Základní škola a mateřská škola Juventa,
příspěvková organizace IČ: 21551472
Komenského 578, Milovice – Mladá 289 23, tel: 325 532 598
ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581, tel: 325 532 598, 736 646 956
č.j. 273/2015/JUV/Min
Dne: 20.2.2015
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského
578, Milovice – Mladá 289 23 rozhodla ředitelem školy podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.
e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:
Následující přidělená registrační čísla se přijímají od školního roku 2015/2016 k základnímu
vzdělávání v Základní a mateřské škole Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578,
Milovice – Mladá 289 23.
2015/1
2015/2
2015/3
2015/4
2015/5
2015/6
2015/7
2015/8
2015/9
2015/10
2015/11
2015/12
2015/13
2015/14
2015/15
2015/16
2015/17
2015/18
2015/19
2015/21
2015/22
2015/23
2015/24
2015/25
2015/26
2015/27
2015/28
2015/29
2015/30
2015/31
2015/32
2015/33
2015/35
2015/36
2015/37
2015/38
2015/39
2015/40
2015/41
2015/42
2015/43
2015/44
2015/45
2015/46
2015/47
2015/48
2015/49
2015/50
2015/52
2015/53
2015/54
2015/55
2015/56
2015/57
2015/58
2015/59
2015/60
2015/61
2015/62
2015/63
2015/64
2015/65
2015/66
2015/67
2015/68
2015/69
2015/71
2015/72
2015/73
2015/74
2015/75
2015/76
2015/77
2015/78
2015/79
2015/80
2015/81
2015/82
2015/83
2015/84
2015/85
2015/86
2015/87
2015/88
2015/89
2015/90
2015/91
2015/92
2015/93
2015/94
Zveřejněno dne: 20.2.2015, sejmuto 20.3.2015
2015/95
2015/96
2015/97
2015/98
2015/99
2015/100
2015/101
2015/102
2015/104
2015/105
2015/106
2015/108
2015/110
2015/111
2015/112
2015/113
2015/114
2015/115
2015/116
2015/117
2015/118
2015/119
2015/120
2015/121
2015/123
2015/124
2015/125
2015/126
2015/127
2015/129
2015/130
2015/131
2015/132
2015/133
2015/134
2015/135
2015/137
2015/138
2015/139
2015/140
2015/141
2015/142
2015/143
2015/144
2015/145
2015/146
2015/147
2015/148
2015/149
2015/150
2015/151
2015/152
2015/153
2015/154
2015/155
2015/156
2015/157
2015/158
2015/159
2015/160
2015/161
2015/162
2015/163
2015/164
2015/166
2015/168
2015/169
2015/170
2015/171
2015/173
2015/174
2015/178
2015/179
2015/180
2015/183
2015/185
Odklad povinné školní docházky
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace,
Komenského 578, Milovice – Mladá 289 23 rozhodla ředitelem školy podle ustanovení § 37 odst.
1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, takto:
Následujícím přiděleným registračním číslům se odkládá v Základní a mateřské škole
Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice – Mladá 289 23 začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok.
2015/34
2015/103
2015/175
2015/182
Mgr. Jaroslav Minařík
ředitel školy
Download

Přijatí žáci 2015- 2016.pdf Přijatí žáci k základnímu vzdělávání pro