání nedošlo. Zkontrolujte na displeji, zda je ve víceúčelovém
zařízení nastaven správný čas a datum (Viz část „Počáteční nastavení“
na straně 37).
Odstraňování potíží > 132
Víceúčelové zařízení nedotazuje vzdálené zařízení. Zavolejte osobě
u vzdáleného zařízení a ujistěte se, že jsou dokumenty vloženy a zařízení
je nastaveno do režimu vyžádaného přenosu.
Víceúčelové zařízení je připojeno k pobočkové ústředně, ale nelze
vytáčet vnější čísla. Ujistěte se, že je před každým vytočeným číslem
nebo číslem naprogramovaným ve víceúčelovém zařízení zadána
předvolba (Viz část „Připojení k pobočkové ústředně“ na straně 41).
Víceúčelové zařízení vždy přijme hovor dříve, než je možné
použít externí telefon. Pokud je připojen externí telefon, změňte ve
víceúčelovém zařízení nastavení počtu vyzvánění před odezvou (Viz část
„Pokročilé nastavení“ na straně 38).
Přijaté faxy někdy vypadají zdeformované. Pokud je přijatý dokument
širší nebo delší než papír vložený v zásobníku papíru, zařízení automaticky
zmenší šířku a délku dokumentu tak, aby se vešel na papír. Tento typ
problému může být způsoben také problémy s komunikací.
Odstraňování potíží > 133
Průvodce tiskem
Tato kapitola nabízí pohodlné seznámení s mnoha funkcemi softwaru
ovladače dodávaného s víceúčelovým zařízením.
Přístup k obrazovkám ovladače
Většina popsaných funkcí je přístupná z obrazovek ovladače tiskárny.
Způsob přístupu závisí na použitém počítači a jeho operačním systému.
Dialogová okna ovladače obsahují karty, které poskytují mnoho různých
voleb pro nastavení tisku dokumentů.
Funkce ovladače jsou v systému Windows dostupné dvěma způsoby:
1.
Přímo ze složky Tiskárny systému Windows (v systému
Windows XP složka Tiskárny a faxy).
Pokud zvolíte tuto metodu, budou všechny provedené změny
nastaveny jako výchozí hodnoty ovladače. To znamená, že
zůstanou aktivní pro všechny vaše aplikace, dokud je v konkrétních
případech nezměníte v dialogovém okně Tisk příslušné aplikace.
2.
V dialogovém okně Tisk aplikace.
Zvolíte-li tuto metodu, budou provedené změny zpravidla platné
pouze po dobu spuštění příslušné aplikace, nebo dokud je opět
nezměníte. Po ukončení aplikace se většinou obnoví výchozí
hodnoty ovladače.
POZNÁMKY
1. Nastavení provedená přímo na ovládacím panelu víceúčelového
zařízení představují výchozí hodnoty tiskárny. Určují chování
víceúčelového zařízení, pokud v počítači nezadáte jiné hodnoty.
2. Nastavení výchozích hodnot ovladače má přednost před
výchozími hodnotami víceúčelového zařízení.
3. Nastavení tisku aplikace mají přednost před výchozími
hodnotami víceúčelového zařízení i ovladače.
Průvodce tiskem > 134
Změna výchozích hodnot ovladače
Windows XP/2000/Server 2003
1.
Klepnutím na tlačítko [Start] → [Tiskárny a faxy] otevřete okno
Tiskárny a faxy.
2.
V okně Tiskárny a faxy klepněte pravým tlačítkem myši na
příslušnou ikonu tiskárny a z místní nabídky zvolte příkaz
[Předvolby tisku].
Změna hodnot ovladače v aplikaci
1.
V aplikaci otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2.
Z nabídky [Soubor] zvolte příkaz [Tisk…].
3.
V dialogovém okně Tisk aplikace zkontrolujte, zda je zobrazena
správná tiskárna, a klepněte na tlačítko [Vlastnosti].
Uložená nastavení ovladače pro jazyk PCL
Tato funkce, jedinečná pro ovladače systému Windows pro jazyk PCL,
umožňuje uložit nastavení ovladače tiskárny a znovu je použít později.
Můžete ji využít v případech, kdy často tisknete mnoho různých typů
dokumentů, které vyžadují různá nastavení ovladače tiskárny.
Vyvolání uložených nastavení v ovladačích pro jazyk PCL je jednoduchá
operace, kterou je nutné provést dříve, než případně nastavíte změny
specifické pro konkrétní úlohu. Aby nebylo nutné tento postup opakovat
na více místech příručky, je uveden na tomto místě.
Průvodce tiskem > 135
Uložení sady nastavení ovladače
1.
Proveďte libovolné požadované změny nastavení ovladače,
jak je popsáno v příslušné části této příručky.
2.
Na kartě [Nastavení] ovladače klepněte na tlačítko [Uložit…].
3.
Zadejte popisný název ukládaného nastavení a klepněte na
tlačítko [OK].
Vyvolání uložených nastavení ovladače
1.
Na kartě [Nastavení] ovladače zvolte požadované dříve uložené
[nastavení ovladače].
2.
Dále proveďte libovolná další nastavení pro tuto úlohu, jak je
popsáno v příslušné části této příručky.
Nastavení možností zařízení v ovladači
Tato část vysvětluje, jak zajistit, aby ovladač tiskárny mohl využít veškeré
hardwarové funkce instalované ve víceúčelovém zařízení.
Doplňky jako pevný disk, duplexní jednotka (pro oboustranný tisk),
další zásobníky papíru atd. bude možné použít pouze v případě,
že jsou nastaveny v ovladači tiskárny v počítači.
V některých případech je konfigurace hardwaru víceúčelového zařízení
automaticky detekována při instalaci ovladače. Doporučuje se však
alespoň zkontrolovat, zda jsou v ovladači uvedeny všechny dostupné
hardwarové funkce.
Průvodce tiskem > 136
Tento postup je nezbytný, pokud do víceúčelového zařízení přidáte další
hardwarové funkce poté, co byly ovladače nainstalovány a nastaveny.
1.
Otevřete okno [Vlastnosti] ovladače. (Viz část „Změna výchozích
hodnot ovladače“ na straně 135.)
2.
Vyberte kartu [Možnosti zařízení].
V ovladači systému Windows XP pro jazyk PostScript může být
karta označena jako Nastavení zařízení.
3.
Nastavte možnosti pro všechna instalovaná zařízení, včetně
správného počtu zásobníků papíru, velkokapacitního vstupního
zásobníku, duplexní jednotky atd.
4.
Klepnutím na tlačítko [OK] zavřete okno a uložíte změny.
Černá a šedá (přetisk černé)
Přetisk černé odstraňuje bílé okraje mezi vytištěným písmem a barevným
pozadím.
Přetisk černé lze použít pouze při tisku 100procentně černého textu na
barevném pozadí.
Funkce Přetisknout černě nemusí být v některých aplikacích k dispozici.
POZNÁMKY
1. Funkce Přetisknout černě není obsažena v ovladači systému
Windows pro jazyk PCL 6.
2. Pokud je barva pozadí velmi tmavá, nemusí se toner zapéct
správně. Nastavte světlejší barvu pozadí.
Průvodce tiskem > 137
1.
Na kartě [Možnosti úlohy] klepněte na možnost [Upřesnit].
2.
Zaškrtněte políčko [Přetisknout černě].
Černý tisk (generování černé)
Chcete-li použít funkci Generování černé, je nutné vybrat režim tisku Barva
Office nebo Profesionální grafika.
Víceúčelové zařízení tiskne černou barvu jedním ze dvou způsobů:
Složená černá nebo Opravdová černá.
Složená černá
Složená černá je tvořena kombinací azurového, purpurového, žlutého
a černého toneru.
V některých případech lze tímto způsobem získat lesklejší vzhled díky
většímu množství toneru. Výsledná černá barva také může někdy působit
mírně dohněda.
Funkci složené černé použijte při tisku fotografií.
Průvodce tiskem > 138
Opravdová (čistá) černá
Při tisku opravdové černé barvy se používá pouze černý toner.
Funkci Opravdová černá použijte při tisku kombinace textu a grafiky.
Používáte-li funkci Opravdová černá při tisku fotografií, mohou se tmavé
oblasti fotografií zobrazit černě.
Barva Office
1.
Na kartě [Barva] ovladače tiskárny vyberte možnost [Barva Office]
(1) a klepněte na tlačítko [Možnosti].
1
2
2.
V rámečku [Konečná úprava černé] (2) vyberte požadovanou
možnost: [Automaticky] (umožní tiskárně zvolit optimální
metodu v závislosti na obsahu stránky), [Opravdová černá]
nebo [Složená černá].
Průvodce tiskem > 139
Profesionální grafika
1.
Na kartě [Barva] ovladače tiskárny vyberte možnost [Profesionální
barva] (1) a klepněte na tlačítko [Možnosti].
1
2
2.
Z nabídky [Konečná úprava černé] (2) zvolte upřednostňované
nastavení.
Vylepšení jemných čar
Tuto funkci lze použít při zdůraznění šířky velmi jemných čar (minimální
šířka čáry).
Pokud je tato funkce zapnuta, mohou být v některých aplikacích mezery
v čárových kódech příliš úzké. Pokud k tomu dojde, vypněte funkci
[Upravit ultra jemné čáry].
Průvodce tiskem > 140
1.
Na kartě [Možnosti úlohy] ovladače klepněte na tlačítko [Upřesnit].
2.
Zaškrtnutím políčka zapněte funkci [Upravit ultra jemné čáry].
Pokud je tato možnost zapnuta, zobrazí se v políčku symbol
zaškrtnutí.
Tisk ve stupních šedé
Pokud vyberete možnost Stupně šedé, převede víceúčelové zařízení
všechny barvy na odstíny šedé a tiskne pouze pomocí černého toneru.
Funkci Stupně šedé použijte, chcete-li urychlit tisk kontrolních kopií,
nebo pokud nechcete tisknout barevný dokument v barvě.
1.
Používáte-li ovladač pro jazyk PCL, zvolte na kartě [Nastavení]
ovladače požadované dříve uložené [nastavení ovladače].
Viz „Vyvolání uložených nastavení ovladače“ na straně 136.
Průvodce tiskem > 141
2.
Na kartě [Barva] ovladače klepněte na možnost [Stupně šedé]
a potom klepněte na tlačítko [Možnosti].
3.
Pokud používáte ovladač PS, na kartě [Barva] klepněte na
možnost [Stupně šedé] a potom na tlačítko [Upřesnit], chcete-li
nastavit jas a kontrast.
Průvodce tiskem > 142
Některé aplikace se pokusí nastavit tyto informace o polotónech
obrazovky pro víceúčelové zařízení. Pokud zůstane zapnutá
možnost [Použít polotóny tiskárny], nastaví víceúčelové zařízení
vlastní hodnotu obrazovky polotónů, která poskytne jemnější
výtisky. Doporučuje se ponechat tuto možnost zapnutou.
Možnost [Optimalizované polotóny ve stupních šedé] může mírně
prodloužit dobu tisku, ale poskytuje nejvyšší kvalitu.
Přizpůsobení barev
Základy
K dispozici jsou tři metody správy a nastavení barev dokumentu:
1
3
2
Windows
1.
Správa barev v aplikaci (1).
Některé aplikace pro grafiku a publikování, jako například
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Quark Xpress, mají vlastní
integrované systémy správy barev. Viz „Nastavení ovladače
tiskárny pro vytvoření profilu ICC nebo žádné přizpůsobení barev“
na straně 162.
Většina aplikací tyto funkce správy barev nemá a místo toho
se spoléhá na víceúčelové zařízení nebo operační systém.
2.
Správa barev operačního systému (2).
Průvodce tiskem > 143
3.
Správa barev tiskárny (3).
Pokud tisknete dokument a upravíte nastavení v ovladači tiskárny,
provede víceúčelové zařízení nastavení barev.
POZNÁMKY
1. Pokud chcete z víceúčelového zařízení získat optimální výsledky,
používejte pouze jeden systém správy barev.
2. Chcete-li použít systém správy barev víceúčelového zařízení,
zkontrolujte, zda je vypnutá správa barev v aplikaci a v operačním
systému.
3. Použití správy barev na více úrovních může vést k neočekávaným
výsledkům.
Obsah této příručky
Tato kapitola popisuje pouze systém správy barev tiskárny.
1
3
2
Windows
Chcete-li získat další informace o správě barev své aplikace nebo
operačního systému, přečtěte si dokumentaci dodanou s aplikačním
softwarem nebo počítačem.
Průvodce tiskem > 144
Správa barev tiskárny
Vaše tiskárna má dva samostatné systémy správy barev – Barva Office
a Profesionální grafika.
1
3
2
Windows
3a
3b
>
Barva Office (3a) –„Barva Office“ na straně 147
>
Jedná se o jednodušší systém správy barev, který je navržen
tak, aby se snadno používal. Systém Barva Office je doporučen
uživatelům, kteří nejsou odborníky na barvu, ale chtějí dosáhnout
dobrých výsledků při tisku z programů, jako je například sada
Microsoft Office.
>
Profesionální grafika (3b) – „Profesionální grafika“ na straně 150
Tento výkonný systém správy barev je založen na profilech
barev ICC.
Profily lze pomocí speciálního nástroje načíst na pevný disk
víceúčelového zařízení a potom lze použít přizpůsobení barev
pro všechny příchozí tiskové úlohy.
Systém správy barev Profesionální grafika se doporučuje
uživatelům, kteří jsou již obeznámeni s přizpůsobením barev
založeným na profilech ICC a vyžadují vyšší stupeň kontroly barev.
Průvodce tiskem > 145
O barvách RGB a CMYK
Některé aplikace umožňují vytvářet a upravovat dokumenty pomocí barev
RGB nebo CMYK. Barvy CMYK obvykle podporují pouze profesionální
aplikace pro grafiku a publikování. Většina programů podporuje pouze
barvy RGB, například programy sady Microsoft Office nebo webové
prohlížeče.
Pokud vaše aplikace nenabízí volbu mezi barvami RGB a CMYK, lze
předpokládat, že podporuje pouze barvy RGB.
Barevný model RGB je založen na třech primárních barvách světla:
Red (červená), Green (zelená) a Blue (modrá). Tento model používají
skenery, digitální fotoaparáty a počítačové monitory.
Barevný model CMYK vychází z tiskových inkoustů nebo tonerů v barvách
Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá) a Black (černá).
O ovladačích tiskárny
V závislosti na svém operačním systému máte někdy možnost volby
z více ovladačů kompatibilních s víceúčelovým zařízením. Můžete si
vybrat ovladač tiskárny podle toho, zda podporuje data barev CMYK.
PODPORA
DAT RGB
PODPORA
DAT CMYK
Ovladač pro jazyk PCL 5c
✔
✘
Ovladač pro jazyk PCL 6
✔
✘
Ovladač pro jazyk PostScript
✔
✔
Průvodce tiskem > 146
Barva Office
Tato část popisuje funkce ovladače tiskárny pro správu barev tiskárny
Barva Office.
Správa barev Barva Office obsahuje dvě různé sady možností:
MOŽNOSTI RGB
MOŽNOSTI CMYK
(POUZE POSTSCRIPT)
Monitor (6500 K) – auto
SWOP
Monitor (6500 K) – percepční
EuroScale
Monitor (6500 K) – živý
Japan Color
Monitor (9300 K)
Digitální fotoaparát
sRGB
POZNÁMKA
Možnosti pro data CMYK nejsou k dispozici v ovladačích tiskárny
systému Windows pro jazyk PCL 5c nebo PCL 6. Tyto ovladače
tiskárny podporují pouze data barev RGB.
Možnosti správy Barva Office sice umožňují nastavit data CMYK, ale
důrazně se doporučuje, abyste místo toho použili možnosti správy
Profesionální grafika. Tisknete-li data CMYK, poskytují možnosti správy
Profesionální grafika vyšší účinek a flexibilitu.
Průvodce tiskem > 147
Barva Office – možnosti RGB
Správa barev Barva Office poskytuje souhrn několika předvolených
hodnot přizpůsobení barev pro data RGB.
Každá z těchto předvoleb mění barvu výtisku mírně odlišným způsobem.
Tyto možnosti přizpůsobení barev RGB jsou k dispozici ve všech
ovladačích tiskárny.
PŘEDVOLBA
VYSVĚTLENÍ
Monitor (6500 K) – auto
Výběr optimální předvolby souladu barev závisí na typu
dokumentu.
Při tisku fotografií se vybere možnost 6500 K – percepční.
Při tisku grafiky a textu se vybere možnost 6500 K – živý.
Monitor (6500 K) – percepční
Optimalizováno pro tisk fotografií. Při tisku barev
je zdůrazněna sytost.
Monitor (6500 K) – živý
Optimalizováno pro tisk fotografií a kancelářské grafiky.
Tiskárna používá ještě vyšší saturaci než při nastavení
Monitor (6500 K) – percepční.
Monitor (9300 K)
Při tisku barev je zdůrazněna světlost.
Použijte toto nastavení, máte-li problém dosáhnout
správných barev při tisku z aplikací sady Microsoft Office.
Digitální fotoaparát
Optimalizováno pro fotografie z digitálního fotoaparátu.
Výsledky se budou lišit v závislosti na fotografovaném
objektu a na podmínkách, za kterých byla fotografie
pořízena.
sRGB
Víceúčelové zařízení se pokusí reprodukovat barevný
rozsah sRGB. To může být vhodné k dosažení
přizpůsobení barev ze vstupního zařízení s rozsahem
sRGB, jako je např. skener nebo digitální fotoaparát.
Průvodce tiskem > 148
Tyto informace se týkají ovladačů systému Windows pro jazyk PCL 5c,
PCL 6 a PostScript.
1.
Na kartě [Barva] ovladače tiskárny vyberte možnost [Barva Office]
(1) a klepněte na tlačítko [Možnosti].
1
2
2.
Vyberte předvolbu ze seznamu [Možnosti přizpůsobení barvy] (2).
Vlastní nastavení barvy Office RGB
pomocí nástroje Oprava barev
Pokud předvolby Barva Office nevyhovují vašim požadavkům, poskytuje
nástroj Oprava barev možnosti dalšího nastavení. Nástroj Oprava barev
poskytuje dvě metody úprav nastavení Barva Office:
1.
Lze nastavit celkový vzhled výtisku úpravou hodnot Odstín, Sytost
a Gama.
2.
Je možné nastavit konkrétní barvy palety používané v aplikacích
sady Microsoft Office. Tato nastavení ovlivňují pouze jednotlivé
barvy palety.
Průvodce tiskem > 149
Profesionální grafika
Tato část popisuje možnosti přizpůsobení barev, které poskytuje systém
Profesionální grafika.
Systém přizpůsobení barev Profesionální grafika je založen na profilech
ICC. Tyto profily lze načíst do víceúčelového zařízení pomocí nástroje
Asistent profilu a potom vybrat v ovladači tiskárny. Při odeslání úlohy
do víceúčelového zařízení jsou profily ICC použity na tiskovou úlohu
ve víceúčelovém zařízení.
POZNÁMKY
1. Některé funkce systému přizpůsobení barev Profesionální grafika
lze použít pouze v případě, že je víceúčelové zařízení vybaveno
pevným diskem. Pevný disk víceúčelového zařízení je nutný, pokud
chcete do víceúčelového zařízení načíst a použít vlastní profily ICC.
2. Interní pevný disk víceúčelového zařízení je volitelné příslušenství.
3. Pokud víceúčelové zařízení pevný disk neobsahuje, lze
pouze vybrat výchozí výrobní profily, které jsou vestavěné
ve víceúčelovém zařízení.
Jak lze používat systém přizpůsobení barev
Profesionální grafika?
Systém přizpůsobení barev Profesionální grafika je výkonný a flexibilní.
Následuje několik příkladů použití systému přizpůsobení barev
Profesionální grafika:
Přizpůsobení barev víceúčelového zařízení se vstupním
zařízením RGB
Pomocí profilů ICC skeneru, digitálního fotoaparátu nebo monitoru lze
zajistit přizpůsobení barev víceúčelového zařízení se vstupním zařízením.
Simulace tiskárny
Víceúčelové zařízení může simulovat barevný výstup jiné tiskárny,
dokonce i při tisku dokumentů RGB. Chcete-li dosáhnout optimálních
výsledků, používejte při simulaci barevného výstupu jiných tiskáren
dokumenty CMYK.
Simulace inkoustových barev CMYK
Víceúčelové zařízení může simulovat barevný výstup komerční tiskárny
(inkousty SWOP, Euroscale nebo Japan Color).
Průvodce tiskem > 150
Přesnější barvy víceúčelového zařízení
Pokud jste vytvořili vlastní profily pomocí softwaru na vytváření profilů
ICC jiného dodavatele, můžete je načíst do víceúčelového zařízení
a použít při tisku.
Typy podporovaných profilů ICC
Systém přizpůsobení barev Profesionální grafika podporuje čtyři třídy
profilů ICC:
TYPY PROFILŮ
POPIS
Zdroj RGB
Tyto profily popisují zařízení, pomocí kterého byla zachycena data
RGB (např. skener nebo digitální fotoaparát).
(vstup RGB)
Vstupní profil RGB může být také profil monitoru, pokud potřebujete
zajistit soulad s obrazovkou.
Simulace CMYK
(vstup CMYK)
Tyto profily popisují zařízení CMYK, jehož barvy chcete simulovat.
Zpravidla to může být tiskárna jiného výrobce nebo ofsetová
tiskárna.
Profily pro komerční tiskové inkousty, jako např. SWOP nebo
Euroscale, jsou již vestavěné ve víceúčelovém zařízení.
Tiskárna
(výstup CMYK)
Tento profil popisuje barevné vlastnosti vašeho víceúčelového
zařízení.
Ve víceúčelovém zařízení jsou již vestavěné výchozí výrobní profily,
ale v případě potřeby je můžete nahradit svými vlastními.
Spojovací profil
Jedná se o speciální typ profilu ICC, který převádí přímo mezi
dvěma prostory CMYK.
Spojovací profil může například přímo převádět z prostoru CMYK
jiné tiskárny na prostor CMYK vašeho víceúčelového zařízení.
Pracovní postup systému Profesionální grafika –
přehled
Používání systému přizpůsobení barev Profesionální grafika má tři kroky:
1.
Získání nebo vytvoření profilů ICC (viz dále)
2.
Načtení profilů ICC na pevný disk víceúčelového zařízení
(strana 152)
3.
Výběr profilů ICC v ovladači tiskárny při tisku (strana 153)
Průvodce tiskem > 151
Krok 1 – Získání nebo vytvoření profilů ICC
Kde lze získat požadované profily?
TYP PROFILU
MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ PROFILŮ
Zdroj RGB
Zdrojové profily RGB lze získat od výrobce skeneru, fotoaparátu
nebo monitoru.
(vstup RGB)
Simulace CMYK
(vstup CMYK)
Tiskárna
(výstup CMYK)
Spojovací profil
Simulační profil lze získat u výrobce tiskárny, kterou chcete
simulovat.
Výchozí výrobní profily vašeho víceúčelového zařízení jsou
vestavěné. Požadujete-li vyšší přesnost, můžete vytvořit vlastní
profil víceúčelového zařízení pomocí softwaru na vytváření profilů
ICC jiného dodavatele.
Spojovací profily můžete vytvořit pomocí softwaru na vytváření
profilů ICC jiného dodavatele.
Uvědomte si, že některé programy na vytváření profilů ICC
neumožňují vytvářet spojovací profily.
Krok 2 – Načtení profilů ICC na pevný disk
víceúčelového zařízení
Profily lze načíst na pevný disk víceúčelového zařízení pomocí nástroje
Asistent profilu.
1.
Spust’te nástroj Asistent profilu.
2.
Vyberte víceúčelové zařízení.
Pokud nástroj Asistent profilu používáte poprvé, měli byste povolit,
aby vyhledal kompatibilní zařízení.
Vyberte typ připojení Network (TCP/IP) (Sít’ (TCP/IP)) a klepnutím
na tlačítko Start spust’te vyhledávání.
Pokud znáte adresu IP víceúčelového zařízení, můžete ji zadat ručně.
3.
Hlavní okno nástroje Asistent profilu zobrazuje profily, které jsou
uloženy na pevném disku vybraného víceúčelového zařízení.
Postup načtení nového profilu do víceúčelového zařízení:
(a)
Klepněte na tlačítko Přidat.
(b)
Vyberte profil ICC na pevném disku počítače.
Průvodce tiskem > 152
(c)
Po výběru profilu jej můžete přidat do víceúčelového
zařízení jako jeden ze čtyř typů profilu – Zdroj RGB,
Simulace CMYK, Tiskárna nebo Spojovací.
(d)
Dostupné možnosti závisí na vybraném profilu ICC. Pokud
jste například vybrali profil CMYK, bude pravděpodobně
možné přidat jej do tiskárny pouze jako výstupní profil
Simulace CMYK nebo Tiskárna.
(e)
Vyberte číslo od 1 do 12. Toto číslo umožňuje určit profil
v ovladači tiskárny.
1
(f)
2
Chcete-li načíst profil ICC do víceúčelového zařízení,
klepněte na tlačítko [OK].
Krok 3 – Výběr profilů ICC v ovladači tiskárny
Položky vybrané v ovladači tiskárny závisí na úkolu přizpůsobení barev,
který chcete provést.
Příklady výběru profilů ICC pro různé úkoly přizpůsobení barev jsou
uvedeny v dalších částech této příručky.
Průvodce tiskem > 153
Přizpůsobení barev pro monitor, skener nebo
fotoaparát
Systém přizpůsobení barev Profesionální grafika lze použít k dosažení
souladu barev tiskárny se vstupním zařízením RGB, jako je například
monitor, skener nebo digitální fotoaparát.
1
2
3
5
6
4
1. Data RGB
2. Vytištěný dokument
3. Zdrojový profil RGB
4. Skener, monitor, fotoaparát atd.
5. Výstupní profil tiskárny
6. Ponechejte nastavenu možnost Auto nebo vyberte
vlastní profil.
Chcete-li zajistit soulad se vstupním zařízením RGB, načtěte nejdříve
zdrojový profil RGB a profil tiskárny (volitelně) na pevný disk víceúčelového
zařízení pomocí nástroje Asistent profilu. Viz část „Krok 2 – Načtení profilů
ICC na pevný disk víceúčelového zařízení“ na straně 152.
Po načtení profilů zvolte příslušná nastavení v ovladači tiskárny, jak je
popsáno níže.
Tyto informace se týkají ovladačů systému Windows pro jazyk PCL 5c,
PCL 6 a PostScript.
Průvodce tiskem > 154
Chcete-li dosáhnout souladu barev se vstupním zařízením RGB, jako je
např. monitor, skener nebo digitální fotoaparát, vyberte v ovladači tiskárny
následující možnosti:
1.
Na kartě [Barva] ovladače tiskárny vyberte možnost [Profesionální
grafika].
1
2
3
4
2.
Vyberte položku [Profil ICC přizpůsobení barvy] (2).
3.
Vyberte profil ICC odpovídající zařízení, se kterým chcete
zajistit soulad, jako je například monitor, skener nebo digitální
fotoaparát (3).
Nezapomeňte, že názvy „Zdroj RGB 1“, „Zdroj RGB 2“ atd. se
týkají čísla přiřazeného profilu v nástroji Asistent profilu. Viz část
„Krok 2 – Načtení profilů ICC na pevný disk víceúčelového zařízení“
na straně 152.
Průvodce tiskem > 155
4.
Vyberte výstupní profil tiskárny (4).
Pokud je vybrána možnost [Auto], použijí se výchozí výrobní profily
vestavěné ve víceúčelovém zařízení. Jestliže jste vytvořili vlastní
profil víceúčelového zařízení pomocí softwaru na vytváření profilů,
vyberte jej zde.
POZNÁMKA
Pokud jste vybrali vlastní výstupní profil (4), budete mít také možnost
nastavit vykreslení. Viz část „Vykreslení“ na straně 161.
Simulace jiné tiskárny – zdrojová data RGB
Systém přizpůsobení barev Profesionální grafika umožňuje simulovat
barevný výstup jiné tiskárny.
1
2
3
5
6
4
1. Data RGB
2. Vytištěný dokument
3. Zdrojový profil RGB
4. Skener, monitor, fotoaparát atd.
5. Výstupní profil tiskárny
6. Ponechejte nastavenu možnost Auto nebo vyberte
vlastní profil.
POZNÁMKY
1. Uvědomte si, že pokud má zařízení, které chcete simulovat,
jiné možnosti barev než vaše víceúčelové zařízení, nemusí
být přesná simulace barev možná. Může být například obtížné
reprodukovat přesně barvy inkoustové tiskárny na tiskárně
používající toner.
2. Rozdíly v rozsahu tisknutelných barev mezi různými zařízeními
mohou navíc způsobit nepřesnosti v simulaci pomocí zdrojových
dat RGB. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků při simulaci
barevného výstupu jiných tiskáren, důrazně se doporučuje
použít jako zdroj data CMYK. Viz „Simulace inkoustových barev
CMYK – zdrojová data CMYK“ na straně 159.
Průvodce tiskem > 156
Pokud chcete simulovat výstup jiné tiskárny, musíte pomocí nástroje
Asistent profilu načíst do víceúčelového zařízení alespoň dva profily:
>
Zdrojový profil RGB
>
Cílový profil simulace
>
Výstupní profil tiskárny (volitelný)
Po načtení profilů zvolte příslušná nastavení v ovladači tiskárny, jak je
popsáno níže.
Pokud používáte zdrojový dokument RGB, simulujte výstup jiné tiskárny
výběrem následujících nastavení v ovladači tiskárny:
1.
Na kartě [Barva] ovladače tiskárny vyberte možnost [Profesionální
grafika].
1
2
3
5
4
2.
Vyberte možnost [Simulace tiskárny] (2).
3.
Vyberte profil ICC odpovídající zařízení, které se používá při
zachycení nebo zobrazení zdrojového dokumentu. Může se
jednat o monitor, skener nebo digitální fotoaparát (3).
Průvodce tiskem > 157
4.
Nezapomeňte, že názvy „Zdroj RGB 1“, „Zdroj RGB 2“ atd. se
týkají čísla přiřazeného profilu v nástroji Asistent profilu. Viz část
„Krok 2 – Načtení profilů ICC na pevný disk víceúčelového
zařízení“ na straně 152.
5.
Vyberte cílový profil simulace (4).
6.
Tento profil odpovídá tiskárně, kterou chcete simulovat.
7.
Chcete-li získat černé a šedé odstíny, které se tisknou pouze
pomocí černého toneru, zaškrtněte políčko [Zachovat černou].
Tato funkce sice zajistí lepší kvalitu tisku, ale černé a šedé
odstíny nebudou simulovány přesně.
8.
Vyberte výstupní profil (5).
9.
Pokud je vybrána možnost [Auto], použijí se výchozí výrobní
profily vestavěné ve víceúčelovém zařízení. Jestliže jste vytvořili
vlastní profil pomocí softwaru na vytváření profilů, vyberte jej zde
a zvolte vykreslení. Viz část „Vykreslení“ na straně 161.
Průvodce tiskem > 158
Simulace inkoustových barev CMYK – zdrojová
data CMYK
Systém přizpůsobení barev založený na profilech ICC umožňuje simulovat
výstup na komerčních tiskárnách.
Můžete si vybrat typy inkoustů, které se nejčastěji používají v různých
světových regionech:
>
Euroscale – Evropa
>
Swop – severní Amerika
>
Toyo – Japonsko
Chcete-li tisknout simulace inkoustových barev CMYK, musíte použít
dodaný ovladač tiskárny pro jazyk PostScript.
1
2
3
5
6
4
1. Data CMYK
2. Vytištěný dokument
3. Vstupní profil CMYK
4. Zařízení CMYK, které chcete simulovat
(např. tiskárna SWOP)
5. Výstupní profil tiskárny
6. Ponechejte nastavenu možnost Auto nebo
vyberte vlastní profil.
Simulaci inkoustových barev CMYK lze sice provádět pomocí možností
systému Barva Office v ovladači tiskárny, ale doporučuje se provádět
tyto simulace pomocí systému přizpůsobení barev Profesionální grafika,
protože poskytuje další možnosti nastavení, jako například použití funkce
Zachovat černou nebo zadání alternativního výstupního profilu tiskárny.
POZNÁMKA
Tyto informace se týkají pouze ovladačů systému Windows pro jazyk
PostScript.
Průvodce tiskem > 159
Používáte-li zdrojový dokument CMYK, proveďte simulaci inkoustových
barev CMYK pomocí následujícího nastavení ovladače tiskárny:
1
2
4
3
5
1.
Na kartě [Barva] ovladače tiskárny vyberte možnost [Profesionální
grafika] (1) a klepněte na tlačítko [Možnosti].
2.
Vyberte položku [Profil ICC přizpůsobení barvy] (2).
3.
Vyberte hodnotu [Vstupní profil CMYK] (3) odpovídající zařízení,
se kterým chcete zajistit soulad, jako je například tiskárna SWOP
nebo Euroscale. Pokud chcete použít jiný profil inkoustu CMYK,
vyberte jej zde jako příslušný profil „Zdroj CMYK x“.
Nezapomeňte, že názvy „Zdroj CMYK 1“, „Zdroj CMYK 2“ atd. se
týkají čísla přiřazeného profilu v nástroji Asistent profilu. Viz část
„Krok 2 – Načtení profilů ICC na pevný disk víceúčelového zařízení“
na straně 152.
Možnost [Zachovat černou] použijte, chcete-li zachovat původní
informace o šedé komponentě (kanál K). Pokud je možnost
[Zachovat černou] vypnutá, mohou se šedé prvky tisknout pomocí
směsi toneru CMYK namísto pouze toneru K (černý).
Průvodce tiskem > 160
4.
Vyberte výstupní profil tiskárny (4).
Pokud je vybrána možnost [Auto], použijí se výchozí výrobní profily
vestavěné ve víceúčelovém zařízení. Jestliže jste vytvořili vlastní
profil pomocí softwaru na vytváření profilů, vyberte jej zde.
Pokud jste vybrali jiný profil než [Auto], vyberte [Vykreslení] (5).
(Viz část „Vykreslení“ na straně 161.)
Vykreslení
Pokud při výběru výstupního profilu tiskárny vyberete kterýkoli jiný profil než
[Auto], můžete vybrat Vykreslení. Vykreslení jsou v podstatě sady pravidel
určující zpracování barev, které spadají mimo oblast tisknutelných barev.
Vyberte vykreslení, které nejlépe vyhovuje tištěnému dokumentu.
Percepční
Tato možnost se doporučuje při tisku fotografií.
Percepční vykreslení obvykle při tisku sníží sytost všech barev. Díky tomu
se do rozsahu tiskárny dostanou netisknutelné barvy a zároveň zůstanou
zachovány poměry barev.
Sytost
Tato možnost se doporučuje při tisku obchodní grafiky, pokud chcete
dosáhnout živých barev. Při tomto nastavení nemusí být barvy přesné,
protože důraz je kladen na zachování sytosti.
Relativní kolorimetrika
Tato možnost je optimální při tisku plných barev a odstínů. Možnost
Relativní kolorimetrika použijte při tisku z kreslicího programu, jako
je například Adobe Illustrator nebo Macromedia Freehand.
Absolutní kolorimetrika
Tato možnost je doporučena, pokud na víceúčelovém zařízení kontrolujete
obrázky, které jsou určeny k výstupu na komerční tiskárně. Důsledkem
může být viditelný barevný nádech výtisku, protože se tiskárna pokusí
simulovat i bělost papíru cílového zařízení.
Průvodce tiskem > 161
Pouze černý text/grafika
Při tisku dokumentu se často čistě černé odstíny netisknou výhradně
pomocí černého toneru. Místo toho se tyto čistě černé odstíny někdy
převádějí a tisknou pomocí směsi tonerů CMYK.
Použití funkce Pouze černý text/grafika zajišt’uje, že čistě černý text
a grafika v dokumentu se vytisknou pouze pomocí černého toneru.
To znamená, že následující barvy v dokumentu budou vytištěny pouze
pomocí černého toneru:
RGBRed (červená) = 0, Green (zelená) = 0, Blue (modrá) = 0
CMYKCyan (azurová) = 0%, Yellow (žlutá) = 0%, Magenta (purpurová) = 0%,
Black (černá) = 100%
Přesnost přizpůsobení barvy
Když víceúčelové zařízení zajišt’uje přizpůsobení barev, musí provádět
mnoho výpočtů při převodech mezi různými barevnými formáty (RGB,
CMYK atd.). Tyto výpočty mohou určitou dobu trvat.
Možnost [Přesnost přizpůsobení barvy] umožňuje zvolit mezi
přizpůsobením barev vyšší kvality (spotřebuje více času) a rychlejším,
ale méně přesným přizpůsobením barev.
Nastavení ovladače tiskárny pro vytvoření profilu ICC
nebo žádné přizpůsobení barev
Pokud vytváříte profily ICC pomocí softwaru jiného dodavatele, vyberte
možnost [Zakázat přizpůsobení barvy pro vytvoření profilu]. Tato možnost
vypne všechny funkce správy barev tiskárny a také zabrání tomu, aby
víceúčelové zařízení omezovalo sílu vrstvy toneru.
Používáte-li přizpůsobení barev v aplikaci, vyberte možnost [Použít
přizpůsobení barvy v aplikaci]. Tato možnost vypne všechny funkce správy
barev tiskárny.
Průvodce tiskem > 162
1.
Na kartě [Barva] ovladače tiskárny pro jazyk PCL vyberte možnost
[Profesionální grafika] (1) a klepněte na tlačítko [Možnosti].
2.
Pokud vytváříte profil ICC pomocí softwaru pro vytváření profilů od
jiného dodavatele, vyberte možnost [Zakázat přizpůsobení barvy
pro vytvoření profilu] (2). Možnost [Použít soulad barev v aplikaci]
(3) vyberte, pokud chcete vypnout všechny funkce správy barev
tiskárny a použít soulad barev v aplikaci.
1
2
3
Možnosti dokončování
Víceúčelové zařízení poskytuje mnoho různých možností dokončování
dokumentu, pomocí kterých můžete kontrolovat výslednou podobu
vytištěného dokumentu.
V závislosti na zapojených hardwarových součástech, at’ již jsou dodávány
standardně nebo jako volitelné vybavení, a na modelu tiskárny může
systém nabízet řadu možností.
Podrobné informace o těchto možnostech viz:
>
„Tisk brožury (použití)“ na straně 164
>
„Snášení“ na straně 167
>
„Separace barev“ na straně 168
>
„Oddělování tiskových úloh ve frontě“ na straně 169
>
„Tisk první stránky“ na straně 170
Průvodce tiskem > 163
>
„Vlastní velikost stránky“ na straně 171
>
„Oboustranný (duplexní) tisk“ na straně 174
>
„Tisk více stránek na jeden list (Až N)“ na straně 176
>
„Tisk plakátu“ na straně 177
>
„Přizpůsobit na stránku“ na straně 178
>
„Vodotisky“ na straně 179
Tisk brožury (použití)
Tisk brožury v ovladačích systému Windows umožňuje tisk vícestránkových
dokumentů, jejichž stránky jsou seřazeny a uspořádány tak, aby bylo
možné dokončený výstup složit jako brožuru. Stránky formátu A4 jsou
obvykle zmenšeny na formát A5 a vytištěny vedle sebe na obou stranách
papíru ve formátu A4, aby bylo možné papír složit jako brožuru.
Protože tato funkce tiskne na obě strany papíru, vyžaduje instalaci
duplexní jednotky ve víceúčelovém zařízení a 256 MB další paměti
(celkem 512 MB).
POZNÁMKY:
1. Chcete-li zjistit velikost aktuálně instalované paměti, vytiskněte
pomocí ovládacího panelu tiskárny přehled nabídky.
2. Některé aplikace tisk brožur nepodporují, ale většina ano.
Používáte-li ovladač pro jazyk PostScript a plánujete tisk dlouhého
dokumentu (více než asi 16 stránek), můžete jej vytisknout po částech
v rozsahu 8 nebo 16 stránek. Tento postup se nazývá signatura a
umožňuje, abyste se při vytváření brožury vyhnuli skládání příliš silného
stohu papíru. Dokument bude potom vytištěn jako řada brožur, které
můžete složit nad sebe. Toto uspořádání je obvykle pohlednější.
Výše uvedená hlediska se nevztahují na použití ovladače pro jazyk PCL,
protože lze signaturu nastavit v rámci ovladače a dlouhé dokumenty je
možné přímo tisknout jako řadu brožur.
Všimněte si, že počet stránek v brožuře je vždy násobkem čtyř, protože se
tisknou dvě stránky na každou stranu jednotlivých listů papíru. Pokud není
počet stránek dokumentu násobkem čtyř, bude poslední jedna, dvě nebo
tři stránky složené brožury prázdné.
Průvodce tiskem > 164
Windows PostScript
(pouze Windows 2000/XP/Server 2003)
1.
V ovladači na kartě [Rozložení] vyberte z rozevíracího seznamu
[Stránky na list] možnost [Brožura].
2.
Zkontrolujte, zda je možnost oboustranného tisku nastavena
na hodnotu [Otočit na krátké hraně].
POZNÁMKA
Pokud není volba Brožura zobrazena, zkontrolujte, zda je v ovladači
povolena možnost Duplex. („Nastavení možností zařízení v ovladači“
na straně 136)
Průvodce tiskem > 165
Windows PCL
1.
V ovladači na kartě [Nastavení] vyvolejte libovolné uložené
[nastavení ovladače], které chcete použít.
2.
Z rozevíracího seznamu [Dokončovací režim] zvolte možnost
[Brožura] a klepněte na položku [Možnosti].
3.
V okně Možnosti můžete nastavit velikost [signatury], počet
[stránek] na jednu stranu papíru a [Okraj na vazbu], pokud bude
dokument silnější. Obrázek v tomto okně znázorňuje účinky všech
provedených nastavení.
POZNÁMKA
Pokud není volba Brožura zobrazena, zkontrolujte, zda je v ovladači
povolena možnost Duplex. (Viz část „Nastavení možností zařízení
v ovladači“ na straně 136.)
Průvodce tiskem > 166
Snášení
Tato funkce umožňuje tisk více kopií vícestránkového dokumentu tak,
aby byly stránky jednotlivých kopií seřazeny.
Stránky bez snášení se tisknou takto
1
1
2
1
2
3
2
3
3
Stránky se snášením se tisknou takto
1
2
1
3
2
1
3
2
3
Snášení v aplikaci – Některé aplikace mají v možnostech tisku funkci
snášení. V tomto případě zajišt’uje snášení dokumentu aplikace a může
úlohu do víceúčelového zařízení odeslat vícekrát. Tato metoda je obecně
pomalejší, ale může být spolehlivější.
Snášení v tiskárně – Tato část popisuje funkci snášení, která je
vestavěna do ovladači tiskárny. V tomto případě se úloha dočasně
ukládá do paměti víceúčelového zařízení nebo na pevný disk v tiskárně
(pokud je nainstalován) a snášení zajišt’uje víceúčelové zařízení. Tato
metoda je obvykle rychlejší, ale nemusí fungovat ze všech aplikací.
Průvodce tiskem > 167
Pokud při použití snášení ve víceúčelovém zařízení nastanou potíže,
použijte místo ní možnost snášení v možnostech tisku příslušné aplikace.
1.
Používáte-li ovladač pro jazyk PCL, nejdříve na kartě [Nastavení]
zvolte libovolná [nastavení ovladače], která chcete použít. Viz část
„Vyvolání uložených nastavení ovladače“ na straně 136.
2.
Na kartě [Možnosti úlohy] zvolte z rozevíracího seznamu [Kopie]
počet kopií, chcete vytisknout.
3
3.
Zaškrtněte políčko [Snášení].
Separace barev
Funkce separace barev vytiskne každou ze čtyř primárních barev jako
samostatný obrázek ve stupních šedé. Tato funkce umožňuje kontrolu
relativních hustot každé ze čtyř tonerových barev ve vytištěném dokumentu.
Čím tmavší je oblast, tím více odpovídající tonerové barvy se použije při
plnobarevném tisku.
Průvodce tiskem > 168
1.
V ovladači pro jazyk Postscript klepněte na kartě [Barva] na
tlačítko [Upřesnit].
2.
Z rozevíracího seznamu vyberte [separace], které chcete
vytisknout.
Oddělování tiskových úloh ve frontě
Pokud sdílíte víceúčelové zařízení s jinými uživateli, může být vhodné
tisknout mezi tiskovými úlohami speciální stránku, která umožní vyhledat
úlohy jednotlivých uživatelů v zásobníku papíru víceúčelového zařízení.
V systému Windows se tato stránka nazývá oddělovací stránka.
Oddělovací stránku lze nastavit v okně výchozích vlastností ovladače
tiskárny. Přístup k tomuto nastavení poskytuje přímo systém Windows,
nikoli aplikace. Viz „Změna výchozích hodnot ovladače“ na straně 135.
2
1
Průvodce tiskem > 169
1.
V ovladači na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko [Oddělovací
stránka…] (1).
2.
Klepněte na tlačítko [Procházet] (2), přejděte na soubor s obrázkem
oddělovací stránky, který chcete použít, a klepněte na tlačítko [OK].
Tisk první stránky
Tisk první stránky znamená, že se první (titulní) stránka tiskové úlohy
podává z jednoho zásobníku papíru a zbývající stránky tiskové úlohy
se podávají z jiného zásobníku.
Tato funkce není k dispozici v ovladačích systému Windows pro jazyk
PostScript.
1.
Na kartě Nastavení zvolte libovolná uložená nastavení ovladače,
která chcete použít. Viz „Vyvolání uložených nastavení ovladače“
na straně 136.
2.
Klepněte na možnost [Volby podávání papíru].
3.
Zaškrtněte políčko [Použijte jiný zdroj pro první stránku].
4.
Zvolte zásobník, ze kterého chcete podávat titulní stránku, a typ
papíru z rozevíracích seznamů [Zdroj] a [Hmotnost].
Průvodce tiskem > 170
Vlastní velikost stránky
Tato funkce umožňuje tisk na tisková média s nestandardními rozměry.
K podávání médií nestandardní velikosti se používá víceúčelový zásobník.
Umožňuje podávat tisková média šířky přibližně 76 mm až 328 mm s
délkou od 90 mm do 1 200 mm. Skutečné limity se mírně liší v závislosti
na použitém ovladači tiskárny a operačním systému v počítači.
Některé aplikace neumožňují dosáhnout požadovaných výsledků s
tiskovými médii nestandardní velikosti a získání požadovaných výsledků
může vyžadovat více pokusů.
Windows XP/2000 PostScript
1.
V ovladači na kartě [Rozložení] klepněte na tlačítko [Upřesnit].
2.
V okně Rozšířené možnosti zvolte pod položkou [Papír/výstup]
z rozevíracího seznamu [Rozměr papíru] možnost [Vlastní velikost
stránky PostScript].
Průvodce tiskem > 171
3.
V okně Definice vlastní
velikosti stránky
PostScript zvolte z
rozevíracího seznamu
[Směr podávání papíru].
Dostupné volby:
Krátká hrana
napřed
Stránka je ve formátu na výšku a do víceúčelového zařízení
se podává horním okrajem stránky.
Dlouhá hrana
napřed
Stránka je ve formátu na šířku a do víceúčelového zařízení
se podává horním okrajem stránky.
Krátká hrana
napřed, otočená
Stránka je ve formátu na výšku a do víceúčelového zařízení
se podává spodním okrajem stránky.
Dlouhá hrana
napřed, otočená
Stránka je ve formátu na šířku a do víceúčelového zařízení
se podává spodním okrajem stránky.
Všimněte si, že dostupné rozsahy velikosti se vymění, pokud
změníte směr podávání papíru mezi volbou na výšku a na šířku.
Nezapomeňte, že šířka víceúčelového zásobníku je omezena na
délku hrany listu formátu A4 (297 mm). Pokud je tedy papír delší,
je nutné jej podávat krátkou hranou napřed.
4.
Chcete-li zabránit tisku příliš blízko hrany papíru, můžete také
umístit obrázek stránky na papír pomocí možnosti [Posunutí].
Posunutí relativně ke směru [svisle] zvětšuje levý okraj.
Posunutí relativně ke směru [vodorovně] zvětšuje horní okraj
(normální podávání) nebo dolní okraj (otočené podávání).
5.
Klepnutím na tlačítko [OK] zavřete okno Definice vlastní velikosti
stránky PostScript.
6.
Klepnutím na tlačítko [OK] zavřete okno Rozšířené možnosti.
7.
V okně ovladače zvolte jako [Zdroj papíru] možnost [Víceúčelový
zásobník].
Průvodce tiskem > 172
Windows PCL
1.
V ovladači na kartě [Nastavení] vyberte libovolné dříve uložené
nastavení, které chcete použít.
2.
Klepněte na tlačítko [Volby podávání papíru].
3.
V okně Volby podávání papíru klepněte na [Vlastní velikost].
4.
Pokud jste dříve uložili libovolné vlastní velikosti, budou uvedeny
v okně Vlastní velikost.
5.
Chcete-li použít dříve uloženou vlastní velikost, klepněte na její
název v seznamu.
Vytvoření nové vlastní velikosti:
(a)
Zadejte její rozměry do polí [Šířka] a [Délka].
(b)
Zadejte název nové velikosti do pole [Název] a uložte
ji do seznamu klepnutím na tlačítko [Přidat].
Průvodce tiskem > 173
6.
Klepnutím na tlačítko [OK] potvrdíte zvolenou velikost a zavřete
okno Vlastní velikost.
7.
Pokud se jedná o velikost vašeho dokumentu, ale chcete změnit
měřítko, aby se dokument vešel na standardní velikost papíru, v
okně Volby podávání papíru klepněte na možnost [Změňte rozměry
dokumentu, aby se vešel na stránku] a zvolte skutečnou velikost
papíru víceúčelového zařízení z rozevíracího seznamu [Konverze].
Oboustranný (duplexní) tisk
Pokud má víceúčelové zařízení instalovánu duplexní jednotku, můžete tisknout
na obě strany papíru, abyste ušetřili papír, hmotnost, objem a náklady.
>
Pro oboustranný tisk lze použít pouze papír, nikoli fólie nebo jiná
média.
>
Použijte papír s gramáží 75–120 g/m2. Pokud se papír s gramáží
75 až 90 g/m2 příliš kroutí, použijte papír s gramáží 105 g/m2.
>
Použijte pouze standardní velikosti papíru, např. A4, A3, Letter atd.
>
Vložte papír tiskovou stranou nahoru. Na obalu balíku papíru
obvykle bývá šipka, která označuje tiskovou stranu.
>
Papír lze podávat ze standardních zásobníků papíru, včetně
velkokapacitního vstupního zásobníku (pokud jej máte), ale
nikoli z víceúčelového zásobníku.
>
Nenastavujte gramáž papíru na hodnotu Ultra těžký.
>
Nepovolujte funkci Přeskočení bílých stránek.
Průvodce tiskem > 174
Windows PostScript
1.
V ovladači na kartě Rozložení vyberte ve skupině [Oboustranný
tisk] požadovaný okraj na vazbu.
WINDOWS XP
V rozložení na výšku je obvyklá volba [Dlouhá hrana]. V rozložení
na šířku je obvyklá volba [Krátká hrana]. Možnost [Vypnuto] vypne
oboustranný tisk a dokument bude vytištěn jednostranně.
Windows PCL
1.
V ovladači na kartě Nastavení vyberte ve skupině [Oboustranný
tisk] požadovaný okraj na vazbu.
WINDOWS XP
WINDOWS 98
V rozložení na výšku je obvyklá volba [Dlouhá hrana]. V rozložení
na šířku je obvyklá volba [Krátká hrana].
Možnost [Vypnuto] vypne oboustranný tisk a dokument bude
vytištěn jednostranně.
Průvodce tiskem > 175
Tisk více stránek na jeden list (Až N)
Tato funkce změní měřítko velikosti stránek v tištěném dokumentu a umístí
několik stránek na list.
Tato funkce je užitečná, pokud chcete pouze zkontrolovat rozložení
stránky nebo distribuovat svůj dokument v kompaktnější podobě.
Šetří papír, objem, hmotnost a náklady.
Pokud máte instalovánu duplexní jednotku, můžete tuto funkci dokonce
kombinovat s oboustranným tiskem, abyste úspory dále zvýšili.
1
2
3
4
1
2
3
4
Windows PostScript
1.
V ovladači na kartě Rozložení zvolte počet stran (Až N), které
chcete tisknout na každý list. Výchozí nastavení je jedna stránka
na list, maximálně lze nastavit 16 stránek na list.
Průvodce tiskem > 176
Windows PCL
1.
V ovladači na kartě Nastavení zvolte počet stran (Až N), které
chcete tisknout na každý list. Výchozí nastavení je jedna stránka
na list, maximálně lze nastavit 16 stránek na list.
2.
Klepnutím na tlačítko [Možnosti] zvolte z dostupných možností
této funkce.
Můžete zde také zvolit pořadí tisku stránek, rozložení stránek,
zapnout nebo vypnout tisk okrajů a případně okraj na vazbu.
Tisk plakátu
Tato možnost dovoluje tisknout plakáty rozdělením jediné stránky
dokumentu na více částí (někdy se označují jako dlaždice). Každá část
se zvětšeně vytiskne na samostatný list. Potom kombinací samostatných
listů vytvoříte plakát.
Tisk plakátu je k dispozici pouze v ovladačích systému Windows pro
jazyk PCL.
Průvodce tiskem > 177
1.
V ovladači na kartě Nastavení zvolte ve skupině [Dokončovací
režim] možnost [Tisk plakátu].
2.
Klepnutím na tlačítko [Možnosti] otevřete okno Možnosti.
(a)
Zvolte příslušnou hodnotu [Zvětšení], aby dokument vyplnil
plakát.
(b)
V případě potřeby lze tisknout [Registrační značky], aby
bylo možné vytištěné stránky (dlaždice) oříznout přesně
na hranách obrázku.
(c)
Hodnota [Překrývání] může usnadnit zarovnání sousedních
dlaždic při sestavování výsledného plakátu.
Přizpůsobit na stránku
Možnost Přizpůsobit na stránku umožňuje tisknout data formátovaná pro
určitou velikost papíru na jinou velikost papíru, aniž by je bylo nutné měnit.
Tato funkce je k dispozici pouze v ovladačích systému Windows pro
jazyk PCL.
Průvodce tiskem > 178
1.
V ovladači na kartě Nastavení klepněte na tlačítko [Možnosti].
2.
Zaškrtněte políčko [Přizpůsobit na stránku].
3.
Zvolte požadovaný faktor měřítka z rozevíracího seznamu
[Konverze].
Vodotisky
Vodotisk je zpravidla slabý text, který překrývá vytištěný dokument.
Může označovat, že dokument je například Koncept nebo Důvěrný.
Následující obrázek znázorňuje ovladač systému Windows pro jazyk
PostScript. Ovladač pro jazyk PCL je velmi podobný.
Průvodce tiskem > 179
Funkce Vodotisky je k dispozici v ovladači na kartě [Možnosti úlohy].
Klepněte na tlačítko [Vodotisky].
Vytvoření nového vodotisku
1.
V okně Vodotisky klepněte na tlačítko [Nový…].
2.
Zadejte text, který chcete použít jako vodotisk.
3.
Podle potřeby nastavte písmo, velikost, barvu, úhel, umístění
a okraj (ořezání).
4.
Potvrďte změny klepnutím na tlačítko [OK].
Průvodce tiskem > 180
Volba dříve vytvořeného vodotisku
V okně Vodotisky klepněte na vodotisk v seznamu.
Úpravy existujícího vodotisku
1.
V okně Vodotisky klepněte na název vodotisku v seznamu.
2.
Klepněte na tlačítko [Editovat…].
3.
Proveďte libovolné požadované úpravy a potvrďte změny
klepnutím na tlačítko [OK].
Tisk s použitím vodotisku
1.
V okně Vodotisky klepněte na název vodotisku v seznamu.
2.
Klepnutím na tlačítko [OK] zavřete okno Vodotisky.
3.
Klepnutím na tlačítko [OK] zavřete okno Vlastnosti tiskárny.
4.
Vytiskněte dokument.
Průvodce tiskem > 181
Technické specifikace
POLOŽKA
SPECIFIKACE
Obecné informace
Rozměry
500 x 600 x 670 mm (Š x H x V)
Hmotnost
Přibližně 37 kg
Napájení
Vstup: 220 až 240 V ~, 50 až 60 Hz
Příkon
Max. provozní: 1200 W
Běžný provozní: 490 W
Pohotovostní režim: 110 W
Úsporný režim: <27 W
Prostředí:
Hlučnost
<70 dBA
Teplota
10 °C až 32 °C
Vlhkost
20 % až 80 %; relativní
Skenování
Obrazový senzor
Barevný CCD
Zdroj světla
Lampa CCFL
Optické rozlišení
1200 x 1200 dpi
Kvalita výstupu
Vstup: barvy 48 bitů
Výstup: barvy 24 bitů
Šedá 8 bitů
CMYK 4 bity
Monochromaticky 1 bit
Velikost displeje LCD
Kontrolky
Text, 24 x 2, monochromatický
Úsporný režim
Varování
Napájení
Vnější připojení
RJ 45 (sít’)
USB 2.0 (počítač)
Port automatického podavače dokumentů
Sít’
10/100 Mbit
Technické specifikace > 182
POLOŽKA
SPECIFIKACE
Řešení sít’ové pracovní
skupiny pro:
Kopírování
E-mail (prostřednictvím Internetu / Intranetu)
Archivování
Přímé faxování
Formát výstupu
PDF, JPEG, TIFF
Rozhraní
USB 2.0; host
Kopírování
USB 2.0; zařízení
Skenování
Ethernet 10/100 Mb/s
Email, skenování do souboru, tisk
Automatický podavač dokumentů
Velikost dokumentu
114 x 140 až 216 x 355 mm
Gramáž / tloušt’ka
dokumentu
60 až 105 g/m2
Podávání papíru
Lícem nahoru
Kapacita
50 listů papíru Xerox4024 DP 9.07Kg
Životnost automatického
podavače dokumentů
240 000 nebo více skenování nebo 5 let
Doporučený počet
skenování za den
Až 1000 stran za den
Doporučená výměna
podložky
50 000 skenování
Doporučená výměna válce
200 000 skenování
Specifikace kopírování
Emulace jazyků
PostScript 3
PCL 5c, HP-GL, PCL XL, PCL 6e
Epson FX
IBM Pro Printer III XL
Rozhraní
USB 2.0
Počet kopií
Až 99
Rozlišení
600 x 600 dpi
Typ média
Běžný papír, velmi těžký, fólie
Kvalita
Rychle, text, fotografie
Technické specifikace > 183
POLOŽKA
SPECIFIKACE
Řízení hustoty
5 úrovní
Zvětšení/zmenšení
Celá stránka (98%)
25 % až 400 % v krocích po 1 a 10 %
Přednastavená měřítka
Vstupní zásobník
Zásobník 1 / zásobník 2 (volitelný) / víceúčelový
zásobník
Podávaný papír
Letter (podávání krátkou hranou)
Legal (podávání krátkou hranou)
A4 (podávání krátkou hranou)
A5 (podávání krátkou hranou)
Smazání u hrany
0 až 25 mm
Posun okraje
0 až 25 mm
Úspora papíru
(Více stránek na list)
25,40 mm 1 (4 stránky na list)
4 na stránku (vodorovně)
4 na stránku (svisle)
Kompletování
Zapnuto / vypnuto
Počet úloh
Kopírování, skenování, tisk, faxování
Povolit / Zakázat
Technické údaje pro sít’
Připojení
Ethernet 10BaseT/100BaseTX; automatické
vyjednávání; konektor RJ-45
Komunikační protokol
TCP/IP, SMTP, HTTP, MIME, FTP, CIFS, DHCP,
DNS, LDAP
Podporované prohlížeče
Microsoft IE 4.1 a novější
Netscape Navigator 4.0 až 4.78
Požadavky na konfiguraci
Adresa IP
Maska podsítě
Brána
Server SMTP/Server POP3
Server FTP
Webový server
Specifikace faxu
Linky
PSTN, PBX
Barevný fax
Ne
Technické specifikace > 184
POLOŽKA
SPECIFIKACE
Kompatibilita
ITU-T G3 (Super G3)
Rychlost modemu
33,6 kb/s
Linkové rozhraní
Duální RJ-11C (linka a TEL)
Rozsah úrovně vstupní
linky
19 dB až -43 dB
Kódování
MH, MR, MMR, JBIG
Příchozí pamět’
1,5 Mb
Rozlišení:
Standard (standardní)
Fine (jemné)
Photo (fotografické)
Extra fine (velmi jemné)
200 x 100 dpi
200 x 200 dpi
200 x 200 dpi
200 x 400 dpi
Rychlá vytáčení
200
Jednodotykové vytáčení
10
Skupinové vytáčení
20 (až 50 položek ve skupině)
Automatické opakování
vytáčení
Ano
Ruční opakování vytáčení
Ano
Vysílání
Ano (max. 100 stanic)
ID odesílatele
Ano (max. 32 znaků)
Technické údaje pro e-mail
Komunikační protokol
SMTP, MIME, POP3
Formáty souborů:
Černobílé
Šedé/Barevné
PDF, TIFF, MTIFF
PDF, TIFF, MTIFF, JPEG
Výchozí formát souborů
PDF
Limit pro rozdělení
1 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB, 30 MB, bez omezení
Rozlišení
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Výchozí rozlišení:
Černobílé
Šedé/Barevné
200 dpi
150 dpi
Technické specifikace > 185
POLOŽKA
SPECIFIKACE
Velikost adresáře:
Max. počet adres
300
Skupiny
20
Počet adres v každé
skupině
50
Více příjemců
Ano
Kontrola zabezpečení
Ano
Ověření poštovního serveru
SMTP, POP3
Podporované aplikace
poštovního serveru
Lotus Mail Server 5.0
MS Exchange Server 2000
RedHat 7.0 SendMail
Podporovaný server LDAP
Windows 2000 Active Directory
Windows NT 4.0 + MS Exchange 5.5
Lotus Notes R5
Podporované poštovní
aplikace
Microsoft Outlook 2000
Microsoft Outlook Express 5.0
Microsoft Outlook Express 6.0
Netscape Messenger 4.7
Netscape Messenger 4.73
Eudora 4.3.2J
Lotus Notes R5
Technické údaje pro archivování
Komunikační protokol
FTP, HTTP, CIFS
Formáty souborů:
Černobílé
PDF, TIFF, MTIFF
Šedé / Barevné
PDF, TIFF, MTIFF, JPEG
Výchozí formát souborů
PDF
Rozlišení
75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Výchozí rozlišení:
Černobílé
200 dpi
Šedé/Barevné
150 dpi
Max. počet profilů
40
Technické specifikace > 186
POLOŽKA
SPECIFIKACE
Rychlost
20 barevných stran za minutu nebo
32 jednobarevných stran za minutu
Tisk
Rozlišení
600 x 600 dpi
600 x 1200 dpi
Optické: 600 x 600 dpi
Automatické funkce
Automatický soutisk barev
Automatická úprava hustoty
Automatické vynulování počítadla
u spotřebních částí
Pamět’
Standardně 256 MB, rozšiřitelná na max.
768 MB
Kapacita zásobníků papíru
při gramáži 80 g/m2
300 listů v hlavním zásobníku
100 listů ve víceúčelovém zásobníku
530 listů ve volitelném druhém zásobníku
64 ~ 120 g/m2 v hlavním zásobníku
Gramáž papíru
75 ~ 203 g/m2 ve víceúčelovém zásobníku
64 ~ 176 g/m2 ve volitelném druhém zásobníku
Výstup papíru
250 listů v zásobníku pro odkládání lícem
dolů (horním) při <80 g/m2
100 listů v zásobníku pro odkládání lícem
nahoru (zadním) při <80 g/m2
Životnost tiskárny
420 000 stran nebo 5 let
Pracovní cyklus
Maximálně 50 000 stran měsíčně, průměrně
4 000 stran měsíčně
Životnost toneru
Černý: 6 000 stran při 5 % pokrytí stránky
Azurový, purpurový a žlutý: 5 000 stran při 5 %
pokrytí stránky
Životnost obrazového válce
20 000 stran (při běžném kancelářském použití)
Životnost pásu
60 000 stran formátu A4 při 3 stranách v jedné
úloze
Životnost zapékací jednotky
60 000 stran A4
Technické specifikace > 187
Rejstřík
B
tisk první stránky ....................... 170
tisk více stránek na jeden
list (Až N) .............................. 176
vlastní velikost stránky................. 171
vodotisky................................. 179
barva Office – možnosti RGB .............148
brožury, tisk
Windows PS.............................165
Č
černá a šedá.................................137
černý tisk (generování černé) .............138
D
doporučené typy papíru
fólie ........................................
obálky .....................................
předtištěné formuláře ...................
štítky.......................................
vizitky......................................
N
nastavení možností zařízení
v ovladači .................................. 136
O
21
21
21
21
21
F
funkce pro komunikaci po Internetu ....... 32
odeslat naskenovaný dokument
e-mailem................................ 32
uložit naskenovaný dokument
na server FTP.......................... 32
I
informace před instalací .................... 29
adresa IP ................................. 30
adresa IP brány .......................... 30
maska podsítě ........................... 30
port POP3 ................................ 31
port SMTP ................................ 31
server DNS ............................... 31
server POP3 ............................. 31
server SMTP ............................. 30
zapnutí protokolu DHCP................ 30
instalace ovladačů a nástrojů
víceúčelového zařízení
nástroj pro nastavení
víceúčelového zařízení ............... 20
ovladače tiskárny a protokolu Twain.. 19
Instalace volitelného vybavení ............111
K
konfigurace ................................... 33
konfigurace zařízení ......................... 29
z ovládacího panelu ..................... 36
z webové stránky ........................ 34
kontrolní seznam při problému............131
M
možnosti dokončování .....................163
oboustranný (duplexní) tisk ...........174
přizpůsobit na stránku .................178
snášení...................................167
tisk plakátu ..............................177
o barvách RGB a CMYK................... 146
obálky
vkládání ....................................27
obrazový válec
očekávaná životnost .....................86
výměna ....................................94
oddělovací stránka ......................... 169
odstranění uvíznutého papíru............. 121
v automatickém podavači ............. 121
v tiskárně ................................ 122
P
pamět’
instalace volitelného vybavení........ 113
papír
doporučené typy..........................21
odstranění zaseknutého............... 121
podporované velikosti listů ..............22
vkládání hlavičkového papíru...........25
vkládání papíru do zásobníku ..........24
pás
očekávaná životnost .....................86
výměna ....................................99
pevný disk
postup instalace ........................ 116
pořadí tisku
zásobník pro odkládání
lícem dolů ...............................26
zásobník pro odkládání
lícem nahoru ............................26
pouze černý text/grafika ................... 162
požadavky na minimální konfiguraci .......29
pracovní postup systému
Profesionální grafika – přehled ......... 151
profesionální grafika........................ 150
profily ICC.................................... 151
možnosti získání........................ 152
provoz ..........................................55
kopírování .................................62
kvalita kopírování.........................65
nastavení hustoty .................. 65, 70
odesílání dokumentů e-mailem ........57
odesílání dokumentů na
souborový server.......................61
pokládání dokumentů na sklo ..........57
skenování .................................76
Rejstřík > 188
vkládání dokumentů ke kopírování ... 55
změna měřítka ........................... 64
přehled víceúčelového zařízení............ 15
přesnost přizpůsobení barvy ..............162
přístup k obrazovkám ovladače...........134
přizpůsobení barev .........................143
aplikace ..................................143
operační systém ........................143
profesionální grafika ............145, 150
profily ICC ...............................151
RGB ......................................146
tiskárna............................144, 145
základy ...................................143
přizpůsobení barev pro monitor,
skener nebo fotoaparát ..................154
S
simulace inkoustových barev
CMYK – zdrojová data CMYK ..........159
simulace jiné tiskárny – zdrojová
data RGB ..................................156
snášení
Windows .................................167
správa barev tiskárny.......................145
volitelné vybavení
duplexní jednotka ...................... 111
vykreslení .................................... 161
vylepšení jemných čar ..................... 140
vytáčení s pobočkovou ústřednou..........41
Z
zabezpečené dokumenty
tisk ..........................................48
zabezpečený tisk .............................46
zapékací jednotka
očekávaná životnost .....................86
výměna .................................. 103
zásobník .......................................22
zásobník pro listy lícem dolů ................23
zásobník pro listy lícem nahoru.............23
změna hodnot ovladače v aplikaci ....... 135
změna výchozích hodnot ovladače ...... 135
T
technické údaje..............................182
archivování ..............................186
automatický podavač dokumentů ....183
e-mail.....................................185
kopírování ...............................183
skenování................................182
tisk ........................................187
tisk ve stupních šedé .......................141
titulní stránka ................................169
Windows PCL ...........................170
toner
očekávaná životnost .................... 86
výměna.................................... 88
typy podporovaných profilů ICC ..........151
U
uložení na pevný disk ....................... 50
uživatelská příručka
seznam.................................... 12
tisk ......................................... 14
V
víceúčelový zásobník........................ 22
návod k použití........................... 27
rozměry papíru........................... 22
vkládání papíru ............................... 24
víceúčelový zásobník ................... 27
zásobník .................................. 24
vlastní nastavení barvy Office RGB ......149
vlastní velikost stránky
Windows XP/2000 PCL................173
Windows XP/2000 PS .................171
Rejstřík > 189
Informace o kontaktování
společnosti Oki
Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
IBC - Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel: +420 224 890158
Website: www.oki.cz, www.oki.sk
Informace o kontaktování společnosti Oki > 190
Oki Europe Limited
Blays House
Wick Road
Egham
Surrey TW20 0HJ
United Kingdom
Tel: +44 (0) 208 219 2190
Fax: +44 (0) 208 219 2199
www.okiprintingsolutions.com
07079003 iss.2
Download

Uživatelská příručka C5000 Series