ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ A AKCÍ SVZ ČR PRO ROK 2014
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
STŘELECKÝ VÍCEBOJ SVZ ČR
Klubové přebory - dobrovolné soutěž dle rozhodnutí KVZ
Disciplíny v rozsahu dle rozhodnutí KVZ - Technická pravidla SVZ ČR číslo 6.
Soutěž jednotlivců.
Oblastní přebory - dobrovolné soutěže dle rozhodnutí OR SVZ ČR
Disciplíny v rozsahu dle rozhodnutí oblastní rady SVZ ČR - Technická pravidla SVZ ČR číslo 6.
Kvalifikační přebory
Disciplíny v rozsahu jako na mistrovství ČR ve střeleckém víceboji SVZ ČR.
Účast tříčlenných reprezentačních družstev KVZ.
Uskuteční se 6 kvalifikačních přeborů rovnoměrně rozdělených po ČR.
Z každého kvalikačního přeboru na mistrovství České republiky (MČR) postupují 3 družstva + družstvo organizátora mistrovství ČR.
Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR - disciplíny
Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole, nebo revolveru
Počet nábojů
5 ran nástřelných, 15 ran soutěžních
Terče a vzdálenost
Terč 77-P (50/20) vzdálenost terče 25 m od palebné čáry
Čas
2 minuty na nástřel, 6 minut na soutěžní střelbu
Hodnocení
H = z (součet zásahů v papírovém terči)
Mířená střelba na rychlost z velkorážové pistole, nebo revolveru
Počet nábojů
12 ran soutěžních
Terče a vzdálenost
Terče 135/P, 77-P (50/20), vzdálenost terče 25 m od palebné čáry
Provedení
S povinným přebitím, do každého terče se střílí 6 ran
Hodnocení
H = z - t (součet zásahů v papírových terčích minus dosažený čas)
Akční střelba "Volná úloha" z velkorážové pistole, nebo revolveru
Počet nábojů
12 ran soutěžních
1 terč SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m, 6 terčů Pepper Popper,Tower nebo Gong
Terče a vzdálenost
(včetně jejich kombinací) ve vzdálenosti 20 až 30 m od palebné čáry
Provedení
Soutěžící střílí 12 ran, vždy střídavě po 1 ráně na papírový a kovový terč. První rána na papír.
H = z - t [součet zásahů v papírovém terči + počet bodů za sestřelené kovové terče minus dosažený čas (1 terč Pepper
Hodnocení
Popper, Tower, nebo Gong = 10 bodů)]
Akční střelba z malorážové pušky
Počet nábojů
Zvolený počet nábojů.
Terče a vzdálenost
Biatlonový panel (průměr terčů 115 mm) ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry
Čas
Čas si měří soutěžící sám stopkami, nebo pořadatel timerem.
Hodnocení
H = 100 - t (100 bodů minus dosažený čas)
Poznámka
Povinnost sestřelit všechny terče. Náboje musí být před startem odloženy v přípravku nebo volně mimo zbraň.
Střelecká štafeta trojic z velkorážové pistole, nebo revolveru
1
Počet nábojů
20 - 30 m od palebné čáry3 terče SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m a 3 terče Pepper
Popper ve vzdálenosti
20 - 30 m od palebné čáry3 terče SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m a 3 terče Pepper
Popper ve vzdálenosti
20 - 30 m od palebné čáry3 terče SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m a 3 terče Pepper
Popper ve vzdálenosti
6
člen družstva
20nábojů
- 30 mkaždý
od palebné
čáry3 terče SČS-D2 (zóny A-11, B-10, C-9, D-8), vzdálenost od palebné čáry 25 m a 3 terče Pepper
Popper ve vzdálenosti
20 - 30 m od palebné čáry
Každý člen družstva musí nejprve zasáhnout terč Pepper Popper a zbytek ran střílí do papírového terče
H = z - t (součet zásahů v papírových terčích minus čas dosažený štafetou)
Terče a vzdálenost
Provedení
Hodnocení
1.5.
Pokyny - informace
1.5.1. Čas se měří s přesností na 0,01 vteřiny.
1.5.2. Při celkové rovnosti bodů rozhoduje o pořadí umístění v mířené střelbě na přesnost.
1.5.3. V soutěži jednotlivců se počítají disciplíny číslo 1 až 4, v soutěži družstev 1 až 5.
1.5.4. Všechny disciplíny kromě mířené střelby na přesnost a MPu se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra (pokud to není v rozporu s provozním řádem střelnice)
1.5.5. Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
A
B
C
D
3.2.
3.2.1.
A
B
C
D
E
3.2.2.
4.
STŘELECKÝ VÍCEBOJ SVZ ČR - veteráni
Veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce 2014 dosáhne věku nejméně 55 let.
Mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR
Disciplíny v rozsahu jako na mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR.
Nominaci účastníků soutěže provádí oblastní rady SVZ ČR.
Právo účasti na mistrovství České republiky má z každé oblasti 1 trojice + 2 jednotlivci, družstvo oblasti může být doplněno veteránem SVZ ČR dle databáze
Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR (veteránů) organizátor soutěže.
STŘELECKÉ SOUBOJE DVOJIC Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU
Kvalifikační přebory
Disciplína v rozsahu jako na mistrovství ČR ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru.
Z kvalifikačních přeborů na mistrovství České republiky postupuje:
Memoriál kpt. Otakara Jaroše
7 dvojic
Letní střelecký mítink
3 dvojice
Jihomoravská kvalifikace
5 dvojic
Severomoravská kvalifikace
5 dvojic
Mistrovství České republiky ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové pistole a revolveru o Putovní pohár předsedy ÚR SVZ ČR
Disciplína: střelecký souboj dvojic na terčovou sestavu skupinovou terčů Pepper Popper, nebo Tower 5 + 5
4 náboje pro jednotlivce na 1 utkání
Způsob hodnocení Gama
Časový limit pro střelbu je maximálně 15 vteřin
Turnajový herní systém každý s každým
Disciplína se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra.
Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže.
MÍŘENÁ STŘELBA NA PŘESNOST Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU
4.1.
Mistrovství České republiky - Setkání mistrů
4.1.1. Disciplíny
2
A
B
C
4.1.2.
A
B
C
4.1.3.
A
B
C
5.
5.1.
5.1.1.
A
5.2.
A
B
C
D
5.2.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
A
B
C
D
E
F
6.1.3.
7.
7.1.
7.1.1.
A
B
Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 135/P
Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč 77-P (50/20)
Mířená střelba na přesnost 5+20 ran na terč SČS-D1 (zóny A-12, B-10, C-8)
Hodnocení
Součet bodových hodnot ze všech tří střeleb
Hodnotí se zvlášť pistole a zvlášť revolver
V celkovém pořadí se vyhodnotí i pořadí veteránů (veteránem pro účely této soutěže je člen SVZ ČR, který v roce 2014 dosáhne věku nejméně 55 let)
Přihlášky
Každý zájemce s 5 M VT samostatně zaslat, nejpozději do 24. října 2014 (rozhodné období 26. 10. 2013 - 24. 10. 2014)
Ing. Miroslav HANZLÍK
E-mail: [email protected]
STŘELECKÝ SOUBOJ DVOJIC Z MALORÁŽOVÉ PUŠKY
Českomoravský pohár KVZ (ČMP) - Memoriál Ing. Miloslava Richtera
Kvalifikační přebory ČMP
Z kvalifikačních přeborů na MČR postoupí: z jedné kvalifikace 5 dvojic. Maximálně však 8 dvojic + 1 dvojice pořadatele
Mistrovství České republiky - finále ČMP
Celková účast 20 dvojic. (5+5+5+5)
Způsob hodnocení Gama.
Turnajový systém každý s každým.
Časový limit pro střelbu je 30 vteřin.
Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže.
STŘELECKÉ SOUBOJE JEDNOTLIVCŮ Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU
Mistrovství České republiky - Czech Open Popper single
Z každé oblasti SVZ ČR se turnaje mohou zúčastnit 2 nominovaní závodníci
Disciplíny
Souboj jednotlivců na skupinovou terčovou sestavu terčů Pepper Popper, nebo Tower (3 + 3)
4 náboje pro jednotlivce na 1 utkání
Způsob hodnocení Gama
Časový limit pro střelbu se ruší
Turnajový systém každý s každým
Disciplína se střílí s tasením zbraně z opaskového pouzdra
Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže
STŘELBA Z ÚTOČNÉ PUŠKY
Přebor SVZ ČR z útočné pušky 7,62 x 39
Disciplíny
Akční střelba
Mířená střelba na přesnost
3
7.1.2. Pro střelbu může být použita pouze UPu v ráži 7,62 x 39
7.1.3. Hodnocení
A
Součet bodových hodnot ze všech střeleb
8.
MÍŘENÁ STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE
8.1.
8.1.1.
A
B
8.1.2.
A
B
C
D
E
8.1.3.
8.1.4.
Přebor SVZ ČR k 70. výročí Karpatsko - Dukelské operace
Disciplíny
Mířená střelba na přesnost (5 + 20 nábojů)
Mířená střelba na rychlost (10 nábojů)
Hodnocení
H=z
H=z-t
Čas se měří s přesností na 0,01 vteřiny
Celkové hodnocení = součet bodových hodnot z obou střeleb
Při celkové rovnosti bodů rozhoduje o pořadí umístění v mířené střelbě na rychlost
Provedení stejných střeleckých disciplín ve stejnou dobu
Pro střelbu může být použita pouze VPs
9.
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD VOJENSKÝCH ZÁLOH - REZERVA 2014
9.1.
Účast dvoučlenných reprezentačních družstev SVZ ČR takto: družstvo ÚR SVZ ČR, družstva komisí ÚR SVZ ČR, jedno družstvo z každé oblasti SVZ ČR
a družstva pozvaných hostů (Aktivní zálohy AČR, zahraniční organizace, ...). Nevyužitá místa má právo obsadit z řad členů SVZ ČR organizátor soutěže.
VŠEOBECNÉ POKYNY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nejpozději 3 týdny před konáním soutěže vydat a rozeslat propozice.V propozicích uvádět pojistná čísla soutěží. Odpovídají ředitelé soutěží
Bezprostředně po skončení soutěže rozeslat výsledkové listiny s přesnými identifikačními údaji soutěže na všechny zúčastněné kluby
Je-li v jakékoliv soutěži počet postupujících subjektů z kvalifikace na MČR taxativně stanoven, zašle organizátor kvalifikace organizátoru MČR výsledkovou listinu s
vyznačením postupujících subjektů a kontaktními adresami pro rozeslání propozic MČR
V případě nepředvídatelných okolností požádat místopředsedu SVZ ČR (telefonicky 723752357) o provedení změny v kalendáři. Změna bude v Kalendáři na web
stránkách SVZ ČR vyznačena červeně
Vyvěšení propozic na stránkách SVZ ČR si zajišťuje organizátor jejich zasláním na E-mail: [email protected] Nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení
soutěže zaslat elektronicky 1 výtisk propozic a výsledkovou listinu místopředsedovi SVZ ČR na adresu: [email protected] a administrátorovi web stránek:
[email protected]
Pořadatelem kvalifikačních a republikových přeborů SVZ ČR je ÚR SVZ ČR. Pověřené KVZ jsou organizátory těchto soutěží. Pořadatelem a zároveň organizátorem
všech ostatních soutěží v kalendáři SVZ ČR jsou KVZ
Jestliže se někdo řádně kvalifikuje na mistrovské soutěže a nechce se, nebo se nemůže zúčastnit, musí se včas organizátorovi soutěže omluvit!!!
Organizátor pověřený ÚR SVZ ČR organizovaním mistrovských a mezinárodních soutěží je povinen požádat nejméně 2 měsíce předem KR ÚR SVZ ČR
o delegování hlavního rozhodčího na tuto soutěž!
Na mezinárodní soutěže organizované SVZ ČR (kde pořadatelem je ÚR SVZ ČR) je gestorem za SVZ ČR určen místopředseda SVZ ČR
4
KALENDÁŘ STŘELECKÝCH SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2014
1
Kód
SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ REPUBLIKY
2
Název soutěže nebo akce
3
4
Kolo Ročník
5
Disciplíny
6
Termín konání
7
Místo konání
8
Pořadatel/organizátor
9
Pč
STŘELECKÝ VÍCEBOJ SVZ ČR
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
B1
Kvalifikační přebor
Kvalifikační přebor
Kvalifikační přebor
Kvalifikační přebor
Kvalifikační přebor
Kvalifikační přebor
Mistrovství České republiky
Mistrovství České republiky - veteráni
B2
B2
B2
B2
B1
Kvalifikační přebor - jihomoravský
Kvalifikační přebor - memoriál O.Jaroše
Kvalifikační přebor - severomoravský
Kvalifikační přebor - letní střelecký mítink
Mistrovství České republiky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Střelecký víceboj SVZ ČR
Střelecký víceboj SVZ ČR
Střelecký víceboj SVZ ČR
Střelecký víceboj SVZ ČR
Střelecký víceboj SVZ ČR
Střelecký víceboj SVZ ČR
XXIX. Střelecký víceboj SVZ ČR
XVIII. Střelecký víceboj SVZ ČR
17.5.2014 Kroměříž
ÚR SVZ ČR/KVZ Kroměříž
0007
18.5.2014 Luleč
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
0008
25.5.2014 Vinařice-halda MayrauÚR SVZ ČR/KVZ Poldi Kladno
0009
10.5.2014 Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ Mokrá
0010
26.4.2014 Čestice
ÚR SVZ ČR/KVZ Orličtí ostrostřelci 0011
24.5.2014 Dolní Skrýchov
ÚR SVZ ČR/KVZ Fruko J. Hradec 0012
0001
14.6.2014 Luleč
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
0002
15.6.2014 Luleč
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
STŘELECKÉ SOUBOJE DVOJIC Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU
1.
Střelecké souboje dvojic z VPs, VRs
2. XXXV. Střelecké souboje dvojic z VPs, VRs
3.
Střelecké souboje dvojic z VPs, VRs
4.
Střelecké souboje dvojic z VPs, VRs
XVIII. Střelecké souboje dvojic z VPs, VRs
9.8.2014 Mokrá
23.8.2014 Louny Chlum
23.8.2014 Olomouc
13.9.2014 Březová
18.10.2014 Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ SČS Louny
ÚR SVZ ČR/KVZ Jaslo Olomouc
ÚR SVZ ČR/KVZ Karlovy Vary
ÚR SVZ ČR/KVZ Mokrá
0013
0014
0015
0016
0003
STŘELECKÉ SOUBOJE JEDNOTLIVCŮ Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU
B1 MČR - Czech Open Popper single
Souboje jednotlivců z VPs, VRs
13.9.2014 Luleč
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
0004
ÚR SVZ ČR/KVZ SČS Louny
0024
STŘELECKÉ SOUBOJE Z ÚTOČNÉ PUŠKY
C1 Střelecké souboje z útočné pušky
IX.
C1 Přebor SVZ ČR z útočné pušky 7,62 x 39
II.
Souboje trojic z UPu
30.8.2014 Plešivec
STŘELBA Z ÚTOČNÉ PUŠKY
Akční a mířená střelba na přesnost z UPu
21.6.2014 Vinařice-halda MayrauÚR SVZ ČR/KVZ Praha 10
0025
MÍŘENÁ STŘELBA Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE
Přebor SVZ ČR k 70. výročí
B1
Karpatsko - Dukelské operace
Mířená střelba na přesnost a na rychlost z VPs 4.10.2014 ČR
SMK ÚR SVZ ČR/KVZ
0026
ČESKOMORAVSKÝ POHÁR - Memoriál Ing. Miloslava Richtera
B2
B2
B2
B2
B1
Kvalifikační přebor ČMP
Kvalifikační přebor ČMP
Kvalifikační přebor ČMP
Kvalifikační přebor ČMP
Mistrovství České republiky
1.
2.
3.
4.
Souboje dvojic z MPu
Souboje dvojic z MPu
Souboje dvojic z MPu
Souboje dvojic z MPu
Souboje dvojic z MPu
26.7.2014 Kroměříž
30.8.2014 Mokrá
27.9.2014 Sedlnice
5.7.2014 Čepirohy
11.10.2014 Luleč
ÚR SVZ ČR/KVZ Kroměříž
ÚR SVZ ČR/KVZ Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ Nový Jiřín
ÚR SVZ ČR/KVZ Most
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
0017
0018
0019
0020
0005
MÍŘENÁ STŘELBA NA PŘESNOST Z VELKORÁŽOVÉ PISTOLE A REVOLVERU - Setkání mistrů
B1 Mistrovství České republiky
XVI. Mířená střelba na přesnost VPs, VRs
5
25.10.2014 Semily
ÚR SVZ ČR/KVZ Liberec
0006
MEZINÁRODNÍ SVAZOVÉ SOUTĚŽE
A3 Rezerva 2014
A3 Malá cena Veteránů
A3 Mezinárodní závod Praha - Brno - Bratislava
III. Střelba ze zbraní AČR
26.4.2014 VVP Brdy
XIV. VPs - střelba na přesnost, akční na kovové terče
21.6.2014 Luleč
XV. VPs, VRs - střelba na přesnost
27.9.2014 Semily (Hodkovice)
ÚR SVZ ČR/KVZ Praha 10
ÚR SVZ ČR/KVZ Rebel Brno
ÚR SVZ ČR/KVZ Liberec
0021
0022
0023
MEZINÁRODNÍ EXTRALIGA REPIKO
D1
D1
D1
D1
D1
D1
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XV.
Kolektivní střelba Repiko expres
Kolektivní střelba Repiko expres
Kolektivní střelba Repiko expres
Kolektivní střelba Repiko expres
Kolektivní střelba Repiko expres
Kolektivní střelba Repiko expres
29.3.2014 Tišnov
12.4.2014 Březová
17.5.2014 Mokrá
7.6.2014 Most Čepirohy
12.7.2014 Žalany
16.8.2014 Luleč
KVZ Ametyst Tišnov
KVZ Karlovy Vary
KVZ Mokrá
KVZ Most
KVZ Teplice
KVZ Vyškov město
0
0
0
0
0
0
ÚR SVZ ČR
ÚR SVZ ČR
ÚR SVZ ČR
0
0
0
ÚSTŘEDNÍ RADA SVZ ČR
F
F
F
Jednání Ústřední Rady SVZ ČR
Jednání Ústřední Rady SVZ ČR
Jednání Ústřední Rady SVZ ČR
Dle programu jednání
Dle programu jednání
Dle programu jednání
Praha
Praha
Praha
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - Informace pro členy SVZ ČR
A3
B1
B1
B1
B1
B1
B1
D1
B1
B1
Střelecká tvůrčí říje
Mistrovství České republiky
Mistrovství České republiky
Mistrovství České republiky
Mistrovství České republiky
Mistrovství České republiky
Soubojové hry České republiky
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
Mistrovství České republiky
Soubojové hry České republiky
X.
V.
X.
XVI.
III.
XIX.
IX.
XV.
XIX.
IX.
Tajný závod VPs,VRs
16.8.2014 Louny Chlum
KVZ SČS Louny
0
Laserové zbraně
29.3.2014 Svitavy
SBTS Alfa Svitavy
0
Akční Rojnice+Domino+Sprint z VPsAkční Rojnice+Domino+Sprint
3.5.2014 Louny Chlum
z VPsAkční Rojnice+Domino+Sprint
SČS
z VPsAkční Rojnice+Domino+Sprint
0
z VPsAkční Rojn
Střelecké štafety trojic z VPs,VRs
24.5.2014 Hostinné
SBTS Hostinné
0
Útočná puška
9.8.2014 Žalany
SČS,SBTS ČR
0
Střelecký víceboj SBTS ČR
27.9.2014 Žalany
SBTS Teplice
0
Souboje dvojic a jednotlivců
4.10.2014 Louny Chlum
SČS, SBTS ČR
0
Kolektivní střelba Repiko expres
6.9.2014 Louny Chlum
SČS
0
Střelecký víceboj SBTS ČR
27.9.2014 Žalany
SBTS Teplice
0
Souboje dvojic a jednotlivců
4.10.2014 Louny Chlum
SČS, SBTS ČR
0
KALENDÁŘE OBLASTÍ SVZ ČR
10 - JIHOMORAVSKÁ OBLAST
1
Kód
2
Název soutěže nebo akce
C3 Střelecký víceboj KVZ Mokrá
Praktik Popper
C3 Střelecký víceboj KVZ Staré Brno
C3 Střelecký víceboj KVZ Mokrá
Kontrolní závod - popper
Praktik Popper
C3 Střelecký víceboj KVZ Mokrá
Praktik Popper
C3 Střelecký víceboj KVZ Staré Brno
C3 Střelecký víceboj KVZ Mokrá
Kontrolní závod - popper
3
4
Kolo Ročník
5
Disciplíny
6
Termín konání
Střelecký víceboj SVZ ČR
Souboje dvojic Vps.VRe
Střelecký víceboj SVZ ČR
Střelecký víceboj SVZ ČR
Souboje dvojic na kovové terče
Souboje dvojic Vps.VRe
Střelecký víceboj SVZ ČR
Souboj dvojic Vps,VRe
Útočná puška + pistole
Střelecký víceboj SVZ ČR
Souboje dvojic na kovové terče
7
Místo konání
11.1.2014 Mokrá
18.1.2014 Mokrá
19.1.2014 Tišnov
25.1.2014 Mokrá
26.1.2014 Loučka
1.2.2014 Mokrá
8.2.2014 Mokrá
15.2.2014 Mokrá
16.2.2014 Tišnov
22.2.2014 Mokrá
23.2.2014 Loučka
6
8
Pořadatel / organizátor
KVZ Mokrá
Praktik
KVZ Staré Brno
KVZ Mokrá
KVZ Loučka
Praktik
KVZ Mokrá
Praktik
KVZ Staré Brno
KVZ Mokrá
KVZ Loučka
9
Pč
1001
1002
1003
1004
1005
1006
Praktik Popper
C3 Minisoutěž Rebelu
B4 Klubový přebor KVZ Mokrá
Repiko double
B4 Klubový přebor KVZ Staré Brno
Popper Single
B4 Klubový přebor Brno-střed
Praktik Popper
D1 Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
B4 Klubový přebor KVZ Kyjov+KVZ Hodonín
Kontrolní závod - popper
C3 Střelecký víceboj KVZ Mokrá
Mokerské biatlony
B4 Klubový přebor KVZ Zetor Brno
B4 Klubový přebor KVZ Rebel Brno
D3 Memoriál Franty Běhala
Kontrolní závod - popper
Mpu odstřelovačka
C3 Střelecký víceboj KVZ Staré Brno
B2 Kvalifikační přebor
B2 Kvalifikační přebor
C3 Stoleťáci Zetoru
B2 Kvalifikační přebor
B4 Klubový přebor KVZ Ametyst Tišnov
D1 Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
B2 Kvalifikační přebor
Repiko double
Kontrolní závod - popper
Mpu odstřelovačka
C3 Střelecký víceboj KVZ Staré Brno
D3 Memoriál Franty Běhala
C3 Střelecký víceboj KVZ Mokrá
C3 Střelecký víceboj KVZ Staré Brno
B1 Mistrovství České republiky
B1 Mistrovství České republiky - veteráni
C3 Zetorácké popry
Moker Popper
D3 Memoriál Franty Běhala
Kontrolní závod - popper
Mpu odstřelovačka
Repiko double
C3 Střelecký souboj Brna
HOT SHOTS IPSC LEVEL 1
C3 Memoriál Aloise Kohoutka
D3 Memoriál Franty Běhala
B2 Kvalifikační přebor ČMP
1.
1.
4.
3.
2.
2.
3.
4.
1.
Souboj dvojic Vps,VRe
XIII. MPi - střelba na přesnost a rychlost
Střelecký víceboj SVZ ČR
Soutěž dvojic
Střelecký víceboj SVZ ČR
Souboj jednotlivců
Střelecký víceboj SVZ ČR
Souboj dvojic Vps,VRe
XV. Kolektivní střelba Repiko expres
Střelecký víceboj SVZ ČR
Souboje dvojic na kovové terče
Střelecký víceboj SVZ ČR
Souboj dvojic Mpu
Střelecký víceboj SVZ ČR
Střelecký víceboj SVZ ČR
XVII. MPi na přesnost, rychlochl., biatlony
Souboje dvojic na kovové terče
MPu
Útočná puška + pistole
IV. Střelecký víceboj SBTS ČR
Střelecký víceboj SBTS ČR
VIII. Střelba na přesnost
Střelecký víceboj SVZ ČR
Střelecký víceboj SVZ ČR
XV. Kolektivní střelba Repiko expres
Střelecký víceboj SVZ ČR
Soutěž dvojic
Souboje dvojic na kovové terče
MPu
Útočná puška + pistole
XVII. MPi na přesnost, rychlochl., biatlony
Střelecký víceboj SVZ ČR
Útočná puška + pistole
XXIX. Střelecký víceboj SVZ ČR
XVIII. Střelecký víceboj SVZ ČR
VPs - souboje na kovové terče
Souboj dvojic
XVII. MPi na přesnost, rychlochl., biatlony
Souboje dvojic na kovové terče
MPu
Soutěž dvojic
XXI. VPs - souboje dvoj.na kov.terče a biatl.
IPSC LEVEL 1.
VI. Střelecký víceboj SVZ ČR
XVII. MPi na přesnost, rychlochl., biatlony
Souboje dvojic z MPu
7
1.3.2014 Mokrá
1.3.2014 Luleč
8.3.2014 Mokrá
15.3.2014 Mokrá
16.3.2014 Tišnov
22.3.2014 Mokrá
23.3.2014 Tišnov
29.3.2014 Mokrá
29.3.2014 Tišnov
30.3.2014 Kostelec
30.3.2014 Loučka
5.4.2014 Mokrá
12.4.2014 Mokrá
19.4.2014 Mokrá
19.4.2014 Luleč
26.4.2014 Mokrá
27.4.2014 Loučka
27.4.2014 Mokrá
27.4.2014 Tišnov
1.5.2014 Tišnov
3.5.2014 Svitavy
3.5.2014 Mokrá
10.5.2014 Mokrá
11.5.2014 Tišnov
17.5.2014 Mokrá
18.5.2014 Luleč
24.5.2014 Mokrá
25.5.2014 Loučka
25.5.2014 Mokrá
25.5.2014 Tišnov
31.5.2014 Mokrá
7.6.2014 Mokrá
8.6.2014 Tišnov
14.6.2014 Luleč
15.6.2014 Luleč
14.6.2014 Mokrá
21.6.2014 Mokrá
28.6.2014 Mokrá
29.6.2014 Loučka
29.6.2014 Mokrá
5.7.2014 Mokrá
12.7.2014 Mokrá
19.7.2014 Hodonice
19.7.2014 Mokrá
26.7.2014 Mokrá
26.7.2014 Kroměříž
Praktik
KVZ Rebel Brno
KVZ Mokrá
Praktik
KVZ Staré Brno
KVZ Mokrá
KVZ Brno střed
Praktik
KVZ Ametyst Tišnov
KVZ Kyjov
KVZ Loučka
KVZ Mokrá
KVZ Mokrá
KVZ Zetor Brno
KVZ Rebel Brno
KVZ Mokrá
KVZ Loučka
KVZ Mokrá
KVZ Staré Brno
SBTS Svatoslav
SBTS Alfa Svitavy
KVZ Zetor Brno
ÚR SVZ ČR/KVZ Mokrá
KVZ Ametyst Tišnov
KVZ Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
Praktik
KVZ Loučka
KVZ Mokrá
KVZ Staré Brno
KVZ Zetor Brno
KVZ Mokrá
KVZ Staré Brno
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
KVZ Zetor Brno
KVZ Mokrá
KVZ Mokrá
KVZ Loučka
KVZ Mokrá
Praktik
KVZ Zetor Brno
SQUAD 55
KVZ Zetor Brno
KVZ Zetor Brno
ÚR SVZ ČR/KVZ Kroměříž
1007
1008
1009
1010
0
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
0010
1018
0
0008
1020
1021
1022
1023
0001
0002
1024
1025
1026
1027
1028
0017
B2
C3
D1
C3
D3
B2
D1
C3
C3
B1
D3
B1
B1
B1
C3
C3
C3
C3
C1
C3
Kontrolní závod - popper
Mpu odstřelovačka
Praktik Popper
Kvalifikační přebor - jihomoravský
Akční Rebel
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
Santonské utkání rezervistů
Memoriál Franty Běhala
Kvalifikační přebor - severomoravský
Mpu odstřelovačka
Kvalifikační přebor ČMP
Kontrolní závod - popper
Mezinárodní extraliga Repiko - MČR
Repiko double
Střelecký víceboj KVZ Staré Brno
MČR - Czech Open Popper single
Praktik Popper
Memoriál Franty Běhala
Mistrovství České republiky
Praktik Popper
Kontrolní závod - popper
Mpu odstřelovačka
Závod Ladislava Nepevného
Mistrovství České republiky
Praktik Popper
Mistrovství České republiky
Trojboj malorážní pistolí
Střelecký víceboj KVZ Staré Brno
Praktik Popper
Kontrolní závod - popper
Víceboj Speciál
Plech + papír
Moker Popper
Praktik Popper
Střelecký víceboj KVZ Staré Brno
Repiko double
Kontrolní závod - popper
Moker Popper
Rychlá malorážová pistole Rebelu
Praktik Popper
Drnovický kapr
Moker Popper
Střelecký víceboj KVZ Ametyst
Silvestrovské střílení
Kontrolní závod - popper
1.
6.
5.
3.
V.
XV.
XXIV.
XVII.
2.
XV.
6.
XVII.
XIX.
XVIII.
XIII.
XIII.
Souboje dvojic na kovové terče
MPu
Souboj dvojic
Střelecké souboje dvojic z VPs, VRs
Střelecký víceboj SVZ ČR
Kolektivní střelba Repiko expres
Střelba na přesnost, volné úlohy
MPi na přesnost, rychlochl., biatlony
Střelecké souboje dvojic z VPs, VRs
MPu
Souboje dvojic z MPu
Souboje dvojic na kovové terče
Kolektivní střelba Repiko expres
Kolektivní střelba Repiko expres
Útočná puška + pistole
Souboje jednotlivců z VPs, VRs
Souboj dvojic
MPi na přesnost, rychlochl., biatlony
Střelecký víceboj SBTS ČR
Souboj dvojic
Souboje dvojic na kovové terče
MPu
Závod jednotlivců
Souboje dvojic z MPu
Souboj dvojic
Střelecké souboje dvojic z VPs, VRs
MPi - víceboj
Útočná puška + pistole
Souboj dvojic
Souboje dvojic na kovové terče
Víceboj velkorážnou krátkou zbraní
Kombinace plechů a papírů
Souboj dvojic
Souboj dvojic
Útočná puška + pistole
Soutěž dvojic
Souboje dvojic na kovové terče
Souboj dvojic
MPi - víceboj
Souboj dvojic
Viceboj jednotlivci VPs + terč kapr
Souboj dvojic
Střelecký víceboj SVZ ČR
Speciální terče
Souboje dvojic na kovové terče
27.7.2014 Loučka
27.7.2014 Mokrá
2.8.2014 Mokrá
9.8.2014 Mokrá
9.8.2014 Luleč
16.8.2014 Luleč
16.8.2014 Mokrá
23.8.2014 Mokrá
23.8.2014 Olomouc
24.8.2014 Mokrá
30.8.2014 Mokrá
31.8.2014 Loučka
6.9.2014 Louny Chlum
6.9.2014 Mokrá
7.9.2014 Tišnov
13.9.2014 Luleč
13.9.2014 Mokrá
20.9.2014 Mokrá
27.9.2014 Žalany
27.9.2014 Mokrá
28.9.2014 Loučka
28.9.2014 Mokrá
4.10.2014 Mokrá
11.10.2014 Luleč
11.10.2014 Mokrá
18.10.2014 Mokrá
18.10.2014 Luleč
19.10.2014 Tišnov
25.10.2014 Mokrá
26.10.2014 Loučka
1.11.2014 Mokrá
8.11.2014 Mokrá
15.11.2014 Mokrá
22.11.2014 Mokrá
23.11.2014 Tišnov
29.11.2014 Mokrá
30.11.2014 Loučka
6.12.2014 Mokrá
6.12.2014 Luleč
13.12.2014 Mokrá
14.12.2014 Luleč
20.12.2014 Mokrá
21.12.2014 Tišnov
27.12.2014 Mokrá
28.12.2014 Loučka
8
KVZ Loučka
KVZ Mokrá
Praktik
ÚR SVZ ČR/KVZ Mokrá
KVZ Rebel Brno
KVZ Vyškov město
KVZ Zetor Brno
KVZ Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ Jaslo Olomouc
KVZ Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ Mokrá
KVZ Loučka
SČS
KVZ Zetor Brno
KVZ Staré Brno
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
Praktik
KVZ Zetor Brno
SBTS Teplice
Praktik
KVZ Loučka
KVZ Mokrá
KVZ Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ Vyškov město
KVZ Mokrá
ÚR SVZ ČR/KVZ Mokrá
KVZ Rebel Brno
KVZ Staré Brno
KVZ Mokrá
KVZ Loučka
KVZ Mokrá
KVZ Mokrá
KVZ Mokrá
KVZ Mokrá
KVZ Staré Brno
KVZ Mokrá
KVZ Loučka
KCVZ Mokrá
KVZ Rebel Brno
Praktik
KVZ Vyškov město
KVZ Mokrá
KVZ Ametyst Tišnov
KVZ Mokrá
KVZ Loučka
0013
1029
0
1030
1031
0015
0018
0
1032
1033
0004
1034
0
0005
0003
1035
1036
1037
1038
1111
1039
11 - VYŠKOVSKÁ OBLAST
1
Kód
C1
C1
C1
C1
H
E
B3
C1
C1
C1
C1
2
Název soutěže nebo akce
Klubový přebor - volný závod
O velikonoční pomlázku
Oblastní přebor - volný závod
Volný závod
Akce s mládeží
Klubový přebor
O putovní pohár
Volný závod
Oblastní přebor - volný závod
Volný závod
Drnovický kapr
3
4
Kolo Ročník
5
Disciplíny
6
Termín konání
Souboje dvojic
Víceboj
Viceboj
Víceboj SVZ ČR
7
Místo konání
2.3.2014 Luleč
12.4.2014 Luleč
26.4.2014 Luleč
1.6.2014 Luleč
N 1.6.2014 v přírodě
7.6.2014 Luleč
14.6.2014 Luleč
13.7.2014 Luleč
2.8.2014 Luleč
2.11.2014 Luleč
14.12.2014 Luleč
X Boj s rod. Příslušníky a mládeží
Víceboj
Souboje MPu
Putovní pohár starostky Radslavic
Víceboj (soboje + Repiko duo)
Viceboj jednotlivci VPs + terč kapr
9
8
Pořadatel / organizátor
KVZ Vyškov město
KVZ Vyškov 3
KVZ Radslavice
KVZ Vyškov město
KVZ Radslavice
KVZ Radslavice
KVZ Vyškov 3
KVZ Vyškov město
KVZ Radslavice
KVZ Vyškov město
KVZ Vyškov město
9
Pč
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
10
11
12
13
14
KÓDY KALENDÁŘE STŘELECKÝCH SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2014
TABULKA KALENDÁŘE
1
Kód
Rozlišení charakteru soutěží a akcí podle organizačních forem, územního rozsahu a možnosti účasti
2
Název soutěže nebo akce
Název soutěže nebo akce stanovený pořadatelem
3
Kolo
Pořadového číslo závodu vícekolové soutěže
4
Ročník
Ročník soutěže nebo akce
5
Disciplíny
Disciplíny - stručný obsah soutěže nebo akce stanovený pořadatelem
6
Termín konání
Termín konání soutěže nebo akce
7
Místo konání
Místo konání soutěže nebo akce
8
Pořadatel
Pořadatel, nebo organizátor soutěže (akce)
9
Pč
Pojistné číslo soutěže SVZ ČR
KÓD
A1 Mistrovství světa a světový pohár
Účast na základě kvalifikace nebo nominace
A2 Mistrovství Evropy a evropský pohár
Účast na základě kvalifikace nebo nominace
A3 Mezinárodní soutěže svazové
Účast na základě kvalifikace nebo nominace
A4 Mezinárodní soutěže klubové
Účast členů klubu
B1 Přebory České republiky a český pohár
Účast na základě kvalifikace nebo nominace
B2 Přebory kvalifikační, krajské a oblastní
Reprezentace regionů, míst nebo klubů
B3 Přebory regionální a místní
Regionální a místní otevřené, nebo uzavřené přebory
B4 Přebory klubové
Klubové otevřené, nebo uzavřené přebory
C1 Otevřené soutěže celostátní
Otevřené soutěže
C2 Otevřené soutěže krajské a oblastní
Otevřené soutěže
C3 Otevřené soutěže regionální a místní
Otevřené soutěže
C4 Otevřené soutěže klubové
Otevřené soutěže
D1 Ligové soutěže celostátní
Reprezentace oblastí, regionů, míst nebo klubů
D2 Ligové soutěže krajské a oblastní
Reprezentace regionů, míst nebo klubů
D3 Ligové soutěže regionální a místní
Účast členů regionálních nebo místních klubů
D4 Ligové soutěže klubové
Účast členů klubu
E
Uzavřené soutěže
Uzavřené soutěže ostatní - pouze pro zvané
F
Jednání volených orgánů
Dle plánu činnosti volených orgánů
G
Školení a semináře
Školení a semináře rozhodčích, organizátorů, trenérů, instruktorů, cvičitelů atd.
H
Ostatní akce
Společenské akce, dětské dny, tábory mládeže atd.
Download

základní ustanovení mistrovských soutěží a akcí svz čr pro rok 2014