NAŠE PRAHA 10
titul je součástí sítě
• www.nasepraha10.cz
3/2015
P ra h a 10, 11, 15, 22 l B e n i ce l D o l n í M ě c h o l u py l D u b e č l Ko l ov ra t y l K rá l ov i ce l K ř e s l i ce l N e d vě z í l Petrovice l Štěrboholy
Vrah ze Strašnic
uniká. Pomůžeme?
Herečka Iva Pazderková:
Buďte blond a sebevědomí!
Po půlročním pátrání se
řešení vraždy novorozeněte
v Průběžné posunulo. Kriminalisté žádají o spolupráci.
Více na straně 3
Znáte nejvýznamější stromy
Prahy 10? Začínáme lípou ve
Vršovicích v Heroldových
sadech.
Více na straně 4
Kdy se vrátí
trhy na Kubáň?
Farmářské trhy znovu na
Kubánském náměstí - kdy to
po zimní přestávce bude?
Více na straně 12
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Nová rubrika:
Významné stromy
SC-350242/01
INZERCE
inzerce
[email protected]
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA, 15:00 A 20:00
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
5
1
0
#Ć
2
Ć
.
W
9
ĉZ
12. '!,ãĆ)0
www.landa2015.cz
2
hlavní partner
SC-341912/45
'
ĉ
ß
,
Æ
! ,$
Denní zpravodajství na www.nasepraha10.cz
U NÁS NA DESÍTCE
redaktor:
Jan Bělohubý
tel.: 603 20 66 33
jan.belohuby
@ceskydomov.cz
Hlavičkou mu mlátili
o zem! Pomůžeme?
Jde o jeden z nejbrutálnějších
činů, jaké Praha 10 a Strašnice
v celé své historii zažily. Co se
stalo, když v Průběžné našel
4. srpna 2014 ráno chodec
mrtvé dítě v kontejneru?
Příčinou smrti byly opakované údery hlavičkou o zem,
nebo pevnou překážku! Podle
patologů se chlapeček narodil
živý, byl zdravý, donošený a žil
několik desítek minut.
Zhruba pět set odběrů DNA
naznačuje, že jde o vážný případ a že je třeba najít souvislosti,
které k hrůznému činu vedly.
Možnost vypátrání se zvětšuje
vzhledem k tomu, že biologická
stopa, která se našla na „obale“
mrtvého dítěte pochází od matky, nebo dcery rodičky dítěte.
Nyní pod zachováním anonymity hledají policisté autora kresby
zveřejněné na této stránce.
Nejasností je ale stále hodně a kriminalisté vědí, jak cenná je pomoc
všímavého okolí. Takže otázka pro
Prahu 10, a zvláště pak obyvatele
Strašnic: Pomůžeme?
www.nasepraha10.cz
SC-350181/01
INZERCE
+420 728 999 992
praha 10
Vrah ze Strašnic uniká! Hledá se autor kresby
n Podle zprávy kriminalistů z 11. února 2015 by se mohlo pohnout vpřed
vyšetřování loňské vraždy novorozeněte. Nyní po půlročním pátrání a několika stech odběrech DNA kriminalisté zveřejnili spolu s žádostí o pomoc
veřejnosti další informace.
Jan Bělohubý
Strašnice - Kriminalisté totiž mají závažnou
stopu: DNA příbuzné rodičky dítěte – její dcery,
či matky. Kriminalisté zjistili, že igelitová taška obsahovala další genetickou stopu.
Konkrétně se jednalo o DNA ženy, která je v
příbuzenském poměru s rodičkou. „Z výsledků
porovnání vyplývá, že půjde buď o její dceru,
nebo matku. Je pravděpodobné, že o vraždě
novorozence ví kromě rodičky další osoba,
byť nemusela být činu přímo přítomná. „V této
souvislosti se opět obracíme na veřejnost
s prosbou o jakékoliv informace k události,
kterou prověřujeme jako podezření ze spáchání
trestného činu vraždy,“ vyzval veřejnost mluvčí pražských kriminalistů Jan Daněk. Do této
chvíle detektivové provedli přibližně pět stovek odběrů DNA, jejichž porovnání se zajištěnými stopami na místě nálezu zatím nepřineslo
žádný výsledek.
POLICIE ŽÁDÁ AUTORA této kresby o spolupráci foto: Policie ČR
objednání zboží přes internet. V kontejneru
vedle tašky se zavražděným dítětem ležel také
obrázek s kresbou velryby, jehož majitele nebo
osobu, která ho vyhodila, kriminalisté také
Pomůže taška a obrázek velryby?
potřebují kontaktovat. „Jestliže máte jakékoOtazníkem zůstává i původ igelitové tašky, ve liv informace k případu, prosím kontaktujte
které byl novorozenec nalezen. Ta se dá získat linku 158,“ žádá veřejnost mluvčí Jan Dapouze při osobním nákupu dámské módy
něk. „Samozřejmostí je zachování absolutní
v obchodech značky Dynamite, která má
anonymity případného oznamovatele nebo
pobočky v Kanadě, USA, Jordánsku, Saudsvědka.“ Aktuální vývoj kauzy sledujeme i na
ské Arábii a Kuvajtu. V České republice ani
online zpravodajském webu desítky www.
v Evropě zastoupení nemá. Podle vyjádření
NasePraha10.cz či na facebooku časopisu
vedení fi rmy nejsou tyto tašky zasílány ani při www.facebook.com/NasePraha10
Opravy Bělehradské se blíží. Jak budou probíhat?
Vršovice – I když Bělehradská ulice spadá do druhé
městské části, její opravy se
dotknou i Vršovic. Rozsáhlá
rekonstrukce začne začátkem
května. Ulici čeká kompletní
výměna povrchů vozovky,
vybudování parkovacích stání, chodníků a bezbariérových
tramvajových zastávek v úseku Rumunská – Otakarova.
Na co se připravit? Dělníky
poprvé potkáte v ulici 4. května, kdy začne oprava silnice
a tramvajové trati v úseku
Rumunská – Bruselská. Zá-
roveň dojde k zahájení prací
na mostě přes Botič, zřízení
provizorních lávek a demolice
mostu. „Obnovení provozu na
komunikaci se předpokládá
spolu se zprovozněním tramvajové trati a mostu v listopadu tohoto roku. Kompletní
dokončení povrchů chodníků
by mělo být hotové do konce roku 2015 v závislosti na
klimatických podmínkách,“
upřesnila pro čtenáře Naší
Prahy 10 Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy
komunikací. (pet)
Do Malešic nebo do biopopelnice?
SVÁTKY
Malešice - Pečlivým tříděním
odpadu pomáháte nejenom
životnímu prostředí, ale také
své kapse. Takto totiž zaplatíte méně za svoz směsného
odpadu. Výběr je na vás – do
hnědé „popelnice“ nebo do
malešického dvora?
Třídit můžete také bioodpad,
mezi který patří třeba odpad
ze zahrady (listí, spadané
27. 2. Alexandr
28. 2. Lumír 1. 3. Bedřich
2. 3. Anežka 3. 3. Kamil
4. 3. Stela 5. 3. Kazimír
6. 3. Miroslav 7. 3. Tomáš
8. 3. Gabriela 9. 3. Františka
10. 3. Viktorie
11. 3. Anděla 12. 3. Řehoř
13. 3. Růžena
ovoce, plevel) nebo třeba
zbytky z kuchyně, tedy slupky od ovoce a zeleniny, jedlé
oleje, sáčky od čaje či exkrementy zvířat. Můžete bioodpad odkládat do speciálních
hnědých popelnic, které lze
objednat i u Pražských služeb
(284 091 888) nebo do sběrného místa v Malešicích v Dřevčické ulici. (kam)
3
praha 10
Denní zpravodajství na www.nasepraha10.cz
Když cyklista díky
dvěma promilím
padá z kola
Seznamte se! Významné stromy Prahy 10
Měcholupy - V Horních Měcholupech si hlídka strážníků
večer všimla cyklisty, jehož
jízda byla velmi nejistá. Motal
se po silnici, měl problémy
se stabilitou, a na křižovatce
Lochotínská a Evy Olmerové
dokonce spadl z kola. Přesto
opět nasedl a chtěl pokračovat v „jízdě“. Nebyl však
schopen ani předložit hlídce
občanku. Jeho projev byl
skoro nesrozumitelný a silně
zapáchal alkoholem. Zkouška
ukázala 1,97 ‰. Jednání bude
muset vysvětlovat správnímu
úřadu. (běl)
n Ve spolupráci s odborníky i veřejností byla zpřístupněna na webu Pražské
památné stromy – www.prazskestromy.cz databáze významných stromů,
ukazující pozoruhodné stromy metropole. Časopis Naše Praha 10.cz začíná
jejich představování Heroldovou lípou ve Vršovicích.
Jan Bělohubý
Vršovice – Za významné stromy jsou považovány dřeviny spojené s důležitou událostí,
s poselstvím určité historické skutečnosti
nebo místa, na němž strom roste. „Staré a
mohutné stromy bývají za památné stromy
vyhlašovány celkem hojně, ale mladší jedinci,
kteří rovněž nesou historický náboj, nebo byli
vysazeni při nějaké pozoruhodné události, už
bývají vyhlašováni spíše výjimečně. Obecně
se může říci, že významné stromy jsou čekateli na vyhlášení za památné stromy,“ říká pro
časopis Naše Praha 10 dendrolog a zakladatel
webu o stromech Aleš Rudl. Ochrana tako-
vých čekatelů je podle něj jen základní, avšak
do budoucna mají velký potenciál. V seriálu o stromech se seznámíte s významnými
stromy ve Vršovicích, na Skalce a pak v širším
obvodu „poštovní“ desítky (v celé vychází
náš časopis) v Měcholupech, Hostivaři a pak
v Kolovratech či Dubči. Začneme nejznámějším stromem Prahy 10 – Heroldovou lípou.
Zajímavost: s ohledem na zdravotní problémy
Heroldovy lípy byla v roce 2007 vysazena
zdejším úřadem „záložní“ lípa jen několik
desítek metrů vzdálená, která by v případě
úmrtí původní Heroldovy mohla případně
sloužit jako její „potomek“. Původní lípa je ale
stále v dobré kondici.
STRUČNĚ ZE SPORTU
Hokejisté mají nového
trenéra Beránka
Vršovice - Po ukončení spolupráce s Dušanem Gregorem
se vedení hokejové Slávie
rozhodlo dát důvěru dosavadnímu asistentovi Josefu
Beránkovi. Vedle sebe si na
střídačku vybral bývalého
obránce a šestinásobného
mistra ČR Jana Srdínka.
„Uděláme všechno pro to,
aby se Slavia zachránila v extralize,“ slibuje nový hlavní
trenér Josef Beránek. (běl)
Co nového
na trávnících
Bohemians a Slavie?
Vršovice - Na soustředění
v Turecku se k Bohemians
k mužstvu Romana Pivarníka připojil mladý srbský
obránce Zoran Gajič, který
v Beleku odehrál všechny tři přípravné zápasy.
V testech v Bohemians
uspěl a již v polovině února
přicestoval do Prahy na
poslední přípravu před
zahájením jarní části Synot
ligy. Změny jsou i u Slavie.
Odchovanec Michal Švec se
definitivně vrací do Edenu.
S klubem podepsal smlouvu
na rok a půl. „Michal je velice zkušený a charakterní
hráč, navíc slávista, proto
jsem rád, že jsme ho získali
že se vrací domů. Bude pro
nás velkou posilou v náročné jarní části sezony,“ uvedl
sportovní ředitel Karol
Kisel. Příchod Švece kvituje
i trenér Beránek. (běl)
4
ZA STROMY PRAHY 10
Stoletá Heroldova lípa
v Heroldových sadech
Nepřehlédnutelná dominanta
roste na velké travnaté ploše
v horní části sadů. Statný kmen
stromu nese do výšky protáhlou korunu. Lípa velkolistá zde
byla vysazena 10. května 1908
na paměť bývalého starosty
Vršovic JUDr. Josefa Herolda,
který se zasloužil o povýšení
obce na městys. Po jeho smrti
po něm byly pojmenovány
někdejší městské sady, které se
Milíčova modlitebna v Malešicích
projde očekávanou rekonstrukcí
dnes rozkládají na ploše 1,43 ha
a jsou v nadmořské výšce od
224 do 235 m. Jsou rozděleny
na dva parky. Horní, s dětským
hřištěm a travnatými plochami, uzavíratelný a ohraničený
železným plotem (s Heroldovou lípou) a druhý je v okolí
bývalého zámečku. Lípa, jejíž
stáří je odhadováno na 105 let,
byla zařazena do celopražské
databáze významných stromů.
v roce 2013.
Aleš Rudl, [email protected]
dejte o sobě vědět
Otevřeli jste nový obchod?
Nabízíte zajímavé služby nebo zboží?
Dejte to vědět lidem ze své městské
části. Na internetových stránkách
www.nasepraha10.cz můžete
zdarma vložit svůj inzerát. (pet)
ČÍSLO VYDÁNÍ
Malešice - Zřejmě již v červnu projde dlouho nevyužívaná
Milíčova modlitebna rekonstrukcí. Začne se přístavbou nyní
chybějící sakrální budovy. Stojí na nároží ulic Rektorská a Na
Universitním statku od roku 1950. Byla pojmenovaná podle
kazatele ze 14. století Jana Milíče z Kroměříže. Modlitebna byla
v provozu do začátku 80. let, kdy byla uzavřena kvůli špatnému stavu budovy, malému počtu věřících a dostatečnému
množství evangelických sborů v okolí. Rekonstrukce objektu
a dostavba proběhne podle návrhu architekta Davida Vávry.
Věřící zde počítají i se službou veřejnosti. (běl)
1.30
promile naměřili ve Strašnicích strážníci minulou sobotu
ráno řidiči, měl zapnutá jen
parkovací světla. Hovořil velmi nesrozumitelně, posléze
přiznal, že před jízdou vypil asi
půl litru vína. (běl)
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
CHCETE MĚ?
Tygr
Mourovatého kocourka
pod evidenčním číslem
75/2015 najdete v útulku MP
Praha (Dolnoměcholupská
58/27, Praha 10 – telefon
222 025 929). Tří a půlletý
mour se našel 16. února
v Dubči a majitel se nepřihlásil. Nyní je v karanténě
a na nový domov čeká stejně
jako řada dalších koček
i koťátek z útulku v Dolních
Měcholupech. (běl)
Farmářské trhy se po zimě vrátí
do Vršovic na Kubáň v březnu
NA KUBÁNSKÉM NÁMĚSTÍ začnou letošní pravidelné farmářské trhy v březnu
– již 7. března 2015. Organizátoři připravují masopustní veselí.foto: Praha 10 (pet)
Záchody v obchodním centru se
dobrovolně neopouští!
Hostivař - Na přelomu měsíce přijala tísňová linka 156
oznámení, že v Hostivaři v nákupním centru se nachází
na toaletách zmatený muž a nechce odejít. Muž s hlídkou
nedokázal komunikovat a choval se zmateně. Strážníci velmi
citlivě muže vyvedli před centrum a přivolali záchranku.
Muž se odmítal podrobit vyšetření a při nástupu do sanitky
se začal se zdravotníky i strážníky prát. Na výzvy vůbec nereagoval, a i nadále se choval velmi agresivně. Muže museli
spoutat a byl odvezen na psychiatrii. (běl)
praha 10
Zásahovka
zadržela násilníka
– cizince.
Petrovice –
Detektivové
od prosince
pracovali
na brutálním případu
napadení na
okraji Prahy 10. Mladá žena
se tehdy vracela nočním
autobusem a někdo ji napadl
tak, že nebyla schopná vstát,
přivolat pomoc a dvě hodiny
ležela surově ztlučená.
Vzhledem k mrazům o vlásek unikla smrti. Vyšlo najevo, že cizinec měl k místu
činu blízký vztah, v lokalitě
i bydlel. Se čtyřmi krajany
pracoval na stavbě v Praze
10, a když se 19. února vraceli
ze zaměstnání, kriminalisté
je s pomocí zásahové jednotky zadrželi. Čtyři propustili
a devětadvacetiletého útočníka vyšetřovatel obvinil. Za
spáchání pokusu o vraždu
hrozí dosud netrestanému
mladíkovi dvacetileté vězení, nebo výjimečný trest.
Podle lékařů bude mít žena
trvalé následky. (pet)
INZERCE
30% SLEVA
V ODDĚLENÍ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY
Akce platí od 25. 2. do 17. 3. 2015 pouze v nově otevřeném hypermarketu Albert Praha-Štěrboholy
OC Europark, ul. Nákupní. Sleva je vypočítána oproti běžným cenám v našich ostatních hypermarketech
Albert a nevztahuje se na houby a zpracované výrobky ze sortimentu ovoce a zeleniny.
V případě promočního zboží se za obvyklou cenu považuje cena před slevou.
-47 %
Praha-Štěrboholy OC Europark
POD
E
POD
21
MÁ
BC
FA R
• 0,7 l
• 1 l = 31,29 Kč
• vybrané druhy
MÁ
RUJEME ČE
PO
FA R
RUJEME ČE
PO
MAX.
25/1 DEN
KS
Jupí sirup
-34 %
É
SK
ŘE A VÝRO
90
32,90)
Gambrinus
Originál 10°
• světlé výčepní pivo
vo
• 1,5 l
• 1 l = 16,60 Kč
-33 %
MAX.
4/1KS
DEN
2490
37,90)
-34 %
Vyzkoušejte Albert!
otevírací doba 7–22 hod.
ŘE A VÝRO
MAX.
18/1 DEN
KS
TISÍCE
LEVNĚJŠÍCH PRODUKTŮ
OSVĚDČENÁ KVALITA ZA NIŽŠÍ CENU
Vyzkoušejte Albert!
SC-350181/01
JSME PRO VÁS
NOVÝ HYPERMARKET
ALBERT
29
90
45,90)
• 250 g
• 100 g = 11,96 Kč
É
SK
OTEVŘELI
8
9016,901
E
•1l
Jihočeské máslo
BC
BASIC mléko
trvanlivé 1,5%
Platnost cen výrobků 25. 2. – 3. 3. 2015 pouze pro prodejnu Albert Praha-Štěrboholy OC Europark, ul. Nákupní.
ALB_Rebranding_Inz(4p)_188x130(ver2)_Sterboholy(7.vlna).indd 1
5
20.02.15 13:48
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Veřejná WC v Praze nikoho nezajímají. Je to ostuda?
„ Pražská veřejná WC jsou poloviční sirotci. Nikdo
se totiž nestará o jejich rozvoj. Neexistuje ucelený
koncept rozvoje těchto zařízení, a to ani v Praze
jako celku, ani v jednotlivých čtvrtích. Smutné.
Oskar Kuptik
Díky iniciativě Pražské informační služby vznikla interaktivní mapa, kterou najdete
na www.geoportalpraha.cz.
S chytrým mobilem užitečná
informace. Bezbariérová WC
najdete na www.vozejkmap.
cz, k dispozici jsou i aplikace
pro Android a IPhone
a také na stránkách Pražské
organizace vozíčkářů:
www.presbariery.cz/objekty/
sluzby/wc.html
Základem pražských veřejných WC jsou ta, která provozuje Dopravní podnik Praha
a firma JC Decaux. Dopravní
podnik jich má v metru 58
(zčásti bezbariérové) a JC
Decaux jich v rámci městského mobiliáře provozuje 20 (tři
bezbariérové).
Bude jich více?
Dobře to nevypadá. „Rozvoj
a výstavbu veřejných toalet
určuje smlouva s městem.
Vše, co si město v tomto
směru přálo, jsme realizovali. V současné době žádný
požadavek ze strany města
neregistrujeme,“ uvedla pro
Naši Prahu Šárka Sokolová
z firmy JC Decaux. Aktivitu
vyvinula Praha 2, která má
v plánu postavit záchodky
na Tylově náměstí. Ty tam už
kdysi byly, ale vznikla z nich
pizzerie. Některé radnice
instalují v době sezony přenosná WC. Například Praha 4
provozuje WC v parku Družba a v sezoně osazuje mobilní
toalety na 20 dětských hřišť
a sportovišť.
Kvalita už za „bůra“
Pokud jste v centru, není
situace s veřejnými WC nijak
zoufalá. Metro, obchodní centra, KFC, McDonalds a některé vstřícné restaurace umožní
člověku v úzkých vyřešit
problém. Bezpochyby vysokou kvalitu zajišťují sloupy či
stánky provozované JC Decaux. Pětikoruna za návštěvu WC v zelených sloupcích
je skutečně jen symbolická
vzhledem k naprosté kvalitě
poskytnutých služeb. V metru
po vás chtějí 10 korun a občas
se najdou bezostyšní majitelé
restaurací za 15 a za 20. Lze
pochopit jejich tvrzení, že
tato částka spolehlivě odradí
vandaly a narkomany.
Na WC se najdou i mrtvoly
Lidé občas žehrají na to, že
i fastfoody chtějí peníze za
návštěvu WC. Bohužel po
zkušenostech s mrtvolami
narkomanů, které se tu a tam
hlavně v centru města nacházely ve volně přístupných
WC, se fastfoody rozhodly
návštěvu zpoplatnit a vstupenku je pak možné využít
jako bonus při nákupu. Navíc
si ve většině veřejných WC
určitě všimnete divného
osvětlení. „Zavedli jsme ultrafialové zářivky do prostor
WC, ty by měly zabránit
viditelnosti žil pod kůží,“
vysvětluje toto opatření Šárka
Sokolová z firmy JC Decaux.
Ultrafialové světlo najdete
i v nových provozech v metru
a obchodních centrech.
Milion za opravy
SLOUP S WC. Vysoký standard zajišťují
WC ve sloupech městského mobiliáře.
Foto: JCDecaux
6
„Každý den jsou minimálně
dvě WC ucpaná hadry nebo
kopcem novin, nacházíme
rozbitá zrcadla a poničené
bezbariérové doplňky. Dochází i opakovaným pokusům
o založení ohně. Ročně platí-
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. Dvacet metrů od těchto cedulí jsou hned dvě veřejná WC,
jedno v Městské knihovně druhé přímo na radnici. Třetí je nedaleko v metru. Stačilo
by málo. Třeba přidat samolepku na ceduli směr metro. Foto: Ivan Kuptík
me milion korun na obnovu,“
říká Šárka Sokolová. „WC na
Žofíně jakýsi vandal vypálil
a tak jsme někdy v roce 2012
přistoupili k tomu, že se za
naše WC platí poplatek. Bývá
to 10 Kč, cenu si ale může
určit provozovatel WC,“ uvedl
pro Naší Prahu Daniel Hodek,
místostarosta Prahy 1. Případů je daleko víc.
Kroky ke kvalitě
Takových veřejných WC, kde
by byla radost spočinout,
příliš v Praze není. Ale přeci
jen se něco děje. Na hlavním nádraží je už delší dobu
v provozu renovované WC
a radost dělá Pražanům i Dopravní podnik Praha, který
loni otevřel dvě nově zrekonstruované veřejné toalety ve
vestibulu stanice Můstek. Jde
o součást projektu modernizace a bezbariérového
zpřístupnění 20 až 25 toalet ve
vybraných stanicích pražského metra. „Letos budeme
rekonstruovat ve vestibulech nejvytíženějších stanic
metra v širším centru, tedy ve
stanicích Jiřího z Poděbrad,
Anděl, Karlovo náměstí a Náměstí Republiky. Chystáme
i rekonstrukci starších toalet
ve stanicích mimo centrum,
které tolik vytížené nejsou,“
řekl Jaroslav Ďuriš, generální
ředitel DPP.
A bariéry? Škoda mluvit
„S bezbariérovými WC v Praze jsou potíže, není jich moc
a navíc, ne vždy slouží svému
účelu,“ upozornil Naši Prahu
Erik Čipera ze Sdružení Asis-
tence. „Škoda, že se nepodařilo integrovat bezbariérové
WC do nově budovaných bezbariérových vstupů do metra,
doufám, že v těch dalších již
budou,“ řekl Erik Čipera.
Značení snad bude lepší
Loni schválila Rada hl.
m. Prahy usnesení, podle
něhož se má vytvořit nový
systém značení, které by na
WC upozorňoval v dostatečném předstihu. „S dostatečným předstihem“? Kdy
to je? Zástupci Prahy si ale
uvědomují, že značení WC
je málo výrazné. Usnesení
vzniklo před volbami a nová
rada má asi jiné starosti než
zřetelné značení veřejných
toalet.
Očuraná zákoutí jsou drahá
Nejvíce člověka štvou místa,
kde vzniká WC spontánně,
v temných zákoutích. Loni
město vytipovalo taková
místa a zahájilo pravidelný
každodenní úklid. Ta „bezvýznamná“ záležitost stojí tři
miliony korun. Ač strážníci
močení na veřejnosti pokutují, nemohou každého opilce,
doprovázet až domů. Je to boj
s větrnými mlýny.
napište nám
Své zkušenosti s pražskými veřejnými WC. Myslíte si, že by hlavní
město Praha mělo vytvořit koncept
rozvoje veřejných WC? Je jejich
počet dostatečný? Kde vám chybějí? Můžete někoho pochválit za
provoz veřejného WC?
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Roční kupon levnější, Změny MHD už jsou, ale jiné
děti a psi zdarma
LEVNĚJI. Roční kupon bude levnější, ale
bude vypadat takto. Foto: Ivan Kuptík
Od července zlevní roční
kupon MHD. Bude stát
3650 korun místo nynější 4750 Kč. Další výhodou
je nulové jízdné pro osobu
doprovázející dítě do tří let.
Zdarma se sveze i pes. Ostatní
ujednání a ceny tarifu PID zůstávají v platnosti. Ustanovení
pro děti a psy se nevztahuje
na vlaky PID. Opatření inspirované Vídní má posílit zájem
o MHD v Praze.
Doprovod dítěte do tří let
jen s průkazem
Podmínku pro jízdu zdarma
pro jednoho rodiče (či do-
provázející osobu) je průkazka dítěte, kterou dostanou rodiče po zaplacení
20 Kč, dodání věrné fotografie a předložení dokladu
o věku dítěte, (rodný list,
občanský průkaz). Průkaz se
vydává na nejvýš jeden rok,
končí den předcházející dni
třetích narozenin.
Pes s košíkem a krátké
vodítko
Bezplatná přeprava psa
platí na všechny jízdní
doklady PID mimo vlaky
zapojené do systému PID.
Pes musí mít při vstupu
a přepravě v nasazený košík
a musí být držen na krátkém vodítku.
Co to bude stát?
Odhady finanční náročnosti
změn a slevy se odhadují na
400 milionů. Petr Dolínek je
ale optimista a domnívá se,
že zlevnění nakonec povede
k většímu nákupu ročních
kuponů. (tik)
Změny, které čekají MHD
při zprovoznění metra
7. dubna přeci jen přijdou,
ale v jiné podobě. Budou se
týkat jen oblastí dotčených
prodloužením metra. Tedy
Prahy 6.
Kromě zrušené tramvaje linky 2 se ostatní linky
tramvají nezmění, autobusové změny budou znamenat například zkrácení linek
jedoucích po Evropské ulici
k novým stanicím metra.
V Patočkově ulici zůstane
rozsah autobusové dopravy zachován. Od prvního
dne nového provozu bude
sledována a vyhodnocována
aktuální poptávka. „Ostatní
změny navrhované ROPIDem budou v následujícím
období podrobeny širší
diskuzi a doplněny o dosud
nezapracované připomínky městských částí,“ dodal
radní pro dopravu Petr
Dolínek.
Praha 13 je spokojena
Původní změny v některých
případech vycházely vstříc
lidem a ty se zřejmě budou
zavádět později. „Jsem rád,
že se nám podařilo prosadit
všechny hlavní požadavky na
zachování dopravní obslužnosti pro občany Prahy 13.
Obhájili jsme zachování
trasy autobusu 174 z Velké
Ohrady přes Luka, zachování linky 168 a dostatečného
počtu spojů na sídliště Velká
Ohrada,“ řekl David Vodrážka, starosta městské části
Praha 13.
Pětka čeká na splnění slibu
„Vítáme zachování linky
167 spojující Anděl s nemocnicí v Motole a podporujeme zkrácení intervalů
na lince 191 v celé její trase.
Budeme dále pokračovat v jednání o vyřešení
dopravní obsluhy oblasti
Cibulek. Uvítali bychom
zřízení zastávky Klamovka
na lince 123 už od 7. dubna,“ řekl Petr Hnyk, radní
pro dopravu Prahy 5.
Kompletní návrh změn
Pražské integrované dopravy
souvisejících s prodloužením metra A najdete zde:
www.ropid.cz/duben2015.
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/07
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha10.cz
Buďte blond a sebevědomí!
„ Letos pětatřicetiletá herečka Iva Pazderková
působí v Praze řadu let, vystupuje v divadlech na
Fidlovačce, v Komedii i v Hudebním v Karlíně, kde
jsme také dělali rozhovor. Vydala své první autorské
CD. Nejznámější je autorskou postavou Blbé blondýny. Při rozhovoru pro Naši Prahu připustila, že
v hlavním městě je podle ní větší nabídka divadel,
než odpovídá poptávce. Za záchranu Fidlovačky,
která je před zavřením, ale chce bojovat.
Jan Bělohubý, titulní foto: Jan Třeštík
S absolventkou brněnské JAMU
se veřejnost poprvé seznámila
v roce 2004 v pořadu Na stojáka
tehdy v produkci HBO. Od té
doby postava Blbé blondýny
s Ivou Pazderkovou doslova
„srostla“. Zaťukání na mikrofon,
na začátek vždy stejná věta, jež
má zvýšit sebevědomí, „90 –
60 – 90“ i táž na konec „Buďte
blond!“ a mezi tím obvykle
jen rámcově
připravený,
většinou na
improvizaci stojící
komediální výstup. Jistě jste na
otázky o postavě Blbé blondýny
odpovídala už více než tisíckrát,
ale…
Blbá blondýna už není
v televizi, ale stále s ní živě
v rámci pořadu Na stojáka
a Komici s.r.o. vystupuji
v klubech po celé ČR. Nápad
na Blbou blondýnu přišel
před lety úplnou náhodou při
konkurzu na televizní pořad
Na stojáka. Nevěděla jsem
tehdy, co mám na pódiu říkat.
Rozhodla jsem se, že divákům
předivadlováno. Vzpomínám
si dokonce na nějakou statistiku, že v rámci kontinentu je
v Praze dokonce nejvíc divadel na počet obyvatel.
akutní „potřebě“ nové
kabelky aneb „viuttonek není nikdy dost“.
Nebo při vytloukání
klínu klínem dalšími
a dalšími půjčkami. „A ještě mi
desina zbyla!“
Výroky Blbé blondýny se zkrátka stávají
stále známější.
Byla Blbá
blondýna
i důvodem,
že jste
se ocitla
v Praze?
Ne, bylo to
celkem prosté:
bývalý umělecký
šéf Fidlovačky si
mě na JAMU vyhlédl a po absolvování
jsem dostala nabídku
tam jít hrát. Ještě hostuji v Divadle Komedie a zde
v Hudebním divadle v Karlíně v muzikálu Addams
Family.
del, musí lidé přijet odjinud. Tím
logicky tak plně
nevyužívají nebo
poetičněji řečeno
„nezalévají divadelní zahrádku ve
svém okresním
městě“.
Myslím, že pražský divák je přesycený.
Přijde do divadla s postojem „tak mne
bavte, když jsem přišel“.
povím, jak jsem měla těžký
den. A protože jsem blonďatá,
tak mě napadlo, že to řeknu jako blondýna. Ať to má
nějakou formu. Blbá blondýna vystupuje v klubech a na
fi remních akcích už víc než
deset let. Taky se účastnila
osvětové kampaně, která má
za úkol zabránit lidem brát si
nesmyslné půjčky a pomoci
jim, pokud se již do „půjčkového kolotoče“ dostali.
A vysvětluje to po svém: třeba
půjčovat si od lichvářů při
8
Asi logická otázka od
Naší Prahy: Jak byste popsala pestrost
a nabídku pražských
divadel?
Myslím, že je přepestrá.
Hodně se vyprofi lovalo menších souborů
a divadel, které se třeba
věnují specifickým divadelním žánrům. Je dobré,
že je z čeho vybírat.
Je toho až moc?
Myslím, že v Praze je
Jak to myslíte – že to je přes
míru umělecky a kvalitativně, nebo ekonomicky?
Spíš ekonomicky.
V umělecké kvalitě
myslím je poměr pořád
stejný. Buď někdo dělá
něco jen pro výdělek a jen tak levou
zadní, nebo tvoří
s hlubším přesvědčením a potřebou někam
směřovat.
Jestliže
je tady
v Praze
nadbytek
nabídky
diva-
90 – 60 – 90, aneb Blbá blondýna. foto Marek Musil
Vím o lidech,
kteří jezdí hodinu i víc do Prahy
do divadla. Mají
pražská divadla
příliš velkou
spádovost?
Ta spádovost
nás myslím
tady zachraňuje
– tedy alespoň
ta velká divadla.
Ale přitom je zajímavé, že možná
do Prahy lidé jezdí
za něčím jiným, než
s jakým programem
my jezdíme k nim.
Denní zpravodajství na www.nasepraha10.cz
V dnešní době se už dojíždění
tak dramaticky nebere. Když
žijete na menším městě, kde
kulturní vyžití moc není, tak
dojet do velkého spádového
města – i za kulturou, je přirozená věc.
Jestliže je v Praze „předivadlováno“, musí být tedy „konzument“ přesycený.
Podle mého názoru je pražský
divák opravdu přesycený.
Často mám pocit, že když
přijde do divadla, tak je
v něm televizní energie. Je
pasivní. Jako by vyjadřoval
spíše „tak mne bavte, když
jsem si vás zaplatil. Dneska
jsem si vybral vás!“ Nikomu
to nezazlívám - protože halt
se toho nabízí zde moc.
Na Fidlovačce hrajete řadu
let. Toto divadlo podporované magistrátem v lednu ústy
své ředitelky Elišky Balzerové
ohlásilo v souvislosti
s tím, že
jej kulturní
komise rady
magistrátu nadále
nepodpořila grantem, na příští
rok pravděpodobný konec.
Má to co dělat s šíří kulturní
nabídky divadel v Praze?
Jestli se ptáte, zda měla Fid-
lovačka problémy s poptávkou a návštěvností, tak ne.
Naopak, poslední dva roky
se Fidlovačka začala opravdu profilovat jako instituce,
která hraje nejen české klasiky, a to moderní formou.
Ale vždy tak, že se nesnaží
být lepší než tito klasici.
Myslím, že dramaturgie na
Fidlovačce je nyní celkem
jedinečná.
připravit ještě dvě premiéry.
Je samozřejmě velmi zvláštní
pocit připravovat premiéru
tam, kde víte, že koncem
kalendářního roku pravděpodobně divadlo zavře. Chystáme Dohazovačku Thorntona
Wildera (The Matchmaker),
která byla předlohou slavné
Hello Dolly. A samozřejmě
bych si přála dostat geniální
nápad, aby byla Fidlovačka
zachráněna.
Je těžké rozhodovat o finanční
podpoře pro kulturní instituce?
Samozřejmě se jako herečka
z Fidlovačky cítím ublíženě, že jsme grant nedostali,
osobně nepovažuji za správný
tah, že nedostane grant ani
divadlo, jako je Viola, nebo
Divadlo Komedie, které dělá
často české premiéry polských současných dramatiků,
což je ojedinělá dramaturgie.
Ale rozhodování o penězích
na kulturu je složité a nikdy
podle mne nebude takzvaně „spravedlivé“. Takový je
život a nelze nikoho vinit za
odlišný názor na uměleckou
hodnotu.
Jaké projekty chystáte vy osobně? Před půl rokem jste vydala
debutové CD Ukulala, kde jste
autorkou hudby a všech textů
kromě jednoho, a dokonce
muzikanty sama doprovázíte
na ukulele. Na něj hrajete asi
dva roky, byť sama říkáte, že
ne moc dobře.
Sice už chystám písničky na
své druhé autorské album,
které chci letos vydat, ale
k tomu prvnímu albu ještě
dokončuji některé klipy
– jeden sama animuji. No
a ukulelí mám asi pět. Různých velikostí, a tedy i barev zvuků. Mám tenorové
ukulele, barytonové banjo
Co bude čekat Fidlovačku nyní? ukulele, sopránové a konAbychom nemuseli vracet
certní a potom resofonické,
grant z minulých let, tak
které hraje nesmírně krásně
do konce roku 2015 musíme
a nahlas – jsem prostě ta-
rozhovor
profil
Iva Pazderková (*1980)
Narodila se v Uherském Hradišti,
ale od narození žila v Brně. Během
studia na gymnáziu odjela na rok
do USA, po dokončení vystudovala
JAMU. Filmové role jí byly svěřeny
ve snímcích Restart, Maharal,
Pouta a ve snímku Tady hlídám já.
Účinkovala také v seriálech Dokonalý svět, Cukrárna, 4 teens, Neviditelní, Nevinné lži, Život a doba
soudce A. K. a Vraždy v kruhu.
Iva se věnuje i charitativním projektům na podporu seniorů, HIV
pozitivních a postižených následky
rakoviny prsu.
ková sběratelka. U mne je
ukulele prostě trošku postižení! Jsou opravdu krásná.
Jen velká škoda, že na ně
neumím hrát…
INZERCE
ZBAVTE SE HEMOROIDŮ
A TRHLIN BEZ OPERACE!
Sleva 25 % ze vstupního vyšetření
Platí do 16. 3. 2015.
V ProctoClinic vás ošetříme šetrnými ambulantními metodami,
které vás neomezí v běžném ani pracovním životě.
Svěřte se se svým trápením do rukou specialistů.
Již více jak 17 let pomáháme od hemoroidů
a fissur (trhlin). Pečujte o své zdraví!
VČAS ZNAMENÁ
BEZ OPERACE!
BEZPLATNÁ LINKA:
800 103 300 nebo 224 422 486
Právě
v prodeji!
[email protected]
www.proktoklinik.cz
Rodinní příslušníci, důchodci
a ženy na mateřské dovolené
mají slevu.
68
68
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
SC-350233/01
SC-350183/02
SC-350183/02
SC-341210/60
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
Právě
v prodeji!
KRÁTKÉ DOBY OBJEDNÁNÍ
9
developeři
Více témat najdete na www.nasepraha10.cz
V zeleni, elegantní, nebo na metru.
„ Mladé páry, studenti, lidé dojíždějící za
prací do hlavního města, rozrůstající se
rodiny, rozpadající se rodiny... Situace zahrnují
ty, kteří si chtějí pořídit bydlení. Kde? Za
kolik? Vlastní? Do pronájmu? Na to pomůže
odpovědět speciál časopisu Naše Praha.
Jan Bělohubý
O jaké bydlení je v hlavním
městě největší zájem? Přece
o to, které splňuje co nejvíce
kritérií. Dopravní dostupnost
nejlépe metrem nebo páteřními tramvajemi případně autobusy. Ale stejně tak autem,
bezpečně a bez dopravních
zácp, přičemž stejné nároky
obvykle klademe na parkování, v případě nových bytů
nejlépe podzemní a hlídané.
Mezi důležité podmínky patří
zeleň a vůbec okolní relaxační
prostory. Přičemž se vůbec
nemusí nutně dávat rovnítko
mezi slovo „zeleň“ za „za městem“. Též je důležitá blízkost
sportu, nejen jedné cyklostezky či pro lokalitu charakteristické příležitosti pro pohyb,
ale třeba obecně bazénu,
sportovních hal, oddílů pro
školní děti. Mezi další kritéria
počítáme obslužnost (dle věku
více třeba školky a školky,
či vzdálenost k lékaři) bezpečnost, plánovaná výstavba
v okolí, ale i třeba poschodí.
A pak ještě taková drobnost,
jako vlastní byt a jeho cena.
Víte, o jaké byty je při koupi
bytů v hlavním městě největší
zájem? Zcela dle očekávání vítězí „dvoupokoják“.
Zjevně díky nejoptimálnější
kombinaci velikosti („bydlet se v něm může i nevelká
rodina“) a ceny. Podle zdrojů
se v Praze se za loňský rok
2014 prodalo nejvíce nových
bytů právě o dispozici 2+kk.
Zájemci si jich koupili celkem
2249, o 10,6 procenta více
než v roce 2013 Jak si vedou
„dvoupokoje“ ve srovnání
s konkurencí? Na celkových
prodejních číslech se byty
2+kk podílely 37,8 procenty.
Další hojně poptávanou dispozicí byly byty 3+kk (27,6 %)
a 1+kk (21,7 %).
Nejvíce nových bytů v Praze 9,
následuje 10, 5 a 4
Zdá se, že se nejvíce nových
bytů se loni prodalo na území
Prahy 9, za níž následovaly
10
Praha 10, Praha 5 a Praha 4.
Vyplývá to ze společných dat
společností Ekospol, Trigema
a Skanska Reality. Podle některých odborníků bodují tyto
lokality třeba cenou. Poptávka
kupujících se pak stahuje do
lokalit, v nichž nabízejí developeři velké projekty se stovkami poměrně levných bytů.
Ceny těchto bytů jsou výrazně
nižší, než činí celopražský
průměr. Podle aktuálně
dostupných údajů trh s novými byty v Praze v loňském
roce překonal předkrizovou
úroveň. Developeři prodali
celkem 5950 nových bytů,
což bylo o 18,6 procenta více
než v roce 2013. V samotném
čtvrtém čtvrtletí developeři
prodali 1700 nových bytů,
oproti stejnému období roku
2013 tak prodeje vzrostly
o 9,6 procenta. Dalších 6750
bytů mají developeři v současné
době připravených k prodeji.
Je bydlení po roku 1989
dostupnější?
Společnost Finep ve spolupráci s agenturou Stem Mark
provedla průzkum, jak po
dvaceti pěti letech od Sametové revoluce Češi vnímají situaci s bydlením. „Bezesporu
dobrou zprávou je, že celých
52 % respondentů uvedlo,
že jsou spokojenější se svým
bydlením v současné době.
Na období před rokem 1989
v tomto ohledu nevzpomínají
rádi,“ říká Tomáš Pardubický,
generální ředitel společnosti
Finep. Jen 16 procent dotázaných je přesvědčeno, že byli
s bydlením spokojenější před
1989, ale i v přístupu k bydlení, a to od pořízení, přes
standardy, až po vybavení.
Se současnou situací jsou
spokojenější muži (57 %), než
ženy (47,5 %). „Je to dáno také
pohledem na bydlení – zatímco pro muže bývají často podstatnější kvalita a standard
stavby, případně velikost
bytu, pro ženy hrají důležitou
roli také například vnitřní
vybavení bytu,“ vysvětluje
NOVÉ CHABRY. Budoucím majitelům novostaveb už nezáleží jen na vzhledu samotného bytu.
rozdíly Pardubický. Jiným
hlediskem je dostupnost.
Téměř 31 procent obyvatel
ČR je přesvědčeno o tom, že
bydlení bylo dostupnější před
rokem 1989.
Radnice mohou žádat i nové
školky a cyklotrasy
Výsledek podobné spolupráce je zatím v rámci
hlavního města ojedinělý.
Satelity stavěné na „zelené
louce“ netáhnou. Zmíněné výhody naopak přináší
výstavba v „brownfields“
uvnitř městské zástavby
a úzká spolupráce developera
s radnicí. „V rámci projektu
Nové Chabry v Praze 8 jsme
postavili zcela novou cyklostezku, kterou následně
městská část převezme do
své péče. Stejně tak jsme
dohodnuti na převzetí nové
mateřské školy, zbudované
v malém komerčním centru uvnitř projektu. Školku
rozhodně neplánujeme jako
soukromou, tři třídy pro cel-
Novinky u pražských developerů:
- Nové Butovice - Koncem ledna byl
spuštěn prodej Trigema Smart byty
- dvou bytových domů u metra
Nové Butovice. Nabízí chytré ovládání mobilem. Je jednoduchý na
ovládání a nabízí možnosti rozšíření
jako regulace teploty a osvětlení,
nebo ovládání spotřebičů.
- Kobylisy - CTR group zahájila v listopadu prodej bytů v Atrium Kobylisy u metra C – Kobylisy. Lokalita
se nachází v klidné části Kobylis,
na rozhraní starší vilové zástavby
a činžovních domů. Několik minut je
Ďáblický háj, místo pro volný čas.
- Hostivař – Bytový projekt Hostivař Nad Přehradou společnosti
Finep je na rozhraní Horních
Měcholup a Hostivaře. Projekt
je vhodný pro rodiny s dětmi,
milovníky sportu i ty, kdo vyhledávají klid a pohodu. Atraktivitu
podporuje občanská vybavenost
a množnosti relaxace.
- Karlín - Na jaře bude zahájen
prodej bytů v Karlíně od společnosti Daramis. Tři bytové domy, 7
minut od centra, jedna minuta na
metro. K většině bytů náleží balkon
s výměrou okolo 7 m2. Parkování
zajistí podzemním parkoviště
v objektu s kamerovým systémem.
- Letňany - V rámci bytového domu
Letňany bylo kolaudováno 79
bytových jednotek. Užitná plocha je
v rozmezí 26–102 m2, většina bytů
má balkon nebo terasu, byty ve 2.
podlaží do vnitrobloku pak předzahrádky. K bytovým jednotkám je
možno dokoupit garážové stání.
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
developeři
Jaké je optimální bydlení v Praze?
Víc se zajímají i o okolí
kem 80 dětí budou dostupné
všem obyvatelům,“ uvedl
Tal Grozner, ředitel společnosti Star Group, která stojí
za touto rostoucí čtvrtí. Před
výstavbou místo sloužilo jako
skladový areál plný hal. Nyní
se stane ideálním prostředím
pro volnočasové aktivity více
než dvou tisíc nových obyvatel. Projekt čítající 800 bytů
zahrne kromě cyklostezky
také dětská hřiště, takzvaná
cvičební hnízda pro všechny
generace, restauraci, obchody i relaxační zónu s vodními
prvky ve vnitrobloku menšího komerčního centra. Od
počátku plánování se zastupiteli obce byla prioritou výstavba mateřské školy. Zbudovanou cyklostezku o délce
přes půl kilometru včetně
chodníku pro pěší lemuje
večerní osvětlení a sportoviště pro dospělé i teenagery.
V plánu je liniový park, který
propojí projekt s historickým
centrem obce. Cílem je celou
rozvojovou lokalitu pojmout
koncepčně, aby i po vstupu
ostatních developerů v budoucnosti dávala urbanisticky smysl. Spolupráce developera se zastupiteli obce na
potřebných realizacích je pro
úspěch podobných projektů
zásadní. Právě místní radnice
budou koordinátorem dalších
staveb v lokalitě.
Město chce více zapojit
veřejnost
V polovině února rozhodne
městská rada o vytvoření
Manuálu participace. Jeho
vytvořením pověřila Institut
plánování a rozvoje Praha
a připraven by měl být v listopadu 2015. Důvodem je názor
vedení města, že jak Praha, tak
i jednotlivé radnice městských
částí projevují stále větší snahu
umožnit občanům spolurozhodovat o budoucím rozvoji
metropole. V tom by jim měl
nově připravovaný Manuál
participace pomoci. Zaměstnanci pražského magistrátu,
úřady městských částí a příspěvkové organizace tak získají
návod, jak zahrnout obyvatele
metropole do současných procesů územního a strategického
plánování, tvorby veřejného
prostoru a infrastruktury města. Manuál participace provede
své uživatele participačním
procesem krok za krokem.
S jeho pomocí bude možné posoudit přínos začlenění veřejnosti do jednotlivých projektů,
definovat účel participace
a vyhodnotit kontext projektu
tak, aby vždy došlo ke zvolení
vhodné participační metody.
Rovněž napoví, jak jednotlivé
participační nástroje připravit
a jak výstupy z participačních procesů zpracovat a dále
používat.
Užitečné odkazy
Cenová mapa stavebních pozemků
v Praze
mpp.praha.eu/app/map/cenova-mapa
Portál územního plánování
www.uppraha.cz
Bytová problematika (magistrát)
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/
zivot_v_praze/bydleni/index.html
SC-350226/04
INZERCE
11
volný čas
Pozvánky a tipy na www.nasepraha10.cz
Staňte se horolezcem
DEJTE DĚTI NA...
výtvarné dílny
Kam v Praze 10
za jógou?
Cvičení jógy
si získalo oblibu po celém
světě. Dostatek míst, kde se
dá jóga cvičit, je i v Praze 2.
Připravili jsme pro vás jejich
přehled. (pet)
Další ze seriálu výtvarných
dílen s českými svatými proběhne 29. března od 15 hodin
na Vyšehradě. Tentokrát
se děti seznámí se svatým
Františkem z Assisi. Ten byl
oblíbeným světcem pro svou
lásku nejen k lidem, ale ke
všemu živému. Byl mnichem,
zakladatelem františkánského řádu, který prosazoval
život v chudobě. Dílna je
vhodná pro děti od čtyř let.
Kapacita dílny je omezená,
proto je nutná rezervace
vstupenek na pokladna@
praha-vysehrad.cz. Vstupné
je 40 korun. (pet)
vybraná místa cvičení
NAD PRAHOU 10. Lákají vás výšky? Potom je pro vás lezecká stěna Gutovka to
pravé. Ta je aktuálně největší venkovní lezecká stěna ve střední Evropě. Tento
betonový skelet s obvodem 80 metrů, dosahuje v nejvyšším bodě až 15 metrů
výšky. Stěna je průměrně vysoká od 10 do 13 metrů. V celkem 46 liniích jištění
aktuálně najdete 84 cest v obtížnostech od 3 do 9-UIAA. foto: FB Gutovka (pet)
Naučte se vyrábět
jarní dekorace
Lehkost bytí, Úvalská 29,
www.lehkostbyti.eu
Jóga studio Krymská, Krymská 18,
www.jogakrymska.cz
Jóga Centrum SURYA, Mírová 21/66,
www.joga-surya.cz
Studio Oblouková, Oblouková 15,
www.ladakralova.cz
Jóga Ateliér, Dolnoměcholupská 17,
www.jogaatelier.cz
Gladiator Fitness, Bellova 56,
www.gladiatorfitness.cz
Seznamte se s obyvateli Toulcova dvora TIP NA VÍKEND
Další interaktivní setkání se
běžně nedostupné prostory.
Na závěr si děti vyrobí z papíru a vlny kuřátko, které
si odnesou domů. Akce je
vhodná především pro rodiny s dětmi do 10 let. Cena
je 30 korun. Na tuto akci je
nutné se zaregistrovat na
www.toulcuvdvur.cz. (pet)
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
Pozvěte si jaro domů a potěšte
oči i ducha svěžími veselými
barvami. Přijďte si vyrobit
jarní nebo velikonoční věnec
na dveře či stůl. Společně
s lektory se naučíte vytvářet
papírové květy, kterými dozdobíme naší dekoraci. Akce
je určena pro maminky. Po
celou dobu akce bude v herně
Jablíčkova (Dvouletky 24)
zajištěno hlídání. Cena kurzu
je 80 korun, za hlídání dětí
zaplatíte 40. (pet)
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické
zahrady je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám proto
budeme představovat místa, kde se vstupné neplatí.
Nikon Photo Gallery
Nikon Photo Gallery najdete na Újezdě v blízkosti dolní stanice
lanovky na Petřín. Galerie pravidelně pořádá zajímavé výstavy
fotografií, na které je vstup zdarma. Do 12. dubna můžete například navštívit výstavu velkoformátových fotografií krajiny Jana
Šmída. (pet)
Už osmý ročník populární Puzzlemánie proběhne
21. března v Obchodním centru
Letňany. Klání o nejrychleji složené puzzle je určeno pro děti
i dospělé. Soutěžit se bude v
pěti kategoriích jednotlivců
a ve tříčlenných týmech.
Puzzlemánie nabídne zábavu
na celé odpoledne. Vedle soutěžení se mohou návštěvníci
bavit skládáním puzzle různých
tvarů a provedení, vyzkouší
si čtení hmatových knih, ve
výtvarné dílně se bude tvořit
a na malé účastníky čeká oblíbené malování na obličej. Tvorbu obrázků do dětských knížek
nebo časopisů přijde ukázat
ilustrátorka Vendula Hegerová.
Vstupné je zdarma. (pet)
INZERCE
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
KOUPÍM
Tel.: 777 601 120
O
SC-350212/01
UNIFORMY, ODZNAKY, MEDAILE,
ŠAVLE, MAPY, PŘILBY, BODÁKY,
ČEPICE, FOTKY, OPASKY, KNIHY
Zejména letectvo, pohraniční stráž,
výsadkáři a generalita
O
O
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
12
SC-350169/02
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
O
SC-350062/03
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
REKONSTRUKCE
BYTŮ
A KOUPELEN
BYTOVÝCH JADER,
ABITIBI
KOMPLETNÍ SERVIS
- SMLOUVA O DÍLO
CENOVÁ KALKULACE
A ZAMĚŘENÍ ZDARMA
BYTEXPERT s.r.o., Práčská 14, Praha 10, PSČ 106 00
tel./fax: 272 661 368, mob.: 606 071 616,
e-mail: [email protected]
www.bytexpert.cz | www.bytexpert-eshop.cz
SC-341856/14
zvířaty Toulcova dvora, kde
se dozvíte mnoho zajímavých
informací o jejich životních
potřebách, proběhne 4. března od 15:30. S některými
zvířaty přijdete do přímého
kontaktu, jiná nakrmíte.
Během prohlídky navštívíte
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný čas
Přijďte na přednášky
do Království železnic
Městská hromadná doprava v Praze slaví v tomto roce 140. výročí od svého založení. Za počátek provozu pražské MHD je
bráno zahájení provozu koněspřežné tramvaje 23. září 1875.
Při této příležitosti můžete navštívit sérii přednášek seznamující s různými aspekty
dopravy v Praze, na první
pohled skrytými před zraky
cestujících. Přednášky jsou
naplánovány jednou měsíčně
v Království železnic v Praze 5 u Anděla. V jeden den
budou vždy dvě přednášky,
jedna v 10:30 a druhá ve
14:00. Jejich délka je přibližně 45 minut. Po přednášce
jsou možné dotazy účastníků. Vstupné je 260 korun.
Na www.nasepraha10.cz
naleznete kupón, se kterým
získáte vstupenku už za
foto: FB DP hl.m. Praha
50 korun. (pet)
termíny přednášek
14. března 10:30 – Jak se stavělo prodloužení tratě A metra do Motola,
14:00 – Nej pražského metra, nejdelší, nejhlubší (metro za hranicemi…)
11. dubna 10:30 – Pražské přívozy, 14:00 – Vlaky jako součást městské dopravy
16. května 10:30 – Vozy pražského metra, nejen ty osobní, 14:00 – Co se
skrývá v tunelech metra, podívejme se pod pokličku pražské podzemní dráhy
13. června - 90 let pražských autobusů, 10:30 – Historie pražských autobusů,
14:00 – Současnost a budoucnost pražských autobusů
RECEPT: SHEPHERDS PIE
400g mletého hovězího masa, 50g + 30g másla, 50g sýru parmezánového typu/ parmezán, 150g cibule, 150g mrkve, 100g drcených
rajčat, 100ml červeného vína, 100ml hovězího nebo zeleninového
vývaru, 100ml plnotučného mléka, 5g česneku, 3g tymiánu, 3 lístky
bobkového listu, 5 kuliček nového koření, sůl a pepř
Rozpalte pánev, ve které roze- teplé mléko do hustoty kaše.
hřejte máslo. Na něj dejte cibuli. Na závěr do kaše přidejte sýr
Tu nechte zesklovatět a vhoďte parmesánového typu. Předemaso. Vložte tymián, česnek,
hřejte si troubu na 180°C. Do
bobkový list, nové koření,
zapékací mísy (cca poloviny
osolte a opepřete a chvilku
výšky) vložte masovou směs.
poduste. Přidejte nastrouhanou Tu přikryjte bramborovou směsí
mrkev, drcená rajčata a červené a ještě lehce zasypte sýrem.
víno. Směs poduste cca 15min. Takto seskládanou směs vložte
Mezitím dejte vařit v osolené
do trouby a pečte cca 30min.
vodě brambory. Do uvařených Autorem receptu je Tomáš
brambor přidejte máslo. RozVobořil, majitel restaurace
mixujte a postupně přilévejte
Podolka (pet)
KŘÍŽOVKA – ... JE NEJDELŠÍ BAROKNÍ PALÁCOVOU STAVBOU V PRAZE.
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha10.cz
PORADNA
Mohu nahlédnout
do své zdravotnické
dokumentace
Samozřejmě, že ano. Nahlédnout do své zdravotnické
dokumentace může každý
za přítomnosti pověřeného zaměstnance zdarma.
Můžete dokonce požádat
i o kopie, výpisy či opisy.
Za ty může zdravotnické
zařízení požadovat podle
zákona o zdravotních službách úhradu, která nesmí
přesáhnout náklady spojené
s pořízením výpisu či opisu
nebo náklady vynaložené na
pořízení kopie zdravotnické
dokumentace. Cena by měla
odpovídat přibližně té, která
je běžně účtována za stejné
úkony mimo zdravotnické
zařízení.
MUDr. Martin Jan Stránský
www.ombudsmanprozdravi.cz
Dotazy posílejte na:
[email protected]
Našli jste zatoulané zvíře?
Kovy za „hotové“
už neprodáte
Našli jste toulavé nebo opuštěné zvíře ve městě a nevíte, kam se
obrátit? Možností je hned několik. Obrátit se můžete na Městský
útulek v Praze 8 (V Zámcích 56) na telefonní číslo 283 850 334,
na Městskou policii: 274 016 410 nebo rovnou na Odbor životního
prostředí Prahy 10: 267 093 480. (pet)
umístění kontejnerů
3. 3. 13:00–17:00 Vlašimská x Bratří
Čapků
3. 3. 14:00–18:00 U Trati x Na Spádu
3. 3. 15:00–19:00 U Roháčových
kasáren x Novorossijská
4. 3. 13:00–17:00 Na Vinobraní x Oty
Pavla
4. 3. 14:00–18:00 V Rybníčkách
(proti Šibřinské)
5. 3. 13:00–17:00 Janderova x Chládkova
5. 3. 14:00 - 18:00 Dobročovická x
Slapská
6. 3. 13:00 - 17:00 Chorvatská x
Dykova
7. 3. 8:00–12:00 Topolová x Jahodová
7. 3. 9:00–13:00 Práčská 101, parkoviště pod Jasmínovou
9. 3. 13:00–17:00 Ruská x Tolstého
9. 3. 14:00–18:00 V Korytech x
Jesenická
9. 3. 15:00–19:00 Šafránová x Chrpová (okraj parku)
10. 3. 13:00–17:00 Žitomírská x
Kodaňská
Nová vyhláška, která by měla
začít platit koncem března,
znesnadní život zejména nepoctivcům. Sběrny by podle ní
mohli platit lidem za kovošrot
už jen převodem na účet nebo
poštovní poukázkou. Cílem
novely je zejména omezit krádeže drahých kovů. Přísnější
opatření mají pomoci identifikovat především osoby, které
nosí do sběren kradené kovy.
Budou se totiž muset prokázat
občanským průkazem nebo
bankovním účtem. (pet)
10. 3. 14:00–18:00 Vrátkovská x
Tuklatská
10. 3. 15:00–19:00 Přetlucká x Prusická
11. 3. 13:00–17:00 Rybalkova x Charkovská
11. 3. 14:00–18:00 Pod Strání - vedle
č. o. 33
12. 3. 13:00–17:00 Hostýnská (u
školy)
12. 3. 14:00–18:00 Michelangelova
(v proluce)
13. 3. 13:00–17:00 Mokřanská x
Běžná (u tříděného odpadu)
důležité číslo
14. 3. 8:00–12:00 Dukelská x Volyňská
Pražské kontaktní centrum
14. 3. 9:00–13:00 Tulipánová x Želivecká
124 44
INZERCE
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
strašnice
nový byt
5+kk, 105 m²+velké terasy
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
SC-350159/02
řádková inzerce
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 10?
Zavolejte nám a my to zařídíme!
příští číslo vychází 13. 3. 2015
14
SC-341500/47
tel.: 773 161 747
• Prod.nebytový prostor – sauna
v osobním vl. 48 m2. Cena k jednání
1,4 mil. Kč Tel.: 774 204 549
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
• Žaluzie. Akční ceny,zaměření a konzultace zdarma.www.interierservisgroup.cz.T: 603 715 285
• Sídlo pro s.r.o./OSVČ Praha 5, 10, 9
od 149Kč/měs. T:728991247, www.
sidloprofirmupraha.cz
• Spojení půjček bez registru. Úvěr
na exekuci. Oddlužení. 800 210 310,
www.oddluzime-vas.cz
• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů,bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu. Vše za
rozumnou cenu! Volejte: 773 484 056
• Koupím Jawa, Čz jakýkoli stav i ND.
Škoda 1000-Rapid zachov. stav i
nepouž. ND. T:604565190
• ELEKTROINSTALACE-OPRAVY i v
panelových bytech. Revize. Stavební
dokončení. Tel:608278778
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel: 604 617 788
• KP Praha nabízí vedení účetnictví a
daňové evidence včetně zpracování
daňových přiznání a zastupování
na úřadech. Vše za rozumné ceny.
www.kppraha.cz, [email protected],
603 471 805
• Formulář pro podání inzerátu najdete na www.nasepraha10.cz/inzerce.
Cena inzerátu je od 140 Kč
SC-341943/114
SC-341954/02
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Praktický servis na www.nasepraha10.cz
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
3. 3.
Dva kovbojové Ennis a Jack se
poznají v létě roku 1963 při hlídání ovcí ve Wyomingu. Oba mladíci toho příliš nenamluví a jednoho dne – k překvapení obou – se
vášnivě pomilují. Po návratu z hor
se rozejdou do svých domovů.
Když se znovu setkají, mají už rodiny s dětmi, ale jejich vzájemný
vztah se nezměnil... V hlavních rolích amerického filmu Heath Ledger a Jake Gyllenhaal.
DETEKTIVNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Smrt v sedle
Policie Modrava
Plán útěku
Kráska v nesnázích
Nový cyklus detektivních příběhů
se odehrává v malebném prostředí Šumavy a jeho hlavní hrdinkou
je kapitánka Jana Vinická v podání půvabné slovenské
herečky Soni Norisové.
75%
Ray Breslin je spolumajitelem
bezpečnostní agentury, která
pracuje pro Federální úřad pro
vězeňství. Jeho úkolem je dostat
se do vězení, zjistit, jaké má
zařízení slabiny, a dostat se ven.
Jednou se však nechá chytit do
pasti ve vězení, kde sám navrhoval
bezpečnostní zařízení. V hlavních
rolích Arnold Schwarzenegger
a Silvester Stallone.
Anna Geislerová, Josef Abrhám
a Roman Luknár v hlavních
rolích milostného trojúhelníku.
I když se ženě a jejím dětem
nabízí lákavá budoucnost plná
blahobytu v italském sídle
milionáře, její sexuální závislost
na jiném muži jí znemožní
změnit svůj život.
80%
NE 1. 3. / Nova / 20:20
Pro pár dolarů navíc
NE 1. 3. / ČT2 / 22:00
Lovec lidí Mortimer (Clint Eastwood) se vydává po stopách obávaného zločince El India, který
uprchl z vězení. Jelikož největší
banka na Západě je v městečku
El Paso, je více než jasné, že jeho
kroky budou směřovat právě
tam... Jeden ze slavných spaghetti
westernů, které točil italský
režisér Sergio Leone.
teční zločinci k provedení loupežného přepadení, v němž
jde i Tomášovi o život. Tomáše
si zahrál Rudolf Jelínek.
80%
ČT 5. 3. / Nova / 22:15
DRAMA
potřebují získat prestiž pro
nacistický stát, jsou nuceni
nastoupit znovu v Praze.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pěsti ve tmě
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Mefisto
mohl kolem sebe vytvořit klidný ostrov umění. V hlavní roli
exceluje rakouský herec Klaus
Maria Brandauer.
Bývalý agent CIA Hunter
(Steven Seagal), který vyrostl
v Japonsku, se při objasňování
vraždy tokijského guvernéra
dostane do křížku s příslušníky
yakuzy.
85%
Boxer Vilda Jakub (Marek
Vašut) v roce 1936 kvůli
zásahu trenéra prohraje
v Berlíně s německým boxerem
Kurtem Schallerem. Světový
tisk zpochybní výsledek
souboje a Němci, kteří
PONDĚLÍ
11. 3.
Henrik Hofgen je talentovaný
herec s bezmeznou ctižádostí,
které obětuje vše – své morální
zásady, politické přesvědčení,
umělecké ambice i osobní život.
Marně se klame iluzí, že ve
zvráceném totalitním světě by
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Proč?
90%
kontrole a dosádlo míry vandalství a brutality. Pod filmem
Karla Smyczka je podepsán
jako scenárista Radek John.
ST 11. 3. / ČT2 / 22:25
STŘEDA
ČTVRTEK
6. 3.
Životopisné drama o jednom
z velikánů francouzské
literatury. Spisovatele, který se
dožil pouhých třiačtyřiceti let
(1850–93) a přitom zanechal
velkolepé dílo, ztvárnil Claude
Brasseur.
13. 3.
Země krvavého
slunce
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
70%
V roce 1985 se skupina fandů
a vlajkonošů pražské Sparty
vydala vlakem na ligový zápas
do Banské Bystrice. Jejich chování ovlivněné zřejmě nedávným řáděním fanoušků na
stadionu v Bruselu, se vymklo
KOMEDIE
KRIMIKOMEDIE
Perfect Days
Kamarád do deště
Erika je pohledná žena, je jí
čtyřiačtyřicet let a má všechno
– je hvězdou televizního pořadu
a majitelkou úspěšného kadeřnictví. Přesto jí něco podstatného chybí – a to je dítě. V hlavní
roli Ivana Chylková.
Číšník Michal a taxikář Tomáš
jako nerozluční kamarádi čelí
podrazům ze všech stran…
Zmíněné role vynesly Lukáši
Vaculíkovi a Sagvanu Tofi
obrovkou popularitu u nejmladší
generace diváků.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / Nova / 20:20
PÁTEK
ÚTERÝ
5. 3.
Guy de Maupassant
PÁ 6. 3. / ČT2 / 21:45
PÁTEK
75%
AKČNÍ
ČT 5. 3. / ČT art / 20:20
NE 8. 3. / Nova / 22:40
PO 9. 3. / ČT2 / 21:50
ŽIVOTOPISNÝ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sedm
Americký krimithriller, ve kterém
policisté v podání Morgana
Freemana a Brada Pitta pátrají po
masovém vrahovi, který své oběti
zabíjí podle sedmi biblických smrtelných hříchů. V roli bestiálního
vraha se objevil oscarový Kevin
Spacey.
ÚT 3. 3. / ČT2 / 22:15
Hlavní postavou dobrodružného příběhu je romantický mladík Tomáš Bouček, jezdčík
v hřebčíně, který je vášnivým
čtenářem kovbojek. Jeho slabost pro tuto četbu dosahuje
takové míry, že ji využijí sku-
NE 8. 3. / ČT1 / 22:05
SO 7. 3. / ČT1 / 20:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 13. 3. / ČT2 / 21:45
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor: Jan Bělohubý, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Renata Čížková tel.: 777 114 473, e-mail: [email protected] •
Alexandra Osmitz tel.: 604 131 006, e-mail: [email protected] • Pavel Novotný, tel: 605 297 087, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce:
Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel: 605 292 899; e-mail: [email protected] • náklad 93 800 výtisků • Neoznačené fotografie: archiv
redakce. • Vychází 27. 2. 2015 • MK ČR E 21860
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
SO 28. 2. / ČT2 / 21:35
7.– 8. 3.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
9. 3.
Zkrocená hora
28. 2.– 1. 3.
tv tipy
HITY SKUPINY LUCIE -
MUZIKÁL
Hlavní mediální partner
HUDBA/LIBRETO
VEÂTSÂÍ
NEZÂ MALÉ
MNOZÂSTVÍ LÁSKY
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999
e-mail: [email protected] a v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok.
SC-350285/04
KOLLER KODYM DVORÂÁK P. B. CH. / BELKO
www.hdk.cz
me
Download

NP10 - Naše Praha 10