hlavní sponzor
PROGRAM
Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny
a Lázně Luhačovice, a.s.
si Vás dovolují pozvat na
Pertneři sjezdu
XVII. SJEZD SPOLEČNOSTI
REHABILITAČNÍ
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY
který se koná ve dnech 14. – 15. května 2010
v Luhačovicích
INFORMACE
Pátek 14. 5. 2010
8.45
Zahájení
ODBORNÝ PROGRAM
9.00 – 10.00
1)
2)
3)
4)
5)
Siegelová J. (Katedra fyzioterapie LF MU, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace
LF MU, FN u sv. Anny v Brně)
Současné trendy v kardiovaskulární rehabilitaci
Pochmonová J., Mífková L., Havelková A., Konečný L., Vank P., Siegelová J., Dobšák
P., Vítovec J. (Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace Lékařské fakulty MU a FN u
sv. Anny v Brně, I. interní kardio-angiologická klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv.
Anny v Brně)
Rehabilitační program u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční:
ovlivnění kvality života
Havelková A., Mífková L., Pochmonová J., Řezaninová J., Várnay F., Vank P.,
Siegelová J., Dobšák P. (Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace, Katedra
fyzioterapie a rehabilitace Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny, Brno)
Kombinovaný kardiovaskulární řízený trénink u žen s chronickou ischemickou
chorobou srdeční
Vysoký R., Chaloupková Š., Baťalík L., Chaloupka V., Nehyba S., Tomášková I.
(Rehabilitační oddělení FN Brno, Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU a
FN u sv. Anny Brno, Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno)
Vliv dvouměsíčního ambulantního tréninku na kardiorespirační zdatnost u
pacientů po akutním infarktu myokardu
Uhlíř P., Opavský J., Leisser J.
(Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,
Lázně Teplice nad Bečvou, a.s.)
Hodnocení variability srdeční frekvence – příspěvek k posuzování účinků
kardiorehabilitace v lázních u pacientů po aortokoronárním bypassu
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
Diskuse
Přestávka
10.30 – 11.30
6)
7)
Havelková A., Siegelová J., Fišer F., Mífková L., Vank P., Pohanka M., Cornélissen G.,
Halberg F. (Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky a
rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně, ČR; Halberg Chronobiology Center,
Universita v Minnesotě, USA)
Velikost krevního tlaku po zátěži kombinovaným aerobně-silovým tréninkem
Dobšák P., Jančík J., Vašků J., Sosiková J., Siegelová J., Vítovec J., Špinarová L.,
Souček M., Kohzuki M., Nagasaka M., Baba A., Eicher J.C., Wolf J.E.
(Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny Brno, katedra
fyzioterapie LF MU Brno)
Elektromyostimulace extenzorů dolních končetin zlepšuje krevní zásobení
kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním
Prezence účastníků - Sjezdová kancelář
Městský dům kultury Elektra, hlavní vchod
čtvrtek 13. 5. 2010 15.00 – 21.00 hod.
pátek 14. 5. 2010 od 7.00 hod. a dále pak po celou dobu jednání
Vzhledem k velkému počtu účastníků prosíme o včasnou registraci.
Účastnický poplatek
450,- Kč členové SRFM
700,- Kč nečlenové SRFM – bude vybírán při prezenci
Ubytování
Zajišťuje prodejní oddělení Lázní Luhačovice a.s.
Veškeré informace získáte na telefonních číslech: 577 682 248,
fax: 577 132 526 a na e-mailové adrese: [email protected]
Stravování
Bližší informace o stravování obdržíte u registrace.
Společenský večer
Pátek 14. 5. 2010 ve 20.00 hod. ve Společenském domě
s cimbálovou muzikou a rautovým pohoštěním.
Vstup na pozvánku s příspěvkem 220,- Kč
Schůze výboru SRFM
Čtvrtek 13. 5. 2010 v 18.00 hod. v salonku Společenského domu
Bodování ČLK, POUZP ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Akce je ohodnocena kredity, potvrzení budou vydávána u prezence.
Parkování vozidel
- omezeně přímo u Městského domu kultury Elektra (parkovací automaty)
- parkoviště za nákupním střediskem Albert (200m od místa konání akce –
parkovací automaty)
- parkovací dům ul. Solné - suterén (za Městským úřadem) - cena parkovací
karty na den - 70 Kč vč. DPH.
Upozornění pro přednášející
Žádáme přednášející o dodržení stanoveného časového limitu.
Upozornění vystavujícím firmám
Expozice je možno instalovat ve vyhrazených prostorách MěDK Elektra
již dne 13. 5. 2010 od 15.00 hod.
Jednotný poplatek za pronájem výstavní plochy činí 8.000,- Kč na celou
dobu konání akce, pokud není s organizátory dohodnuto jinak.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako
akce kontinuálního vzdělávání.
MUDr. Jan Vacek
předseda SRFM
Doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
vědecký sekretář SRFM
MUDr. Jiří Hnátek
za organizační výbor
POSTERY:
8)
12.20 – 13.00
Háčik Ľ. (Zdravotnické zařízení MV, Poliklinika Praha)
Cervikalgie - radikulární vs. pseudoradikulární. Sedmileté zkušenosti z
neurologické ambulance
9)
Vítková M. (Boskovice)
Ergoterapie a kognitivní terapie u těžkého poškození mozku po cévní mozkové
příhodě
Fichnová J. (Rehabilitační ústav Chuchelná)
Fyzioterapie u klientky po polytraumatu s amputací obou dolních končetin a
komplikací spondylodiscitidou
Vařeka I., Janura M., Vařeková R., Lehnert M., Svoboda Z., Elfmark M.
(Katedra biomechaniky a technické kybernetiky, FTK UP v Olomouci, Katedra
funkční antropologie a fyziologie, FTK UP v Olomouci, Katedra antropomotoriky a
sportovního tréninku, FTK UP v Olomouci)
Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu
Čemusová J., Černíková K., Pánek D., Pavlů D.
(FTVS UK, katedra fyzioterapie)
Využití elektroterapeutických proudů typu TENS ve fyzioterapii
Kučerová M. (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických
oborů, Brno, subkatedra fyzioterapie a ergoterapie)
Aktuální informace o vzdělávání fyzioterapeutů a ergoterapeutů
Bártlová B., Tarasová M., Nosavcová E., Nováková M., Pospíšilová E., Dobšák P.,
Siegelová J., Sosíková M.
(Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace LF
MU FN u sv. Anny v Brně)
Fyzioterapie a ergoterapie pacientů po cévní mozkové příhodě: vývoj za půl roku
léčby
Vyskotová J., Merendová G., Zemánková M. (Ostravská universita, Fakulta
zdravotnických studií, Katedra rehabilitace, MŠ Máj Nový Jičín)
Sledování rozvoje motorických funkcí u dětí s narušenou komunikační schopností
v předškolním věku
Vašíčková L. (Spinální jednotka ortopedické kliniky FN Brno-Bohunice, NZZ ambulance správného sezení Brno)
Negace kvalitní fysioterapeutické práce u dětí pohybujících se na vozíku
Tarasová M., Bártlová B., Nosavcová E., Al Fadli A. K., Anbais F.H., Erajhi A.A.,
Dobšák P., Siegelová J. (Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční
diagnostiky a rehabilitace LF MU, FN u sv. Anny v Brně)
Medikamentózní léčba a ucelená rehabilitace u akutní cévní mozkové příhody
10)
Mikula J. (Lázně Darkov, a.s.)
Časná dechová rehabilitace po operacích srdce
Neumannová K., Šlachtová M., Vařeková R., Vařeka I., Lang R.
(Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, Katedra funkční
antropologie a fyziologie, Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, Lázně Luhačovice,
a. s., Poliklinika Místek – rehabilitační oddělení)
Vliv rehabilitační léčby na rozvíjení hrudníku u nemocných s obstrukčním typem
ventilační poruchy
Konečný L., Pospíšil P., Dufek M., Drlíková L., Anbais F.H., Erajhi A.A., Dobšák P.,
Vank P., Siegelová J. (Katedra fyzioterapie a rehabilitace, Klinika funkční diagnostiky
a rehabilitace a 1. neurologická klinika, LF MU, FN u sv. Anny v Brně)
Parametry funkční zdatnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou
11.30 – 11.45
11.45 – 11.55
11.55 – 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 12.20
12.20 – 13.00
13.00 – 14.00
Diskuse
BTL zdravotnická technika
Širůčková R., Strnad P. (DN Formed Brno)
Modulární terapeutický systém Medi-link
Vojtíšek R. (Madisson s. r. o. Praha)
Nové možnosti diagnostiky denervovaných svalů, EMG a EMG se
stimulací u elektropřístrojů
Přestávka
Diskuze u posterů
Oběd
14.00 – 15.00
11)
12)
13)
14)
15)
Votava J. (Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK Praha)
Mezinárodní spolupráce v oblasti rehabilitace dětí
Dvořák R. (Katedra fyzioterapie, FTK UP v Olomouci)
Dětská obrna - 130. výročí narození Elizabeth Kenny
Šlachtová M., Neumannová K., Koutová Z., Chrobáková V.
(Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc)
Hodnocení kvality hrubé motoriky předškolních dětí
Chmelová I. (Klinika léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice v Ostravě)
Vztah etiologických faktorů ke klinickým formám dětské mozkové obrny
Kleplová V. (Pohybové studio MUDr Kleplová, Oldřichov)
„Rodičovský faktor“ v rehabilitaci dětí
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
Diskuse
Přestávka
15.30 – 16.55
16)
17)
Tichý M .(Ústav zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
Vadné držení těla u dětí – poškození CNS nebo získaná svalová dysbalance?
Kolářová B., Kolář P., Krobot A.
(Rehabilitace FN Olomouc)
Tzv. problematika vadného držení dětí s ohledem na výsledky posturografických
sledování
18)
19)
20)
21)
22)
Mende K. (Klinika rehabilitačního lékařství FN KU Praha)
Studie Spacecurl
Švejcar P. (Poradna fyzioterapie a léčebné rehabilitace Praha)
Terapie idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
Pallová I. (Centrum komplexní péče s.r.o., Dobřichovice, Rehabilitace, pediatrie,
akupunktura, Praha 5)
Volba a možnosti terapie fyzioterapeuta u idiopatické skoliózy
Kamenická S., Klapalová A., Sílová M., Volejník V.
(Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk)
Historie a současnost léčby skolióz v HL, včetně protetik-kazuistika
Jandová D., Morávek O., Dihlová P.
(Klinika rehabilitačního lékařství FNKV a 3. LF UK v Praze, Centrum zdraví JONA
Pardubice, 3 3. LF UK Praha)
Různé přístupy v léčbě idiopatické skoliózy
16.55 – 17.15
17.15 – 17.30
Diskuse
Přestávka
17.30 – 17.55
23)
24)
25)
Pospíšil P., Konečný L., Tarasová M., Katzer L., Siegelová J., Dobšák P.
(Katedra fyzioterapie a rehabilitace a Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace,
Lékařská Fakulta, Masarykova Univerzita, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Autonomní nervový systém v chronické fázi po ischemické cévní mozkové příhodě
Bajerová M., Opavský J.
(Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci,
Nemocnice Frýdek-Místek, Rehabilitace Eva Bajerová, Příbor, R.R.R. centrum,
Olomouc)
Dysfagie s cervikogenní etiologií a její terapie
Calabová N., Čižmář I., Krobot A.
(Rehabilitace FN Olomouc, Traumatologie FN Olomouc)
Specifická fyzioterapie u dětí po rekonstrukční operaci pro neurologickou paresu
na končetinách
17.55 – 18.05
Diskuse
Sobota 15. 5. 2010
9.00 – 10.15
26)
Mašán J., Haring J., Boldišová O.
(IFBLR Piešťany)
Možnosti riešenia poranení plexus brachialis
27)
Deptová M., Barčová H. (Rehabilitační ústav Chuchelná)
Týmová spolupráce při rehabilitaci klientky po polytraumatu s amputací obou
dolních končetin
28)
Hluchníková O. (Rehabilitační ústav Chuchelná)
Kreativní přístupy ergoterapie po amputaci dolních končetin
29)
Krobot A., Kolář P. (Rehabilitace FN Olomouc)
Problematika poranění a rehabilitace předního zkříženého vazu kolene u
dospívajících
30)
Gabrhel J., Popracová Z., Tauchmannová H., Chvojka Z.
(Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, Thermovízna
diagnostika, Trenčín, Národný ústav reumatických chorôb, Pieštany, Soukromá
ordinace léčebné rehabilitace, myoskeletární medicíny a akupunktury, Břehy)
Syndróm bolestivého kolena v thermovíznom a ultrasonografickom obraze komparatívná štúdia
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
Diskuse
Přestávka
10.45 – 11.45
31)
Smékal D.
(Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci)
Nová metoda hodnocení posturálních reakcí pomocí snímání světelného bodu
laserpointeru
32)
Krobot A., Tomsová J., Kolář P. (Rehabilitace FN Olomouc)
Interaktivní manuální terapie a specifická fyziatrie - koncept „vše v jednom“
33)
Ivanov A. (NZZ Terap-tilia s.r.o.)
Homeopatie a rehabilitační medicína. V čem může být přínos? Přemýšlení o
individuálním přístupu v medicíně.
34)
Málek P. st., Málek P. ml. (Rehab centrum Jihlava)
Naše zkušenosti s 3letou aplikací rázové vlny na našem pracovišti
35)
Balabánová G., Hanušová E., Rosenová Z.
(Ordinace rehabilitační a fyzikální medicíny Nemocnice Na Homolce, Praha)
Možnosti a zkušenosti fyzioterapie močové inkontinence u pacientů po robotické
radikální prostatektomii v Nemocnici Na Homolce
11.45 – 12.00
Diskuse
Download

xvii. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny program